FEIL i Scrabble - ordspill.com

FEIL i Scrabble

FEIL er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFIL.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1I1L1

Ved å legge til én bokstav til FEIL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FIVEL 9
FLEIP 9
FIKLE 7
FOLIE 7
FILME 7
FLIKE 7
FLISE 6
FLIRE 6
FLINE 6
FLEIS 6
FLEIR 6
FEILA 6
FLEIN 6
FEILT 6
FITLE 6
FISLE 6
FILTE 6
FILET 6
FILES 6
FILER 6
FILEN 6
RIFLE 6

Ord som starter på FEIL

OrdPoeng
FEILBEDØMMING 24
FEILFUNKSJONER 24
FEILBEDØMMELSE 24
FEILFUNKSJON 22
FEILJUSTERIING 22
FEILBEDØMMER 22
FEILBEDØMMES 22
FEILSKJÆRENE 22
FEILVURDERING 21
FEILKOBLINGENE 21
FEILBEDØMME 21
FEILERNÆRINGER 21
FEILSKJÆRET 21
FEILSØKINGENE 20
FEILKOBLINGEN 20
FEILKOBLINGER 20
FEILTRYKKENE 20
FEILBEDØMTE 20
FEILERNÆRINGA 20
FEILSKJÆRA 20
FEILREAKSJONEN 20
FEILPARKERINGA 20
FEILREAKSJONER 20
FEILBEHANDLEDE 20
FEILSKRIVINGER 20
FEILPOSTERINGA 20
FEILBEHANDLETE 20
FEILPARKERENDE 19
FEILTRYKKET 19
FEILVURDERES 19
FEILSLUTNINGER 19
FEILSØKINGER 19
FEILERNÆRING 19
FEILVURDERTE 19
FEILPROSENTENE 19
FEILKOBLINGA 19
FEILSØKINGEN 19
FEILPOSTERING 19
FEILVURDERER 19
FEILPRISINGENE 19
FEILPARKERING 19
FEILBEHANDLET 19
FEILANALYSENE 19
FEILPOSTERENDE 19
FEILBEREGNENDE 19
FEILBEREGNING 19
FEILBEDØMT 19
FEILBEHANDLES 19
FEILSKRIVINGA 19
FEILBEHANDLER 19
FEILPASNINGENE 19
FEILSKJÆR 19
FEILSKRIVENDE 18
FEILSKRIVING 18
FEILPRISINGEN 18
FEILTOLKNINGER 18
FEILVURDERE 18
FEILREAKSJON 18
FEILBRUKET 18
FEILINFORMERER 18
FEILTRYKKA 18
FEILANALYSER 18
FEILBEHANDLA 18
FEILANALYSEN 18
FEILBEDØM 18
FEILMERKINGENE 18
FEILVURDERT 18
FEILSØKINGA 18
FEILBRUKEN 18
FEILBEHANDLE 18
FEILKOBLING 18
FEILPASNINGEN 18
FEILSLUTNINGA 18
FEILINFORMERES 18
FEILBEREGNEDE 18
FEILPASNINGER 18
FEILPROSENTEN 18
FEILPRISINGER 18
FEILINFORMERTE 18
FEILPROSENTER 18
FEILTOLKINGENE 18
FEILBEREGNETE 18
FEILPARKERES 17
FEILPOSTERTE 17
FEILTOLKINGEN 17
FEILANALYSA 17
FEILERNÆRTE 17
FEILFRIHETENE 17
FEILANALYSE 17
FEILRINGINGENE 17
FEILMELDINGENE 17
FEILBEREGNET 17
FEILINFORMERE 17
FEILKJELDENE 17
FEILOPERERTE 17
FEILPRISINGA 17
FEILBEREGNER 17
FEILPARKERTE 17
FEILTOLKNINGA 17
FEILPOSTERER 17
FEILTOLKINGER 17
FEILSLUTNING 17
FEILPLASSERTE 17
FEILMERKINGEN 17
FEILBEREGNES 17
FEILPARKERER 17
FEILPOSTERES 17
FEILTRYKK 17
FEILMERKINGER 17
FEILINFORMERT 17
FEILPASNINGA 17
FEILDIAGNOSENE 17
FEILVURDER 17
FEILBEHANDL 17
FEILSØKING 17
FEILFRIHETEN 16
FEILKJELDEN 16
FEILRINGINGEN 16
FEILPROSENT 16
FEILRINGINGER 16
FEILPARKERT 16
FEILMELDINGER 16
FEILFRIHETER 16
FEILSKRIVER 16
FEILRETTINGENE 16
FEILPOSTERE 16
FEILTOLKNING 16
FEILSKREVNE 16
FEILDIAGNOSEN 16
FEILERNÆRT 16
FEILOPERERT 16
FEILSKRIFTENE 16
FEILMARGINENE 16
FEILPLASSERT 16
FEILGREPENE 16
FEILBRUK 16
FEILPASNING 16
FEILKJELDER 16
FEILSKREVEN 16
FEILSPORENE 16
FEILMERKINGA 16
FEILINFORMER 16
FEILSKRIVES 16
FEILPOSTERT 16
FEILMELDINGEN 16
FEILDIAGNOSER 16
FEILTOLKINGA 16
FEILPRISING 16
FEILSKREVET 16
FEILBEREGNE 16
FEILBEREGNA 16
FEILPARKERE 16
FEILSPORET 15
FEILPARKER 15
FEILSKRIVE 15
FEILMARGINEN 15
FEILDIAGNOSE 15
FEILSKRIFTEN 15
FEILTREFFENE 15
FEILSKREIV 15
FEILMELDINGA 15
FEILPOSTER 15
FEILTOLKENDE 15
FEILRINGINGA 15
FEILKJELDE 15
FEILRETTINGEN 15
FEILTOLKING 15
FEILBEREGN 15
FEILREGISTRER 15
FEILTAKELSENE 15
FEILMERKING 15
FEILANSLAGENE 15
FEILFRIHETA 15
FEILTAGELSENE 15
FEILRETTINGER 15
FEILGREPET 15
FEILKJELDA 15
FEILSKRIFTER 15
FEILMARGINER 15
FEILTAKELSER 14
FEILFRIHET 14
FEILANSLAGET 14
FEILSKREV 14
FEILSPORA 14
FEILGREPA 14
FEILSKRIV 14
FEILVARENE 14
FEILMELDING 14
FEILRINGING 14
FEILSKRIFTA 14
FEILTREFFET 14
FEILTOLKEDE 14
FEILTOLKETE 14
FEILALARMENE 14
FEILGRENSENE 14
FEILTAKELSEN 14
FEILTAGELSEN 14
FEILTAGELSER 14
FEILSLÅTTE 14
FEILRETTINGA 14
FEILTOLKER 13
FEILRETTING 13
FEILGRENSER 13
FEILTREFFA 13
FEILGREP 13
FEILSITATENE 13
FEILSKRIFT 13
FEILTAKELSE 13
FEILTAGELSE 13
FEILVARER 13
FEILALARMEN 13
FEILTRINNENE 13
FEILSPOR 13
FEILALARMER 13
FEILKILDENE 13
FEILANSLAGA 13
FEILGRENSEN 13
FEILVAREN 13
FEILTOLKET 13
FEILSLÅTT 13
FEILMARGIN 13
FEILSLAGENE 13
FEILAKTIGE 13
FEILTOLKES 13
FEILKILDER 12
FEILTAKENE 12
FEILBART 12
FEILSITATET 12
FEILKILDEN 12
FEILBARE 12
FEILGRENSE 12
FEILANSLAG 12
FEILAKTIG 12
FEILVARA 12
FEILSITATER 12
FEILTRINNET 12
FEILGRENSA 12
FEILSITERTE 12
FEILTOLKE 12
FEILTREFF 12
FEILVARE 12
FEILTOLKA 12
FEILINGENE 12
FEILSLAGET 12
FEILBAR 11
FEILKILDE 11
FEILSITATA 11
FEILINGER 11
FEILTOLK 11
FEILTRINNA 11
FEILINGEN 11
FEILTAKET 11
FEILSLAGA 11
FEILALARM 11
FEILFRITT 11
FEILSITERT 11
FEILSTILTE 11
FEILSTILT 10
FEILSLAG 10
FEILINGA 10
FEILTRINN 10
FEILFRIE 10
FEILTAKA 10
FEILSITAT 10
FEILFRI 9
FEILTAK 9
FEILENDE 9
FEILING 9
FEILEDE 8
FEILETE 8
FEILENE 8
FEILES 7
FEILTE 7
FEILEN 7
FEILER 7
FEILET 7
FEILA 6
FEILT 6
FEILE 6

Ord som slutter med FEIL

OrdPoeng
PRODUKSJONSFEIL 28
SKJØNNHETSFEIL 25
OMBREKKINGSFEIL 24
OMBREKNINGSFEIL 23
FUNKSJONSFEIL 23
BUDSJETTFEIL 22
BEGYNNERFEIL 22
AVSKRIVERFEIL 21
BEREGNINGSFEIL 20
POSTERINGSFEIL 20
REGNSKAPSFEIL 19
DOBBELTFEIL 19
AVLESNINGSFEIL 19
INSTRUMENTFEIL 19
ADDISJONSFEIL 18
HOLDNINGSFEIL 18
AVLESINGSFEIL 18
JORDINGSFEIL 18
KLAPPEFEIL 18
BRUKERFEIL 18
TRYKKFEIL 17
SYSTEMFEIL 17
SLURVEFEIL 17
HORMONFEIL 16
HJERTEFEIL 16
HOVEDFEIL 16
SKRIVEFEIL 15
HØREFEIL 15
KODINGSFEIL 15
VINKELFEIL 15
SYNSFEIL 14
KOMMAFEIL 14
GRUNNFEIL 14
KARDINALFEIL 14
UTTALEFEIL 14
ANSLAGSFEIL 13
MASKINFEIL 13
NAVNEFEIL 13
STAVEFEIL 13
LEGEMSFEIL 13
MÅLEFEIL 13
SMÅFEIL 12
REGNEFEIL 11
SETTERFEIL 11
LAKKFEIL 11
FORFEIL 10
GENFEIL 9
LESEFEIL 9
TALEFEIL 9
DATAFEIL 9

Bøyningsformer av FEIL

Lignende ord av FEIL

Anagram av FEIL

For mer informasjon om ordet FEIL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEIL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok