FEM i Scrabble - ordspill.com

FEM i Scrabble

FEM er et 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFM.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1M2

Ved å legge til én bokstav til FEM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FÅME 9
FEMI 6
FERM 6
FIME 6
FREM 6

Ord som starter på FEM

OrdPoeng
FEMBØRINGENE 22
FEMTISYVENDE 22
FEMBØRINGEN 21
FEMBØRINGER 21
FEMDOBBELTE 20
FEMDAGERSUKE 19
FEMSYLINDRET 19
FEMTIØRINGEN 19
FEMDOBBELT 19
FEMTILAPPER 19
FEMTILAPPEN 19
FEMDOBLINGER 19
FEMBØRING 19
FEMBARNSMOR 18
FEMTIFØRSTE 18
FEMÅRSPLAN 18
FEMDOBLINGA 18
FEMSTRØKEDE 18
FEMDOBBEL 18
FEMÅRSDAGENE 18
FEMTIÅRINGER 18
FEMSTRØKETE 18
FEMMÅLSSEIRE 18
FEMTEVALGENE 18
FEMBLADROSEN 18
FEMPUNKTS 18
FEMMÅLSSEIER 18
FEMTISYV 18
FEMSYLINDRA 18
FEMØRINGENE 18
FEMBARNSFAR 17
FEMTILAPP 17
FEMSTRØKNE 17
FEMÅRSREGEL 17
FEMTIÅRSDAG 17
FEMTENÅRIGE 17
FEMTEVALGET 17
FEMÅRSDAGER 17
FEMTIFJERDE 17
FEMININUMET 17
FEMØRINGER 17
FEMBLADROSE 17
FEMTENÅRING 17
FEMÅRINGENE 17
FEMBLADROSA 17
FEMÅRSDAGEN 17
FEMTIØRING 17
FEMKRONINGER 17
FEMTEPLASSEN 17
FEMDOBLENDE 17
FEMØRINGEN 17
FEMSTRØKEN 17
FEMTEKOLONNE 17
FEMKAMPENE 17
FEMSTRØKET 17
FEMDOBLING 17
FEMTISJU 16
FEMTIØRENE 16
FEMÅRSALDRE 16
FEMÅRSALDER 16
FEMTIÅRIGE 16
FEMÅRINGER 16
FEMTISJETTE 16
FEMDOBLEDE 16
FEMTENÅRIG 16
FEMSTEMMIGE 16
FEMKAMPER 16
FEMTIÅRING 16
FEMÅRINGEN 16
FEMTITREDJE 16
FEMMANNSROM 16
FEMTEVALGA 16
FEMKAMPEN 16
FEMDOBLETE 16
FEMSTEMMIG 15
FEMTIÅRIG 15
FEMEMORDENE 15
FEMDOBLER 15
FEMININUM 15
FEMTIØRES 15
FEMTIØREN 15
FEMTEKLASSER 15
FEMÅRSDAG 15
FEMFØTTE 15
FEMTIØRER 15
FEMBLADEDE 15
FEMINISTISKE 15
FEMTEKLASSEN 15
FEMTEPLASS 15
FEMKRONING 15
FEMØRING 15
FEMTEVALG 15
FEMDOBLES 15
FEMKLANGENE 15
FEMTIÅRENE 15
FEMBLADETE 15
FEMDOBLET 15
FEMETASJES 15
FEMTIÅTTE 14
FEMKLANGER 14
FEMTIÅRET 14
FEMKLANGEN 14
FEMTENÅRS 14
FEMTIFEMTE 14
FEMEMORDET 14
FEMKRONENE 14
FEMTEGIRENE 14
FEMINISMENE 14
FEMTEDAGENE 14
FEMÅRING 14
FEMDOBLA 14
FEMØRENE 14
FEMDOBLE 14
FEMTEKLASSE 14
FEMBLADET 14
FEMÅRIGE 14
FEMTEMANNEN 14
FEMFØTT 14
FEMUKERS 14
FEMMASTEREN 14
FEMKAMP 14
FEMINISTISK 14
FEMTEMANNER 14
FEMINITETENE 14
FEMTITALLENE 14
FEMTESETTENE 14
FEMTILITEREN 14
FEMMASTERNE 14
FEMTIØRE 14
FEMTENDELENE 14
FEMTEKLASSA 14
FEMMETEREN 13
FEMINITETEN 13
FEMININAENE 13
FEMINISTENE 13
FEMININITET 13
FEMTIDELENE 13
FEMKANTENE 13
FEMTEGIRET 13
FEMTENDELER 13
FEMMASTETE 13
FEMTILITERE 13
FEMINISERTE 13
FEMKANTETE 13
FEMTINIENDE 13
FEMTEDELENE 13
FEMKANTEDE 13
FEMINISERER 13
FEMLINGENE 13
FEMINISMEN 13
FEMAKTERNE 13
FEMSIFRETE 13
FEMTENDELEN 13
FEMINITETER 13
FEMTITALLET 13
FEMINISERES 13
FEMTESETTET 13
FEMMASTERE 13
FEMTEDAGER 13
FEMAKTEREN 13
FEMTEDAGEN 13
FEMSIFREDE 13
FEMMETERNE 13
FEMØREN 13
FEMDOBL 13
FEMØRES 13
FEMEMORDA 13
FEMØRER 13
FEMBLADA 13
FEMFOTETE 13
FEMÅRIG 13
FEMTIÅRA 13
FEMKORTEN 13
FEMKRONER 13
FEMFOTEDE 13
FEMINISMER 13
FEMMASTEDE 13
FEMTIÅRS 13
FEMKRONEN 13
FEMTEDELEN 12
FEMTIANDRE 12
FEMKANTER 12
FEMTITALLA 12
FEMTENDELS 12
FEMKLANG 12
FEMRETTERS 12
FEMINISME 12
FEMINISTER 12
FEMSIFRET 12
FEMKRONA 12
FEMMASTER 12
FEMFOTET 12
FEMTISEKS 12
FEMMASTET 12
FEMMILENE 12
FEMKANTEN 12
FEMTIFIRE 12
FEMTEMANN 12
FEMTIDELEN 12
FEMKRONE 12
FEMTIFEM 12
FEMTIDELER 12
FEMTESETTA 12
FEMTALLENE 12
FEMININENE 12
FEMTEDELER 12
FEMØRE 12
FEMSETERNE 12
FEMTILITER 12
FEMTEGIRA 12
FEMLINGER 12
FEMEMORD 12
FEMLINGEN 12
FEMSIDIGE 12
FEMINISTEN 12
FEMMETERE 12
FEMINISERT 12
FEMKANTET 12
FEMTIÅR 12
FEMINISERE 12
FEMSTEMTE 12
FEMSETEREN 12
FEMAKTERE 12
FEMSIDIG 11
FEMMETER 11
FEMFOTA 11
FEMMERNE 11
FEMSTEMT 11
FEMMEREN 11
FEMROMS 11
FEMTOMS 11
FEMKORT 11
FEMÅRS 11
FEMKANTA 11
FEMMASTA 11
FEMTIENDE 11
FEMSIFRA 11
FEMININER 11
FEMSETERE 11
FEMINISER 11
FEMINITET 11
FEMTIDELS 11
FEMTALLET 11
FEMDELENE 11
FEMSIDETE 11
FEMTENDEL 11
FEMTEDELS 11
FEMTITALL 11
FEMSIDEDE 11
FEMMILEN 11
FEMININET 11
FEMTIDENE 11
FEMSIDERS 11
FEMTEDAG 11
FEMAKTER 11
FEMTEGIR 11
FEMTESETT 11
FEMLING 10
FEMKANT 10
FEMTITO 10
FEMMILA 10
FEMTITRE 10
FEMUR 10
FEMTEDEL 10
FEMMERE 10
FEMTIDER 10
FEMSETER 10
FEMININA 10
FEMTIDEN 10
FEMTENDE 10
FEMDELER 10
FEMTIDEL 10
FEMTALLA 10
FEMININT 10
FEMINIST 10
FEMSIDET 10
FEMININE 10
FEMSETTS 10
FEMDELEN 10
FEMDELS 9
FEMMIL 9
FEMTIDA 9
FEMMER 9
FEMTINI 9
FEMTIEN 9
FEMSIDA 9
FEMININ 9
FEMDEL 8
FEMTEN 8
FEMTID 8
FEMTI 7
FEMTE 7
FEMEN 7
FEME 6
FEMI 6

Ord som slutter med FEM

OrdPoeng
KLØVERFEM 19
HJERTERFEM 17
TJUEFEM 15
FØRTIFEM 15
SYTTIFEM 15
RUTERFEM 13
ÅTTIFEM 12
SPARFEM 12
FEMTIFEM 12
SEKSTIFEM 12
TRETTIFEM 11
MORFEM 10
NITTIFEM 10
GRAFEM 9

Lignende ord av FEM

Anagram av FEM

For mer informasjon om ordet FEM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok