ELTA i Scrabble - ordspill.com

ELTA i Scrabble

ELTA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AELT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1L1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ELTA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ECLAT 14
WELTA 12
ETYLA 10
BALTE 8
LAVET 8
PALTE 8
PLATE 8
BETLA 8
BETAL 8
BELTA 8
TALJE 8
BALET 8
TEVLA 8
ALEUT 8
VELTA 8
AVLET 8
VALTE 8
TAVLE 8
AULET 8
AULTE 8
HALET 7
HALTE 7
TALGE 6
TAKLE 6
TEGLA 6
LAFTE 6
MELTA 6
MALTE 6
LEKTA 6
LEGAT 6
LAGTE 6
LAGET 6
LAKET 6
KELAT 6
FLATE 6
EGALT 6
FALTE 6
FATLE 6
FELTA 6
FLAET 6
KALTE 6
GALET 6
GALTE 6
TRALE 5
TALER 5
TALES 5
DALTE 5
DALET 5
TASLE 5
ALTER 5
ARTEL 5
ALNET 5
ALTRE 5
DATEL 5
ALTEN 5
TELNA 5
TESLA 5
TALEN 5
RATLE 5
SLAET 5
LEITA 5
ALERT 5
LASET 5
LASTE 5
LATEN 5
LATER 5
LATES 5
LESTA 5
SELTA 5
LETNA 5
DELTA 5
LADET 5
REALT 5
SALET 5
SALTE 5
ADLET 5

Ord som slutter med ELTA

OrdPoeng
SJØLBYGGERFELTA 33
PÅKJØRINGSFELTA 31
SELVBYGGERFELTA 29
NYBYGGERFELTA 29
AVKJØRINGSFELTA 28
LØVSKAUBELTA 26
LAUVSKAUBELTA 26
BJØRKEBELTA 25
LØVSKOGBELTA 25
KYSKHETSBELTA 25
LAUVSKOGBELTA 25
TREPUNKTSBELTA 24
UTGRAVINGSFELTA 24
TOPUNKTSBELTA 24
OPERASJONSFELTA 24
SNAUHUGSTFELTA 24
SVØMMEBELTA 23
EKVATORIALBELTA 23
FOTGJENGERFELTA 23
PYRAMIDETELTA 22
SIKKERHETSBELTA 22
SNAUHOGSTFELTA 22
BARSKAUBELTA 22
DYRKNINGSFELTA 22
PARKERINGSFELTA 21
NORDLYSBELTA 21
BYGGEFELTA 21
PRØVEFELTA 21
BJERKEBELTA 21
DYRKINGSFELTA 21
KOLLEKTIVFELTA 21
BARSKOGBELTA 21
ØVINGSFELTA 20
STYRKEBELTA 20
KNYTTEBELTA 20
FORSKNINGSFELTA 20
TØMMERVELTA 20
NEDBØRSFELTA 20
TIDEVANNSBELTA 20
FORSØKSFELTA 20
VEKSLINGSFELTA 20
ØVELSESFELTA 20
NEDBØRFELTA 19
KJØREFELTA 19
PAKKISBELTA 19
KRABBEFELTA 19
SPENNINGSFELTA 19
KYSTBELTA 18
HYTTEFELTA 18
GRUVEFELTA 18
PATRONBELTA 18
TIDVASSBELTA 18
MISJONSFELTA 18
NØKLEBELTA 18
TIDVATNBELTA 18
REDNINGSBELTA 17
RIBBEFELTA 17
HOFTEBELTA 17
VARMEBELTA 17
SKYTEFELTA 17
KONTROLLFELTA 17
SPENNEBELTA 17
HUGSTFELTA 17
HOVEDFELTA 17
KULDEBELTA 17
INDUSTRIFELTA 17
PENGEBELTA 17
NYREBELTA 17
INNHOLDSFELTA 17
MARGINALFELTA 16
SVENSKETELTA 16
BUSSFELTA 16
MAGNETBELTA 16
MAVEBELTA 16
MERKNADSFELTA 16
RULLEBELTA 16
GULLBELTA 16
OLJEBELTA 16
ANSVARSFELTA 16
ARBEIDSFELTA 16
KORKEBELTA 16
BOLIGFELTA 16
FIREMANNSTELTA 16
SATSNINGSFELTA 16
SPESIALFELTA 16
LÆRBELTA 16
HANDELSFELTA 15
KORKBELTA 15
SIRKUSTELTA 15
MESTERBELTA 15
SAMMENSMELTA 15
SATELLITTFELTA 15
SPERREFELTA 15
NEDSLAGSFELTA 15
INTERESSEFELTA 15
VIRKEFELTA 15
STRAFFEFELTA 15
PLANTEFELTA 15
STUDIEFELTA 15
VIERBELTA 15
VEGGFELTA 15
SKOGBELTA 15
SYNSFELTA 15
YTTERTELTA 15
SATSINGSFELTA 15
GRENSEBELTA 15
SKUDDFELTA 15
BILBELTA 14
TOMANNSTELTA 14
UTSVELTA 14
FJELLTELTA 14
GRAVFELTA 14
SEBRAFELTA 14
NABOFELTA 14
BLINDFELTA 14
LIVBELTA 14
OLJEFELTA 14
MAGEBELTA 14
JAKTFELTA 14
FANGSTFELTA 14
ÅKERFELTA 14
GRUSFELTA 14
MAGNETFELTA 14
TRIKKEFELTA 14
MÅLFELTA 13
SKOTTFELTA 13
MINEBELTA 13
ALGEBELTA 13
FISKEFELTA 13
KRAFTFELTA 13
ADRESSEFELTA 13
GRENSEFELTA 13
GLASSFELTA 12
GANGFELTA 12
ÅVELTA 12
OMVELTA 12
LEIKEFELTA 12
NØDTELTA 12
WELTA 12
ROTVELTA 12
ØLTELTA 11
USMELTA 11
OMSMELTA 11
FAGFELTA 11
STARTFELTA 11
SAKSFELTA 11
TURTELTA 11
FIREFELTA 11
MINEFELTA 11
GASSFELTA 11
GLASFELTA 11
LEKEFELTA 11
MIDTFELTA 11
DREIEFELTA 11
FORTELTA 10
SAMETELTA 10
FIRFELTA 10
LESEFELTA 10
INNERTELTA 10
SVELTA 9
TETFELTA 9
TOFELTA 9
ELFELTA 8
BELTA 8
VELTA 8
SMELTA 7
FELTA 6
MELTA 6
DELTA 5
SELTA 5
TELTA 5

Lignende ord av ELTA

Anagram av ELTA

For mer informasjon om ordet ELTA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ELTA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok