ENGA i Scrabble - ordspill.com

ENGA i Scrabble

ENGA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
E1N1G2A1

Ved å legge til én bokstav til ENGA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNA 9
AVEGN 9
PEANG 9
GAPEN 9
GAPNE 9
GAVEN 9
BANGE 9
BAGEN 9
PENGA 9
VANGE 9
UEGNA 9
VEGAN 9
HAGEN 8
HEGNA 8
HENGA 8
MAGEN 7
FENGA 7
MENGA 7
KAGEN 7
MANGE 7
KNEGA 7
FEGNA 7
AGONE 7
FAGNE 7
FANGE 7
NAGDE 6
TEGNA 6
TANGE 6
TAGNE 6
LENGA 6
TAGEN 6
SNAGE 6
SENGA 6
SEGNA 6
NAGES 6
NAGER 6
NAGET 6
SAGEN 6
REGNA 6
NAGLE 6
NEGAT 6
NEGLA 6
RANGE 6
RAGEN 6
LANGE 6
RAGNE 6
AGENS 6
LAGEN 6
ENGLA 6
AGNER 6
AGNES 6
AGNET 6
ALGEN 6
ANGEL 6
ANGER 6
ANGET 6
ANGLE 6
ANGRE 6
DAGEN 6
DAGNE 6
EIGNA 6
GALEN 6
GRENA 6
GALNE 6
GANDE 6
GANER 6
GANES 6
GANET 6
GANTE 6
GAREN 6
GARNE 6
GASEN 6
GATEN 6
GEINA 6
AGENT 6
GLANE 6
GENIA 6

Ord som starter på ENGA

OrdPoeng
ENGANGSSPRØYTEN 29
ENGANGSSPRØYTER 29
ENGANGSSPRØYTE 28
ENGANGSSPRØYTA 28
ENGANGSBELØPENE 27
ENGANGSBELØPET 26
ENGANGSBELØPA 25
ENGANGSUTSTYRET 25
ENGANGSUTSTYRA 24
ENGANGSBELØP 24
ENGANGSUTSTYR 23
ENGANGSBRUKENE 23
ENGANGSBRUKET 22
ENGANGSBRUKEN 22
ENGANGSUTGIFTER 22
ENGANGSBÅNDENE 22
ENGANGSAVGIFTEN 22
ENGANGSAVGIFTER 22
ENGANGSPAKNINGA 22
ENGANGSBESTIKKA 22
ENGANGSBRUKER 22
ENGANGSUTGIFTEN 22
ENGANGSSTØTTENE 21
ENGANGSUTGIFTA 21
ENGANGSBÅNDET 21
ENGANGSBESTIKK 21
ENGANGSPAKNING 21
ENGANGSBRUKA 21
ENGANGSSUMMENE 21
ENGANGSAVGIFTA 21
ENGANGSTILSKUDD 21
ENGANGSBÅNDA 20
ENGANGSSTØTTER 20
ENGANGSBRUK 20
ENGANGSSTØTTEN 20
ENGANGSLIGHTERE 20
ENGANGSAVGIFT 20
ENGANGSSUMMEN 20
ENGANGSUTGIFT 20
ENGANGSSUMMER 20
ENGANGSFENOMENA 20
ENGASJERINGENE 19
ENGANGSBANDENE 19
ENGANGSBÅND 19
ENGANGSSTØTTE 19
ENGANGSBLEIENE 19
ENGASJEMENTENE 19
ENGANGSSTØTTA 19
ENGANGSFENOMEN 19
ENGANGSFLASKENE 19
ENGANGSLIGHTER 19
ENGANGSBANDET 18
ENGANGSFLASKEN 18
ENGANGSBLEIEN 18
ENGASJERINGEN 18
ENGANGSTILFELLA 18
ENGANGSTILFELLE 18
ENGANGSKOSTNAD 18
ENGANGSFLASKER 18
ENGASJERINGER 18
ENGANGSBLEIER 18
ENGASJEMENTET 18
ENGASJEMENTER 18
ENGANGSBANDA 17
ENGASJERINGA 17
ENGANGSBLEIA 17
ENGANGSBLEIE 17
ENGANGSFLASKA 17
ENGASJEMENTA 17
ENGANGSFLASKE 17
ENGASJEMENT 16
ENGANGSBAND 16
ENGASJERENDE 16
ENGASJERING 16
ENGANGSSUM 16
ENGASJERES 14
ENGASJERER 14
ENGASJERTE 14
ENGASJERE 13
ENGASJERT 13
ENGASJER 12
ENGANGS 9
ENGANG 8

Ord som slutter med ENGA

OrdPoeng
HJULOPPHENGA 30
GOODWILLPOENGA 29
HØYDEBASSENGA 28
SYKEHJEMSSENGA 27
SVØMMEBASSENGA 27
PENSJONSPOENGA 26
MJØLKESPRENGA 26
GARDINOPPHENGA 25
DOBBELTPOENGA 25
JORDBÆRSENGA 25
HØGDEBASSENGA 24
SYKEHUSSENGA 24
PROKRUSTESSENGA 24
HJEMMEPOENGA 24
BONUSPOENGA 23
DUSJFORHENGA 23
HAVNEBASSENGA 22
PROSENTPOENGA 22
PLUSSPOENGA 22
HOVEDPOENGA 22
FJORDBASSENGA 22
TILLEGGSPOENGA 21
OPPGJENGA 21
RYPETERRENGA 21
SLALÅMPOENGA 21
BABYSENGA 21
MINUSPOENGA 20
DØRFORHENGA 20
STRAFFEPOENGA 20
HALVPOENGA 20
KØYESENGA 20
DOBBELTSENGA 20
BLODSPRENGA 19
FJÆRSENGA 19
SLUTTPOENGA 19
BRISLINGSTENGA 19
VASSBASSENGA 19
HÅNDGEMENGA 19
SENGEFORHENGA 19
VANNBASSENGA 19
BADEBASSENGA 19
UTTREKKSSENGA 19
KLØVERENGA 19
KLAPPSENGA 18
KULTURENGA 18
TJUKKENGA 18
FJØRSENGA 18
SLALÅMHENGA 18
ATTPÅSLENGA 18
PUFFSENGA 18
FJELLTERRENGA 18
MELKESPRENGA 18
LENGDEPOENGA 18
EKSTRAPOENGA 18
OPPHENGA 18
SJUKESENGA 18
BLOMSTERENGA 18
KORRIDORSENGA 17
KURVSENGA 17
JAKTTERRENGA 17
BRUDESENGA 17
FURUSENGA 17
NATURTERRENGA 17
TOPPSENGA 17
BISPESENGA 17
HEILGJENGA 17
SKUVSENGA 17
SKOGSTERRENGA 17
OVERHENGA 16
UNDERHENGA 16
DUKKESENGA 16
LIGAPOENGA 16
BRATTHENGA 16
HELGJENGA 16
GJESTESENGA 16
LUKKESENGA 16
HANDGEMENGA 16
HIMMELSENGA 16
IDRETTSTERRENGA 16
ALPETERRENGA 16
LEIRBASSENGA 16
TYKKENGA 16
OPPLENGA 16
PÅHENGA 16
SYKESENGA 16
UGJENGA 15
LANDNOTSTENGA 15
OMGJENGA 15
HOTELLSENGA 15
ETASJESENGA 15
GOBELENGA 15
BARSELSENGA 15
PRAKTSENGA 15
PARADESENGA 15
TIDSPOENGA 15
LAGPOENGA 15
SOMMERENGA 14
LÅSESTENGA 14
RULLESENGA 14
DOKKESENGA 14
BARNESENGA 14
KRAKKSENGA 14
BARNSSENGA 14
SKRAPENGA 14
FRØSENGA 14
OVERSENGA 14
SKAPSENGA 14
NABOSENGA 14
DØDSSENGA 14
HALEHENGA 14
VEDHENGA 14
SLÅTTEENGA 14
KUNSTENGA 14
LOFTSSENGA 13
FORHENGA 13
NEPESENGA 13
JERNSENGA 13
HAGESENGA 13
VANNSENGA 13
EKSTRASENGA 13
UTHENGA 13
BEHENGA 13
ELVESENGA 13
STAVSENGA 13
NATURENGA 13
HALMSENGA 13
KORGSENGA 13
FRAUENGA 13
RAMMESENGA 13
MANNEKENGA 13
FRAMSLENGA 13
ENKELTSENGA 13
VASSENGA 12
BASSENGA 12
MOSESENGA 12
PARSENGA 12
VILLENGA 12
TØEENGA 12
LOFTSENGA 12
SILDESTENGA 12
BARSENGA 12
NEGLESENGA 12
SOTTESENGA 12
NYENGA 12
SILKESENGA 12
OMHENGA 12
TILHENGA 11
SPRENGA 11
GJENGA 11
KJENGA 11
GEHENGA 11
FORLENGA 11
FOTSENGA 11
POENGA 11
SLAGSENGA 11
REOLSENGA 11
MOSEENGA 11
FLATSENGA 11
REISESENGA 11
TRONSENGA 11
EKTESENGA 11
DRAGSENGA 11
FELTSENGA 11
NOTSTENGA 11
STRANDENGA 11
TELTSENGA 10
GEMENGA 10
LIKSENGA 10
ANHENGA 10
STASSENGA 10
REFRENGA 10
SOLSENGA 10
DAGSENGA 10
ERTESENGA 10
PENGA 9
TERRENGA 9
TRESENGA 9
FLENGA 8
KRENGA 8
STRENGA 8
KLENGA 8
HENGA 8
SLENGA 7
STENGA 7
MENGA 7
FENGA 7
LENGA 6
SENGA 6

Lignende ord av ENGA

Anagram av ENGA

For mer informasjon om ordet ENGA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENGA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok