FANG i Scrabble - ordspill.com

FANG i Scrabble

FANG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFGN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2A1N1G2

Ved å legge til én bokstav til FANG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FONGA 8
FAGNE 7
FANGE 7
FEGNA 7
FENGA 7
GNAFS 7

Ord som starter på FANG

OrdPoeng
FANGSTFARTØYET 26
FANGSTFARTØYER 26
FANGSTFARTØYA 25
FANGSTDAGBØKER 25
FANGSTFARTØY 24
FANGSTSTOPPENE 23
FANGECELLENE 23
FANGSTKVANTUM 23
FANGSTSTOPPEN 22
FANGSTSTOPPET 22
FANGSTHYTTENE 22
FANGEVOKTERSKA 22
FANGECELLER 22
FANGEVOKTERSKE 22
FANGECELLEN 22
FANGSTDAGBOKEN 22
FANGECELLE 21
FANGSTHYTTEN 21
FANGSTDAGBOKA 21
FANGECELLA 21
FANGSTSTOPPA 21
FANGEØYENE 21
FANGSTHYTTER 21
FANGEAVDELINGER 21
FANGSTHYTTE 20
FANGSTSTOPP 20
FANGSTHYTTA 20
FANGSTDAGBOK 20
FANGSTBÅTENE 20
FANGENUMMERET 20
FANGEØYER 20
FANGSTNASJONEN 20
FANGETRANSPORT 20
FANGSTREDSKAPA 20
FANGEVOKTEREN 20
FANGEAVDELINGA 20
FANGEVOKTERNE 20
FANGSTKVOTENE 20
FANGSTNASJONER 20
FANGEØYEN 20
FANGSTKOSTNADEN 19
FANGSTSESONGENE 19
FANGSTBÅTER 19
FANGEBURENE 19
FANGSTPLASSENE 19
FANGSTSKUTENE 19
FANGSTBÅTEN 19
FANGEHULLENE 19
FANGSTKVOTER 19
FANGEVOKTERE 19
FANGSTFLÅTENE 19
FANGSTKVOTEN 19
FANGSTREDSKAP 19
FANGENSKAPENE 19
FANGEAVDELING 19
FANGBÅNDENE 19
FANGKUBENE 19
FANGEØYA 19
FANGEHULLET 18
FANGSTSKUTER 18
FANGKUBEN 18
FANGSTFOLKENE 18
FANGSTKVOTE 18
FANGEØY 18
FANGENSKAPET 18
FANGSTPLASSER 18
FANGSTMÅTENE 18
FANGEHULLER 18
FANGBURENE 18
FANGEVOKTER 18
FANGEGÅRDENE 18
FANGENUMMER 18
FANGBÅNDET 18
FANGEHUSENE 18
FANGSTFLÅTER 18
FANGSTSKUTEN 18
FANGSTFLÅTEN 18
FANGEBURET 18
FANGSTKVANTA 18
FANGSTNASJON 18
FANGHUNDENE 18
FANGESKIPENE 18
FANGKUBER 18
FANGSTPLASSEN 18
FANGEERFARINGA 18
FANGSTSESONGER 18
FANGENUMRENE 18
FANGSTSESONGEN 18
FANGSTMETODENE 18
FANGSTMENGDENE 18
FANGSTSKUTA 17
FANGEHUSET 17
FANGSTMETODER 17
FANGHUNDEN 17
FANGETÅRNENE 17
FANGEGÅRDEN 17
FANGEROMMENE 17
FANGSTFOLKET 17
FANGEHULLA 17
FANGESKIPET 17
FANGSTTURENE 17
FANGHUNDER 17
FANGSTINNSATSEN 17
FANGEERFARING 17
FANGSTMÅTEN 17
FANGSTMENGDEN 17
FANGSTFLÅTE 17
FANGEGÅRDER 17
FANGEBURA 17
FANGBÅNDA 17
FANGSTBÅT 17
FANGSTMÅTER 17
FANGSTKOSTNAD 17
FANGSTMENGDER 17
FANGSTSKUTE 17
FANGKUBE 17
FANGBURET 17
FANGSTMETODEN 17
FANGENSKAPA 17
FANGSTPLASS 16
FANGETÅRNET 16
FANGSTMENGDE 16
FANGBARNENE 16
FANGBÅND 16
FANGTAKINGEN 16
FANGEHOLENE 16
FANGSTSESONG 16
FANGENUMRE 16
FANGSTTUREN 16
FANGSTMÅTE 16
FANGEROMMET 16
FANGBANDENE 16
FANGSTTURER 16
FANGTRÅDENE 16
FANGBURA 16
FANGBEINENE 16
FANGEBUR 16
FANGSTFOLKA 16
FANGSTMETODE 16
FANGSTDATOENE 16
FANGEDRAKTENE 16
FANGENUMRA 16
FANGENSKAP 16
FANGESKIPA 16
FANGEHUSA 16
FANGSTMENNENE 16
FANGSTFELTENE 16
FANGEHULL 16
FANGEGARDENE 15
FANGSTDAGENE 15
FANGHUND 15
FANGEGÅRD 15
FANGTAKINGA 15
FANGBARNET 15
FANGLÅSENE 15
FANGSTINNSATS 15
FANGEHUS 15
FANGSTFELTET 15
FANGBUR 15
FANGESKIP 15
FANGDAMMENE 15
FANGTRÅDEN 15
FANGTRÅDER 15
FANGSTFOLK 15
FANGEDRAKTER 15
FANGBEINET 15
FANGSTMANNEN 15
FANGEROMMA 15
FANGEHOLET 15
FANGBANDET 15
FANGSTDATOER 15
FANGSTDATOEN 15
FANGETÅRNA 15
FANGSKINNENE 15
FANGBENENE 15
FANGEDRAKTEN 15
FANGSTFELTER 15
FANGBARNA 14
FANGNINGENE 14
FANGBEINA 14
FANGSKINNET 14
FANGSTTUR 14
FANGETÅRN 14
FANGDAMMEN 14
FANGTAINGEN 14
FANGSTDAGEN 14
FANGEGARDER 14
FANGSTINGEN 14
FANGBENET 14
FANGBANDA 14
FANGSTFELTA 14
FANGEDRAKTA 14
FANGTAKING 14
FANGDAMMER 14
FANGLÅSEN 14
FANGELEIRENE 14
FANGSTDAGER 14
FANGLÅSER 14
FANGLÅSET 14
FANGESELLENE 14
FANGEGARDEN 14
FANGTAKENDE 14
FANGSNORENE 14
FANGEHOLA 14
FANGBARN 13
FANGBAND 13
FANGBENA 13
FANGBEIN 13
FANGEDRAKT 13
FANGSTINGA 13
FANGNINGEN 13
FANGTAINGA 13
FANGSNOREN 13
FANGSTMANN 13
FANGARMENE 13
FANGTAKENE 13
FANGSNORER 13
FANGNINGER 13
FANGSTDATO 13
FANGSKINNA 13
FANGSTFELT 13
FANGSTMENN 13
FANGNETTENE 13
FANGLÅSA 13
FANGESELLER 13
FANGELEIREN 13
FANGESELLEN 13
FANGSTTIDEN 13
FANGELEIRER 13
FANGTRÅD 13
FANGEHOL 13
FANGSTDAG 12
FANGARMEN 12
FANGARMER 12
FANGINGEN 12
FANGESELLE 12
FANGEGARD 12
FANGESELLA 12
FANGEROM 12
FANGLINENE 12
FANGTAKET 12
FANGLÅS 12
FANGSTTIDA 12
FANGSKINN 12
FANGSNORA 12
FANGTAING 12
FANGSTING 12
FANGNINGA 12
FANGBEN 12
FANGNETTET 12
FANGSTENDE 12
FANGSTISEN 12
FANGSNOR 11
FANGTOK 11
FANGSTEDE 11
FANGTATTE 11
FANGELEIR 11
FANGSTTID 11
FANGNING 11
FANGSTENE 11
FANGLINER 11
FANGLINEN 11
FANGTAKA 11
FANGSTETE 11
FANGINGA 11
FANGNETTA 11
FANGTAK 10
FANGDAM 10
FANGARM 10
FANGSTEN 10
FANGSTES 10
FANGLINA 10
FANGLINE 10
FANGING 10
FANGSTET 10
FANGNETT 10
FANGENDE 10
FANGERNE 10
FANGSTIS 10
FANGSTER 10
FANGTATT 10
FANGEREN 10
FANGTAS 9
FANGSTE 9
FANGEDE 9
FANGENE 9
FANGSTA 9
FANGETE 9
FANGERE 9
FANGENT 9
FANGTAR 9
FANGST 8
FANGNE 8
FANGEN 8
FANGER 8
FANGTA 8
FANGET 8
FANGES 8
FANGE 7
FANGA 7

Ord som slutter med FANG

OrdPoeng
ULYKKESOMFANG 27
BEGREPSOMFANG 24
ARBEIDSOMFANG 20
STOFFTILFANG 17
BLIKKFANG 16
HÆRFANG 16
OPPFANG 16
SKADEOMFANG 16
GJERDEFANG 16
KILDETILFANG 15
TONEOMFANG 15
BRENNEFANG 15
VINGEFANG 15
OVERFANG 14
ORDTILFANG 13
MODERFANG 13
VINDFANG 13
VEDFANG 12
UNNFANG 12
GARDFANG 11
ROMFANG 11
FORFANG 11
ÅTFANG 11
OMFANG 10
TILFANG 9
INNFANG 9

Bøyningsformer av FANG

Lignende ord av FANG

Anagram av FANG

For mer informasjon om ordet FANG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FANG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok