FØR i Scrabble - ordspill.com

FØR i Scrabble

FØR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FRØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
F2Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til FØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UFØR 12
FJØR 12
FLØR 9
FRØA 9
FRØS 9
FØRA 9
FØRE 9
FØRT 9
IFØR 9
RØFL 9
RØFT 9

Ord som starter på FØR

OrdPoeng
FØRKOLUMBISK 27
FØRERPRØVENE 27
FØRERPRØVEN 26
FØRERPRØVER 26
FØRERPRØVA 25
FØRSTEHJELPA 25
FØRERPRØVE 25
FØRDEVÆRING 25
FØRKJEUNGENE 25
FØRSTEUTGAVE 24
FØRERHYTTENE 24
FØRKJEUNGER 24
FØRSTEHJELP 24
FØRINGSBÅTER 24
FØREBUINGENE 24
FØRSTEUTGAVA 24
FØRERSYNDROM 24
FØRKJEUNGEN 24
FØREBUINGEN 23
FØRERKUPEER 23
FØREBUINGER 23
FØRKJEUNGE 23
FØRTISJUENDE 23
FØRERHYTTEN 23
FØRERHYTTER 23
FØRERKUPEEN 23
FØRJULSFEST 23
FØRERHUNDENE 22
FØRERHYTTA 22
FØREBUINGA 22
FØREFORHOLDA 22
FØRESPURNAD 22
FØRSTELÆRERE 22
FØRSTEGRØDER 22
FØRERHYTTE 22
FØRINGSBÅT 22
FØRERHUNDER 21
FØRSTEGRØDA 21
FØRSTEGRØDE 21
FØRERKUPE 21
FØRTISYV 21
FØRTIFØRSTE 21
FØRERHUSENE 21
FØRSTEFØDTE 21
FØRPREMIEREN 21
FØRSTEHÅNDS 21
FØRHISTORISK 21
FØRTIÅRINGER 21
FØREKJENSLEN 21
FØRSTELÆRER 21
FØRERHUNDEN 21
FØRSTEVALGET 21
FØRSELSVEGEN 21
FØRERSKAPENE 21
FØREBUENDE 21
FØRERKURSENE 21
FØRSELSVEGER 21
FØREFORHOLD 21
FØREKJENSLER 21
FØREBUING 21
FØREBUDDE 20
FØRPREMIERE 20
FØRERHUSET 20
FØRERKURSET 20
FØRERSKAPET 20
FØREKJENSLA 20
FØRTIÅRSDAG 20
FØREDØMENE 20
FØRSTEFØDT 20
FØREKJENSLE 20
FØRERPLASSER 20
FØRLIGHETENE 20
FØRSTEMAITOG 20
FØRSTEFEMMER 20
FØRHISTORIER 20
FØRERROMMENE 20
FØRTIFJERDE 20
FØRTIÅTTENDE 20
FØRERKURSER 20
FØRSTEVALGA 20
FØRSELSVEIEN 20
FØRSELSSKIP 20
FØRSTEKAMMER 20
FØRFREMTIDEN 19
FØRERKURSA 19
FØRSELSVEG 19
FØRKRIGSTIDA 19
FØRTIÅRING 19
FØRFRAMTIDEN 19
FØRFORTIDENE 19
FØRSTEVALG 19
FØRTISJETTE 19
FØRERSKAPA 19
FØREMÅLENE 19
FØRSTEPLASS 19
FØRHISTORIE 19
FØRSTELEKTOR 19
FØRSTEFIOLIN 19
FØRLIGHETEN 19
FØRVERDIENE 19
FØRNÅTIDENE 19
FØRERHUND 19
FØRERROMMET 19
FØRHISTORIA 19
FØRLIGHETER 19
FØRTITREDJE 19
FØRSTNEVNTE 19
FØREMELDINGA 19
FØREDØMER 19
FØREBUDD 19
FØREDØMET 19
FØRERHUSA 19
FØRTISJU 19
FØRSTEHANDS 18
FØRERLØST 18
FØRFRAMTIDA 18
FØRSTNEVNT 18
FØREDØMA 18
FØRERPLASS 18
FØRERKORTET 18
FØRVERDIEN 18
FØREBUR 18
FØRNÅTIDEN 18
FØRERLØSE 18
FØRERROMMA 18
FØRSTEKAMRA 18
FØRERHUS 18
FØRERSKAP 18
FØREDØME 18
FØRFORTIDER 18
FØRPRISENE 18
FØREBUS 18
FØRKRIGSTID 18
FØRSTEGIRENE 18
FØRFORTIDEN 18
FØRNÅTIDER 18
FØRTIÅRENE 18
FØRSTEMANNEN 18
FØRVERDIER 18
FØRFREMTIDA 18
FØRSTEKAMRE 18
FØRSTEELSKER 18
FØRSELSVEI 18
FØREMÅLET 18
FØREMELDING 18
FØRSTEGANGS 18
FØRLIGHETA 18
FØRERKURS 18
FØRSTEDAGENE 18
FØRKJENE 17
FØRNÅTIDA 17
FØRSTEDAGER 17
FØRSTEDAGEN 17
FØRSTNINGEN 17
FØRTIÅRET 17
FØRSTELAGET 17
FØRTIÅTTE 17
FØRPRISEN 17
FØRSTEGIRET 17
FØRESEGNENE 17
FØREMÅLA 17
FØRNEVNTE 17
FØRFRAMTID 17
FØRSTERETTER 17
FØRSTEREISER 17
FØRSTERANGS 17
FØRLIGHET 17
FØRSTESIDENE 17
FØRTIFEMTE 17
FØRSTNINGER 17
FØRSKOLENE 17
FØRERKORTA 17
FØREBU 17
FØRTIENDEDEL 17
FØRPRISER 17
FØRTITALLENE 17
FØRFORTIDA 17
FØRERLØS 17
FØRFREMTID 17
FØREFALLENE 17
FØRSTEREISEN 17
FØRESETNADER 17
FØRSTEREISA 16
FØRKJER 16
FØREBELS 16
FØREMÅL 16
FØRKJEN 16
FØRTINIENDE 16
FØRSTESIDER 16
FØRNÅTID 16
FØRERSETENE 16
FØRVERDI 16
FØRTIÅRA 16
FØRSTELEDDA 16
FØRTITALLET 16
FØRTIÅRS 16
FØRSKOLER 16
FØRNEVNT 16
FØRSTELAGA 16
FØREFALLET 16
FØRSTEMANN 16
FØRSTESIDEN 16
FØRESEGNEN 16
FØRSTEGIRA 16
FØRTIDELENE 16
FØRSTNINGA 16
FØRERKORT 16
FØRSKOLEN 16
FØRERSIDENE 16
FØRHETENE 16
FØRFORTID 16
FØRESEGNER 16
FØRERSETET 15
FØRSTELEDD 15
FØRSTESIDA 15
FØRSTEGIR 15
FØRSKOLE 15
FØRTIFIRE 15
FØRSTERETT 15
FØRTIDELER 15
FØREHAND 15
FØRHETER 15
FØRESETNAD 15
FØRTISEKS 15
FØRTITALLA 15
FØRSTNING 15
FØRTIANDRE 15
FØRKJE 15
FØRPRIS 15
FØREFALLA 15
FØRINGENE 15
FØRERSETER 15
FØRKJA 15
FØRSTEDAG 15
FØRHETEN 15
FØRERROM 15
FØRSTELAG 15
FØRSTEREIS 15
FØRKRIGS 15
FØRERSIDEN 15
FØRTIDELEN 15
FØRESEGNA 15
FØRTIÅR 15
FØRTIFEM 15
FØRSTESIDE 15
FØRERSIDER 15
FØRHETA 14
FØRINGEN 14
FØRERSIDE 14
FØREFALL 14
FØRTITALL 14
FØRTIENDE 14
FØRERSETA 14
FØRERSIDA 14
FØRTIDELS 14
FØRINGER 14
FØRESEGN 14
FØRERSETE 14
FØRSELEN 13
FØRHET 13
FØRSLENE 13
FØRTIDEL 13
FØRLIGE 13
FØRTITO 13
FØRTITRE 13
FØRINGA 13
FØRTINI 12
FØRTIEN 12
FØRERNE 12
FØRING 12
FØREREN 12
FØRENDE 12
FØRSLER 12
FØRLIG 12
FØRSTEN 12
FØRESTE 12
FØRSEL 11
FØREST 11
FØRERE 11
FØRENE 11
FØRSTE 11
FØRET 10
FØRST 10
FØRTI 10
FØRES 10
FØRER 10
FØRTE 10
FØRR 9
FØRE 9
FØRT 9
FØRA 9

Ord som slutter med FØR

OrdPoeng
AMBULANSESJÅFØR 33
LEIEVOGNSJÅFØR 30
RUTEBILSJÅFØR 30
PRIVATSJÅFØR 29
LASTEBILSJÅFØR 28
TANKBILSJÅFØR 28
YRKESSJÅFØR 28
DROSJESJÅFØR 27
LEIEBILSJÅFØR 27
GJENOPPFØR 26
BUSSJÅFØR 26
PROTOKOLLFØR 24
TRAILERSJÅFØR 24
UROPPFØR 23
SALGSSJÅFØR 23
VÅPENFØR 22
ARBEIDSUFØR 22
JOURNALFØR 22
ORDBOKSFØR 21
STAMBOKFØR 21
GJENNOMFØR 21
PARALLELLFØR 20
UTGIFTSFØR 20
AJOURFØR 20
TAXISJÅFØR 20
GJENINNFØR 19
TILBAKEFØR 19
URFREMFØR 19
URFRAMFØR 19
BRØDFØR 19
VEDTAKSFØR 19
KARTOTEKFØR 19
HJEMFØR 18
ARBEIDSFØR 18
SKRIVEFØR 18
FRADRAGSFØR 18
KOSTNADSFØR 18
MANNTALLSFØR 18
OPPFØR 18
JEVNFØR 18
MARKEDSFØR 17
VERGEFØR 17
INNTEKTSFØR 17
SJÅFØR 17
VIDEREFØR 17
SLUTTFØR 16
OVERFØR 16
BOKFØR 16
VERNEFØR 16
PENNEFØR 16
FØR 16
VITNEFØR 16
RULLEFØR 16
BORTFØR 16
FULLFØR 16
VALGFØR 16
JAMFØR 15
HEIMFØR 15
LOGGFØR 15
FREMFØR 14
FRAMFØR 14
RÅDFØR 14
LAGERFØR 14
GANGFØR 14
HARDFØR 14
VANFØR 14
UTFØR 13
AVFØR 13
FORFØR 13
LISTEFØR 13
HENFØR 13
ILANDFØR 13
MEDFØR 12
DATAFØR 12
TALEFØR 12
UFØR 12
INNFØR 11
ATTFØR 11
TILFØR 11
ANFØR 10
IFØR 9

Anagram av FØR

For mer informasjon om ordet FØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok