ENS i Scrabble - ordspill.com

ENS i Scrabble

ENS er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1

Ved å legge til én bokstav til ENS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYES 9
SYNE 9
ÆSEN 9
NYSE 9
ØSEN 8
ØNES 8
SNØE 8
NØSE 8
SNEV 7
SNUE 7
PENS 7
ÅSEN 7
SUEN 7
SÅEN 7
JENS 7
UENS 7
UNSE 7
BESN 7
MENS 5
OSEN 5
SONE 5
SEGN 5
SOEN 5
SENG 5
SENK 5
SNEK 5
STEN 4
SNEI 4
ANES 4
SINE 4
NESA 4
ASEN 4
ENSA 4
ENST 4
ISEN 4
ISNE 4
LENS 4
NEST 4
SIEN 4
NISE 4
RENS 4
SEIN 4
SENA 4
ANSE 4
SENT 4
SEND 4

Ord som starter på ENS

OrdPoeng
ENSKJÆRSPLOGENE 29
ENSKJÆRSPLOGER 28
ENSKJÆRSPLOGEN 28
ENSKJÆRSPLOG 26
ENSYKLOPEDISTEN 25
ENSYKLOPEDISTER 25
ENSYKLOPEDISKE 25
ENSYKLOPEDISK 24
ENSYKLOPEDIENE 24
ENSYKLOPEDIST 23
ENSYKLOPEDIEN 23
ENSYKLOPEDIER 23
ENSYKLOPEDI 21
ENSFORMIGHETENE 21
ENSPORETHETENE 20
ENSFORMIGHETER 20
ENSTEMMIGHETENE 20
ENSBETYDENDE 20
ENSTAVINGSORDET 20
ENSFORMIGHETEN 20
ENSPORETHETER 19
ENSTAVELSESORDA 19
ENSYKLIKAENE 19
ENSPRÅKLIGE 19
ENSFORMIGHETA 19
ENSPORETHETEN 19
ENSTEMMIGHETEN 19
ENSTAVINGSORDA 19
ENSTEMMIGHETER 19
ENSYKLIKAER 18
ENSPRÅKLIG 18
ENSPORETHETA 18
ENSYKLIKAEN 18
ENSTAVELSESORD 18
ENSKINNEBANENE 18
ENSTEMMIGHETA 18
ENSFORMIGHET 18
ENSTAVINGSORD 18
ENSTEMMIGHET 17
ENSKJÆRS 17
ENSKINNEBANER 17
ENSKINNEBANEN 17
ENSRETTETHETENE 17
ENSPORETHET 17
ENSYKLISKE 17
ENSKINNEBANE 16
ENSKJØNT 16
ENSYKLIKA 16
ENSIDIGHETENE 16
ENSARTETHETENE 16
ENSRETTETHETEN 16
ENSYKLISK 16
ENSRETTETHETER 16
ENSLYDENDE 15
ENSOMHETENE 15
ENSTYDIGE 15
ENSIDIGHETEN 15
ENSARTETHETER 15
ENSRETTETHETA 15
ENSIDIGHETER 15
ENSARTETHETEN 15
ENSTRØKET 14
ENSFORMIGE 14
ENSTRØKEN 14
ENSEMBLENE 14
ENSOMHETEN 14
ENSRETTINGENE 14
ENSILASJENE 14
ENSRETTETHET 14
ENSOMHETER 14
ENSTYDIG 14
ENSTRØKNE 14
ENSPALTERNE 14
ENSIDIGHETA 14
ENSARTETHETA 14
ENSPALTEREN 14
ENSRETTINGEN 13
ENSLIGSTILTE 13
ENSTEMMIGE 13
ENSPALTERE 13
ENSFORMEDE 13
ENSARTETHET 13
ENSIDIGHET 13
ENSFORMETE 13
ENSILASJEN 13
ENSRETTINGER 13
ENSILASJER 13
ENSOMHETA 13
ENSEMBLET 13
ENSFORMIG 13
ENSPORETE 13
ENSEMBLER 13
ENSPOREDE 13
ENSRETTINGA 12
ENSOMMERE 12
ENSPORET 12
ENSGRADERTE 12
ENSEMBLA 12
ENSFORMET 12
ENSTAVETE 12
ENSILASJE 12
ENSLIGSTILT 12
ENSKAFTETE 12
ENSFARGETE 12
ENSTAVEDE 12
ENSEMBLE 12
ENSOMHET 12
ENSKAFTEDE 12
ENSTEMMIG 12
ENSPALTER 12
ENSFARGEDE 12
ENSKAFTET 11
ENSFORMA 11
ENSILERENDE 11
ENSPORA 11
ENSRETTENDE 11
ENSFARGET 11
ENSTAVET 11
ENSRETTING 11
ENSTONIGE 11
ENSLINGENE 11
ENSGRADERT 11
ENSFARGA 10
ENSOMSTE 10
ENSTONIG 10
ENSTAVA 10
ENSKAFTA 10
ENSLINGER 10
ENSLINGEN 10
ENSIFRETE 10
ENSINGENE 10
ENSRETTEDE 10
ENSRETTETE 10
ENSOMME 10
ENSIFREDE 10
ENSOMST 9
ENSINGEN 9
ENSINGER 9
ENSIDIGE 9
ENSARTETE 9
ENSELLEDE 9
ENSRETTES 9
ENSIFRET 9
ENSILERER 9
ENSILERES 9
ENSRETTET 9
ENSEINENE 9
ENSELLETE 9
ENSARTEDE 9
ENSILERTE 9
ENSRETTER 9
ENSOMT 8
ENSINGA 8
ENSLING 8
ENSIFRA 8
ENSLIGE 8
ENSARTET 8
ENSIDIG 8
ENSELLET 8
ENSILERT 8
ENSRETTA 8
ENSILERE 8
ENSEINER 8
ENSRETTE 8
ENSEINEN 8
ENSRETT 7
ENSOM 7
ENSING 7
ENSLIG 7
ENSTEDS 7
ENSARTA 7
ENSILER 7
ENSENDE 7
ENSELLA 7
ENSIDES 7
ENSEIN 6
ENSETE 6
ENSEDE 6
ENSKE 6
ENSER 5
ENSET 5
ENSTE 5
ENSES 5
ENST 4
ENSE 4
ENSA 4

Ord som slutter med ENS

OrdPoeng
ULYKKESFREKVENS 30
HØYFREKVENS 27
TYVERIFREKVENS 27
BÆREFREKVENS 25
ÅPNINGSSEKVENS 25
FOSFORESCENS 25
FLUORESCENS 25
YRKESFREKVENS 24
FJERNSYNSLISENS 24
LUMINESCENS 24
PUSTEFREKVENS 24
LUMINISCENS 24
HJERTEFREKVENS 24
JURISPRUDENS 24
LOVKONKURRENS 23
HØGFREKVENS 23
DRØMMESEKVENS 23
FØRSTEAMANUENS 23
GRUNNFREKVENS 22
HOVEDINGREDIENS 22
TRANSCENDENS 21
COTANGENS 20
NØDFREKVENS 20
UTGIVERLISENS 20
VÅPENLISENS 20
BILLEDSEKVENS 20
URININKONTINENS 20
LÅGFREKVENS 20
KLAGEFREKVENS 20
EIGENFREKVENS 19
LAVFREKVENS 19
KALLEFREKVENS 19
SKADEFREKVENS 19
DESCENDENS 19
REKONVALESENS 18
TURBULENS 18
ASCENDENS 18
EKSPORTLISENS 18
HOVEDTENDENS 18
EGENFREKVENS 18
INKONSEKVENS 18
SENDEFREKVENS 18
FORFALLSTENDENS 18
SEERFREKVENS 17
ALDERSDIFFERENS 17
SOMMERRESIDENS 17
RETICENS 17
INSUFFISIENS 17
INKONGRUENS 17
PROVENIENS 17
AMBIVALENS 17
EKVIVALENS 17
IMPORTLISENS 17
TILLEGGSLISENS 16
OMNIPOTENS 16
PREEKSISTENS 16
SUBSISTENS 16
KONVERGENS 16
KONSEKVENS 16
KONGRUENS 15
UTTILBENS 15
IMPERTINENS 15
KONVENIENS 15
KVINTESSENS 15
PØNITENS 15
NYMOTENS 15
TIDSBEGRENS 15
DECENS 15
VIRULENS 14
KOEKSISTENS 14
TRANSPARENS 14
INDEPENDENS 14
OPULENS 14
SAMEKSISTENS 14
EVERGREENS 14
BLINDFLENS 14
JAKTLISENS 14
INKONSISTENS 14
PROMINENS 14
FLUKSENS 13
MUFFENS 13
INKONTINENS 13
PERMANENS 13
HJERTENS 13
DIVERGENS 13
INDIFFERENS 13
RØRFLENS 13
FUFFENS 13
SKUMRENS 13
FORURENS 13
HEILAFTENS 13
INDULGENS 13
INSOLVENS 13
ALDERSDEMENS 13
MULIGENS 13
KRISETENDENS 13
INNTILBENS 13
FREKVENS 13
IMPOTENS 13
PENGELENS 13
KONSISTENS 12
FILIPENS 12
INTERFERENS 12
INTELLIGENS 12
INFLUENS 12
PESTILENS 12
ABSTINENS 12
AMANUENS 12
KOHERENS 12
RADIOLISENS 12
SIKSPENS 12
HAVSENS 12
PRESEDENS 12
SNYDENS 12
DEPENDENS 12
HELAFTENS 12
DØDSENS 11
SENDELISENS 11
TRANSENDENS 11
STARTLISENS 11
SEKVENS 11
LEGELISENS 11
AVGRENS 11
BEGRENS 11
REMINISENS 11
OVERENS 11
REVERENS 11
SOLVENS 11
DIFFERENS 11
ROMESSENS 11
INGREDIENS 11
GUDSENS 11
AUDIENS 10
POTENS 10
STRINGENS 10
EVIDENS 10
FOLKENS 10
OMGRENS 10
LIVSENS 10
EKSISTENS 10
ADHERENS 10
PATIENS 10
PRESENS 10
IMMANENS 10
KILORENS 10
INHERENS 10
STEINSENS 9
RESISTENS 9
AKSIDENS 9
INDOLENS 9
STIMRENS 9
REPENS 9
VALENS 9
KONSENS 9
HERSENS 9
KONDENS 9
FANDENS 8
DAGSENS 8
SIEMENS 8
NONSENS 8
EMINENS 8
REAGENS 8
TANGENS 8
LANDSENS 8
ALSKENS 8
SAKTENS 8
LIKEENS 8
RESIDENS 8
JENS 7
UENS 7
SKRENS 7
KARENS 7
DISSENS 7
DEMENS 7
AFTENS 7
TENDENS 7
SENTENS 7
KADENS 7
PENS 7
IMENS 6
FLENS 6
FAENS 6
GRENS 6
LATENS 6
AGENS 6
LISENS 6
INTENS 6
ESSENS 6
MENS 5
RENS 4
LENS 4

Lignende ord av ENS

Anagram av ENS

For mer informasjon om ordet ENS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok