FEI i Scrabble - ordspill.com

FEI i Scrabble

FEI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFI.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1I1

Ved å legge til én bokstav til FEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FEIG 6
FEMI 6
FIKE 6
FIME 6
FEIA 5
FEID 5
FEIL 5
FEIR 5
FEIS 5
FEIT 5
FILE 5
FINE 5
FIRE 5
FISE 5
FRIE 5
SEIF 5

Ord som starter på FEI

OrdPoeng
FEILBEDØMTE 20
FEILSKJÆRA 20
FEILBEDØMT 19
FEITTRYKKEN 19
FEILSKJÆR 19
FEILTRYKKET 19
FEILBRUKET 18
FEITTRYKKA 18
FEILBRUKEN 18
FEILBEDØM 18
FEILTRYKKA 18
FEILSØKING 17
FEITEDYRENE 17
FEILTRYKK 17
FEILVURDER 17
FEILBEHANDL 17
FEITTRYKK 17
FEIERAVGIFT 17
FEIEAVGIFT 16
FEILERNÆRT 16
FEILBEREGNA 16
FEILPARKERT 16
FEILPROSENT 16
FEILBRUK 16
FEILSKREVNE 16
FEILPARKERE 16
FEILPOSTERE 16
FEITEDYRET 16
FEILOPERERT 16
FEILGREPENE 16
FEILSKRIVER 16
FEILPOSTERT 16
FEILSKRIVE 15
FEILKJELDE 15
FEILSPORET 15
FEILGREPET 15
FEILKJELDA 15
FEITEDYRA 15
FEILPOSTER 15
FEILBEREGN 15
FEILSKREIV 15
FEILPARKER 15
FEIEBRETTET 15
FEITEVARER 14
FEIEBRETTA 14
FEILVARENE 14
FEILSKRIV 14
FEITEDYR 14
FEILGREPA 14
FEILFRIHET 14
FEIERVESEN 14
FEILSKREV 14
FEIGHETENE 14
FEILSPORA 14
FEILTOLKETE 14
FEITEVAREN 14
FEILTOLKEDE 14
FEILSLÅTTE 14
FEILAKTIGE 13
FEILKILDENE 13
FEILGRENSEN 13
FEIEKOSTER 13
FEILSLÅTT 13
FEILTOLKET 13
FEIGINGENE 13
FEILTREFFA 13
FEITEVARA 13
FEILSPOR 13
FEILALARMEN 13
FEITHETENE 13
FEIGHETER 13
FEILGREP 13
FEILSLAGENE 13
FEILVAREN 13
FEITEVARE 13
FEILMARGIN 13
FEIEMASKIN 13
FEILTOLKES 13
FEILVARER 13
FEILTOLKER 13
FEIEBRETT 13
FEIEKOSTEN 13
FEIGHETEN 13
FEITEGRISER 13
FEILSKRIFT 13
FEILBART 12
FEITHETER 12
FEILVARE 12
FEIGINGEN 12
FEILAKTIG 12
FEILTREFF 12
FEIELISTENE 12
FEILTOLKA 12
FEITHETEN 12
FEILBARE 12
FEILVARA 12
FEIGINGER 12
FEILTRINNET 12
FEILSITATER 12
FEILTOLKE 12
FEILANSLAG 12
FEITOSTENE 12
FEILINGENE 12
FEILGRENSA 12
FEILKILDEN 12
FEILSLAGET 12
FEILKILDER 12
FEIDINGENE 12
FEIRINGENE 12
FEILTAKENE 12
FEILGRENSE 12
FEILSITERTE 12
FEITINGENE 12
FEIGHETA 12
FEILSTILTE 11
FEIINGENE 11
FEITSILDEN 11
FEITINGEN 11
FEILSLAGA 11
FEITLADENT 11
FEILSITERT 11
FEITSILDER 11
FEILTRINNA 11
FEITLATENT 11
FEIELISTEN 11
FEITOSTEN 11
FEIRINGER 11
FEILINGER 11
FEIDINGER 11
FEILTAKET 11
FEIELISTER 11
FEILALARM 11
FEILFRITT 11
FEILKILDE 11
FEITEGRIS 11
FEILSITATA 11
FEITOSTER 11
FEITINGER 11
FEILINGEN 11
FEIGHET 11
FEIGINGA 11
FEIEKOST 11
FEILTOLK 11
FEITHETA 11
FEIRINGEN 11
FEIDINGEN 11
FEILBAR 11
FEILINGA 10
FEIGING 10
FEILTAKA 10
FEITLADNE 10
FEITHET 10
FEIINGEN 10
FEILFRIE 10
FEIGESTE 10
FEILSTILT 10
FEITSILDA 10
FEILSITAT 10
FEILSLAG 10
FEITLATEN 10
FEIDINGA 10
FEIINGER 10
FEIRINGA 10
FEITLADEN 10
FEITLATNE 10
FEITNENDE 10
FEITINGA 10
FEILTRINN 10
FEIELISTA 10
FEIRENDE 9
FEIGEST 9
FEITOST 9
FEITING 9
FEILFRI 9
FEIRING 9
FEIDING 9
FEIDERNE 9
FEIGERE 9
FEITESTE 9
FEILING 9
FEILTAK 9
FEILENDE 9
FEIDENDE 9
FEIDEREN 9
FEITNEDE 9
FEISLENE 9
FEITENDE 9
FEITSILD 9
FEISELEN 9
FEIELIST 9
FEITNETE 9
FEIINGA 9
FEILENE 8
FEIING 8
FEITEST 8
FEIGER 8
FEIREDE 8
FEIDERE 8
FEIGES 8
FEITNER 8
FEIGET 8
FEIERNE 8
FEILEDE 8
FEITNES 8
FEIENDE 8
FEIDEDE 8
FEITENE 8
FEIRETE 8
FEILETE 8
FEITERE 8
FEITNET 8
FEISLER 8
FEIEREN 8
FEITEDE 8
FEIDENE 8
FEIDETE 8
FEITETE 8
FEIDET 7
FEIETE 7
FEILET 7
FEIGT 7
FEITER 7
FEIRET 7
FEITNA 7
FEIGA 7
FEIERE 7
FEIGE 7
FEIEDE 7
FEILER 7
FEITET 7
FEIDES 7
FEITNE 7
FEILES 7
FEISEL 7
FEITES 7
FEIDEN 7
FEIRES 7
FEILTE 7
FEIDER 7
FEILEN 7
FEITEN 7
FEIRER 7
FEILA 6
FEIER 6
FEIET 6
FEITE 6
FEIDE 6
FEILE 6
FEIG 6
FEITT 6
FEITA 6
FEIRA 6
FEILT 6
FEIES 6
FEIDA 6
FEITN 6
FEIRE 6
FEIE 5
FEIS 5
FEIA 5
FEID 5
FEIR 5
FEIL 5
FEIT 5

Ord som slutter med FEI

OrdPoeng
KONTRAFEI 12
AVFEI 9

Lignende ord av FEI

Anagram av FEI

For mer informasjon om ordet FEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok