ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENGE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
ENKE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ETEN 4
ENSE 4
ENTE 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
REEN 4
ENES 4
EDEN 4
NESE 4
ENDE 4
NEIE 4
NEET 4
ENER 4
NEDE 4
LENE 4
NEER 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIBEHOVET 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGITYPENE 21
ENERGITYVENE 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENERGIBEHOV 21
ENEAKSJONÆR 21
ENEFORSØRGERNE 21
ENEVOLDSKONGE 20
ENERGITYVER 20
ENERGITYVEN 20
ENERGITYPER 20
ENEFORSØRGERE 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIBÆRER 20
ENEVÆRELSENE 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENEVOLDSMAKTER 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGIBUNTENE 20
ENEFORSØRGER 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGITYPE 19
ENERGISPARINGA 19
ENECELLENE 19
ENEVÆRELSET 19
ENERÅDIGHETER 19
ENEVÆRELSER 19
ENEBERETTIGETE 18
ENERGIRESERVEN 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIRESURSER 18
ENEVÆRELSA 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIBALANSER 18
ENECELLEN 18
ENEVÆRELSE 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGISPARING 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGITYV 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIUTGIFT 18
ENECELLER 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENERGIVERKET 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIRESERVE 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGITILSKOTT 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERETTIGHETEN 17
ENERGISKHETEN 17
ENERVERINGENE 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIBASERTE 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIRESSURS 17
ENECELLA 17
ENEBERETTIGET 17
ENECELLE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIDEBATT 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIPLANER 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIBASERT 16
ENEBOLIGENE 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIMANGLER 16
ENEARVINGENE 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIPRISER 16
ENEOMSORGENE 16
ENERGISKHETA 16
ENERVERINGER 16
ENERGIMENGDEN 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIKONSERN 16
ENERETTIGHETA 16
ENEANSVARLIG 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIMARKEDA 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGETIKKENE 16
ENEBUEREN 15
ENERGITAPET 15
ENERETTIGHET 15
ENERGIFORMA 15
ENEARVINGER 15
ENEOMSORGEN 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIMANGEL 15
ENEARVINGEN 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGISKHET 15
ENEHERSKEREN 15
ENEOMSORGER 15
ENEHERSKERNE 15
ENESTYRENE 15
ENEBUERNE 15
ENERGIVERK 15
ENERGILØSE 15
ENERGIGLASSET 15
ENEBOLIGEN 15
ENERGETIKKER 15
ENEBOLIGER 15
ENERGIMARKED 15
ENERVERINGA 15
ENERGILØST 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGETIKKEN 15
ENEANSVARENE 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIKILDEN 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIKRISER 14
ENEANSVARET 14
ENERGILØS 14
ENERGITAPA 14
ENEVELDIGE 14
ENEOMSORGA 14
ENESØNNENE 14
ENERGIPLAN 14
ENESTYRET 14
ENEHERSKERE 14
ENERGIPRIS 14
ENERVERING 14
ENESTYRER 14
ENERGIFORM 14
ENERGIENHET 14
ENERVERENDE 14
ENEBUERE 14
ENEPIKENE 13
ENEFORMENE 13
ENEBUER 13
ENEARVING 13
ENEBOLIG 13
ENEVELDIG 13
ENESØNNEN 13
ENERÅDIGE 13
ENEOMSORG 13
ENESØNNER 13
ENESTYRA 13
ENESTYRE 13
ENEBOEREN 13
ENEBOERNE 13
ENERGITAP 13
ENERGIGLASS 13
ENEVELDENE 13
ENEHERSKER 13
ENEKONGENE 13
ENEANSVARA 13
ENERGETIKK 13
ENERGIKILDE 13
ENEBARNENE 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKRISA 13
ENERÅDENDE 13
ENERGIKRISE 13
ENEROMMENE 13
ENESTÅENDE 13
ENEBOERE 12
ENEPIKEN 12
ENEBARNET 12
ENERVERTE 12
ENERÅDIG 12
ENERGETISK 12
ENERGIRIKT 12
ENEFORMER 12
ENEAGENTENE 12
ENERVERER 12
ENEVELDER 12
ENEHERRENE 12
ENEKONGEN 12
ENEANSVAR 12
ENEMERKENE 12
ENEKONGER 12
ENEFORMEN 12
ENETASJES 12
ENEVELDET 12
ENEPIKER 12
ENERGIRIKE 12
ENERVERES 12
ENEROMMET 12
ENEMERKER 11
ENEVELDE 11
ENEHERREN 11
ENEFORMA 11
ENEVELDA 11
ENEBARNA 11
ENERGISKE 11
ENEAGENTER 11
ENERVERT 11
ENERVERE 11
ENEHERRER 11
ENESØNN 11
ENEPIKA 11
ENEMERKET 11
ENERGIRIK 11
ENEROMMA 11
ENEBOER 11
ENEPIKE 11
ENEKONGE 11
ENEAGENTEN 11
ENEMERKE 10
ENEGGETE 10
ENEHERRE 10
ENERETTENE 10
ENESELLENE 10
ENEGGEDE 10
ENEMERKA 10
ENEFORM 10
ENERGIENE 10
ENEBARN 10
ENERVER 10
ENETIMENE 10
ENERGISK 10
ENEGGET 9
ENEAGENT 9
ENETIMEN 9
ENERGIEN 9
ENESELLEN 9
ENEEIEREN 9
ENERETTER 9
ENERGIER 9
ENETALENE 9
ENESELLER 9
ENERETTEN 9
ENEEIERNE 9
ENETIMER 9
ENETIME 8
ENEROM 8
ENESELLE 8
ENEEIERE 8
ENETALEN 8
ENETALER 8
ENEGGA 8
ENESELLA 8
ENERGI 7
ENERETT 7
ENETALE 7
ENEEIER 7
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERNE 6
ENESTE 6
ENERE 5
ENER 4
ENES 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
CUPENE 21
CAPENE 18
PACENE 18
CUENE 17
KØYENE 16
WAPENE 16
WEBENE 16
LØYENE 15
RØYENE 15
HYFENE 14
PÆLENE 14
BYTENE 14
ØYENE 14
WONENE 14
SCENE 14
HÅVENE 14
BEYENE 14
HYKENE 14
BLYENE 14
BÆRENE 14
WIRENE 13
HYLENE 13
BYENE 13
BOBENE 13
ENE 13
VYENE 13
VÅKENE 13
HYRENE 13
ÆVENE 13
UFUENE 13
POPENE 13
BUSENE 12
YRMENE 12
HUKENE 12
VIVENE 12
RUVENE 12
SPÅENE 12
BRUENE 12
BÅRENE 12
PEPENE 12
LUVENE 12
NUPENE 12
FYRENE 12
YRKENE 12
EWENE 12
ENE 12
SKYENE 12
BIPENE 12
PUSENE 12
HYENE 12
HØNENE 12
KNYENE 12
TUBENE 12
ENE 11
KÅKENE 11
ÅPENE 11
RYLENE 11
KOPENE 11
DYSENE 11
RYTENE 11
KOVENE 11
FUGENE 11
HÅRENE 11
MYENE 11
DYRENE 11
BUENE 11
HEVENE 11
ENE 11
MÅGENE 11
LYNENE 11
UGGENE 11
ENE 11
MØTENE 11
KUKENE 11
LYDENE 11
KAVENE 10
NYENE 10
UGLENE 10
SOUENE 10
RYENE 10
HUENE 10
JAKENE 10
SØTENE 10
TRØENE 10
SKUENE 10
UNGENE 10
ÆSENE 10
NØLENE 10
OBIENE 10
NØDENE 10
FUSENE 10
TOVENE 10
MULENE 10
LOVENE 10
LÅMENE 10
PAKENE 10
FLUENE 10
DØRENE 10
VIMENE 10
EMUENE 10
SØLENE 10
GUDENE 10
LOBENE 10
FUTENE 10
VAKENE 10
JOLENE 10
ÆRENE 10
ØKENE 10
NØTENE 10
ENE 10
YLENE 10
ENE 10
ENE 10
LUTENE 9
EVAENE 9
POENE 9
BOENE 9
FUENE 9
TÅTENE 9
DRUENE 9
LIVENE 9
ÅKENE 9
LAVENE 9
VETENE 9
BREENE 9
ENE 9
ASPENE 9
ØLENE 9
TAVENE 9
TAJENE 9
BAIENE 9
ENE 9
ØRENE 9
PSIENE 9
ARVENE 9
SIPENE 9
VEIENE 9
LÅNENE 9
ULLENE 9
AUSENE 9
LABENE 9
VRIENE 9
RUTENE 9
ENE 9
JADENE 9
LURENE 9
GJENE 9
RÅNENE 9
UNSENE 9
KUENE 9
HAGENE 9
ENE 9
BISENE 9
JOENE 9
ØSENE 9
HEGENE 9
ENE 9
ÅMENE 9
UKENE 9
ALVENE 9
TEVENE 9
SUENE 8
RUENE 8
ENE 8
ORKENE 8
APENE 8
GEMENE 8
DOMENE 8
GODENE 8
KONENE 8
TOGENE 8
NUENE 8
SPENE 8
TJENE 8
ÅSENE 8
HALENE 8
ULENE 8
AUENE 8
PIENE 8
ENE 8
KIMENE 8
OFRENE 8
ENE 8
ENE 8
ORMENE 8
AVENE 8
DUENE 8
BIENE 8
LUENE 8
VEENE 8
ÅRENE 8
MAKENE 8
ÅLENE 8
ENE 8
HEDENE 8
OLMENE 8
KOSENE 8
JAENE 8
SOMENE 8
TUENE 8
MEMENE 8
URENE 8
ÅTENE 8
KLIENE 7
ILMENE 7
MILENE 7
DONENE 7
LIKENE 7
FERENE 7
KREENE 7
ALOENE 7
ARKENE 7
EMNENE 7
SAFENE 7
IGDENE 7
MALENE 7
EONENE 7
TONENE 7
TORENE 7
MASENE 7
VENE 7
SLOENE 7
FILENE 7
ÅENE 7
BENE 7
PENE 7
HIENE 7
KATENE 7
MOENE 7
AKSENE 7
KALENE 7
KSIENE 7
REKENE 7
SKIENE 7
MISENE 7
FISENE 7
TROENE 7
ZOOENE 7
AKTENE 7
TAKENE 7
ELGENE 7
KEENE 6
GRENE 6
KAENE 6
ISSENE 6
DOENE 6
FEENE 6
FRENE 6
RESENE 6
SOENE 6
ROENE 6
ISRENE 6
KLENE 6
DATENE 6
OIENE 6
MIENE 6
LOENE 6
TOENE 6
TIRENE 6
RILENE 6
FAENE 6
ORENE 6
ODENE 6
TESENE 6
AKENE 6
OSENE 6
RASENE 6
ARNENE 6
OLENE 6
DISENE 6
AMENE 6
GENE 5
LIENE 5
ISENE 5
ALENE 5
MENE 5
TIENE 5
IRENE 5
LAENE 5
ANENE 5
REENE 5
TRENE 5
TEXENE 5
SIENE 5
DRENE 5
IDENE 5
RAENE 5
EDENE 5
NEENE 5
ELENE 5
ILENE 5
ASENE 5
RIENE 5
TEENE 5
ARENE 5
TENE 4
LENE 4
EENE 4
RENE 4
SENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok