ENS i Scrabble - ordspill.com

ENS i Scrabble

ENS er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1

Ved å legge til én bokstav til ENS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYNE 9
NYSE 9
ÆSEN 9
NYES 9
ØSNE 8
NØSE 8
ØSEN 8
ØNES 8
SUEN 7
SNEV 7
SNUE 7
ÅSEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
BENS 7
PENS 7
SENG 5
SONE 5
SOEN 5
SNEK 5
SENK 5
SEGN 5
OSEN 5
KNES 5
NOSE 5
MENS 5
ANSE 4
STEN 4
ASEN 4
DENS 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NESA 4
NEIS 4
SEIN 4
NEST 4
NISE 4
SNEI 4
SINE 4
SIEN 4
SENT 4
RENS 4
SEND 4
SENA 4
ANES 4

Ord som starter på ENS

OrdPoeng
ENSKJÆRSPLOGENE 29
ENSKJÆRSPLOGER 28
ENSKJÆRSPLOGEN 28
ENSKJÆRSPLOG 26
ENSYKLOPEDISKE 25
ENSYKLOPEDISTER 25
ENSYKLOPEDISTEN 25
ENSYKLOPEDIENE 24
ENSYKLOPEDISK 24
ENSYKLOPEDIEN 23
ENSYKLOPEDIST 23
ENSYKLOPEDIER 23
ENSYKLOPEDI 21
ENSFORMIGHETENE 21
ENSTEMMIGHETENE 20
ENSBETYDENDE 20
ENSFORMIGHETEN 20
ENSPORETHETENE 20
ENSTAVINGSORDET 20
ENSFORMIGHETER 20
ENSYKLIKAENE 19
ENSPORETHETEN 19
ENSFORMIGHETA 19
ENSPORETHETER 19
ENSPRÅKLIGE 19
ENSTEMMIGHETER 19
ENSTAVELSESORDA 19
ENSTEMMIGHETEN 19
ENSTAVINGSORDA 19
ENSTAVINGSORD 18
ENSYKLIKAEN 18
ENSKINNEBANENE 18
ENSPORETHETA 18
ENSTEMMIGHETA 18
ENSPRÅKLIG 18
ENSTAVELSESORD 18
ENSFORMIGHET 18
ENSYKLIKAER 18
ENSYKLISKE 17
ENSRETTETHETENE 17
ENSPORETHET 17
ENSKINNEBANER 17
ENSTEMMIGHET 17
ENSKINNEBANEN 17
ENSKJÆRS 17
ENSARTETHETENE 16
ENSYKLISK 16
ENSIDIGHETENE 16
ENSKINNEBANE 16
ENSRETTETHETER 16
ENSRETTETHETEN 16
ENSYKLIKA 16
ENSTYDIGE 15
ENSOMHETENE 15
ENSLYDENDE 15
ENSARTETHETEN 15
ENSARTETHETER 15
ENSIDIGHETEN 15
ENSIDIGHETER 15
ENSRETTETHETA 15
ENSRETTETHET 14
ENSOMHETEN 14
ENSRETTINGENE 14
ENSTRØKNE 14
ENSOMHETER 14
ENSTRØKET 14
ENSFORMIGE 14
ENSILASJENE 14
ENSPALTEREN 14
ENSTYDIG 14
ENSTRØKEN 14
ENSPALTERNE 14
ENSIDIGHETA 14
ENSEMBLENE 14
ENSARTETHETA 14
ENSARTETHET 13
ENSTEMMIGE 13
ENSEMBLER 13
ENSPALTERE 13
ENSILASJER 13
ENSFORMEDE 13
ENSPOREDE 13
ENSOMHETA 13
ENSFORMETE 13
ENSILERINGEN 13
ENSFORMIG 13
ENSEMBLET 13
ENSRETTINGEN 13
ENSLIGSTILTE 13
ENSPORETE 13
ENSIDIGHET 13
ENSILASJEN 13
ENSRETTINGER 13
ENSGRADERTE 12
ENSILERINGA 12
ENSLIGSTILT 12
ENSKAFTEDE 12
ENSRETTINGA 12
ENSFARGETE 12
ENSKAFTETE 12
ENSOMHET 12
ENSEMBLA 12
ENSFORMET 12
ENSTAVEDE 12
ENSTAVETE 12
ENSOMMERE 12
ENSEMBLE 12
ENSTEMMIG 12
ENSILASJE 12
ENSPORET 12
ENSPALTER 12
ENSFARGEDE 12
ENSGRADERT 11
ENSFARGET 11
ENSTAVET 11
ENSTATITTEN 11
ENSTONIGE 11
ENSPORA 11
ENSFORMA 11
ENSRETTING 11
ENSILERENDE 11
ENSRETTENDE 11
ENSILERING 11
ENSKAFTET 11
ENSLINGENE 11
ENSFARGA 10
ENSIFREDE 10
ENSOMSTE 10
ENSKAFTA 10
ENSLINGER 10
ENSRETTETE 10
ENSLINGEN 10
ENSRETTEDE 10
ENSTONIG 10
ENSTAVA 10
ENSIFRETE 10
ENSOMME 10
ENSIDIGE 9
ENSILERES 9
ENSRETTES 9
ENSIFRET 9
ENSOMST 9
ENSRETTET 9
ENSINGEN 9
ENSRETTER 9
ENSARTEDE 9
ENSILERTE 9
ENSELLETE 9
ENSILERER 9
ENSARTETE 9
ENSELLEDE 9
ENSTATITT 9
ENSEINENE 9
ENSARTET 8
ENSLING 8
ENSINGA 8
ENSLIGE 8
ENSOMT 8
ENSIFRA 8
ENSIDETE 8
ENSEINEN 8
ENSELLET 8
ENSILERT 8
ENSRETTA 8
ENSILERE 8
ENSRETTE 8
ENSEINER 8
ENSIDIG 8
ENSOM 7
ENSLIG 7
ENSING 7
ENSTEDS 7
ENSIDES 7
ENSRETT 7
ENSELLA 7
ENSILER 7
ENSIDET 7
ENSARTA 7
ENSENDE 7
ENSKE 6
ENSEIN 6
ENSETE 6
ENSEDE 6
ENSTE 5
ENSET 5
ENSES 5
ENSER 5
ENST 4
ENSE 4
ENSA 4

Ord som slutter med ENS

OrdPoeng
ULYKKESFREKVENS 30
HØYFREKVENS 27
TYVERIFREKVENS 27
FLUORESCENS 25
FOSFORESCENS 25
BÆREFREKVENS 25
ÅPNINGSSEKVENS 25
LUMINISCENS 24
JURISPRUDENS 24
YRKESFREKVENS 24
LUMINESCENS 24
PUSTEFREKVENS 24
FJERNSYNSLISENS 24
HJERTEFREKVENS 24
LOVKONKURRENS 23
DRØMMESEKVENS 23
HØGFREKVENS 23
FØRSTEAMANUENS 23
GRUNNFREKVENS 22
HOVEDINGREDIENS 22
TRANSCENDENS 21
BILLEDSEKVENS 20
LÅGFREKVENS 20
UTGIVERLISENS 20
KLAGEFREKVENS 20
COTANGENS 20
VÅPENLISENS 20
NØDFREKVENS 20
URININKONTINENS 20
DESCENDENS 19
EIGENFREKVENS 19
SKADEFREKVENS 19
KALLEFREKVENS 19
LAVFREKVENS 19
ASCENDENS 18
HOVEDTENDENS 18
EGENFREKVENS 18
SENESCENS 18
TURBULENS 18
INKONSEKVENS 18
FORFALLSTENDENS 18
EKSPORTLISENS 18
REKONVALESENS 18
SENDEFREKVENS 18
MØBELRENS 17
EKVIVALENS 17
INKONGRUENS 17
INSUFFISIENS 17
RETICENS 17
IMPORTLISENS 17
PROVENIENS 17
SOMMERRESIDENS 17
SEERFREKVENS 17
AMBIVALENS 17
SUKKULENS 17
ALDERSDIFFERENS 17
KONVERGENS 16
SUBSISTENS 16
KONSEKVENS 16
PREEKSISTENS 16
PROVIDENS 16
OMNIPOTENS 16
TILLEGGSLISENS 16
IMPUDENS 15
TIDSBEGRENS 15
DECENS 15
SUBSIDENS 15
KONGRUENS 15
SJØLRENS 15
NYMOTENS 15
PØNITENS 15
IMPERTINENS 15
UTTILBENS 15
KVINTESSENS 15
KONVENIENS 15
PREVALENS 15
INKONSISTENS 14
TRANSPARENS 14
KOEKSISTENS 14
INDEPENDENS 14
JAKTLISENS 14
EVERGREENS 14
VIRULENS 14
PIPERENS 14
PROMINENS 14
BLINDFLENS 14
SAMEKSISTENS 14
APPARENS 14
OPULENS 14
ALDERSDEMENS 13
INDULGENS 13
INNTILBENS 13
SKUMRENS 13
PERMANENS 13
FUFFENS 13
HJERTENS 13
KRISETENDENS 13
HEILAFTENS 13
REKURRENS 13
MULIGENS 13
IMPOTENS 13
FLATULENS 13
MUFFENS 13
FLUKSENS 13
INSOLVENS 13
INDIFFERENS 13
ELOKVENS 13
PENGELENS 13
DIVERGENS 13
INKONTINENS 13
FORURENS 13
FREKVENS 13
RØRFLENS 13
ABSTINENS 12
HELAFTENS 12
PRESEDENS 12
SOMNOLENS 12
KONSISTENS 12
PESTILENS 12
PERTINENS 12
KONFIDENS 12
DEPENDENS 12
RADIOLISENS 12
DEPONENS 12
KOHERENS 12
FILIPENS 12
INTELLIGENS 12
OBEDIENS 12
DAMPRENS 12
SNYDENS 12
INTERFERENS 12
SIKSPENS 12
AMANUENS 12
INFLUENS 12
HAVSENS 12
STARTLISENS 11
LEGELISENS 11
BEGRENS 11
ROMESSENS 11
AVGRENS 11
DØDSENS 11
SENDELISENS 11
DIFFERENS 11
GUDSENS 11
OVERENS 11
INVALENS 11
SOLVENS 11
VIOLENS 11
KOALESENS 11
REPETENS 11
REVERENS 11
REMINISENS 11
BONSENS 11
INGREDIENS 11
SEKVENS 11
SELVRENS 11
HINANNENS 11
TRANSENDENS 11
POTENS 10
FLUENS 10
SÅRRENS 10
EVIDENS 10
PATIENS 10
BATTENS 10
AUDIENS 10
OMGRENS 10
PRESENS 10
LIVSENS 10
FOLKENS 10
DISPENS 10
INHERENS 10
EKSISTENS 10
STRINGENS 10
KILORENS 10
IMMINENS 10
DEFINIENS 10
EMERGENS 10
ADHERENS 10
IMMANENS 10
INDOLENS 9
RESISTENS 9
STIMRENS 9
KONSENS 9
HERSENS 9
KONDENS 9
DISSIDENS 9
REMANENS 9
REPENS 9
VALENS 9
ABSENS 9
INFERENS 9
AKSIDENS 9
INSOLENS 9
FREDSENS 9
KJENS 9
STEINSENS 9
SAKTENS 8
LIKEENS 8
SKIRENS 8
REAGENS 8
SIEMENS 8
ALSKENS 8
FINRENS 8
KREDENS 8
FREDENS 8
NONSENS 8
DAGSENS 8
EMINENS 8
FANDENS 8
TANGENS 8
INSIDENS 8
RESIDENS 8
LANDSENS 8
UENS 7
AFTENS 7
KARENS 7
PENS 7
KADENS 7
SKRENS 7
DEMENS 7
JENS 7
BENS 7
DISSENS 7
SENTENS 7
TENDENS 7
IMENS 6
AGENS 6
FAENS 6
LATENS 6
GLENS 6
FLENS 6
GRENS 6
ALIENS 6
INTENS 6
LISENS 6
ESSENS 6
TRENS 5
MENS 5
DENS 4
RENS 4
LENS 4

Lignende ord av ENS

Anagram av ENS

For mer informasjon om ordet ENS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok