EKS i Scrabble - ordspill.com

EKS i Scrabble

EKS er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1K2S1

Ved å legge til én bokstav til EKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYKE 10
KYSE 10
SKYE 10
ØKSE 9
ØKES 9
SØKE 9
KØES 9
SKJE 8
KVES 8
KUSE 8
KUES 8
PESK 8
ÅKES 8
SKUE 8
KJES 8
SPEK 8
SVEK 8
BESK 8
SKÅE 8
HEKS 7
OKSE 6
MESK 6
KOSE 6
LEKS 5
KLES 5
ASKE 5
DESK 5
EKSA 5
ELSK 5
ESKA 5
STEK 5
KASE 5
SNEK 5
KEIS 5
KISE 5
SKRE 5
LESK 5
KNES 5
SKIE 5
SKEI 5
SIKE 5
SERK 5
SENK 5
SEKT 5
SAKE 5
KRES 5
AKSE 5
AKES 5

Ord som starter på EKS

OrdPoeng
EKSRØYKER 20
EKSTRATØY 19
EKSOSRYPE 19
EKSTYPENE 18
EKSPORTØR 18
EKSPORTØL 18
EKSEKUTØR 18
EKSHUSTRU 18
EKSTYPEN 17
EKSKLUSIV 17
EKSONYMER 17
EKSTYPER 17
EKSEKUTUS 17
EKSONYMET 17
EKSOSFÆRE 17
EKSPLOSIV 17
EKSEKUTIV 17
EKSTRAFLY 16
EKSONYMA 16
EKSTYPE 16
EKSHUMERE 16
EKSHUMERT 16
EKSONIVÅ 16
EKSPLETIV 16
EKSTRUSIV 16
EKSEMATØS 15
EKSÆRESEN 15
EKSOSLUKT 15
EKSEKUTOR 15
EKSHUMER 15
EKSPROFF 15
EKSOSRØRA 15
EKSRØKERE 15
EKSEMSJON 15
EKSTRALYS 15
EKSONYM 15
EKSPONERE 14
EKSPONATA 14
EKSEKVERE 14
EKSÆRESE 14
EKSOKARP 14
EKSPONENT 14
EKSKURSER 14
EKSPRIMER 14
EKSRØKER 14
EKSOSRØR 14
EKSPORTER 14
EKSPOSEET 14
EKSPOSERT 14
EKSIGIBEL 14
EKSKLAVER 14
EKSODUSEN 14
EKSEMPLAR 14
EKSKURSEN 14
EKSKAVERE 14
EKSIGIBLE 14
EKSEMPLET 14
EKSKLAVEN 14
EKSPLODER 14
EKSPONERT 14
EKSPLORER 14
EKSODUSER 14
EKSEKVERT 14
EKSKAVERT 14
EKSPOSEER 14
EKSNABOER 14
EKSSJEFER 14
EKSEMPEL 13
EKSKONGEN 13
EKSULTERE 13
EKSISJON 13
EKSITABEL 13
EKSERPTER 13
EKSEMPLA 13
EKSTRATUR 13
EKSPONER 13
EKSTENSIV 13
EKSKAVER 13
EKSESSIVE 13
EKSTRUDAT 13
EKSPEDERT 13
EKSTRUDER 13
EKSULTERT 13
EKSUDERTE 13
EKSAKTHET 13
EKSEMPTE 13
EKSPOSER 13
EKSOSMOSE 13
EKSPOSEA 13
EKSPEDERE 13
EKSPERTEN 13
EKSTIRPER 13
EKSPIRERE 13
EKSPERTER 13
EKSERPERE 13
EKSKONGER 13
EKSUDATER 13
EKSLIBRIS 13
EKSITABLE 13
EKSERPTET 13
EKSUDERER 13
EKSPEDITT 13
EKSKLAVE 13
EKSEKVER 13
EKSESSIVT 13
EKSERPERT 13
EKSPONAT 13
EKSERSØR 13
EKSPIRERT 13
EKSPANDER 13
EKSOGAMI 12
EKSFOLIER 12
EKSHALERT 12
EKSUDATA 12
EKSERPER 12
EKSTRATOG 12
EKSUDERT 12
EKSKONENE 12
EKSKONGE 12
EKSODUS 12
EKSPEDER 12
EKSFANGEN 12
EKSKURS 12
EKSPORT 12
EKSULTER 12
EKSPRESS 12
EKSOGAMT 12
EKSOTISKE 12
EKSSJEF 12
EKSOKRINT 12
EKSOSTOSE 12
EKSOKRINE 12
EKSESSIV 12
EKSHALERE 12
EKSOSFRIE 12
EKSTRAHER 12
EKSIKKATA 12
EKSPOSE 12
EKSFANGER 12
EKSNABO 12
EKSOGAME 12
EKSOTERME 12
EKSERPTA 12
EKSPIRER 12
EKSEMPT 12
EKSUDERE 12
EKSEGERES 11
EKSORSIST 11
EKSTATISK 11
EKSEGESER 11
EKSKRETET 11
EKSUDER 11
EKSERGIEN 11
EKSUDAT 11
EKSTRAKTA 11
EKSTREMER 11
EKSAMENEN 11
EKSAMINER 11
EKSTINKTE 11
EKSAMENER 11
EKSOTISER 11
EKSEGERTE 11
EKSTREMAL 11
EKSIKKAT 11
EKSEGESEN 11
EKSTROFI 11
EKSODERM 11
EKSOTERM 11
EKSFANGE 11
EKSOSFRI 11
EKSARKATA 11
EKSEGETEN 11
EKSPERT 11
EKSANIMER 11
EKSOKRIN 11
EKSKONER 11
EKSARKENE 11
EKSOGENE 11
EKSHALER 11
EKSAMINAT 11
EKSOGAM 11
EKSOTISK 11
EKSERPT 11
EKSOGENT 11
EKSKONEN 11
EKSDAMENE 11
EKSTENSOR 11
EKSMANNEN 11
EKSKRETER 11
EKSEGERER 11
EKSISTERE 10
EKSISTERT 10
EKSTENDER 10
EKSIDERER 10
EKSITERER 10
EKSILERTE 10
EKSELLENT 10
EKSITERES 10
EKSITERTE 10
EKSENTERE 10
EKSREDERE 10
EKSESSENE 10
EKSELLERE 10
EKSOSENE 10
EKSANTEM 10
EKSTRAKT 10
EKSEGESE 10
EKSDAMEN 10
EKSARKEN 10
EKSINGEN 10
EKSTREME 10
EKSTREMT 10
EKSARKAT 10
EKSKRETA 10
EKSEGERE 10
EKSILERES 10
EKSOGEN 10
EKSKONA 10
EKSKONE 10
EKSTINKT 10
EKSEGERT 10
EKSARKER 10
EKSTREMA 10
EKSERSERE 10
EKSALTERT 10
EKSALTERE 10
EKSIDERES 10
EKSEMENE 10
EKSILERER 10
EKSIDERTE 10
EKSELLERT 10
EKSDAMER 10
EKSMENN 9
EKSDAME 9
EKSOSEN 9
EKSDAMA 9
EKSINGA 9
EKSERGI 9
EKSAKTE 9
EKSEGER 9
EKSKRET 9
EKSEGET 9
EKSMANN 9
EKSTASEN 9
EKSTREM 9
EKSEMER 9
EKSOSER 9
EKSEMET 9
EKSAMEN 9
EKSEMEN 9
EKSESSER 9
EKSREDER 9
EKSERSER 9
EKSILERE 9
EKSTERNE 9
EKSESSEN 9
EKSELLER 9
EKSTERNT 9
EKSIDERT 9
EKSITERT 9
EKSALTER 9
EKSERSIS 9
EKSISTER 9
EKSEDENT 9
EKSISENE 9
EKSILENE 9
EKSTASER 9
EKSENTER 9
EKSITERE 9
EKSILERT 9
EKSIDERE 9
EKSILET 8
EKSARK 8
EKSILER 8
EKSEMA 8
EKSAKT 8
EKSINEN 8
EKSTERN 8
EKSING 8
EKSIDER 8
EKSISEN 8
EKSISER 8
EKSTASE 8
EKSITER 8
EKSENDE 8
EKSEM 7
EKSOS 7
EKSTRA 7
EKSILA 7
EKSESS 7
EKSINE 7
EKSENE 7
EKSET 6
EKSER 6
EKSEN 6
EKSIS 6
EKSES 6
EKSIL 6
EKSA 5
EKSE 5

Ord som slutter med EKS

OrdPoeng
ØDIPUSKOMPLEKS 31
PROBLEMKOMPLEKS 30
KJEMPEKOMPLEKS 29
KALSIUMKOMPLEKS 27
CIRKUMFLEKS 27
BJØRNEKJEKS 26
SKYLDKOMPLEKS 26
BOLIGKOMPLEKS 25
KONTORKOMPLEKS 24
HOTELLKOMPLEKS 24
ELEKTRAKOMPLEKS 23
VILKÅRSREFLEKS 23
NOVEMBERINDEKS 23
SKOLEKOMPLEKS 22
MORSKOMPLEKS 21
HAVREKJEKS 20
HUNDEKJEKS 20
SJØKJEKS 20
FARSKOMPLEKS 20
SAKSKOMPLEKS 20
SKIPSKJEKS 19
KLØVERSEKS 19
GRIPEREFLEKS 18
BØRSINDEKS 18
BIKONVEKS 18
SIRKUMFLEKS 18
INDUSTRIINDEKS 18
MULTIPLEKS 18
ÆRESKODEKS 18
HARUSPEKS 18
SPORENSTREKS 17
SPEILREFLEKS 17
HJERTERSEKS 17
SIGNALREFLEKS 16
SKIPSINDEKS 16
MORALKODEKS 16
ROGNKJEKS 16
BANKINDEKS 15
FØRTISEKS 15
PONTIFEKS 15
SYTTISEKS 15
PERPLEKS 15
PÅHEKS 15
HAVHEKS 15
TJUESEKS 15
KOMPLEKS 15
DUPLEKS 14
PRISINDEKS 14
TAPSINDEKS 14
TOTALINDEKS 13
KONVEKS 13
RETROFLEKS 13
RUTERSEKS 13
SIMPLEKS 13
SEKSTISEKS 12
MARSINDEKS 12
FORHEKS 12
FEMTISEKS 12
SPARSEKS 12
ÅTTISEKS 12
ISKJEKS 12
VERTEKS 11
TRETTISEKS 11
PODEKS 11
KJEKS 10
DEVEKS 10
DELINDEKS 10
KORTEKS 10
KONNEKS 10
KORREKS 10
NITTISEKS 10
REFLEKS 9
KODEKS 9
TELETEKS 9
KARDEKS 9
SPEKS 9
APEKS 9
LASTEKS 8
IHEKS 8
HEKS 7
FLEKS 7
TELEKS 7
INDEKS 7
ADNEKS 7
ANNEKS 7
LATEKS 7
LEKS 5
SEKS 5

Lignende ord av EKS

Anagram av EKS

For mer informasjon om ordet EKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok