FEIL i Scrabble - ordspill.com

FEIL i Scrabble

FEIL er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFIL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1I1L1

Ved å legge til én bokstav til FEIL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FIVEL 9
FLEIP 9
FIKLE 7
FOLIE 7
FILME 7
FLIKE 7
FLISE 6
FLIRE 6
FLINE 6
FLEIS 6
FLEIR 6
FEILA 6
FLEIN 6
FEILT 6
FITLE 6
FISLE 6
FILTE 6
FILET 6
FILES 6
FILER 6
FILEN 6
RIFLE 6

Ord som starter på FEIL

OrdPoeng
FEILBEDØMMINGA 25
FEILFUNKSJONEN 24
FEILBEDØMMENDE 24
FEILBEDØMMING 24
FEILOPPRETTING 23
FEILBEDØMMER 22
FEILVURDERINGA 22
FEILFUNKSJON 22
FEILBEDØMMES 22
FEILJUSTERIING 22
FEILSKJÆRENE 22
FEILVURDERING 21
FEILSKJÆRET 21
FEILERNÆRINGEN 21
FEILVURDERENDE 21
FEILBEHANDLING 21
FEILBEDØMME 21
FEILBEDØMTE 20
FEILKOBLINGEN 20
FEILKOBLINGER 20
FEILTRYKKENE 20
FEILREAKSJONER 20
FEILSKJÆRA 20
FEILSØKINGENE 20
FEILERNÆRINGA 20
FEILREAKSJONEN 20
FEILBEREGNINGA 20
FEILPOSTERINGA 20
FEILBEHANDLEDE 20
FEILSKRIVINGEN 20
FEILNAVIGERING 20
FEILVURDERER 19
FEILSØKINGEN 19
FEILVURDERTE 19
FEILBEHANDLET 19
FEILPOSTERING 19
FEILBEDØMT 19
FEILERNÆRING 19
FEILSKRIVINGA 19
FEILBEREGNING 19
FEILBEHANDLES 19
FEILBEHANDLER 19
FEILVURDERES 19
FEILKOBLINGA 19
FEILSØKINGER 19
FEILTRYKKET 19
FEILPARKERING 19
FEILPASNINGENE 19
FEILANALYSENE 19
FEILSLUTNINGEN 19
FEILPLASSERING 19
FEILSKJÆR 19
FEILANALYSER 18
FEILINFORMERTE 18
FEILBRUKET 18
FEILPROSENTER 18
FEILTOLKNINGEN 18
FEILANMERKNING 18
FEILPRISINGER 18
FEILBEHANDLE 18
FEILTOLKINGENE 18
FEILSØKINGA 18
FEILVURDERE 18
FEILINFORMERES 18
FEILVURDERT 18
FEILPASNINGER 18
FEILSLUTNINGA 18
FEILREAKSJON 18
FEILBEHANDLA 18
FEILPROSENTEN 18
FEILANALYSEN 18
FEILBEDØM 18
FEILBEREGNEDE 18
FEILBEREGNETE 18
FEILTRYKKA 18
FEILSKRIVENDE 18
FEILKOBLING 18
FEILBRUKEN 18
FEILPASNINGEN 18
FEILSKRIVING 18
FEILPRISINGEN 18
FEILPRISINGA 17
FEILPARKERES 17
FEILMELDINGENE 17
FEILBEREGNET 17
FEILANALYSA 17
FEILERNÆRTE 17
FEILPOSTERES 17
FEILANALYSE 17
FEILPARKERTE 17
FEILBEREGNES 17
FEILSLUTNING 17
FEILPOSTERER 17
FEILBEHANDL 17
FEILPARKERER 17
FEILTOLKNINGA 17
FEILINFORMERE 17
FEILFRIHETENE 17
FEILTOLKINGER 17
FEILTRYKK 17
FEILMERKINGEN 17
FEILPASNINGA 17
FEILINFORMERT 17
FEILTOLKINGEN 17
FEILPLASSERTE 17
FEILMERKINGER 17
FEILOPERERTE 17
FEILBEREGNER 17
FEILVURDER 17
FEILPOSTERTE 17
FEILSØKING 17
FEILKJELDENE 17
FEILTOLKNING 16
FEILREGISTRERE 16
FEILSKRIVES 16
FEILREGISTRERT 16
FEILRINGINGER 16
FEILRETTINGENE 16
FEILMELDINGER 16
FEILTOLKINGA 16
FEILFRIHETEN 16
FEILMELDINGEN 16
FEILDIAGNOSEN 16
FEILMARGINENE 16
FEILSKRIFTENE 16
FEILRINGINGEN 16
FEILGREPENE 16
FEILDIAGNOSER 16
FEILMERKINGA 16
FEILPLASSERT 16
FEILFRIHETER 16
FEILINFORMER 16
FEILPARKERE 16
FEILKJELDER 16
FEILPOSTERT 16
FEILSKREVEN 16
FEILSKREVNE 16
FEILKJELDEN 16
FEILSPORENE 16
FEILSKREVET 16
FEILPOSTERE 16
FEILERNÆRT 16
FEILBEREGNA 16
FEILPROSENT 16
FEILPARKERT 16
FEILPASNING 16
FEILOPERERT 16
FEILPRISING 16
FEILBEREGNE 16
FEILBRUK 16
FEILSKRIVER 16
FEILMARGINEN 15
FEILPOSTER 15
FEILMERKING 15
FEILBEREGN 15
FEILPARKER 15
FEILSKREIV 15
FEILDIAGNOSE 15
FEILTREFFENE 15
FEILMARGINER 15
FEILTOLKENDE 15
FEILKJELDA 15
FEILGREPET 15
FEILSKRIFTEN 15
FEILSKRIFTER 15
FEILFRIHETA 15
FEILSKRIVE 15
FEILTAGELSENE 15
FEILRETTINGER 15
FEILTOLKING 15
FEILRETTINGEN 15
FEILRINGINGA 15
FEILKJELDE 15
FEILREGISTRER 15
FEILSPORET 15
FEILTAKELSENE 15
FEILANSLAGENE 15
FEILMELDINGA 15
FEILTAKELSEN 14
FEILVARENE 14
FEILFRIHET 14
FEILSPORA 14
FEILSKREV 14
FEILGREPA 14
FEILGRENSENE 14
FEILALARMENE 14
FEILSKRIV 14
FEILTOLKETE 14
FEILSLÅTTE 14
FEILTOLKEDE 14
FEILTAGELSEN 14
FEILTREFFET 14
FEILTAGELSER 14
FEILRETTINGA 14
FEILMELDING 14
FEILSKRIFTA 14
FEILANSLAGET 14
FEILTAKELSER 14
FEILRINGING 14
FEILAKTIGE 13
FEILKILDENE 13
FEILMARGIN 13
FEILALARMEN 13
FEILSKRIFT 13
FEILTOLKES 13
FEILSLAGENE 13
FEILTAGELSE 13
FEILGRENSEN 13
FEILALARMER 13
FEILVARER 13
FEILANSLAGA 13
FEILTAKELSE 13
FEILSLÅTT 13
FEILSPOR 13
FEILVAREN 13
FEILTOLKET 13
FEILGREP 13
FEILTOLKER 13
FEILTREFFA 13
FEILSITATENE 13
FEILTRINNENE 13
FEILGRENSER 13
FEILRETTING 13
FEILSLAGET 12
FEILSITATER 12
FEILTOLKE 12
FEILVARE 12
FEILKILDER 12
FEILBARE 12
FEILANSLAG 12
FEILTOLKA 12
FEILTAKENE 12
FEILSITERTE 12
FEILVARA 12
FEILAKTIG 12
FEILSITATET 12
FEILINGENE 12
FEILTRINNET 12
FEILGRENSE 12
FEILBART 12
FEILKILDEN 12
FEILTREFF 12
FEILGRENSA 12
FEILBAR 11
FEILKILDE 11
FEILTOLK 11
FEILFRITT 11
FEILINGEN 11
FEILSITATA 11
FEILTRINNA 11
FEILINGER 11
FEILALARM 11
FEILSLAGA 11
FEILTAKET 11
FEILSTILTE 11
FEILSITERT 11
FEILSITAT 10
FEILSLAG 10
FEILTRINN 10
FEILTAKA 10
FEILINGA 10
FEILFRIE 10
FEILSTILT 10
FEILTAK 9
FEILING 9
FEILENDE 9
FEILFRI 9
FEILENE 8
FEILEDE 8
FEILETE 8
FEILEN 7
FEILER 7
FEILET 7
FEILES 7
FEILTE 7
FEILA 6
FEILE 6
FEILT 6

Ord som slutter med FEIL

OrdPoeng
PRODUKSJONSFEIL 28
SKJØNNHETSFEIL 25
OMBREKKINGSFEIL 24
FUNKSJONSFEIL 23
OMBREKNINGSFEIL 23
BEGYNNERFEIL 22
BUDSJETTFEIL 22
AVSKRIVERFEIL 21
BEREGNINGSFEIL 20
POSTERINGSFEIL 20
AVLESNINGSFEIL 19
REGNSKAPSFEIL 19
INSTRUMENTFEIL 19
DOBBELTFEIL 19
HOLDNINGSFEIL 18
AVLESINGSFEIL 18
ADDISJONSFEIL 18
JORDINGSFEIL 18
BRUKERFEIL 18
KLAPPEFEIL 18
SYSTEMFEIL 17
SLURVEFEIL 17
TRYKKFEIL 17
HORMONFEIL 16
HJERTEFEIL 16
HOVEDFEIL 16
HØREFEIL 15
SKRIVEFEIL 15
KODINGSFEIL 15
VINKELFEIL 15
KOMMAFEIL 14
UTTALEFEIL 14
KARDINALFEIL 14
GRUNNFEIL 14
SYNSFEIL 14
ANSLAGSFEIL 13
STAVEFEIL 13
MASKINFEIL 13
NAVNEFEIL 13
MÅLEFEIL 13
LEGEMSFEIL 13
SMÅFEIL 12
SETTERFEIL 11
REGNEFEIL 11
LAKKFEIL 11
FORFEIL 10
LESEFEIL 9
TALEFEIL 9
DATAFEIL 9
GENFEIL 9

Bøyningsformer av FEIL

Lignende ord av FEIL

Anagram av FEIL

For mer informasjon om ordet FEIL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEIL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok