FØR i Scrabble - ordspill.com

FØR i Scrabble

FØR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FRØ.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
F2Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til FØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UFØR 12
FJØR 12
FLØR 9
FRØA 9
FRØS 9
FØRA 9
FØRE 9
FØRT 9
IFØR 9
RØFL 9
RØFT 9

Ord som starter på FØR

OrdPoeng
FØRERPRØVER 26
FØRERPRØVEN 26
FØRERPRØVA 25
FØRERPRØVE 25
FØRDEVÆRING 25
FØRKJEUNGENE 25
FØRSTEUTGAVA 24
FØRKJEUNGEN 24
FØRSTEHJELP 24
FØRKJEUNGER 24
FØREBUINGENE 24
FØRERHYTTENE 24
FØRINGSBÅTEN 24
FØRERKUPEENE 24
FØRSTEUTGAVE 24
FØRERKUPEER 23
FØRJULSFEST 23
FØRKJEUNGE 23
FØREBUINGER 23
FØRERKUPEEN 23
FØRERHYTTEN 23
FØRTISJUENDE 23
FØREBUINGEN 23
FØRERHYTTER 23
FØRERHUNDENE 22
FØRSTEGRØDER 22
FØRERHYTTA 22
FØRSKOLEBARN 22
FØRESPURNAD 22
FØRSTEGRØDEN 22
FØRINGSBÅT 22
FØRERHYTTE 22
FØREFORHOLDA 22
FØREBUINGA 22
FØRSELSSKIPA 21
FØRERHUNDEN 21
FØRSTEGRØDE 21
FØRTIÅRINGEN 21
FØRERKUPE 21
FØRSTEPREMIE 21
FØRTISYV 21
FØREBUENDE 21
FØRTIÅRINGER 21
FØRSTEFØDTE 21
FØRERHUNDER 21
FØRERHUSENE 21
FØRHISTORISK 21
FØRSTEGRØDA 21
FØRSTEHÅNDS 21
FØREBUING 21
FØRTIFØRSTE 21
FØREKJENSLER 21
FØRERKURSENE 21
FØRSELSVEGEN 21
FØRSTELÆRER 21
FØREKJENSLEN 21
FØREFORHOLD 21
FØRPREMIEREN 21
FØRTIÅRSDAG 20
FØRERPLASSEN 20
FØREKJENSLA 20
FØRTIFJERDE 20
FØRERSKAPET 20
FØREBUDDE 20
FØRERKURSER 20
FØRERKURSET 20
FØRSTEFØDT 20
FØRTIÅTTENDE 20
FØRHISTORIEN 20
FØRPREMIERE 20
FØRSTEKAMMER 20
FØRSELSVEIER 20
FØRSELSSKIP 20
FØRSTEVALGA 20
FØRSELSVEIEN 20
FØREDØMENE 20
FØREKJENSLE 20
FØRLIGHETENE 20
FØRERHUSET 20
FØRSTEMAITOG 20
FØRERHUND 19
FØRSTEPLASS 19
FØREMÅLENE 19
FØREDØMET 19
FØRERKORTENE 19
FØRERKURSA 19
FØRERSKAPA 19
FØRTITREDJE 19
FØRTIÅRING 19
FØRLIGHETER 19
FØRSTNEVNTE 19
FØRNÅTIDENE 19
FØRSELSVEG 19
FØRSTEVALG 19
FØREMELDINGA 19
FØRFREMTIDER 19
FØRFRAMTIDER 19
FØRERROMMET 19
FØRTISJU 19
FØREBUDD 19
FØRFORTIDENE 19
FØRFREMTIDEN 19
FØRKRIGSTIDA 19
FØRFRAMTIDEN 19
FØREDØMER 19
FØRTISJETTE 19
FØRHISTORIA 19
FØRHISTORIE 19
FØRLIGHETEN 19
FØRVERDIENE 19
FØRERHUSA 19
FØRSELSVEI 18
FØRERLØST 18
FØRSTEMANNEN 18
FØRSTEHANDS 18
FØRSTEGANGS 18
FØRNÅTIDEN 18
FØRSTEKAMRA 18
FØRSTEKLASSA 18
FØREMELDING 18
FØRERROMMA 18
FØRSTNINGENE 18
FØRERKORTET 18
FØRERHUS 18
FØREDØME 18
FØREBUS 18
FØRVERDIEN 18
FØRLIGHETA 18
FØRSTEELSKER 18
FØRERPLASS 18
FØRERSKAP 18
FØREMÅLET 18
FØRFRAMTIDA 18
FØRERLØSE 18
FØRTIÅRENE 18
FØRVERDIER 18
FØRSTELAGENE 18
FØRKRIGSTID 18
FØRERKURS 18
FØRSTEKAMRE 18
FØRSTEKLASSE 18
FØRSTEMANNER 18
FØRPRISENE 18
FØRFREMTIDA 18
FØREBUR 18
FØRNÅTIDER 18
FØRSTNEVNT 18
FØRFORTIDER 18
FØREDØMA 18
FØRFORTIDEN 18
FØRSTEDAGEN 17
FØRSTEDAGER 17
FØRSTNINGEN 17
FØREFALLENE 17
FØRSTERANGS 17
FØRESEGNENE 17
FØRSTELAGET 17
FØRSTNINGER 17
FØRTITALLENE 17
FØREBU 17
FØRSTERETTEN 17
FØRTIENDEDEL 17
FØRSTEREISEN 17
FØRSTEGIRET 17
FØRFRAMTID 17
FØRTIÅTTE 17
FØRERLØS 17
FØRPRISEN 17
FØRNEVNTE 17
FØRSKOLENE 17
FØRERKORTA 17
FØRLIGHET 17
FØRPRISER 17
FØRSTELEDDET 17
FØRTIÅRET 17
FØRTIFEMTE 17
FØRNÅTIDA 17
FØRESETNADEN 17
FØRFREMTID 17
FØREMÅLA 17
FØRFORTIDA 17
FØRKJENE 17
FØRERSETENE 16
FØRHETENE 16
FØRKJER 16
FØRTIÅRS 16
FØRTITALLET 16
FØRSTESIDEN 16
FØRTIDELENE 16
FØRFORTID 16
FØRVERDI 16
FØRERSIDENE 16
FØREBELS 16
FØRNÅTID 16
FØRNEVNT 16
FØRSKOLEN 16
FØRTIÅRA 16
FØRERKORT 16
FØRSTEMANN 16
FØRSKOLER 16
FØRESEGNER 16
FØRSTNINGA 16
FØRSTEGIRA 16
FØRSTESIDER 16
FØRSTELAGA 16
FØREFALLET 16
FØRSTEREISA 16
FØRESEGNEN 16
FØRSTELEDDA 16
FØRKJEN 16
FØREMÅL 16
FØRTINIENDE 16
FØRSKOLE 15
FØRSTESIDE 15
FØRSTELAG 15
FØRPRIS 15
FØRKRIGS 15
FØRTIFEM 15
FØRERSIDEN 15
FØRHETEN 15
FØRKJE 15
FØREHAND 15
FØRHETER 15
FØRERROM 15
FØRTIDELEN 15
FØRSTEREIS 15
FØRERSETER 15
FØRTIÅR 15
FØREFALLA 15
FØRESETNAD 15
FØRTIFIRE 15
FØRSTERETT 15
FØRTITALLA 15
FØRTISEKS 15
FØRSTEDAG 15
FØRSTESIDA 15
FØRINGENE 15
FØRKJA 15
FØRTIDELER 15
FØRERSETET 15
FØRSTEGIR 15
FØRSTELEDD 15
FØRERSIDER 15
FØRTIANDRE 15
FØRESEGNA 15
FØRSTNING 15
FØRINGER 14
FØRESEGN 14
FØRINGEN 14
FØRHETA 14
FØRTIENDE 14
FØRERSETA 14
FØRTIDELS 14
FØRERSIDE 14
FØREFALL 14
FØRERSIDA 14
FØRERSETE 14
FØRTITALL 14
FØRHET 13
FØRTITO 13
FØRTIDEL 13
FØRSELEN 13
FØRSLENE 13
FØRINGA 13
FØRLIGE 13
FØRTITRE 13
FØRERNE 12
FØRLIG 12
FØRSLER 12
FØRTIEN 12
FØREREN 12
FØRTINI 12
FØRING 12
FØRESTE 12
FØRENDE 12
FØRSTEN 12
FØRERE 11
FØRENE 11
FØRSTE 11
FØRSEL 11
FØREST 11
FØRER 10
FØRTE 10
FØRTI 10
FØRST 10
FØRES 10
FØRET 10
FØRA 9
FØRT 9
FØRR 9
FØRE 9

Ord som slutter med FØR

OrdPoeng
AMBULANSESJÅFØR 33
LEIEVOGNSJÅFØR 30
RUTEBILSJÅFØR 30
PRIVATSJÅFØR 29
LASTEBILSJÅFØR 28
YRKESSJÅFØR 28
TANKBILSJÅFØR 28
LEIEBILSJÅFØR 27
DROSJESJÅFØR 27
BUSSJÅFØR 26
GJENOPPFØR 26
PROTOKOLLFØR 24
TRAILERSJÅFØR 24
UROPPFØR 23
SALGSSJÅFØR 23
VÅPENFØR 22
ARBEIDSUFØR 22
JOURNALFØR 22
GJENNOMFØR 21
STAMBOKFØR 21
ORDBOKSFØR 21
PARALLELLFØR 20
UTGIFTSFØR 20
TAXISJÅFØR 20
AJOURFØR 20
KARTOTEKFØR 19
BRØDFØR 19
GJENINNFØR 19
URFREMFØR 19
URFRAMFØR 19
VEDTAKSFØR 19
TILBAKEFØR 19
SKRIVEFØR 18
FRADRAGSFØR 18
ARBEIDSFØR 18
KOSTNADSFØR 18
OPPFØR 18
MANNTALLSFØR 18
HJEMFØR 18
JEVNFØR 18
MARKEDSFØR 17
SJÅFØR 17
VIDEREFØR 17
VERGEFØR 17
INNTEKTSFØR 17
VERNEFØR 16
SLUTTFØR 16
BOKFØR 16
PENNEFØR 16
BORTFØR 16
FULLFØR 16
OVERFØR 16
RULLEFØR 16
FØR 16
VALGFØR 16
VITNEFØR 16
JAMFØR 15
HEIMFØR 15
LOGGFØR 15
FRAMFØR 14
HARDFØR 14
GANGFØR 14
VANFØR 14
RÅDFØR 14
LAGERFØR 14
FREMFØR 14
ILANDFØR 13
FORFØR 13
LISTEFØR 13
HENFØR 13
UTFØR 13
AVFØR 13
UFØR 12
TALEFØR 12
DATAFØR 12
MEDFØR 12
INNFØR 11
ATTFØR 11
TILFØR 11
ANFØR 10
IFØR 9

Anagram av FØR

For mer informasjon om ordet FØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok