ENERGI i Scrabble - ordspill.com

ENERGI i Scrabble

ENERGI er et substantiv6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGINR.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1R1G2I1

Ved å legge til én bokstav til ENERGI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEINGER 11
GIVEREN 11
UGREIEN 11
GREIPEN 11
GIVERNE 11
IBEREGN 11
VINEGER 11
HIGENER 10
GRIMENE 9
ORGIENE 9
OREIGNE 9
KRIGENE 9
GIMRENE 9
MIGRENE 9
GEMINER 9
GIROENE 9
FINGERE 9
TINGERE 8
TIGRENE 8
TIGERNE 8
TIGEREN 8
RIGLENE 8
TEINGER 8
TREENIG 8
SIREGNE 8
SIGNERE 8
SEINGER 8
RINGETE 8
ESINGER 8
RINGEDE 8
GREINES 8
RIGENDE 8
GREINET 8
GITRENE 8
NEDRIGE 8
GIRENDE 8
LEINGER 8
ELINGER 8
GRISENE 8
GRINETE 8
GNEISER 8
GRIDENE 8
ETINGER 8
GREINTE 8
RIGELEN 8

Ord som starter på ENERGI

OrdPoeng
ENERGISPAREPÆRA 27
ENERGISPØRSMÅLA 27
ENERGISPAREPÆRE 27
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKET 25
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIPROBLEMER 24
ENERGIPROBLEMET 24
ENERGIUTVIKLING 24
ENERGIFORSYNING 24
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIUTVINNING 23
ENERGIBEHOVET 23
ENERGISITUASJON 23
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIPOLITISKE 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGIEKSPORTEN 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIUTGIFTENE 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGITILFØRSEL 21
ENERGIEKSPORTER 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGISPARINGER 20
ENERGISPARINGEN 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGISELSKAPER 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGISELSKAPET 20
ENERGITYPER 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGITILSKUDDA 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERGIINNHOLDET 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGILEVERANSE 19
ENERGIEKSPORT 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIDEBATTENE 19
ENERGIBALANSENE 19
ENERGIKOMITEENE 19
ENERGIRESSURSER 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGITYPE 19
ENERGIRESERVENE 19
ENERGIRESURSENE 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGIRESSURSEN 19
ENERGIBALANSER 18
ENERGIKOSTNADER 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGIMARKEDENE 18
ENERGISPARING 18
ENERGITILGANGER 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGIKOSTNADEN 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIVERKENE 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGITILSKOTTA 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGIKONSERNET 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGITILGANGEN 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIKONSERNER 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGIBUNT 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIMINISTRER 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIMINISTERE 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIENHETER 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIRESURS 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIBASERT 16
ENERGIPRISEN 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIFORMER 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGIKRISENE 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGIVERK 15
ENERGIFORMA 15
ENERGITAPET 15
ENERGISKHET 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIMARKED 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIGLASENE 15
ENERGIGLASET 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGIKRISER 14
ENERGIENHET 14
ENERGIPLAN 14
ENERGITAPA 14
ENERGIFORM 14
ENERGITAP 13
ENERGIKILDE 13
ENERGIGLASA 13
ENERGIKRISA 13
ENERGIKRISE 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIGLAS 12
ENERGIRIKE 12
ENERGIRIKT 12
ENERGIRIK 11
ENERGISKE 11
ENERGIENE 10
ENERGISK 10
ENERGIER 9
ENERGIEN 9

Ord som slutter med ENERGI

OrdPoeng
VANNKRAFTENERGI 21
HØYENERGI 21
BØLGEENERGI 20
STRÅLINGSENERGI 20
TRYKKENERGI 19
FISJONSENERGI 19
HØGENERGI 17
KJERNEENERGI 17
STILLINGSENERGI 17
ANSLAGSENERGI 15
BIOENERGI 14
ATOMENERGI 13
SENDEENERGI 12
SOLENERGI 11

Bøyningsformer av ENERGI

Anagram av ENERGI

For mer informasjon om ordet ENERGI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENERGI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok