ELE i Scrabble - ordspill.com

ELE i Scrabble

ELE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1L1E1

Ved å legge til én bokstav til ELE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELE 7
ELEV 7
PELE 7
LEVE 7
LEPE 7
EVLE 7
EPLE 7
HELE 6
LEKE 5
LEGE 5
EKLE 5
GELE 5
FELE 5
EGLE 5
MELE 5
ELGE 5
EDLE 4
REEL 4
RELE 4
SELE 4
TELE 4
LETE 4
LESE 4
LENE 4
ELET 4
LEET 4
LEIE 4
ELES 4
LEES 4
LEER 4
LEDE 4
EDEL 4
ELDE 4
ETLE 4
ESLE 4
ESEL 4
ERLE 4
ELER 4
ELTE 4
DELE 4

Ord som starter på ELE

OrdPoeng
ELEVGRUPPENE 25
ELEMENTÆRBOKA 24
ELEVOPPTAKENE 24
ELEVGRUPPEN 24
ELEVGRUPPER 24
ELEMENTBYGGA 23
ELEVMILJØENE 23
ELEMENTÆRBOK 23
ELEVOPPTAKET 23
ELEVØVINGENE 23
ELEVGRUPPA 23
ELEVGRUPPE 23
ELEMENTBYGG 22
ELEVØVINGEN 22
ELEVØVELSENE 22
ELEVOPPTAKA 22
ELEVHJEMMENE 22
ELEVØVINGER 22
ELEVMILJØET 22
ELEVMILJØER 22
ELEMENTÆRLIV 21
ELEVHJEMMET 21
ELEVOPPTAK 21
ELEVØVELSER 21
ELEFANTSJUKER 21
ELEVMILJØA 21
ELEVØVINGA 21
ELEKTROLYTISK 21
ELEVGRUNNLAGA 21
ELEVØVELSEN 21
ELEVMILJØ 20
ELEVAKSJONEN 20
ELEKTROLYTTER 20
ELEFANTSJUKE 20
ELEKTROSJOKK 20
ELEFANTSJUKA 20
ELEVØVING 20
ELEVAKTIVITET 20
ELEVHJEMMA 20
ELEVAKSJONER 20
ELEVGRUNNLAG 20
ELEVØVELSE 20
ELEVPROTESTER 20
ELEVKVELDENE 19
ELEVASJONENE 19
ELEKTROLYSER 19
ELEKTROSKOPA 19
ELEVBETALING 19
ELEMENTPIPEN 19
ELEKTRONRØRET 19
ELEFANTSYKEN 19
ELEVARBEIDENE 19
ELEMENTPIPER 19
ELEFANTSYKER 19
ELEVRÅDSLEDER 19
ELEKTROKJEMI 19
ELEKTROLYSEN 19
ELEVFLOKKENE 19
ELEKTROKJELEN 19
ELEFANTHUDENE 19
ELEKTROLYTT 18
ELEKTROLYSE 18
ELEKTROSKOP 18
ELEMENTHUSET 18
ELEFANTHUDEN 18
ELEKTRONVOLT 18
ELEVAKSJON 18
ELEKTRONRØRA 18
ELEMENTPIPA 18
ELEVASJONEN 18
ELEMENTPIPE 18
ELEFANTSYKA 18
ELEFANTSYKE 18
ELEVPLASSENE 18
ELEVLØNNENE 18
ELEVMIDDAGENE 18
ELEVFLOKKER 18
ELEVKVELDEN 18
ELEVKULLENE 18
ELEKTROKJELE 18
ELEVARBEIDER 18
ELEVARBEIDET 18
ELEVFLOKKEN 18
ELEVASJONER 18
ELEVPROTEST 18
ELEFANTUNGENE 18
ELEFANTHUDER 18
ELEVKVELDER 18
ELEVHEIMENE 17
ELEVLØNNER 17
ELEVPLASSEN 17
ELEFANTUNGER 17
ELEVMIDDAGER 17
ELEKTROMOTOR 17
ELEKTROLINJE 17
ELEVKULLET 17
ELEKTROLINJA 17
ELEVMIDDAGEN 17
ELEVHJEM 17
ELEVKANTINENE 17
ELEKTROFAGENE 17
ELEKTRONRØR 17
ELEKTRONIKKER 17
ELEMENTHUSA 17
ELEFANTUNGEN 17
ELEKTROMARKED 17
ELEVPLASSER 17
ELEFANTHUDA 17
ELEVLØNNEN 17
ELEKTROFONIER 17
ELEVARBEIDA 17
ELEKSJONENE 16
ELEKTROFAGET 16
ELEVKULLA 16
ELEVRÅDENE 16
ELEVKANTINER 16
ELEVHEIMER 16
ELEVKVELD 16
ELEVARBEID 16
ELEMENTÆRT 16
ELEVLØNNA 16
ELEVKANTINEN 16
ELEVERINGENE 16
ELEMENTÆRE 16
ELEVHEIMEN 16
ELEVANTALLENE 16
ELEVASJON 16
ELEFANTHUD 16
ELEMENTHUS 16
ELEVFLOKK 16
ELEFANTUNGE 16
ELEKSJONER 15
ELEVKANTINA 15
ELEKTRONIKK 15
ELEVERINGER 15
ELEVERINGEN 15
ELEKTROFONI 15
ELEVKULL 15
ELEVMIDDAG 15
ELEKTRIFISERT 15
ELEKTRONISKE 15
ELEKTRONIKER 15
ELEVANTALLET 15
ELEKTROMETER 15
ELENDIGHETEN 15
ELEVLØNN 15
ELEVPLASS 15
ELENDIGHETER 15
ELEVMASSENE 15
ELEKTROMETRA 15
ELEKSJONEN 15
ELEMENTÆR 15
ELEVRÅDET 15
ELEKTROFAGA 15
ELEVKANTINE 15
ELEKTROMETRE 15
ELEVATORENE 15
ELEVANTALLA 14
ELEKTRIKERNE 14
ELEKTERINGEN 14
ELEFANTTANNEN 14
ELEKTERINGER 14
ELEKTRIKEREN 14
ELEKTRIFISER 14
ELEVTALLENE 14
ELEKTORATENE 14
ELENDIGHETA 14
ELEVRÅDA 14
ELEVLAGENE 14
ELEVATORER 14
ELEVMASSER 14
ELEKTROFAG 14
ELEVMASSEN 14
ELEVATOREN 14
ELEVERINGA 14
ELEVHEIM 14
ELEKTRONISK 14
ELEKTRISERES 13
ELEKTORATER 13
ELEVERENDE 13
ELEVLAGET 13
ELEKSJON 13
ELEKTRISERER 13
ELEKTRISITET 13
ELEVMASSE 13
ELEKTRISERTE 13
ELEVRÅD 13
ELEFANTIASIS 13
ELEFANTTANNA 13
ELEVERING 13
ELEKTERINGA 13
ELEVANTALL 13
ELEKTRONENE 13
ELEKTRIKERE 13
ELEVTALLET 13
ELEKTORATET 13
ELENDIGHET 13
ELEKTRODENE 13
ELEGIKERNE 12
ELEKTRODEN 12
ELEVTALLA 12
ELEKTORATA 12
ELEKTRISERE 12
ELEKTRISERT 12
ELEKTIVE 12
ELEKTERENDE 12
ELEVLAGA 12
ELEKTIVT 12
ELEKTRONET 12
ELEKTORENE 12
ELEKTORALE 12
ELEVATOR 12
ELEKTORALT 12
ELEFANTTANN 12
ELEKTRONER 12
ELEKTRIKER 12
ELEGIKEREN 12
ELEKTRODER 12
ELEKTRISKE 12
ELEKTERING 12
ELEVERES 11
ELEKTRONA 11
ELEGANSENE 11
ELEKTIV 11
ELENDIGERE 11
ELEVERER 11
ELEVERTE 11
ELEVTALL 11
ELEKTORAL 11
ELENDIGSTE 11
ELEKTRISK 11
ELEMENTENE 11
ELEGIKERE 11
ELEKTORER 11
ELEKTRODE 11
ELEVLAG 11
ELEFANTENE 11
ELEKTORAT 11
ELEKTRISER 11
ELEKTOREN 11
ELEGISKE 10
ELEKTRON 10
ELEVENE 10
ELEVERE 10
ELEVERT 10
ELEKTERES 10
ELEGANSER 10
ELEFANTER 10
ELENDIGST 10
ELEKTERER 10
ELEFANTEN 10
ELEGIKER 10
ELEKTERTE 10
ELEGANSEN 10
ELEMENTER 10
ELEMENTET 10
ELEVER 9
ELEVEN 9
ELEKTRO 9
ELEGIENE 9
ELEMENTA 9
ELEGANTE 9
ELEGISK 9
ELENDIGE 9
ELEKTOR 9
ELEKTERE 9
ELEGANSE 9
ELEKTERT 9
ELEGIER 8
ELENDIG 8
ELENDENE 8
ELEGIEN 8
ELEFANT 8
ELEMENT 8
ELEGANT 8
ELEMIET 8
ELEKTER 8
ELENDER 7
ELENDET 7
ELEV 7
ELENDA 6
ELENDE 6
ELEMI 6
ELEGI 6
ELETE 5
ELENE 5
ELEDE 5
ELER 4
ELES 4
ELET 4

Ord som slutter med ELE

OrdPoeng
ALUMINIUMSKJELE 27
VARMTVANNSKJELE 26
BRINGEBÆRGELE 26
VARMTVASSKJELE 25
BRYGGEKJELE 25
VARMVATNKJELE 24
ROGNEBÆRGELE 23
KOBBERKJELE 23
KOPPERKJELE 23
UROCELE 20
ELEKTROKJELE 18
VIDEREFORDELE 18
SIKKERHETSSELE 18
TROMMEKJELE 18
YSTEKJELE 18
SKIPSKJELE 18
FYRKJELE 18
DAMPKJELE 17
KAFFEKJELE 17
OLJEKJELE 17
SMÅSTJELE 16
BUKSESELE 16
VANNKJELE 16
VASSKJELE 16
BÆRESELE 16
RUNDSTJELE 16
KLAREKJELE 15
MARGSTJELE 15
MAKTSTJELE 15
HARDINGFELE 15
BESTJELE 14
UKULELE 14
HUNDESELE 14
KALDKVELE 14
OPPDELE 14
FORFORDELE 14
FINFORDELE 13
OMFORDELE 13
FRASTJELE 13
HÅRGELE 13
BESJELE 13
EPLEGELE 12
BARNESELE 12
RIPSGELE 12
TEKJELE 11
STARTERRELE 11
HIKSTELE 11
STIVTELE 11
HESTESELE 11
ANANASGELE 11
UHELE 10
FLATFELE 10
SKJELE 10
VASSELE 10
TVEDELE 10
STJELE 9
AVDELE 9
KJELE 9
MJELE 9
KVELE 9
UTDELE 9
FORDELE 9
FIREDELE 9
SANDMELE 9
FLERDELE 9
PANELE 9
DVELE 8
TIDSRELE 8
OMDELE 8
SVELE 8
KANTELE 8
FINDELE 8
FIRDELE 8
MEDDELE 8
TODELE 7
VELE 7
PELE 7
TILDELE 7
INNDELE 7
TREDELE 7
HELE 6
ALLELE 6
KNELE 6
STELE 5
GELE 5
MELE 5
FELE 5
TELE 4
DELE 4
SELE 4
RELE 4

Lignende ord av ELE

Anagram av ELE

For mer informasjon om ordet ELE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ELE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok