ETA i Scrabble - ordspill.com

ETA i Scrabble

ETA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ETA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAET 7
TAPE 7
PATE 7
PETA 7
TAJE 7
BETA 7
BEAT 7
BATE 7
AVET 7
AUET 7
TAUE 7
TAVE 7
APTE 7
APET 7
TEVA 7
HATE 6
HETA 6
HEAT 6
TEAK 5
TEAM 5
TAME 5
TEGA 5
TEMA 5
MATE 5
AKTE 5
AGET 5
GATE 5
EKTA 5
AMET 5
FETA 5
EFTA 5
FATE 5
LATE 4
TARE 4
TREA 4
ALET 4
TESA 4
ALTE 4
TELA 4
TEIA 4
ANTE 4
ARET 4
ARTE 4
ASET 4
TASE 4
ASTE 4
ETAN 4
TANE 4
ETSA 4
TALE 4
ETLA 4
STEA 4
STAE 4
SETA 4
RATE 4
RAET 4
ELTA 4
ERTA 4
NATE 4
ZETA 3

Ord som starter på ETA

OrdPoeng
ETATSOPPLÆRINGA 28
ETATSOPPLÆRING 27
ETAPPEVINNERNE 23
ETAPPEVINNEREN 23
ETABLERINGSLÅNA 22
ETABLERINGSLOV 22
ETAPPEPLANENE 22
ETAPPEVINNERE 22
ETABLERINGSLÅN 21
ETAPPEPLANEN 21
ETAPPEVINNER 21
ETAPPEPLANER 21
ETABLERINGSFASE 20
ETABLISSEMENTET 19
ETAPPEPLAN 19
ETASJEOVNENE 19
ETAPPESEIEREN 19
ETAPPESEIRENE 19
ETAPPERITTENE 19
ETAPPESEIERNE 19
ETABLISSEMENTER 19
ETASJEOVNER 18
ETAPPEVIS 18
ETAPPERITTET 18
ETAPPESEIRER 18
ETABLISSEMENTA 18
ETAPPESEIERE 18
ETAPPETIDENE 18
ETASJEOVNEN 18
ETAPPESEIER 17
ETASJESENGENE 17
ETAPPERITTA 17
ETAPPETIDER 17
ETABLERINGENE 17
ETABLISSEMENT 17
ETAPPESEIRE 17
ETAPPETIDEN 17
ETATSSJEFENE 16
ETASJESENGEN 16
ETASJESENGER 16
ETAPPERITT 16
ETASJEOVN 16
ETABLERINGER 16
ETABLERINGEN 16
ETAPPETIDA 16
ETATSSJEFEN 15
ETAPPETID 15
ETATSSJEFER 15
ETABLERINGA 15
ETASJESENGA 15
ETAPPENE 14
ETABLERERNE 14
ETASJESENG 14
ETABLEREREN 14
ETABLERING 14
ETABLERENDE 14
ETAPPEN 13
ETASJERENE 13
ETAPPER 13
ETABLERERE 13
ETATSSJEF 13
ETABLERER 12
ETABLERTE 12
ETABLERES 12
ETASJERER 12
ETAPPE 12
ETASJEREN 12
ETABLERT 11
ETASJENE 11
ETASJERE 11
ETABLERE 11
ETASJEN 10
ETABLER 10
ETASJER 10
ETANOLENE 10
ETASJE 9
ETANOLEN 9
ETANOLER 9
ETANENE 7
ETATENE 7
ETANOL 7
ETATEN 6
ETANET 6
ETAENE 6
ETATER 6
ETAER 5
ETAEN 5
ETANA 5
ETAN 4
ETAT 4

Ord som slutter med ETA

OrdPoeng
UBLYGHETA 23
UDRØYHETA 23
YPPIGHETA 23
HØYHETA 20
UBLUHETA 19
SKJØRHETA 19
LØPSKHETA 19
DRØYHETA 19
BLYGHETA 19
ØVRIGHETA 19
HØYSETA 18
URØRTHETA 18
STYGGHETA 18
CHALETA 18
FYRIGHETA 18
SKJEVHETA 18
MJUKHETA 18
UFØRHETA 18
UKLOKHETA 17
ÆRLIGHETA 17
SPRØHETA 17
UVISSHETA 17
DJERVHETA 17
SLAPPHETA 17
KYSKHETA 17
SLØVHETA 17
GJEVHETA 17
USTØHETA 17
BLØTHETA 17
KVIKKHETA 17
LYDIGHETA 17
HOVENHETA 17
SMÅPOTETA 17
KJEKKHETA 17
UVANTHETA 17
RØFFHETA 16
MYKHETA 16
TØFFHETA 16
CARNETA 16
KLAPPSETA 16
LUMSKHETA 16
RAPPHETA 16
LØDIGHETA 16
ÅPENHETA 16
HVASSHETA 16
GRUSKHETA 16
DØVHETA 16
JEVNHETA 16
RØRIGHETA 16
UVELHETA 16
GRØNNHETA 16
TYSKHETA 16
MULIGHETA 16
DRYGHETA 16
OPPHETA 16
HALVHETA 15
KRYHETA 15
UGREIHETA 15
KVASSHETA 15
BEISKHETA 15
GRUMHETA 15
LÆRDHETA 15
SOBERHETA 15
ØDSELHETA 15
HVITHETA 15
TRØTTHETA 15
GROVHETA 15
SKEIVHETA 15
SKYHETA 15
BLEIKHETA 15
HOVEDSETA 15
VARIGHETA 15
UGLADHETA 15
UMILDHETA 15
BLÅHETA 15
FÆLHETA 15
UENIGHETA 15
BARSKHETA 15
DVASKHETA 15
VÅTHETA 15
BRÅHETA 15
UGILDHETA 15
FLAUHETA 14
SPENTHETA 14
MODIGHETA 14
SKAKKHETA 14
BLEKHETA 14
HARSKHETA 14
VONDHETA 14
LUSENHETA 14
BESKHETA 14
SLEIPHETA 14
JAMNHETA 14
KVITHETA 14
BLINDHETA 14
STUMHETA 14
UREDDHETA 14
SMULHETA 14
USSELHETA 14
UEKTHETA 14
FØRERSETA 14
VRIENHETA 14
FREKKHETA 14
UNETTHETA 14
ULIKHETA 14
UFRIHETA 14
RØRTHETA 14
SVAKHETA 14
BISKHETA 14
EVIGHETA 14
BRATTHETA 14
FAKULTETA 14
UFINHETA 14
NÆRHETA 14
MUTTHETA 14
HØGSETA 14
MØRHETA 14
VEIKHETA 14
SÆRHETA 14
SOVJETA 14
STØLHETA 14
RØDBETA 14
HÅSHETA 14
LYSHETA 14
FØRHETA 14
HULHETA 14
SÆLHETA 14
GRÅHETA 13
GEMENHETA 13
STIVHETA 13
ENSOMHETA 13
FORENHETA 13
TAUSHETA 13
BUSSETA 13
NORSKHETA 13
FRISKHETA 13
SVALHETA 13
FALSKHETA 13
DUMHETA 13
EKKELHETA 13
LØSHETA 13
RØDHETA 13
FLYSETA 13
LÅGHETA 13
PRIVETA 13
SØTHETA 13
SMÅHETA 13
KLOKHETA 13
VAGHETA 13
EDRUHETA 13
FROMHETA 13
VEKHETA 13
MODENHETA 13
KARSKHETA 13
ØMHETA 13
KVILESETA 13
RUNDHETA 13
FLINKHETA 13
URENHETA 13
BLIDHETA 13
VILLHETA 13
RAUSHETA 13
SNÅLHETA 13
SUNNHETA 13
VISSHETA 13
NYHETA 13
FULHETA 13
KÅTHETA 13
GULHETA 13
YRHETA 13
LUNHETA 12
HARDHETA 12
EGNETHETA 12
ENKELHETA 12
SLESKHETA 12
LAVHETA 12
HEILHETA 12
KORTHETA 12
ARTIGHETA 12
HELVETA 12
FEIGHETA 12
SLUHETA 12
NAKENHETA 12
KLAMHETA 12
DAFFHETA 12
GLATTHETA 12
STOLTHETA 12
STRAMHETA 12
FIKSHETA 12
ALFABETA 12
FERMHETA 12
SOTETHETA 12
NIDSKHETA 12
GOLDHETA 12
SMARTHETA 12
HALTHETA 12
ARBORETA 12
VARHETA 12
TRÅHETA 12
LURHETA 12
STRAKHETA 12
SURHETA 12
SÅRHETA 12
TRETTHETA 11
ILTERHETA 11
HESHETA 11
RUHETA 11
LITENHETA 11
RÅHETA 11
INTETHETA 11
TOMHETA 11
LIGGESETA 11
SLETTHETA 11
BAKSETA 11
OLMHETA 11
FLATHETA 11
KONKRETA 11
EGENHETA 11
FEITHETA 11
SLEMHETA 11
TREGHETA 11
STAMHETA 11
GREIHETA 11
FASTHETA 11
MATTHETA 11
IRSKHETA 11
KLARHETA 11
FLERHETA 11
ENIGHETA 11
SEIGHETA 11
GODHETA 11
RANKHETA 11
RINGHETA 11
RASKHETA 11
MILDHETA 11
SMALHETA 11
HELHETA 11
STORHETA 11
METTHETA 11
BILSETA 10
SATTHETA 10
KINOSETA 10
SANNHETA 10
EKSKRETA 10
FRAMSETA 10
LIKHETA 10
FRIHETA 10
RAMHETA 10
EPITETA 10
SARTHETA 10
GEBETA 10
FREMSETA 10
RAKHETA 10
LETTHETA 10
TETTHETA 10
NEMHETA 10
SALTHETA 10
REINHETA 10
LEVNETA 10
FETHETA 10
NETTHETA 10
EKTHETA 10
LINNHETA 10
FINHETA 10
EMBETA 10
SNARHETA 10
LAMHETA 10
IVARETA 10
EDELHETA 10
LEIHETA 9
STAHETA 9
GJETA 9
TAPETA 9
RENHETA 9
PESETA 9
VARETA 9
FORSETA 9
SIDHETA 9
STAMSETA 9
STOLSETA 9
FORETA 8
DEKRETA 8
SEKRETA 8
SIGNETA 8
BETA 7
PETA 7
LINNETA 7
THETA 7
MANETA 7
FILETA 7
LERRETA 7
ANDLETA 7
HETA 6
FETA 5
SETA 4
AETA 4
ZETA 3

Lignende ord av ETA

Anagram av ETA

For mer informasjon om ordet ETA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok