FEI i Scrabble - ordspill.com

FEI i Scrabble

FEI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFI.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1I1

Ved å legge til én bokstav til FEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FEIG 6
FEMI 6
FIKE 6
FIME 6
FEIA 5
FEID 5
FEIL 5
FEIR 5
FEIS 5
FEIT 5
FILE 5
FINE 5
FIRE 5
FISE 5
FRIE 5
SEIF 5

Ord som starter på FEI

OrdPoeng
FEILSKJÆRA 20
FEILTRYKKET 19
FEILBEDØMT 19
FEITTRYKKEN 19
FEILSKJÆR 19
FEITTRYKKA 18
FEILBRUKET 18
FEILBRUKEN 18
FEILKOBLING 18
FEILSØKINGA 18
FEILTRYKKA 18
FEILBEDØM 18
FEILSØKING 17
FEILVURDER 17
FEILANALYSA 17
FEITEDYRENE 17
FEILTRYKK 17
FEITTRYKK 17
FEILBEREGNA 16
FEILSKREVET 16
FEILSKRIVES 16
FEITEDYRET 16
FEILSKREVEN 16
FEILSPORENE 16
FEILERNÆRT 16
FEIEAVGIFT 16
FEILBRUK 16
FEILPRISING 16
FEILBEREGNE 16
FEITEDYRA 15
FEILSKRIVE 15
FEILSPORET 15
FEILKJELDA 15
FEILGREPET 15
FEILPOSTER 15
FEILPARKER 15
FEILSKREIV 15
FEILBEREGN 15
FEILKJELDE 15
FEILFRIHETA 15
FEILMERKING 15
FEILVARENE 14
FEITEVAREN 14
FEILTOLKEDE 14
FEITEDYR 14
FEILGREPA 14
FEIEMASKINA 14
FEILSLÅTTE 14
FEIGHETENE 14
FEILFRIHET 14
FEILSKRIV 14
FEIERVESEN 14
FEITEVARER 14
FEIEBRETTA 14
FEILSPORA 14
FEILRINGING 14
FEILSKREV 14
FEILTOLKETE 14
FEILSKRIFTA 14
FEILMELDING 14
FEILRETTING 13
FEILAKTIGE 13
FEILSKRIFT 13
FEILTOLKET 13
FEIEMASKIN 13
FEIGHETEN 13
FEILVAREN 13
FEILGRENSER 13
FEIEKOSTER 13
FEITEGRISER 13
FEIEKOSTEN 13
FEILMARGIN 13
FEITEVARA 13
FEILVARER 13
FEIGINGENE 13
FEITEVARE 13
FEIGHETER 13
FEILTOLKES 13
FEITHETENE 13
FEIERMESTRE 13
FEIEBRETT 13
FEILTOLKER 13
FEILGREP 13
FEILTREFFA 13
FEILSPOR 13
FEILANSLAGA 13
FEILALARMER 13
FEILSLÅTT 13
FEILTRINNET 12
FEIGINGEN 12
FEITHETEN 12
FEILTOLKE 12
FEILVARE 12
FEILTREFF 12
FEIGHETA 12
FEILBARE 12
FEILAKTIG 12
FEITHETER 12
FEILTOLKA 12
FEILVARA 12
FEITINGENE 12
FEILANSLAG 12
FEITOSTENE 12
FEIGINGER 12
FEILBART 12
FEILSITATET 12
FEILINGENE 12
FEIRINGENE 12
FEILTAKENE 12
FEILGRENSA 12
FEILGRENSE 12
FEIDINGENE 12
FEILKILDEN 12
FEILSLAGET 12
FEILKILDER 12
FEILALARM 11
FEITOSTEN 11
FEITOSTER 11
FEIELISTER 11
FEITLADENT 11
FEILINGER 11
FEILSTILTE 11
FEIRINGER 11
FEILSLAGA 11
FEITSILDEN 11
FEILSITATA 11
FEILTAKET 11
FEITINGEN 11
FEITEGRIS 11
FEITSILDER 11
FEIELISTEN 11
FEILSITERT 11
FEIDINGEN 11
FEITLATENT 11
FEILINGEN 11
FEILTRINNA 11
FEILKILDE 11
FEITINGER 11
FEIDINGER 11
FEILTOLK 11
FEIEKOST 11
FEIINGENE 11
FEIRINGEN 11
FEIGINGA 11
FEILBAR 11
FEILFRITT 11
FEIGHET 11
FEITHETA 11
FEIGING 10
FEITINGA 10
FEIGESTE 10
FEILSITAT 10
FEITHET 10
FEITLADNE 10
FEIINGER 10
FEITNENDE 10
FEILSLAG 10
FEIDINGA 10
FEILTAKA 10
FEILSTILT 10
FEILFRIE 10
FEITLADEN 10
FEITSILDA 10
FEIELISTA 10
FEILTRINN 10
FEIINGEN 10
FEITLATEN 10
FEILINGA 10
FEITLATNE 10
FEIRINGA 10
FEITING 9
FEIGEST 9
FEITNEDE 9
FEIGERE 9
FEILFRI 9
FEILING 9
FEIRING 9
FEIINGA 9
FEIDING 9
FEITSILD 9
FEILTAK 9
FEITNETE 9
FEIELIST 9
FEIDEREN 9
FEIDERNE 9
FEISELEN 9
FEITESTE 9
FEIDENDE 9
FEIRENDE 9
FEISLENE 9
FEILENDE 9
FEITENDE 9
FEITOST 9
FEIEREN 8
FEIGET 8
FEITNER 8
FEIREDE 8
FEIDENE 8
FEIGER 8
FEITEST 8
FEIDETE 8
FEIGES 8
FEIING 8
FEIENDE 8
FEIRETE 8
FEILETE 8
FEIDERE 8
FEILEDE 8
FEITNES 8
FEITENE 8
FEITETE 8
FEIERNE 8
FEILENE 8
FEITERE 8
FEISLER 8
FEITNET 8
FEITEDE 8
FEIDEDE 8
FEIGE 7
FEITET 7
FEIGA 7
FEITNA 7
FEILET 7
FEITER 7
FEIRET 7
FEILEN 7
FEIDER 7
FEIGT 7
FEIDES 7
FEITNE 7
FEITES 7
FEIERE 7
FEIEDE 7
FEITEN 7
FEIETE 7
FEILER 7
FEISEL 7
FEIRES 7
FEIDEN 7
FEILES 7
FEIRER 7
FEIDET 7
FEILTE 7
FEIES 6
FEIG 6
FEITE 6
FEILT 6
FEIDE 6
FEITA 6
FEIRA 6
FEIDA 6
FEILA 6
FEIER 6
FEIET 6
FEITT 6
FEILE 6
FEITN 6
FEIRE 6
FEIR 5
FEIL 5
FEID 5
FEIA 5
FEIE 5
FEIS 5
FEIT 5

Ord som slutter med FEI

OrdPoeng
KONTRAFEI 12
AVFEI 9

Lignende ord av FEI

Anagram av FEI

For mer informasjon om ordet FEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok