FANT i Scrabble - ordspill.com

FANT i Scrabble

FANT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFNT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til FANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJANT 9
AFONT 7
TONFA 7
AFTEN 6
FANET 6
FANTE 6
FANTI 6
FASTN 6
FATNE 6
FENTA 6
FETNA 6
FINTA 6
FLANT 6
FLATN 6
NAFST 6

Ord som starter på FANT

OrdPoeng
FANTOMBEGAVELSE 25
FANTESKØYTENE 24
FANTASIPRODUKTA 24
FANTESKØYTEN 23
FANTESKØYTER 23
FANTASIPRODUKT 23
FANTESKØYTE 22
FANTOMLØPENE 22
FANTESKØYTA 22
FANTASIFULLHETA 22
FANTASILØSHETER 22
FANTASILØSHETEN 22
FANTOMKEEPERNE 21
FANTASILØSHETA 21
FANTOMKEEPEREN 21
FANTOMLØPET 21
FANTASIFULLHET 21
FANTASIFIGURENE 21
FANTESTYKKENE 21
FANTOMRESULTATA 21
FANTOMLØPA 20
FANTASILØSHET 20
FANTOMKEEPERE 20
FANTOMRESULTAT 20
FANTESTYKKER 20
FANTESTYKKET 20
FANTASIFIGUREN 20
FANTASISKAPENDE 20
FANTASIFLUKTEN 20
FANTASIFIGURER 20
FANTOMTEGNINGER 20
FANTOMTEGNINGEN 20
FANTOMBILDENE 19
FANTOMLØP 19
FANTOMREDNINGEN 19
FANTASIFLUKTA 19
FANTOMREDNINGER 19
FANTESTYKKE 19
FANTASIVERDENER 19
FANTESTYKKA 19
FANTEGÅINGENE 19
FANTASIDREPENDE 19
FANTEBØLENE 19
FANTOMKEEPER 19
FANTASIDYRENE 19
FANTEFØLGENE 19
FANTOMTEGNINGA 19
FANTASIVERDENEN 19
FANTEBØLER 18
FANTOMBILDET 18
FANTEGÅINGEN 18
FANTEGÅINGER 18
FANTASIFLUKT 18
FANTASIFIGUR 18
FANTOMBILDER 18
FANTASIFOSTERET 18
FANTASIDYRET 18
FANTASIBILDENE 18
FANTASIFOSTRENE 18
FANTEBØLET 18
FANTEFØLGET 18
FANTOMTEGNING 18
FANTEFØLGER 18
FANTOMSMERTENE 18
FANTEBÅTENE 18
FANTOMREDNINGA 18
FANTEBÅTER 17
FANTASIFULLE 17
FANTEPAKKET 17
FANTEJAKTENE 17
FANTOMBILDE 17
FANTEFØLGE 17
FANTOMBILDA 17
FANTASIDYRA 17
FANTEGÅINGA 17
FANTASIFULLT 17
FANTEFØLGA 17
FANTEBÅTEN 17
FANTASIFOSTRET 17
FANTASIBILDER 17
FANTOMSMERTEN 17
FANTASIRIKDOM 17
FANTASIVERDEN 17
FANTASIBILDET 17
FANTOMSMERTER 17
FANTEBØLA 17
FANTOMREDNING 17
FANTESKAPENE 17
FANTEGUTTENE 17
FANTEBØLE 17
FANTESKAPER 16
FANTASERINGENE 16
FANTEGUTTEN 16
FANTEPIKENE 16
FANTESKAPEN 16
FANTASILEIKENE 16
FANTEFUTENE 16
FANTEGUTTER 16
FANTEFOGDENE 16
FANTASILØSE 16
FANTEGÅENDE 16
FANTEFOLKENE 16
FANTASIFOSTER 16
FANTASILAUST 16
FANTASILØST 16
FANTASIFOSTRE 16
FANTASILAUSE 16
FANTEJAKTEN 16
FANTOMSMERTE 16
FANTASIFULL 16
FANTASIFOSTRA 16
FANTASIBILDE 16
FANTASIBILDA 16
FANTEJAKTER 16
FANTEGÅING 16
FANTELÆRTE 16
FANTASIDYR 16
FANTEJAKTA 15
FANTASILEIKEN 15
FANTASILAUS 15
FANTUNGENE 15
FANTEVANENE 15
FANTELÆRT 15
FANTESTREKENE 15
FANTEFOGDEN 15
FANTASILEKENE 15
FANTEPAKK 15
FANTASILØS 15
FANTESLEKTENE 15
FANTEVISENE 15
FANTEPIKER 15
FANTASERINGER 15
FANTEFUTEN 15
FANTEFOGDER 15
FANTEGÅTTE 15
FANTASERINGEN 15
FANTEFUTER 15
FANTEPIKEN 15
FANTOMTIDENE 15
FANTASILEIKER 15
FANTEBÅT 15
FANTASILANDENE 15
FANTEFOLKET 15
FANTEPIKA 14
FANTESLEKTER 14
FANTASERINGA 14
FANTASILEKEN 14
FANTESTREKEN 14
FANTEFULE 14
FANTEVISER 14
FANTEGÅES 14
FANTESTREKER 14
FANTASILEKER 14
FANTESKAP 14
FANTEFERDENE 14
FANTEGÅTT 14
FANTUNGEN 14
FANTEJAKT 14
FANTESLEKTEN 14
FANTASTERIENE 14
FANTEGUTT 14
FANTEFULT 14
FANTUNGER 14
FANTEPIKE 14
FANTOMTIDER 14
FANTEFOLKA 14
FANTELIVET 14
FANTEVISEN 14
FANTASILANDET 14
FANTEVANER 14
FANTOMTIDEN 14
FANTEVANEN 14
FANTEVISET 14
FANTEFUL 13
FANTASTERIET 13
FANTEFOGD 13
FANTESLEKTA 13
FANTASTERIER 13
FANTEGÅR 13
FANTEVISE 13
FANTUNGE 13
FANTEFUT 13
FANTEGÅS 13
FANTAKTIGE 13
FANTEFERDER 13
FANTASTISKE 13
FANTEVANE 13
FANTASIRIKT 13
FANTEFERDEN 13
FANTEVISA 13
FANTEFOLK 13
FANTASIRIKE 13
FANTOMTIDA 13
FANTEREIRENE 13
FANTEGIKK 13
FANTASILEIK 13
FANTASERING 13
FANTASILANDA 13
FANTASERENDE 13
FANTEGODE 12
FANTAKTIG 12
FANTELIV 12
FANTOMTID 12
FANTEVIS 12
FANTEGÅ 12
FANTEFERDA 12
FANTEREIRET 12
FANTASILEK 12
FANTESTREK 12
FANTEGODT 12
FANTORDENE 12
FANTASMENE 12
FANTESLEKT 12
FANTASTISK 12
FANTASIRIK 12
FANTASTERIA 12
FANTOMENE 12
FANTASILAND 12
FANTESTIENE 12
FANTEFERD 11
FANTOMER 11
FANTEREIRA 11
FANTESTIER 11
FANTEGOD 11
FANTOMET 11
FANTASERTE 11
FANTASTENE 11
FANTASIENE 11
FANTASERES 11
FANTINGEN 11
FANTESTIEN 11
FANTASMER 11
FANTASMEN 11
FANTASTERI 11
FANTASERER 11
FANTORDET 11
FANTERIENE 11
FANTASIEN 10
FANTASTEN 10
FANTOMA 10
FANTERIET 10
FANTASERT 10
FANTASERE 10
FANTASME 10
FANTERIER 10
FANTEREIR 10
FANTORDA 10
FANTASIER 10
FANTINGA 10
FANTASTER 10
FANTASER 9
FANTORD 9
FANTING 9
FANTERIA 9
FANTESTI 9
FANTIENE 9
FANTOM 9
FANTENDE 9
FANTAST 8
FANTENE 8
FANTIEN 8
FANTERI 8
FANTIER 8
FANTASI 8
FANTET 7
FANTES 7
FANTER 7
FANTEN 7
FANTI 6
FANTA 6
FANTE 6

Ord som slutter med FANT

OrdPoeng
SKØYERFANT 21
SJØELEFANT 18
JUKSEFANT 17
HUNNELEFANT 17
FYLLEFANT 16
SYKOFANT 16
SKOGSELEFANT 16
SKAUELEFANT 16
OPPFANT 15
BYFANT 15
KRANGLEFANT 14
FLYFANT 14
BRILLEFANT 14
SPREKFANT 14
GJENFANT 13
HIEROFANT 13
PROFANT 12
RANGLEFANT 12
FISLEFANT 11
FILLEFANT 11
AVFANT 10
TISSEFANT 10
BEFANT 10
ADIAFANT 9
FRIFANT 9
DIAFANT 8
INNFANT 8
ELEFANT 8
ENFANT 7
INFANT 7

Bøyningsformer av FANT

Lignende ord av FANT

Anagram av FANT

For mer informasjon om ordet FANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok