FEI i Scrabble - ordspill.com

FEI i Scrabble

FEI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFI.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1I1

Ved å legge til én bokstav til FEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FEIG 6
FEMI 6
FIKE 6
FIME 6
FEIA 5
FEID 5
FEIL 5
FEIR 5
FEIS 5
FEIT 5
FILE 5
FINE 5
FIRE 5
FISE 5
FRIE 5
SEIF 5

Ord som starter på FEI

OrdPoeng
FEILSKJÆRA 20
FEILSKJÆR 19
FEILTRYKKET 19
FEITTRYKKEN 19
FEILBEDØMT 19
FEITTRYKKET 19
FEILBEDØM 18
FEITTRYKKA 18
FEILBRUKET 18
FEILBRUKEN 18
FEILTRYKKA 18
FEILKOBLING 18
FEILSØKINGA 18
FEITTRYKK 17
FEILTRYKK 17
FEILVURDER 17
FEILSØKING 17
FEITEDYRENE 17
FEILERNÆRTE 17
FEILANALYSA 17
FEILSKRIVES 16
FEIEAVGIFT 16
FEILPRISING 16
FEILSPORENE 16
FEILERNÆRT 16
FEILBEREGNA 16
FEILSKREVEN 16
FEITEDYRET 16
FEILBRUK 16
FEILSPORET 15
FEILSKRIVE 15
FEILKJELDE 15
FEILPOSTER 15
FEILPARKER 15
FEILKJELDA 15
FEILMERKING 15
FEILGREPET 15
FEITEVARENE 15
FEILFRIHETA 15
FEILBEREGN 15
FEIERVESENA 15
FEILSKREIV 15
FEITEDYRA 15
FEITEVARER 14
FEILSKRIV 14
FEIGHETENE 14
FEIERVESEN 14
FEITEDYR 14
FEILGREPA 14
FEITEVAREN 14
FEILFRIHET 14
FEIEBRETTA 14
FEILMELDING 14
FEILSLÅTTE 14
FEILVARENE 14
FEILTOLKEDE 14
FEIEMASKINA 14
FEILSKREV 14
FEILSKRIFTA 14
FEILRINGING 14
FEILSPORA 14
FEILSPOR 13
FEILTOLKET 13
FEIGHETEN 13
FEIEMASKIN 13
FEILGREP 13
FEITEGRISEN 13
FEILAKTIGE 13
FEILTREFFA 13
FEITHETENE 13
FEIEBRETT 13
FEILANSLAGA 13
FEILSKRIFT 13
FEILRETTING 13
FEIEKOSTER 13
FEILGRENSER 13
FEIGHETER 13
FEILVARER 13
FEILVAREN 13
FEILTOLKER 13
FEITEVARA 13
FEILSLÅTT 13
FEIEKOSTEN 13
FEIERMESTRE 13
FEILTOLKES 13
FEITEVARE 13
FEILALARMER 13
FEILMARGIN 13
FEIGINGENE 13
FEILSITATET 12
FEILTOLKA 12
FEILVARA 12
FEITHETER 12
FEIGHETA 12
FEILTOLKE 12
FEILVARE 12
FEILBARE 12
FEILAKTIG 12
FEIGINGEN 12
FEILKILDER 12
FEIDINGENE 12
FEILGRENSA 12
FEITINGENE 12
FEILTREFF 12
FEILKILDEN 12
FEIRINGENE 12
FEILTAKENE 12
FEILANSLAG 12
FEILINGENE 12
FEILSLAGET 12
FEILGRENSE 12
FEITOSTENE 12
FEILBART 12
FEITHETEN 12
FEIGINGER 12
FEILINGER 11
FEILSITATA 11
FEITLATENT 11
FEIELISTEN 11
FEILSTILTE 11
FEILINGEN 11
FEILALARM 11
FEILSITERT 11
FEITINGER 11
FEILSLAGA 11
FEIELISTER 11
FEITSILDER 11
FEITLADENT 11
FEIDINGEN 11
FEIRINGER 11
FEIRINGEN 11
FEILTAKET 11
FEILTRINNA 11
FEITEGRIS 11
FEITOSTEN 11
FEITSILDEN 11
FEILKILDE 11
FEIEKOST 11
FEILFRITT 11
FEIDINGER 11
FEIGHET 11
FEITHETA 11
FEITOSTER 11
FEITINGEN 11
FEIINGENE 11
FEILBAR 11
FEILTOLK 11
FEIGINGA 11
FEIDINGA 10
FEILTAKA 10
FEILSLAG 10
FEIRINGA 10
FEIINGER 10
FEIGESTE 10
FEIELISTA 10
FEITLATNE 10
FEIGING 10
FEITHET 10
FEILTRINN 10
FEITLADNE 10
FEITLADEN 10
FEILSITAT 10
FEILFRIE 10
FEITSILDA 10
FEITLATEN 10
FEITINGA 10
FEITNENDE 10
FEIINGEN 10
FEILSTILT 10
FEILINGA 10
FEILING 9
FEIGERE 9
FEIGEST 9
FEIINGA 9
FEITOST 9
FEITING 9
FEIDING 9
FEILFRI 9
FEILTAK 9
FEITENDE 9
FEIRENDE 9
FEIRING 9
FEIELIST 9
FEISELEN 9
FEITESTE 9
FEITSILD 9
FEITNETE 9
FEIDERNE 9
FEILENDE 9
FEITNEDE 9
FEISLENE 9
FEIDEREN 9
FEIDENDE 9
FEIEREN 8
FEITENE 8
FEITETE 8
FEIENDE 8
FEITEST 8
FEIDENE 8
FEILETE 8
FEIDETE 8
FEIREDE 8
FEITNER 8
FEIDEDE 8
FEIERNE 8
FEIGER 8
FEITNES 8
FEIRETE 8
FEIING 8
FEILENE 8
FEIDERE 8
FEIGES 8
FEIGET 8
FEITNET 8
FEISLER 8
FEITERE 8
FEILEDE 8
FEITEDE 8
FEIGT 7
FEIGE 7
FEITET 7
FEIGA 7
FEIDES 7
FEITEN 7
FEILER 7
FEIETE 7
FEIRES 7
FEIEDE 7
FEIERE 7
FEITNE 7
FEIRER 7
FEILES 7
FEIDET 7
FEITER 7
FEIDEN 7
FEIDER 7
FEIRET 7
FEITES 7
FEISEL 7
FEILTE 7
FEILET 7
FEITNA 7
FEILEN 7
FEIDA 6
FEIER 6
FEITN 6
FEIRA 6
FEITT 6
FEIES 6
FEIRE 6
FEILE 6
FEILA 6
FEIG 6
FEITE 6
FEILT 6
FEIDE 6
FEITA 6
FEIET 6
FEIS 5
FEIE 5
FEIA 5
FEIR 5
FEIT 5
FEIL 5
FEID 5

Ord som slutter med FEI

OrdPoeng
KONTRAFEI 12
AVFEI 9

Lignende ord av FEI

Anagram av FEI

For mer informasjon om ordet FEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok