ETA i Scrabble - ordspill.com

ETA i Scrabble

ETA er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AET.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
E1T1A1

Ved å legge til én bokstav til ETA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JAET 7
TAPE 7
PATE 7
PETA 7
TAJE 7
BETA 7
BEAT 7
BATE 7
AVET 7
AUET 7
TAUE 7
TAVE 7
APTE 7
APET 7
TEVA 7
HATE 6
HETA 6
HEAT 6
TEAK 5
TEAM 5
TAME 5
TEGA 5
TEMA 5
MATE 5
AKTE 5
AGET 5
GATE 5
EKTA 5
AMET 5
FETA 5
EFTA 5
FATE 5
LATE 4
TARE 4
TREA 4
ALET 4
TESA 4
ALTE 4
TELA 4
TEIA 4
ANTE 4
ARET 4
ARTE 4
ASET 4
TASE 4
ASTE 4
ETAN 4
TANE 4
ETSA 4
TALE 4
ETLA 4
STEA 4
STAE 4
SETA 4
RATE 4
RAET 4
ELTA 4
ERTA 4
NATE 4
ZETA 3

Ord som starter på ETA

OrdPoeng
ETATSOPPLÆRINGA 28
ETATSOPPLÆRING 27
ETAPPEVINNEREN 23
ETAPPEVINNERNE 23
ETABLERINGSLÅNA 22
ETAPPEVINNERE 22
ETABLERINGSLOV 22
ETAPPEPLANENE 22
ETAPPEPLANEN 21
ETAPPEVINNER 21
ETABLERINGSLÅN 21
ETAPPEPLANER 21
ETABLERINGSFASE 20
ETASJEOVNENE 19
ETAPPESEIEREN 19
ETAPPEPLAN 19
ETAPPERITTENE 19
ETAPPESEIERNE 19
ETAPPESEIRENE 19
ETABLISSEMENTER 19
ETABLISSEMENTET 19
ETAPPERITTET 18
ETABLISSEMENTA 18
ETAPPESEIRER 18
ETAPPEVIS 18
ETAPPESEIERE 18
ETAPPETIDENE 18
ETASJEOVNER 18
ETASJEOVNEN 18
ETABLISSEMENT 17
ETASJESENGENE 17
ETABLERINGENE 17
ETAPPESEIER 17
ETAPPETIDEN 17
ETAPPESEIRE 17
ETAPPERITTA 17
ETAPPETIDER 17
ETASJESENGEN 16
ETASJEOVN 16
ETAPPETIDA 16
ETASJESENGER 16
ETATSSJEFENE 16
ETAPPERITT 16
ETABLERINGEN 16
ETABLERINGER 16
ETATSSJEFEN 15
ETAPPETID 15
ETASJESENGA 15
ETABLERINGA 15
ETATSSJEFER 15
ETABLEREREN 14
ETABLERENDE 14
ETABLERERNE 14
ETAPPENE 14
ETABLERING 14
ETASJESENG 14
ETAPPER 13
ETATSSJEF 13
ETAPPEN 13
ETABLERERE 13
ETASJERENE 13
ETASJEREN 12
ETABLERTE 12
ETABLERER 12
ETABLERES 12
ETAPPE 12
ETASJERER 12
ETASJENE 11
ETABLERE 11
ETASJERE 11
ETABLERT 11
ETANOLENE 10
ETASJER 10
ETASJEN 10
ETABLER 10
ETASJE 9
ETANOLER 9
ETANOLEN 9
ETATENE 7
ETANENE 7
ETANOL 7
ETATER 6
ETATEN 6
ETANET 6
ETAENE 6
ETAEN 5
ETANA 5
ETAER 5
ETAN 4
ETAT 4

Ord som slutter med ETA

OrdPoeng
UBLYGHETA 23
KJAPPHETA 21
UKYSKHETA 21
BRYSKHETA 20
UJEVNHETA 20
HØYHETA 20
ØVRIGHETA 19
UBLUHETA 19
SKJØRHETA 19
BLYGHETA 19
LØPSKHETA 19
DRØYHETA 19
KNAPPHETA 18
UFØRHETA 18
TRYGGHETA 18
CHALETA 18
HØYSETA 18
VÅKENHETA 18
MJUKHETA 18
SKJEVHETA 18
UJAMNHETA 18
STYGGHETA 18
GLØGGHETA 18
KYSKHETA 17
LYDIGHETA 17
SYNSKHETA 17
SPRØHETA 17
KVIKKHETA 17
UKLOKHETA 17
BLØTHETA 17
UVISSHETA 17
HÅNSKHETA 17
SLØVHETA 17
USTØHETA 17
DYDIGHETA 17
UVANTHETA 17
GJEVHETA 17
SLAPPHETA 17
KJEKKHETA 17
ÆRLIGHETA 17
DØVHETA 16
MULIGHETA 16
TYSKHETA 16
UVELHETA 16
GRØNNHETA 16
RØRIGHETA 16
LØDIGHETA 16
RØFFHETA 16
JEVNHETA 16
TØFFHETA 16
RAPPHETA 16
DØSIGHETA 16
ÅPENHETA 16
DRYGHETA 16
CARNETA 16
LUMSKHETA 16
MYKHETA 16
OPPHETA 16
SKYHETA 15
AMPERHETA 15
FÆLHETA 15
UMILDHETA 15
BEISKHETA 15
BLÅHETA 15
GRUMHETA 15
RÅDIGHETA 15
KRYHETA 15
BRÅHETA 15
FJERNHETA 15
IVRIGHETA 15
DOVENHETA 15
USAGTHETA 15
BLANKHETA 15
HALVHETA 15
HOVEDSETA 15
LÆRDHETA 15
GROVHETA 15
BLONDHETA 15
TRØTTHETA 15
VÅTHETA 15
VARIGHETA 15
HVITHETA 15
UKLARHETA 15
SVARTHETA 14
LYSHETA 14
VRIENHETA 14
HØGSETA 14
SMULHETA 14
STUMHETA 14
SKAKKHETA 14
EVIGHETA 14
UEKTHETA 14
BISKHETA 14
VEIKHETA 14
MUTTHETA 14
STØLHETA 14
LUSENHETA 14
BLEKHETA 14
KVITHETA 14
JAMNHETA 14
UTETTHETA 14
USSELHETA 14
FLAUHETA 14
VONDHETA 14
STAUTHETA 14
MODIGHETA 14
ULIKHETA 14
HULHETA 14
SÆRHETA 14
RØDBETA 14
HÅSHETA 14
SOVJETA 14
HATSKHETA 14
SPENTHETA 14
FØRHETA 14
RØRTHETA 14
NÆRHETA 14
SVAKHETA 14
UFINHETA 14
BESKHETA 14
HVILESETA 14
SLEIPHETA 14
UFRIHETA 14
MØRHETA 14
TOSOMHETA 14
SÆLHETA 14
FROMHETA 13
RAUSHETA 13
NORSKHETA 13
VILLHETA 13
TAUSHETA 13
SNÅLHETA 13
KARSKHETA 13
SVALHETA 13
STIVHETA 13
GRISKHETA 13
RUNDHETA 13
VARMESETA 13
EDRUHETA 13
KLOKHETA 13
GRÅHETA 13
ØMHETA 13
FLYSETA 13
VAGHETA 13
PRIVETA 13
BLIDHETA 13
KÅTHETA 13
GULHETA 13
VEKHETA 13
BUSSETA 13
ILSOMHETA 13
SØTHETA 13
DUMHETA 13
LØSHETA 13
YRHETA 13
FLOTTHETA 13
SMÅHETA 13
LÅGHETA 13
FULHETA 13
DORSKHETA 13
VISSHETA 13
NYHETA 13
SUNNHETA 13
RØDHETA 13
KVILESETA 13
URENHETA 13
ALFABETA 12
GOLDHETA 12
SMARTHETA 12
LURHETA 12
LEKENHETA 12
LEDIGHETA 12
ARRIGHETA 12
ARBORETA 12
VARHETA 12
NAKENHETA 12
STRAKHETA 12
NIDSKHETA 12
FERMHETA 12
SOTETHETA 12
SLESKHETA 12
SURHETA 12
SLUHETA 12
KLAMHETA 12
HARDHETA 12
HEILHETA 12
DISIGHETA 12
GRELLHETA 12
KORTHETA 12
HELVETA 12
BARNESETA 12
HALTHETA 12
FEIGHETA 12
SÅRHETA 12
FIKSHETA 12
LUNHETA 12
KILENHETA 12
LAVHETA 12
TRÅHETA 12
DAFFHETA 12
GLATTHETA 12
SLETTHETA 11
ILTERHETA 11
HERRESETA 11
TRISTHETA 11
LIGGESETA 11
LITENHETA 11
TRETTHETA 11
RINGHETA 11
GREIHETA 11
ENIGHETA 11
SMALHETA 11
RANKHETA 11
STAMHETA 11
MILDHETA 11
STORHETA 11
METTHETA 11
FEITHETA 11
RÅHETA 11
RASKHETA 11
BAKSETA 11
HELHETA 11
HESHETA 11
TOMHETA 11
GODHETA 11
OLMHETA 11
RUHETA 11
FASTHETA 11
MATTHETA 11
IRSKHETA 11
SEIGHETA 11
TREGHETA 11
KLARHETA 11
SLEMHETA 11
FLERHETA 11
EGENHETA 11
KONKRETA 11
FLATHETA 11
LINNHETA 10
LEVNETA 10
EPITETA 10
GEBETA 10
FETHETA 10
SATTHETA 10
FRAMSETA 10
EKTHETA 10
BILSETA 10
SANNHETA 10
LETTHETA 10
FRIHETA 10
NEMHETA 10
IVARETA 10
REINHETA 10
RAKHETA 10
RAMHETA 10
EMBETA 10
TETTHETA 10
SKINNSETA 10
EDELHETA 10
LIKHETA 10
NETTHETA 10
SALTHETA 10
SARTHETA 10
EKSKRETA 10
SNARHETA 10
FINHETA 10
LAMHETA 10
FREMSETA 10
KINOSETA 10
PESETA 9
LEIHETA 9
GJETA 9
TAPETA 9
VARETA 9
RENHETA 9
STAMSETA 9
SIDHETA 9
STAHETA 9
FORSETA 9
STOLSETA 9
SEKRETA 8
DEKRETA 8
SIGNETA 8
FORETA 8
PETA 7
THETA 7
MANETA 7
LERRETA 7
ANDLETA 7
FILETA 7
LINNETA 7
BETA 7
HETA 6
FETA 5
SETA 4
AETA 4
ZETA 3

Lignende ord av ETA

Anagram av ETA

For mer informasjon om ordet ETA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok