ENS i Scrabble - ordspill.com

ENS i Scrabble

ENS er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1

Ved å legge til én bokstav til ENS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på ENS

OrdPoeng
ENSKJÆRSPLOGENE 29
ENSKJÆRSPLOGEN 28
ENSKJÆRSPLOGER 28
ENSKJÆRSPLOG 26
ENSYKLOPEDISKE 25
ENSYKLOPEDISTER 25
ENSYKLOPEDISTEN 25
ENSYKLOPEDIENE 24
ENSYKLOPEDISK 24
ENSYKLOPEDIER 23
ENSYKLOPEDIST 23
ENSYKLOPEDIEN 23
ENSYKLOPEDI 21
ENSFORMIGHETENE 21
ENSPORETHETENE 20
ENSFORMIGHETER 20
ENSBETYDENDE 20
ENSTEMMIGHETENE 20
ENSTAVINGSORDET 20
ENSFORMIGHETEN 20
ENSPORETHETER 19
ENSYKLIKAENE 19
ENSPRÅKLIGE 19
ENSFORMIGHETA 19
ENSPORETHETEN 19
ENSTEMMIGHETEN 19
ENSTAVINGSORDA 19
ENSTEMMIGHETER 19
ENSTAVELSESORDA 19
ENSYKLIKAER 18
ENSYKLIKAEN 18
ENSTAVELSESORD 18
ENSPORETHETA 18
ENSTAVINGSORD 18
ENSKINNEBANENE 18
ENSFORMIGHET 18
ENSTEMMIGHETA 18
ENSPRÅKLIG 18
ENSKJÆRS 17
ENSPORETHET 17
ENSRETTETHETENE 17
ENSTEMMIGHET 17
ENSKINNEBANEN 17
ENSYKLISKE 17
ENSKINNEBANER 17
ENSYKLISK 16
ENSYKLIKA 16
ENSIDIGHETENE 16
ENSRETTETHETER 16
ENSARTETHETENE 16
ENSRETTETHETEN 16
ENSKINNEBANE 16
ENSKJØNT 16
ENSOMHETENE 15
ENSLYDENDE 15
ENSTYDIGE 15
ENSIDIGHETEN 15
ENSIDIGHETER 15
ENSARTETHETER 15
ENSARTETHETEN 15
ENSRETTETHETA 15
ENSTYDIG 14
ENSOMHETEN 14
ENSRETTETHET 14
ENSPALTEREN 14
ENSRETTINGENE 14
ENSEMBLENE 14
ENSARTETHETA 14
ENSTRØKEN 14
ENSIDIGHETA 14
ENSTRØKET 14
ENSPALTERNE 14
ENSTRØKNE 14
ENSILASJENE 14
ENSFORMIGE 14
ENSOMHETER 14
ENSEMBLER 13
ENSILASJER 13
ENSIDIGHET 13
ENSFORMEDE 13
ENSTEMMIGE 13
ENSFORMETE 13
ENSPALTERE 13
ENSRETTINGER 13
ENSPOREDE 13
ENSOMHETA 13
ENSFORMIG 13
ENSLIGSTILTE 13
ENSRETTINGEN 13
ENSARTETHET 13
ENSPORETE 13
ENSEMBLET 13
ENSILASJEN 13
ENSFARGEDE 12
ENSGRADERTE 12
ENSRETTINGA 12
ENSLIGSTILT 12
ENSKAFTETE 12
ENSFARGETE 12
ENSTAVETE 12
ENSKAFTEDE 12
ENSOMMERE 12
ENSPORET 12
ENSTAVEDE 12
ENSEMBLE 12
ENSTEMMIG 12
ENSEMBLA 12
ENSPALTER 12
ENSOMHET 12
ENSILASJE 12
ENSFORMET 12
ENSTAVET 11
ENSKAFTET 11
ENSLINGENE 11
ENSFORMA 11
ENSFARGET 11
ENSRETTING 11
ENSILERENDE 11
ENSRETTENDE 11
ENSTONIGE 11
ENSGRADERT 11
ENSPORA 11
ENSKAFTA 10
ENSRETTETE 10
ENSFARGA 10
ENSTAVA 10
ENSLINGER 10
ENSLINGEN 10
ENSIFREDE 10
ENSRETTEDE 10
ENSTONIG 10
ENSINGENE 10
ENSOMME 10
ENSOMSTE 10
ENSIFRETE 10
ENSINGEN 9
ENSIFRET 9
ENSINGER 9
ENSRETTER 9
ENSOMST 9
ENSARTETE 9
ENSEINENE 9
ENSILERES 9
ENSRETTET 9
ENSELLEDE 9
ENSILERER 9
ENSRETTES 9
ENSILERTE 9
ENSARTEDE 9
ENSELLETE 9
ENSIDIGE 9
ENSIFRA 8
ENSLING 8
ENSLIGE 8
ENSIDIG 8
ENSOMT 8
ENSINGA 8
ENSRETTE 8
ENSARTET 8
ENSILERE 8
ENSRETTA 8
ENSEINER 8
ENSILERT 8
ENSELLET 8
ENSEINEN 8
ENSRETT 7
ENSOM 7
ENSLIG 7
ENSILER 7
ENSING 7
ENSTEDS 7
ENSENDE 7
ENSELLA 7
ENSIDES 7
ENSARTA 7
ENSEIN 6
ENSETE 6
ENSEDE 6
ENSKE 6
ENSES 5
ENSER 5
ENSET 5
ENSTE 5
ENSA 4
ENST 4
ENSE 4

Ord som slutter med ENS

OrdPoeng
ULYKKESFREKVENS 30
TYVERIFREKVENS 27
HØYFREKVENS 27
FOSFORESCENS 25
ÅPNINGSSEKVENS 25
FLUORESCENS 25
BÆREFREKVENS 25
LUMINISCENS 24
JURISPRUDENS 24
FJERNSYNSLISENS 24
YRKESFREKVENS 24
HJERTEFREKVENS 24
PUSTEFREKVENS 24
LUMINESCENS 24
DRØMMESEKVENS 23
LOVKONKURRENS 23
FØRSTEAMANUENS 23
HØGFREKVENS 23
HOVEDINGREDIENS 22
GRUNNFREKVENS 22
TRANSCENDENS 21
KLAGEFREKVENS 20
VÅPENLISENS 20
LÅGFREKVENS 20
COTANGENS 20
BILLEDSEKVENS 20
UTGIVERLISENS 20
NØDFREKVENS 20
URININKONTINENS 20
DESCENDENS 19
LAVFREKVENS 19
SKADEFREKVENS 19
EIGENFREKVENS 19
KALLEFREKVENS 19
REKONVALESENS 18
HOVEDTENDENS 18
SENDEFREKVENS 18
EGENFREKVENS 18
ASCENDENS 18
INKONSEKVENS 18
EKSPORTLISENS 18
FORFALLSTENDENS 18
TURBULENS 18
SOMMERRESIDENS 17
RETICENS 17
INKONGRUENS 17
PROVENIENS 17
ALDERSDIFFERENS 17
INSUFFISIENS 17
EKVIVALENS 17
AMBIVALENS 17
IMPORTLISENS 17
SEERFREKVENS 17
TILLEGGSLISENS 16
PREEKSISTENS 16
KONVERGENS 16
OMNIPOTENS 16
SUBSISTENS 16
KONSEKVENS 16
KONVENIENS 15
NYMOTENS 15
KONGRUENS 15
IMPERTINENS 15
UTTILBENS 15
PØNITENS 15
KVINTESSENS 15
TIDSBEGRENS 15
DECENS 15
TRANSPARENS 14
EVERGREENS 14
INKONSISTENS 14
SAMEKSISTENS 14
PROMINENS 14
JAKTLISENS 14
INDEPENDENS 14
OPULENS 14
KOEKSISTENS 14
BLINDFLENS 14
VIRULENS 14
INDIFFERENS 13
FREKVENS 13
MUFFENS 13
IMPOTENS 13
ALDERSDEMENS 13
INNTILBENS 13
FUFFENS 13
HJERTENS 13
INDULGENS 13
INSOLVENS 13
KRISETENDENS 13
PENGELENS 13
FORURENS 13
SKUMRENS 13
INKONTINENS 13
MULIGENS 13
FLUKSENS 13
RØRFLENS 13
PERMANENS 13
HEILAFTENS 13
DIVERGENS 13
INTELLIGENS 12
KONSISTENS 12
INTERFERENS 12
RADIOLISENS 12
ABSTINENS 12
KOHERENS 12
SNYDENS 12
SIKSPENS 12
AMANUENS 12
FILIPENS 12
DEPENDENS 12
INFLUENS 12
PESTILENS 12
PRESEDENS 12
HELAFTENS 12
HAVSENS 12
GUDSENS 11
BEGRENS 11
STARTLISENS 11
SEKVENS 11
TRANSENDENS 11
OVERENS 11
SENDELISENS 11
AVGRENS 11
REVERENS 11
DØDSENS 11
SOLVENS 11
INGREDIENS 11
REMINISENS 11
ROMESSENS 11
DIFFERENS 11
LEGELISENS 11
EKSISTENS 10
POTENS 10
EVIDENS 10
FOLKENS 10
STRINGENS 10
AUDIENS 10
IMMANENS 10
OMGRENS 10
INHERENS 10
PATIENS 10
KILORENS 10
PRESENS 10
ADHERENS 10
LIVSENS 10
REPENS 9
HERSENS 9
VALENS 9
KONSENS 9
RESISTENS 9
STEINSENS 9
AKSIDENS 9
KONDENS 9
INDOLENS 9
STIMRENS 9
SIEMENS 8
LIKEENS 8
REAGENS 8
LANDSENS 8
SAKTENS 8
RESIDENS 8
ALSKENS 8
NONSENS 8
TANGENS 8
DAGSENS 8
EMINENS 8
FANDENS 8
PENS 7
JENS 7
UENS 7
KADENS 7
SENTENS 7
SKRENS 7
KARENS 7
DEMENS 7
TENDENS 7
DISSENS 7
AFTENS 7
FLENS 6
ESSENS 6
AGENS 6
IMENS 6
FAENS 6
GRENS 6
INTENS 6
LATENS 6
LISENS 6
MENS 5
LENS 4
RENS 4

Lignende ord av ENS

Anagram av ENS

For mer informasjon om ordet ENS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok