ETA i Scrabble - ordspill.com

ETA i Scrabble

ETA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ETA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAET 7
TAPE 7
PATE 7
PETA 7
TAJE 7
BETA 7
BEAT 7
BATE 7
AVET 7
AUET 7
TAUE 7
TAVE 7
APTE 7
APET 7
TEVA 7
HATE 6
HETA 6
HEAT 6
TEAK 5
TEAM 5
TAME 5
TEGA 5
TEMA 5
MATE 5
AKTE 5
AGET 5
GATE 5
EKTA 5
AMET 5
FETA 5
EFTA 5
FATE 5
LATE 4
TARE 4
TREA 4
ALET 4
TESA 4
ALTE 4
TELA 4
TEIA 4
ANTE 4
ARET 4
ARTE 4
ASET 4
TASE 4
ASTE 4
ETAN 4
TANE 4
ETSA 4
TALE 4
ETLA 4
STEA 4
STAE 4
SETA 4
RATE 4
RAET 4
ELTA 4
ERTA 4
NATE 4
ZETA 3

Ord som starter på ETA

OrdPoeng
ETATSOPPLÆRINGA 28
ETATSOPPLÆRING 27
ETAPPEVINNERNE 23
ETAPPEVINNEREN 23
ETAPPEPLANENE 22
ETABLERINGSLÅNA 22
ETABLERINGSLOV 22
ETAPPEVINNERE 22
ETAPPEPLANEN 21
ETABLERINGSLÅN 21
ETAPPEVINNER 21
ETAPPEPLANER 21
ETABLERINGSFASE 20
ETABLISSEMENTET 19
ETASJEOVNENE 19
ETAPPEPLAN 19
ETAPPESEIRENE 19
ETAPPESEIEREN 19
ETAPPESEIERNE 19
ETAPPERITTENE 19
ETABLISSEMENTER 19
ETAPPERITTET 18
ETABLISSEMENTA 18
ETAPPESEIRER 18
ETAPPESEIERE 18
ETAPPETIDENE 18
ETASJEOVNEN 18
ETAPPEVIS 18
ETASJEOVNER 18
ETASJESENGENE 17
ETABLERINGENE 17
ETABLISSEMENT 17
ETAPPESEIRE 17
ETAPPETIDER 17
ETAPPERITTA 17
ETAPPETIDEN 17
ETAPPESEIER 17
ETAPPERITT 16
ETASJEOVN 16
ETASJESENGEN 16
ETABLERINGEN 16
ETAPPETIDA 16
ETASJESENGER 16
ETATSSJEFENE 16
ETABLERINGER 16
ETATSSJEFEN 15
ETAPPETID 15
ETATSSJEFER 15
ETABLERINGA 15
ETASJESENGA 15
ETABLERING 14
ETABLERERNE 14
ETABLERENDE 14
ETAPPENE 14
ETABLEREREN 14
ETASJESENG 14
ETATSSJEF 13
ETAPPEN 13
ETABLERERE 13
ETASJERENE 13
ETAPPER 13
ETASJERER 12
ETAPPE 12
ETABLERES 12
ETASJEREN 12
ETABLERTE 12
ETABLERER 12
ETABLERE 11
ETASJERE 11
ETABLERT 11
ETASJENE 11
ETANOLENE 10
ETASJEN 10
ETASJER 10
ETABLER 10
ETANOLER 9
ETANOLEN 9
ETASJE 9
ETATENE 7
ETANENE 7
ETANOL 7
ETATEN 6
ETANET 6
ETAENE 6
ETATER 6
ETANA 5
ETAER 5
ETAEN 5
ETAN 4
ETAT 4

Ord som slutter med ETA

OrdPoeng
UBLYGHETA 23
PLUMPHETA 21
UKYSKHETA 21
UJEVNHETA 20
HØYHETA 20
BLYGHETA 19
ØVRIGHETA 19
DRØYHETA 19
UBLUHETA 19
LØPSKHETA 19
SKJØRHETA 19
TRYGGHETA 18
UFØRHETA 18
KNAPPHETA 18
HØYSETA 18
GLØGGHETA 18
VÅKENHETA 18
UJAMNHETA 18
MJUKHETA 18
CHALETA 18
SYNSKHETA 17
KJEKKHETA 17
UVISSHETA 17
HOVENHETA 17
ÆRLIGHETA 17
KYSKHETA 17
LYDIGHETA 17
SLAPPHETA 17
SLØVHETA 17
UVANTHETA 17
UBLIDHETA 17
BLØTHETA 17
USTØHETA 17
SPRØHETA 17
KVIKKHETA 17
GJEVHETA 17
DYDIGHETA 17
RØFFHETA 16
ÅPENHETA 16
UVELHETA 16
TØFFHETA 16
GRØNNHETA 16
HVASSHETA 16
TYSKHETA 16
RAPPHETA 16
CARNETA 16
JEVNHETA 16
MYKHETA 16
OPPHETA 16
DRYGHETA 16
LUMSKHETA 16
LØDIGHETA 16
DØSIGHETA 16
MULIGHETA 16
DØVHETA 16
RØRIGHETA 16
BARSKHETA 15
UMILDHETA 15
SKARPHETA 15
FJERNHETA 15
KRYHETA 15
GRUMHETA 15
FÆLHETA 15
VARIGHETA 15
SKYHETA 15
TRØTTHETA 15
UKLARHETA 15
GROVHETA 15
RÅDIGHETA 15
HVITHETA 15
DVASKHETA 15
BLANKHETA 15
USAGTHETA 15
LÆRDHETA 15
SPREKHETA 15
BRÅHETA 15
VÅTHETA 15
BLÅHETA 15
HALVHETA 15
BEISKHETA 15
BLEIKHETA 15
BLINDHETA 14
SÆLHETA 14
HATSKHETA 14
SVAKHETA 14
NÆRHETA 14
UFINHETA 14
UFRIHETA 14
JAMNHETA 14
BLEKHETA 14
VRIENHETA 14
ULIKHETA 14
RØRTHETA 14
VEIKHETA 14
UEKTHETA 14
FLAUHETA 14
UNETTHETA 14
FAKULTETA 14
SMULHETA 14
VONDHETA 14
PLATTHETA 14
MUTTHETA 14
SPENTHETA 14
KVITHETA 14
STØLHETA 14
BESKHETA 14
EVIGHETA 14
BISKHETA 14
FREKKHETA 14
USSELHETA 14
FØRERSETA 14
STAUTHETA 14
STUMHETA 14
SOVJETA 14
FØRHETA 14
TOSOMHETA 14
SÆRHETA 14
HULHETA 14
LYSHETA 14
SVARTHETA 14
LUSENHETA 14
MODIGHETA 14
RØDBETA 14
HÅSHETA 14
MØRHETA 14
HØGSETA 14
UTETTHETA 14
BRATTHETA 14
FLYSETA 13
VEKHETA 13
VARMESETA 13
VISSHETA 13
PRIVETA 13
EKKELHETA 13
RUNDHETA 13
BLIDHETA 13
RAUSHETA 13
ILSOMHETA 13
SNÅLHETA 13
KLOKHETA 13
GULHETA 13
GRÅHETA 13
KVELDSETA 13
VAGHETA 13
STIVHETA 13
VILLHETA 13
GRISKHETA 13
MENIGHETA 13
FROMHETA 13
EDRUHETA 13
RØDHETA 13
TAUSHETA 13
LÅGHETA 13
LØSHETA 13
FALSKHETA 13
KÅTHETA 13
NYHETA 13
DORSKHETA 13
NORSKHETA 13
SVALHETA 13
URENHETA 13
KARSKHETA 13
SMÅHETA 13
SØTHETA 13
YRHETA 13
SUNNHETA 13
FULHETA 13
BUSSETA 13
ØMHETA 13
DUMHETA 13
SÅRHETA 12
SLUHETA 12
SALIGHETA 12
SURHETA 12
FEIGHETA 12
KORTHETA 12
FERMHETA 12
LEDIGHETA 12
HALTHETA 12
FIKSHETA 12
ARBORETA 12
SLANKHETA 12
KILENHETA 12
ALFABETA 12
HELVETA 12
VARHETA 12
HARDHETA 12
KLAMHETA 12
GOLDHETA 12
SLESKHETA 12
LURHETA 12
LUNHETA 12
HEILHETA 12
LAVHETA 12
GRELLHETA 12
TRÅHETA 12
BARNESETA 12
LEKENHETA 12
GLATTHETA 12
DAFFHETA 12
DISIGHETA 12
SNILLHETA 11
TRISTHETA 11
LIGGESETA 11
INTETHETA 11
STILLHETA 11
LITENHETA 11
STEILHETA 11
FEITHETA 11
EGENHETA 11
IRSKHETA 11
GODHETA 11
SEIGHETA 11
TOMHETA 11
RINGHETA 11
RASKHETA 11
METTHETA 11
SLEMHETA 11
OLMHETA 11
GREIHETA 11
HELHETA 11
HESHETA 11
MILDHETA 11
STORHETA 11
FASTHETA 11
STAMHETA 11
FLERHETA 11
TREGHETA 11
RANKHETA 11
SMALHETA 11
KLARHETA 11
ENIGHETA 11
BAKSETA 11
MATTHETA 11
RUHETA 11
RÅHETA 11
KONKRETA 11
FLATHETA 11
LEVNETA 10
FRIHETA 10
EKTHETA 10
TETTHETA 10
RAMHETA 10
NEMHETA 10
IVARETA 10
FETHETA 10
LIKHETA 10
FINHETA 10
LAMHETA 10
GEBETA 10
EMBETA 10
BILSETA 10
SKINNSETA 10
NETTHETA 10
SNARHETA 10
SANNHETA 10
EDELHETA 10
EKSKRETA 10
SALTHETA 10
KINOSETA 10
REINHETA 10
EPITETA 10
FRAMSETA 10
LETTHETA 10
FREMSETA 10
SATTHETA 10
LINNHETA 10
RAKHETA 10
SARTHETA 10
VARETA 9
TAPETA 9
PESETA 9
GJETA 9
RENHETA 9
STOLSETA 9
STAMSETA 9
SIDHETA 9
LEIHETA 9
STAHETA 9
FORSETA 9
SEKRETA 8
DEKRETA 8
SIGNETA 8
FORETA 8
LERRETA 7
PETA 7
BETA 7
THETA 7
FILETA 7
ANDLETA 7
LINNETA 7
MANETA 7
HETA 6
FETA 5
SETA 4
AETA 4
ZETA 3

Lignende ord av ETA

Anagram av ETA

For mer informasjon om ordet ETA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok