FAG i Scrabble - ordspill.com

FAG i Scrabble

FAG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFG.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1G2

Ved å legge til én bokstav til FAG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUGA 9
FOGA 7
FAGN 6
FANG 6
FARG 6
FLAG 6
GAFL 6
GRAF 6

Ord som starter på FAG

OrdPoeng
FAGOCYTTER 27
FAGOCYTTEN 27
FAGOCYTT 25
FAGJURYENE 23
FAGJURYER 22
FAGJURYEN 22
FAGUTTRYKK 22
FAGGRUPPEN 22
FAGPRØVENE 22
FAGGRUPPER 22
FAGBYGGENE 22
FAGGRUPPE 21
FAGGRUPPA 21
FAGPRØVEN 21
FAGPRØVER 21
FAGBYGGET 21
FAGJURY 20
FAGMILJØET 20
FAGPRØVE 20
FAGBOKPRIS 20
FAGBYGGA 20
FAGMILJØER 20
FAGHJELPER 20
FAGPRØVA 20
FAGFORBUND 20
FAGHJELPEN 20
FAGSTUDIUM 19
FAGUTVALGA 19
FAGMILJØA 19
FAGKYNDIGE 19
FAGPÅMELDE 19
FAGHJELPA 19
FAGSPRÅKET 19
FAGBYGG 19
FAGBØKENE 19
FAGØKONOM 19
FAGBRØDRE 18
FAGTILBUDA 18
FAGMILJØ 18
FAGBØKER 18
FAGKYNDIG 18
FAGPÅMELD 18
FAGSPRÅKA 18
FAGHJELP 18
FAGUTVALG 18
FAGMILITÆR 18
FAGNABUDET 18
FAGBREVENE 18
FAGORDBOKA 18
FAGOMRÅDER 17
FAGSPRÅK 17
FAGOMRÅDET 17
FAGLÆRERNE 17
FAGBREVER 17
FAGJURIST 17
FAGTILBUD 17
FAGNABUDA 17
FAGLÆREREN 17
FAGORDBOK 17
FAGBREVET 17
FAGERHUENE 17
FAGBIOLOG 17
FAGEKSPERT 16
FAGNAROPET 16
FAGOMRÅDA 16
FAGOMRÅDE 16
FAGERGÅSEN 16
FAGNABUD 16
FAGVERKENE 16
FAGMØTENE 16
FAGKURSENE 16
FAGERGJESS 16
FAGVALGENE 16
FAGLÆRERE 16
FAGERHUEN 16
FAGBREVA 16
FAGSJEFENE 16
FAGERHUER 16
FAGSTUDIER 15
FAGMURENE 15
FAGKRITIKK 15
FAGLINJENE 15
FAGERHUE 15
FAGBOKEN 15
FAGERLUENE 15
FAGMØTET 15
FAGERHUA 15
FAGERGÅSA 15
FAGRESSURS 15
FAGPERSON 15
FAGSJEFEN 15
FAGKURSER 15
FAGVERKET 15
FAGLIGHETA 15
FAGPLANENE 15
FAGBREV 15
FAGSTUDIET 15
FAGPRESSER 15
FAGPRESSEN 15
FAGBROREN 15
FAGVALGET 15
FAGDOMMERE 15
FAGMØTER 15
FAGSTOFFET 15
FAGVERKER 15
FAGBLADENE 15
FAGKURSET 15
FAGARBEIDA 15
FAGLÆRTE 15
FAGUTDANNA 15
FAGNAROPA 15
FAGLÆRER 15
FAGSJEFER 15
FAGPRATET 14
FAGSTUDIA 14
FAGKOMITE 14
FAGPLANER 14
FAGSTOFFA 14
FAGFOLKET 14
FAGLINJER 14
FAGDOMMER 14
FAGERHETEN 14
FAGETIKKEN 14
FAGKRITISK 14
FAGOMANIEN 14
FAGORGANET 14
FAGTEKNISK 14
FAGERROGNA 14
FAGORGANER 14
FAGOMANIER 14
FAGRÅDENE 14
FAGPLANEN 14
FAGBLADER 14
FAGPRESSE 14
FAGERLUEN 14
FAGPRESSA 14
FAGLINJEN 14
FAGARBEID 14
FAGPRATEN 14
FAGSKOLENE 14
FAGMUREN 14
FAGMØTA 14
FAGKURSA 14
FAGLÆRT 14
FAGNAROP 14
FAGERGÅS 14
FAGVALGA 14
FAGLIGHET 14
FAGMØTE 14
FAGERLUER 14
FAGMURER 14
FAGVERKA 14
FAGRESURS 14
FAGBLADET 14
FAGBOKA 14
FAGVALG 13
FAGLINJE 13
FAGFOLKA 13
FAGGRENSER 13
FAGSJEF 13
FAGMESSIG 13
FAGERFIOL 13
FAGMENNENE 13
FAGKODENE 13
FAGSEKTOR 13
FAGERLUE 13
FAGSKOLEN 13
FAGRÅDET 13
FAGIDIOTER 13
FAGTERMENE 13
FAGVERK 13
FAGSKOLER 13
FAGIDIOTEN 13
FAGBROR 13
FAGERHETA 13
FAGGRENSEN 13
FAGSTOFF 13
FAGFELTENE 13
FAGERROGN 13
FAGKURS 13
FAGLINJA 13
FAGKRETSEN 13
FAGORGANA 13
FAGBOK 13
FAGKRETSER 13
FAGGINGEN 13
FAGFELLENE 13
FAGERLUA 13
FAGMESSENE 13
FAGRETNING 13
FAGBLADA 13
FAGOMANT 12
FAGMANNEN 12
FAGGRENSE 12
FAGPLAN 12
FAGETATENE 12
FAGERHET 12
FAGLEDEREN 12
FAGOTTIST 12
FAGRETTEDE 12
FAGLEDERNE 12
FAGOMANE 12
FAGTERMEN 12
FAGSKOLE 12
FAGFELLEN 12
FAGFELTER 12
FAGSTOLTE 12
FAGFELLER 12
FAGTIMENE 12
FAGMESSEN 12
FAGFELTET 12
FAGETISKE 12
FAGORDENE 12
FAGNINGEN 12
FAGOTTENE 12
FAGKODER 12
FAGMUR 12
FAGRETTETE 12
FAGEMNENE 12
FAGMESSER 12
FAGGRENSA 12
FAGKODEN 12
FAGERLEIK 12
FAGOMANI 12
FAGFOLK 12
FAGDAGENE 12
FAGBLAD 12
FAGTERMER 12
FAGETIKK 12
FAGRÅDA 12
FAGORGAN 12
FAGPRAT 12
FAGRÅD 11
FAGOMAN 11
FAGKODE 11
FAGGING 11
FAGVIS 11
FAGOTTEN 11
FAGNINGA 11
FAGSTOLT 11
FAGRETTET 11
FAGMESSA 11
FAGOTTER 11
FAGORDET 11
FAGTIMEN 11
FAGFELLE 11
FAGNADENE 11
FAGIDIOT 11
FAGMESSE 11
FAGDAGEN 11
FAGFELTA 11
FAGEMNER 11
FAGTIMER 11
FAGLEDERE 11
FAGETATER 11
FAGETISK 11
FAGDAGER 11
FAGEMNET 11
FAGKRETS 11
FAGETATEN 11
FAGORDA 10
FAGMENN 10
FAGRESTE 10
FAGNADER 10
FAGEMNA 10
FAGTERM 10
FAGLEDER 10
FAGEMNE 10
FAGFELT 10
FAGLIGE 10
FAGNING 10
FAGNADEN 10
FAGNENDE 10
FAGDELTE 10
FAGMANN 10
FAGTIME 10
FAGRETTA 10
FAGLIG 9
FAGETAT 9
FAGDAG 9
FAGNEDE 9
FAGREST 9
FAGDELT 9
FAGRERE 9
FAGNETE 9
FAGORD 9
FAGOTT 9
FAGNET 8
FAGNER 8
FAGENE 8
FAGNAD 8
FAGNES 8
FAGERT 8
FAGET 7
FAGRE 7
FAGER 7
FAGNA 7
FAGNE 7
FAGN 6
FAGA 6

Ord som slutter med FAG

OrdPoeng
FORDJUPNINGSFAG 29
FORDJUPINGSFAG 28
FORDYPNINGSFAG 27
HUSHOLDNINGSFAG 26
FORDYPINGSFAG 26
UNIVERSITETSFAG 23
SKUESPILLERFAG 23
BYGNINGSFAG 23
PETROLEUMSFAG 23
HÅNDVERKSFAG 23
KJØKKENFAG 22
LANDBRUKSFAG 21
HUSDYRFAG 21
SJØFARTSFAG 21
LIVSSYNSFAG 21
LÅGLØNNSFAG 21
LAVLØNNSFAG 20
MATEMATIKKFAG 19
BYGGFAG 19
KRISTENDOMSFAG 19
ORIENTERINGSFAG 19
FERDIGHETSFAG 19
YNDLINGSFAG 19
GULLSMEDFAG 18
SAMFUNNSFAG 18
BAKTERIOFAG 18
PUGGEFAG 18
INGENIØRFAG 18
MILJØFAG 18
SPRÅKFAG 17
ANTROPOFAG 17
MUSIKKFAG 17
FORMINGSFAG 17
SKOMAKERFAG 17
TILVALGSFAG 17
REVYFAG 17
OMSORGSFAG 16
ARTIUMSFAG 16
HOVEDFAG 16
BETONGFAG 16
RELIGIONSFAG 16
INDUSTRIFAG 16
FYTOFAG 16
KOPROFAG 16
KONDITORFAG 16
YRKESFAG 16
HISTORIEFAG 16
FRISØRFAG 16
HØSTFAG 15
KOMEDIEFAG 15
STØTTEFAG 15
ARKITEKTFAG 15
KJERNEFAG 15
GARVERFAG 15
EKSAMENSFAG 15
MELLOMFAG 14
KONTORFAG 14
ELEKTROFAG 14
SNEKKERFAG 14
HANDELSFAG 14
FISKERIFAG 14
HOTELLFAG 14
GRUNNFAG 14
LÆREFAG 14
KOKKEFAG 14
BRUFAG 14
VÅRFAG 14
BUEFAG 14
OPIOFAG 14
KUNSTFAG 14
XYLOFAG 14
NATURFAG 13
MAKROFAG 13
STEMMEFAG 13
OVERFAG 13
BANKFAG 13
ALLMENNFAG 13
LINJEFAG 13
JORDFAG 13
BERGFAG 13
TEKSTILFAG 13
BASALFAG 13
MIKROFAG 13
VALGFAG 13
UNDERFAG 13
ØSOFAG 13
HENGEFAG 13
BASISFAG 13
BROFAG 12
NORSKFAG 12
FELLESFAG 12
SOSIALFAG 12
HELSEFAG 12
IDRETTSFAG 12
SKOLEFAG 12
SARKOFAG 12
GARDINFAG 12
NEKROFAG 12
MOTEFAG 11
TEATERFAG 11
MALERFAG 11
MEDIEFAG 11
FILMFAG 11
ANDROFAG 11
RADIOFAG 11
KAFEFAG 11
ROLLEFAG 11
SMEDFAG 10
STORFAG 10
AEROFAG 10
TOLLFAG 10
TAMEFAG 10
BIFAG 10
DATAFAG 9
SIDEFAG 9
LESEFAG 9
REALFAG 9
ZOOFAG 9
MATFAG 9
IDEFAG 8
DELFAG 8

Bøyningsformer av FAG

Lignende ord av FAG

Anagram av FAG

For mer informasjon om ordet FAG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FAG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok