FEN i Scrabble - ordspill.com

FEN i Scrabble

FEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1N1

Ved å legge til én bokstav til FEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FØNE 9
FUEN 8
FÅEN 8
FÅNE 8
FENG 6
FAEN 5
FANE 5
FENA 5
FETN 5
FINE 5

Ord som starter på FEN

OrdPoeng
FENGSELSOPPRØRA 28
FENGSELSSYKEHUS 28
FENGSELSOPPHOLD 27
FENGSELSOPPRØR 27
FENGSELSPSYKOSE 27
FENGSELSBYGNING 27
FENGSELSCELLENE 26
FENOLUTSLIPPENE 26
FENGSELSBESØKET 25
FENGSELSCELLER 25
FENGSELSCELLEN 25
FENOLUTSLIPPET 25
FENOLUTSLIPPA 24
FENGSELSCELLE 24
FENGSELSBESØKA 24
FENGSELSCELLA 24
FENOLHARPIKSENE 23
FENOLUTSLIPP 23
FENGSELSBESØK 23
FENGSLINGSMØTER 23
FENGSLINGSMØTET 23
FENGSELSBETJENT 23
FENGSELSFUGLENE 22
FENOMENOLOGISKE 22
FENGSELSOMRÅDER 22
FENOLHARPIKSER 22
FENGSELSOMRÅDET 22
FENOLHARPIKSEN 22
FENGSLINGSMØTA 22
FENGSLINGSMØTE 22
FENOMENOLOGISK 21
FENGSELSAKSJON 21
FENGSELSOMRÅDA 21
FENGSELSOMRÅDE 21
FENGSELSFUGLEN 21
FENGSELSFUGLER 21
FENGSELSPORTENE 21
FENOMENOLOGIENE 21
FENGSELSPORTEN 20
FENGSELSMURENE 20
FENGSELSVESENET 20
FENGSELSDØMTE 20
FENGSELSVESENER 20
FENOLHARPIKS 20
FENGSELSPORTER 20
FENOMENOLOGIER 20
FENGSELSPLASSEN 20
FENGSELSDOMMENE 20
FENGSELSPLASSER 20
FENGSELSPRESTER 20
FENOTYPENE 20
FENOMENOLOGIEN 20
FENGSELSKØENE 20
FENGSELSPRESTEN 20
FENNIKELOLJENE 20
FENNIKELOLJER 19
FENGSELSMUREN 19
FENOTYPER 19
FENDERPUTENE 19
FENGSLINGSORDRE 19
FENGSLINGSSAKER 19
FENNIKELOLJEN 19
FENGSELSKØEN 19
FENOTYPEN 19
FENGSLINGSFRIST 19
FENGSELSMURER 19
FENGSLINGSSAKEN 19
FENGSELSDOMMEN 19
FENGSELSDOMMER 19
FENGSELSSKOLENE 19
FENGSELSVESENA 19
FENGSELSDØMT 19
FENGSELSKØER 19
FENGSELSFUGL 19
FENGSELSSKOLER 18
FENGHULLENE 18
FENGSELSPORT 18
FENOMENOLOGI 18
FENNIKELOLJE 18
FENNOSKANDISKE 18
FENGSELSPLASS 18
FENOTYPE 18
FENDERPUTEN 18
FENGSELSSKOLEN 18
FENNIKELOLJA 18
FENGSELSVESEN 18
FENGSLINGSSAKA 18
FENGSELSPREST 18
FENDERPUTER 18
FENGSELSSTRAFF 18
FENOLPLASTENE 18
FENDERPUTE 17
FENNOLOGISKE 17
FENGSELSKØ 17
FENGHULLET 17
FENGHULLER 17
FENOLPLASTEN 17
FENDERPUTA 17
FENGSELSMUR 17
FENGSLINGSSAK 17
FENGSELSSELLENE 17
FENGSELSANSATTE 17
FENOLPLASTER 17
FENGSELSLEGENE 17
FENGSELSANSTALT 17
FENGSELSSKOLE 17
FENNOSKANDISK 17
FENADKNOKENE 16
FENGSELSSELLEN 16
FENNOLOGIENE 16
FENGSELSSELLER 16
FENOLOGISKE 16
FENNOLOGISK 16
FENGHULLA 16
FENGSELSANSATT 16
FENGSELSLEGER 16
FENGSELSLEGEN 16
FENNOMANSKE 15
FENOLOGIENE 15
FENADKNOKEN 15
FENGSELSDOM 15
FENNOLOGIEN 15
FENGHETTENE 15
FENOLOGISK 15
FENGHULL 15
FENNOLOGENE 15
FENADKNOKER 15
FENNOLOGIER 15
FENGSELSSELLE 15
FENGHOLENE 15
FENGSLINGENE 15
FENGSELSSELLA 15
FENNOMANIENE 15
FENOLPLAST 15
FENGSELSLEGE 15
FENADLÅRENE 15
FENNOMANIEN 14
FENGSLINGEN 14
FENNOMANENE 14
FENGHETTEN 14
FENADLÅRET 14
FENALÅRENE 14
FENADKNOKE 14
FENNOLOGEN 14
FENOLOGIER 14
FENOLOGIEN 14
FENNOLOGER 14
FENGHOLET 14
FENGHETTER 14
FENGSLINGER 14
FENNOMANIER 14
FENNOMANSK 14
FENGHOLA 13
FENNOMANER 13
FENADLÅRA 13
FENOMENENE 13
FENGHETTE 13
FENALÅRET 13
FENDRINGENE 13
FENOMENALE 13
FENGSLINGA 13
FENNOLOGI 13
FENNOMANEN 13
FENGINGENE 13
FENOMENALT 13
FENGHETTA 13
FENGSLIGE 12
FENNOLOG 12
FENOMENER 12
FENGHOL 12
FENNOMANI 12
FENOMENAL 12
FENGSLENDE 12
FENGSLING 12
FENOMENET 12
FENGINGEN 12
FENALÅRA 12
FENADLÅR 12
FENGINGER 12
FENDRINGEN 12
FENDRINGER 12
FENNIKLENE 12
FENNIKELEN 12
FENOLOGI 12
FENOMENA 11
FENGINGA 11
FENNOMAN 11
FENGSLIG 11
FENGSLENE 11
FENALÅR 11
FENNIKLER 11
FENGSLEDE 11
FENGSLETE 11
FENNIKENE 11
FENGSELET 11
FENDRINGA 11
FENRIKENE 11
FENNEKENE 11
FENNEKER 10
FENOMEN 10
FENGENDE 10
FENNEKEN 10
FENRIKEN 10
FENGSLET 10
FENDRING 10
FENOLENE 10
FENNIKEN 10
FENGING 10
FENNIKEL 10
FENNIKER 10
FENGSLER 10
FENDRENDE 10
FENRIKER 10
FENGSLES 10
FENGSEL 9
FENGENE 9
FENOLER 9
FENGSLA 9
FENOLEN 9
FENGSLE 9
FENDRETE 9
FENDEREN 9
FENGETE 9
FENDRENE 9
FENDERNE 9
FENADENE 9
FENGEDE 9
FENDREDE 9
FENGSL 8
FENGES 8
FENGTE 8
FENGET 8
FENNIK 8
FENGER 8
FENNEK 8
FENRIK 8
FENDRES 8
FENDRER 8
FENADEN 8
FENADER 8
FENDRET 8
FENDERE 8
FENDRE 7
FENENE 7
FENDER 7
FENDRA 7
FENGE 7
FENOL 7
FENGA 7
FENGT 7
FENG 6
FENEN 6
FENDR 6
FENET 6
FENAD 6
FENA 5

Ord som slutter med FEN

OrdPoeng
CUPTRIUMFEN 31
PYNTESLØYFEN 30
SERVICESJEFEN 29
SYKEHUSSJEFEN 28
MATCHSTRAFFEN 27
BYPLANSJEFEN 27
KJØKKENSJEFEN 27
GRUPPESJEFEN 26
SKJØTEMUFFEN 26
PEPPERBIFFEN 26
SPORSLØYFEN 25
HÅRSLØYFEN 25
SYVERTRUMFEN 25
BYRÅSJEFEN 25
ØKOKRIMSJEFEN 25
WATERPROOFEN 25
KOSTYMESJEFEN 25
BUTIKKSJEFEN 24
PULVERKAFFEN 24
SCENEOGRAFEN 24
PLUVIOGRAFEN 24
KRYPTOGRAFEN 24
UOVERTRUFFEN 24
SILKESLØYFEN 23
TROPPSSJEFEN 23
HOPPSJEFEN 23
NYHETSSJEFEN 23
KULTURSJEFEN 23
SJUERTRUMFEN 23
JUNIORSJEFEN 23
GJENGEMUFFEN 23
MILJØSJEFEN 23
SCENOGRAFEN 23
JORDMORKAFFEN 22
REVYSJEFEN 22
TRYGDESJEFEN 22
ARKIVSKUFFEN 22
NØFFNØFFEN 22
VOFFVOFFEN 22
GRYTEBIFFEN 22
VALUTASJEFEN 22
ØKOFILOSOFEN 22
MUSIKKSJEFEN 22
SYSTEMSJEFEN 22
KNEIPPLOFFEN 22
MAISLØYFEN 21
TYPOGRAFEN 21
BØTESTRAFFEN 21
TOPPSJEFEN 21
BRAKKESJEFEN 21
HAVARISJEFEN 21
BIBLIOGRAFEN 21
HAVNYMFEN 21
HIEROGLYFEN 21
OMRÅDESJEFEN 21
HYDROGRAFEN 21
HJERTEKLAFFEN 21
VALGTRIUMFEN 21
JUNTASJEFEN 21
HAKKEBIFFEN 20
HÆRSJEFEN 20
BADENYMFEN 20
SKOGNYMFEN 20
HAVNESJEFEN 20
VERFTSSJEFEN 20
POLITISJEFEN 20
PÅTRUFFEN 20
GOLFPROFFEN 20
VASSNYMFEN 20
OVERTRUFFEN 20
TRAFIKKSJEFEN 20
APOKRYFEN 20
SNØSKUFFEN 20
HVALBIFFEN 20
BANKEBIFFEN 20
HOTELLSJEFEN 19
HVETELOFFEN 19
SPIONSJEFEN 19
KVALBIFFEN 19
OPERASJEFEN 19
VERKSSJEFEN 19
KUNSTSJEFEN 19
JAVAKAFFEN 19
DEPOTSJEFEN 19
VINGEKLAFFEN 19
HOFFSJEFEN 19
SKIPSSJEFEN 19
ARKIVSJEFEN 19
PRESSESJEFEN 19
VANNYMFEN 19
ÆRESSTRAFFEN 19
MARKEDSSJEFEN 19
VENTILKLAFFEN 19
REKLAMESJEFEN 19
TURISTSJEFEN 19
CHIEFEN 19
ØKOSJEFEN 19
RØRMUFFEN 19
BYFIFFEN 19
ANTROPOSOFEN 19
KONTORSJEFEN 19
KONSERNSJEFEN 19
VAKTSJEFEN 18
BLESTSJEFEN 18
POSTSJEFEN 18
MASKINSJEFEN 18
BRANNSJEFEN 18
BANKSJEFEN 18
OLJESJEFEN 18
SOUSSJEFEN 18
WHIFFEN 18
MOKKAKAFFEN 18
PARTISJEFEN 18
FULLKLAFFEN 18
BORDKLAFFEN 18
URETTSKAFFEN 18
VELTRUFFEN 18
RUNDBIFFEN 18
KJEMIGRAFEN 18
DØDSSTRAFFEN 18
REGIONSJEFEN 18
PORNOGRAFEN 18
ASKESKUFFEN 18
VERNESJEFEN 18
MORGENKAFFEN 18
STABSSJEFEN 18
VINGSJEFEN 18
LIVSSTRAFFEN 17
LOTTOSJEFEN 17
FRAKTSJEFEN 17
XYLOGRAFEN 17
SKOGSJEFEN 17
PALEOGRAFEN 17
FAKTASJEFEN 17
HELSESJEFEN 17
ROASTBIFFEN 17
FILIALSJEFEN 17
SKOGSKAFFEN 17
FINNEBIFFEN 17
SLØYFEN 17
SENIORSJEFEN 17
MARINESJEFEN 17
SKOLESJEFEN 17
FIRMASJEFEN 17
NARKOSTRAFFEN 17
NARKOSJEFEN 17
AUDIOGRAFEN 17
PANTOGRAFEN 17
HEKTOGRAFEN 17
BETRUFFEN 17
VEGSJEFEN 17
PLASSJEFEN 17
SOSIALSJEFEN 17
PLANSJEFEN 17
HOMOGRAFEN 17
DRIFTSSJEFEN 17
EKSPROFFEN 17
VISESJEFEN 17
ØREKLAFFEN 17
FRØLOFFEN 17
POLSJEFEN 17
TOPOGRAFEN 17
VINGHALFEN 17
KOREOGRAFEN 16
TEATERSJEFEN 16
KARDIOGRAFEN 16
KINOSJEFEN 16
FILTERKAFFEN 16
OSEANOGRAFEN 16
KIRKEKAFFEN 16
APERITIFFEN 16
SKADESJEFEN 16
HOLOGRAFEN 16
GARDESJEFEN 16
AUTOGRAFEN 16
SALGSSJEFEN 16
IKONOGRAFEN 16
RADIOSJEFEN 16
APOSTROFEN 16
VEISJEFEN 16
KOKEKAFFEN 16
VINSJEFEN 16
KRONOGRAFEN 16
FORMLOFFEN 16
GRILLSJEFEN 16
LAGERSJEFEN 16
BLØFFEN 16
FLATBIFFEN 16
MEDIESJEFEN 16
TRAKTEKAFFEN 16
SEISMOGRAFEN 16
INFOSJEFEN 16
TAKSTSJEFEN 16
FOTOGRAFEN 15
TEAMSJEFEN 15
PARAGRAFEN 15
TERMOGRAFEN 15
BØFFEN 15
SENTERHALFEN 15
BIOGRAFEN 15
SONETARIFFEN 15
BESKAFFEN 15
FELTSJEFEN 15
FAGSJEFEN 15
BLUFFEN 15
KARTOGRAFEN 15
TOLLTARIFFEN 15
INNTRUFFEN 15
FALLKLAFFEN 15
FONOGRAFEN 15
DESKSJEFEN 15
ETATSSJEFEN 15
STATSSJEFEN 15
DATASJEFEN 14
KALLIGRAFEN 14
DEMOGRAFEN 14
EKSSJEFEN 14
FORSOFFEN 14
MINIGOLFEN 14
STENOGRAFEN 14
KATASTROFEN 14
ALLOMORFEN 14
RETTSKAFFEN 14
PUFFEN 14
EPIGRAFEN 14
SEIBIFFEN 14
RADIOGRAFEN 14
SJIRAFFEN 14
LEIRSJEFEN 14
HYFEN 13
TRIUMFEN 13
SHERIFFEN 13
GYLFEN 13
ROSJEFEN 13
SKUFFEN 13
PILAFFEN 13
FILOSOFEN 13
TAKEOFFEN 13
PROFFEN 13
GEOGRAFEN 13
NYMFEN 13
LYMFEN 13
LITOGRAFEN 13
SENOGRAFEN 13
ETNOGRAFEN 13
SYLFEN 12
SMURFEN 12
STUFFEN 12
TRUFFEN 12
SLUFFEN 12
TRUMFEN 12
TELEGRAFEN 12
BLAFFEN 12
MUFFEN 12
GUFFEN 12
POFFEN 12
ZOOGRAFEN 12
ISSHELFEN 12
MASTIFFEN 12
KENOTAFEN 12
ANASTROFEN 12
TUFFEN 11
LUFFEN 11
UEFFEN 11
PIFFEN 11
BIFFEN 11
RUFFEN 11
NATTSEIFEN 11
AGRAFFEN 11
ISKAFFEN 11
GIRAFFEN 11
TEOSOFEN 11
NATTSAFEN 10
STRAFFEN 10
SERIFFEN 10
TARIFFEN 10
ISONEFEN 10
HAFFEN 10
SKIFFEN 10
TURFEN 10
KOFFEN 10
KLAFFEN 10
SHELFEN 10
SJEFEN 10
GRIFFEN 10
KAFFEN 9
LOFFEN 9
STROFEN 9
FIFFEN 9
MORFEN 9
GOLFEN 9
KALIFEN 9
HALFEN 9
SERAFEN 8
GRAFEN 8
SEIFEN 7
AMFEN 7
EFFEN 7
SAFEN 6

Lignende ord av FEN

Anagram av FEN

For mer informasjon om ordet FEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok