FANG i Scrabble - ordspill.com

FANG i Scrabble

FANG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFGN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2A1N1G2

Ved å legge til én bokstav til FANG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FAGNE 7
FANGE 7
FENGA 7
GNAFS 7

Ord som starter på FANG

OrdPoeng
FANGSTFARTØYENE 27
FANGSTFARTØYET 26
FANGSTDAGBØKENE 26
FANGSTFARTØYER 26
FANGSTFARTØYA 25
FANGETILVÆRELSE 25
FANGEUTVEKSLING 25
FANGSTDAGBØKER 25
FANGSTKVANTUMET 25
FANGEBEFOLKNING 24
FANGSTFARTØY 24
FANGEVOKTERSKEN 23
FANGSTSTOPPENE 23
FANGSTKVANTUM 23
FANGECELLENE 23
FANGEBEHANDLING 23
FANGEVOKTERSKER 23
FANGEVOKTERSKA 22
FANGSTSTOPPEN 22
FANGECELLEN 22
FANGSTDAGBOKEN 22
FANGEVOKTERSKE 22
FANGECELLER 22
FANGSTSTOPPET 22
FANGSTHYTTENE 22
FANGSTREDSKAPER 21
FANGECELLA 21
FANGSTREDSKAPEN 21
FANGSTHYTTER 21
FANGSTSTOPPA 21
FANGSTDAGBOKA 21
FANGSTKVANTAENE 21
FANGEAVDELINGER 21
FANGEØYENE 21
FANGECELLE 21
FANGSTHYTTEN 21
FANGSTREDSKAPET 21
FANGEAVDELINGEN 21
FANGSTNASJONENE 21
FANGEVOKTEREN 20
FANGEØYER 20
FANGEAVDELINGA 20
FANGEVOKTERNE 20
FANGSTKVOTENE 20
FANGSTDAGBOK 20
FANGENUMMERET 20
FANGSTSTOPP 20
FANGSTHYTTE 20
FANGSTBÅTENE 20
FANGSTNASJONEN 20
FANGSTHYTTA 20
FANGSTREDSKAPA 20
FANGETRANSPORT 20
FANGEØYEN 20
FANGSTNASJONER 20
FANGSTKVOTER 19
FANGSTSKUTENE 19
FANGEHULLENE 19
FANGSTBÅTEN 19
FANGSTKVOTEN 19
FANGKUBENE 19
FANGEVOKTERE 19
FANGSTBÅTER 19
FANGSTREDSKAP 19
FANGEERFARINGEN 19
FANGSTSESONGENE 19
FANGSTFLÅTENE 19
FANGEØYA 19
FANGSTPLASSENE 19
FANGSTKOSTNADEN 19
FANGEAVDELING 19
FANGENSKAPENE 19
FANGSTKOSTNADER 19
FANGEERFARINGER 19
FANGEVOKTER 18
FANGEHULLET 18
FANGSTFLÅTEN 18
FANGEERFARINGA 18
FANGSTKVANTA 18
FANGSTSKUTER 18
FANGENUMMER 18
FANGSTKVOTE 18
FANGSTMÅTENE 18
FANGEØY 18
FANGENUMRENE 18
FANGESKIPENE 18
FANGEHULLER 18
FANGSTSESONGEN 18
FANGSTMETODENE 18
FANGSTNASJON 18
FANGSTSESONGER 18
FANGSTMENGDENE 18
FANGENSKAPET 18
FANGSTSKUTEN 18
FANGKUBER 18
FANGSTFLÅTER 18
FANGSTFOLKENE 18
FANGKUBEN 18
FANGSTPLASSER 18
FANGSTPLASSEN 18
FANGSTKOSTNAD 17
FANGSTMETODER 17
FANGSTINNSATSER 17
FANGSTMETODEN 17
FANGSTINNSATSEN 17
FANGSTMENGDER 17
FANGETÅRNENE 17
FANGSTMENGDEN 17
FANGEROMMENE 17
FANGSTFOLKET 17
FANGEERFARING 17
FANGSTSKUTE 17
FANGENSKAPA 17
FANGSTMÅTER 17
FANGSTSKUTA 17
FANGEHULLA 17
FANGSTMÅTEN 17
FANGSTFLÅTE 17
FANGESKIPET 17
FANGSTBÅT 17
FANGKUBE 17
FANGSTMENGDE 16
FANGENUMRE 16
FANGESKIPA 16
FANGSTMETODE 16
FANGSTMÅTE 16
FANGEROMMET 16
FANGEDRAKTENE 16
FANGSTDATOENE 16
FANGSTSESONG 16
FANGSTPLASS 16
FANGENUMRA 16
FANGEHOLENE 16
FANGEHULL 16
FANGSTFOLKA 16
FANGSTFELTENE 16
FANGETÅRNET 16
FANGENSKAP 16
FANGSTMENNENE 16
FANGTRÅDENE 16
FANGEROMMA 15
FANGESKIP 15
FANGSTFELTER 15
FANGTRÅDEN 15
FANGETÅRNA 15
FANGEHOLET 15
FANGSTINNSATS 15
FANGTRÅDER 15
FANGEDRAKTEN 15
FANGSTFOLK 15
FANGSTDATOEN 15
FANGEDRAKTER 15
FANGSTDATOER 15
FANGSTFELTET 15
FANGSKINNENE 15
FANGSTMANNEN 15
FANGELEIRENE 14
FANGSKINNET 14
FANGEHOLA 14
FANGETÅRN 14
FANGSNORENE 14
FANGSTFELTA 14
FANGESELLENE 14
FANGEDRAKTA 14
FANGEHOL 13
FANGTAKENE 13
FANGSNORER 13
FANGSTDATO 13
FANGARMENE 13
FANGTRÅD 13
FANGESELLEN 13
FANGSTMENN 13
FANGELEIRER 13
FANGEDRAKT 13
FANGINGENE 13
FANGESELLER 13
FANGELEIREN 13
FANGSTMANN 13
FANGSTFELT 13
FANGSKINNA 13
FANGSNOREN 13
FANGTAKET 12
FANGEROM 12
FANGLINENE 12
FANGSKINN 12
FANGSNORA 12
FANGARMER 12
FANGINGEN 12
FANGSTENDE 12
FANGESELLE 12
FANGINGER 12
FANGARMEN 12
FANGESELLA 12
FANGSNOR 11
FANGSTEDE 11
FANGSTETE 11
FANGTAKA 11
FANGSTENE 11
FANGELEIR 11
FANGINGA 11
FANGLINEN 11
FANGLINER 11
FANGTAK 10
FANGING 10
FANGSTER 10
FANGERNE 10
FANGSTEN 10
FANGARM 10
FANGEREN 10
FANGSTES 10
FANGLINE 10
FANGENDE 10
FANGLINA 10
FANGSTET 10
FANGENT 9
FANGETE 9
FANGSTA 9
FANGEDE 9
FANGSTE 9
FANGERE 9
FANGENE 9
FANGNE 8
FANGET 8
FANGER 8
FANGES 8
FANGEN 8
FANGST 8
FANGE 7
FANGA 7

Ord som slutter med FANG

OrdPoeng
ULYKKESOMFANG 27
BEGREPSOMFANG 24
ARBEIDSOMFANG 20
STOFFTILFANG 17
OPPFANG 16
HÆRFANG 16
SKADEOMFANG 16
GJERDEFANG 16
BLIKKFANG 16
BRENNEFANG 15
KILDETILFANG 15
TONEOMFANG 15
VINGEFANG 15
MODERFANG 13
ORDTILFANG 13
VINDFANG 13
VEDFANG 12
UNNFANG 12
GARDFANG 11
ROMFANG 11
ÅTFANG 11
OMFANG 10
INNFANG 9
TILFANG 9

Bøyningsformer av FANG

Lignende ord av FANG

Anagram av FANG

For mer informasjon om ordet FANG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FANG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok