ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENGE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
ENKE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ETEN 4
ENSE 4
ENTE 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
REEN 4
ENES 4
EDEN 4
NESE 4
ENDE 4
NEIE 4
NEET 4
ENER 4
NEDE 4
LENE 4
NEER 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIBEHOVENE 24
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIFORBRUK 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENERGIBEHOVET 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆREREN 22
ENEAKSJONÆR 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENERGIBÆRERE 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGITYPENE 21
ENERGITYVENE 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENERGIBEHOV 21
ENEFORSØRGERE 20
ENEVÆRELSENE 20
ENERGITYPER 20
ENERGIBUNTENE 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGITYVEN 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGITYVER 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENERGIUTGIFTA 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGIKJELDENE 19
ENEFORSØRGER 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGITYPE 19
ENECELLENE 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERÅDIGHETER 19
ENEVÆRELSET 19
ENEVÆRELSER 19
ENEVÆRELSA 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGISELSKAP 18
ENECELLEN 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGISKHETENE 18
ENEVÆRELSE 18
ENEBERETTIGETE 18
ENERGIUTGIFT 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGITYV 18
ENERGIKJELDEN 18
ENEBERETTIGEDE 18
ENERGISPARING 18
ENERGIGIVENDE 18
ENECELLER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIBASERTE 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIPRISENE 17
ENECELLE 17
ENERGIBALANSE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERETTIGHETEN 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENECELLA 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIRESSURS 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIRESERVE 17
ENEBERETTIGET 17
ENEEIERFORETAK 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIBASERT 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIMANGLER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIENHETER 16
ENERGITAPENE 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGIMARKEDA 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIPLANEN 16
ENEBOLIGENE 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIMENGDER 16
ENERVERINGER 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENEOMSORGENE 16
ENERGISKHETA 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIENHETEN 16
ENEANSVARLIG 16
ENERGIMARKED 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGITAPET 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGISKHET 15
ENERGIFORMA 15
ENEBUEREN 15
ENEBUERNE 15
ENEARVINGER 15
ENEARVINGEN 15
ENEOMSORGEN 15
ENERGIKILDENE 15
ENEOMSORGER 15
ENERGETIKKER 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGILØSE 15
ENERGIVERK 15
ENEBOLIGEN 15
ENEHERSKEREN 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGILØST 15
ENERETTIGHET 15
ENERGETIKKEN 15
ENEHERSKERNE 15
ENEBOLIGER 15
ENESTYRENE 15
ENEANSVARENE 15
ENERVERINGA 15
ENERGIKILDEN 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIKRISER 14
ENEANSVARET 14
ENERGIPRIS 14
ENERVERING 14
ENEVELDIGE 14
ENEOMSORGA 14
ENESØNNENE 14
ENESTYRET 14
ENERGIPLAN 14
ENERGILØS 14
ENESTYRER 14
ENERGIFORM 14
ENEHERSKERE 14
ENERVERENDE 14
ENERGITAPA 14
ENEBUERE 14
ENERGIENHET 14
ENEBOEREN 13
ENEBOLIG 13
ENEFORMENE 13
ENEBUER 13
ENERGETIKK 13
ENEVELDIG 13
ENEPIKENE 13
ENERGITAP 13
ENERÅDIGE 13
ENEOMSORG 13
ENESØNNER 13
ENESTYRA 13
ENESTYRE 13
ENEARVING 13
ENESØNNEN 13
ENERGIGLASS 13
ENEBOERNE 13
ENEVELDENE 13
ENERGIKRISE 13
ENEKONGENE 13
ENESTÅENDE 13
ENEANSVARA 13
ENERGIKRISA 13
ENEBARNENE 13
ENERGETISKE 13
ENEHERSKER 13
ENERÅDENDE 13
ENEROMMENE 13
ENERGIKILDE 13
ENERÅDIG 12
ENEPIKEN 12
ENERVERER 12
ENEFORMEN 12
ENEKONGER 12
ENEAGENTENE 12
ENERGETISK 12
ENERVERTE 12
ENERGIRIKT 12
ENEHERRENE 12
ENEPIKER 12
ENEFORMER 12
ENEBOERE 12
ENEVELDER 12
ENEROMMET 12
ENETASJES 12
ENEVELDET 12
ENERVERES 12
ENERGIRIKE 12
ENEANSVAR 12
ENEKONGEN 12
ENEBARNET 12
ENEMERKENE 12
ENEBOER 11
ENEBARNA 11
ENEPIKE 11
ENEPIKA 11
ENERGIRIK 11
ENEFORMA 11
ENEMERKET 11
ENEVELDA 11
ENEAGENTEN 11
ENEKONGE 11
ENEVELDE 11
ENERVERE 11
ENESØNN 11
ENEHERRER 11
ENEAGENTER 11
ENEMERKER 11
ENEHERREN 11
ENERGISKE 11
ENERVERT 11
ENEROMMA 11
ENERGISK 10
ENEBARN 10
ENESELLENE 10
ENEGGETE 10
ENERVER 10
ENEHERRE 10
ENEMERKE 10
ENEFORM 10
ENETIMENE 10
ENERGIENE 10
ENEGGEDE 10
ENEMERKA 10
ENERETTENE 10
ENEEIERNE 9
ENERGIEN 9
ENETALENE 9
ENESELLER 9
ENERETTEN 9
ENEGGET 9
ENEAGENT 9
ENERETTER 9
ENETIMER 9
ENESELLEN 9
ENETIMEN 9
ENERGIER 9
ENEEIEREN 9
ENETIME 8
ENEGGA 8
ENEROM 8
ENESELLA 8
ENETALEN 8
ENETALER 8
ENEEIERE 8
ENESELLE 8
ENETALE 7
ENEEIER 7
ENERETT 7
ENERGI 7
ENEREN 6
ENERNE 6
ENESTE 6
ENENDE 6
ENERE 5
ENER 4
ENES 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
PACENE 18
CUENE 17
WEBENE 16
WAPENE 16
KØYENE 16
LØYENE 15
BOYENE 15
HÅPENE 14
HÅVENE 14
PÆLENE 14
ØYENE 14
RÆVENE 14
TYPENE 14
SCENE 14
WONENE 14
HYFENE 14
HYKENE 14
TYVENE 14
DYPENE 14
KUBENE 13
WIRENE 13
ENE 13
ÆVENE 13
VÅKENE 13
UFUENE 13
VYENE 13
VØLENE 13
BYENE 13
FYKENE 13
VIVENE 12
SUPENE 12
PEPENE 12
ENE 12
KYTENE 12
YRMENE 12
HÅKENE 12
EWENE 12
HYENE 12
HØNENE 12
NUPENE 12
FYRENE 12
LUVENE 12
RYGENE 12
SPÅENE 12
KNYENE 12
BULENE 12
FLÆENE 12
TUBENE 12
ENE 11
KUKENE 11
HEVENE 11
KOPENE 11
KOVENE 11
KOBENE 11
NYRENE 11
ENE 11
MYENE 11
UGGENE 11
ENE 11
LYDENE 11
RYTENE 11
LØKENE 11
LÆRENE 11
KÅKENE 11
ÅPENE 11
FÅMENE 11
SYTENE 11
HÅRENE 11
RYLENE 11
BOGENE 11
BUENE 11
ØKENE 10
GAPENE 10
PAKENE 10
RYENE 10
YLENE 10
NØLENE 10
HUENE 10
GRUENE 10
SØLENE 10
MULENE 10
MUTENE 10
NØDENE 10
RØLENE 10
LOVENE 10
SKUENE 10
OBIENE 10
ENE 10
UGLENE 10
ÆSENE 10
NYENE 10
GAVENE 10
DOPENE 10
JAKENE 10
UNGENE 10
TRØENE 10
ENE 10
SØTENE 10
JOLENE 10
DUKENE 10
BOLENE 10
ENE 10
BODENE 10
TOVENE 10
GUDENE 10
ÆRENE 10
SIPENE 9
HORENE 9
LURENE 9
BAIENE 9
JOENE 9
HODENE 9
RÅLENE 9
RUTENE 9
BRIENE 9
ELVENE 9
ENE 9
ENE 9
KUENE 9
ULLENE 9
HAGENE 9
LABENE 9
VARENE 9
EVNENE 9
VADENE 9
ØSENE 9
TEVENE 9
VRIENE 9
HIMENE 9
GJENE 9
FUENE 9
LIVENE 9
BARENE 9
POENE 9
BOENE 9
LAVENE 9
ENE 9
ENE 9
NIPENE 9
ENE 9
TAJENE 9
LÅRENE 9
VETENE 9
ØLENE 9
ØRENE 9
UKENE 9
ÅMENE 9
AURENE 9
TAVENE 9
ÅKENE 9
PSIENE 9
JADENE 9
MEMENE 8
KORENE 8
HALENE 8
FONENE 8
ORMENE 8
FORENE 8
EMOENE 8
ENE 8
MAKENE 8
ENE 8
PIENE 8
RUENE 8
ENE 8
TJENE 8
TUENE 8
EGOENE 8
JAENE 8
SUENE 8
SPENE 8
URENE 8
BIENE 8
DUENE 8
ENE 8
NUENE 8
KOSENE 8
OLMENE 8
SOMENE 8
ÅSENE 8
ORKENE 8
AVENE 8
VEENE 8
ÅTENE 8
ULENE 8
ÅLENE 8
AUENE 8
LUENE 8
ÅRENE 8
TOGENE 8
ENE 8
APENE 8
IGDENE 7
SAFENE 7
TROENE 7
ANGENE 7
MISENE 7
FASENE 7
KATENE 7
LIKENE 7
TAKENE 7
SLOENE 7
ENKENE 7
ZOOENE 7
SKIENE 7
TONENE 7
PENE 7
DAMENE 7
FETENE 7
MOENE 7
KASENE 7
SIGENE 7
ODLENE 7
RORENE 7
HIENE 7
DORENE 7
KRIENE 7
RAGENE 7
GENENE 7
VENE 7
EGDENE 7
MIRENE 7
LOSENE 7
RAKENE 7
BENE 7
OTTENE 7
REKENE 7
MARENE 7
ROTENE 7
KALENE 7
ÅENE 7
GALENE 7
ROSENE 7
KSIENE 7
ISMENE 7
LOENE 6
ESSENE 6
AKENE 6
KAENE 6
FEENE 6
TOENE 6
GRENE 6
KLENE 6
ISSENE 6
KEENE 6
ORENE 6
FRENE 6
MIENE 6
SOENE 6
OIENE 6
ROENE 6
OLENE 6
DELENE 6
ODENE 6
RINENE 6
RASENE 6
SILENE 6
SIRENE 6
ARTENE 6
ALNENE 6
TELENE 6
STRENE 6
EIDENE 6
REDENE 6
LARENE 6
TASENE 6
OSENE 6
AMENE 6
ISRENE 6
FAENE 6
DOENE 6
NEENE 5
ISENE 5
MENE 5
GENE 5
ALENE 5
REENE 5
LIENE 5
ANENE 5
TEXENE 5
ELENE 5
EDENE 5
DRENE 5
ASENE 5
TRENE 5
ILENE 5
ARENE 5
RIENE 5
TEENE 5
RAENE 5
SIENE 5
LAENE 5
IRENE 5
TIENE 5
IDENE 5
TENE 4
EENE 4
LENE 4
RENE 4
SENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok