ENE i Scrabble - ordspill.com

ENE i Scrabble

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 11
BENE 7
EVNE 7
VENE 7
VEEN 7
UENE 7
PENE 7
NEVE 7
NEPE 7
ÅENE 7
ENKE 5
KEEN 5
EFNE 5
EGEN 5
EGNE 5
EMNE 5
MENE 5
KNEE 5
GENE 5
FEEN 5
ENGE 5
ENES 4
ENTE 4
ETEN 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENDE 4
EDEN 4
NESE 4
ENER 4
NEIE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
LENE 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIBEHOVENE 24
ENEAKSJONÆRENE 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIPROBLEMA 23
ENEAKSJONÆREN 23
ENERGIBEHOVET 23
ENERGIFORBRUK 23
ENEVOLDSSTYRER 23
ENEAKSJONÆRER 23
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBÆREREN 22
ENEFORSØRGERNE 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENEVOLDSKONGEN 21
ENEVOLDSKONGER 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENEAKSJONÆR 21
ENERGIBEHOV 21
ENEFORSØRGEREN 21
ENERÅDIGHETENE 20
ENELEVERANDØR 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGITYPEN 20
ENEVOLDSKONGE 20
ENEFORSØRGERE 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGITYPER 20
ENEVOLDSMAKTEN 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENEVÆRELSENE 20
ENERÅDIGHETEN 19
ENERGITYPE 19
ENEVOLDSMAKTA 19
ENERÅDIGHETER 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIBUNTER 19
ENEFORSØRGER 19
ENERGIBUNTEN 19
ENEVÆRELSET 19
ENEVÆRELSER 19
ENERGIEKSPORT 19
ENECELLENE 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGISPARING 18
ENECELLEN 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGIBALANSEN 18
ENEVÆRELSA 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIRESERVER 18
ENERÅDIGHETA 18
ENERGIGIVENDE 18
ENEBERETTIGETE 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENEVOLDSMAKT 18
ENEVOLDSSTATEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENECELLER 18
ENERGIRESURSER 18
ENEFORHANDLERE 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIRESERVEN 18
ENEVÆRELSE 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENEVOLDSSTATER 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIVERKER 17
ENERÅDIGHET 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIRESERVE 17
ENEANSVARLIGE 17
ENERGIRESSURS 17
ENEFORHANDLER 17
ENERGIPRISENE 17
ENERVERINGENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERETTIGHETER 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIBASERTE 17
ENEBERETTIGET 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIKJELDE 17
ENECELLA 17
ENERGIBUNT 17
ENECELLE 17
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGITILGANG 16
ENEANSVARLIG 16
ENEARVINGENE 16
ENEBOLIGENE 16
ENERETTIGHETA 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIENHETER 16
ENERVERINGEN 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIDEBATT 16
ENEOMSORGENE 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIPRISEN 16
ENEVOLDSSTAT 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIFORMER 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGETIKKENE 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIKOMITE 16
ENEBERETTIGA 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIPRISER 16
ENERVERINGER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGETIKKEN 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGIMENGDE 15
ENERETTIGHET 15
ENEBOLIGER 15
ENERGIKILDENE 15
ENEHERSKENDE 15
ENERGETIKKER 15
ENERGIMARKED 15
ENEBUEREN 15
ENEHERSKERNE 15
ENESTYRENE 15
ENERGIGLASENE 15
ENERVERINGA 15
ENERGITAPET 15
ENEBOLIGEN 15
ENEARVINGEN 15
ENEOMSORGER 15
ENEBUERNE 15
ENERGISKHET 15
ENERGIGLASSET 15
ENEARVINGER 15
ENERGIKRISENE 15
ENEOMSORGEN 15
ENEHERSKEREN 15
ENEANSVARENE 15
ENERGIVERK 15
ENERGIFORMA 15
ENERVERENDE 14
ENEVELDIGE 14
ENESTYRET 14
ENERGIFORM 14
ENERVERING 14
ENESTYRER 14
ENERGITAPA 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIENHET 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIPLAN 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIKILDEN 14
ENEHERSKERE 14
ENEBUERE 14
ENERGIKRISER 14
ENEANSVARET 14
ENERGIGLASSA 14
ENEOMSORGA 14
ENESTYRA 13
ENEBOLIG 13
ENEBOEREN 13
ENERÅDIGE 13
ENEBUER 13
ENEVELDIG 13
ENERGITAP 13
ENEOMSORG 13
ENEBOERNE 13
ENERÅDENDE 13
ENESTYRE 13
ENEFORMENE 13
ENERGIKRISE 13
ENERGETISKE 13
ENERGIKRISA 13
ENERGIGLASA 13
ENEBARNENE 13
ENEROMMENE 13
ENEHERSKER 13
ENERGETIKK 13
ENESTÅENDE 13
ENERGIGLASS 13
ENEVELDENE 13
ENEANSVARA 13
ENEARVING 13
ENERGIKILDE 13
ENERÅDIG 12
ENEMERKENE 12
ENEAGENTENE 12
ENEBOERE 12
ENEVELDER 12
ENERGIRIKT 12
ENEFORMEN 12
ENERVERTE 12
ENETASJES 12
ENEVELDET 12
ENERGIGLAS 12
ENEFORMER 12
ENERGETISK 12
ENERGIRIKE 12
ENERVERES 12
ENEBARNET 12
ENEROMMET 12
ENERVERER 12
ENEANSVAR 12
ENEBARNA 11
ENEVELDE 11
ENEFORMA 11
ENERVERT 11
ENEMERKET 11
ENEVELDA 11
ENEMERKER 11
ENEAGENTEN 11
ENERVERE 11
ENEROMMA 11
ENEBOER 11
ENEAGENTER 11
ENERGIRIK 11
ENERGISKE 11
ENERETTENE 10
ENEMERKE 10
ENERVER 10
ENEGGETE 10
ENEMERKA 10
ENESELLENE 10
ENEGGEDE 10
ENEBARN 10
ENERGISK 10
ENEFORM 10
ENERGIENE 10
ENEGGET 9
ENERETTEN 9
ENEEIEREN 9
ENESELLER 9
ENERGIEN 9
ENERGIER 9
ENEAGENT 9
ENETALENE 9
ENESELLEN 9
ENERETTER 9
ENEEIERNE 9
ENEGGA 8
ENEROM 8
ENETALEN 8
ENEEIERE 8
ENESELLE 8
ENETALER 8
ENESELLA 8
ENETALE 7
ENERETT 7
ENEEIER 7
ENERGI 7
ENESTE 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
WOKENE 15
RACENE 15
GYVENE 15
BYTENE 14
SCENE 14
ØYENE 14
HYFENE 14
TYVENE 14
HÅPENE 14
NYPENE 14
BLYENE 14
TYPENE 14
BRYENE 14
NYVENE 14
BYENE 13
SJØENE 13
ÆVENE 13
PUKENE 13
ENE 13
TØVENE 13
BUKENE 13
KUVENE 13
VYENE 13
MYKENE 13
LØPENE 13
EWENE 12
YRMENE 12
MYTENE 12
GNYENE 12
UÅRENE 12
DÅPENE 12
PAVENE 12
LÆGENE 12
FLYENE 12
EBBENE 12
VUTENE 12
BULENE 12
HØNENE 12
HUKENE 12
YNKENE 12
HYENE 12
ENE 12
FYRENE 12
KYSENE 12
JUTENE 12
NUVENE 12
ENE 11
ENE 11
ØGLENE 11
KÅKENE 11
ÅPENE 11
BUENE 11
HULENE 11
BOGENE 11
MØTENE 11
FØNENE 11
MYENE 11
LYNENE 11
HUSENE 11
ENE 11
TYTENE 11
RØDENE 10
DØRENE 10
KÅTENE 10
BAKENE 10
OUDENE 10
GULENE 10
IBOENE 10
PAKENE 10
GAPENE 10
LYENE 10
GIPENE 10
DYENE 10
GRÅENE 10
RUGENE 10
SOUENE 10
FURENE 10
MÅRENE 10
GUDENE 10
NYENE 10
KÅSENE 10
KIVENE 10
ÅKRENE 10
JEGENE 10
ÆRENE 10
GAVENE 10
ENE 10
GNUENE 10
MUTENE 10
BROENE 10
ENE 10
ENE 10
ÆSENE 10
RYENE 10
RÅMENE 10
YTENE 10
HUENE 10
YLENE 10
ØKENE 10
ØRNENE 10
RIVENE 9
LABENE 9
TRUENE 9
TRÅENE 9
UNSENE 9
LÅSENE 9
ØLENE 9
URIENE 9
HIMENE 9
VILENE 9
VANENE 9
ENE 9
STUENE 9
TAJENE 9
PIRENE 9
BISENE 9
RÅTENE 9
ASPENE 9
NIPENE 9
BRIENE 9
TAUENE 9
REVENE 9
BOENE 9
EVNENE 9
RAJENE 9
HAGENE 9
NÅDENE 9
JARENE 9
LUSENE 9
ENE 9
GJENE 9
FUENE 9
SÅRENE 9
ENE 9
KUENE 9
IVRENE 9
SNUENE 9
POENE 9
UKENE 9
ENE 9
ØDENE 9
ÅMENE 9
VENENE 9
HODENE 9
ÅKENE 9
ARVENE 9
ØSENE 9
ENE 9
JOENE 9
AURENE 9
ØRENE 9
ENE 8
BIENE 8
KAKENE 8
VEENE 8
RUENE 8
OKSENE 8
SUENE 8
ÅRENE 8
ÅLENE 8
ULENE 8
NUENE 8
ENE 8
AGGENE 8
FONENE 8
TJENE 8
AMFENE 8
MAKENE 8
KODENE 8
ÅSENE 8
ENE 8
JAENE 8
PIENE 8
URENE 8
LUENE 8
DUENE 8
AVENE 8
ÅTENE 8
ENE 8
SPENE 8
ENE 8
AUENE 8
APENE 8
EGGENE 8
HETENE 8
TUENE 8
SOGENE 8
GINENE 7
EGNENE 7
TEGENE 7
MILENE 7
KRIENE 7
FASENE 7
ROTENE 7
ORDENE 7
ALOENE 7
MANENE 7
NORENE 7
EGDENE 7
GANENE 7
KARENE 7
DOSENE 7
BENE 7
ÅENE 7
VENE 7
PENE 7
UENE 7
STOENE 7
HIENE 7
MOENE 7
ERGENE 7
OLLENE 7
AKSENE 7
MALENE 7
OMENE 7
KATENE 7
GASENE 7
KRAENE 7
IKTENE 7
MADENE 7
TIMENE 7
KSIENE 7
FLAENE 7
TALENE 6
AKENE 6
KAENE 6
DOENE 6
ELDENE 6
TOENE 6
AMENE 6
SILENE 6
ODENE 6
FEENE 6
ARAENE 6
SOENE 6
DANENE 6
KLENE 6
ROENE 6
KEENE 6
GRENE 6
ERTENE 6
OLENE 6
STIENE 6
RASENE 6
LEDENE 6
RISENE 6
FAENE 6
ORENE 6
OSENE 6
ESSENE 6
ISSENE 6
SLAENE 6
AGENE 6
ARTENE 6
ANSENE 6
LOENE 6
MIENE 6
NEENE 5
ALENE 5
SIENE 5
GENE 5
MENE 5
ANENE 5
IRENE 5
ILENE 5
ARENE 5
EIENE 5
RIENE 5
TRENE 5
LEENE 5
ELENE 5
IDENE 5
DRENE 5
ISENE 5
LAENE 5
TIENE 5
EDENE 5
ASENE 5
LIENE 5
RAENE 5
TEENE 5
RENE 4
EENE 4
TENE 4
SENE 4
LENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok