ESK i Scrabble - ordspill.com

ESK i Scrabble

ESK er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1S1K2

Ved å legge til én bokstav til ESK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SYKE 10
KYSE 10
SKYE 10
ØKSE 9
ØKES 9
SØKE 9
KØES 9
SKJE 8
KVES 8
KUSE 8
KUES 8
PESK 8
ÅKES 8
SKUE 8
KJES 8
SPEK 8
SVEK 8
BESK 8
SKÅE 8
HEKS 7
OKSE 6
MESK 6
KOSE 6
LEKS 5
KLES 5
ASKE 5
DESK 5
EKSA 5
ELSK 5
ESKA 5
STEK 5
KASE 5
SNEK 5
KEIS 5
KISE 5
SKRE 5
LESK 5
KNES 5
SKIE 5
SKEI 5
SIKE 5
SERK 5
SENK 5
SEKT 5
SAKE 5
KRES 5
AKSE 5
AKES 5

Ord som starter på ESK

OrdPoeng
ESKORTEFARTØYET 27
ESKORTEFARTØYER 27
ESKORTEFARTØYA 26
ESKIMOGJÆSENE 25
ESKORTEFARTØY 25
ESKIMOGJÆSER 24
ESKIMOHUNDENE 21
ESKIMOKVINNENE 21
ESKEFABRIKKENE 21
ESKIMOGJESSENE 21
ESKIMOHUNDEN 20
ESKIMOHUNDER 20
ESKEFABRIKKER 20
ESKIMOKVINNEN 20
ESKIMOKVINNER 20
ESKORTETJENESTE 20
ESKEFABRIKKEN 20
ESKIMOKVINNE 19
ESKAMOTØRENE 19
ESKAMOTASJENE 19
ESKIMOKVINNA 19
ESKAMOTASJEN 18
ESKAMOTASJER 18
ESKEFABRIKK 18
ESKAMOTØRER 18
ESKEKARTONGENE 18
ESKAMOTERINGEN 18
ESKIMOGÅSEN 18
ESKAMOTØREN 18
ESKIMOGJESS 18
ESKIMOHUND 18
ESKATOLOGISKE 18
ESKEKARTONGER 17
ESKAPERINGEN 17
ESKAMOTASJE 17
ESKEKARTONGEN 17
ESKORTERINGENE 17
ESKATOLOGIENE 17
ESKAMOTERINGA 17
ESKATOLOGISK 17
ESKAPISTISKE 17
ESKIMOGÅSA 17
ESKAPISTISK 16
ESKIMOGÅS 16
ESKAPISMENE 16
ESKAMOTØR 16
ESKATOLOGIER 16
ESKAPERINGA 16
ESKAMOTERING 16
ESKORTERINGEN 16
ESKORTERINGER 16
ESKAMOTERENDE 16
ESKATOLOGIEN 16
ESKALOPENE 15
ESKAPISMEN 15
ESKAPERENDE 15
ESKAPISTENE 15
ESKEKARTONG 15
ESKALERINGENE 15
ESKAPERING 15
ESKELOKKENE 15
ESKAPISMER 15
ESKORTERINGA 15
ESKIMOISKEN 15
ESKORTERENDE 14
ESKORTERING 14
ESKAMOTERER 14
ESKAMOTERES 14
ESKETROLLENE 14
ESKAMOTERTE 14
ESKEFORMEN 14
ESKAPISTEN 14
ESKALERINGER 14
ESKATOLOGI 14
ESKALERINGEN 14
ESKELOKKET 14
ESKIMOISKE 14
ESKAPADENE 14
ESKAPISME 14
ESKALOPER 14
ESKAPISTER 14
ESKALOPEN 14
ESKELOKKA 13
ESKIMOISK 13
ESKULINET 13
ESKADRONENE 13
ESKEFORMA 13
ESKAPERER 13
ESKADRILLENE 13
ESKETROLLET 13
ESKAPADER 13
ESKALERINGA 13
ESKARPENE 13
ESKALOPE 13
ESKAPERTE 13
ESKAPERES 13
ESKAPADEN 13
ESKAMOTERT 13
ESKAMOTERE 13
ESKAPADE 12
ESKAMOTER 12
ESKAPERE 12
ESKARPER 12
ESKORTERTE 12
ESKELOKK 12
ESKEFORM 12
ESKADRONEN 12
ESKORTERER 12
ESKALERING 12
ESKETROLLA 12
ESKAPERT 12
ESKADRILLEN 12
ESKALERENDE 12
ESKADRONER 12
ESKIMOENE 12
ESKARPEN 12
ESKORTERES 12
ESKAPIST 12
ESKADRILLER 12
ESKAPER 11
ESKIMOER 11
ESKARPE 11
ESKULIN 11
ESKIMOEN 11
ESKETROLL 11
ESKADRILLE 11
ESKORTERT 11
ESKORTERE 11
ESKORTENE 11
ESKORTEN 10
ESKALERER 10
ESKADRENE 10
ESKALERES 10
ESKADRON 10
ESKINGEN 10
ESKORTER 10
ESKALERTE 10
ESKORTE 9
ESKADREN 9
ESKIMO 9
ESKADRER 9
ESKINGA 9
ESKALERT 9
ESKALERE 9
ESKING 8
ESKENDE 8
ESKADRE 8
ESKERNE 8
ESKALER 8
ESKEREN 8
ESKETE 7
ESKERE 7
ESKEDE 7
ESKENE 7
ESKEN 6
ESKET 6
ESKER 6
ESKES 6
ESKA 5
ESKE 5

Ord som slutter med ESK

OrdPoeng
CHEVALERESK 26
SYLTEFLESK 17
JULEFLESK 17
GAMMELGRESK 16
BARBARESK 16
GAMMALGRESK 16
SPEKEFLESK 16
JOULESK 15
VALGFLESK 15
BURLESK 14
HELPDESK 14
PITTORESK 14
NYGRESK 14
PIKARESK 13
SIDEFLESK 11
SKJESK 11
ARABESK 11
GROTESK 10
FJESK 10
KJESK 10
KARDESK 9
UTESK 9
BLESK 9
PESK 8
LINNESK 8
BESK 8
FRESK 7
FLESK 7
GRESK 7
SLESK 6
TRESK 6
MESK 6
DESK 5
LESK 5

Lignende ord av ESK

Anagram av ESK

For mer informasjon om ordet ESK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ESK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok