FARE i Scrabble - ordspill.com

FARE i Scrabble

FARE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEFR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til FARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FERJA 9
BEFAR 9
FRABE 9
AMFER 7
FARKE 7
FERGA 7
FEKAR 7
FREAK 7
FREGA 7
GRAFE 7
FAGRE 7
FARGE 7
FAGER 7
FERMA 7
RAFLE 6
FRESA 6
RAFSE 6
FREDA 6
RAFTE 6
FRASE 6
REFSA 6
SAFER 6
FERDA 6
FLARE 6
FERTA 6
FEIRA 6
FATER 6
FASER 6
FARTE 6
FARSE 6
FARNE 6
FARET 6
FARES 6
FAREN 6
FANER 6
FADER 6
SERAF 6

Ord som starter på FARE

OrdPoeng
FARESYMBOLENE 24
FARESYMBOLET 23
FARESYMBOLER 23
FAREGRUPPENE 23
FAREGRUPPEN 22
FAREGRUPPER 22
FARESYMBOLA 22
FAREGRUPPA 21
FARESYMBOL 21
FAREGRUPPE 21
FAREOMRÅDENE 18
FAREOMRÅDET 17
FAREMOMENTENE 17
FAREOMRÅDER 17
FAREMOMENTET 16
FAREFYLTE 16
FAREMOMENTER 16
FAREOMRÅDA 16
FAREOMRÅDE 16
FARETRUENDE 15
FAREFYLT 15
FARESIGNALENE 15
FAREMOMENTA 15
FAREMOMENT 14
FARESIGNALER 14
FARESIGNALET 14
FAREFULLT 14
FAREFULLE 14
FAREGRENSENE 14
FARESKILTENE 14
FAREKLASSENE 14
FAREGRENSEN 13
FAREGRENSER 13
FAREFULL 13
FARESKILTET 13
FAREKLASSER 13
FAREKLASSEN 13
FARESKILTER 13
FARESIGNALA 13
FAREKLASSE 12
FARESKILTA 12
FARESIGNAL 12
FAREGRENSE 12
FAREKLASSA 12
FARESONENE 12
FAREGRENSA 12
FAREDAGENE 12
FAREDAGEN 11
FARESKILT 11
FARESONER 11
FAREDAGER 11
FARESONEN 11
FAREFRITT 11
FAREFRIE 10
FARESONE 10
FARESONA 10
FAREFRI 9
FAREDAG 9
FARENDE 8
FARENE 7
FARENT 7
FARET 6
FAREN 6
FARES 6
FARER 6

Ord som slutter med FARE

OrdPoeng
EKSPLOSJONSFARE 25
INFEKSJONSFARE 21
TROMPETFANFARE 21
KOLLISJONSFARE 21
SKOGBRANNFARE 20
INFLASJONSFARE 20
RØMNINGSFARE 19
FERDIGBEFARE 18
MILJØFARE 18
STRÅLINGSFARE 18
KONFLIKTFARE 17
SEIERSFANFARE 15
SJØFARE 15
TRAFIKKFARE 15
STRÅLEFARE 14
BRANNFARE 13
DØDSFARE 13
SAUMFARE 13
SYNFARE 13
SMITTEFARE 12
FROSTFARE 12
KRIGSFARE 12
KREFTFARE 12
HELSEFARE 12
LIVSFARE 12
FLOMFARE 12
SKREDFARE 11
HANDFARE 11
BEFARE 10
GASSFARE 10
ILDSFARE 9
FANFARE 9
MISFARE 9
RASFARE 8
ERFARE 7

Lignende ord av FARE

Anagram av FARE

For mer informasjon om ordet FARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok