FAG i Scrabble - ordspill.com

FAG i Scrabble

FAG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFG.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1G2

Ved å legge til én bokstav til FAG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUGA 9
FOGA 7
FAGN 6
FANG 6
FARG 6
GAFL 6
GRAF 6

Ord som starter på FAG

OrdPoeng
FAGOCYTTENE 28
FAGOCYTTER 27
FAGOCYTTEN 27
FAGOCYTT 25
FAGSPØRSMÅL 24
FAGJURYENE 23
FAGGRUPPENE 23
FAGUTTRYKKA 23
FAGGRUPPER 22
FAGPRØVENE 22
FAGGRUPPEN 22
FAGBYGGENE 22
FAGERGJÆSER 22
FAGUTTRYKK 22
FAGJURYER 22
FAGBUDSJETT 22
FAGJURYEN 22
FAGFUNKSJON 22
FAGORDBØKER 22
FAGPRØVER 21
FAGGRUPPE 21
FAGØKONOMEN 21
FAGMILJØENE 21
FAGBYGGET 21
FAGGRUPPA 21
FAGPRØVEN 21
FAGKUNNSKAP 21
FAGHJELPENE 21
FAGPÅMELDES 20
FAGPÅMELDTE 20
FAGBYGGA 20
FAGHJELPEN 20
FAGMILJØET 20
FAGPRØVA 20
FAGPRØVE 20
FAGUTVALGET 20
FAGBOKPRIS 20
FAGFORBUND 20
FAGMILJØER 20
FAGJURY 20
FAGHJELPER 20
FAGSPRÅKENE 20
FAGUTVALGA 19
FAGMILJØA 19
FAGLÆRERLAG 19
FAGJURISTER 19
FAGPÅMELDE 19
FAGPÅMELDT 19
FAGKYNDIGE 19
FAGBØKENE 19
FAGHJELPA 19
FAGSTUDIUM 19
FAGØKONOM 19
FAGSPRÅKET 19
FAGMILITÆRT 19
FAGJURISTEN 19
FAGTILBUDET 19
FAGPOLITIKK 19
FAGORDBOKEN 19
FAGBYGG 19
FAGBIOLOGEN 19
FAGMILITÆRE 19
FAGBIOLOGER 19
FAGSJARGONG 19
FAGBREVENE 18
FAGSPRÅKA 18
FAGUTVALG 18
FAGFOTOGRAF 18
FAGOVERSIKT 18
FAGORDBOKA 18
FAGKYNDIG 18
FAGBØKER 18
FAGTILBUDA 18
FAGPOLITISK 18
FAGPÅMELD 18
FAGOMRÅDENE 18
FAGMILJØ 18
FAGHJELP 18
FAGMILITÆR 18
FAGBREVER 17
FAGAVDELING 17
FAGOMRÅDET 17
FAGBIOLOG 17
FAGJURIST 17
FAGBREVET 17
FAGTILBUD 17
FAGOMRÅDER 17
FAGLÆREREN 17
FAGPERSONER 17
FAGSPRÅK 17
FAGORDBOK 17
FAGLÆRERNE 17
FAGERGJESS 16
FAGKOMITEEN 16
FAGOMRÅDA 16
FAGKURSENE 16
FAGSTOLTHET 16
FAGSTOFFENE 16
FAGLIGHETEN 16
FAGARBEIDET 16
FAGRESURSER 16
FAGTJENESTE 16
FAGFORENING 16
FAGDOMMEREN 16
FAGPRESSENE 16
FAGSTUDIENE 16
FAGEKSPERT 16
FAGLÆRERE 16
FAGVALGENE 16
FAGOMRÅDE 16
FAGSJEFENE 16
FAGERGÅSEN 16
FAGARBEIDER 16
FAGSTATSRÅD 16
FAGKOMITEER 16
FAGBREVA 16
FAGDOMMERNE 16
FAGUTDANNET 16
FAGRESURSEN 16
FAGFOLKENE 15
FAGERGÅSA 15
FAGDOMMERE 15
FAGKURSER 15
FAGSJEFEN 15
FAGLIGHETA 15
FAGMENNESKE 15
FAGKURSET 15
FAGARTIKKEL 15
FAGBLADENE 15
FAGSTOFFET 15
FAGPLANENE 15
FAGRESSURS 15
FAGPRESSER 15
FAGSTUDIET 15
FAGLÆRER 15
FAGKRITIKK 15
FAGLINJENE 15
FAGPERSON 15
FAGLÆRTE 15
FAGUTDANNA 15
FAGSTUDIER 15
FAGVALGET 15
FAGSJEFER 15
FAGBOKEN 15
FAGBREV 15
FAGPRESSEN 15
FAGTEKNISKE 15
FAGPRATENE 15
FAGMENNESKA 15
FAGARBEIDA 15
FAGSEKTORER 15
FAGRETNINGA 14
FAGOTTISTER 14
FAGGRENSENE 14
FAGOTTISTEN 14
FAGMINISTER 14
FAGTEKNISK 14
FAGIDIOTENE 14
FAGMESSIGE 14
FAGKRETSENE 14
FAGMINISTRE 14
FAGSKOLENE 14
FAGKRITISK 14
FAGARTIKLER 14
FAGORGANET 14
FAGORGANER 14
FAGPLANEN 14
FAGPLANER 14
FAGBOKA 14
FAGPRESSE 14
FAGRÅDENE 14
FAGKOMITE 14
FAGPRATEN 14
FAGARBEID 14
FAGSTOFFA 14
FAGFOLKET 14
FAGLIGHET 14
FAGPRESSA 14
FAGLINJER 14
FAGRESURS 14
FAGBLADER 14
FAGLINJEN 14
FAGKURSA 14
FAGSTUDIA 14
FAGLÆRT 14
FAGPRATER 14
FAGPRATET 14
FAGDOMMER 14
FAGBLADET 14
FAGVALGA 14
FAGERGÅS 14
FAGVALG 13
FAGSKOLER 13
FAGSJEF 13
FAGSTOFF 13
FAGIDIOTEN 13
FAGRÅDET 13
FAGFOLKA 13
FAGRETNING 13
FAGKURS 13
FAGNINGENE 13
FAGBLADA 13
FAGLINJE 13
FAGGRENSEN 13
FAGPRATA 13
FAGLINJA 13
FAGIDIOTER 13
FAGBOK 13
FAGKRETSEN 13
FAGORGANA 13
FAGSKOLEN 13
FAGGRENSER 13
FAGTERMENE 13
FAGSEKTOR 13
FAGFELLENE 13
FAGMESSENE 13
FAGMENNENE 13
FAGFELTENE 13
FAGMESSIG 13
FAGKRETSER 13
FAGORGAN 12
FAGFOLK 12
FAGPRAT 12
FAGNINGEN 12
FAGPLAN 12
FAGGRENSE 12
FAGSKOLE 12
FAGRETTEDE 12
FAGOTTIST 12
FAGBLAD 12
FAGRETTETE 12
FAGMESSER 12
FAGNINGER 12
FAGOTTENE 12
FAGFELTER 12
FAGMESSEN 12
FAGTERMER 12
FAGDAGENE 12
FAGORDENE 12
FAGFELLEN 12
FAGFELLER 12
FAGTERMEN 12
FAGGRENSA 12
FAGMANNEN 12
FAGFELTET 12
FAGRÅDA 12
FAGSTOLTE 12
FAGOTTEN 11
FAGRÅD 11
FAGFELTA 11
FAGDAGEN 11
FAGSTOLT 11
FAGRETTET 11
FAGNADENE 11
FAGOTTER 11
FAGNINGA 11
FAGKRETS 11
FAGIDIOT 11
FAGORDET 11
FAGDAGER 11
FAGMESSE 11
FAGMESSA 11
FAGFELLE 11
FAGMENN 10
FAGNING 10
FAGRESTE 10
FAGNADEN 10
FAGRETTA 10
FAGNADER 10
FAGORDA 10
FAGMANN 10
FAGTERM 10
FAGLIGE 10
FAGFELT 10
FAGNENDE 10
FAGORD 9
FAGLIG 9
FAGDAG 9
FAGREST 9
FAGOTT 9
FAGNETE 9
FAGNEDE 9
FAGRERE 9
FAGERT 8
FAGNER 8
FAGNET 8
FAGENE 8
FAGNES 8
FAGNAD 8
FAGER 7
FAGET 7
FAGNE 7
FAGNA 7
FAGRE 7
FAGA 6
FAGN 6

Ord som slutter med FAG

OrdPoeng
FORDJUPNINGSFAG 29
FORDJUPINGSFAG 28
FORDYPNINGSFAG 27
HUSHOLDNINGSFAG 26
FORDYPINGSFAG 26
PETROLEUMSFAG 23
HÅNDVERKSFAG 23
SKUESPILLERFAG 23
BYGNINGSFAG 23
UNIVERSITETSFAG 23
KJØKKENFAG 22
LIVSSYNSFAG 21
LÅGLØNNSFAG 21
HUSDYRFAG 21
LANDBRUKSFAG 21
SJØFARTSFAG 21
LAVLØNNSFAG 20
MATEMATIKKFAG 19
FERDIGHETSFAG 19
YNDLINGSFAG 19
KRISTENDOMSFAG 19
ORIENTERINGSFAG 19
MILJØFAG 18
INGENIØRFAG 18
GULLSMEDFAG 18
BAKTERIOFAG 18
SAMFUNNSFAG 18
TILVALGSFAG 17
REVYFAG 17
SKOMAKERFAG 17
FORMINGSFAG 17
SPRÅKFAG 17
ANTROPOFAG 17
YRKESFAG 16
ARTIUMSFAG 16
OMSORGSFAG 16
FRISØRFAG 16
BETONGFAG 16
HISTORIEFAG 16
RELIGIONSFAG 16
KONDITORFAG 16
INDUSTRIFAG 16
KOPROFAG 16
HOVEDFAG 16
STØTTEFAG 15
EKSAMENSFAG 15
KJERNEFAG 15
HØSTFAG 15
ARKITEKTFAG 15
GARVERFAG 15
KOMEDIEFAG 15
VÅRFAG 14
SNEKKERFAG 14
KUNSTFAG 14
ELEKTROFAG 14
MELLOMFAG 14
XYLOFAG 14
KOKKEFAG 14
OPIOFAG 14
HANDELSFAG 14
GRUNNFAG 14
HOTELLFAG 14
KONTORFAG 14
FISKERIFAG 14
BASISFAG 13
ALLMENNFAG 13
VALGFAG 13
JORDFAG 13
TEKSTILFAG 13
NATURFAG 13
HENGEFAG 13
ØSOFAG 13
BANKFAG 13
BASALFAG 13
LINJEFAG 13
BERGFAG 13
FELLESFAG 12
IDRETTSFAG 12
HELSEFAG 12
NORSKFAG 12
SKOLEFAG 12
SARKOFAG 12
SOSIALFAG 12
MEDIEFAG 11
ANDROFAG 11
MALERFAG 11
ROLLEFAG 11
STORFAG 10
BIFAG 10
ZOOFAG 9
LESEFAG 9
SIDEFAG 9
REALFAG 9
DATAFAG 9

Bøyningsformer av FAG

Lignende ord av FAG

Anagram av FAG

For mer informasjon om ordet FAG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FAG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok