ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
UENE 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENKE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ENGE 5
ENES 4
ENTE 4
ETEN 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENDE 4
EDEN 4
NESE 4
ENER 4
NEIE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
LENE 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIBEHOVET 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIBÆRERE 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGITYPENE 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENEAKSJONÆR 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENEVÆRELSENE 20
ENERGIPOLITISK 20
ENEVOLDSMAKTEN 20
ENELEVERANDØR 20
ENEFORSØRGERE 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENERGIBÆRER 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGITYPER 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGIEKSPORT 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERÅDIGHETER 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGITILSKUDD 19
ENEFORSØRGER 19
ENEVÆRELSET 19
ENEVÆRELSER 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGITYPE 19
ENERGIKREVENDE 19
ENECELLENE 19
ENEVOLDSMAKT 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGIKJELDER 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIRESURSER 18
ENEBERETTIGEDE 18
ENEFORHANDLERE 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENEVÆRELSA 18
ENERGISPARING 18
ENERGIGIVENDE 18
ENEVÆRELSE 18
ENEVOLDSSTATEN 18
ENECELLEN 18
ENECELLER 18
ENERGIVERKET 17
ENERGIPRISENE 17
ENEEIERFORETAK 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERVERINGENE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIBUNT 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIVERKER 17
ENECELLE 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGISKHETEN 17
ENECELLA 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIRESERVE 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERETTIGHETER 17
ENEBERETTIGET 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIMARKEDER 17
ENEANSVARLIG 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIPLANEN 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERVERINGER 16
ENERGIBASERT 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIDEBATT 16
ENEOMSORGENE 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIPLANER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIRESURS 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGITILGANG 16
ENERETTIGHETA 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIGLASSENE 16
ENEBOLIGENE 16
ENERGIGLASENE 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGETIKKER 15
ENEHERSKERNE 15
ENERGIMANGEL 15
ENEARVINGER 15
ENEANSVARENE 15
ENEBOLIGER 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIVERK 15
ENEBOLIGEN 15
ENEBUEREN 15
ENEOMSORGEN 15
ENERGIGLASSET 15
ENEHERSKEREN 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGISKHET 15
ENERGIFORMA 15
ENERGIKILDENE 15
ENEOMSORGER 15
ENESTYRENE 15
ENERGIMARKED 15
ENERGITAPET 15
ENERETTIGHET 15
ENEBUERNE 15
ENERVERINGA 15
ENERGETIKKEN 15
ENEARVINGEN 15
ENEOMSORGA 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIKILDER 14
ENESTYRER 14
ENERGIKRISER 14
ENERGITAPA 14
ENERGIGLASSA 14
ENEANSVARET 14
ENERVERING 14
ENERGIFORM 14
ENEBUERE 14
ENERVERENDE 14
ENERGIENHET 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKRISEN 14
ENEHERSKERE 14
ENEVELDIGE 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIPLAN 14
ENESTYRET 14
ENEHERSKER 13
ENEBOERNE 13
ENESTYRE 13
ENEOMSORG 13
ENERGETIKK 13
ENERÅDENDE 13
ENERGITAP 13
ENEVELDIG 13
ENERGIGLASA 13
ENEVELDENE 13
ENERGIKRISA 13
ENEARVING 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIKILDE 13
ENERÅDIGE 13
ENERGIKRISE 13
ENERGETISKE 13
ENEBOEREN 13
ENEANSVARA 13
ENEBARNENE 13
ENEBOLIG 13
ENEROMMENE 13
ENEFORMENE 13
ENESTYRA 13
ENESTÅENDE 13
ENEBUER 13
ENERÅDIG 12
ENEBOERE 12
ENEVELDET 12
ENETASJES 12
ENEVELDER 12
ENEFORMEN 12
ENERGIRIKT 12
ENEROMMET 12
ENERVERER 12
ENEMERKENE 12
ENERGIGLAS 12
ENEAGENTENE 12
ENEANSVAR 12
ENERGIRIKE 12
ENERGETISK 12
ENERVERES 12
ENEFORMER 12
ENERVERTE 12
ENEBARNET 12
ENERVERT 11
ENEVELDA 11
ENERVERE 11
ENEFORMA 11
ENERGIRIK 11
ENEVELDE 11
ENEMERKET 11
ENEBOER 11
ENEAGENTEN 11
ENEAGENTER 11
ENEROMMA 11
ENEMERKER 11
ENEBARNA 11
ENERGISKE 11
ENEMERKE 10
ENERETTENE 10
ENEBARN 10
ENEFORM 10
ENERVER 10
ENESELLENE 10
ENEGGETE 10
ENEMERKA 10
ENEGGEDE 10
ENERGISK 10
ENERGIENE 10
ENERGIEN 9
ENETALENE 9
ENERETTEN 9
ENESELLER 9
ENEEIERNE 9
ENEGGET 9
ENERETTER 9
ENEAGENT 9
ENERGIER 9
ENESELLEN 9
ENEEIEREN 9
ENESELLE 8
ENEGGA 8
ENESELLA 8
ENETALEN 8
ENEEIERE 8
ENETALER 8
ENEROM 8
ENERGI 7
ENERETT 7
ENETALE 7
ENEEIER 7
ENEREN 6
ENESTE 6
ENENDE 6
ENERER 6
ENERNE 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
BOYENE 15
HØVENE 15
JUVENE 15
PUBENE 15
BYGENE 15
LØYENE 15
RØYENE 15
SCENE 14
VÆTENE 14
HYKENE 14
ØYENE 14
BÅKENE 13
KUBENE 13
VOVENE 13
BØRENE 13
BYENE 13
VYENE 13
UFUENE 13
ÆVENE 13
ENE 13
BØLENE 13
GNYENE 12
EWENE 12
PIPENE 12
ENE 12
NUPENE 12
HØLENE 12
HYENE 12
GYTENE 12
VIPENE 12
SYKENE 12
APPENE 12
LUPENE 12
VÅSENE 12
KNYENE 12
MÆLENE 12
PÅLENE 12
ENE 11
NYSENE 11
SYLENE 11
ENE 11
HÅRENE 11
BUENE 11
LYDENE 11
YENENE 11
ØKTENE 11
ENE 11
ÅPENE 11
LYRENE 11
MYENE 11
KLØENE 11
HULENE 11
FØNENE 11
SØTENE 10
YTENE 10
ØKENE 10
YLENE 10
GAVENE 10
GAPENE 10
SOPENE 10
DYENE 10
UTOENE 10
NØSENE 10
LÅMENE 10
NYENE 10
ÆRENE 10
ENE 10
GRÅENE 10
HUENE 10
VIKENE 10
MÅTENE 10
KUSENE 10
ENE 10
NOVENE 10
GULENE 10
MUSENE 10
LYENE 10
SKUENE 10
VORENE 10
UGLENE 10
ÅGRENE 10
RØLENE 10
KJEENE 10
KURENE 10
ROPENE 10
ENE 10
RØRENE 10
GUDENE 10
RYENE 10
ÆSENE 10
OVAENE 10
GIPENE 10
SLØENE 10
OVNENE 10
BROENE 10
HORENE 9
POENE 9
SIVENE 9
URTENE 9
JOENE 9
UKENE 9
PALENE 9
AVLENE 9
PETENE 9
RAPENE 9
RUTENE 9
SVAENE 9
TEVENE 9
SAUENE 9
PILENE 9
BRIENE 9
SURENE 9
PATENE 9
PASENE 9
ÅKENE 9
GJENE 9
FUENE 9
STÅENE 9
ENE 9
BOENE 9
ENE 9
ENE 9
PSIENE 9
ØLENE 9
EVNENE 9
ALVENE 9
KUENE 9
ØSENE 9
HIMENE 9
ØRENE 9
HAGENE 9
ÅNDENE 9
VISENE 9
BARENE 9
ØDENE 9
ENE 9
ÅMENE 9
BELENE 9
ENE 9
OKRENE 8
ÅTENE 8
AMMENE 8
KIMENE 8
TOGENE 8
URENE 8
VEENE 8
AKMENE 8
ÅLENE 8
ENE 8
PIENE 8
MOAENE 8
SUENE 8
JAENE 8
ÅSENE 8
MORENE 8
DUENE 8
KIKENE 8
NUENE 8
TJENE 8
AUENE 8
RUENE 8
ULENE 8
ENE 8
ENE 8
TUENE 8
HETENE 8
BIENE 8
KOTENE 8
OFRENE 8
SPENE 8
ENE 8
ORKENE 8
ENE 8
LUENE 8
AVENE 8
AKKENE 8
ÅRENE 8
EGOENE 8
EMOENE 8
APENE 8
TOLENE 7
LOSENE 7
NONENE 7
TIKENE 7
KEIENE 7
ISMENE 7
ILMENE 7
ALKENE 7
AKTENE 7
ERMENE 7
SIKENE 7
ALGENE 7
LEKENE 7
NODENE 7
ODDENE 7
MISENE 7
EIKENE 7
OASENE 7
VENE 7
LAGENE 7
OMENE 7
RIMENE 7
MOENE 7
GASENE 7
BENE 7
DIKENE 7
OSTENE 7
HIENE 7
GINENE 7
KALENE 7
KANENE 7
PENE 7
ZOOENE 7
ÅENE 7
UENE 7
KILENE 7
DONENE 7
ROENE 6
KEENE 6
LOENE 6
MIENE 6
ESSENE 6
SOENE 6
OLENE 6
AKENE 6
RINENE 6
NESENE 6
AGENE 6
FEENE 6
ELTENE 6
ORENE 6
AMENE 6
DOENE 6
KAENE 6
OSENE 6
ITLENE 6
ANTENE 6
ODENE 6
TIDENE 6
TOENE 6
LAIENE 6
LINENE 6
REDENE 6
RANENE 6
ARDENE 6
SENENE 6
SLIENE 6
AIRENE 6
SEIENE 6
ILDENE 6
LETENE 6
TEIENE 6
NALENE 6
SETENE 6
KLENE 6
GRENE 6
FAENE 6
ILENE 5
IDENE 5
LAENE 5
MENE 5
GENE 5
ALENE 5
RAENE 5
ARENE 5
TEENE 5
ELENE 5
IRENE 5
LEENE 5
DRENE 5
RIENE 5
NEENE 5
EDENE 5
EIENE 5
SIENE 5
ISENE 5
TIENE 5
ASENE 5
ANENE 5
TRENE 5
LIENE 5
EENE 4
TENE 4
RENE 4
SENE 4
LENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok