ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
UENE 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENKE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ENGE 5
ENES 4
ENTE 4
ETEN 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENDE 4
EDEN 4
NESE 4
ENER 4
NEIE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
LENE 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENEAKSJONÆRENE 24
ENEAKSJONÆRER 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIBEHOVET 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIPROBLEM 22
ENEFORSØRGERNE 21
ENEAKSJONÆR 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGIBÆRERE 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENEVOLDSKONGEN 21
ENEVÆRELSENE 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGITYPEN 20
ENEFORSØRGERE 20
ENEVOLDSMAKTEN 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGITYPER 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIBUNTER 19
ENECELLENE 19
ENEVÆRELSER 19
ENERGITYPE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENEVÆRELSET 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIBUNTEN 19
ENEFORSØRGER 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIUTGIFT 18
ENECELLEN 18
ENEVÆRELSE 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGIBALANSER 18
ENEFORHANDLERE 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGISPARING 18
ENEVÆRELSA 18
ENEBERETTIGETE 18
ENEVOLDSSTATEN 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGISPARENDE 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIKOMITEER 18
ENECELLER 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIRESERVER 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIBASERTE 17
ENEBERETTIGET 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIBALANSE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERETTIGHETER 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIRESSURS 17
ENECELLA 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENEFORHANDLER 17
ENECELLE 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGISKHETER 17
ENERGISKHETA 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIENHETEN 16
ENEANSVARLIG 16
ENERGIVERKA 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIDEBATT 16
ENEOMSORGENE 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIMINISTER 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIPLANER 16
ENEBOLIGENE 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIMANGLER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIBASERT 16
ENERVERINGER 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIPLANEN 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIPRISER 16
ENERETTIGHET 15
ENERGIGLASENE 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGETIKKEN 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIGLASSET 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIMARKED 15
ENEHERSKEREN 15
ENERGETIKKER 15
ENEBOLIGER 15
ENERVERINGA 15
ENERGITAPET 15
ENEARVINGEN 15
ENEOMSORGER 15
ENEBOLIGEN 15
ENERGISKHET 15
ENERGIVERK 15
ENESTYRENE 15
ENEARVINGER 15
ENEBUERNE 15
ENEANSVARENE 15
ENERGIFORMA 15
ENEBUEREN 15
ENEOMSORGEN 15
ENEHERSKERNE 15
ENERGIPRIS 14
ENEBUERE 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGITAPA 14
ENERGIFORM 14
ENEOMSORGA 14
ENERGIPLAN 14
ENERVERING 14
ENESTYRET 14
ENEVELDIGE 14
ENESTYRER 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIENHET 14
ENERVERENDE 14
ENEHERSKERE 14
ENEANSVARET 14
ENERGIKRISER 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIGLASSA 14
ENEANSVARA 13
ENEARVING 13
ENERGIKILDE 13
ENEVELDIG 13
ENERGITAP 13
ENEBOEREN 13
ENEOMSORG 13
ENEVELDENE 13
ENERÅDIGE 13
ENESTÅENDE 13
ENEBOLIG 13
ENESTYRE 13
ENESTYRA 13
ENEBUER 13
ENERGIKRISE 13
ENEBOERNE 13
ENEFORMENE 13
ENERGIGLASS 13
ENERGETIKK 13
ENEROMMENE 13
ENERGIKRISA 13
ENERGETISKE 13
ENERGIGLASA 13
ENEHERSKER 13
ENEBARNENE 13
ENERÅDENDE 13
ENEFORMEN 12
ENEFORMER 12
ENERÅDIG 12
ENERGIGLAS 12
ENETASJES 12
ENEMERKENE 12
ENEBOERE 12
ENERVERTE 12
ENEVELDET 12
ENERVERER 12
ENERVERES 12
ENEROMMET 12
ENEBARNET 12
ENERGETISK 12
ENEVELDER 12
ENEANSVAR 12
ENERGIRIKE 12
ENERGIRIKT 12
ENEAGENTENE 12
ENEBARNA 11
ENEBOER 11
ENEFORMA 11
ENEVELDE 11
ENEVELDA 11
ENERVERT 11
ENEROMMA 11
ENERVERE 11
ENEAGENTER 11
ENEMERKER 11
ENEAGENTEN 11
ENERGIRIK 11
ENERGISKE 11
ENEMERKET 11
ENEMERKA 10
ENEGGEDE 10
ENERGIENE 10
ENESELLENE 10
ENEBARN 10
ENEMERKE 10
ENERVER 10
ENERETTENE 10
ENEFORM 10
ENERGISK 10
ENEGGETE 10
ENEGGET 9
ENERETTEN 9
ENESELLEN 9
ENETALENE 9
ENESELLER 9
ENERGIER 9
ENERETTER 9
ENEEIERNE 9
ENEAGENT 9
ENERGIEN 9
ENEEIEREN 9
ENETALER 8
ENETALEN 8
ENESELLA 8
ENEGGA 8
ENEEIERE 8
ENEROM 8
ENESELLE 8
ENERGI 7
ENEEIER 7
ENETALE 7
ENERETT 7
ENESTE 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
CUPENE 21
CAPENE 18
WEBENE 16
MØYENE 16
KØYENE 16
COXENE 15
TØYENE 15
PÆLENE 14
SCENE 14
PYSENE 14
ØYENE 14
PÆRENE 14
HYRENE 13
BYENE 13
VYENE 13
PØSENE 13
FYKENE 13
ENE 13
ÆVENE 13
JUSENE 12
HYENE 12
TÅPENE 12
LÅVENE 12
EVJENE 12
ULVENE 12
BÅLENE 12
FÆLENE 12
NYKENE 12
RYGENE 12
SKYENE 12
YSMENE 12
VIVENE 12
ENE 12
HÅKENE 12
BUDENE 12
VEVENE 12
PUSENE 12
KYTENE 12
EWENE 12
HOVENE 12
SJÅENE 12
BOGENE 11
KUKENE 11
BUENE 11
FØDENE 11
ENE 11
MØNENE 11
SØKENE 11
HIVENE 11
ØKSENE 11
FUGENE 11
RYLENE 11
ENE 11
ÆTTENE 11
ÅPENE 11
DÆLENE 11
DYRENE 11
MÅKENE 11
JOKENE 11
ENE 11
MYENE 11
HUENE 10
YTENE 10
NØTENE 10
RYENE 10
RÅKENE 10
DØLENE 10
AUKENE 10
MULENE 10
KÅLENE 10
UTOENE 10
KÅRENE 10
PIKENE 10
NØLENE 10
FUTENE 10
DOPENE 10
ÆSENE 10
MAVENE 10
ÆRENE 10
GIVENE 10
OSPENE 10
GÅRENE 10
ENE 10
YLENE 10
OLJENE 10
SKJENE 10
ENE 10
VOLENE 10
LYENE 10
TOVENE 10
LUOENE 10
KUTENE 10
DUOENE 10
NYENE 10
GUTENE 10
DYENE 10
ORVENE 10
ENE 10
UFSENE 10
ØKENE 10
UNGENE 10
SULENE 9
DÅRENE 9
ÅMENE 9
DRUENE 9
NUTENE 9
ENE 9
BOENE 9
VADENE 9
BAIENE 9
LÅRENE 9
ULLENE 9
ÅKENE 9
RÅNENE 9
ØSENE 9
LÅNENE 9
BETENE 9
SVEENE 9
SLÅENE 9
TUTENE 9
ARPENE 9
HOSENE 9
LEUENE 9
HAKENE 9
FUENE 9
PESENE 9
POENE 9
ENE 9
BANENE 9
SUSENE 9
HOTENE 9
ØRENE 9
EVAENE 9
NEVENE 9
TUNENE 9
LIVENE 9
GJENE 9
TJAENE 9
KUENE 9
ENE 9
ØDENE 9
SAVENE 9
ØLENE 9
JOENE 9
UKENE 9
ENE 9
ENE 9
JETENE 9
VRIENE 9
JADENE 9
VELENE 9
KOLENE 8
KORENE 8
LOGENE 8
KONENE 8
MIGENE 8
ROMENE 8
FLOENE 8
KOIENE 8
SKOENE 8
FIKENE 8
MOTENE 8
KROENE 8
ÅTENE 8
ENE 8
ÅLENE 8
DUENE 8
TJENE 8
PIENE 8
VEENE 8
SPENE 8
ENE 8
ENE 8
URENE 8
RUENE 8
APENE 8
ÅSENE 8
ULENE 8
NUENE 8
ENE 8
ÅRENE 8
TUENE 8
AUENE 8
AVENE 8
ENE 8
LUENE 8
JAENE 8
FORENE 8
BIENE 8
MIMENE 8
HELENE 8
SUENE 8
ASKENE 7
FISENE 7
OTIENE 7
GILENE 7
NOSENE 7
IONENE 7
SNOENE 7
EGDENE 7
SAGENE 7
ÅENE 7
EGNENE 7
MOENE 7
HIENE 7
SIMENE 7
FILENE 7
DIMENE 7
DORENE 7
KLIENE 7
FATENE 7
PENE 7
VENE 7
UENE 7
BENE 7
MELENE 7
SAMENE 7
ODLENE 7
AKSENE 7
ONNENE 7
NAGENE 7
OMENE 7
RIKENE 7
MENENE 7
FEENE 6
GRENE 6
LARENE 6
TESENE 6
KAENE 6
OSENE 6
AKENE 6
TOENE 6
ANSENE 6
ADLENE 6
ORENE 6
TITENE 6
ALNENE 6
KLENE 6
RESENE 6
ODENE 6
AGENE 6
ARNENE 6
SOENE 6
DOENE 6
ROENE 6
AMENE 6
LOENE 6
TETENE 6
SARENE 6
MIENE 6
IRRENE 6
KEENE 6
OLENE 6
FAENE 6
LASENE 6
STEENE 6
ARENE 5
GENE 5
LAENE 5
DRENE 5
NEENE 5
TEXENE 5
MENE 5
LIENE 5
SIENE 5
EDENE 5
IRENE 5
TIENE 5
RIENE 5
TRENE 5
LEENE 5
ALENE 5
EIENE 5
ELENE 5
ASENE 5
IDENE 5
RAENE 5
ISENE 5
TEENE 5
ANENE 5
ILENE 5
RENE 4
TENE 4
SENE 4
LENE 4
EENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok