ELE i Scrabble - ordspill.com

ELE i Scrabble

ELE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1L1E1

Ved å legge til én bokstav til ELE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELE 7
ELEV 7
PELE 7
LEVE 7
LEPE 7
EVLE 7
EPLE 7
HELE 6
LEKE 5
LEGE 5
EKLE 5
GELE 5
FELE 5
EGLE 5
MELE 5
ELGE 5
EDLE 4
REEL 4
RELE 4
SELE 4
TELE 4
LETE 4
LESE 4
LENE 4
ELET 4
LEET 4
LEIE 4
ELES 4
LEES 4
LEER 4
LEDE 4
EDEL 4
ELDE 4
ETLE 4
ESLE 4
ESEL 4
ERLE 4
ELER 4
ELTE 4
DELE 4

Ord som starter på ELE

OrdPoeng
ELEVGRUPPENE 25
ELEVGRUPPER 24
ELEMENTBYGGET 24
ELEMENTÆRBOKA 24
ELEVGRUPPEN 24
ELEVØVINGENE 23
ELEVMILJØENE 23
ELEMENTBYGGA 23
ELEMENTÆRBOK 23
ELEVOPPTAKET 23
ELEVGRUPPA 23
ELEVGRUPPE 23
ELEVOPPTAKA 22
ELEVØVINGEN 22
ELEVMILJØER 22
ELEVØVINGER 22
ELEVMILJØET 22
ELEVHJEMMENE 22
ELEVØVELSENE 22
ELEMENTBYGG 22
ELEVØVELSEN 21
ELEVHJEMMET 21
ELEVØVELSER 21
ELEMENTÆRLIV 21
ELEVOPPTAK 21
ELEVØVINGA 21
ELEKTROOPTIKK 21
ELEVMILJØA 21
ELEFANTSJUKER 21
ELEKTROLYTISK 21
ELEKTROSJOKKA 21
ELEFANTSJUKA 20
ELEVØVING 20
ELEFANTSYKENE 20
ELEVMILJØ 20
ELEMENTPIPENE 20
ELEKTROSJOKK 20
ELEVPROTESTEN 20
ELEVAKSJONEN 20
ELEFANTSJUKE 20
ELEVHJEMMA 20
ELEVGRUNNLAG 20
ELEVØVELSE 20
ELEVAKSJONER 20
ELEKTROLYTTER 20
ELEMENTPIPER 19
ELEKTRONRØRET 19
ELEVASJONENE 19
ELEKTROLYSEN 19
ELEFANTSYKER 19
ELEKTROKJELER 19
ELEKTROLYSER 19
ELEVFLOKKENE 19
ELEFANTSYKEN 19
ELEVKVELDENE 19
ELEKTROSKOPA 19
ELEMENTPIPEN 19
ELEKTROKJEMI 19
ELEVBETALING 19
ELEVDEMOKRATI 19
ELEVFLOKKEN 18
ELEVAKSJON 18
ELEKTROTERAPI 18
ELEKTROLINJEN 18
ELEKTROLYTT 18
ELEFANTSYKA 18
ELEMENTPIPA 18
ELEVFLOKKER 18
ELEVKVELDER 18
ELEMENTHUSET 18
ELEVASJONEN 18
ELEFANTHUDER 18
ELEKTRONRØRA 18
ELEKTRONVOLT 18
ELEFANTHUDEN 18
ELEKTROKJELE 18
ELEVPLASSENE 18
ELEVARBEIDET 18
ELEVARBEIDER 18
ELEVKVELDEN 18
ELEVKULLENE 18
ELEVPROTEST 18
ELEKTROSKOP 18
ELEVLØNNENE 18
ELEMENTPIPE 18
ELEFANTSYKE 18
ELEFANTUNGENE 18
ELEKTROLYSE 18
ELEVASJONER 18
ELEKTROLINJE 17
ELEVMIDDAGER 17
ELEVLØNNEN 17
ELEFANTUNGEN 17
ELEVPLASSER 17
ELEKTROLINJA 17
ELEVARBEIDA 17
ELEFANTUNGER 17
ELEKTRONRØR 17
ELEVKANTINENE 17
ELEVMATERIALA 17
ELEVHEIMENE 17
ELEFANTHUDA 17
ELEKTROMAGNET 17
ELEVLØNNER 17
ELEVHJEM 17
ELEMENTHUSA 17
ELEVMATERIALE 17
ELEVKULLET 17
ELEVMIDDAGEN 17
ELEKTROMOTOR 17
ELEVPLASSEN 17
ELEVASJON 16
ELEVKVELD 16
ELEVFLOKK 16
ELEVERINGENE 16
ELEVKANTINER 16
ELEMENTÆRE 16
ELEVKULLA 16
ELEKSJONENE 16
ELEVHEIMEN 16
ELEVLØNNA 16
ELEFANTUNGE 16
ELEKTROMETRET 16
ELEKTROFAGET 16
ELEVARBEID 16
ELEFANTHUD 16
ELEVHEIMER 16
ELEMENTÆRT 16
ELEVKANTINEN 16
ELEMENTHUS 16
ELENDIGHETENE 16
ELEVRÅDENE 16
ELEKTROMETER 15
ELEKTROFONI 15
ELEVERINGEN 15
ELEVANTALLET 15
ELEVKANTINA 15
ELENDIGHETEN 15
ELEMENTÆR 15
ELEKTROFAGA 15
ELEVPLASS 15
ELEKTRONIKER 15
ELEVKULL 15
ELEKTRONISKE 15
ELEVRÅDET 15
ELEVATORENE 15
ELEVMASSENE 15
ELEVKANTINE 15
ELEKTRONIKK 15
ELEVERINGER 15
ELEKTROMETRA 15
ELENDIGHETER 15
ELEKSJONER 15
ELEVMIDDAG 15
ELEVLØNN 15
ELEKTROMETRE 15
ELEKSJONEN 15
ELENDIGHETA 14
ELEVANTALLA 14
ELEKTERINGER 14
ELEVATOREN 14
ELEKTRONISK 14
ELEVLAGENE 14
ELEKTRIKEREN 14
ELEKTORATENE 14
ELEFANTTANNEN 14
ELEVMASSEN 14
ELEVRÅDA 14
ELEKTROFAG 14
ELEVMASSER 14
ELEVATORER 14
ELEKTRIKERNE 14
ELEVHEIM 14
ELEVTALLENE 14
ELEKTRIFISER 14
ELEKTERINGEN 14
ELEVERINGA 14
ELEVERENDE 13
ELEKTRISERTE 13
ELEVTALLET 13
ELEVMASSE 13
ELEVLAGET 13
ELEKTORATER 13
ELEVANTALL 13
ELEKTRIKERE 13
ELEKTERINGA 13
ELEKTRISERER 13
ELEKTORATET 13
ELEKTRONENE 13
ELEKTRISERES 13
ELEKSJON 13
ELEKTRISITET 13
ELEFANTIASIS 13
ELEFANTTANNA 13
ELEVRÅD 13
ELEKTRODENE 13
ELEVERING 13
ELENDIGHET 13
ELEKTIVT 12
ELEVLAGA 12
ELEVATOR 12
ELEKTIVE 12
ELEKTERING 12
ELEKTRODEN 12
ELEGIKEREN 12
ELEKTERENDE 12
ELEVTALLA 12
ELEKTORALE 12
ELEKTRISKE 12
ELEKTORENE 12
ELEKTRODER 12
ELEFANTTANN 12
ELEKTRISERE 12
ELEKTRISERT 12
ELEKTRONER 12
ELEKTORATA 12
ELEKTORALT 12
ELEKTRONET 12
ELEKTRIKER 12
ELEGIKERNE 12
ELEKTRISER 11
ELEMENTENE 11
ELEKTIV 11
ELENDIGERE 11
ELEKTORAL 11
ELENDIGSTE 11
ELEGIKERE 11
ELEVLAG 11
ELEFANTENE 11
ELEVERES 11
ELEGANSENE 11
ELEKTOREN 11
ELEKTORER 11
ELEVTALL 11
ELEKTRODE 11
ELEVERER 11
ELEVERTE 11
ELEKTORAT 11
ELEKTRONA 11
ELEKTRISK 11
ELEMENTER 10
ELEGIKER 10
ELENDIGST 10
ELEKTRON 10
ELEGISKE 10
ELEKTERES 10
ELEVENE 10
ELEVERE 10
ELEVERT 10
ELEMENTET 10
ELEGANSER 10
ELEKTERTE 10
ELEFANTEN 10
ELEFANTER 10
ELEKTERER 10
ELEGANSEN 10
ELEKTRO 9
ELEGANTE 9
ELEKTERT 9
ELEMENTA 9
ELEGIENE 9
ELEVER 9
ELEGISK 9
ELEGANSE 9
ELEKTOR 9
ELENDIGE 9
ELEKTERE 9
ELEVEN 9
ELEKTER 8
ELEGIEN 8
ELEFANT 8
ELEMENT 8
ELENDENE 8
ELEGANT 8
ELEMIET 8
ELEGIER 8
ELENDIG 8
ELEV 7
ELENDET 7
ELENDER 7
ELEGI 6
ELEMI 6
ELENDE 6
ELENDA 6
ELETE 5
ELENE 5
ELEDE 5
ELES 4
ELER 4
ELET 4

Ord som slutter med ELE

OrdPoeng
ALUMINIUMSKJELE 27
VARMTVANNSKJELE 26
BRINGEBÆRGELE 26
VARMTVASSKJELE 25
BRYGGEKJELE 25
VARMVATNKJELE 24
KOBBERKJELE 23
ROGNEBÆRGELE 23
KOPPERKJELE 23
UROCELE 20
YSTEKJELE 18
SKIPSKJELE 18
TROMMEKJELE 18
ELEKTROKJELE 18
VIDEREFORDELE 18
SIKKERHETSSELE 18
FYRKJELE 18
KAFFEKJELE 17
DAMPKJELE 17
OLJEKJELE 17
RUNDSTJELE 16
SMÅSTJELE 16
VASSKJELE 16
VANNKJELE 16
BUKSESELE 16
BÆRESELE 16
HARDINGFELE 15
MARGSTJELE 15
MAKTSTJELE 15
KLAREKJELE 15
FORFORDELE 14
OPPDELE 14
BESTJELE 14
KALDKVELE 14
UKULELE 14
HUNDESELE 14
FRASTJELE 13
BESJELE 13
FINFORDELE 13
OMFORDELE 13
HÅRGELE 13
EPLEGELE 12
BARNESELE 12
RIPSGELE 12
TEKJELE 11
HIKSTELE 11
ANANASGELE 11
STIVTELE 11
STARTERRELE 11
HESTESELE 11
SKJELE 10
UHELE 10
TVEDELE 10
VASSELE 10
FLATFELE 10
AVDELE 9
KVELE 9
MJELE 9
FORDELE 9
KJELE 9
UTDELE 9
FIREDELE 9
STJELE 9
FLERDELE 9
PANELE 9
SANDMELE 9
KANTELE 8
TIDSRELE 8
MEDDELE 8
SVELE 8
FIRDELE 8
OMDELE 8
FINDELE 8
DVELE 8
PELE 7
VELE 7
TODELE 7
INNDELE 7
TREDELE 7
TILDELE 7
KNELE 6
ALLELE 6
HELE 6
STELE 5
FELE 5
GELE 5
MELE 5
RELE 4
DELE 4
TELE 4
SELE 4

Lignende ord av ELE

Anagram av ELE

For mer informasjon om ordet ELE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ELE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok