ENSA i Scrabble - ordspill.com

ENSA i Scrabble

ENSA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1A1

Ved å legge til én bokstav til ENSA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASEN 14
ASPEN 8
PENSA 8
JEANS 8
SAUEN 8
SAVEN 8
SAVNE 8
BESNA 8
BASEN 8
BANES 8
AUSEN 8
VASNE 8
NAUES 8
SVANE 8
SNAUE 8
VASEN 8
SNEVA 8
SPANE 8
HANSE 7
HASEN 7
AGNES 6
OASEN 6
OSEAN 6
SAFEN 6
SAGEN 6
SAKEN 6
SAKNE 6
SENGA 6
SENKA 6
SANKE 6
SNEKA 6
SEGNA 6
NASKE 6
SNAKE 6
SNAGE 6
SKAEN 6
SAMEN 6
AGENS 6
NAGES 6
KNASE 6
AKSEN 6
ANGES 6
ANKES 6
ASKEN 6
FAENS 6
FANES 6
GANES 6
GASEN 6
KASEN 6
FASEN 6
NEFAS 6
MANES 6
NAFSE 6
MESAN 6
MASEN 6
MASNE 6
LENSA 5
ANSET 5
RENSA 5
TASNE 5
TASEN 5
TANES 5
ALNES 5
STANE 5
ANDES 5
NATES 5
LASEN 5
SNEIA 5
ANSER 5
SNARE 5
ANSTE 5
SALEN 5
ANTES 5
ARSEN 5
RASEN 5
SENAT 5
DANSE 5
SEDAN 5
NESLA 5
NESTA 5
NAIES 5
SAREN 5
NIESA 5
SANER 5
LANSE 5
RANES 5

Ord som starter på ENSA

OrdPoeng
ENSARTETHETENE 16
ENSARTETHETEN 15
ENSARTETHETER 15
ENSARTETHETA 14
ENSARTETHET 13
ENSARTETE 9
ENSARTEDE 9
ENSARTET 8
ENSARTA 7

Ord som slutter med ENSA

OrdPoeng
UTSLIPPSGRENSA 24
MAKSIMUMSGRENSA 23
BELØPSGRENSA 23
OLJEFORURENSA 22
BYGGEGRENSA 22
TOLVÅRSGRENSA 21
LITTERATURPENSA 21
ADGANGSBEGRENSA 21
FEMTENÅRSGRENSA 21
MINIMUMSGRENSA 21
GYMNASPENSA 21
BYDELSGRENSA 21
KOMMUNEGRENSA 21
FYLKESGRENSA 20
STØYGRENSA 20
PROMILLEGRENSA 20
DOBBELTRENSA 19
TRYKKGRENSA 19
UFORURENSA 18
SVENSKEGRENSA 18
ATTENÅRSGRENSA 18
FEMÅRSGRENSA 18
MAKSIMALGRENSA 18
FLYTEGRENSA 18
BLOKKGRENSA 18
KARAKTERGRENSA 17
TØMMERLENSA 17
POENGGRENSA 17
FIREMILSGRENSA 17
TOLERANSEGRENSA 17
YTTERGRENSA 17
BYGRENSA 17
SJØGRENSA 17
TIDSAVGRENSA 16
FISKERIGRENSA 16
UAVGRENSA 16
SPERREGRENSA 16
TIDSBEGRENSA 16
TREÅRSGRENSA 16
UBEGRENSA 16
VEKSTGRENSA 16
SYNSGRENSA 16
INNTEKTSGRENSA 16
HERREDSGRENSA 16
FINSKEGRENSA 15
SKAUGRENSA 15
VERDIGRENSA 15
SEKTORGRENSA 15
TIÅRSGRENSA 15
TREMILSGRENSA 15
VEKTGRENSA 15
DIALEKTGRENSA 15
KREDITTGRENSA 15
SULTEGRENSA 15
SKOLEPENSA 15
SMERTEGRENSA 14
KREDITGRENSA 14
FORURENSA 14
TOMTEGRENSA 14
LÅGGRENSA 14
VESTGRENSA 14
TÅLEGRENSA 14
SKOGGRENSA 14
SNØGRENSA 14
NULLGRENSA 14
MINSTEGRENSA 14
MAKSGRENSA 13
HAVLENSA 13
SKADEGRENSA 13
ALDERSGRENSA 13
INFLUENSA 13
KORNGRENSA 13
TAKSTGRENSA 13
OLJELENSA 13
LAVGRENSA 13
FARTSGRENSA 13
BEGRENSA 12
AVGRENSA 12
SONEGRENSA 12
TOLLGRENSA 12
FAREGRENSA 12
FALLGRENSA 12
FEILGRENSA 12
FAGGRENSA 12
NORDGRENSA 12
DATOGRENSA 12
RIKSGRENSA 12
LANDEGRENSA 12
LANDGRENSA 11
OMGRENSA 11
UTRENSA 10
STIMRENSA 10
TREGRENSA 10
REAGENSA 9
NONSENSA 9
URENSA 9
SKRENSA 8
PENSA 8
AGENSA 7
FLENSA 7
GRENSA 7
LENSA 5
RENSA 5

Lignende ord av ENSA

Anagram av ENSA

For mer informasjon om ordet ENSA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENSA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok