FARG i Scrabble - ordspill.com

FARG i Scrabble

FARG er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFGR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2A1R1G2

Ved å legge til én bokstav til FARG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRAGÅ 10
FORGA 8
FAGER 7
FAGRE 7
FARGE 7
FERGA 7
FLAGR 7
FREGA 7
FRIGA 7
GRAFE 7
GRAFS 7

Ord som starter på FARG

OrdPoeng
FARGEFJERNSYNET 26
FARGEFJERNSYNA 25
FARGEKOPIMASKIN 24
FARGEBLYANTENE 24
FARGEPULVERET 24
FARGEFJERNSYN 24
FARGEPULVERNE 24
FARGEBLYANTEN 23
FARGECELLENE 23
FARGEPULVERE 23
FARGEBLYANTER 23
FARGEPULVERA 23
FARGEBLINDHETEN 22
FARGEPULVER 22
FARGEPIGMENTENE 22
FARGEVIRKNINGEN 22
FARGETRYKKENE 22
FARGEBLINDHETER 22
FARGECELLER 22
FARGECELLEN 22
FARGEVIRKNINGER 22
FARGEFOTOGRAFIA 22
FARGECELLE 21
FARGEMØNSTERET 21
FARGETRYKKET 21
FARGEHØRSELEN 21
FARGEHØRSLENE 21
FARGEBLINDHETA 21
FARGEBLYANT 21
FARGEFOTOGRAFI 21
FARGECELLA 21
FARGEANALYSENE 21
FARGEVIRKNINGA 21
FARGESKJERMENE 21
FARGEPIGMENTET 21
FARGEMØNSTRENE 21
FARGESJATTERING 21
FARGEPIGMENTER 21
FARGEGRAFIKKENE 21
FARGETRYKKA 20
FARGELEGGINGENE 20
FARGEMERKINGENE 20
FARGEBÅNDENE 20
FARGEHØRSLER 20
FARGEGRAFIKKEN 20
FARGEVIRKNING 20
FARGENYANSENE 20
FARGEVARIANTENE 20
FARGEGRAFIKKER 20
FARGEFJERNEREN 20
FARGESKJERMEN 20
FARGESKJERMER 20
FARGEFJERNERNE 20
FARGESPRAKENDE 20
FARGEANALYSEN 20
FARGEBLINDHET 20
FARGEPIGMENTA 20
FARGEMØNSTRET 20
FARGEANALYSER 20
FARGEMØNSTER 19
FARGEMØNSTRA 19
FARGEKONTRASTER 19
FARGEHØRSEL 19
FARGEBÅNDET 19
FARGEKONTRASTEN 19
FARGELEGGINGEN 19
FARGELEGGINGER 19
FARGETUBENE 19
FARGEVARIANTER 19
FARGEFJERNERE 19
FARGEANALYSE 19
FARGEMERKINGER 19
FARGEVARIANTEN 19
FARGENYANSEN 19
FARGEPRAKTENE 19
FARGENYANSER 19
FARGEMØNSTRE 19
FARGEKOPIENE 19
FARGEANALYSA 19
FARGEPIGMENT 19
FARGEMERKINGEN 19
FARGEHØRSLA 19
FARGETRYKK 19
FARGEKOPIER 18
FARGESYNENE 18
FARGETUBEN 18
FARGEMERKINGA 18
FARGELEGGINGA 18
FARGENYANSE 18
FARGEGRAFIKK 18
FARGELÆRENE 18
FARGEHANDLEREN 18
FARGEPRAKTEN 18
FARGESTOFFENE 18
FARGEKOPIEN 18
FARGEFJERNER 18
FARGEHANDLERNE 18
FARGETUBER 18
FARGEPRAKTER 18
FARGESENDINGENE 18
FARGEBÅNDA 18
FARGESKJERM 18
FARGEVALGENE 18
FARGEKONTRAST 17
FARGESTOFFET 17
FARGELEGGENDE 17
FARGEBÅND 17
FARGELÆRER 17
FARGEPRAKTA 17
FARGEBILDENE 17
FARGEBANDENE 17
FARGEMERKING 17
FARGELÆREN 17
FARGEVARIANT 17
FARGELEGGING 17
FARGEFOTOENE 17
FARGEHANDLENE 17
FARGEMETODENE 17
FARGESTOFFER 17
FARGEHANDELEN 17
FARGEHANDLERE 17
FARGESYNET 17
FARGESENDINGEN 17
FARGEVALGET 17
FARGETUBE 17
FARGESENDINGER 17
FARGEFOTOER 16
FARGEBILDER 16
FARGESTOFFA 16
FARGEMETODEN 16
FARGEVALGA 16
FARGEMESSIGE 16
FARGEFILMENE 16
FARGEFILTERET 16
FARGEBILDET 16
FARGEBLINDE 16
FARGEMETODER 16
FARGEBADENE 16
FARGEKOPI 16
FARGELÆRE 16
FARGEHANDLER 16
FARGESYNA 16
FARGEBANDET 16
FARGEFOTOET 16
FARGEKRITTENE 16
FARGEPRAKT 16
FARGESENDINGA 16
FARGEBLINDT 16
FARGESKALAENE 16
FARGELÆRA 16
FARGEFILTRENE 16
FARGEKLATTENE 16
FARGESTIFTENE 16
FARGEGLEDENE 15
FARGELAUSE 15
FARGESKALAER 15
FARGESENDING 15
FARGESYN 15
FARGEMETODE 15
FARGEKRITTET 15
FARGESTOFF 15
FARGEKLATTEN 15
FARGESTIFTER 15
FARGEFOTOA 15
FARGESTIFTEN 15
FARGEMETTETE 15
FARGELØSE 15
FARGEMESSIG 15
FARGEFILMEN 15
FARGEBANDA 15
FARGEFILMER 15
FARGEHANDEL 15
FARGELEGGES 15
FARGEKODENE 15
FARGEMETTEDE 15
FARGEFILTRET 15
FARGEBILDE 15
FARGEKLATTER 15
FARGEBLIND 15
FARGEVALG 15
FARGEBILDA 15
FARGELAUST 15
FARGEBADET 15
FARGELEGGER 15
FARGESKALAEN 15
FARGELØST 15
FARGEKARTENE 15
FARGEFOTO 14
FARGEBAND 14
FARGELØS 14
FARGELAUS 14
FARGEBADA 14
FARGELEGGE 14
FARGEKARTET 14
FARGEFILTER 14
FARGEFILTRA 14
FARGEGLEDEN 14
FARGEKRITTA 14
FARGEMETTET 14
FARGEFILTRE 14
FARGEKARTER 14
FARGEGLEDER 14
FARGETONENE 14
FARGESANSENE 14
FARGEKODEN 14
FARGESELLENE 14
FARGEKODER 14
FARGEKODE 13
FARGESANSEN 13
FARGEFILM 13
FARGEGLADE 13
FARGEKARTA 13
FARGEBAD 13
FARGEGLEDE 13
FARGEGLEDA 13
FARGETONEN 13
FARGEMETTA 13
FARGEKRITT 13
FARGESELLEN 13
FARGESTIFT 13
FARGINGENE 13
FARGELEGG 13
FARGESANSER 13
FARGESELLER 13
FARGELAGTE 13
FARGESKALA 13
FARGEKLATT 13
FARGETONER 13
FARGESELLE 12
FARGESELLA 12
FARGERIENE 12
FARGEGLAD 12
FARGEEKTE 12
FARGEKART 12
FARGERIKE 12
FARGELAGT 12
FARGINGER 12
FARGERIKT 12
FARGINGEN 12
FARGETONE 12
FARGERIER 11
FARGERIK 11
FARGESANS 11
FARGERIET 11
FARGINGA 11
FARGING 10
FARGERIA 10
FARGENDE 10
FARGERNE 10
FARGEREN 10
FARGEDE 9
FARGERI 9
FARGENE 9
FARGETE 9
FARGERE 9
FARGELA 9
FARGES 8
FARGER 8
FARGEN 8
FARGET 8
FARGA 7
FARGE 7

Ord som slutter med FARG

OrdPoeng
SVARTFARG 14
MISFARG 10

Lignende ord av FARG

Anagram av FARG

For mer informasjon om ordet FARG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FARG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok