ELE i Scrabble - ordspill.com

ELE i Scrabble

ELE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1L1E1

Ved å legge til én bokstav til ELE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELE 7
ELEV 7
PELE 7
LEVE 7
LEPE 7
EVLE 7
EPLE 7
HELE 6
LEKE 5
LEGE 5
EKLE 5
GELE 5
FELE 5
EGLE 5
MELE 5
ELGE 5
EDLE 4
REEL 4
RELE 4
SELE 4
TELE 4
LETE 4
LESE 4
LENE 4
ELET 4
LEET 4
LEIE 4
ELES 4
LEES 4
LEER 4
LEDE 4
EDEL 4
ELDE 4
ETLE 4
ESLE 4
ESEL 4
ERLE 4
ELER 4
ELTE 4
DELE 4

Ord som starter på ELE

OrdPoeng
ELEVGRUPPENE 25
ELEVGRUPPER 24
ELEVGRUPPEN 24
ELEVOPPTAKENE 24
ELEVØVINGENE 23
ELEVOPPTAKET 23
ELEMENTÆRBOK 23
ELEMENTBYGGA 23
ELEVGRUPPE 23
ELEVGRUPPA 23
ELEVMILJØENE 23
ELEVHJEMMENE 22
ELEVMILJØET 22
ELEVØVINGEN 22
ELEVOPPTAKA 22
ELEVMILJØER 22
ELEMENTBYGG 22
ELEVØVELSENE 22
ELEVØVINGER 22
ELEVOPPTAK 21
ELEVØVELSER 21
ELEKTROMONTØR 21
ELEVHJEMMET 21
ELEFANTSJUKEN 21
ELEVØVELSEN 21
ELEVØVINGA 21
ELEVMILJØA 21
ELEMENTÆRLIV 21
ELEVGRUNNLAG 20
ELEFANTSJUKE 20
ELEVØVING 20
ELEVMILJØ 20
ELEKTROSJOKK 20
ELEVAKSJONER 20
ELEVAKSJONEN 20
ELEFANTSJUKA 20
ELEVHJEMMA 20
ELEVBETALINGA 20
ELEKTROSKOPER 20
ELEKTROLYSENE 20
ELEKTROLYTTEN 20
ELEVPROTESTER 20
ELEKTROSKOPET 20
ELEVØVELSE 20
ELEMENTPIPER 19
ELEKTROKJEMI 19
ELEVRÅDSLEDER 19
ELEKTROLYSEN 19
ELEMENTPIPEN 19
ELEVARBEIDENE 19
ELEKTROLYSER 19
ELEVKVELDENE 19
ELEVBETALING 19
ELEMENTHUSENE 19
ELEVASJONENE 19
ELEFANTSYKER 19
ELEKTROSKOPA 19
ELEFANTSYKEN 19
ELEVFLOKKENE 19
ELEMENTPIPA 18
ELEVFLOKKER 18
ELEVPLASSENE 18
ELEFANTSYKA 18
ELEVARBEIDET 18
ELEVAKSJON 18
ELEKTROLINJER 18
ELEVMIDDAGENE 18
ELEVKVELDEN 18
ELEVARBEIDER 18
ELEVASJONEN 18
ELEVPROTEST 18
ELEKTRONVOLT 18
ELEKTRONRØRA 18
ELEVASJONER 18
ELEMENTHUSET 18
ELEVKVELDER 18
ELEVFLOKKEN 18
ELEVKULLENE 18
ELEFANTHUDER 18
ELEKTROLYSE 18
ELEKTROSKOP 18
ELEVLØNNENE 18
ELEMENTPIPE 18
ELEKTROKJELE 18
ELEFANTSYKE 18
ELEFANTHUDEN 18
ELEKTROLYTT 18
ELEVLØNNER 17
ELEKTROMOTOR 17
ELEFANTUNGEN 17
ELEVHJEM 17
ELEVPLASSER 17
ELEKTROLINJA 17
ELEVKULLET 17
ELEVMATERIALE 17
ELEKTROFONIEN 17
ELEVMIDDAGER 17
ELEKTRONIKKEN 17
ELEFANTUNGER 17
ELEVLØNNEN 17
ELEKTROLINJE 17
ELEVPLASSEN 17
ELEVARBEIDA 17
ELEFANTHUDA 17
ELEMENTHUSA 17
ELEVMIDDAGEN 17
ELEKTRONRØR 17
ELEVHEIMENE 17
ELEKSJONENE 16
ELEFANTUNGE 16
ELEKTRONIKERE 16
ELEVFLOKK 16
ELEVERINGENE 16
ELEFANTHUD 16
ELEMENTHUS 16
ELEVHEIMER 16
ELEVRÅDENE 16
ELEKTRONMEDIA 16
ELEMENTÆRT 16
ELEVARBEID 16
ELEVKULLA 16
ELEKTROFAGET 16
ELEVASJON 16
ELEMENTÆRE 16
ELEVHEIMEN 16
ELEVKANTINER 16
ELEVKANTINEN 16
ELEVLØNNA 16
ELEVKVELD 16
ELEKTRONIKER 15
ELEKTRIFISERE 15
ELEVKANTINA 15
ELENDIGHETEN 15
ELEVANTALLET 15
ELENDIGHETER 15
ELEKTROMETRA 15
ELEVPLASS 15
ELEKTERINGENE 15
ELEVKANTINE 15
ELEKTROMETER 15
ELEVKULL 15
ELEKSJONER 15
ELEMENTÆR 15
ELEKTRONISKE 15
ELEKTROFAGA 15
ELEVERINGER 15
ELEVRÅDET 15
ELEKTROFONI 15
ELEVERINGEN 15
ELEKSJONEN 15
ELEKTROMETRE 15
ELEVLØNN 15
ELEVMIDDAG 15
ELEVATORENE 15
ELEKTRIFISERT 15
ELEKTRONIKK 15
ELEVMASSENE 15
ELEVANTALLA 14
ELEVRÅDA 14
ELENDIGHETA 14
ELEKTRONISK 14
ELEKTERINGEN 14
ELEVMASSER 14
ELEKTROFAG 14
ELEKTRIKERNE 14
ELEVMASSEN 14
ELEVATOREN 14
ELEVLAGENE 14
ELEKTORATENE 14
ELEFANTTENNER 14
ELEKTRIKEREN 14
ELEKTRIFISER 14
ELEKTERINGER 14
ELEVATORER 14
ELEVERINGA 14
ELEVTALLENE 14
ELEVHEIM 14
ELEFANTTANNA 13
ELEKTRISITET 13
ELEKTERINGA 13
ELEKTRISERES 13
ELEKTORATER 13
ELEKSJON 13
ELEKTRISERTE 13
ELEKTRISERER 13
ELEVRÅD 13
ELEVMASSE 13
ELEFANTIASIS 13
ELEVERENDE 13
ELEKTORATET 13
ELEVANTALL 13
ELEVTALLET 13
ELEKTRODENE 13
ELEVLAGET 13
ELEKTRIKERE 13
ELEVERING 13
ELEKTRONENE 13
ELENDIGHET 13
ELEKTIVT 12
ELEVLAGA 12
ELEKTERING 12
ELEKTRISKE 12
ELEGIKEREN 12
ELEKTORENE 12
ELEKTRONER 12
ELEKTORALT 12
ELEKTORATA 12
ELEKTRODER 12
ELEKTRIKER 12
ELEKTORALE 12
ELEKTRODEN 12
ELEVTALLA 12
ELEKTRONET 12
ELEVATOR 12
ELEFANTTANN 12
ELEKTIVE 12
ELEKTRISERE 12
ELEGIKERNE 12
ELEKTRISERT 12
ELEKTERENDE 12
ELEVERER 11
ELEKTRISER 11
ELEKTORER 11
ELEVERTE 11
ELEKTORAT 11
ELEGIKERE 11
ELENDIGSTE 11
ELEKTOREN 11
ELEKTRODE 11
ELEGANSENE 11
ELEKTORAL 11
ELEKTRISK 11
ELEMENTENE 11
ELEKTIV 11
ELENDIGERE 11
ELEVERES 11
ELEVTALL 11
ELEFANTENE 11
ELEKTRONA 11
ELEVLAG 11
ELEVERE 10
ELEVERT 10
ELEGANSER 10
ELEMENTET 10
ELEVENE 10
ELEFANTER 10
ELEGIKER 10
ELEGISKE 10
ELEKTRON 10
ELEKTERES 10
ELEMENTER 10
ELEGANSEN 10
ELENDIGST 10
ELEKTERTE 10
ELEFANTEN 10
ELEKTERER 10
ELEVER 9
ELEVEN 9
ELEGIENE 9
ELEGISK 9
ELEGANSE 9
ELENDIGE 9
ELEKTERE 9
ELEKTERT 9
ELEKTOR 9
ELEMENTA 9
ELEGANTE 9
ELEKTRO 9
ELEMIET 8
ELENDENE 8
ELEGIEN 8
ELEFANT 8
ELEMENT 8
ELEGIER 8
ELENDIG 8
ELEKTER 8
ELEGANT 8
ELENDER 7
ELEV 7
ELENDET 7
ELEGI 6
ELENDA 6
ELENDE 6
ELEMI 6
ELENE 5
ELEDE 5
ELETE 5
ELES 4
ELET 4
ELER 4

Ord som slutter med ELE

OrdPoeng
ALUMINIUMSKJELE 27
VARMTVANNSKJELE 26
BRINGEBÆRGELE 26
BRYGGEKJELE 25
VARMTVASSKJELE 25
VARMVATNKJELE 24
KOBBERKJELE 23
ROGNEBÆRGELE 23
KOPPERKJELE 23
UROCELE 20
YSTEKJELE 18
SKIPSKJELE 18
FYRKJELE 18
SIKKERHETSSELE 18
TROMMEKJELE 18
ELEKTROKJELE 18
VIDEREFORDELE 18
OLJEKJELE 17
DAMPKJELE 17
KAFFEKJELE 17
VANNKJELE 16
SMÅSTJELE 16
BUKSESELE 16
BÆRESELE 16
VASSKJELE 16
RUNDSTJELE 16
MAKTSTJELE 15
HARDINGFELE 15
MARGSTJELE 15
KLAREKJELE 15
UKULELE 14
KALDKVELE 14
FORFORDELE 14
OPPDELE 14
BESTJELE 14
HUNDESELE 14
OMFORDELE 13
FRASTJELE 13
FINFORDELE 13
HÅRGELE 13
BESJELE 13
BARNESELE 12
RIPSGELE 12
EPLEGELE 12
HIKSTELE 11
HESTESELE 11
STIVTELE 11
STARTERRELE 11
ANANASGELE 11
TEKJELE 11
UHELE 10
VASSELE 10
TVEDELE 10
SKJELE 10
FLATFELE 10
UTDELE 9
SANDMELE 9
MJELE 9
FIREDELE 9
KJELE 9
KVELE 9
PANELE 9
AVDELE 9
STJELE 9
FLERDELE 9
FORDELE 9
FINDELE 8
OMDELE 8
FIRDELE 8
DVELE 8
SVELE 8
MEDDELE 8
TIDSRELE 8
KANTELE 8
VELE 7
PELE 7
TODELE 7
TILDELE 7
TREDELE 7
INNDELE 7
HELE 6
ALLELE 6
KNELE 6
GELE 5
MELE 5
FELE 5
STELE 5
SELE 4
RELE 4
DELE 4
TELE 4

Lignende ord av ELE

Anagram av ELE

For mer informasjon om ordet ELE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ELE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok