ELE i Scrabble - ordspill.com

ELE i Scrabble

ELE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEL.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1L1E1

Ved å legge til én bokstav til ELE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELE 7
ELEV 7
PELE 7
LEVE 7
LEPE 7
EVLE 7
EPLE 7
ELJE 7
HELE 6
ELGE 5
LEGE 5
MELE 5
EGLE 5
FELE 5
GELE 5
EKLE 5
LEKE 5
TELE 4
SELE 4
RELE 4
REEL 4
EDLE 4
LETE 4
LESE 4
LENE 4
LEET 4
LEIE 4
ELET 4
LEES 4
LEER 4
LEDE 4
EDEL 4
ELDE 4
ETLE 4
ESLE 4
ESEL 4
ERLE 4
ELER 4
ELTE 4
DELE 4

Ord som starter på ELE

OrdPoeng
ELEVGRUPPENE 25
ELEVGRUPPEN 24
ELEVGRUPPER 24
ELEMENTÆRBOKA 24
ELEMENTÆRBOK 23
ELEVMILJØENE 23
ELEMENTBYGGA 23
ELEVOPPTAKET 23
ELEVØVINGENE 23
ELEVGRUPPA 23
ELEVGRUPPE 23
ELEVHJEMMENE 22
ELEVØVINGER 22
ELEVOPPTAKA 22
ELEVMILJØER 22
ELEMENTBYGG 22
ELEVMILJØET 22
ELEVØVINGEN 22
ELEVØVELSENE 22
ELEVØVELSEN 21
ELEVØVELSER 21
ELEVOPPTAK 21
ELEMENTÆRLIV 21
ELEVHJEMMET 21
ELEVØVINGA 21
ELEVMILJØA 21
ELEFANTSJUKE 20
ELEVØVING 20
ELEKTROSJOKK 20
ELEVMILJØ 20
ELEVAKSJONER 20
ELEKTROLYTTEN 20
ELEVHJEMMA 20
ELEVGRUNNLAG 20
ELEVØVELSE 20
ELEFANTSJUKA 20
ELEKTROSKOPER 20
ELEKTROLYSENE 20
ELEMENTPIPENE 20
ELEVAKSJONEN 20
ELEVBETALING 19
ELEKTROLYSER 19
ELEMENTPIPER 19
ELEFANTSYKEN 19
ELEVKVELDENE 19
ELEKTROKJEMI 19
ELEVFLOKKENE 19
ELEKTROSKOPA 19
ELEKTROLYSEN 19
ELEVASJONENE 19
ELEMENTPIPEN 19
ELEMENTPIPA 18
ELEVPROTEST 18
ELEVKVELDER 18
ELEVASJONEN 18
ELEVKULLENE 18
ELEVARBEIDER 18
ELEMENTPIPE 18
ELEKTROLYSE 18
ELEKTRONRØRA 18
ELEFANTSYKE 18
ELEVFLOKKEN 18
ELEVPLASSENE 18
ELEKTRONVOLT 18
ELEVARBEIDET 18
ELEKTROKJELE 18
ELEKTROSKOP 18
ELEFANTSYKA 18
ELEVASJONER 18
ELEFANTHUDEN 18
ELEVKVELDEN 18
ELEVAKSJON 18
ELEFANTHUDER 18
ELEVLØNNENE 18
ELEMENTHUSET 18
ELEVFLOKKER 18
ELEFANTUNGENE 18
ELEKTROLYTT 18
ELEVPLASSER 17
ELEKTROMOTOR 17
ELEFANTUNGER 17
ELEVLØNNER 17
ELEMENTHUSA 17
ELEVLØNNEN 17
ELEFANTHUDA 17
ELEVHJEM 17
ELEFANTUNGEN 17
ELEVHEIMENE 17
ELEVMATERIALE 17
ELEKTROLINJA 17
ELEKTROFONIEN 17
ELEKTRONRØR 17
ELEVPLASSEN 17
ELEKTROLINJE 17
ELEVMIDDAGEN 17
ELEVARBEIDA 17
ELEVMIDDAGER 17
ELEVKULLET 17
ELEVARBEID 16
ELEVRÅDENE 16
ELEMENTHUS 16
ELEMENTÆRT 16
ELEFANTHUD 16
ELEMENTÆRE 16
ELEVHEIMEN 16
ELEVKORTENE 16
ELEVKVELD 16
ELEVFLOKK 16
ELEFANTUNGE 16
ELEKTROFAGET 16
ELEKTRONIKERE 16
ELEVLØNNA 16
ELEKTRONMEDIA 16
ELEVASJON 16
ELEKSJONENE 16
ELEVHEIMER 16
ELEVKULLA 16
ELEVKANTINEN 16
ELEVERINGENE 16
ELEVKANTINER 16
ELEVMASSENE 15
ELENDIGHETER 15
ELEKTROMETRA 15
ELEVKANTINE 15
ELEVMIDDAG 15
ELEVERINGER 15
ELEKTROFONI 15
ELEKTRIFISERE 15
ELEKTRONIKK 15
ELEVATORENE 15
ELEVERINGEN 15
ELEKTROFAGA 15
ELEVKANTINA 15
ELEVKULL 15
ELEVANTALLET 15
ELENDIGHETEN 15
ELEKSJONEN 15
ELEKTRUMET 15
ELEKTROMETER 15
ELEVPLASS 15
ELEVKORTET 15
ELEKTROMETRE 15
ELEMENTÆR 15
ELEKTRONISKE 15
ELEVLØNN 15
ELEKSJONER 15
ELEVRÅDET 15
ELEKTRONIKER 15
ELEOGRAFIENE 15
ELEFANTTANNEN 14
ELEKTERINGER 14
ELEVHEIM 14
ELEOGRAFIEN 14
ELEVMASSER 14
ELEVRÅDA 14
ELENDIGHETA 14
ELEKTERINGEN 14
ELEVKORTA 14
ELEKTORATENE 14
ELEOGRAFIER 14
ELEKTRONISK 14
ELEVANTALLA 14
ELEVTALLENE 14
ELEVTIMENE 14
ELEVSINSKE 14
ELEKTRIKEREN 14
ELEKTRIKERNE 14
ELEVMASSEN 14
ELEOGRAFIET 14
ELEVATOREN 14
ELEKTRIFISER 14
ELEVERINGA 14
ELEVATORER 14
ELEVLAGENE 14
ELEKTROFAG 14
ELEFANTTANNA 13
ELEKTRISERES 13
ELEKTRIKERE 13
ELEVMASSE 13
ELEVSINSK 13
ELEKTRISERER 13
ELEKTORATER 13
ELEVERING 13
ELEVTIMER 13
ELEVLAGET 13
ELEKTORATET 13
ELEKTRUM 13
ELEVKORT 13
ELEKTRISERTE 13
ELEKTRONENE 13
ELEVRÅD 13
ELEKTRISITET 13
ELEKTERINGA 13
ELEFANTIASIS 13
ELEVTALLET 13
ELEVANTALL 13
ELEVERENDE 13
ELENDIGHET 13
ELEOGRAFIA 13
ELEKSJON 13
ELEVTIMEN 13
ELEKTRODENE 13
ELEKTORATA 12
ELEKTRISKE 12
ELEVLAGA 12
ELEKTIVE 12
ELEKTIVT 12
ELEVTIME 12
ELEKTRONER 12
ELEKTORALT 12
ELEKTRISERT 12
ELEKTRISERE 12
ELEKTRODEN 12
ELEKTORALE 12
ELEKTERENDE 12
ELEGIKERNE 12
ELEKTRIKER 12
ELEFANTTANN 12
ELEGIKEREN 12
ELEVTALLA 12
ELEOGRAFI 12
ELEKTRETENE 12
ELEKTERING 12
ELEKTRODER 12
ELEKTRONET 12
ELEVATOR 12
ELEKTORENE 12
ELENDIGERE 11
ELEKTOREN 11
ELEVERES 11
ELEVERTE 11
ELEKTRISER 11
ELEKTORER 11
ELEKTRONA 11
ELEKTRODE 11
ELEGIKERE 11
ELEKTORAT 11
ELEKTRISK 11
ELEVERER 11
ELEVTALL 11
ELEVLAG 11
ELEKTIV 11
ELEGANSENE 11
ELEGANTENE 11
ELEKTRETEN 11
ELENDIGSTE 11
ELEMENTENE 11
ELEKTRETER 11
ELEFANTENE 11
ELEKTORAL 11
ELEGISKE 10
ELEVENE 10
ELEGIKER 10
ELEKTRON 10
ELEGANTER 10
ELENDIGST 10
ELEGANSER 10
ELEMENTET 10
ELEGANTEN 10
ELEFANTER 10
ELEGANSEN 10
ELEKTERES 10
ELEMENTER 10
ELEKTERER 10
ELEFANTEN 10
ELEVERE 10
ELEKTERTE 10
ELEVERT 10
ELEGISK 9
ELEKTOR 9
ELEVER 9
ELEVEN 9
ELEKTRO 9
ELEMENTA 9
ELEGANSE 9
ELEKTRET 9
ELEGIENE 9
ELENDIGE 9
ELEKTERT 9
ELEGANTE 9
ELEKTERE 9
ELEGIEN 8
ELENDENE 8
ELEGIER 8
ELEFANT 8
ELEMENT 8
ELEISON 8
ELEMIET 8
ELEGANT 8
ELENDIG 8
ELEKTER 8
ELENDET 7
ELEV 7
ELENDER 7
ELENDE 6
ELEGI 6
ELEMI 6
ELENE 5
ELET 4
ELER 4

Ord som slutter med ELE

OrdPoeng
CYSTOCELE 33
ALUMINIUMSKJELE 27
VARMTVANNSKJELE 26
HYDROCELE 26
BRINGEBÆRGELE 26
BRYGGEKJELE 25
VARMTVASSKJELE 25
VARMVATNKJELE 24
KOPPERKJELE 23
KOBBERKJELE 23
ROGNEBÆRGELE 23
ADIPOCELE 22
REKTOCELE 20
UROCELE 20
BABYSELE 19
SIKKERHETSSELE 18
FYRKJELE 18
VIDEREFORDELE 18
YSTEKJELE 18
TROMMEKJELE 18
SKIPSKJELE 18
HØYDELE 18
HOPPESELE 18
ELEKTROKJELE 18
PRIMKJELE 17
KULLKJELE 17
KAFFEKJELE 17
DAMPKJELE 17
OLJEKJELE 17
BRYSTSELE 17
RØRKJELE 16
BÆRESELE 16
BUKSESELE 16
SMÅSTJELE 16
VASSKJELE 16
VINDKJELE 16
BRUKSSELE 16
VANNKJELE 16
RUNDSTJELE 16
TURKJELE 15
MARGSTJELE 15
KLAREKJELE 15
MAKTSTJELE 15
HARDINGFELE 15
RYGGSELE 15
DUSJGELE 15
HØGDELE 14
AVPANELE 14
KUMTESELE 14
OPPDELE 14
FELTKJELE 14
KALDKVELE 14
UKULELE 14
STORKJELE 14
SØNDERDELE 14
FORFORDELE 14
BESTJELE 14
KOLKJELE 14
HUNDESELE 14
MATKJELE 13
FRASTJELE 13
BESJELE 13
LANDKJELE 13
OMFORDELE 13
BROKSELE 13
FINFORDELE 13
HÅRGELE 13
UNDERDELE 12
KOMTESELE 12
BOGSELE 12
BARNESELE 12
TVERRDELE 12
EPLEGELE 12
DALKJELE 12
MATABELE 12
RIPSGELE 12
STARTERRELE 11
VASSDELE 11
VEGDELE 11
BAKSELE 11
ANANASGELE 11
VANNDELE 11
TEKJELE 11
TREKKSELE 11
HESTESELE 11
HIKSTELE 11
STIVTELE 11
MERKEDELE 11
SUNDDELE 11
SEKVELE 11
UHELE 10
SKJELE 10
VASSELE 10
FLATFELE 10
VEIDELE 10
TVEDELE 10
OKSESELE 10
SANDMELE 9
KVELE 9
UTDELE 9
AVSELE 9
FLERDELE 9
PANELE 9
KJELE 9
STJELE 9
RÅDELE 9
TRISKELE 9
AVDELE 9
TEIGDELE 9
FORDELE 9
FIREDELE 9
MJELE 9
MEDDELE 8
DVELE 8
KANTELE 8
FIRDELE 8
OMDELE 8
SVELE 8
SAMDELE 8
FILDELE 8
TIDSRELE 8
FINDELE 8
FRADELE 8
LAGDELE 8
TREDELE 7
FIDELE 7
PELE 7
TODELE 7
TILDELE 7
LEDDELE 7
VELE 7
INNDELE 7
KNELE 6
ALLELE 6
SMELE 6
HELE 6
STELE 5
MELE 5
GELE 5
FELE 5
TELE 4
SELE 4
RELE 4
DELE 4

Lignende ord av ELE

Anagram av ELE

For mer informasjon om ordet ELE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ELE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok