FELT i Scrabble - ordspill.com

FELT i Scrabble

FELT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFLT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1L1T1

Ved å legge til én bokstav til FELT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FLYTE 11
FLYET 11
FÆLTE 11
FYLTE 11
FLÆET 11
LØFTE 10
FØLTE 10
FLØTE 10
FLØET 10
TØFLE 10
FLÅTE 9
LUFTE 9
FLOET 7
FLEKT 7
FOLET 7
FLEST 6
FATLE 6
FLATE 6
FLAET 6
FITLE 6
FILTE 6
FILET 6
FELTA 6
LAFTE 6
FEILT 6
FALTE 6

Ord som starter på FELT

OrdPoeng
FELTUTBYGGINGEN 30
FELTUTBYGGINGER 30
FELTUTBYGGINGA 29
FELTSJUKEHUSENE 28
FELTUTBYGGING 28
FELTSJUKEHUSET 27
FELTTØYMESTEREN 26
FELTTØYMESTERNE 26
FELTSYKEHUSENE 26
FELTSJUKEHUSA 26
FELTTØYMESTRENE 26
FELTKJØKKENENE 25
FELTSYKEHUSET 25
FELTFLYPLASSENE 25
FELTSJUKEHUS 25
FELTTØYMESTERE 25
FELTTØYMESTRER 25
FELTFLYPLASSEN 24
FELTKJØKKENET 24
FELTTØYMESTRE 24
FELTSYKEHUSA 24
FELTKJØKKENER 24
FELTTØYMESTER 24
FELTFLYPLASSER 24
FELTOPPDATERING 24
FELTKJØKKENA 23
FELTSYKEHUS 23
FELTHAUBITSENE 23
FELTPOSTKONTORA 23
FELTPOSTKONTOR 22
FELTMANØVRENE 22
FELTHAUBITSER 22
FELTHAUBITSEN 22
FELTSKYTINGENE 22
FELTKJØKKEN 22
FELTSKJÆRENE 22
FELTFLYPLASS 22
FELTHOSPITALENE 22
FELTMANØVERNE 22
FELTMANØVEREN 22
FELTSKJÆRER 21
FELTFORSØKENE 21
FELTSKYTINGER 21
FELTHOSPITALER 21
FELTSKJÆREN 21
FELTUNIFORMENE 21
FELTHOSPITALET 21
FELTMANØVERE 21
FELTMANØVRER 21
FELTSKYTINGEN 21
FELTHAUBITS 20
FELTHOSPITALA 20
FELTUNIFORMER 20
FELTMANØVRE 20
FELTUNIFORMEN 20
FELTMANØVER 20
FELTFORSØKET 20
FELTSKYTINGA 20
FELTMARSJALLENE 20
FELTMESSIGHETEN 20
FELTMESSIGHETER 20
FELTAVDELINGENE 20
FELTFORHOLDENE 20
FELTHOSPITAL 19
FELTMARSJALLER 19
FELTFORHOLDET 19
FELTSKJÆR 19
FELTSKYTING 19
FELTMARSKALKENE 19
FELTMESSIGHETA 19
FELTUNIFORMA 19
FELTAVDELINGEN 19
FELTAVDELINGER 19
FELTANALYSENE 19
FELTFORSØKA 19
FELTSTUDIUM 19
FELTMARSJALLEN 19
FELTANALYSEN 18
FELTFORHOLDA 18
FELTMESSIGHET 18
FELTARBEIDERNE 18
FELTARBEIDEREN 18
FELTBATTERIENE 18
FELTMARSKALKEN 18
FELTAVDELINGA 18
FELTTJENESTENE 18
FELTMARSKALKER 18
FELTFORSØK 18
FELTUNIFORM 18
FELTANALYSER 18
FELTHÆRENE 18
FELTHÆREN 17
FELTFØTTENE 17
FELTMARSJALL 17
FELTAVDELING 17
FELTPROSTENE 17
FELTARBEIDENE 17
FELTANALYSA 17
FELTBATTERIER 17
FELTTJENESTER 17
FELTARBEIDERE 17
FELTTJENESTEN 17
FELTTILLEGGENE 17
FELTTELEFONENE 17
FELTBATTERIET 17
FELTFORHOLD 17
FELTANALYSE 17
FELTHÆRER 17
FELTTJENESTE 16
FELTARTILLERIET 16
FELTTELEFONEN 16
FELTLASARETTENE 16
FELTARTILLERIER 16
FELTRIDNINGENE 16
FELTBATTERIA 16
FELTPRESTENE 16
FELTTILLEGGET 16
FELTTELEFONER 16
FELTARBEIDER 16
FELTMARSKALK 16
FELTSJEFENE 16
FELTPROSTER 16
FELTVAKTENE 16
FELTARBEIDET 16
FELTFØTTER 16
FELTPOSTENE 16
FELTPROSTEN 16
FELTSTUDIENE 16
FELTFLASKENE 15
FELTARTILLERIA 15
FELTPRESTEN 15
FELTBATTERI 15
FELTSJEFER 15
FELTPOSTER 15
FELTROPENE 15
FELTSTUDIER 15
FELTRIDNINGER 15
FELTVAKTEN 15
FELTVAKTER 15
FELTPOSTEN 15
FELTLASARETTET 15
FELTRIDNINGEN 15
FELTPRESTER 15
FELTSTUDIET 15
FELTSPATENE 15
FELTARBEIDA 15
FELTSPADENE 15
FELTSJEFEN 15
FELTHÆR 15
FELTLASARETTER 15
FELTTILLEGGA 15
FELTARBEID 14
FELTSPATEN 14
FELTVAKTA 14
FELTSPADEN 14
FELTROPET 14
FELTPROST 14
FELTSPADER 14
FELTSTUDIA 14
FELTSPATER 14
FELTLIVENE 14
FELTHERRENE 14
FELTMESSIGE 14
FELTRADIOENE 14
FELTRIDNINGA 14
FELTTILLEGG 14
FELTLASARETTA 14
FELTFLASKER 14
FELTARTILLERI 14
FELTIDRETTENE 14
FELTFLASKEN 14
FELTTELEFON 14
FELTSTOLENE 13
FELTSPADE 13
FELTLIVET 13
FELTHERRER 13
FELTFLASKA 13
FELTLASARETT 13
FELTFLASKE 13
FELTRADIOEN 13
FELTRIDNING 13
FELTROPA 13
FELTPREST 13
FELTPOST 13
FELTSJEF 13
FELTVAKT 13
FELTIDRETTEN 13
FELTTOGENE 13
FELTRADIOER 13
FELTMESSIG 13
FELTHERREN 13
FELTSENGENE 13
FELTIDRETTER 13
FELTHERRE 12
FELTSTOLER 12
FELTROP 12
FELTTOGET 12
FELTFOTEN 12
FELTLIVA 12
FELTSENGEN 12
FELTSTOLEN 12
FELTSENGER 12
FELTSPAT 12
FELTLIV 11
FELTRADIO 11
FELTSENGA 11
FELTTOGA 11
FELTIDRETT 11
FELTSTOL 10
FELTSENG 10
FELTTOG 10
FELTFOT 10
FELTENE 8
FELTEN 7
FELTET 7
FELTER 7
FELTE 6
FELTA 6

Ord som slutter med FELT

OrdPoeng
SJØLBYGGERFELT 32
PÅKJØRINGSFELT 30
SELVBYGGERFELT 28
NYBYGGERFELT 28
AVKJØRINGSFELT 27
UTGRAVNINGSFELT 24
OPERASJONSFELT 23
UTGRAVINGSFELT 23
SNAUHUGSTFELT 23
FOTGJENGERFELT 22
ABONNEMENTSFELT 21
SNAUHOGSTFELT 21
DYRKNINGSFELT 21
PARKERINGSFELT 20
PRØVEFELT 20
KOLLEKTIVFELT 20
DYRKINGSFELT 20
BYGGEFELT 20
FORSØKSFELT 19
ØVELSESFELT 19
FORSKNINGSFELT 19
ØVINGSFELT 19
VEKSLINGSFELT 19
NEDBØRSFELT 19
KJØREFELT 18
NEDBØRFELT 18
SPENNINGSFELT 18
KRABBEFELT 18
MISJONSFELT 17
HYTTEFELT 17
GRUVEFELT 17
KONTROLLFELT 16
HUGSTFELT 16
SKYTEFELT 16
RIBBEFELT 16
HOVEDFELT 16
INNHOLDSFELT 16
INDUSTRIFELT 16
BUNNFELT 15
SPESIALFELT 15
ARBEIDSFELT 15
BOLIGFELT 15
SATSNINGSFELT 15
MARGINALFELT 15
ANSVARSFELT 15
MERKNADSFELT 15
BUSSFELT 15
SATSINGSFELT 14
PLANTEFELT 14
SATELLITTFELT 14
VEGGFELT 14
HANDELSFELT 14
STRAFFEFELT 14
INTERESSEFELT 14
SYNSFELT 14
VIRKEFELT 14
SKUDDFELT 14
STUDIEFELT 14
NEDSLAGSFELT 14
SPERREFELT 14
GRUSFELT 13
BOTNFELT 13
TRIKKEFELT 13
GRAVFELT 13
OLJEFELT 13
ÅKERFELT 13
MAGNETFELT 13
JAKTFELT 13
NABOFELT 13
FANGSTFELT 13
SEBRAFELT 13
BLINDFELT 13
VINDFELT 12
GRENSEFELT 12
FISKEFELT 12
KRAFTFELT 12
MÅLFELT 12
ADRESSEFELT 12
SJOFELT 12
SKOTTFELT 12
GLASSFELT 11
LEIKEFELT 11
GANGFELT 11
MINEFELT 10
STORFELT 10
LEKEFELT 10
STARTFELT 10
SAKSFELT 10
GASSFELT 10
MIDTFELT 10
GLASFELT 10
DREIEFELT 10
UTFELT 10
FAGFELT 10
DOMFELT 10
SAKFELT 9
LESEFELT 9
SAMFELT 9
TETFELT 8
INNFELT 8
NEDFELT 8
ELFELT 7

Lignende ord av FELT

Anagram av FELT

For mer informasjon om ordet FELT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FELT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok