FÅ i Scrabble - ordspill.com

FÅ i Scrabble

er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FÅ.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2Å4

Ved å legge til én bokstav til FÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FLÅ 7
A 7
N 7
R 7
S 7

Ord som starter på FÅ

OrdPoeng
MANNSSTYRENE 24
REKJØTTENE 24
MANNSSTYRET 23
MANNSSTYRER 23
REKJØTTET 23
MANNSSTYRE 22
MANNSSTYRA 22
REKJØTTA 22
MANNSVELDENE 22
REPØLSENE 22
RESOPPENE 22
REPØLSER 21
RESOPPER 21
RESOPPEN 21
REKJØTT 21
REFRIKASSEENE 21
REPØLSEN 21
MANNSVELDET 21
REKOTELETTENE 21
MANNSVELDER 21
REKOTELETTEN 20
REFRIKASSEEN 20
REKOTELETTER 20
REPØLSA 20
MANNSVELDE 20
REFRIKASSEER 20
REHUNDENE 20
REPØLSE 20
MANNSVELDA 20
REKLÆRNE 20
REHUNDER 19
RESOPP 19
REHUNDEN 19
RIKÅLENE 18
NYTTENE 18
KUNNIGE 18
REKLÆR 18
REKOTELETT 18
REFRIKASSE 18
MÆLTE 17
KUNNIG 17
REHUND 17
NYTTEN 17
RELÅRENE 17
NYTTES 17
RESTEIKENE 17
NYTTER 17
RIKÅLEN 17
RIKÅLER 17
MÆLT 16
NYTTE 16
NYTTA 16
RESTEIKEN 16
RESTEKENE 16
RESTEIKER 16
RELÅRET 16
RESTEIKA 15
REOSTENE 15
RESTEKEN 15
RESTEKER 15
RELÅRA 15
RIKÅL 15
TALLIGE 14
FENGTE 14
RESTEKA 14
RELÅR 14
REOSTER 14
ORDIGE 14
REOSTEN 14
RESTEIK 14
FENGT 13
ORDIG 13
INGENE 13
RESTEK 13
TENKTE 13
TALLIG 13
TALLENE 13
NINGEN 13
TALLET 12
INGEN 12
REOST 12
NINGA 12
INGER 12
MENTE 12
TENKT 12
MENT 11
NING 11
INGA 11
MENE 11
TALLA 11
NENDE 11
ENDE 10
TALL 10
RENE 10
RETE 10
MNE 10
MER 10
ING 10
MEN 10
ME 9
RET 9
ENE 9
NET 9
REN 9
ENT 9
RER 9
TTE 9
NE 8
ER 8
NA 8
TT 8
EN 8
RA 8
A 7
S 7
N 7
R 7

Ord som slutter med FÅ

OrdPoeng
12

Anagram av FÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok