ENT i Scrabble - ordspill.com

ENT i Scrabble

ENT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1N1T1

Ved å legge til én bokstav til ENT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CENT 13
NYET 9
ETYN 9
NYTE 9
YTEN 9
TYNE 9
TØEN 8
ØNTE 8
UNTE 7
TÅEN 7
NUET 7
UTEN 7
VENT 7
TUNE 7
TUEN 7
TJEN 7
PENT 7
BENT 7
ÅTEN 7
NÅET 7
HETN 6
HENT 6
NEMT 5
TEGN 5
EGNT 5
ENGT 5
FETN 5
TONE 5
TOEN 5
TENK 5
MENT 5
NOTE 5
NEKT 5
TREN 4
DENT 4
NITE 4
ENDT 4
ENST 4
ENTR 4
ETAN 4
NEIT 4
NATE 4
RETN 4
SENT 4
LETN 4
LENT 4
TINE 4
TIEN 4
NEST 4
TELN 4
TEIN 4
RENT 4
TANE 4
STEN 4
ANTE 4

Ord som starter på ENT

OrdPoeng
ENTREPRENØRSKAP 26
ENTREPRENØRHOLD 25
ENTREPRENØRENE 21
ENTRECOTENE 21
ENTRECOTEN 20
ENTREPRENØREN 20
ENTREPRENØRER 20
ENTRECOTER 20
ENTRECOTE 19
ENTRENØKKELEN 19
ENTREBILLETTENE 18
ENTOMOLOGIENE 18
ENTEROTOKSINENE 18
ENTREPRENØR 18
ENTEROTOKSISKE 18
ENTUSIASTISKE 17
ENTRENØKLENE 17
ENTOMOLOGIEN 17
ENTREBILLETTEN 17
ENTEROTOKSISK 17
ENTRENØKKEL 17
ENTOMOLOGENE 17
ENTEROTOKSINER 17
ENTEROTOKSINET 17
ENTREBILLETTER 17
ENTALLSFORMENE 17
ENTOMOLOGIER 17
ENTLEDIGINGENE 16
ENTRENØKLER 16
ENTOMOLOGER 16
ENTALSFORMENE 16
ENTUSIASTISK 16
ENTUSIASMENE 16
ENTALLSFORMEN 16
ENTREPRENANTE 16
ENTALLSFORMER 16
ENTEROTOKSINA 16
ENTOMOLOGEN 16
ENTALSFORMEN 15
ENTOMOLOGI 15
ENTREBILLETT 15
ENTUSIASTENE 15
ENTREPRENANT 15
ENTALSFORMER 15
ENTREDØRENE 15
ENTLEDIGINGEN 15
ENTALLSFORMA 15
ENTROPISKE 15
ENTEROTOKSIN 15
ENTUSIASMEN 15
ENTLEDIGINGER 15
ENTUSIASMER 15
ENTLEDIGELSENE 15
ENTREPRISENE 15
ENTREPRISEN 14
ENTLEDIGINGA 14
ENTREPRISER 14
ENTUSIASTEN 14
ENTYDIGE 14
ENTALLSFORM 14
ENTALSFORMA 14
ENTREDØRER 14
ENTUSIASTER 14
ENTREDØREN 14
ENTLEDIGELSEN 14
ENTOMOLOG 14
ENTROPISK 14
ENTUSIASME 14
ENTLEDIGELSER 14
ENTROPIEN 13
ENTYDIG 13
ENTERTAINERNE 13
ENTREDØRA 13
ENTLEDIGING 13
ENTERTEINERNE 13
ENTERTAINEREN 13
ENTLEDIGENDE 13
ENTERTEINEREN 13
ENTREPRISE 13
ENTLEDIGELSE 13
ENTALSFORM 13
ENTODERMENE 13
ENTERTEINERE 12
ENTREDØR 12
ENTERTAINERE 12
ENTALPIEN 12
ENTODERMEN 12
ENTODERMER 12
ENTUSIAST 12
ENTLEDIGETE 12
ENTLEDIGEDE 12
ENTONNERNE 11
ENTRINGENE 11
ENTLEDIGES 11
ENTONNEREN 11
ENTERTAINER 11
ENTLEDIGET 11
ENTERTEINER 11
ENTROPI 11
ENTLEDIGER 11
ENTITETENE 10
ENTRINGER 10
ENTALPI 10
ENTRINGEN 10
ENTLEDIGE 10
ENTONNERE 10
ENTODERM 10
ENTLEDIGA 10
ENTRINGA 9
ENTLEDIG 9
ENTITETER 9
ENTONNER 9
ENTENTENE 9
ENTITETEN 9
ENTALLENE 9
ENTENTEN 8
ENTENTER 8
ENTALLET 8
ENTREENE 8
ENTOMS 8
ENTRENDE 8
ENTRING 8
ENTRETE 7
ENTREER 7
ENTITET 7
ENTENTE 7
ENTALLA 7
ENTREDE 7
ENTREEN 7
ENTRET 6
ENTRES 6
ENTRER 6
ENTALL 6
ENTES 5
ENTRE 5
ENTRA 5
ENTEN 5
ENTR 4
ENTE 4

Ord som slutter med ENT

OrdPoeng
ACCENT 24
BØYSENT 19
ÅBRYENT 18
NYÅPENT 18
KLØYENT 17
PÅKJENT 17
UVØRENT 17
YBBENT 17
NUBBENT 16
UBUDENT 16
ØKUMENT 16
RUBBENT 16
KLYPENT 16
UFYSENT 16
PÅSPENT 16
NØYENT 15
PÅVENT 15
DECENT 15
HEPPENT 15
TICENT 15
LØYENT 15
CEDENT 15
MJØLENT 15
SOPPENT 14
OPPTENT 14
OPULENT 14
BEKJENT 14
PLØSENT 14
SMÅPENT 14
PROVENT 14
PYSENT 14
SLÅPENT 13
UTSPENT 13
KUVENT 13
PRUTENT 13
MUGGENT 13
VÅKENT 13
AVSPENT 13
HUFSENT 13
BARBENT 13
FRØKENT 13
UKJENT 13
GYLLENT 13
SMÆLENT 13
AVTJENT 13
BETJENT 13
UTBRENT 13
GUFFENT 13
SÅRBENT 13
KRØKENT 13
YVENT 13
CENT 13
GÆRENT 12
PÅTENT 12
BUDENT 12
UEFFENT 12
FÆLENT 12
FORVENT 12
FYSENT 12
KNØTENT 12
LYSTENT 12
TÅPENT 12
KONVENT 12
KLOVENT 12
PÅRENT 12
HOVENT 12
YSMENT 12
MØLLENT 12
URVENT 12
AVVENT 12
VOKSENT 12
STYRENT 12
PIGMENT 12
OMSPENT 12
GRØTENT 12
KULTENT 11
KOPENT 11
KULSENT 11
FIRBENT 11
SVORENT 11
RÅSKENT 11
TUSKENT 11
KNØENT 11
UTHENT 11
SYTENT 11
AVHENT 11
ERKJENT 11
NYTENT 11
RUFSENT 11
KNIPENT 11
FURTENT 11
VELMENT 11
ÅPENT 11
FÅMENT 11
KNEPENT 11
PROSENT 11
TUFSENT 11
GNAVENT 11
KEIVENT 11
LUNKENT 11
SOLVENT 11
SLUKENT 11
UGGENT 11
UANTENT 10
KÅRENT 10
RYENT 10
HOLDENT 10
YRENT 10
SOPENT 10
RÅMENT 10
TRUTENT 10
EVIDENT 10
VAKENT 10
VISSENT 10
UNDRENT 10
TOVENT 10
POSENT 10
TREBENT 10
TUSLENT 10
KIPENT 10
VASSENT 10
SULTENT 10
SUGENT 10
SKJENT 10
MORKENT 10
TILVENT 10
STUDENT 10
ANSPENT 10
TREVENT 10
POTENT 10
TOBENT 10
VIMENT 10
UTOENT 10
DRUSENT 10
DØSENT 10
BRISENT 10
FORMENT 10
DOVENT 10
GAPENT 10
SLEPENT 10
STURENT 10
MULENT 10
RÅTTENT 10
RUSTENT 10
OMTRENT 9
FANGENT 9
EROGENT 9
ENT 9
MONDENT 9
GNIKENT 9
INNHENT 9
FORLENT 9
GJENT 9
HELTENT 9
KJENT 9
KLAKENT 9
ENT 9
FERMENT 9
TOMSENT 9
NEPENT 9
ENT 9
ADVENT 9
RÅDENT 9
LUSENT 9
TRUENT 9
ULLENT 9
BETENT 9
UTRENT 9
TRÅENT 9
VALENT 9
DUSENT 9
BITENT 9
PIRENT 9
KOKENT 9
DIMMENT 9
ØRENT 9
LUTENT 9
VRIENT 9
VISENT 9
PATENT 9
MOMENT 9
PERENT 9
MAKENT 8
LEIKENT 8
EFFENT 8
SLAGENT 8
KRESENT 8
KISLENT 8
SNIKENT 8
SKLIENT 8
SKATENT 8
EMINENT 8
GEMENT 8
ELEMENT 8
FALLENT 8
FIKENT 8
GISSENT 8
PRENT 8
ENT 8
SPENT 8
LODDENT 8
ILSKENT 8
TANGENT 8
HIRENT 8
BRENT 8
EMMENT 8
ENT 8
PLENT 8
MODENT 8
URENT 8
TJENT 8
ALLMENT 8
FORENT 8
DOSENT 7
FISENT 7
MELENT 7
KILENT 7
NAKENT 7
DETTENT 7
TRASENT 7
VENT 7
TASSENT 7
LEKENT 7
FARENT 7
BENT 7
SAMENT 7
SEMENT 7
AKSENT 7
DEMENT 7
SLITENT 7
REGENT 7
SKRENT 7
GALENT 7
SIGENT 7
SILRENT 7
GNIENT 7
KLIENT 7
ORIENT 7
MASENT 7
PENT 7
ERTENT 6
NITENT 6
SILENT 6
HENT 6
EGENT 6
AGENT 6
KLENT 6
GRENT 6
TREENT 6
TALENT 6
STRENT 6
LATENT 6
ANTENT 6
MENT 5
TIENT 5
TRENT 5
DRENT 5
IDENT 5
STENT 5
LENT 4
NENT 4
TENT 4
SENT 4
DENT 4
RENT 4

Lignende ord av ENT

Anagram av ENT

For mer informasjon om ordet ENT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok