ENSA i Scrabble - ordspill.com

ENSA i Scrabble

ENSA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AENS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1N1S1A1

Ved å legge til én bokstav til ENSA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASEN 14
ASPEN 8
PENSA 8
JEANS 8
SAUEN 8
SAVEN 8
SAVNE 8
BESNA 8
BASEN 8
BANES 8
AUSEN 8
VASNE 8
NAUES 8
SVANE 8
SNAUE 8
VASEN 8
SNEVA 8
SPANE 8
HANSE 7
HASEN 7
AGNES 6
OASEN 6
OSEAN 6
SAFEN 6
SAGEN 6
SAKEN 6
SAKNE 6
SENGA 6
SENKA 6
SANKE 6
SNEKA 6
SEGNA 6
NASKE 6
SNAKE 6
SNAGE 6
SKAEN 6
SAMEN 6
AGENS 6
NAGES 6
KNASE 6
AKSEN 6
ANGES 6
ANKES 6
ASKEN 6
FAENS 6
FANES 6
GANES 6
GASEN 6
KASEN 6
FASEN 6
NEFAS 6
MANES 6
NAFSE 6
MESAN 6
MASEN 6
MASNE 6
LENSA 5
ANSET 5
RENSA 5
TASNE 5
TASEN 5
TANES 5
ALNES 5
STANE 5
ANDES 5
NATES 5
LASEN 5
SNEIA 5
ANSER 5
SNARE 5
ANSTE 5
SALEN 5
ANTES 5
ARSEN 5
RASEN 5
SENAT 5
DANSE 5
SEDAN 5
NESLA 5
NESTA 5
NAIES 5
SAREN 5
NIESA 5
SANER 5
LANSE 5
RANES 5

Ord som starter på ENSA

OrdPoeng
ENSARTETHETENE 16
ENSARTETHETER 15
ENSARTETHETEN 15
ENSARTETHETA 14
ENSARTETHET 13
ENSARTETE 9
ENSARTEDE 9
ENSARTET 8
ENSARTA 7

Ord som slutter med ENSA

OrdPoeng
UTSLIPPSGRENSA 24
BELØPSGRENSA 23
MAKSIMUMSGRENSA 23
OLJEFORURENSA 22
BYGGEGRENSA 22
LITTERATURPENSA 21
ADGANGSBEGRENSA 21
FEMTENÅRSGRENSA 21
MINIMUMSGRENSA 21
BYDELSGRENSA 21
GYMNASPENSA 21
TOLVÅRSGRENSA 21
KOMMUNEGRENSA 21
STØYGRENSA 20
FYLKESGRENSA 20
PROMILLEGRENSA 20
DOBBELTRENSA 19
TRYKKGRENSA 19
BLOKKGRENSA 18
FLYTEGRENSA 18
SVENSKEGRENSA 18
FEMÅRSGRENSA 18
UFORURENSA 18
ATTENÅRSGRENSA 18
MAKSIMALGRENSA 18
TØMMERLENSA 17
POENGGRENSA 17
KARAKTERGRENSA 17
FIREMILSGRENSA 17
TOLERANSEGRENSA 17
YTTERGRENSA 17
SJØGRENSA 17
BYGRENSA 17
TREÅRSGRENSA 16
TIDSBEGRENSA 16
SPERREGRENSA 16
UBEGRENSA 16
VEKSTGRENSA 16
UAVGRENSA 16
FISKERIGRENSA 16
TIDSAVGRENSA 16
HERREDSGRENSA 16
SYNSGRENSA 16
INNTEKTSGRENSA 16
SKAUGRENSA 15
VERDIGRENSA 15
VEKTGRENSA 15
TIÅRSGRENSA 15
FINSKEGRENSA 15
SEKTORGRENSA 15
TREMILSGRENSA 15
SULTEGRENSA 15
DIALEKTGRENSA 15
SKOLEPENSA 15
KREDITTGRENSA 15
FORURENSA 14
KREDITGRENSA 14
VESTGRENSA 14
SNØGRENSA 14
MINSTEGRENSA 14
TOMTEGRENSA 14
SMERTEGRENSA 14
SKOGGRENSA 14
TÅLEGRENSA 14
LÅGGRENSA 14
NULLGRENSA 14
OLJELENSA 13
HAVLENSA 13
ALDERSGRENSA 13
TAKSTGRENSA 13
FARTSGRENSA 13
LAVGRENSA 13
KORNGRENSA 13
INFLUENSA 13
SKADEGRENSA 13
MAKSGRENSA 13
FALLGRENSA 12
FEILGRENSA 12
RIKSGRENSA 12
SONEGRENSA 12
NORDGRENSA 12
TOLLGRENSA 12
AVGRENSA 12
FAGGRENSA 12
LANDEGRENSA 12
DATOGRENSA 12
BEGRENSA 12
FAREGRENSA 12
OMGRENSA 11
LANDGRENSA 11
TREGRENSA 10
STIMRENSA 10
UTRENSA 10
REAGENSA 9
NONSENSA 9
URENSA 9
SKRENSA 8
PENSA 8
AGENSA 7
FLENSA 7
GRENSA 7
LENSA 5
RENSA 5

Lignende ord av ENSA

Anagram av ENSA

For mer informasjon om ordet ENSA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENSA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok