ETER i Scrabble - ordspill.com

ETER i Scrabble

ETER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EERT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
E1T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ETER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRETE 10
YTERE 10
YRETE 10
TYERE 10
BERET 8
REVET 8
PETRE 8
PREET 8
BERTE 8
REPET 8
TEVER 8
RUETE 8
TERPE 8
JETER 8
TREVE 8
URETE 8
VETER 8
PETER 8
ÅRETE 8
EVRET 8
BETER 8
BETRE 8
HETER 7
ROETE 6
EFTER 6
EKTER 6
TREGE 6
TOERE 6
TERME 6
TERGE 6
TEKER 6
FERTE 6
ERMET 6
TEGER 6
REKTE 6
METER 6
FETER 6
KREET 6
REKET 6
OTERE 6
ELTER 5
TIERE 5
TREDE 5
TREEN 5
LETER 5
TRENE 5
TERSE 5
EITRE 5
EITER 5
EIRET 5
ETSER 5
TESER 5
ENTRE 5
ERTNE 5
SETRE 5
ERTES 5
RESET 5
RETNE 5
ERTEN 5
REELT 5
SETER 5
REDET 5
TERNE 5
TEIER 5
ESTER 5
TELER 5
TENER 5
ETAER 5
ETLER 5
RENTE 5

Ord som starter på ETER

OrdPoeng
ETERBEDØVELSENE 25
ETERBEDØVELSER 24
ETERBEDØVELSEN 24
ETERBEDØVELSE 23
ETERNITPLATENE 17
ETERNITPLATER 16
ETERNITPLATEN 16
ETERNITPLATE 15
ETERNARKOSENE 15
ETERNITPLATA 15
ETERMEDIUM 15
ETERNITTAKENE 14
ETERNARKOSER 14
ETERNARKOSEN 14
ETERNITTAKET 13
ETERNARKOSE 13
ETERMEDIENE 12
ETERNITTAKA 12
ETERNITTAK 11
ETERMEDIET 11
ETERMEDIER 11
ETERNITENE 10
ETERMEDIA 10
ETERNITER 9
ETERNITEN 9
ETERISKE 9
ETERISK 8
ETERNIT 7
ETEREN 6
ETERNE 6
ETERE 5

Ord som slutter med ETER

OrdPoeng
CRICKETER 28
POCKETER 22
CALUMETER 22
HØYHETER 21
JACKETER 21
DRØYHETER 20
VÅRHVETER 20
MACHETER 20
BLYGHETER 20
BOKHVETER 19
CHALETER 19
MJUKHETER 19
HØYSETER 19
SPRØHETER 18
NYPOTETER 18
SLØVHETER 18
BLØTHETER 18
CERMETER 18
BOUQUETER 18
KYSKHETER 18
RACKETER 18
TYSKHETER 17
WATTMETER 17
DØVHETER 17
UVELHETER 17
CARNETER 17
ÅPENHETER 17
VOLUMETER 17
GYROMETER 17
TØFFHETER 17
DRYGHETER 17
MYKHETER 17
LØPEMETER 17
RØFFHETER 17
FÆLHETER 16
SKYHETER 16
GRUMHETER 16
VÅTHETER 16
BLÅHETER 16
HALVHETER 16
SYVSETER 16
KRYHETER 16
HVITHETER 16
BRÅHETER 16
TAKYMETER 16
BISKHETER 15
KOMPLETER 15
SMULHETER 15
BESKHETER 15
HØGSETER 15
SOVJETER 15
RØRTHETER 15
BOENHETER 15
FLAUHETER 15
HULHETER 15
FØRHETER 15
ULIKHETER 15
STUMHETER 15
HÅSHETER 15
NÆRHETER 15
LYSHETER 15
MØRHETER 15
RØDBETER 15
UFINHETER 15
VONDHETER 15
SÆLHETER 15
KVITHETER 15
GOURMETER 15
UEKTHETER 15
UFRIHETER 15
SÆRHETER 15
JAMNHETER 15
MUTTHETER 15
OPTOMETER 15
HØSTSETER 15
VEIKHETER 15
BLEKHETER 15
PRIVETER 14
RUNDHETER 14
NYHETER 14
VÅRSETER 14
GRÅHETER 14
BAROMETER 14
SMÅHETER 14
VEKHETER 14
URENHETER 14
FULHETER 14
VISSHETER 14
BUSSETER 14
DUROMETER 14
PEDOMETER 14
SUNNHETER 14
TAUSHETER 14
SNÅLHETER 14
GULHETER 14
YRHETER 14
FROMHETER 14
RØDHETER 14
APPRETER 14
STIVHETER 14
SVALHETER 14
VILLHETER 14
SJUSETER 14
KLOKHETER 14
VAGHETER 14
ØDOMETER 14
LÅGHETER 14
KÅTHETER 14
RAUSHETER 14
LØSHETER 14
TROMPETER 14
FLYSETER 14
ØMHETER 14
DUMHETER 14
SØTHETER 14
FIKSHETER 13
KABARETER 13
LURHETER 13
FEIGHETER 13
OHMMETER 13
HEILHETER 13
PROFETER 13
SURHETER 13
NOVITETER 13
TRÅHETER 13
KROKKETER 13
KAVITETER 13
MUSKETER 13
ARBORETER 13
HELVETER 13
HALTHETER 13
PARAMETER 13
FOTOMETER 13
PERIMETER 13
LAVHETER 13
HARDHETER 13
GOLDHETER 13
SÅRHETER 13
PETIMETER 13
FERMHETER 13
FONOMETER 13
BONITETER 13
VARHETER 13
DAFFHETER 13
SLUHETER 13
ALFABETER 13
KLAMHETER 13
LUNHETER 13
RINGHETER 12
TREGHETER 12
ÅTSELETER 12
METTHETER 12
FASTHETER 12
KONKRETER 12
MATTHETER 12
IONOMETER 12
IRSKHETER 12
SLEMHETER 12
TAKOMETER 12
NUDITETER 12
SMALHETER 12
KLARHETER 12
ENIGHETER 12
GREIHETER 12
STORHETER 12
STAMHETER 12
OLMHETER 12
MANOMETER 12
FEITHETER 12
HEIMSETER 12
SEIGHETER 12
RÅHETER 12
KILOMETER 12
MATBETER 12
HELHETER 12
HESHETER 12
TOMHETER 12
FLATHETER 12
GODHETER 12
MILDHETER 12
BAKSETER 12
FEMMETER 11
KATEKETER 11
FREMSETER 11
HAMLETER 11
PLANETER 11
LAMHETER 11
SALPETER 11
ODOMETER 11
SANNHETER 11
VEGETER 11
LETTHETER 11
POTETER 11
TETTHETER 11
EKSKRETER 11
LINNHETER 11
EMBETER 11
GEBETER 11
EDELHETER 11
ØRRETER 11
HVETER 11
KINOSETER 11
NANOMETER 11
SNARHETER 11
EKSEGETER 11
SALTHETER 11
RAKHETER 11
GEOMETER 11
EKTHETER 11
OFFSETER 11
PIETETER 11
BASSETER 11
BILSETER 11
FETHETER 11
LIKHETER 11
FRIHETER 11
NEMHETER 11
PALLETER 11
REINHETER 11
LUXMETER 11
FINHETER 11
SATTHETER 11
AREOMETER 11
EPITETER 11
PELLETER 11
SEKSMETER 11
DEBETER 10
STOLSETER 10
FIRESETER 10
DESIMETER 10
GJETER 10
POETER 10
STAHETER 10
STAMSETER 10
REPETER 10
BERETER 10
TELEMETER 10
SINGLETER 10
TAPETER 10
ENQUETER 10
KOMETER 10
MINARETER 10
RENHETER 10
LEIHETER 10
FORSETER 10
FEMSETER 10
GEODETER 10
MAGNETER 10
SIGNETER 9
RARITETER 9
ANKLETER 9
GAMETER 9
ENHETER 9
URETER 9
FIRSETER 9
ENTITETER 9
STORETER 9
DEKRETER 9
SEKRETER 9
DIAMETER 9
TREMETER 9
MEGETER 9
BETER 8
JETER 8
ENKETER 8
PETER 8
ASKETER 8
MANETER 8
ROTETER 8
TIMETER 8
FILETER 8
TOSETER 8
DOSETER 8
VETER 8
KARETER 8
OSSETER 8
LINNETER 8
KATETER 8
LERRETER 8
TRESETER 8
HETER 7
KRETER 7
ARRETER 7
ALTETER 7
ATLETER 7
ESTETER 7
METER 6
FETER 6
LETER 5
TETER 5
SETER 5

Bøyningsformer av ETER

Lignende ord av ETER

Anagram av ETER

For mer informasjon om ordet ETER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ETER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok