ETA i Scrabble - ordspill.com

ETA i Scrabble

ETA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ETA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAET 7
TAPE 7
PATE 7
PETA 7
TAJE 7
BETA 7
BEAT 7
BATE 7
AVET 7
AUET 7
TAUE 7
TAVE 7
APTE 7
APET 7
TEVA 7
HATE 6
HETA 6
HEAT 6
TEAK 5
TEAM 5
TAME 5
TEGA 5
TEMA 5
MATE 5
AKTE 5
AGET 5
GATE 5
EKTA 5
AMET 5
FETA 5
EFTA 5
FATE 5
LATE 4
TARE 4
TREA 4
ALET 4
TESA 4
ALTE 4
TELA 4
TEIA 4
ANTE 4
ARET 4
ARTE 4
ASET 4
TASE 4
ASTE 4
ETAN 4
TANE 4
ETSA 4
TALE 4
ETLA 4
STEA 4
STAE 4
SETA 4
RATE 4
RAET 4
ELTA 4
ERTA 4
NATE 4
ZETA 3

Ord som starter på ETA

OrdPoeng
ETATSOPPLÆRINGA 28
ETATSOPPLÆRING 27
ETAPPEVINNERNE 23
ETAPPEVINNEREN 23
ETAPPEVINNERE 22
ETABLERINGSLÅNA 22
ETABLERINGSLOV 22
ETAPPEPLANENE 22
ETAPPEVINNER 21
ETAPPEPLANER 21
ETABLERINGSLÅN 21
ETAPPEPLANEN 21
ETABLERINGSFASE 20
ETASJEOVNENE 19
ETAPPERITTENE 19
ETAPPESEIEREN 19
ETAPPESEIERNE 19
ETAPPESEIRENE 19
ETAPPEPLAN 19
ETABLISSEMENTER 19
ETABLISSEMENTET 19
ETAPPESEIRER 18
ETAPPESEIERE 18
ETAPPETIDENE 18
ETABLISSEMENTA 18
ETAPPERITTET 18
ETASJEOVNER 18
ETASJEOVNEN 18
ETAPPEVIS 18
ETABLERINGENE 17
ETABLISSEMENT 17
ETAPPESEIRE 17
ETAPPERITTA 17
ETAPPETIDER 17
ETAPPESEIER 17
ETAPPETIDEN 17
ETASJESENGENE 17
ETAPPETIDA 16
ETASJEOVN 16
ETASJESENGEN 16
ETABLERINGEN 16
ETABLERINGER 16
ETATSSJEFENE 16
ETASJESENGER 16
ETAPPERITT 16
ETAPPETID 15
ETABLERINGA 15
ETASJESENGA 15
ETATSSJEFER 15
ETATSSJEFEN 15
ETAPPENE 14
ETABLERERNE 14
ETABLERENDE 14
ETABLEREREN 14
ETASJESENG 14
ETABLERING 14
ETAPPEN 13
ETABLERERE 13
ETAPPER 13
ETASJERENE 13
ETATSSJEF 13
ETASJEREN 12
ETASJERER 12
ETABLERES 12
ETAPPE 12
ETABLERER 12
ETABLERTE 12
ETABLERT 11
ETABLERE 11
ETASJENE 11
ETASJERE 11
ETABLER 10
ETANOLENE 10
ETASJER 10
ETASJEN 10
ETANOLEN 9
ETASJE 9
ETANOLER 9
ETANENE 7
ETATENE 7
ETANOL 7
ETATEN 6
ETAENE 6
ETATER 6
ETANET 6
ETAER 5
ETAEN 5
ETANA 5
ETAT 4
ETAN 4

Ord som slutter med ETA

OrdPoeng
UBLYGHETA 23
YPPIGHETA 23
UKYSKHETA 21
HØYHETA 20
UJEVNHETA 20
SKJØRHETA 19
DRØYHETA 19
BLYGHETA 19
ØVRIGHETA 19
LØPSKHETA 19
UBLUHETA 19
URØRTHETA 18
CHALETA 18
TRYGGHETA 18
MJUKHETA 18
SKJEVHETA 18
UFØRHETA 18
GLØGGHETA 18
HØYSETA 18
UJAMNHETA 18
SPRØHETA 17
KVIKKHETA 17
SLØVHETA 17
UVANTHETA 17
KYSKHETA 17
SLAPPHETA 17
UBLIDHETA 17
DYDIGHETA 17
ÆRLIGHETA 17
MØDIGHETA 17
HÅNSKHETA 17
GJEVHETA 17
SYNSKHETA 17
BLØTHETA 17
USTØHETA 17
KJEKKHETA 17
HOVENHETA 17
UVISSHETA 17
KLAPPSETA 16
MULIGHETA 16
JEVNHETA 16
DRYGHETA 16
LUMSKHETA 16
UVELHETA 16
TØFFHETA 16
RØRIGHETA 16
RØFFHETA 16
ÅPENHETA 16
HVASSHETA 16
TYSKHETA 16
CARNETA 16
GRØNNHETA 16
RAPPHETA 16
DØSIGHETA 16
OPPHETA 16
MYKHETA 16
DØVHETA 16
FJERNHETA 15
HVITHETA 15
UKLARHETA 15
BRÅHETA 15
LÆRDHETA 15
SKYHETA 15
ØDSELHETA 15
HALVHETA 15
VÅTHETA 15
UMILDHETA 15
BLEIKHETA 15
BARSKHETA 15
BLANKHETA 15
TRØTTHETA 15
DVASKHETA 15
BEISKHETA 15
FÆLHETA 15
KVASSHETA 15
NOBELHETA 15
KRYHETA 15
VARIGHETA 15
GRUMHETA 15
BLÅHETA 15
RÅDIGHETA 15
GROVHETA 15
ULIKHETA 14
STUMHETA 14
VEIKHETA 14
BRATTHETA 14
LYSHETA 14
UFRIHETA 14
JAMNHETA 14
BESKHETA 14
SVARTHETA 14
SÆLHETA 14
SMULHETA 14
FØRERSETA 14
FLAUHETA 14
BLEKHETA 14
LUSENHETA 14
SLEIPHETA 14
UEKTHETA 14
VONDHETA 14
HATSKHETA 14
FAKULTETA 14
EVIGHETA 14
VRIENHETA 14
SPENTHETA 14
HØGSETA 14
MUTTHETA 14
KVITHETA 14
RØDBETA 14
MØRHETA 14
FREKKHETA 14
STAUTHETA 14
HVILESETA 14
HULHETA 14
TOSOMHETA 14
SOVJETA 14
NÆRHETA 14
HÅSHETA 14
SKAKKHETA 14
PLATTHETA 14
RØRTHETA 14
UFINHETA 14
BLINDHETA 14
STØLHETA 14
USSELHETA 14
BISKHETA 14
SÆRHETA 14
SVAKHETA 14
FØRHETA 14
NYHETA 13
SNÅLHETA 13
BLIDHETA 13
YRHETA 13
STIVHETA 13
RAUSHETA 13
RUNDHETA 13
FALSKHETA 13
ØMHETA 13
EKKELHETA 13
KARSKHETA 13
ILSOMHETA 13
VILLHETA 13
VEKHETA 13
PRIVETA 13
MODENHETA 13
EDRUHETA 13
GRÅHETA 13
FLYSETA 13
SØTHETA 13
KÅTHETA 13
GRISKHETA 13
SMÅHETA 13
KLOKHETA 13
VISSHETA 13
TAUSHETA 13
LØSHETA 13
BUSSETA 13
GULHETA 13
LÅGHETA 13
SUNNHETA 13
URENHETA 13
FULHETA 13
VAGHETA 13
KVILESETA 13
DORSKHETA 13
FROMHETA 13
SVALHETA 13
DUMHETA 13
RØDHETA 13
KORTHETA 12
FIKSHETA 12
FEIGHETA 12
SLANKHETA 12
KLAMHETA 12
HALTHETA 12
HARDHETA 12
GLATTHETA 12
STRAKHETA 12
BARNESETA 12
KILENHETA 12
DISIGHETA 12
HELVETA 12
GRELLHETA 12
LAVHETA 12
SURHETA 12
LUNHETA 12
KLEINHETA 12
TRÅHETA 12
SLESKHETA 12
LURHETA 12
ALFABETA 12
NAKENHETA 12
SÅRHETA 12
VARHETA 12
SLUHETA 12
DAFFHETA 12
GOLDHETA 12
HEILHETA 12
NIDSKHETA 12
FERMHETA 12
ARBORETA 12
HERRESETA 11
TRISTHETA 11
INTETHETA 11
LIGGESETA 11
STILLHETA 11
SLETTHETA 11
KONKRETA 11
SNILLHETA 11
STORHETA 11
FASTHETA 11
STAMHETA 11
FEITHETA 11
HESHETA 11
MATTHETA 11
GREIHETA 11
RUHETA 11
SMALHETA 11
EGENHETA 11
FLATHETA 11
FLERHETA 11
RASKHETA 11
OLMHETA 11
SEIGHETA 11
RÅHETA 11
RANKHETA 11
RINGHETA 11
METTHETA 11
BAKSETA 11
TREGHETA 11
IRSKHETA 11
SLEMHETA 11
GODHETA 11
KLARHETA 11
TOMHETA 11
ENIGHETA 11
HELHETA 11
MILDHETA 11
FETHETA 10
EPITETA 10
LAMHETA 10
LIKHETA 10
IVARETA 10
NEMHETA 10
RAKHETA 10
BILSETA 10
EKTHETA 10
FRIHETA 10
LEVNETA 10
SALTHETA 10
RAMHETA 10
EDELHETA 10
SNARHETA 10
TETTHETA 10
SATTHETA 10
FREMSETA 10
NETTHETA 10
EMBETA 10
SARTHETA 10
LINNHETA 10
SANNHETA 10
REINHETA 10
GEBETA 10
LETTHETA 10
EKSKRETA 10
KINOSETA 10
FINHETA 10
SKINNSETA 10
FRAMSETA 10
TAPETA 9
PESETA 9
GJETA 9
VARETA 9
FORSETA 9
STAMSETA 9
SIDHETA 9
STAHETA 9
LEIHETA 9
RENHETA 9
STOLSETA 9
SIGNETA 8
FORETA 8
DEKRETA 8
SEKRETA 8
LINNETA 7
BETA 7
THETA 7
FILETA 7
MANETA 7
PETA 7
LERRETA 7
ANDLETA 7
HETA 6
FETA 5
SETA 4
AETA 4
ZETA 3

Lignende ord av ETA

Anagram av ETA

For mer informasjon om ordet ETA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok