EKS i Scrabble - ordspill.com

EKS i Scrabble

EKS er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1K2S1

Ved å legge til én bokstav til EKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYKE 10
KYSE 10
SKYE 10
ØKSE 9
ØKES 9
SØKE 9
KØES 9
SKJE 8
KVES 8
KUSE 8
KUES 8
PESK 8
ÅKES 8
KJES 8
SKUE 8
SPEK 8
SVEK 8
BESK 8
SKÅE 8
HEKS 7
OKSE 6
MESK 6
KOSE 6
LEKS 5
KISE 5
ASKE 5
DESK 5
EKSA 5
ELSK 5
ESKA 5
STEK 5
KAES 5
SNEK 5
KASE 5
KEIS 5
SKLE 5
SKRE 5
LESK 5
KLES 5
SKIE 5
SKEI 5
SIKE 5
SERK 5
SENK 5
SEKT 5
SAKE 5
KRES 5
AKSE 5
AKES 5

Ord som starter på EKS

OrdPoeng
EKSRØYKERE 21
EKSOSRYPEN 20
EKSRØYKER 20
EKSOSRYPA 19
EKSOSRYPE 19
EKSHUSTRUA 19
EKSPLOSJON 19
EKSPLOSIVA 18
EKSEKUTØR 18
EKSHUSTRU 18
EKSKLUSIVE 18
EKSKLUSIVT 18
EKSEKUTIVT 18
EKSPORTØL 18
EKSPORTØR 18
EKSPROFFEN 17
EKSPRESSIV 17
EKSPLOSIV 17
EKSEKUTIV 17
EKSKLUSIV 17
EKSTRAFLY 16
EKSTRALYSA 16
EKSPANSIV 16
EKSEKUTOR 15
EKSOSLUKT 15
EKSRØKERE 15
EKSTRALYS 15
EKSOSRØRA 15
EKSEMPLENE 15
EKSPONERER 15
EKSPROFF 15
EKSODUSENE 15
EKSPOSEENE 15
EKSRÅDMANN 15
EKSPEKTANT 15
EKSEKVERES 15
EKSPLORERT 15
EKSKURSENE 15
EKSEKVERTE 15
EKSSJEFENE 15
EKSPLODERT 15
EKSEMPLER 14
EKSERPTOR 14
EKSERPERTE 14
EKSTENSIVE 14
EKSODUSER 14
EKSERPERES 14
EKSPERTENE 14
EKSTERIØR 14
EKSEKVERT 14
EKSPORTER 14
EKSKURSEN 14
EKSPEDERTE 14
EKSPONERT 14
EKSPRESSER 14
EKSEMPLAR 14
EKSEKVERE 14
EKSPONENT 14
EKSILKONGE 14
EKSOSRØR 14
EKSSJEFEN 14
EKSOTOKSIN 14
EKSODUSEN 14
EKSPOSEET 14
EKSPLORER 14
EKSFORMENN 14
EKSEMPLET 14
EKSPORTEN 14
EKSPLODER 14
EKSTENSIVT 14
EKSKURSER 14
EKSPOSEER 14
EKSKLUDER 14
EKSPEDITTE 14
EKSPONERE 14
EKSSJEFER 14
EKSRØKER 14
EKSKONGEN 13
EKSTRATUR 13
EKSPIRERE 13
EKSPERTEN 13
EKSHALERER 13
EKSTRAGODE 13
EKSPIRERT 13
EKSPEDERT 13
EKSEMPEL 13
EKSPEDITT 13
EKSERPIST 13
EKSPEDERE 13
EKSERPTET 13
EKSERPTER 13
EKSEKVER 13
EKSEMPLA 13
EKSERPERE 13
EKSPANDER 13
EKSTENSIV 13
EKSORSISME 13
EKSTRUDER 13
EKSEGETISK 13
EKSPONER 13
EKSPOSEA 13
EKSLIBRIS 13
EKSHALERTE 13
EKSTRAHERE 13
EKSERPERT 13
EKSHALERES 13
EKSPERTER 13
EKSOSKANAL 13
EKSTRAHERT 13
EKSKONGER 13
EKSKLAMER 12
EKSOKRINT 12
EKSFANGER 12
EKSOTISME 12
EKSHALERT 12
EKSTRAHER 12
EKSHALERE 12
EKSKONENE 12
EKSOTERMT 12
EKSPOSE 12
EKSKURS 12
EKSOSFRIE 12
EKSOKRINE 12
EKSOTERME 12
EKSTRATOG 12
EKSPORT 12
EKSPRESS 12
EKSKONGE 12
EKSERPTA 12
EKSOTISERT 12
EKSPIRER 12
EKSSJEF 12
EKSAMINERT 12
EKSTRASENG 12
EKSOTISERE 12
EKSERPER 12
EKSPEDER 12
EKSENTRISK 12
EKSTRAKTET 12
EKSOTISKE 12
EKSFANGEN 12
EKSODUS 12
EKSKRETENE 12
EKSALTERTE 11
EKSALTERES 11
EKSELLERTE 11
EKSELLERER 11
EKSENTERNE 11
EKSELLENSE 11
EKSEGETER 11
EKSERSERES 11
EKSERPT 11
EKSEGESEN 11
EKSKRETET 11
EKSERSERTE 11
EKSREDERNE 11
EKSAMINER 11
EKSPERT 11
EKSOTISER 11
EKSALTERER 11
EKSMANNEN 11
EKSORSIST 11
EKSTREMER 11
EKSOSFRI 11
EKSAMENEN 11
EKSOGENE 11
EKSTRAKTA 11
EKSKONER 11
EKSOTISK 11
EKSOGENT 11
EKSFANGE 11
EKSHALER 11
EKSEGERER 11
EKSAMENER 11
EKSEGESER 11
EKSKONEN 11
EKSTREMET 11
EKSEGERES 11
EKSTATISK 11
EKSEGERTE 11
EKSOTERM 11
EKSEGETEN 11
EKSKRETER 11
EKSOKRIN 11
EKSISTERE 10
EKSEMENE 10
EKSILERTE 10
EKSTRAKT 10
EKSTREME 10
EKSELLENT 10
EKSISTENS 10
EKSISTERT 10
EKSALTERE 10
EKSKRETA 10
EKSTREMA 10
EKSOGEN 10
EKSERSERE 10
EKSITERER 10
EKSEGESE 10
EKSREDERE 10
EKSALTERT 10
EKSKONE 10
EKSTASENE 10
EKSILERER 10
EKSTRENER 10
EKSELLERE 10
EKSENTERE 10
EKSITERES 10
EKSEGERT 10
EKSELLERT 10
EKSTREMT 10
EKSILERES 10
EKSOSENE 10
EKSITERTE 10
EKSERSERT 10
EKSKONA 10
EKSEGERE 10
EKSESSENE 10
EKSEMEN 9
EKSOSEN 9
EKSTASEN 9
EKSAKTE 9
EKSISENE 9
EKSTASER 9
EKSMENN 9
EKSITERE 9
EKSISTER 9
EKSTERNT 9
EKSTREM 9
EKSEGET 9
EKSTERNE 9
EKSITERT 9
EKSEGER 9
EKSEMER 9
EKSEMET 9
EKSMANN 9
EKSILERE 9
EKSKRET 9
EKSERSIS 9
EKSILERT 9
EKSALTER 9
EKSESSER 9
EKSOSER 9
EKSELLER 9
EKSESSEN 9
EKSENTER 9
EKSREDER 9
EKSERSER 9
EKSILENE 9
EKSAMEN 9
EKSEMA 8
EKSAKT 8
EKSTERN 8
EKSILER 8
EKSENDE 8
EKSILET 8
EKSTASE 8
EKSISEN 8
EKSITER 8
EKSISER 8
EKSTRA 7
EKSESS 7
EKSILA 7
EKSEDE 7
EKSETE 7
EKSOS 7
EKSEM 7
EKSES 6
EKSER 6
EKSIL 6
EKSET 6
EKSIS 6
EKSE 5
EKSA 5

Ord som slutter med EKS

OrdPoeng
ØDIPUSKOMPLEKS 31
PROBLEMKOMPLEKS 30
KJEMPEKOMPLEKS 29
KALSIUMKOMPLEKS 27
CIRKUMFLEKS 27
BJØRNEKJEKS 26
SKYLDKOMPLEKS 26
BOLIGKOMPLEKS 25
KONTORKOMPLEKS 24
HOTELLKOMPLEKS 24
ELEKTRAKOMPLEKS 23
NOVEMBERINDEKS 23
VILKÅRSREFLEKS 23
SKOLEKOMPLEKS 22
MORSKOMPLEKS 21
SJØKJEKS 20
HAVREKJEKS 20
SAKSKOMPLEKS 20
HUNDEKJEKS 20
FARSKOMPLEKS 20
KLØVERSEKS 19
SKIPSKJEKS 19
SIRKUMFLEKS 18
GRIPEREFLEKS 18
ÆRESKODEKS 18
BØRSINDEKS 18
MULTIPLEKS 18
BIKONVEKS 18
INDUSTRIINDEKS 18
HJERTERSEKS 17
SPORENSTREKS 17
SPEILREFLEKS 17
SKIPSINDEKS 16
MORALKODEKS 16
ROGNKJEKS 16
SIGNALREFLEKS 16
FØRTISEKS 15
BANKINDEKS 15
TJUESEKS 15
SYTTISEKS 15
PERPLEKS 15
PONTIFEKS 15
KOMPLEKS 15
PÅHEKS 15
TAPSINDEKS 14
PRISINDEKS 14
DUPLEKS 14
RUTERSEKS 13
KONVEKS 13
SIMPLEKS 13
TOTALINDEKS 13
RETROFLEKS 13
FORHEKS 12
FEMTISEKS 12
SPARSEKS 12
MARSINDEKS 12
SEKSTISEKS 12
ISKJEKS 12
ÅTTISEKS 12
VERTEKS 11
PODEKS 11
TRETTISEKS 11
KJEKS 10
NITTISEKS 10
KORTEKS 10
KORREKS 10
DELINDEKS 10
REFLEKS 9
KODEKS 9
TELETEKS 9
APEKS 9
SPEKS 9
LASTEKS 8
INDEKS 7
ANNEKS 7
TELEKS 7
LATEKS 7
FLEKS 7
HEKS 7
LEKS 5
SEKS 5

Lignende ord av EKS

Anagram av EKS

For mer informasjon om ordet EKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok