ENSA i Scrabble - ordspill.com

ENSA i Scrabble

ENSA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1A1

Ved å legge til én bokstav til ENSA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASEN 14
ASPEN 8
PENSA 8
JEANS 8
SAUEN 8
SAVEN 8
SAVNE 8
BESNA 8
BASEN 8
BANES 8
AUSEN 8
VASNE 8
NAUES 8
SVANE 8
SNAUE 8
VASEN 8
SNEVA 8
SPANE 8
HANSE 7
HASEN 7
AGNES 6
OASEN 6
OSEAN 6
SAFEN 6
SAGEN 6
SAKEN 6
SAKNE 6
SENGA 6
SENKA 6
SANKE 6
SNEKA 6
SEGNA 6
NASKE 6
SNAKE 6
SNAGE 6
SKAEN 6
SAMEN 6
AGENS 6
NAGES 6
KNASE 6
AKSEN 6
ANGES 6
ANKES 6
ASKEN 6
FAENS 6
FANES 6
GANES 6
GASEN 6
KASEN 6
FASEN 6
NEFAS 6
MANES 6
NAFSE 6
MESAN 6
MASEN 6
MASNE 6
LENSA 5
ANSET 5
RENSA 5
TASNE 5
TASEN 5
TANES 5
ALNES 5
STANE 5
ANDES 5
NATES 5
LASEN 5
SNEIA 5
ANSER 5
SNARE 5
ANSTE 5
SALEN 5
ANTES 5
ARSEN 5
RASEN 5
SENAT 5
DANSE 5
SEDAN 5
NESLA 5
NESTA 5
NAIES 5
SAREN 5
NIESA 5
SANER 5
LANSE 5
RANES 5

Ord som starter på ENSA

OrdPoeng
ENSARTETHETENE 16
ENSARTETHETEN 15
ENSARTETHETER 15
ENSARTETHETA 14
ENSARTETHET 13
ENSARTEDE 9
ENSARTETE 9
ENSARTET 8
ENSARTA 7

Ord som slutter med ENSA

OrdPoeng
UTSLIPPSGRENSA 24
MAKSIMUMSGRENSA 23
BELØPSGRENSA 23
BYGGEGRENSA 22
OLJEFORURENSA 22
GYMNASPENSA 21
BYDELSGRENSA 21
KOMMUNEGRENSA 21
MINIMUMSGRENSA 21
LITTERATURPENSA 21
TOLVÅRSGRENSA 21
ADGANGSBEGRENSA 21
FEMTENÅRSGRENSA 21
STØYGRENSA 20
PROMILLEGRENSA 20
FYLKESGRENSA 20
DOBBELTRENSA 19
TRYKKGRENSA 19
FLYTEGRENSA 18
BLOKKGRENSA 18
MAKSIMALGRENSA 18
SVENSKEGRENSA 18
FEMÅRSGRENSA 18
UFORURENSA 18
ATTENÅRSGRENSA 18
FIREMILSGRENSA 17
TØMMERLENSA 17
POENGGRENSA 17
TOLERANSEGRENSA 17
KARAKTERGRENSA 17
YTTERGRENSA 17
SJØGRENSA 17
BYGRENSA 17
TIDSAVGRENSA 16
UAVGRENSA 16
VEKSTGRENSA 16
TREÅRSGRENSA 16
TIDSBEGRENSA 16
SPERREGRENSA 16
UBEGRENSA 16
SYNSGRENSA 16
INNTEKTSGRENSA 16
HERREDSGRENSA 16
FISKERIGRENSA 16
VEKTGRENSA 15
VERDIGRENSA 15
SKAUGRENSA 15
DIALEKTGRENSA 15
KREDITTGRENSA 15
SULTEGRENSA 15
SKOLEPENSA 15
TIÅRSGRENSA 15
FINSKEGRENSA 15
SEKTORGRENSA 15
TREMILSGRENSA 15
LÅGGRENSA 14
FORURENSA 14
MINSTEGRENSA 14
KREDITGRENSA 14
SMERTEGRENSA 14
VESTGRENSA 14
TOMTEGRENSA 14
SKOGGRENSA 14
NULLGRENSA 14
TÅLEGRENSA 14
SNØGRENSA 14
OLJELENSA 13
KORNGRENSA 13
MAKSGRENSA 13
HAVLENSA 13
TAKSTGRENSA 13
INFLUENSA 13
LAVGRENSA 13
FARTSGRENSA 13
ALDERSGRENSA 13
SKADEGRENSA 13
SONEGRENSA 12
TOLLGRENSA 12
BEGRENSA 12
FAGGRENSA 12
FALLGRENSA 12
AVGRENSA 12
DATOGRENSA 12
NORDGRENSA 12
FAREGRENSA 12
FEILGRENSA 12
RIKSGRENSA 12
LANDEGRENSA 12
OMGRENSA 11
LANDGRENSA 11
UTRENSA 10
STIMRENSA 10
TREGRENSA 10
NONSENSA 9
REAGENSA 9
URENSA 9
PENSA 8
SKRENSA 8
FLENSA 7
GRENSA 7
AGENSA 7
RENSA 5
LENSA 5

Lignende ord av ENSA

Anagram av ENSA

For mer informasjon om ordet ENSA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENSA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok