FANT i Scrabble - ordspill.com

FANT i Scrabble

FANT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFNT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til FANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJANT 9
AFONT 7
AFTEN 6
FANET 6
FANTI 6
FASTN 6
FATNE 6
FETNA 6
FINTA 6
FLANT 6
FLATN 6
NAFST 6

Ord som starter på FANT

OrdPoeng
FANTOMBEGAVELSE 25
FANTASIPRODUKTA 24
FANTESKØYTENE 24
FANTESKØYTER 23
FANTASIPRODUKT 23
FANTESKØYTEN 23
FANTESKØYTE 22
FANTASIFULLHETA 22
FANTESKØYTA 22
FANTASILØSHETER 22
FANTOMLØPENE 22
FANTASILØSHETEN 22
FANTOMLØPET 21
FANTOMKEEPEREN 21
FANTASILØSHETA 21
FANTOMKEEPERNE 21
FANTESTYKKENE 21
FANTASIFULLHET 21
FANTOMRESULTATA 21
FANTASIFLUKTENE 21
FANTASIFIGURENE 21
FANTOMTEGNINGEN 20
FANTASIFLUKTER 20
FANTOMRESULTAT 20
FANTOMLØPA 20
FANTASILØSHET 20
FANTASISKAPENDE 20
FANTASIFIGUREN 20
FANTOMKEEPERE 20
FANTASIFLUKTEN 20
FANTESTYKKET 20
FANTOMTEGNINGER 20
FANTESTYKKER 20
FANTASIFIGURER 20
FANTEBØLENE 19
FANTESTYKKA 19
FANTOMBILDENE 19
FANTESTYKKE 19
FANTEGÅINGENE 19
FANTEFØLGENE 19
FANTASIDYRENE 19
FANTASIFLUKTA 19
FANTOMKEEPER 19
FANTASIDREPENDE 19
FANTOMTEGNINGA 19
FANTOMREDNINGER 19
FANTASIVERDENEN 19
FANTOMLØP 19
FANTASIVERDENER 19
FANTOMREDNINGEN 19
FANTASIFIGUR 18
FANTEGÅINGEN 18
FANTASIFOSTERET 18
FANTASIFLUKT 18
FANTEBØLET 18
FANTOMBILDET 18
FANTEFØLGET 18
FANTASIDYRET 18
FANTASIFOSTRENE 18
FANTOMBILDER 18
FANTEFØLGER 18
FANTASIBILDENE 18
FANTEBÅTENE 18
FANTEGÅINGER 18
FANTOMREDNINGA 18
FANTOMSMERTENE 18
FANTEBØLER 18
FANTOMTEGNING 18
FANTOMREDNING 17
FANTOMBILDA 17
FANTEBÅTER 17
FANTEBÅTEN 17
FANTESKAPENE 17
FANTEFØLGE 17
FANTEPAKKET 17
FANTASIDYRA 17
FANTOMBILDE 17
FANTEBØLE 17
FANTASIFULLE 17
FANTASIVERDEN 17
FANTOMSMERTEN 17
FANTASIFULLT 17
FANTEBØLA 17
FANTEJAKTENE 17
FANTASIRIKDOM 17
FANTASIBILDER 17
FANTEGÅINGA 17
FANTASIFOSTRET 17
FANTEFØLGA 17
FANTASIBILDET 17
FANTOMSMERTER 17
FANTOMSMERTE 16
FANTASIBILDA 16
FANTEFOLKENE 16
FANTASIDYR 16
FANTASIFOSTRE 16
FANTASERINGENE 16
FANTASIBILDE 16
FANTEJAKTER 16
FANTASILØSE 16
FANTESKAPEN 16
FANTASILAUST 16
FANTASIFOSTRA 16
FANTASILAUSE 16
FANTEGÅING 16
FANTASIFULL 16
FANTESKAPER 16
FANTEJAKTEN 16
FANTASILØST 16
FANTASILEIKENE 16
FANTEGÅENDE 16
FANTASIFOSTER 16
FANTOMTIDENE 15
FANTASILANDENE 15
FANTESLEKTENE 15
FANTASILEKENE 15
FANTASERINGER 15
FANTEPAKK 15
FANTASILEIKEN 15
FANTESTREKENE 15
FANTEGÅTTE 15
FANTASILAUS 15
FANTASILEIKER 15
FANTASILØS 15
FANTUNGENE 15
FANTEJAKTA 15
FANTEFOLKET 15
FANTASERINGEN 15
FANTEBÅT 15
FANTESLEKTEN 14
FANTASILEKER 14
FANTESTREKEN 14
FANTOMTIDER 14
FANTEFERDENE 14
FANTASERINGA 14
FANTESKAP 14
FANTUNGEN 14
FANTASILANDET 14
FANTASTERIENE 14
FANTESLEKTER 14
FANTEGÅES 14
FANTUNGER 14
FANTEGÅTT 14
FANTOMTIDEN 14
FANTASILEKEN 14
FANTEFOLKA 14
FANTEJAKT 14
FANTESTREKER 14
FANTASILANDA 13
FANTASTISKE 13
FANTASERENDE 13
FANTASIRIKE 13
FANTOMTIDA 13
FANTEGÅR 13
FANTUNGE 13
FANTASTERIET 13
FANTAKTIGE 13
FANTEGÅS 13
FANTASILEIK 13
FANTASERING 13
FANTEFERDEN 13
FANTASIRIKT 13
FANTEFOLK 13
FANTESLEKTA 13
FANTEFERDER 13
FANTEGIKK 13
FANTASTERIER 13
FANTASTISK 12
FANTORDENE 12
FANTASILEK 12
FANTASMENE 12
FANTEFERDA 12
FANTOMTID 12
FANTESTREK 12
FANTAKTIG 12
FANTESLEKT 12
FANTOMENE 12
FANTASIRIK 12
FANTASTERIA 12
FANTASILAND 12
FANTEGÅ 12
FANTESTIENE 12
FANTORDET 11
FANTASMER 11
FANTOMER 11
FANTOMET 11
FANTASMEN 11
FANTASERER 11
FANTEFERD 11
FANTESTIER 11
FANTASERES 11
FANTASTENE 11
FANTASTERI 11
FANTERIENE 11
FANTASIENE 11
FANTASERTE 11
FANTESTIEN 11
FANTORDA 10
FANTOMA 10
FANTASTEN 10
FANTASME 10
FANTERIER 10
FANTASIEN 10
FANTASERE 10
FANTERIET 10
FANTASTER 10
FANTASIER 10
FANTASERT 10
FANTOM 9
FANTORD 9
FANTIENE 9
FANTASER 9
FANTERIA 9
FANTESTI 9
FANTIEN 8
FANTAST 8
FANTENE 8
FANTASI 8
FANTERI 8
FANTIER 8
FANTEN 7
FANTER 7
FANTES 7
FANTI 6

Ord som slutter med FANT

OrdPoeng
SKØYERFANT 21
SJØELEFANT 18
HUNNELEFANT 17
SKOGSELEFANT 16
SKAUELEFANT 16
FYLLEFANT 16
BYFANT 15
OPPFANT 15
KRANGLEFANT 14
FLYFANT 14
SPREKFANT 14
BRILLEFANT 14
GJENFANT 13
RANGLEFANT 12
PROFANT 12
FILLEFANT 11
FISLEFANT 11
TISSEFANT 10
BEFANT 10
AVFANT 10
FRIFANT 9
ELEFANT 8
INNFANT 8
INFANT 7

Bøyningsformer av FANT

Lignende ord av FANT

Anagram av FANT

For mer informasjon om ordet FANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok