ENERGI i Scrabble - ordspill.com

ENERGI i Scrabble

ENERGI er et substantiv6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGINR.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
E1N1E1R1G2I1

Ved å legge til én bokstav til ENERGI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEINGER 11
GIVEREN 11
UGREIEN 11
GREIPEN 11
GIVERNE 11
IBEREGN 11
VINEGER 11
HIGENER 10
GRIMENE 9
ORGIENE 9
OREIGNE 9
KRIGENE 9
GIMRENE 9
MIGRENE 9
GEMINER 9
GIROENE 9
FINGERE 9
TINGERE 8
TIGRENE 8
TIGERNE 8
TIGEREN 8
RIGLENE 8
TEINGER 8
TREENIG 8
SIREGNE 8
SIGNERE 8
SEINGER 8
RINGETE 8
ESINGER 8
RINGEDE 8
GREINES 8
RIGENDE 8
GREINET 8
GITRENE 8
NEDRIGE 8
GIRENDE 8
LEINGER 8
ELINGER 8
GRISENE 8
GRINETE 8
GNEISER 8
GRIDENE 8
ETINGER 8
GREINTE 8
RIGELEN 8

Ord som starter på ENERGI

OrdPoeng
ENERGISPØRSMÅLA 27
ENERGISPAREPÆRA 27
ENERGISPAREPÆRE 27
ENERGISPØRSMÅL 26
ENERGIFORBRUKET 25
ENERGIPROBLEMET 24
ENERGIBEHOVENE 24
ENERGIPROBLEMER 24
ENERGIFORSYNING 24
ENERGIFORBRUKA 24
ENERGIUTVIKLING 24
ENERGIBEHOVET 23
ENERGIFORBRUK 23
ENERGIUTVINNING 23
ENERGISITUASJON 23
ENERGIPROBLEMA 23
ENERGIBÆRERNE 22
ENERGIBEHOVA 22
ENERGIPROBLEM 22
ENERGIBÆREREN 22
ENERGIUTGIFTENE 21
ENERGIPOLITISKE 21
ENERGIPOLITIKK 21
ENERGITYPENE 21
ENERGIBEHOV 21
ENERGIEKSPORTEN 21
ENERGIBÆRERE 21
ENERGITILFØRSEL 21
ENERGIEKSPORTER 21
ENERGISPARINGEN 20
ENERGIBUNTENE 20
ENERGIUTGIFTEN 20
ENERGISELSKAPET 20
ENERGIPOLITISK 20
ENERGISPARINGER 20
ENERGITYPER 20
ENERGITILSKUDDA 20
ENERGIUTGIFTER 20
ENERGISELSKAPER 20
ENERGIBÆRER 20
ENERGITYPEN 20
ENERGIEKSPORT 19
ENERGIDEBATTENE 19
ENERGIKREVENDE 19
ENERGIRESERVENE 19
ENERGILEVERANSE 19
ENERGISPARINGA 19
ENERGIRESSURSER 19
ENERGIBALANSENE 19
ENERGIKJELDENE 19
ENERGIBUNTEN 19
ENERGITYPE 19
ENERGIINNHOLDET 19
ENERGIRESURSENE 19
ENERGIBUNTER 19
ENERGISELSKAPA 19
ENERGIUTGIFTA 19
ENERGIRESSURSEN 19
ENERGITILSKUDD 19
ENERGIKOMITEENE 19
ENERGIVERKENE 18
ENERGIKJELDEN 18
ENERGIDEBATTEN 18
ENERGIINDUSTRI 18
ENERGIKOMITEEN 18
ENERGISKHETENE 18
ENERGIRESURSER 18
ENERGIRESERVEN 18
ENERGIGIVENDE 18
ENERGISPARING 18
ENERGIBALANSER 18
ENERGIRESURSEN 18
ENERGIKJELDER 18
ENERGIDEBATTER 18
ENERGITILSKOTTA 18
ENERGIKONSERNET 18
ENERGIKONSERNER 18
ENERGIMARKEDENE 18
ENERGIKOSTNADER 18
ENERGITILGANGER 18
ENERGIKOSTNADEN 18
ENERGITILGANGEN 18
ENERGISELSKAP 18
ENERGIUTGIFT 18
ENERGIKOMITEER 18
ENERGISPARENDE 18
ENERGIRESERVER 18
ENERGIINNHOLDA 18
ENERGIBALANSEN 18
ENERGIMARKEDET 17
ENERGIMINISTERE 17
ENERGIMENGDENE 17
ENERGIMANGELEN 17
ENERGIENHETENE 17
ENERGIKONSERNA 17
ENERGITILSKOTT 17
ENERGIMINISTRER 17
ENERGIMARKEDER 17
ENERGIMANGLENE 17
ENERGISKHETER 17
ENERGIVERKET 17
ENERGIBASERTE 17
ENERGIRESSURS 17
ENERGIVERKER 17
ENERGIRESERVE 17
ENERGISKHETEN 17
ENERGIPLANENE 17
ENERGIKJELDE 17
ENERGIBALANSE 17
ENERGIINNHOLD 17
ENERGIPRISENE 17
ENERGIKJELDA 17
ENERGIBUNT 17
ENERGIFORMENE 17
ENERGIPRISEN 16
ENERGIPLANER 16
ENERGIGLASSENE 16
ENERGIFORMEN 16
ENERGIMINISTER 16
ENERGIPRISER 16
ENERGIVERKA 16
ENERGIKOMITE 16
ENERGIKOSTNAD 16
ENERGIPLANEN 16
ENERGIRESURS 16
ENERGIBASERT 16
ENERGITAPENE 16
ENERGIENHETER 16
ENERGIDEBATT 16
ENERGITILGANG 16
ENERGIFORMER 16
ENERGISKHETA 16
ENERGIMANGLER 16
ENERGIKONSERN 16
ENERGIMARKEDA 16
ENERGIMENGDEN 16
ENERGIMENGDER 16
ENERGIMINISTRE 16
ENERGIENHETEN 16
ENERGIVERK 15
ENERGIKILDENE 15
ENERGIFORMA 15
ENERGITAPET 15
ENERGISKHET 15
ENERGIMARKED 15
ENERGIMANGEL 15
ENERGIMENGDE 15
ENERGIKRISENE 15
ENERGIGLASSET 15
ENERGIGLASENE 15
ENERGIPLAN 14
ENERGIGLASET 14
ENERGIKRISEN 14
ENERGITAPA 14
ENERGIKRISER 14
ENERGIFORM 14
ENERGIKILDEN 14
ENERGIENHET 14
ENERGIPRIS 14
ENERGIKILDER 14
ENERGIGLASSA 14
ENERGITAP 13
ENERGIGLASA 13
ENERGIKRISE 13
ENERGIKILDE 13
ENERGIGLASS 13
ENERGIKRISA 13
ENERGIRIKT 12
ENERGIRIKE 12
ENERGIGLAS 12
ENERGIRIK 11
ENERGISKE 11
ENERGISK 10
ENERGIENE 10
ENERGIEN 9
ENERGIER 9

Ord som slutter med ENERGI

OrdPoeng
HØYENERGI 21
VANNKRAFTENERGI 21
BØLGEENERGI 20
STRÅLINGSENERGI 20
TRYKKENERGI 19
FISJONSENERGI 19
HØGENERGI 17
KJERNEENERGI 17
STILLINGSENERGI 17
ANSLAGSENERGI 15
BIOENERGI 14
ATOMENERGI 13
SENDEENERGI 12
SOLENERGI 11

Bøyningsformer av ENERGI

Anagram av ENERGI

For mer informasjon om ordet ENERGI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENERGI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok