FAG i Scrabble - ordspill.com

FAG i Scrabble

FAG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFG.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1G2

Ved å legge til én bokstav til FAG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUGA 9
FOGA 7
FAGN 6
FANG 6
FARG 6
GAFL 6
GRAF 6

Ord som starter på FAG

OrdPoeng
FAGOCYTTENE 28
FAGOCYTTER 27
FAGOCYTTEN 27
FAGOCYTT 25
FAGSPØRSMÅL 24
FAGGRUPPENE 23
FAGJURYENE 23
FAGUTTRYKKA 23
FAGGRUPPEN 22
FAGBYGGENE 22
FAGPRØVENE 22
FAGGRUPPER 22
FAGUTTRYKK 22
FAGFUNKSJON 22
FAGBUDSJETT 22
FAGORDBØKER 22
FAGJURYEN 22
FAGJURYER 22
FAGFORBUNDA 21
FAGPRØVEN 21
FAGGRUPPE 21
FAGHJELPENE 21
FAGØKONOMER 21
FAGKUNNSKAP 21
FAGPRØVER 21
FAGØKONOMEN 21
FAGBYGGET 21
FAGGRUPPA 21
FAGMILJØER 20
FAGBOKPRIS 20
FAGMILJØET 20
FAGHJELPEN 20
FAGFORBUND 20
FAGBYGGA 20
FAGJURY 20
FAGPRØVE 20
FAGPÅMELDER 20
FAGPRØVA 20
FAGHJELPER 20
FAGUTVALGET 20
FAGPÅMELDES 20
FAGSPRÅKENE 20
FAGPÅMELDTE 20
FAGJURISTER 19
FAGORDBOKEN 19
FAGBØKENE 19
FAGHJELPA 19
FAGBIOLOGER 19
FAGLÆRERLAG 19
FAGMILJØA 19
FAGSPRÅKET 19
FAGØKONOM 19
FAGSTUDIUM 19
FAGBIOLOGEN 19
FAGMILITÆRT 19
FAGSJARGONG 19
FAGTILBUDET 19
FAGPÅMELDE 19
FAGPÅMELDT 19
FAGUTVALGA 19
FAGKYNDIGE 19
FAGPOLITIKK 19
FAGBYGG 19
FAGMILJØ 18
FAGHJELP 18
FAGPÅMELD 18
FAGKYNDIG 18
FAGBREVENE 18
FAGORDBOKA 18
FAGTILBUDA 18
FAGMILITÆR 18
FAGUTVALG 18
FAGSPRÅKA 18
FAGFOTOGRAF 18
FAGOMRÅDENE 18
FAGDIREKTØR 18
FAGBØKER 18
FAGOVERSIKT 18
FAGLITTERÆR 18
FAGPOLITISK 18
FAGARKEOLOG 17
FAGJURIST 17
FAGBREVET 17
FAGBREVER 17
FAGOMRÅDER 17
FAGLÆREREN 17
FAGLÆRERNE 17
FAGTILBUD 17
FAGORDBOK 17
FAGPERSONER 17
FAGOMRÅDET 17
FAGBIOLOG 17
FAGPERSONEN 17
FAGSPRÅK 17
FAGOMRÅDE 16
FAGERGJESS 16
FAGSTOLTHET 16
FAGRESURSER 16
FAGVALGENE 16
FAGSJEFENE 16
FAGARBEIDER 16
FAGTJENESTE 16
FAGERGÅSEN 16
FAGEKSPERT 16
FAGBREVA 16
FAGKOMITEER 16
FAGUTDANNET 16
FAGLÆRERE 16
FAGARBEIDET 16
FAGSTATSRÅD 16
FAGPRESSENE 16
FAGSTUDIENE 16
FAGOMRÅDA 16
FAGFORENING 16
FAGDOMMEREN 16
FAGKURSENE 16
FAGLIGHETER 16
FAGRESURSEN 16
FAGSTOFFET 15
FAGBREV 15
FAGORGANENE 15
FAGKRITIKK 15
FAGPERSON 15
FAGLINJENE 15
FAGSTUDIER 15
FAGSTUDIET 15
FAGPRESSER 15
FAGUTDANNA 15
FAGPLANENE 15
FAGMENNESKE 15
FAGDOMMERE 15
FAGSEKTOREN 15
FAGARTIKKEL 15
FAGTEKNISKE 15
FAGKRITISKE 15
FAGFOLKENE 15
FAGLIGHETA 15
FAGBLADENE 15
FAGPRATENE 15
FAGPRESSEN 15
FAGMENNESKA 15
FAGARBEIDA 15
FAGRESSURS 15
FAGLÆRER 15
FAGKURSET 15
FAGSJEFER 15
FAGVALGET 15
FAGLÆRTE 15
FAGBOKEN 15
FAGERGÅSA 15
FAGSJEFEN 15
FAGKURSER 15
FAGBOKA 14
FAGDOMMER 14
FAGPRATEN 14
FAGLIGHET 14
FAGARBEID 14
FAGOTTISTEN 14
FAGLÆRT 14
FAGSKOLENE 14
FAGLINJEN 14
FAGLINJER 14
FAGPRATER 14
FAGPRESSA 14
FAGMESSIGE 14
FAGORGANER 14
FAGORGANET 14
FAGPRATET 14
FAGKOMITE 14
FAGTEKNISK 14
FAGPLANEN 14
FAGRESURS 14
FAGBLADET 14
FAGSTOFFA 14
FAGERGÅS 14
FAGPRESSE 14
FAGRÅDENE 14
FAGKRETSENE 14
FAGOTTISTER 14
FAGBLADER 14
FAGMINISTRE 14
FAGRETNINGA 14
FAGVALGA 14
FAGKURSA 14
FAGSTUDIA 14
FAGFOLKET 14
FAGMINISTER 14
FAGKRITISK 14
FAGIDIOTENE 14
FAGPLANER 14
FAGGRENSENE 14
FAGFELLENE 13
FAGKRETSEN 13
FAGTERMENE 13
FAGORGANA 13
FAGFOLKA 13
FAGSKOLEN 13
FAGIDIOTER 13
FAGMESSIG 13
FAGMESSENE 13
FAGGRENSER 13
FAGSTOFF 13
FAGPRATA 13
FAGLINJE 13
FAGMENNENE 13
FAGSEKTOR 13
FAGFELTENE 13
FAGIDIOTEN 13
FAGBOK 13
FAGGRENSEN 13
FAGRÅDET 13
FAGVALG 13
FAGKRETSER 13
FAGNINGENE 13
FAGSJEF 13
FAGLINJA 13
FAGRETNING 13
FAGBLADA 13
FAGKURS 13
FAGSKOLER 13
FAGGRENSE 12
FAGPRAT 12
FAGMESSER 12
FAGSKOLE 12
FAGTERMER 12
FAGORGAN 12
FAGOTTIST 12
FAGFELTER 12
FAGPLAN 12
FAGFELLEN 12
FAGFOLK 12
FAGRETTETE 12
FAGOTTENE 12
FAGTERMEN 12
FAGMESSEN 12
FAGRÅDA 12
FAGSTOLTE 12
FAGNINGER 12
FAGORDENE 12
FAGMANNEN 12
FAGBLAD 12
FAGDAGENE 12
FAGNINGEN 12
FAGFELLER 12
FAGRETTEDE 12
FAGGRENSA 12
FAGFELTET 12
FAGRÅD 11
FAGDAGER 11
FAGOTTER 11
FAGSTOLT 11
FAGMESSE 11
FAGFELTA 11
FAGIDIOT 11
FAGKRETS 11
FAGOTTEN 11
FAGMESSA 11
FAGNINGA 11
FAGORDET 11
FAGFELLE 11
FAGNADENE 11
FAGRETTET 11
FAGDAGEN 11
FAGRETTA 10
FAGMANN 10
FAGRESTE 10
FAGTERM 10
FAGNADEN 10
FAGNADER 10
FAGNING 10
FAGNENDE 10
FAGLIGE 10
FAGORDA 10
FAGFELT 10
FAGMENN 10
FAGRERE 9
FAGLIG 9
FAGOTT 9
FAGORD 9
FAGNETE 9
FAGREST 9
FAGDAG 9
FAGNEDE 9
FAGNER 8
FAGNAD 8
FAGNES 8
FAGENE 8
FAGERT 8
FAGNET 8
FAGRE 7
FAGNE 7
FAGET 7
FAGER 7
FAGNA 7
FAGN 6
FAGA 6

Ord som slutter med FAG

OrdPoeng
FORDJUPNINGSFAG 29
FORDJUPINGSFAG 28
FORDYPNINGSFAG 27
HUSHOLDNINGSFAG 26
FORDYPINGSFAG 26
UNIVERSITETSFAG 23
PETROLEUMSFAG 23
BYGNINGSFAG 23
HÅNDVERKSFAG 23
SKUESPILLERFAG 23
KJØKKENFAG 22
LIVSSYNSFAG 21
LÅGLØNNSFAG 21
LANDBRUKSFAG 21
SJØFARTSFAG 21
HUSDYRFAG 21
LAVLØNNSFAG 20
FERDIGHETSFAG 19
ORIENTERINGSFAG 19
YNDLINGSFAG 19
MATEMATIKKFAG 19
KRISTENDOMSFAG 19
GULLSMEDFAG 18
MILJØFAG 18
BAKTERIOFAG 18
SAMFUNNSFAG 18
INGENIØRFAG 18
FORMINGSFAG 17
SPRÅKFAG 17
REVYFAG 17
SKOMAKERFAG 17
ANTROPOFAG 17
TILVALGSFAG 17
KONDITORFAG 16
HISTORIEFAG 16
INDUSTRIFAG 16
RELIGIONSFAG 16
OMSORGSFAG 16
ARTIUMSFAG 16
BETONGFAG 16
YRKESFAG 16
KOPROFAG 16
FRISØRFAG 16
HOVEDFAG 16
KOMEDIEFAG 15
GARVERFAG 15
EKSAMENSFAG 15
STØTTEFAG 15
ARKITEKTFAG 15
KJERNEFAG 15
HØSTFAG 15
KONTORFAG 14
GRUNNFAG 14
OPIOFAG 14
KUNSTFAG 14
HANDELSFAG 14
KOKKEFAG 14
FISKERIFAG 14
XYLOFAG 14
SNEKKERFAG 14
ELEKTROFAG 14
VÅRFAG 14
MELLOMFAG 14
HOTELLFAG 14
JORDFAG 13
HENGEFAG 13
VALGFAG 13
BANKFAG 13
ØSOFAG 13
BASALFAG 13
BERGFAG 13
BASISFAG 13
NATURFAG 13
LINJEFAG 13
TEKSTILFAG 13
ALLMENNFAG 13
IDRETTSFAG 12
HELSEFAG 12
FELLESFAG 12
SARKOFAG 12
SOSIALFAG 12
NORSKFAG 12
SKOLEFAG 12
MALERFAG 11
MEDIEFAG 11
ANDROFAG 11
ROLLEFAG 11
BIFAG 10
STORFAG 10
LESEFAG 9
DATAFAG 9
ZOOFAG 9
SIDEFAG 9
REALFAG 9

Bøyningsformer av FAG

Lignende ord av FAG

Anagram av FAG

For mer informasjon om ordet FAG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FAG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok