ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENGE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
ENKE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ETEN 4
ENSE 4
ENTE 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
REEN 4
ENES 4
EDEN 4
NESE 4
ENDE 4
NEIE 4
NEET 4
ENER 4
NEDE 4
LENE 4
NEER 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIBEHOVET 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBEHOV 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENEAKSJONÆR 21
ENERGITYVENE 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGITYPEN 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENEFORSØRGERE 20
ENERGIBÆRER 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGITYVEN 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGITYPER 20
ENEVÆRELSENE 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENERGITYVER 20
ENEFORSØRGER 19
ENEVÆRELSET 19
ENERGITYPE 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERGIBUNTER 19
ENECELLENE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENEVÆRELSER 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERÅDIGHETER 19
ENECELLEN 18
ENEVÆRELSA 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIKJELDER 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIRESURSER 18
ENEVÆRELSE 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENEBERETTIGETE 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIGIVENDE 18
ENECELLER 18
ENERGISPARING 18
ENERGITYV 18
ENERGIBALANSE 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIVERKER 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENECELLE 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIMARKEDER 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIRESSURS 17
ENEBERETTIGET 17
ENERGIPLANENE 17
ENECELLA 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIVERKET 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIRESERVE 17
ENERVERINGEN 16
ENEBOLIGENE 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIBASERT 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGITILGANG 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIFORMEN 16
ENEANSVARLIG 16
ENERGIRESURS 16
ENEOMSORGENE 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGISKHETA 16
ENERVERINGER 16
ENERGIENHETEN 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGETIKKEN 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGISKHET 15
ENEOMSORGEN 15
ENEARVINGER 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGETIKKER 15
ENEHERSKERNE 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIMANGEL 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGIMARKED 15
ENEANSVARENE 15
ENERETTIGHET 15
ENEHERSKEREN 15
ENERGIFORMA 15
ENERGITAPET 15
ENEBOLIGER 15
ENERGILØSE 15
ENERGILØST 15
ENERGIVERK 15
ENEBUEREN 15
ENEARVINGEN 15
ENERVERINGA 15
ENEBUERNE 15
ENESTYRENE 15
ENEBOLIGEN 15
ENEOMSORGER 15
ENERGIFORM 14
ENERGIKILDER 14
ENESØNNENE 14
ENERGIPRIS 14
ENESTYRET 14
ENEVELDIGE 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIKILDEN 14
ENESTYRER 14
ENERGILØS 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKRISER 14
ENEBUERE 14
ENEOMSORGA 14
ENERGIPLAN 14
ENERVERING 14
ENERGITAPA 14
ENEHERSKERE 14
ENERVERENDE 14
ENEANSVARET 14
ENERGIENHET 14
ENERGITAP 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKRISA 13
ENEARVING 13
ENESØNNER 13
ENEBOEREN 13
ENEVELDIG 13
ENERÅDIGE 13
ENEPIKENE 13
ENERGIKILDE 13
ENEOMSORG 13
ENESØNNEN 13
ENEBOERNE 13
ENERGIKRISE 13
ENEKONGENE 13
ENESTYRE 13
ENEBOLIG 13
ENERGETIKK 13
ENEFORMENE 13
ENEANSVARA 13
ENEBUER 13
ENEVELDENE 13
ENEBARNENE 13
ENEROMMENE 13
ENERGIGLASS 13
ENERÅDENDE 13
ENEHERSKER 13
ENESTYRA 13
ENESTÅENDE 13
ENEBOERE 12
ENEVELDER 12
ENERVERER 12
ENEKONGEN 12
ENEPIKER 12
ENEFORMER 12
ENERÅDIG 12
ENERVERTE 12
ENEPIKEN 12
ENEAGENTENE 12
ENEBARNET 12
ENEROMMET 12
ENEVELDET 12
ENERGETISK 12
ENERGIRIKT 12
ENEHERRENE 12
ENEMERKENE 12
ENEKONGER 12
ENEFORMEN 12
ENETASJES 12
ENERGIRIKE 12
ENERVERES 12
ENEANSVAR 12
ENEHERREN 11
ENEROMMA 11
ENESØNN 11
ENEFORMA 11
ENEAGENTEN 11
ENEVELDA 11
ENEBARNA 11
ENEMERKER 11
ENERVERT 11
ENERVERE 11
ENERGIRIK 11
ENEVELDE 11
ENEHERRER 11
ENEBOER 11
ENERGISKE 11
ENEKONGE 11
ENEPIKE 11
ENEMERKET 11
ENEPIKA 11
ENEAGENTER 11
ENEGGETE 10
ENEMERKE 10
ENEHERRE 10
ENERETTENE 10
ENEGGEDE 10
ENERGISK 10
ENESELLENE 10
ENEBARN 10
ENETIMENE 10
ENERVER 10
ENERGIENE 10
ENEFORM 10
ENEMERKA 10
ENEGGET 9
ENERETTER 9
ENETIMEN 9
ENEAGENT 9
ENETALENE 9
ENESELLER 9
ENERGIER 9
ENEEIEREN 9
ENESELLEN 9
ENERGIEN 9
ENERETTEN 9
ENETIMER 9
ENEEIERNE 9
ENETIME 8
ENETALER 8
ENEGGA 8
ENEROM 8
ENESELLA 8
ENETALEN 8
ENEEIERE 8
ENESELLE 8
ENEEIER 7
ENERETT 7
ENETALE 7
ENERGI 7
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERNE 6
ENESTE 6
ENERE 5
ENER 4
ENES 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
CUENE 17
ØYKENE 16
PUBENE 15
CASENE 15
BYGENE 15
COXENE 15
TØYENE 15
RACENE 15
SPYENE 14
SCENE 14
PÆRENE 14
HUVENE 14
ØYENE 14
BÆRENE 14
KJØENE 14
DYPENE 14
BYTENE 14
SJØENE 13
BYENE 13
LØPENE 13
ÆVENE 13
ENE 13
BUKENE 13
WIRENE 13
VYENE 13
FYKENE 13
BUNENE 12
BUSENE 12
LÅVENE 12
DÅPENE 12
YRKENE 12
NUPENE 12
JÅLENE 12
PAVENE 12
HYENE 12
TÅPENE 12
JUSENE 12
LJÅENE 12
ÆONENE 12
FLYENE 12
VÅSENE 12
KYSENE 12
YMTENE 12
PÅLENE 12
VRÅENE 12
VEVENE 12
EWENE 12
ENE 12
HAVENE 11
TYRENE 11
RØKENE 11
MYENE 11
LYSENE 11
KOPENE 11
ÅPENE 11
KNØENE 11
BUENE 11
ENE 11
ENE 11
UFFENE 11
ENE 11
SLYENE 11
SYLENE 11
MØTENE 11
MÅGENE 11
HÅNENE 11
NØLENE 10
BOAENE 10
VIMENE 10
OUDENE 10
OSPENE 10
ENE 10
MULENE 10
JOLENE 10
BROENE 10
ÆRENE 10
OBIENE 10
KÅLENE 10
BORENE 10
ØRNENE 10
ÆSENE 10
NØDENE 10
GIPENE 10
VAKENE 10
VOLENE 10
MAVENE 10
NØTENE 10
ENE 10
LÅGENE 10
FLÅENE 10
NYENE 10
DØLENE 10
ENE 10
ORVENE 10
GAPENE 10
ØKENE 10
ULKENE 10
DOPENE 10
SUGENE 10
RÅMENE 10
TÅKENE 10
RUGENE 10
JAKENE 10
RYENE 10
TØLENE 10
HUENE 10
DUKENE 10
YLENE 10
VRIENE 9
USSENE 9
SAUENE 9
TÅTENE 9
KHIENE 9
LAVENE 9
TRUENE 9
REVENE 9
TAPENE 9
JADENE 9
ILJENE 9
DURENE 9
HODENE 9
SUSENE 9
STUENE 9
AURENE 9
HIMENE 9
PINENE 9
VEIENE 9
BITENE 9
HORENE 9
SÅRENE 9
URSENE 9
SVIENE 9
RIVENE 9
RIPENE 9
SUTENE 9
PASENE 9
AVLENE 9
SPAENE 9
PLIENE 9
TABENE 9
PESENE 9
LUNENE 9
JOENE 9
GJENE 9
UKENE 9
FUENE 9
ENE 9
ÅKENE 9
RAJENE 9
ENE 9
KUENE 9
UNSENE 9
POENE 9
ÅMENE 9
ØRENE 9
ØSENE 9
ENE 9
ENE 9
BOENE 9
ENE 9
ØLENE 9
AKKENE 8
KONENE 8
VEENE 8
ENE 8
AVENE 8
APENE 8
JAENE 8
ÅTENE 8
ENE 8
ULENE 8
BIENE 8
FAKENE 8
AUENE 8
RUENE 8
TOKENE 8
ÅLENE 8
FLOENE 8
ENE 8
ÅSENE 8
OFRENE 8
PIENE 8
NUENE 8
FONENE 8
MIMENE 8
GODENE 8
FORENE 8
HANENE 8
DUENE 8
ÅRENE 8
SUENE 8
ENE 8
LUENE 8
HILENE 8
SPENE 8
TUENE 8
ENE 8
KROENE 8
TJENE 8
MAGENE 8
ORKENE 8
URENE 8
SMIENE 7
VENE 7
OTTENE 7
PENE 7
TIKENE 7
HIENE 7
FENENE 7
GENENE 7
EIKENE 7
STOENE 7
ALGENE 7
SEGENE 7
SAMENE 7
ORTENE 7
ÅENE 7
MEIENE 7
KITENE 7
LAKENE 7
MADENE 7
ANGENE 7
LIMENE 7
FARENE 7
LEKENE 7
REMENE 7
MANENE 7
BENE 7
TORENE 7
GALENE 7
MOENE 7
KRAENE 7
DORENE 7
MENENE 7
OIENE 6
KAENE 6
REIENE 6
ORENE 6
ELTENE 6
OSENE 6
GRENE 6
KLENE 6
FEENE 6
LOENE 6
ALAENE 6
ISSENE 6
FAENE 6
AKENE 6
TESENE 6
TIRENE 6
FRENE 6
DELENE 6
ARIENE 6
ROENE 6
DATENE 6
OLENE 6
ISRENE 6
ODENE 6
MIENE 6
ENDENE 6
ARDENE 6
LADENE 6
SALENE 6
LARENE 6
RISENE 6
AMENE 6
DANENE 6
TOENE 6
ALNENE 6
SOENE 6
DOENE 6
KEENE 6
SIENE 5
ISENE 5
IDENE 5
GENE 5
ILENE 5
MENE 5
RAENE 5
RIENE 5
ASENE 5
TRENE 5
ALENE 5
LIENE 5
NEENE 5
TEENE 5
ARENE 5
ANENE 5
REENE 5
LAENE 5
DRENE 5
TIENE 5
ELENE 5
IRENE 5
EDENE 5
SENE 4
RENE 4
EENE 4
TENE 4
LENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok