ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
UENE 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENKE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ENGE 5
ENES 4
ENTE 4
ETEN 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENDE 4
EDEN 4
NESE 4
ENER 4
NEIE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
LENE 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIBEHOVET 23
ENERGIFORBRUK 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBÆRERE 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENEVOLDSKONGEN 21
ENEAKSJONÆR 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGIBEHOV 21
ENEVÆRELSENE 20
ENEVOLDSMAKTEN 20
ENEFORSØRGERE 20
ENERGITYPER 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGITYPEN 20
ENERÅDIGHETENE 20
ENERGIBÆRER 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGITYPE 19
ENEFORSØRGER 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGITILSKUDD 19
ENEVÆRELSET 19
ENEVÆRELSER 19
ENECELLENE 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERGIGIVENDE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIUTGIFT 18
ENEVÆRELSE 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGISPARING 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIRESURSER 18
ENEBERETTIGEDE 18
ENEFORHANDLERE 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIRESERVER 18
ENEVOLDSSTATEN 18
ENEBERETTIGETE 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIKJELDER 18
ENEVÆRELSA 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENECELLEN 18
ENECELLER 18
ENERÅDIGHET 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIPLANENE 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGISKHETEN 17
ENEEIERFORETAK 17
ENERGIKJELDA 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENEBERETTIGET 17
ENECELLE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERETTIGHETER 17
ENERETTIGHETEN 17
ENECELLA 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENEOMSORGENE 16
ENEANSVARLIG 16
ENERGIMANGLER 16
ENEBOLIGENE 16
ENERGITILGANG 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIMINISTER 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIRESURS 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGITAPENE 16
ENERETTIGHETA 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIPRISEN 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIPRISER 16
ENERVERINGER 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIMANGEL 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGETIKKEN 15
ENERGIKILDENE 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGIMARKED 15
ENEHERSKEREN 15
ENERETTIGHET 15
ENEOMSORGEN 15
ENERGETIKKER 15
ENERGISKHET 15
ENEBUERNE 15
ENEBOLIGER 15
ENESTYRENE 15
ENERGIVERK 15
ENEBOLIGEN 15
ENERGIGLASSET 15
ENEHERSKERNE 15
ENEBUEREN 15
ENERGIGLASENE 15
ENEARVINGEN 15
ENEOMSORGER 15
ENERGITAPET 15
ENEARVINGER 15
ENEANSVARENE 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIFORMA 15
ENERVERINGA 15
ENESTYRER 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIPRIS 14
ENEBUERE 14
ENERGIENHET 14
ENESTYRET 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIPLAN 14
ENERGIKRISEN 14
ENEOMSORGA 14
ENERGIKRISER 14
ENERGITAPA 14
ENEVELDIGE 14
ENERGIFORM 14
ENERVERING 14
ENERVERENDE 14
ENEHERSKERE 14
ENERGIKILDER 14
ENEANSVARET 14
ENERÅDIGE 13
ENESTYRA 13
ENEBOLIG 13
ENESTYRE 13
ENEARVING 13
ENERGITAP 13
ENEBOERNE 13
ENERGIKILDE 13
ENEBOEREN 13
ENESTÅENDE 13
ENEFORMENE 13
ENEROMMENE 13
ENEBARNENE 13
ENEHERSKER 13
ENERGETIKK 13
ENERÅDENDE 13
ENEVELDENE 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIGLASA 13
ENERGIKRISA 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKRISE 13
ENEANSVARA 13
ENEBUER 13
ENEVELDIG 13
ENEOMSORG 13
ENEANSVAR 12
ENERGIRIKT 12
ENERGIGLAS 12
ENEFORMER 12
ENERVERER 12
ENERVERTE 12
ENERÅDIG 12
ENEMERKENE 12
ENEVELDET 12
ENERGETISK 12
ENEBOERE 12
ENEROMMET 12
ENEFORMEN 12
ENETASJES 12
ENEAGENTENE 12
ENEBARNET 12
ENEVELDER 12
ENERVERES 12
ENERGIRIKE 12
ENEVELDA 11
ENEBARNA 11
ENERGIRIK 11
ENEAGENTEN 11
ENEVELDE 11
ENEMERKET 11
ENEFORMA 11
ENERVERE 11
ENEMERKER 11
ENEROMMA 11
ENERVERT 11
ENEBOER 11
ENERGISKE 11
ENEAGENTER 11
ENERVER 10
ENESELLENE 10
ENEBARN 10
ENEMERKA 10
ENERGISK 10
ENEFORM 10
ENERGIENE 10
ENERETTENE 10
ENEMERKE 10
ENEGGEDE 10
ENEGGETE 10
ENEGGET 9
ENEEIERNE 9
ENERGIEN 9
ENERGIER 9
ENEAGENT 9
ENERETTEN 9
ENESELLEN 9
ENERETTER 9
ENETALENE 9
ENESELLER 9
ENEEIEREN 9
ENEEIERE 8
ENEROM 8
ENESELLA 8
ENESELLE 8
ENETALER 8
ENETALEN 8
ENEGGA 8
ENEEIER 7
ENERGI 7
ENETALE 7
ENERETT 7
ENESTE 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
LØYENE 15
ØYNENE 15
BØKENE 14
JYDENE 14
SCENE 14
ØYENE 14
NYVENE 14
BEYENE 14
HYKENE 14
GJØENE 14
HÆRENE 13
BÅKENE 13
BØLENE 13
BYENE 13
KUVENE 13
ENE 13
VYENE 13
WIRENE 13
FYKENE 13
UFUENE 13
ÆVENE 13
HYRENE 13
PUKENE 13
GYTENE 12
HØLENE 12
UÅRENE 12
SJÅENE 12
LÅVENE 12
YRMENE 12
HÅKENE 12
VEVENE 12
SUPENE 12
HYENE 12
EWENE 12
JURENE 12
BURENE 12
GNYENE 12
ENE 12
SÅPENE 12
LUVENE 12
PEPENE 12
SØKENE 11
MYENE 11
ENE 11
TYLENE 11
LØKENE 11
ENE 11
ØGLENE 11
NYRENE 11
FUGENE 11
LYTENE 11
ENE 11
ÅPENE 11
DYSENE 11
DØMENE 11
HIVENE 11
KUKENE 11
PHIENE 11
BUENE 11
ENE 10
FUTENE 10
RØLENE 10
MULENE 10
ÆSENE 10
UGLENE 10
ROPENE 10
DØDENE 10
LYENE 10
ENE 10
KÅLENE 10
BAKENE 10
GAVENE 10
LÅGENE 10
BODENE 10
RYENE 10
JOLENE 10
JAGENE 10
ÆRENE 10
YLENE 10
DÅMENE 10
ØRNENE 10
NYENE 10
PIKENE 10
ØKENE 10
FLUENE 10
ÅKRENE 10
HUENE 10
ENE 10
YTENE 10
GIBENE 10
DYENE 10
RUKENE 10
JEGENE 10
VILENE 9
AURENE 9
SAVENE 9
UKENE 9
KUENE 9
SVIENE 9
ARVENE 9
RÅLENE 9
ENE 9
HAKENE 9
RUTENE 9
TRUENE 9
VEDENE 9
ENE 9
DURENE 9
ALVENE 9
BILENE 9
PELENE 9
ØRENE 9
BOENE 9
ENE 9
VELENE 9
JOENE 9
TURENE 9
AVLENE 9
PIRENE 9
ØSENE 9
TAPENE 9
ÅKENE 9
VEIENE 9
ÅMENE 9
ENE 9
RAJENE 9
ØLENE 9
ENE 9
NÅDENE 9
POENE 9
FUENE 9
TEVENE 9
DÅDENE 9
GJENE 9
BREENE 9
ASPENE 9
URIENE 9
ØDENE 9
BELENE 9
VANENE 9
LEPENE 9
OMSENE 8
ENE 8
FORENE 8
HESENE 8
ENE 8
TJENE 8
ÅTENE 8
URENE 8
PIENE 8
KROENE 8
DUENE 8
NUENE 8
ENE 8
LUENE 8
ENE 8
ÅRENE 8
SPENE 8
APENE 8
GAGENE 8
HANENE 8
AMMENE 8
TUENE 8
ENE 8
ULENE 8
AVENE 8
BIENE 8
SUENE 8
RUENE 8
ÅLENE 8
JAENE 8
AGGENE 8
ÅSENE 8
OKSENE 8
AUENE 8
VEENE 8
SAMENE 7
ORRENE 7
SOTENE 7
GIRENE 7
KASENE 7
LAGENE 7
RAKENE 7
FELENE 7
AGNENE 7
GENENE 7
LEKENE 7
EKRENE 7
MANENE 7
NODENE 7
BENE 7
FISENE 7
NOTENE 7
OMENE 7
MOENE 7
LEGENE 7
OLLENE 7
UENE 7
ALKENE 7
AKTENE 7
KRAENE 7
TIMENE 7
HIENE 7
KISENE 7
DONENE 7
IDKENE 7
DAMENE 7
LONENE 7
ÅENE 7
VENE 7
MILENE 7
MALENE 7
PENE 7
OLENE 6
NESENE 6
AGENE 6
KLENE 6
ROENE 6
KEENE 6
ORENE 6
FAENE 6
ODENE 6
TOENE 6
LAIENE 6
LETENE 6
AMENE 6
ALTENE 6
DOENE 6
OSENE 6
MIENE 6
ARNENE 6
GRENE 6
SALENE 6
RITENE 6
SLAENE 6
ARTENE 6
LISENE 6
SELENE 6
TESENE 6
TREENE 6
DALENE 6
ESLENE 6
ELDENE 6
LARENE 6
EDDENE 6
ITLENE 6
ERTENE 6
RILENE 6
IDEENE 6
ARAENE 6
LOENE 6
AKENE 6
FEENE 6
SEDENE 6
KAENE 6
SOENE 6
GENE 5
EDENE 5
MENE 5
ELENE 5
ARENE 5
LIENE 5
ISENE 5
SIENE 5
TIENE 5
TEENE 5
ILENE 5
LEENE 5
IRENE 5
ALENE 5
TRENE 5
TEXENE 5
ASENE 5
DRENE 5
NEENE 5
RAENE 5
LAENE 5
RIENE 5
ANENE 5
EIENE 5
IDENE 5
RENE 4
EENE 4
LENE 4
SENE 4
TENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok