FANG i Scrabble - ordspill.com

FANG i Scrabble

FANG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFGN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2A1N1G2

Ved å legge til én bokstav til FANG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FAGNE 7
FANGE 7
FENGA 7
GNAFS 7

Ord som starter på FANG

OrdPoeng
FANGSTFARTØYENE 27
FANGSTFARTØYET 26
FANGSTFARTØYER 26
FANGSTDAGBØKENE 26
FANGEUTVEKSLING 25
FANGSTDAGBØKER 25
FANGSTFARTØYA 25
FANGETILVÆRELSE 25
FANGSTKVANTUMET 25
FANGSTFARTØY 24
FANGEBEFOLKNING 24
FANGECELLENE 23
FANGSTSTOPPENE 23
FANGSTKVANTUM 23
FANGEBEHANDLING 23
FANGEVOKTERSKEN 23
FANGEVOKTERSKER 23
FANGSTSTOPPET 22
FANGECELLEN 22
FANGEVOKTERSKE 22
FANGSTDAGBOKEN 22
FANGSTSTOPPEN 22
FANGEVOKTERSKA 22
FANGECELLER 22
FANGSTHYTTENE 22
FANGSTHYTTER 21
FANGSTDAGBOKA 21
FANGECELLE 21
FANGECELLA 21
FANGSTHYTTEN 21
FANGSTSTOPPA 21
FANGEØYENE 21
FANGSTREDSKAPEN 21
FANGSTNASJONENE 21
FANGSTREDSKAPER 21
FANGSTKVANTAENE 21
FANGEAVDELINGEN 21
FANGEAVDELINGER 21
FANGSTREDSKAPET 21
FANGSTBÅTENE 20
FANGSTDAGBOK 20
FANGEAVDELINGA 20
FANGSTSTOPP 20
FANGEØYER 20
FANGSTHYTTE 20
FANGSTREDSKAPA 20
FANGEVOKTEREN 20
FANGETRANSPORT 20
FANGSTHYTTA 20
FANGEØYEN 20
FANGENUMMERET 20
FANGEVOKTERNE 20
FANGSTNASJONER 20
FANGSTKVOTENE 20
FANGSTNASJONEN 20
FANGSTBÅTEN 19
FANGSTKVOTER 19
FANGSTKOSTNADER 19
FANGSTPLASSENE 19
FANGSTKOSTNADEN 19
FANGEERFARINGER 19
FANGEVOKTERE 19
FANGSTKVOTEN 19
FANGEHULLENE 19
FANGEAVDELING 19
FANGEERFARINGEN 19
FANGSTSESONGENE 19
FANGSTSKUTENE 19
FANGSTREDSKAP 19
FANGENSKAPENE 19
FANGKUBENE 19
FANGSTFLÅTENE 19
FANGSTBÅTER 19
FANGEØYA 19
FANGEHULLET 18
FANGKUBER 18
FANGSTFLÅTEN 18
FANGSTKVOTE 18
FANGSTKVANTA 18
FANGENUMMER 18
FANGSTFLÅTER 18
FANGSTNASJON 18
FANGKUBEN 18
FANGSTSKUTER 18
FANGSTMÅTENE 18
FANGENSKAPET 18
FANGEHULLER 18
FANGSTPLASSEN 18
FANGEVOKTER 18
FANGSTMENGDENE 18
FANGSTSESONGER 18
FANGSTSKUTEN 18
FANGEØY 18
FANGESKIPENE 18
FANGEERFARINGA 18
FANGSTSESONGEN 18
FANGSTMETODENE 18
FANGENUMRENE 18
FANGSTPLASSER 18
FANGSTFOLKENE 18
FANGSTFOLKET 17
FANGSTMETODER 17
FANGSTKOSTNAD 17
FANGETÅRNENE 17
FANGSTMÅTER 17
FANGSTSKUTA 17
FANGSTBÅT 17
FANGEROMMENE 17
FANGSTSKUTE 17
FANGENSKAPA 17
FANGSTFLÅTE 17
FANGSTINNSATSER 17
FANGSTINNSATSEN 17
FANGKUBE 17
FANGEHULLA 17
FANGSTMETODEN 17
FANGSTMENGDEN 17
FANGSTMENGDER 17
FANGSTMÅTEN 17
FANGEERFARING 17
FANGESKIPET 17
FANGSTDATOENE 16
FANGESKIPA 16
FANGEHULL 16
FANGSTMÅTE 16
FANGSTMENGDE 16
FANGENUMRE 16
FANGSTMETODE 16
FANGSTSESONG 16
FANGSTFELTENE 16
FANGSTPLASS 16
FANGENUMRA 16
FANGEHOLENE 16
FANGTRÅDENE 16
FANGENSKAP 16
FANGEROMMET 16
FANGSTFOLKA 16
FANGETÅRNET 16
FANGSTMENNENE 16
FANGEDRAKTENE 16
FANGETÅRNA 15
FANGSTFELTER 15
FANGSTFOLK 15
FANGSTDATOEN 15
FANGTRÅDER 15
FANGEHOLET 15
FANGTRÅDEN 15
FANGSTDATOER 15
FANGSTFELTET 15
FANGEDRAKTEN 15
FANGSKINNENE 15
FANGSTINNSATS 15
FANGSTMANNEN 15
FANGEDRAKTER 15
FANGEROMMA 15
FANGESKIP 15
FANGELEIRENE 14
FANGSKINNET 14
FANGEHOLA 14
FANGSNORENE 14
FANGEDRAKTA 14
FANGSTFELTA 14
FANGESELLENE 14
FANGETÅRN 14
FANGTRÅD 13
FANGEHOL 13
FANGSKINNA 13
FANGESELLER 13
FANGTAKENE 13
FANGELEIRER 13
FANGELEIREN 13
FANGARMENE 13
FANGSTDATO 13
FANGESELLEN 13
FANGSNORER 13
FANGSTMANN 13
FANGSTMENN 13
FANGEDRAKT 13
FANGINGENE 13
FANGSTFELT 13
FANGSNOREN 13
FANGESELLE 12
FANGSTENDE 12
FANGLINENE 12
FANGEROM 12
FANGTAKET 12
FANGESELLA 12
FANGSKINN 12
FANGINGEN 12
FANGSNORA 12
FANGINGER 12
FANGARMER 12
FANGARMEN 12
FANGINGA 11
FANGELEIR 11
FANGTAKA 11
FANGLINEN 11
FANGSTEDE 11
FANGSTETE 11
FANGSTENE 11
FANGLINER 11
FANGSNOR 11
FANGTAK 10
FANGARM 10
FANGING 10
FANGENDE 10
FANGLINA 10
FANGLINE 10
FANGSTER 10
FANGSTET 10
FANGSTEN 10
FANGERNE 10
FANGSTES 10
FANGEREN 10
FANGETE 9
FANGENE 9
FANGENT 9
FANGEDE 9
FANGSTA 9
FANGSTE 9
FANGERE 9
FANGNE 8
FANGER 8
FANGES 8
FANGEN 8
FANGST 8
FANGET 8
FANGE 7
FANGA 7

Ord som slutter med FANG

OrdPoeng
ULYKKESOMFANG 27
BEGREPSOMFANG 24
ARBEIDSOMFANG 20
STOFFTILFANG 17
GJERDEFANG 16
SKADEOMFANG 16
BLIKKFANG 16
OPPFANG 16
HÆRFANG 16
VINGEFANG 15
KILDETILFANG 15
BRENNEFANG 15
TONEOMFANG 15
ORDTILFANG 13
VINDFANG 13
MODERFANG 13
UNNFANG 12
VEDFANG 12
ÅTFANG 11
ROMFANG 11
GARDFANG 11
OMFANG 10
TILFANG 9
INNFANG 9

Bøyningsformer av FANG

Lignende ord av FANG

Anagram av FANG

For mer informasjon om ordet FANG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FANG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok