EIK i Scrabble - ordspill.com

EIK i Scrabble

EIK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIK.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1I1K2

Ved å legge til én bokstav til EIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIKE 8
JEIK 8
KIPE 8
KVIE 8
KEPI 8
KEIV 8
KEIP 8
KJEI 8
PIKE 8
EKVI 8
VEIK 8
KIVE 8
HIKE 7
KEIM 6
FIKE 6
KIME 6
KOIE 6
SIKE 5
RIKE 5
REIK 5
SKEI 5
SKIE 5
LIKE 5
LEIK 5
DIKE 5
KLEI 5
KISE 5
EIKA 5
KEIT 5
KEIS 5
KEIL 5
KEIA 5
KAIE 5
ILKE 5
IKTE 5
IKLE 5
IDKE 5
KILE 5

Ord som starter på EIK

OrdPoeng
EIKEMØBELET 20
EIKEMØBLENE 20
EIKEPARKETTENE 19
EIKEMØBLER 19
EIKEGULVENE 19
EIKEMØBLET 19
EIKEMØBEL 18
EIKELØVENE 18
EIKELAUVENE 18
EIKEGULVET 18
EIKEPARKETTER 18
EIKEPARKETTEN 18
EIKEMØBLA 18
EIKELAUVET 17
EIKEGOLVENE 17
EIKELØVET 17
EIKEGULVA 17
EIKELAUVA 16
EIKEGOLVET 16
EIKESKAUENE 16
EIKETRÆRNE 16
EIKESKAPENE 16
EIKENØTTENE 16
EIKEBORDENE 16
EIKEPANELENE 16
EIKELØVA 16
EIKEPARKETT 16
EIKEGULV 16
EIKELØV 15
EIKENØTTER 15
EIKESKAUER 15
EIKESKOGENE 15
EIKESTAMMENE 15
EIKEPANELER 15
EIKEBORDET 15
EIKEPANELET 15
EIKEBLADENE 15
EIKESKAPET 15
EIKELAUV 15
EIKESKAUEN 15
EIKEBORDER 15
EIKENØTTEN 15
EIKEGOLVA 15
EIKEDØRENE 15
EIKEBLADET 14
EIKEPANELA 14
EIKEBLADER 14
EIKESKOGEN 14
EIKEKRATTENE 14
EIKESTAMMER 14
EIKENØTTA 14
EIKEBORDA 14
EIKEGOLV 14
EIKETRÆR 14
EIKESKOGER 14
EIKEDØRER 14
EIKESKAPA 14
EIKEDØREN 14
EIKESTAMMEN 14
EIKESTAMME 13
EIKEBLADA 13
EIKESKAP 13
EIKESKAU 13
EIKEKRATTET 13
EIKEPANEL 13
EIKEDØRA 13
EIKENØTT 13
EIKEBORD 13
EIKELISTENE 12
EIKEKRATTA 12
EIKESKOG 12
EIKEDØR 12
EIKEBLAD 12
EIKEFATENE 12
EIKEFATET 11
EIKEKRATT 11
EIKELISTER 11
EIKELISTEN 11
EIKEFATER 11
EIKETREET 10
EIKELISTA 10
EIKEFATA 10
EIKELIST 9
EIKETREA 9
EIKETRE 8
EIKENE 7
EIKER 6
EIKEN 6
EIKE 5
EIKA 5

Ord som slutter med EIK

OrdPoeng
SYMPATISTREIK 23
SPORVEISSTREIK 22
ARBEIDSDUGLEIK 22
BJØRNESTEIK 22
MJØLKESTREIK 22
SITDOWNSTREIK 22
FELEKAPPLEIK 21
JERNBANESTREIK 21
PEPPERSTEIK 21
LANDSKAPPLEIK 21
FLYGERSTREIK 20
TRANSPORTSTREIK 20
FOLKEVISELEIK 20
INGENIØRSTREIK 20
PUNKTSTREIK 19
GJENNOMSTEIK 19
GRUVESTREIK 19
HØSTBLEIK 19
PROTESTSTREIK 18
FRITYRSTEIK 18
HVITBLEIK 18
TJUKKLEIK 18
KJÆRLEIK 18
SJØVEIK 18
HJORTESTEIK 18
VINTERBLEIK 18
SPØRRELEIK 18
DRAUGBLEIK 18
SPRØSTEIK 17
KNAPPLEIK 17
TRYGGLEIK 17
KVITBLEIK 17
OLJESJEIK 17
LÆRERSTREIK 17
SPRÅKLEIK 17
BAKKEKNEIK 17
POLITISTREIK 17
SELSKAPSLEIK 17
STUDENTSTREIK 17
PISSPREIK 16
FLYSTREIK 16
DAUDBLEIK 16
PILOTSTREIK 16
SNØGGLEIK 16
BRUNSTEIK 16
KAPPLEIK 16
GRÅBLEIK 16
DØDBLEIK 16
BUSSTREIK 16
UDUGLEIK 16
HJULEIK 16
GJETTELEIK 15
SKOLEVEIK 15
BANKSTREIK 15
SPRINGLEIK 15
OLJESTREIK 15
SULTESTREIK 15
ORRHANELEIK 15
SMØRSTEIK 15
DYRESTEIK 15
SMÅSKREIK 15
FUGLELEIK 15
GENERALSTREIK 15
ÅNDSVEIK 15
JULELEIK 15
EVNEVEIK 15
UNNVEIK 14
VÅRLEIK 14
NÅBLEIK 14
GÅSESTEIK 14
SVINESTEIK 14
MELKESTREIK 14
SOMMERLEIK 14
SKOLESTREIK 14
AVISSTREIK 14
IDRETTSSTREIK 14
BEISKLEIK 14
VINTERLEIK 14
POLSTREIK 14
FÅRESTEIK 14
SITTNEDSTREIK 14
SKINKESTEIK 14
SKATTESTREIK 14
LAMMESTEIK 13
KALDSKREIK 13
NÆRLEIK 13
SOMMEREIK 13
SMÅSTEIK 13
STORSKREIK 13
BARNELEIK 13
LIKBLEIK 13
STUTTLEIK 13
PANTELEIK 13
VINTEREIK 13
KVATLEIK 13
GÅTELEIK 13
HÅRREIK 13
FANTASILEIK 13
AVVEIK 13
KRANKLEIK 12
IDRETTSLEIK 12
DUGLEIK 12
STEVLEIK 12
SITTESTREIK 12
OKSESTEIK 12
GRISESTEIK 12
STORSTREIK 12
TIURLEIK 12
FRAVEIK 12
GRILLSTEIK 12
HEILSTEIK 12
KRIGSLEIK 12
UTELEIK 11
RØDEIK 11
HAGLEIK 11
JERNEIK 11
RAUDEIK 11
KORKEIK 11
HARDLEIK 11
MIMELEIK 11
FETTSLEIK 11
KORTLEIK 11
HELSTEIK 11
FARTSLEIK 11
ILLSKREIK 11
ETTERSTEIK 11
TANKELEIK 11
LANGELEIK 11
FORSTEIK 11
KVEIK 10
ORRELEIK 10
ELGSTEIK 10
FIMLEIK 10
NISKREIK 10
SANGLEIK 10
ANDESTEIK 10
SOLSTEIK 10
PREIK 9
BLEIK 9
SJEIK 9
TILSNEIK 9
INNSNEIK 9
SVEIK 9
ORDLEIK 9
SKREIK 8
VEIK 8
JEIK 8
STREIK 7
SMEIK 7
KNEIK 7
SLEIK 6
STEIK 6
SNEIK 6
KEIK 6
REIK 5
LEIK 5

Bøyningsformer av EIK

Lignende ord av EIK

Anagram av EIK

For mer informasjon om ordet EIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok