FØR i Scrabble - ordspill.com

FØR i Scrabble

FØR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FRØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
F2Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til FØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UFØR 12
FJØR 12
FLØR 9
FRØA 9
FRØS 9
FØRA 9
FØRE 9
FØRT 9
IFØR 9
RØFL 9
RØFT 9

Ord som starter på FØR

OrdPoeng
FØRERPRØVENE 27
FØRKOLUMBISK 27
FØRERPRØVEN 26
FØRERPRØVER 26
FØRERPRØVE 25
FØRSTEHJELPA 25
FØRDEVÆRING 25
FØRERPRØVA 25
FØRKJEUNGENE 25
FØRSTEUTGAVE 24
FØRINGSBÅTEN 24
FØRSTEHJELP 24
FØRKJEUNGEN 24
FØRKJEUNGER 24
FØRERHYTTENE 24
FØRERSYNDROM 24
FØRERKUPEENE 24
FØRERHYTTEN 23
FØRERKUPEER 23
FØRJULSFEST 23
FØRERKUPEEN 23
FØREBUINGER 23
FØREBUINGEN 23
FØRTISJUENDE 23
FØRKJEUNGE 23
FØRERHYTTER 23
FØRERHYTTA 22
FØRINGSBÅT 22
FØRERHYTTE 22
FØRESPURNAD 22
FØREBUINGA 22
FØRSTEGRØDEN 22
FØRSKOLEBARN 22
FØRTISYV 21
FØRERHUNDER 21
FØRSTEGRØDA 21
FØRSTEGRØDE 21
FØREBUING 21
FØRERHUSENE 21
FØREBUENDE 21
FØRSTEHÅNDS 21
FØRSTELÆRER 21
FØRTIFØRSTE 21
FØRERKUPE 21
FØREFORHOLD 21
FØREKJENSLEN 21
FØRTIÅRINGEN 21
FØRSTEVALGET 21
FØRERSKAPENE 21
FØRSELSVEGER 21
FØREKJENSLER 21
FØRSTEPREMIE 21
FØRSELSSKIPA 21
FØRSELSVEGEN 21
FØRERKURSENE 21
FØRPREMIEREN 21
FØRTIÅRINGER 21
FØRERHUNDEN 21
FØRSTEFØDTE 21
FØRSELSVEIER 20
FØRHISTORIER 20
FØREDØMENE 20
FØRERKURSET 20
FØREBUDDE 20
FØRSTEFØDT 20
FØRERROMMENE 20
FØRERSKAPET 20
FØRERPLASSEN 20
FØRPREMIERE 20
FØRERKURSER 20
FØRTIÅRSDAG 20
FØREKJENSLE 20
FØRSELSSKIP 20
FØRHISTORIEN 20
FØREKJENSLA 20
FØRSELSVEIEN 20
FØRSTEVALGA 20
FØRSTEKAMMER 20
FØRTIÅTTENDE 20
FØRTIFJERDE 20
FØRERHUSET 20
FØRERHUSA 19
FØRHISTORIE 19
FØRERSKAPA 19
FØREMELDINGA 19
FØRTIÅRING 19
FØREMÅLENE 19
FØRERROMMET 19
FØRSELSVEG 19
FØRERKURSA 19
FØRFORTIDENE 19
FØRSTEVALG 19
FØRLIGHETER 19
FØRERKORTENE 19
FØRSTNEVNTE 19
FØRTISJETTE 19
FØRTITREDJE 19
FØRNÅTIDENE 19
FØRSTEPLASS 19
FØRVERDIENE 19
FØRLIGHETEN 19
FØRTISJU 19
FØRHISTORIA 19
FØRFRAMTIDER 19
FØREBUDD 19
FØRFREMTIDER 19
FØREDØMER 19
FØRERHUND 19
FØRSTEFIOLIN 19
FØREDØMET 19
FØREDØME 18
FØRVERDIER 18
FØRPRISENE 18
FØRSTEMANNER 18
FØRERLØSE 18
FØRERHUS 18
FØREMELDING 18
FØRSTEKLASSE 18
FØRSELSVEI 18
FØREBUS 18
FØREBUR 18
FØRSTEGANGS 18
FØRSTEHANDS 18
FØRSTNINGENE 18
FØRVERDIEN 18
FØRFORTIDER 18
FØREDØMA 18
FØRSTEGIRENE 18
FØRFORTIDEN 18
FØRSTEKAMRE 18
FØRSTEKAMRA 18
FØRERKORTET 18
FØRFRAMTIDA 18
FØRKRIGSTID 18
FØRERLØST 18
FØRFREMTIDA 18
FØRNÅTIDER 18
FØRTIÅRENE 18
FØRERPLASS 18
FØRERROMMA 18
FØRNÅTIDEN 18
FØRSTEKLASSA 18
FØRERKURS 18
FØRLIGHETA 18
FØRSTELAGENE 18
FØRERSKAP 18
FØREMÅLET 18
FØRSTNEVNT 18
FØRERLØS 17
FØRPRISER 17
FØRSTEREISER 17
FØREMÅLA 17
FØRKJENE 17
FØREBU 17
FØRSTEDAGEN 17
FØREFALLENE 17
FØRSKOLENE 17
FØRTIÅTTE 17
FØRESETNADER 17
FØRESEGNENE 17
FØRSTNINGEN 17
FØRSTEGIRET 17
FØRLIGHET 17
FØRSTERANGS 17
FØRTIÅRET 17
FØRSTELAGET 17
FØRERKORTA 17
FØRSTEDAGER 17
FØRNÅTIDA 17
FØRFREMTID 17
FØRFORTIDA 17
FØRESETNADEN 17
FØRSTEREISEN 17
FØRFRAMTID 17
FØRTITALLENE 17
FØRSTNINGER 17
FØRPRISEN 17
FØRSTELEDDET 17
FØRNEVNTE 17
FØRTIFEMTE 17
FØRSTERETTEN 17
FØRTIENDEDEL 17
FØRSTESIDEN 16
FØRHETENE 16
FØRVERDI 16
FØRSTNINGA 16
FØRERSIDENE 16
FØRFORTID 16
FØRSKOLEN 16
FØRTIÅRS 16
FØRNEVNT 16
FØRTITALLET 16
FØREMÅL 16
FØRTINIENDE 16
FØRSTEREISA 16
FØREFALLET 16
FØRESEGNER 16
FØRSTEMANN 16
FØRSTEGIRA 16
FØRKJER 16
FØRSTESIDER 16
FØRESEGNEN 16
FØRERSETENE 16
FØRTIDELENE 16
FØRSTELEDDA 16
FØRNÅTID 16
FØRSTELAGA 16
FØRTIÅRA 16
FØRKJEN 16
FØRSKOLER 16
FØREBELS 16
FØRERKORT 16
FØRPRIS 15
FØRTIÅR 15
FØRKJA 15
FØRKJE 15
FØRHETEN 15
FØREHAND 15
FØRSTESIDE 15
FØRSTELAG 15
FØREFALLA 15
FØRSTELEDD 15
FØRERSETET 15
FØRTIDELEN 15
FØRSTEGIR 15
FØRSTEREIS 15
FØRSTERETT 15
FØRTIDELER 15
FØRERSETER 15
FØRERSIDEN 15
FØRERROM 15
FØRTIANDRE 15
FØRESEGNA 15
FØRSTESIDA 15
FØRERSIDER 15
FØRESETNAD 15
FØRTITALLA 15
FØRINGENE 15
FØRTIFEM 15
FØRKRIGS 15
FØRSKOLE 15
FØRTISEKS 15
FØRTIFIRE 15
FØRHETER 15
FØRSTEDAG 15
FØRSTNING 15
FØRTIENDE 14
FØRINGEN 14
FØRERSIDE 14
FØRERSIDA 14
FØRESEGN 14
FØRTIDELS 14
FØRTITALL 14
FØRINGER 14
FØRERSETA 14
FØRHETA 14
FØREFALL 14
FØRERSETE 14
FØRHET 13
FØRTITRE 13
FØRLIGE 13
FØRTIDEL 13
FØRSLENE 13
FØRINGA 13
FØRTITO 13
FØRSELEN 13
FØRSTEN 12
FØRENDE 12
FØRESTE 12
FØRLIG 12
FØRING 12
FØREREN 12
FØRSLER 12
FØRTIEN 12
FØRERNE 12
FØRTINI 12
FØRSEL 11
FØRENE 11
FØRERE 11
FØREST 11
FØRSTE 11
FØRST 10
FØRTI 10
FØRER 10
FØRET 10
FØRTE 10
FØRES 10
FØRA 9
FØRR 9
FØRE 9
FØRT 9

Ord som slutter med FØR

OrdPoeng
AMBULANSESJÅFØR 33
LEIEVOGNSJÅFØR 30
RUTEBILSJÅFØR 30
PRIVATSJÅFØR 29
LASTEBILSJÅFØR 28
YRKESSJÅFØR 28
TANKBILSJÅFØR 28
LEIEBILSJÅFØR 27
DROSJESJÅFØR 27
BUSSJÅFØR 26
GJENOPPFØR 26
PROTOKOLLFØR 24
TRAILERSJÅFØR 24
UROPPFØR 23
SALGSSJÅFØR 23
ARBEIDSUFØR 22
VÅPENFØR 22
JOURNALFØR 22
STAMBOKFØR 21
ORDBOKSFØR 21
GJENNOMFØR 21
AJOURFØR 20
TAXISJÅFØR 20
PARALLELLFØR 20
UTGIFTSFØR 20
TILBAKEFØR 19
GJENINNFØR 19
URFREMFØR 19
KARTOTEKFØR 19
BRØDFØR 19
URFRAMFØR 19
VEDTAKSFØR 19
SKRIVEFØR 18
ARBEIDSFØR 18
FRADRAGSFØR 18
KOSTNADSFØR 18
MANNTALLSFØR 18
OPPFØR 18
JEVNFØR 18
HJEMFØR 18
VERGEFØR 17
INNTEKTSFØR 17
SJÅFØR 17
VIDEREFØR 17
MARKEDSFØR 17
VITNEFØR 16
RULLEFØR 16
FØR 16
BOKFØR 16
OVERFØR 16
FULLFØR 16
SLUTTFØR 16
BORTFØR 16
VERNEFØR 16
PENNEFØR 16
VALGFØR 16
LOGGFØR 15
JAMFØR 15
HEIMFØR 15
HARDFØR 14
GANGFØR 14
FREMFØR 14
RÅDFØR 14
VANFØR 14
LAGERFØR 14
FRAMFØR 14
ILANDFØR 13
LISTEFØR 13
HENFØR 13
FORFØR 13
AVFØR 13
UTFØR 13
UFØR 12
TALEFØR 12
DATAFØR 12
MEDFØR 12
INNFØR 11
ATTFØR 11
TILFØR 11
ANFØR 10
IFØR 9

Anagram av FØR

For mer informasjon om ordet FØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok