EKTA i Scrabble - ordspill.com

EKTA i Scrabble

EKTA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEKT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1K2T1A1

Ved å legge til én bokstav til EKTA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEKTA 9
BEAKT 9
VAKTE 9
VAKET 9
PAKTE 9
KVATE 9
KAVET 9
KAUTE 9
JEKTA 9
JAKTE 9
EPAKT 9
KAUET 9
BAKTE 9
AUKET 9
BAKET 9
AUKTE 9
HAKET 8
HAKTE 8
HEKTA 8
MAKTE 7
MAKET 7
FAKTE 7
FEKTA 7
AKTER 6
SEKTA 6
AKTRE 6
RAKET 6
RAKTE 6
SAKET 6
SAKTE 6
STAKE 6
SKATE 6
AKTES 6
STEKA 6
TAKLE 6
TAKSE 6
TASKE 6
TRAKE 6
TREAK 6
TANKE 6
ANKET 6
NEKTA 6
KATEN 6
KAIET 6
KALTE 6
KANTE 6
KARET 6
KARTE 6
KASET 6
KASTE 6
KATER 6
LEKTA 6
AKTEN 6
ASKET 6
ARKET 6
KEITA 6
KELAT 6
KRAET 6
LAKET 6
AKSET 6

Ord som slutter med EKTA

OrdPoeng
HOBBYPROSJEKTA 36
INTERVJUOBJEKTA 32
BYGGEPROSJEKTA 32
HJELPEPROSJEKTA 31
KJEMPEPROSJEKTA 31
MOLEKYLÆRVEKTA 31
GRUPPEVOLDTEKTA 30
MUSIKKPROSJEKTA 29
KJØNNSOBJEKTA 29
CRUISERVEKTA 28
BYTTEOBJEKTA 28
HOVEDPROSJEKTA 28
SUPERTUNGVEKTA 28
PIONERPROSJEKTA 27
AVGIFTSOBJEKTA 27
KVINNEPROSJEKTA 27
ROYALTYINNTEKTA 27
KJØKKENVEKTA 26
FLYPROSJEKTA 26
HOTELLPROSJEKTA 26
BRUPROSJEKTA 26
PENDELPROSJEKTA 26
VOKALJAMVEKTA 26
SEKSUALOBJEKTA 26
STUDIEPROSJEKTA 26
PILOTPROSJEKTA 26
EKVIVALENTVEKTA 26
MOLEKYLARVEKTA 26
KABELPROSJEKTA 26
JAGERPROSJEKTA 26
MATCHVEKTA 26
MELLOMTUNGVEKTA 26
KRYSSOBJEKTA 26
TUNNELPROSJEKTA 26
LINJEPROSJEKTA 25
HIMMELOBJEKTA 25
BOMPROSJEKTA 25
VESTPROSJEKTA 24
BROPROSJEKTA 24
KRAFTPROSJEKTA 24
SKISSEPROSJEKTA 24
VASSPROSJEKTA 24
STUDIEOBJEKTA 24
MILJØASPEKTA 24
SKOLEPROSJEKTA 24
HØVDINGSLEKTA 24
VEGPROSJEKTA 24
MOLEKYLVEKTA 24
FELLESPROSJEKTA 24
TAPSPROSJEKTA 24
ROMANPROSJEKTA 24
VANNPROSJEKTA 24
BAGASJEVEKTA 23
FILMPROSJEKTA 23
ÆRFUGLSLEKTA 23
GEBYRINNTEKTA 23
KANALPROSJEKTA 23
VEIPROSJEKTA 23
KROPPSVEKTA 23
LAKSEPROSJEKTA 23
HALLPROSJEKTA 23
LEASINGOBJEKTA 23
VOGNTOGVEKTA 23
BRUKSASPEKTA 23
TEATERPROSJEKTA 23
WELTERVEKTA 22
FORPROSJEKTA 22
BRUTTOINNTEKTA 22
BRUTTOVEKTA 22
FOTOOBJEKTA 22
APOTEKERVEKTA 22
FJÆRVEKTA 22
SAMLEROBJEKTA 22
NÆRINGSINNTEKTA 22
KJØTTVEKTA 22
STORPROSJEKTA 22
KJØREINNTEKTA 22
POLITIVEDTEKTA 22
VOLUMVEKTA 22
TORSJONSVEKTA 22
SKATTEOBJEKTA 22
STYKKVEKTA 21
BOVENVEKTA 21
FJØRVEKTA 21
HUSLEIEINNTEKTA 21
FØDSELSVEKTA 21
SPONSORINNTEKTA 21
EKSPORTINNTEKTA 21
AVGIFTSINNTEKTA 21
DAMPROSJEKTA 21
VALUTAINNTEKTA 21
SAMLEOBJEKTA 21
BLODSBESLEKTA 21
TJENESTEVEKTA 20
PROSENTINNTEKTA 20
DELPROSJEKTA 20
HONORARINNTEKTA 20
DUGNADSINNTEKTA 20
KAPITALINNTEKTA 20
HOVEDINNTEKTA 20
NÆRBESLEKTA 20
HOVEDVEKTA 20
FLYTEVEKTA 20
APOTEKVEKTA 20
LEVENDEVEKTA 19
SINNSLIKEVEKTA 19
STRØMINNTEKTA 19
BREVVEKTA 19
ÅNDSBESLEKTA 19
BYVEKTA 19
LEIEOBJEKTA 19
FYRSTESLEKTA 19
PORTOINNTEKTA 19
JEVNVEKTA 19
ARBEIDSINNTEKTA 19
BANTAMVEKTA 19
BILLETTINNTEKTA 19
PREMIEINNTEKTA 19
TESTOBJEKTA 19
BISMERVEKTA 19
PERSONINNTEKTA 19
MELLOMVEKTA 18
UTLEIEINNTEKTA 18
HÅNDVEKTA 18
ULIKEVEKTA 18
SUBJEKTA 18
LØNNSINNTEKTA 18
VÅTVEKTA 18
KAMPVEKTA 18
NYTTEINSEKTA 18
SPELLEINNTEKTA 18
HANDELSVEKTA 18
SPILLEINNTEKTA 18
ANNONSEINNTEKTA 17
FLUEVEKTA 17
PROSPEKTA 17
UNDERVEKTA 17
SEXOBJEKTA 17
TUNGVEKTA 17
GARANTIINNTEKTA 17
PROSJEKTA 17
BOMINNTEKTA 17
FISKESJEKTA 17
NORMALVEKTA 17
OVERVEKTA 17
GULLVEKTA 17
SKÅLVEKTA 17
SJØLTEKTA 17
OLJEINNTEKTA 17
DESIMALVEKTA 17
LOTTERIINNTEKTA 17
MENNESKESLEKTA 17
TØRRVEKTA 17
SKATTEINNTEKTA 16
EKSTRAINNTEKTA 16
DRIFTSINNTEKTA 16
FRAKTINNTEKTA 16
FINANSINNTEKTA 16
MINSTEINNTEKTA 16
DØDVEKTA 16
KRAFTINNTEKTA 16
BADEVEKTA 16
RETROSPEKTA 16
BONDESLEKTA 16
IMPERFEKTA 16
LIVSINNTEKTA 16
UBESLEKTA 16
MOMSINNTEKTA 16
DAUDVEKTA 16
SLAKTEVEKTA 16
JAMVEKTA 16
NETTOINNTEKTA 15
SALGSINNTEKTA 15
BILVEKTA 15
BLÅNEKTA 15
ROVINSEKTA 15
EIGENVEKTA 15
GRAMVEKTA 15
KASSAINNTEKTA 15
OBJEKTA 15
NETTOVEKTA 15
TIDSASPEKTA 15
TOTALVEKTA 15
LISENSINNTEKTA 15
ATOMVEKTA 15
ÅRSINNTEKTA 15
HANDVEKTA 15
TOTALINNTEKTA 15
LODDVEKTA 14
IDEALVEKTA 14
DELASPEKTA 14
VOLDTEKTA 14
VANSMEKTA 14
LIKEVEKTA 14
EGENVEKTA 14
BIINNTEKTA 14
STATSINNTEKTA 14
EGENINNTEKTA 14
GASSINNTEKTA 14
SKADEINSEKTA 14
TOMVEKTA 14
MOTVEKTA 14
RENTEINNTEKTA 14
VANSLEKTA 13
VARETEKTA 13
PERFEKTA 13
OKSESLEKTA 13
LEIEINNTEKTA 13
REALINNTEKTA 13
SELVTEKTA 13
LETTVEKTA 13
FORSMEKTA 13
MERINNTEKTA 13
FANTESLEKTA 13
ADAMSSLEKTA 13
FRIINNTEKTA 13
KATTESLEKTA 13
EIERINNTEKTA 13
UANFEKTA 13
MORSSLEKTA 13
VEDTEKTA 12
FARSSLEKTA 12
SKJEKTA 12
FORFEKTA 12
ETTERSLEKTA 12
BESLEKTA 12
ADELSSLEKTA 12
FORNEKTA 11
BENEKTA 11
INTELLEKTA 11
ASPEKTA 11
SJEKTA 10
TAKLEKTA 10
VEKTA 9
JEKTA 9
INNTEKTA 9
TRELEKTA 9
ANFEKTA 9
SMEKTA 8
HEKTA 8
INSEKTA 8
KNEKTA 8
TREKTA 7
SLEKTA 7
FEKTA 7
LEKTA 6
SEKTA 6
NEKTA 6

Lignende ord av EKTA

Anagram av EKTA

For mer informasjon om ordet EKTA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EKTA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok