ETA i Scrabble - ordspill.com

ETA i Scrabble

ETA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ETA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAET 7
TAPE 7
PATE 7
PETA 7
TAJE 7
BETA 7
BEAT 7
BATE 7
AVET 7
AUET 7
TAUE 7
TAVE 7
APTE 7
APET 7
TEVA 7
HATE 6
HETA 6
HEAT 6
TEAK 5
TEAM 5
TAME 5
TEGA 5
TEMA 5
MATE 5
AKTE 5
AGET 5
GATE 5
EKTA 5
AMET 5
FETA 5
EFTA 5
FATE 5
LATE 4
TARE 4
TREA 4
ALET 4
TESA 4
ALTE 4
TELA 4
TEIA 4
ANTE 4
ARET 4
ARTE 4
ASET 4
TASE 4
ASTE 4
ETAN 4
TANE 4
ETSA 4
TALE 4
ETLA 4
STEA 4
STAE 4
SETA 4
RATE 4
RAET 4
ELTA 4
ERTA 4
NATE 4
ZETA 3

Ord som starter på ETA

OrdPoeng
ETATSOPPLÆRINGA 28
ETATSOPPLÆRING 27
ETAPPEVINNEREN 23
ETAPPEVINNERNE 23
ETABLERINGSLÅNA 22
ETAPPEPLANENE 22
ETAPPEVINNERE 22
ETABLERINGSLOV 22
ETAPPEPLANEN 21
ETAPPEVINNER 21
ETAPPEPLANER 21
ETABLERINGSLÅN 21
ETABLERINGSFASE 20
ETAPPEPLAN 19
ETAPPESEIERNE 19
ETAPPERITTENE 19
ETABLISSEMENTER 19
ETAPPESEIEREN 19
ETASJEOVNENE 19
ETABLISSEMENTET 19
ETAPPESEIRENE 19
ETASJEOVNER 18
ETAPPETIDENE 18
ETAPPESEIERE 18
ETAPPEVIS 18
ETAPPESEIRER 18
ETAPPERITTET 18
ETABLISSEMENTA 18
ETASJEOVNEN 18
ETAPPESEIRE 17
ETAPPESEIER 17
ETAPPETIDER 17
ETAPPERITTA 17
ETABLERINGENE 17
ETASJESENGENE 17
ETAPPETIDEN 17
ETABLISSEMENT 17
ETAPPETIDA 16
ETABLERINGEN 16
ETASJEOVN 16
ETABLERINGER 16
ETATSSJEFENE 16
ETASJESENGER 16
ETASJESENGEN 16
ETAPPERITT 16
ETATSSJEFEN 15
ETATSSJEFER 15
ETASJESENGA 15
ETAPPETID 15
ETABLERINGA 15
ETABLEREREN 14
ETABLERENDE 14
ETABLERERNE 14
ETASJESENG 14
ETABLERING 14
ETAPPENE 14
ETAPPER 13
ETASJERENE 13
ETABLERERE 13
ETAPPEN 13
ETATSSJEF 13
ETASJERER 12
ETABLERES 12
ETABLERER 12
ETABLERTE 12
ETASJEREN 12
ETAPPE 12
ETASJENE 11
ETASJERE 11
ETABLERT 11
ETABLERE 11
ETASJEN 10
ETANOLENE 10
ETABLER 10
ETASJER 10
ETANOLEN 9
ETANOLER 9
ETASJE 9
ETANENE 7
ETATENE 7
ETANOL 7
ETANET 6
ETAENE 6
ETATER 6
ETATEN 6
ETAEN 5
ETANA 5
ETAER 5
ETAN 4
ETAT 4

Ord som slutter med ETA

OrdPoeng
YDMYKHETA 23
YPPIGHETA 23
UDRØYHETA 23
PLUMPHETA 21
BRYSKHETA 20
HØYHETA 20
DRØYHETA 19
BLYGHETA 19
UBLUHETA 19
UFØRHETA 18
SKJEVHETA 18
STYGGHETA 18
FYRIGHETA 18
HØYSETA 18
KNAPPHETA 18
CHALETA 18
MJUKHETA 18
URØRTHETA 18
UVANTHETA 17
USUNNHETA 17
BLØTHETA 17
LYDIGHETA 17
GJEVHETA 17
SPRØHETA 17
DJERVHETA 17
KYSKHETA 17
SLØVHETA 17
USTØHETA 17
SMÅPOTETA 17
UKLOKHETA 17
HOVENHETA 17
MØDIGHETA 17
KVIKKHETA 17
KJEKKHETA 17
UBLIDHETA 17
CARNETA 16
TØFFHETA 16
HVASSHETA 16
DØVHETA 16
RØFFHETA 16
MULIGHETA 16
GRUSKHETA 16
DRYGHETA 16
UVELHETA 16
LØDIGHETA 16
OPPHETA 16
DØSIGHETA 16
JEVNHETA 16
RAPPHETA 16
GRØNNHETA 16
TYSKHETA 16
MYKHETA 16
ÅPENHETA 16
BARSKHETA 15
BRÅHETA 15
UGLADHETA 15
SOBERHETA 15
ØDSELHETA 15
SKEIVHETA 15
HVITHETA 15
UENIGHETA 15
UGILDHETA 15
GROVHETA 15
SKYHETA 15
DOVENHETA 15
BLÅHETA 15
DVASKHETA 15
KRYHETA 15
BISPESETA 15
GRUMHETA 15
BLONDHETA 15
UGREIHETA 15
AMPERHETA 15
LÆRDHETA 15
SPREKHETA 15
FÆLHETA 15
HALVHETA 15
VRANGHETA 15
VÅTHETA 15
BLEIKHETA 15
SKARPHETA 15
VAKENHETA 15
USAMSHETA 15
HÅSHETA 14
FREKKHETA 14
BESKHETA 14
EVIGHETA 14
NÆRHETA 14
RØDBETA 14
STUMHETA 14
PLATTHETA 14
MØRHETA 14
VEIKHETA 14
BISKHETA 14
KVITHETA 14
SVAKHETA 14
UFINHETA 14
JAMNHETA 14
UREDDHETA 14
MUTTHETA 14
RØRTHETA 14
SKAKKHETA 14
ULIKHETA 14
FØRERSETA 14
UREINHETA 14
LYSHETA 14
BLINDHETA 14
UEKTHETA 14
FLAUHETA 14
VONDHETA 14
USSELHETA 14
FØRHETA 14
HULHETA 14
UFRIHETA 14
BLEKHETA 14
HARSKHETA 14
UNETTHETA 14
SÆRHETA 14
MODIGHETA 14
HØGSETA 14
STØLHETA 14
SÆLHETA 14
SOVJETA 14
SMULHETA 14
URENHETA 13
SUNNHETA 13
VILLHETA 13
GEMENHETA 13
VISSHETA 13
KVELDSETA 13
FORENHETA 13
FRISKHETA 13
MENIGHETA 13
SVALHETA 13
RUNDHETA 13
FROMHETA 13
LÅGHETA 13
FULHETA 13
VAGHETA 13
GRÅHETA 13
VEKHETA 13
SØTHETA 13
KÅTHETA 13
SMÅHETA 13
NORSKHETA 13
FALSKHETA 13
FLINKHETA 13
FLYSETA 13
BUSSETA 13
GULHETA 13
RØDHETA 13
LØSHETA 13
ENSOMHETA 13
DUMHETA 13
BLIDHETA 13
STIVHETA 13
EDRUHETA 13
TAUSHETA 13
ØMHETA 13
NYHETA 13
EKKELHETA 13
PRIVETA 13
YRHETA 13
KLOKHETA 13
KARSKHETA 13
SNÅLHETA 13
RAUSHETA 13
STRAKHETA 12
SALIGHETA 12
LURHETA 12
HARDHETA 12
SÅRHETA 12
SLUHETA 12
TRÅHETA 12
GLATTHETA 12
HELVETA 12
SLANKHETA 12
EGNETHETA 12
LEDIGHETA 12
ARBORETA 12
SMARTHETA 12
DAFFHETA 12
KORTHETA 12
HALTHETA 12
STOLTHETA 12
ENKELHETA 12
SOTETHETA 12
FIKSHETA 12
FEIGHETA 12
ALFABETA 12
LEKENHETA 12
GOLDHETA 12
ARRIGHETA 12
LUNHETA 12
SURHETA 12
ARTIGHETA 12
LAVHETA 12
FERMHETA 12
KLAMHETA 12
VARHETA 12
HEILHETA 12
STRAMHETA 12
SLETTHETA 11
SNILLHETA 11
STEILHETA 11
TRETTHETA 11
LITENHETA 11
INTETHETA 11
STILLHETA 11
GREIHETA 11
GODHETA 11
SEIGHETA 11
TOMHETA 11
BAKSETA 11
KLARHETA 11
HELHETA 11
ENIGHETA 11
IRSKHETA 11
OLMHETA 11
METTHETA 11
MILDHETA 11
SLEMHETA 11
FLATHETA 11
FLERHETA 11
RINGHETA 11
TREGHETA 11
EGENHETA 11
STORHETA 11
STAMHETA 11
RANKHETA 11
RASKHETA 11
MATTHETA 11
SMALHETA 11
FEITHETA 11
KONKRETA 11
RUHETA 11
RÅHETA 11
HESHETA 11
FASTHETA 11
IVARETA 10
NEMHETA 10
FINHETA 10
FETHETA 10
LIKHETA 10
GEBETA 10
EMBETA 10
EPITETA 10
RAKHETA 10
BILSETA 10
LAMHETA 10
LEVNETA 10
EKTHETA 10
RAMHETA 10
LINNHETA 10
FREMSETA 10
FRAMSETA 10
SANNHETA 10
EDELHETA 10
LETTHETA 10
EKSKRETA 10
SALTHETA 10
SNARHETA 10
KINOSETA 10
TETTHETA 10
REINHETA 10
SATTHETA 10
SARTHETA 10
FRIHETA 10
NETTHETA 10
PESETA 9
TAPETA 9
VARETA 9
STAMSETA 9
SIDHETA 9
FORSETA 9
GJETA 9
STAHETA 9
STOLSETA 9
LEIHETA 9
RENHETA 9
DEKRETA 8
SIGNETA 8
FORETA 8
SEKRETA 8
THETA 7
BETA 7
PETA 7
MANETA 7
FILETA 7
LINNETA 7
ANDLETA 7
LERRETA 7
HETA 6
FETA 5
SETA 4
AETA 4
ZETA 3

Lignende ord av ETA

Anagram av ETA

For mer informasjon om ordet ETA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok