ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
UENE 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENKE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ENGE 5
ENES 4
ENTE 4
ETEN 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENDE 4
EDEN 4
NESE 4
ENER 4
NEIE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
LENE 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIBEHOVET 23
ENERGIFORBRUK 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIPOLITIKK 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENERGIBEHOV 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENEVOLDSKONGEN 21
ENEAKSJONÆR 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGITYPENE 21
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGIBÆRER 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENEVOLDSMAKTEN 20
ENEFORSØRGERE 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENERGIPOLITISK 20
ENEVÆRELSENE 20
ENERGITYPEN 20
ENERGITYPER 20
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGISPARINGA 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENECELLENE 19
ENERGIKJELDENE 19
ENEVÆRELSET 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERÅDIGHETER 19
ENEVÆRELSER 19
ENERGIBUNTEN 19
ENEFORSØRGER 19
ENERGITYPE 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGIVERKENE 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIUTGIFT 18
ENECELLER 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENECELLEN 18
ENEVÆRELSE 18
ENERGIKJELDER 18
ENEVÆRELSA 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIGIVENDE 18
ENEFORHANDLERE 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENEBERETTIGETE 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIBALANSER 18
ENEVOLDSSTATEN 18
ENERGIBALANSEN 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENEBERETTIGEDE 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGISPARING 18
ENERGIMANGELEN 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIVERKER 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIKONSERNA 17
ENEEIERFORETAK 17
ENECELLE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIBUNT 17
ENEBERETTIGET 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIRESERVE 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERVERINGENE 17
ENECELLA 17
ENERGIRESSURS 17
ENERETTIGHETER 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIMARKEDER 17
ENEFORHANDLER 17
ENEOMSORGENE 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIMARKEDA 16
ENEANSVARLIG 16
ENERVERINGER 16
ENERGIMANGLER 16
ENEARVINGENE 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIFORMER 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIPLANEN 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIFORMEN 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIVERKA 16
ENEBOLIGENE 16
ENEARVINGEN 15
ENEANSVARENE 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGISKHET 15
ENEOMSORGER 15
ENERGIKRISENE 15
ENEHERSKEREN 15
ENEBOLIGER 15
ENEBUEREN 15
ENERGETIKKEN 15
ENEHERSKERNE 15
ENERGETIKKER 15
ENEBOLIGEN 15
ENEBUERNE 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIGLASENE 15
ENERGIVERK 15
ENERGIMENGDE 15
ENESTYRENE 15
ENERVERINGA 15
ENEARVINGER 15
ENEOMSORGEN 15
ENERETTIGHET 15
ENERGITAPET 15
ENERGIMARKED 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGIFORMA 15
ENERVERENDE 14
ENEOMSORGA 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKRISER 14
ENERGITAPA 14
ENERGIPLAN 14
ENEVELDIGE 14
ENERGIENHET 14
ENERGIFORM 14
ENERVERING 14
ENESTYRET 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIKRISEN 14
ENEBUERE 14
ENEANSVARET 14
ENESTYRER 14
ENEHERSKERE 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIKILDER 14
ENERGITAP 13
ENEARVING 13
ENESTYRE 13
ENEBARNENE 13
ENEVELDIG 13
ENEOMSORG 13
ENEBOLIG 13
ENERÅDIGE 13
ENEBUER 13
ENEROMMENE 13
ENEBOERNE 13
ENESTYRA 13
ENEBOEREN 13
ENERGIKRISE 13
ENERGIKRISA 13
ENEFORMENE 13
ENESTÅENDE 13
ENERGIKILDE 13
ENERGETISKE 13
ENEVELDENE 13
ENERGIGLASA 13
ENERÅDENDE 13
ENEANSVARA 13
ENERGETIKK 13
ENERGIGLASS 13
ENEHERSKER 13
ENERVERTE 12
ENEAGENTENE 12
ENERGIGLAS 12
ENEROMMET 12
ENERVERER 12
ENEBARNET 12
ENERGETISK 12
ENERVERES 12
ENEVELDET 12
ENEANSVAR 12
ENETASJES 12
ENEMERKENE 12
ENEVELDER 12
ENEBOERE 12
ENEFORMER 12
ENEFORMEN 12
ENERÅDIG 12
ENERGIRIKT 12
ENERGIRIKE 12
ENEVELDE 11
ENEBARNA 11
ENEROMMA 11
ENEFORMA 11
ENERVERT 11
ENEAGENTEN 11
ENEVELDA 11
ENERVERE 11
ENEMERKER 11
ENEBOER 11
ENEMERKET 11
ENEAGENTER 11
ENERGISKE 11
ENERGIRIK 11
ENEBARN 10
ENERVER 10
ENEGGEDE 10
ENEFORM 10
ENEMERKE 10
ENEMERKA 10
ENERGISK 10
ENERGIENE 10
ENESELLENE 10
ENEGGETE 10
ENERETTENE 10
ENEAGENT 9
ENESELLER 9
ENESELLEN 9
ENERETTEN 9
ENERGIER 9
ENEGGET 9
ENEEIEREN 9
ENETALENE 9
ENEEIERNE 9
ENERETTER 9
ENERGIEN 9
ENEEIERE 8
ENETALEN 8
ENETALER 8
ENEGGA 8
ENESELLA 8
ENEROM 8
ENESELLE 8
ENERGI 7
ENEEIER 7
ENERETT 7
ENETALE 7
ENENDE 6
ENEREN 6
ENESTE 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
BØYENE 18
MØYENE 16
ØYKENE 16
ØYRENE 15
JUVENE 15
RØYENE 15
CASENE 15
SCENE 14
HUVENE 14
BRYENE 14
DYPENE 14
RYPENE 14
SJYENE 14
BÆRENE 14
KJØENE 14
BLYENE 14
SPYENE 14
NYPENE 14
ØYENE 14
ENE 13
HÆLENE 13
BYENE 13
KUVENE 13
PØSENE 13
ÆVENE 13
BOBENE 13
VYENE 13
BØTENE 13
BUKENE 13
BOPENE 13
VOVENE 13
PUKENE 13
BUDENE 12
ENE 12
BUSENE 12
GNYENE 12
VÅSENE 12
LÅVENE 12
PUTENE 12
NUVENE 12
BÅSENE 12
HÅKENE 12
BULENE 12
SUPENE 12
MYTENE 12
KNYENE 12
KYSENE 12
HYENE 12
EWENE 12
HIVENE 11
FØRENE 11
ENE 11
KLØENE 11
LYTENE 11
MØDENE 11
ENE 11
BUENE 11
MYENE 11
LØKENE 11
DYRENE 11
RØKENE 11
KUKENE 11
ENE 11
MÅKENE 11
KÅKENE 11
OBOENE 11
UGGENE 11
ÅPENE 11
MØLENE 11
LYNENE 11
UFOENE 11
ENE 10
ÅGRENE 10
TOVENE 10
DUKENE 10
ENE 10
PEGENE 10
BORENE 10
LYENE 10
FLÅENE 10
UTOENE 10
KÅSENE 10
GNUENE 10
VORENE 10
SOUENE 10
YTENE 10
GRÅENE 10
KÅTENE 10
BOAENE 10
PEKENE 10
VEKENE 10
BODENE 10
OSPENE 10
GULENE 10
FLUENE 10
BAGENE 10
MÅLENE 10
GUDENE 10
TØLENE 10
MUTENE 10
JAKENE 10
JOLENE 10
SUGENE 10
GÅTENE 10
MURENE 10
VIMENE 10
ÆSENE 10
ENE 10
YLENE 10
DYENE 10
NYENE 10
ÆRENE 10
HUENE 10
RYENE 10
ØKENE 10
UKENE 9
ENE 9
POENE 9
SUTENE 9
DÅRENE 9
DÅSENE 9
RUNENE 9
BADENE 9
ØSENE 9
JOENE 9
GJENE 9
ENE 9
LEPENE 9
SVIENE 9
PIDENE 9
LÅRENE 9
RUSENE 9
SLÅENE 9
FUENE 9
ENE 9
BENENE 9
ØLENE 9
RIPENE 9
BOENE 9
ALPENE 9
LIVENE 9
ENE 9
TÅTENE 9
ÅMENE 9
JETENE 9
ALVENE 9
ØRENE 9
ENE 9
PILENE 9
KUENE 9
ØDENE 9
RURENE 9
LÅNENE 9
ÅNDENE 9
LUSENE 9
BANENE 9
URTENE 9
DAPENE 9
ÅKENE 9
TAJENE 9
URENE 8
ÅRENE 8
LOGENE 8
HARENE 8
KODENE 8
VEENE 8
ENE 8
TJENE 8
DOGENE 8
SKOENE 8
ULENE 8
MOLENE 8
OFSENE 8
ENE 8
SOGENE 8
JAENE 8
PIENE 8
ÅLENE 8
EGOENE 8
BIENE 8
DUENE 8
ENE 8
ÅSENE 8
APENE 8
ENE 8
SUENE 8
ENE 8
RUENE 8
AUENE 8
MIGENE 8
KONENE 8
KORENE 8
HASENE 8
SPENE 8
TUENE 8
FOSENE 8
ÅTENE 8
NUENE 8
LUENE 8
FORENE 8
AVENE 8
TIKENE 7
LAGENE 7
EONENE 7
KALENE 7
MANENE 7
RODENE 7
SIGENE 7
FILENE 7
KISENE 7
VENE 7
SNOENE 7
ROSENE 7
ENGENE 7
EIKENE 7
FASENE 7
PENE 7
ONNENE 7
KANENE 7
MOENE 7
OMENE 7
HIENE 7
BENE 7
ANKENE 7
UENE 7
AKRENE 7
ÅENE 7
ANGENE 7
LAIENE 6
TOENE 6
LETENE 6
GRENE 6
ODENE 6
DOENE 6
KAENE 6
FEENE 6
LOENE 6
AKENE 6
OLENE 6
TIDENE 6
ENDENE 6
MIENE 6
SLAENE 6
LEIENE 6
KEENE 6
RATENE 6
AMENE 6
FAENE 6
SOENE 6
ORENE 6
LARENE 6
LASENE 6
OSENE 6
ROENE 6
KLENE 6
TIRENE 6
AGENE 6
NEENE 5
ALENE 5
ARENE 5
LIENE 5
GENE 5
MENE 5
DRENE 5
ELENE 5
RIENE 5
TIENE 5
ILENE 5
ASENE 5
SIENE 5
RAENE 5
EDENE 5
EIENE 5
LAENE 5
IDENE 5
ANENE 5
TRENE 5
IRENE 5
ISENE 5
TEENE 5
LEENE 5
SENE 4
LENE 4
RENE 4
EENE 4
TENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok