FEM i Scrabble - ordspill.com

FEM i Scrabble

FEM er et ord på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFM.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1M2

Ved å legge til én bokstav til FEM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FÅME 9
FEMI 6
FERM 6
FIME 6
FREM 6

Ord som starter på FEM

OrdPoeng
FEMBØRINGEN 21
FEMBINDSVERK 21
FEMBØRINGER 21
FEMDOBBELTE 20
FEMDAGERSUKA 19
FEMTIØRINGEN 19
FEMDOBBELT 19
FEMTILAPPER 19
FEMBØRING 19
FEMTILAPPEN 19
FEMØRINGENE 18
FEMDOBLINGA 18
FEMSYLINDRA 18
FEMTIFØRSTE 18
FEMSTRØKETE 18
FEMBARNSMOR 18
FEMPUNKTS 18
FEMDOBBEL 18
FEMÅRSPLAN 18
FEMSTRØKEDE 18
FEMTISYV 18
FEMSTRØKEN 17
FEMDOBLING 17
FEMBLADROSE 17
FEMÅRINGENE 17
FEMØRINGEN 17
FEMTIÅRSDAG 17
FEMTEVALGET 17
FEMBLADROSA 17
FEMBARNSFAR 17
FEMDOBLENDE 17
FEMØRINGER 17
FEMÅRSREGEL 17
FEMTENÅRING 17
FEMTILAPP 17
FEMTIØRING 17
FEMSTRØKNE 17
FEMININUMET 17
FEMÅRSDAGER 17
FEMTIFJERDE 17
FEMSTRØKET 17
FEMTENÅRIGE 17
FEMÅRSDAGEN 17
FEMKAMPENE 17
FEMTISJU 16
FEMKAMPEN 16
FEMTISJETTE 16
FEMÅRSALDER 16
FEMÅRINGEN 16
FEMTEVALGA 16
FEMÅRINGER 16
FEMKAMPER 16
FEMÅRSALDRE 16
FEMDOBLEDE 16
FEMTIÅRIGE 16
FEMTIÅRING 16
FEMDOBLETE 16
FEMSTEMMIGE 16
FEMTENÅRIG 16
FEMTIØRENE 16
FEMTITREDJE 16
FEMMANNSROM 16
FEMSTEMMIG 15
FEMBLADETE 15
FEMBLADEDE 15
FEMTEVALG 15
FEMETASJES 15
FEMTEMANNENE 15
FEMFØTTE 15
FEMÅRSDAG 15
FEMDOBLET 15
FEMTIØREN 15
FEMDOBLES 15
FEMKRONING 15
FEMININUM 15
FEMTIÅRIG 15
FEMTIØRES 15
FEMTIÅRENE 15
FEMDOBLER 15
FEMTEPLASS 15
FEMTIØRER 15
FEMEMORDENE 15
FEMKLANGENE 15
FEMØRING 15
FEMTIÅRET 14
FEMTIÅTTE 14
FEMEMORDET 14
FEMKLANGER 14
FEMTIFEMTE 14
FEMKRONENE 14
FEMBLADET 14
FEMIDOMENE 14
FEMKLANGEN 14
FEMTENÅRS 14
FEMTEDAGENE 14
FEMØRENE 14
FEMTEMANNER 14
FEMINISTISK 14
FEMMASTEREN 14
FEMTEGIRENE 14
FEMUKERS 14
FEMMASTERNE 14
FEMINISMENE 14
FEMFØTT 14
FEMTEKLASSA 14
FEMKAMP 14
FEMTEMANNEN 14
FEMTENDEDELS 14
FEMTILITEREN 14
FEMTEKLASSE 14
FEMÅRING 14
FEMDOBLA 14
FEMDOBLE 14
FEMTIØRE 14
FEMÅRIGE 14
FEMTINIENDE 13
FEMINISERER 13
FEMTESETTET 13
FEMMETEREN 13
FEMTILITERE 13
FEMMASTETE 13
FEMINISMEN 13
FEMMETERNE 13
FEMTITALLET 13
FEMTENDELER 13
FEMMASTEDE 13
FEMINISTENE 13
FEMINISERES 13
FEMTIDELENE 13
FEMSIFRETE 13
FEMTEGIRET 13
FEMMASTERE 13
FEMININITET 13
FEMINITETEN 13
FEMAKTERNE 13
FEMKORTEN 13
FEMLINGENE 13
FEMTEDELENE 13
FEMKANTEDE 13
FEMAKTEREN 13
FEMINISMER 13
FEMINISERTE 13
FEMINITETER 13
FEMRINGENE 13
FEMKANTETE 13
FEMTEDAGEN 13
FEMSIFREDE 13
FEMKANTENE 13
FEMTENDELEN 13
FEMININAENE 13
FEMTEDAGER 13
FEMIDOMET 13
FEMKRONER 13
FEMKRONEN 13
FEMBINDS 13
FEMFOTEDE 13
FEMTIÅRA 13
FEMFOTETE 13
FEMEMORDA 13
FEMBLADA 13
FEMIDOMER 13
FEMTIÅRS 13
FEMØRES 13
FEMÅRIG 13
FEMØRER 13
FEMDØRS 13
FEMDOBL 13
FEMØREN 13
FEMTEGIRA 12
FEMTITALLA 12
FEMKANTER 12
FEMTEDELER 12
FEMAKTERE 12
FEMTILITER 12
FEMRETTENE 12
FEMTESETTA 12
FEMLINGEN 12
FEMTIDELEN 12
FEMINISTEN 12
FEMTALLENE 12
FEMSETEREN 12
FEMEMORD 12
FEMMASTET 12
FEMKLANG 12
FEMININENE 12
FEMKRONE 12
FEMTIFEM 12
FEMIDOMA 12
FEMKRONA 12
FEMTIÅR 12
FEMØRE 12
FEMKANTET 12
FEMFOTET 12
FEMMILENE 12
FEMINISERT 12
FEMKANTEN 12
FEMRETTERS 12
FEMSETERNE 12
FEMTIFIRE 12
FEMTEMANN 12
FEMTEDELEN 12
FEMINISME 12
FEMSIDIGE 12
FEMTENDELS 12
FEMTIANDRE 12
FEMINISTER 12
FEMMASTER 12
FEMTISEKS 12
FEMRINGER 12
FEMLINGER 12
FEMRINGEN 12
FEMINISERE 12
FEMMETERE 12
FEMSIFRET 12
FEMSTEMTE 12
FEMTIDELER 12
FEMMASTA 11
FEMINITET 11
FEMSTEMT 11
FEMININET 11
FEMSIDEDE 11
FEMRETTER 11
FEMKANTA 11
FEMÅRS 11
FEMMETER 11
FEMTEDELS 11
FEMROMS 11
FEMKORT 11
FEMFOLD 11
FEMFOTA 11
FEMTEDAG 11
FEMSIDERS 11
FEMIDOM 11
FEMTOMS 11
FEMMILEN 11
FEMSIDETE 11
FEMSIDIG 11
FEMAKTER 11
FEMTENDEL 11
FEMTITALL 11
FEMTESETT 11
FEMRETTEN 11
FEMININER 11
FEMTIDELS 11
FEMTIENDE 11
FEMINISER 11
FEMTEGIR 11
FEMSIFRA 11
FEMTALLET 11
FEMDELENE 11
FEMTONNS 11
FEMMERNE 11
FEMSETERE 11
FEMORALT 11
FEMORALE 11
FEMMEREN 11
FEMTALLA 10
FEMMERE 10
FEMINIST 10
FEMDELTE 10
FEMTITO 10
FEMININT 10
FEMDELEN 10
FEMMILA 10
FEMRING 10
FEMUR 10
FEMORAL 10
FEMTITRE 10
FEMSETER 10
FEMTIDEN 10
FEMISKE 10
FEMSIDET 10
FEMTEDEL 10
FEMDELER 10
FEMKANT 10
FEMTIDEL 10
FEMLING 10
FEMTENDE 10
FEMININA 10
FEMSETTS 10
FEMININE 10
FEMDELT 9
FEMTIDA 9
FEMMIL 9
FEMMER 9
FEMISK 9
FEMTINI 9
FEMSIDA 9
FEMININ 9
FEMDELS 9
FEMRETT 9
FEMTALL 9
FEMTIEN 9
FEMTEN 8
FEMDEL 8
FEMTI 7
FEMTE 7
FEMEN 7
FEMI 6
FEME 6

Ord som slutter med FEM

OrdPoeng
KLØVERFEM 19
HJERTERFEM 17
TJUEFEM 15
SYTTIFEM 15
FØRTIFEM 15
FILOSOFEM 14
RUTERFEM 13
ÅTTIFEM 12
SPARFEM 12
FEMTIFEM 12
SEKSTIFEM 12
TRETTIFEM 11
MORFEM 10
NITTIFEM 10
GRAFEM 9

Lignende ord av FEM

Anagram av FEM

For mer informasjon om ordet FEM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok