ENG i Scrabble - ordspill.com

ENG i Scrabble

ENG er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1G2

Ved å legge til én bokstav til ENG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på ENG

OrdPoeng
ENGANGSSPRØYTER 29
ENGANGSSPRØYTEN 29
ENGANGSSPRØYTA 28
ENGANGSSPRØYTE 28
ENGROSKJØPMANN 28
ENGROSKJØPMENN 28
ENGANGSBELØPET 26
ENGROSKJØPENE 26
ENGELSKKUNNSKAP 25
ENGANGSBELØPA 25
ENGROSKJØPET 25
ENGANGSBELØP 24
ENGROSKJØPA 24
ENGANGSUTSTYRA 24
ENGROSKJØP 23
ENGANGSBRUKENE 23
ENGANGSUTSTYR 23
ENGELSKBYGDE 23
ENGELSKPROGRAM 22
ENGANGSBÅNDENE 22
ENGANGSBRUKEN 22
ENGANGSBRUKET 22
ENGANGSBRUKER 22
ENGANGSAVGIFTEN 22
ENGELSKBYGD 22
ENGANGSBESTIKK 21
ENGANGSBRUKA 21
ENGANGSBÅNDET 21
ENGELSKARTIUMEN 21
ENGDYRKINGENE 21
ENGANGSSUMMENE 21
ENGROSSELSKAPET 21
ENGELSKLÆRERNE 21
ENGANGSSTØTTENE 21
ENGROSBEDRIFTER 21
ENGANGSPAKNING 21
ENGELSKLÆREREN 21
ENGANGSUTGIFTA 21
ENGANGSAVGIFTA 21
ENGANGSUTGIFT 20
ENGANGSBÅNDA 20
ENGELSKLÆRERE 20
ENGANGSAVGIFT 20
ENGANGSBRUK 20
ENGKULTURENE 20
ENGANGSSUMMEN 20
ENGDYRKINGEN 20
ENGANGSSUMMER 20
ENGANGSFENOMENA 20
ENGANGSSTØTTER 20
ENGELSKKURSENE 20
ENGDYRKINGER 20
ENGANGSSTØTTEN 20
ENGANGSLIGHTERE 20
ENGROSSELSKAPA 20
ENGANGSBÅND 19
ENGELSKKURSET 19
ENGELSKARTIUM 19
ENGANGSSTØTTA 19
ENGROSSELSKAP 19
ENGELSKFØDTE 19
ENGELSKLÆRER 19
ENGDYRKINGA 19
ENGKULTUREN 19
ENGROSBEDRIFT 19
ENGANGSBANDENE 19
ENGANGSSTØTTE 19
ENGLEAKTIGHETA 19
ENGANGSBLEIENE 19
ENGASJEMENTENE 19
ENGELSKLINJENE 19
ENGASJERINGENE 19
ENGANGSFENOMEN 19
ENGLEHÆRENE 19
ENGELSKKURSER 19
ENGANGSLIGHTER 19
ENGKULTURER 19
ENGANGSFLASKENE 19
ENGLEAKTIGHET 18
ENGANGSBLEIEN 18
ENGROSFIRMAENE 18
ENGANGSKOSTNAD 18
ENGSTELIGHETER 18
ENGLEHÆRER 18
ENGELSKKURSA 18
ENGSTELIGHETEN 18
ENGANGSFLASKEN 18
ENGANGSFLASKER 18
ENGROSPRISENE 18
ENGELSKFØDT 18
ENGELSKLINJEN 18
ENGLEHÆREN 18
ENGELSKLINJER 18
ENGASJERINGEN 18
ENGASJERINGER 18
ENGASJEMENTER 18
ENGASJEMENTET 18
ENGANGSBANDET 18
ENGDYRKING 18
ENGANGSBLEIER 18
ENGELSKLINJE 17
ENGLEVINGENE 17
ENGROSPRISEN 17
ENGELSKLINJA 17
ENGASJERINGA 17
ENGLEVAKTENE 17
ENGELSKKURS 17
ENGROSPRISER 17
ENGLEHÅRENE 17
ENGLANDSFARERNE 17
ENGLEFJESENE 17
ENGSTELIGHETA 17
ENGANGSFLASKE 17
ENGKULTUR 17
ENGLERØSTENE 17
ENGANGSFLASKA 17
ENGRAPPENE 17
ENGELSKMENNENE 17
ENGROSFIRMAER 17
ENGHAUKENE 17
ENGROSFIRMAET 17
ENGANGSBLEIE 17
ENGLANDSFAREREN 17
ENGASJEMENTA 17
ENGANGSBANDA 17
ENGANGSBLEIA 17
ENGLANDSFARERE 16
ENGELSKTALENDE 16
ENGLEFJESET 16
ENGLERØSTER 16
ENGINEERINGENE 16
ENGASJERING 16
ENGASJEMENT 16
ENGLEANSIKTENE 16
ENGROSLAGERET 16
ENGASJERENDE 16
ENGROSLAGRENE 16
ENGELSKTIMENE 16
ENGLEBARNENE 16
ENGROSSALGENE 16
ENGSTELIGHET 16
ENGELSKMANNEN 16
ENGLEVINGER 16
ENGLEVAKTER 16
ENGHAUKER 16
ENGLEHÅRET 16
ENGANGSSUM 16
ENGLERØSTEN 16
ENGANGSBAND 16
ENGLEVINGEN 16
ENGLEVAKTEN 16
ENGHAUKEN 16
ENGRAPPER 16
ENGLEHÆR 16
ENGRAPPEN 16
ENGELSKTIMER 15
ENGROSPRIS 15
ENGROSLEDDENE 15
ENGLEFJESA 15
ENGINEERINGER 15
ENGLERØSTA 15
ENGINEERINGEN 15
ENGLEHÅRA 15
ENGLEVINGE 15
ENGLEANSIKTET 15
ENGLEANSIKTER 15
ENGLANDSFARER 15
ENGLEVAKTA 15
ENGSYRENE 15
ENGROSSALGET 15
ENGLEBARNET 15
ENGSLÅTTENE 15
ENGROSFIRMA 15
ENGELSKTIMEN 15
ENGROSLAGRE 14
ENGLEAKTIGE 14
ENGLEVAKT 14
ENGASJERTE 14
ENGASJERER 14
ENGLEVING 14
ENGLESKARENE 14
ENGROSLAGER 14
ENGROSLEDDET 14
ENGLEBARNA 14
ENGLEANSIKTA 14
ENGSLÅTTEN 14
ENGELSKMENN 14
ENGASJERES 14
ENGLEFJES 14
ENGELSKTIME 14
ENGLERØST 14
ENGELSKMANN 14
ENGLESMILENE 14
ENGBEITENE 14
ENGSYREN 14
ENGLESANGENE 14
ENGROSLAGRA 14
ENGLEHÅR 14
ENGSYRER 14
ENGLEKORENE 14
ENGRAPP 14
ENGSLÅTTER 14
ENGNELLIKENE 14
ENGHAUK 14
ENGROSSALGA 14
ENGNELLIKER 13
ENGLEBARN 13
ENGASJERT 13
ENGLEANSIKT 13
ENGBEITET 13
ENGBEITER 13
ENGASJERE 13
ENGSYRE 13
ENGSYRA 13
ENGLESMILET 13
ENGSTINGENE 13
ENGLEAKTIG 13
ENGLESMILEN 13
ENGLEKORET 13
ENGROSSALG 13
ENGLESANGEN 13
ENGLESKAREN 13
ENGLESKARER 13
ENGNELLIKEN 13
ENGSOLEIENE 13
ENGROSLEDDA 13
ENGINEERING 13
ENGLESKARE 12
ENGROSLEDD 12
ENGSTINGER 12
ENGSOLEIEN 12
ENGASJER 12
ENGLESMILA 12
ENGSLÅTT 12
ENGBEITA 12
ENGSTINGEN 12
ENGSTELIGE 12
ENGBEITE 12
ENGLENDERNE 12
ENGLEDANSEN 12
ENGSTELSENE 12
ENGKARSENE 12
ENGLENDEREN 12
ENGSOLEIER 12
ENGLEKORA 12
ENGLEKOR 11
ENGNELLIK 11
ENGLENDERE 11
ENGKARSEN 11
ENGSTINGA 11
ENGLESMIL 11
ENGKARSER 11
ENGSOLEIE 11
ENGSTELIG 11
ENGELSKEN 11
ENGIFTENE 11
ENGSTELSEN 11
ENGSOLEIA 11
ENGSTELSER 11
ENGLESANG 11
ENGIFTET 10
ENGSTELSE 10
ENGLEDANS 10
ENGELSKE 10
ENGSTING 10
ENGKARSE 10
ENGSTENDE 10
ENGLENDER 10
ENGIFTER 10
ENGIFTE 9
ENGANGS 9
ENGELSK 9
ENGSTEDE 9
ENGIFTA 9
ENGSTETE 9
ENGLENE 8
ENGANG 8
ENGESTE 8
ENGELEN 8
ENGSTES 8
ENGSTER 8
ENGSTET 8
ENGENE 7
ENGSTE 7
ENGEST 7
ENGERE 7
ENGSTA 7
ENGLER 7
ENGEN 6
ENGST 6
ENGEL 6
ENGER 6
ENGA 5
ENGT 5
ENGE 5

Ord som slutter med ENG

OrdPoeng
VERDENSCUPPOENG 38
CUPSAMMENHENG 33
KLUBBSAMMENHENG 30
JOBBSAMMENHENG 29
HJULOPPHENG 29
SUPPORTERGJENG 29
GOODWILLPOENG 28
MILJØSAMMENHENG 28
HØYDEBASSENG 27
REVYSAMMENHENG 27
SYKEHJEMSSENG 26
SVØMMEBASSENG 26
VARMVATNBASSENG 26
YRKESSAMMENHENG 26
UTENDØRSBASSENG 26
PRØVESPRENG 25
PENSJONSPOENG 25
BOKSESAMMENHENG 25
STYRESAMMENHENG 25
MJØLKESPRENG 25
DOBBELTPOENG 24
LØYPESTRENG 24
JORDBÆRSENG 24
GARDINOPPHENG 24
PARTISAMMENHENG 23
OLJESAMMENHENG 23
HØGDEBASSENG 23
SYKEHUSSENG 23
GRØNNSAKGRATENG 23
HJEMMEPOENG 23
PROKRUSTESSENG 23
MAKROSAMMENHENG 23
UNGDOMSGJENG 23
DUSJFORHENG 22
FLYTTEGJENG 22
BONUSPOENG 22
SKOLESAMMENHENG 22
SJAUERGJENG 22
HAVNEBASSENG 21
DUGNADSGJENG 21
PROSENTPOENG 21
HOVEDPOENG 21
FJORDBASSENG 21
SJAUEGJENG 21
PLUSSPOENG 21
MEDIESAMMENHENG 21
VENNINNEGJENG 21
TRENINGSBASSENG 20
KVINNEGJENG 20
ARBEIDSGJENG 20
LANDSSAMMENHENG 20
SERIESAMMENHENG 20
TILLEGGSPOENG 20
SLALÅMPOENG 20
RYPETERRENG 20
LANDSLAGSGJENG 20
KJEMPESLENG 20
GREVINNEHENG 19
HASJGJENG 19
DOBBELTSENG 19
HALVPOENG 19
GUTTEGJENG 19
KØYESENG 19
DØRFORHENG 19
MINUSPOENG 19
BARDUNSTRENG 19
GJENNOMTRENG 19
DATASAMMENHENG 19
KAMERATGJENG 19
STRAFFEPOENG 19
SLUTTPOENG 18
DØDSGJENG 18
LØPESTRENG 18
VENNEGJENG 18
POTETGRATENG 18
VANNBASSENG 18
BLODSPRENG 18
IDESAMMENHENG 18
SENGEFORHENG 18
HÅNDGEMENG 18
JENTEGJENG 18
KULEGJENG 18
FØLGESTRENG 18
BRISLINGSTENG 18
UTTREKKSSENG 18
VASSBASSENG 18
BADEBASSENG 18
KLØVERENG 18
HARPESTRENG 17
OPPHENG 17
SLALÅMHENG 17
SKYSSDRENG 17
BLOMSTERENG 17
KULTURENG 17
OVERANSTRENG 17
ATTPÅSLENG 17
MELKESPRENG 17
KLOKKESTRENG 17
CHENG 17
EKSTRAPOENG 17
FJELLTERRENG 17
LENGDEPOENG 17
SJUKESENG 17
KORRIDORSENG 16
LENKEGJENG 16
SØKESTRENG 16
NATURTERRENG 16
BRUDESENG 16
JAKTTERRENG 16
FISKEGRATENG 16
SKUVSENG 16
BULLETENG 16
LOSSEGJENG 16
HEIAGJENG 16
LEDNINGSSTRENG 16
HEILGJENG 16
BUESTRENG 16
BOGESTRENG 16
SKOGSTERRENG 16
LEIRBASSENG 15
LASTEGJENG 15
NAVLESTRENG 15
IDRETTSTERRENG 15
PÅHENG 15
GUTTESLENG 15
FIOLINSTRENG 15
ALPETERRENG 15
HANDGEMENG 15
HIMMELSENG 15
UNDERSTRENG 15
LIGAPOENG 15
BRATTHENG 15
SYKESENG 15
OVERHENG 15
DUKKESENG 15
GÅRDSDRENG 15
SAMMENHENG 15
GJESTESENG 15
BORESTRENG 15
HELGJENG 15
ETASJESENG 14
LAGPOENG 14
PARADESENG 14
GOBELENG 14
TIDSPOENG 14
BARSELSENG 14
FORVRENG 14
LANDNOTSTENG 14
HOTELLSENG 14
GITARSTRENG 13
NAKKESLENG 13
VEDHENG 13
SJAGRENG 13
BASSTRENG 13
LÅSESTENG 13
SOMMERENG 13
DOKKESENG 13
BARNESENG 13
DØDSSENG 13
SKAPSENG 13
RULLESENG 13
BITSTRENG 13
RÅDSDRENG 13
KUNSTENG 13
NABOSENG 13
HALEHENG 13
BEHENG 12
UTHENG 12
AVHENG 12
JERNSENG 12
TEGNSTRENG 12
FORHENG 12
NATURENG 12
ENKELTSENG 12
ELVESENG 12
MANNEKENG 12
FELESTRENG 12
GARDSDRENG 12
FRAMSLENG 12
EKSTRASENG 12
VANNSENG 12
UTESTENG 12
SILKESENG 11
SOTTESENG 11
FORTRENG 11
SILDESTENG 11
VASSENG 11
ETTERSLENG 11
OMHENG 11
BASSENG 11
AVSTENG 11
GEHENG 10
POENG 10
GJENG 10
FORLENG 10
KJENG 10
ARMSLENG 10
FLATSENG 10
NOTSTENG 10
EKTESENG 10
SLAGSENG 10
FELTSENG 10
SPRENG 10
VRENG 9
ANHENG 9
BLENG 9
SOLSENG 9
GEMENG 9
GINSENG 9
ANSTRENG 9
DAGSENG 9
GRATENG 9
REFRENG 9
TERRENG 8
FLENG 7
HENG 7
KRENG 7
STRENG 7
KLENG 7
SATENG 7
MENG 6
STENG 6
TRENG 6
SLENG 6
DRENG 6
FENG 6
DENG 5
SENG 5
LENG 5

Lignende ord av ENG

Anagram av ENG

For mer informasjon om ordet ENG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok