ENS i Scrabble - ordspill.com

ENS i Scrabble

ENS er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1

Ved å legge til én bokstav til ENS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på ENS

OrdPoeng
ENSKJÆRSPLOGENE 29
ENSKJÆRSPLOGEN 28
ENSKJÆRSPLOGER 28
ENSKJÆRSPLOG 26
ENSYKLOPEDISKE 25
ENSYKLOPEDISTEN 25
ENSYKLOPEDISTER 25
ENSYKLOPEDIENE 24
ENSYKLOPEDISK 24
ENSYKLOPEDIST 23
ENSYKLOPEDIER 23
ENSYKLOPEDIEN 23
ENSFORMIGHETENE 21
ENSYKLOPEDI 21
ENSBETYDENDE 20
ENSFORMIGHETEN 20
ENSTEMMIGHETENE 20
ENSFORMIGHETER 20
ENSTAVINGSORDET 20
ENSPORETHETENE 20
ENSTAVINGSORDA 19
ENSTEMMIGHETER 19
ENSPRÅKLIGE 19
ENSYKLIKAENE 19
ENSTAVELSESORDA 19
ENSPORETHETER 19
ENSPORETHETEN 19
ENSTEMMIGHETEN 19
ENSFORMIGHETA 19
ENSTAVINGSORD 18
ENSFORMIGHET 18
ENSPRÅKLIG 18
ENSPORETHETA 18
ENSYKLIKAEN 18
ENSTEMMIGHETA 18
ENSKINNEBANENE 18
ENSTAVELSESORD 18
ENSYKLIKAER 18
ENSKINNEBANEN 17
ENSKJÆRS 17
ENSRETTETHETENE 17
ENSKINNEBANER 17
ENSTEMMIGHET 17
ENSYKLISKE 17
ENSPORETHET 17
ENSYKLISK 16
ENSYKLIKA 16
ENSKJØNT 16
ENSKINNEBANE 16
ENSRETTETHETEN 16
ENSIDIGHETENE 16
ENSARTETHETENE 16
ENSRETTETHETER 16
ENSARTETHETEN 15
ENSLYDENDE 15
ENSIDIGHETEN 15
ENSARTETHETER 15
ENSTYDIGE 15
ENSIDIGHETER 15
ENSRETTETHETA 15
ENSOMHETENE 15
ENSRETTETHET 14
ENSARTETHETA 14
ENSRETTINGENE 14
ENSPALTEREN 14
ENSTRØKET 14
ENSEMBLENE 14
ENSIDIGHETA 14
ENSOMHETEN 14
ENSPALTERNE 14
ENSILASJENE 14
ENSTRØKEN 14
ENSOMHETER 14
ENSTYDIG 14
ENSFORMIGE 14
ENSTRØKNE 14
ENSILASJEN 13
ENSFORMEDE 13
ENSPORETE 13
ENSEMBLET 13
ENSILASJER 13
ENSTEMMIGE 13
ENSRETTINGEN 13
ENSPALTERE 13
ENSARTETHET 13
ENSRETTINGER 13
ENSEMBLER 13
ENSIDIGHET 13
ENSLIGSTILTE 13
ENSFORMETE 13
ENSPOREDE 13
ENSOMHETA 13
ENSFORMIG 13
ENSFARGEDE 12
ENSKAFTETE 12
ENSRETTINGA 12
ENSLIGSTILT 12
ENSGRADERTE 12
ENSKAFTEDE 12
ENSTAVEDE 12
ENSEMBLE 12
ENSTAVETE 12
ENSOMMERE 12
ENSTEMMIG 12
ENSOMHET 12
ENSFORMET 12
ENSPALTER 12
ENSILASJE 12
ENSEMBLA 12
ENSPORET 12
ENSFARGETE 12
ENSRETTENDE 11
ENSTONIGE 11
ENSKAFTET 11
ENSTAVET 11
ENSFORMA 11
ENSPORA 11
ENSILERENDE 11
ENSLINGENE 11
ENSRETTING 11
ENSGRADERT 11
ENSFARGET 11
ENSOMME 10
ENSLINGER 10
ENSRETTETE 10
ENSIFRETE 10
ENSINGENE 10
ENSFARGA 10
ENSIFREDE 10
ENSLINGEN 10
ENSRETTEDE 10
ENSOMSTE 10
ENSTAVA 10
ENSTONIG 10
ENSKAFTA 10
ENSRETTER 9
ENSILERTE 9
ENSOMST 9
ENSELLETE 9
ENSEINENE 9
ENSILERES 9
ENSRETTET 9
ENSELLEDE 9
ENSILERER 9
ENSARTETE 9
ENSRETTES 9
ENSINGEN 9
ENSIFRET 9
ENSARTEDE 9
ENSINGER 9
ENSIDIGE 9
ENSINGA 8
ENSIDIG 8
ENSLIGE 8
ENSOMT 8
ENSLING 8
ENSIFRA 8
ENSARTET 8
ENSRETTA 8
ENSRETTE 8
ENSEINEN 8
ENSELLET 8
ENSEINER 8
ENSILERT 8
ENSILERE 8
ENSOM 7
ENSLIG 7
ENSING 7
ENSTEDS 7
ENSENDE 7
ENSELLA 7
ENSIDES 7
ENSARTA 7
ENSILER 7
ENSRETT 7
ENSEIN 6
ENSETE 6
ENSEDE 6
ENSKE 6
ENSET 5
ENSTE 5
ENSES 5
ENSER 5
ENST 4
ENSE 4
ENSA 4

Ord som slutter med ENS

OrdPoeng
ULYKKESFREKVENS 30
HØYFREKVENS 27
TYVERIFREKVENS 27
FLUORESCENS 25
FOSFORESCENS 25
ÅPNINGSSEKVENS 25
BÆREFREKVENS 25
LUMINISCENS 24
PUSTEFREKVENS 24
LUMINESCENS 24
JURISPRUDENS 24
YRKESFREKVENS 24
FJERNSYNSLISENS 24
HJERTEFREKVENS 24
DRØMMESEKVENS 23
LOVKONKURRENS 23
HØGFREKVENS 23
FØRSTEAMANUENS 23
GRUNNFREKVENS 22
HOVEDINGREDIENS 22
TRANSCENDENS 21
UTGIVERLISENS 20
KLAGEFREKVENS 20
BILLEDSEKVENS 20
VÅPENLISENS 20
NØDFREKVENS 20
LÅGFREKVENS 20
URININKONTINENS 20
COTANGENS 20
LAVFREKVENS 19
SKADEFREKVENS 19
EIGENFREKVENS 19
DESCENDENS 19
KALLEFREKVENS 19
REKONVALESENS 18
FORFALLSTENDENS 18
INKONSEKVENS 18
TURBULENS 18
ASCENDENS 18
SENDEFREKVENS 18
EGENFREKVENS 18
HOVEDTENDENS 18
EKSPORTLISENS 18
PROVENIENS 17
AMBIVALENS 17
EKVIVALENS 17
RETICENS 17
INKONGRUENS 17
ALDERSDIFFERENS 17
SOMMERRESIDENS 17
INSUFFISIENS 17
SEERFREKVENS 17
IMPORTLISENS 17
OMNIPOTENS 16
SUBSISTENS 16
KONVERGENS 16
KONSEKVENS 16
TILLEGGSLISENS 16
PREEKSISTENS 16
UTTILBENS 15
PØNITENS 15
KONGRUENS 15
NYMOTENS 15
KONVENIENS 15
IMPERTINENS 15
DECENS 15
TIDSBEGRENS 15
KVINTESSENS 15
INKONSISTENS 14
EVERGREENS 14
JAKTLISENS 14
PROMINENS 14
BLINDFLENS 14
INDEPENDENS 14
OPULENS 14
KOEKSISTENS 14
TRANSPARENS 14
VIRULENS 14
SAMEKSISTENS 14
FUFFENS 13
DIVERGENS 13
INDULGENS 13
INSOLVENS 13
PENGELENS 13
KRISETENDENS 13
INNTILBENS 13
PERMANENS 13
RØRFLENS 13
FLUKSENS 13
MULIGENS 13
MUFFENS 13
FORURENS 13
ALDERSDEMENS 13
SKUMRENS 13
FREKVENS 13
HEILAFTENS 13
HJERTENS 13
IMPOTENS 13
INDIFFERENS 13
INKONTINENS 13
KONSISTENS 12
RADIOLISENS 12
INTERFERENS 12
INTELLIGENS 12
PESTILENS 12
FILIPENS 12
PRESEDENS 12
SNYDENS 12
KOHERENS 12
INFLUENS 12
ABSTINENS 12
DEPENDENS 12
HAVSENS 12
AMANUENS 12
HELAFTENS 12
SIKSPENS 12
SENDELISENS 11
SEKVENS 11
ROMESSENS 11
DØDSENS 11
BEGRENS 11
GUDSENS 11
AVGRENS 11
SOLVENS 11
OVERENS 11
DIFFERENS 11
STARTLISENS 11
TRANSENDENS 11
LEGELISENS 11
REVERENS 11
REMINISENS 11
INGREDIENS 11
POTENS 10
AUDIENS 10
PRESENS 10
PATIENS 10
OMGRENS 10
EKSISTENS 10
FOLKENS 10
EVIDENS 10
STRINGENS 10
LIVSENS 10
ADHERENS 10
IMMANENS 10
KILORENS 10
INHERENS 10
KONDENS 9
VALENS 9
AKSIDENS 9
KONSENS 9
REPENS 9
RESISTENS 9
STEINSENS 9
STIMRENS 9
HERSENS 9
INDOLENS 9
REAGENS 8
SAKTENS 8
NONSENS 8
ALSKENS 8
TANGENS 8
SIEMENS 8
LANDSENS 8
RESIDENS 8
LIKEENS 8
FANDENS 8
EMINENS 8
DAGSENS 8
TENDENS 7
PENS 7
JENS 7
DEMENS 7
AFTENS 7
UENS 7
KADENS 7
SKRENS 7
DISSENS 7
SENTENS 7
KARENS 7
FLENS 6
GRENS 6
AGENS 6
FAENS 6
INTENS 6
IMENS 6
LATENS 6
LISENS 6
ESSENS 6
MENS 5
RENS 4
LENS 4

Lignende ord av ENS

Anagram av ENS

For mer informasjon om ordet ENS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok