ENDER i Scrabble - ordspill.com

ENDER i Scrabble

ENDER er et adverb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEENR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1N1D1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENDER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CENDRE 15
YRENDE 11
ÆRENDE 11
NÆREDE 11
YNDERE 11
RYENDE 11
DYRENE 11
NØREDE 10
DØRENE 10
ØDEREN 10
ØDERNE 10
RØDENE 10
ØRENDE 10
ØRNEDE 10
RUNEDE 9
RÅDENE 9
RÅENDE 9
NEDBER 9
RÅNEDE 9
BENDER 9
UNDERE 9
RUENDE 9
ÅNDERE 9
DÅRENE 9
DURENE 9
VREDEN 9
VENDER 9
URENDE 9
DRUENE 9
DREPEN 9
VERDEN 9
DREVNE 9
DREVEN 9
HENDER 8
HERDEN 8
HERDNE 8
DENGER 7
DONERE 7
DEGNER 7
DEGERN 7
RODENE 7
ONDERE 7
ORDENE 7
ROENDE 7
DORENE 7
MERDEN 7
FRENDE 7
FREDEN 7
FERDEN 7
FENDRE 7
FENDER 7
TENDER 6
SENDER 6
ARDENE 6
RIENDE 6
DRENES 6
DANERE 6
DEANER 6
DENIER 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DINERE 6
DREIEN 6
DRENET 6
RANEDE 6
DRENTE 6
ENDRES 6
ENDRET 6
IRENDE 6
LENDER 6
NERDET 6
RADENE 6
RAENDE 6
INDERE 6

Ord som starter på ENDER

OrdPoeng
ENDERIMENE 11
ENDERIMET 10
ENDERIMA 9
ENDERIM 8

Ord som slutter med ENDER

OrdPoeng
DRØMMEWEEKENDER 29
NEWFOUNDLENDER 26
MELLOMVÆRENDER 25
ROCKELEGENDER 25
KOBLINGSVENDER 23
KOMMUNEKALENDER 23
HØYVENDER 23
KOPLINGSVENDER 23
KJEMPEHENDER 22
LANGWEEKENDER 22
TILGODEHAVENDER 22
BEFALHAVENDER 22
SVINKEÆRENDER 22
SMÅHUSTRENDER 22
LAPPFISKENDER 21
MILJØFIENDER 21
TRAPPEGELENDER 21
NØDPEILESENDER 21
SAMFUNNSFIENDER 21
PÅLYDENDER 21
GRAVSKJENDER 20
PÅRØRENDER 20
TRANSCENDER 20
HYTTEGRENDER 20
BLODSKJENDER 20
TRUSANLIGGENDER 20
HØYLENDER 20
SUBTRAHENDER 20
BOKSELEGENDER 19
FOREHAVENDER 19
JULEKALENDER 19
HOVEDFIENDER 19
ILLEBEFINNENDER 19
ADVENTSKALENDER 19
STØYSENDER 19
KEEPERLEGENDER 19
STRØMVENDER 19
FYRABENDER 19
ANTIMONBLENDER 19
KVINNEHENDER 18
BAUGFENDER 18
SJÆLLENDER 18
SJØLSTENDER 18
HOVEDTRENDER 18
BRODERHENDER 18
VEGGKALENDER 18
SKRUVEENDER 18
FORLYDENDER 18
FOREGIVENDER 18
MENNESKEFIENDER 18
HELGENLEGENDER 18
NEWZEALENDER 18
TROSANLIGGENDER 18
KUNSTKALENDER 18
MENNESKEHENDER 18
VENSTREHENDER 18
TVERRVENDER 17
FJERDESTENDER 17
MENINGSFRENDER 17
RAUDFOTENDER 17
RØDFOTENDER 17
GRIPEHENDER 17
HORNBLENDER 17
STATSSTIPENDER 17
TOMANNSHENDER 17
SWAZILENDER 17
SPEILVENDER 17
SKOLOPENDER 17
EMBETSSTENDER 17
BEKBLENDER 17
PYTTENDER 17
SKUVRENDER 17
WEEKENDER 17
TILBAKESENDER 17
BLODSFRENDER 17
REISESTIPENDER 17
UTESTÅENDER 17
BORDKALENDER 17
WELTRENDER 17
ADRESSEKALENDER 16
LAPPLENDER 16
HØGLENDER 16
SØRGERENDER 16
LANGTIDSTRENDER 16
LIKSKJENDER 16
HJEMSENDER 16
DØDSFIENDER 16
BARNEHENDER 16
DYKKENDER 16
MORDERHENDER 16
TVANGSSENDER 16
TOPPENDER 16
KIRKEKALENDER 16
STAMMEFRENDER 16
FOLKEFIENDER 16
PEKINGENDER 16
HIMMELRENDER 16
VIDERESENDER 15
NYZEALENDER 15
JERNHENDER 15
ÅRSKALENDER 15
FORBLENDER 15
BADESTRENDER 15
MESTERHENDER 15
FORLANGENDER 15
FIENDEHENDER 15
ÅNDSFRENDER 15
SYNSRENDER 15
ARVEFIENDER 15
FORETAKENDER 15
SINKBLENDER 15
MARIALEGENDER 15
FORETAGENDER 15
KLASSEFIENDER 15
LOSJERENDER 15
INNESTÅENDER 15
GRØNLENDER 15
LAPPENDER 15
MYRLENDER 15
BUDSENDER 15
BAKHENDER 15
VEDBENDER 15
KUVENDER 15
SPAVENDER 15
SUSPENDER 15
PREBENDER 15
STJERTENDER 14
AVVENDER 14
EGGVENDER 14
KVIKENDER 14
JAZZLEGENDER 14
SKRUEENDER 14
OVERSENDER 14
BRILLEENDER 14
BLODRENDER 14
HENVENDER 14
PIRATSENDER 14
IRISBLENDER 14
POLARENDER 14
APEHENDER 14
STEINVENDER 14
FADERHENDER 14
STAGVENDER 14
STATSKALENDER 14
ADELSKALENDER 14
NOTEVENDER 14
TAFFELENDER 13
SVARTENDER 13
SETERGRENDER 13
MEGATRENDER 13
LÅGLENDER 13
GULLENDER 13
KVINENDER 13
MINUENDER 13
MOTETRENDER 13
KURLENDER 13
ERKEFIENDER 13
GRAVENDER 13
BORDENDER 13
ANLIGGENDER 13
DIVIDENDER 13
SKJEENDER 13
FULLENDER 13
SYDENDER 13
ÅBENDER 13
NØDSENDER 13
SPISSENDER 13
SKOGLENDER 13
KRIKKENDER 13
HAVENDER 13
NYLENDER 13
HEIMSENDER 13
BERGENDER 13
OMVENDER 13
STOKKENDER 13
AVHENDER 13
ENDEVENDER 13
STATSFIENDER 13
KNEKKENDER 13
FLATHENDER 13
DAMEHENDER 13
RETTSTIDENDER 13
ØSTENDER 12
VASSENDER 12
TYENDER 12
ÆRENDER 12
RADIOSENDER 12
SKJENDER 12
SANDSTRENDER 12
SØRENDER 12
HODEENDER 12
FRIHENDER 12
LIVLENDER 12
BAKENDER 12
RØDENDER 12
LAVLENDER 12
STELLERENDER 12
RUSTENDER 12
VILLENDER 12
SHETLENDER 12
HENSEENDER 12
FLAMLENDER 12
UTSEENDER 12
FALKLENDER 12
AVISENDER 12
PRETENDER 12
VESTENDER 12
TILVENDER 12
ANDRAGENDER 12
RAUDENDER 12
BADEENDER 12
ARTSFRENDER 12
TETTGRENDER 12
TRÅDENDER 12
FRISTRENDER 12
BARTENDER 12
INNVENDER 12
STIPENDER 12
THAILENDER 12
BLESENDER 12
LUNNENDER 12
HOLLENDER 12
RÅRENDER 11
RÅLENDER 11
UTSENDER 11
ANVENDER 11
AVSENDER 11
AKTERENDER 11
HITSENDER 11
FISKENDER 11
FETTRENDER 11
FLATLENDER 11
FRAMENDER 11
SENGEENDER 11
GRESSENDER 11
NEDERLENDER 11
ETTERSENDER 11
FREMENDER 11
KOSTENDER 11
OMSENDER 10
FINLENDER 10
LANDSENDER 10
TRANSENDER 10
SPENDER 10
FOTENDER 10
REINLENDER 10
NORDENDER 10
GRASENDER 10
BLENDER 10
SKEIENDER 10
LAKSENDER 10
ENGLENDER 10
LORTENDER 10
RINGENDER 10
INNLENDER 9
SIGENDER 9
SIDLENDER 9
TILSENDER 9
KALENDER 9
VENDER 9
REISENDER 9
BENDER 9
INNSENDER 9
ESTLENDER 9
GELENDER 9
ROTENDER 9
LEGENDER 9
GRENDER 8
HENDER 8
FRENDER 8
AGENDER 8
SILENDER 8
ISRENDER 8
ISLENDER 8
IRLENDER 8
STRENDER 8
TIDENDER 8
ADDENDER 8
INTENDER 8
FIENDER 8
ISENDER 7
TRENDER 7
STENDER 7
ELENDER 7
FENDER 7
TIENDER 7
RENDER 6
SENDER 6
TENDER 6
LENDER 6

Lignende ord av ENDER

Anagram av ENDER

For mer informasjon om ordet ENDER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENDER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok