FEN i Scrabble - ordspill.com

FEN i Scrabble

FEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1N1

Ved å legge til én bokstav til FEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FYNE 10
FØNE 9
FUEN 8
FÅEN 8
FÅNE 8
FEGN 6
FENG 6
FAEN 5
FANE 5
FENA 5
FENT 5
FETN 5
FINE 5
FREN 5

Ord som starter på FEN

OrdPoeng
FENGSELSOPPRØRA 28
FENGSELSOPPRØR 27
FENOLUTSLIPPET 25
FENGSELSCELLER 25
FENGSELSCELLEN 25
FENGSELSBESØKET 25
FENOLUTSLIPPA 24
FENGSELSCELLE 24
FENGSELSBESØKA 24
FENGSELSCELLA 24
FENGSELSBESØK 23
FENOLUTSLIPP 23
FENOLHARPIKSER 22
FENGSLINGSMØTA 22
FENGSLINGSMØTE 22
FENGSELSOMRÅDER 22
FENOLHARPIKSEN 22
FENACETINET 21
FENADFJØSENE 21
FENGSELSFUGLEN 21
FENOMENOLOGISK 21
FENGSELSOMRÅDE 21
FENGSELSOMRÅDA 21
FENGSELSFUGLER 21
FENGSELSAKSJON 21
FENGSELSPORTER 20
FENOMENOLOGIER 20
FENGSELSKØENE 20
FENOTYPENE 20
FENGSELSPORTEN 20
FENADFJØSET 20
FENGSELSPRESTEN 20
FENOMENOLOGIEN 20
FENGSELSMURENE 20
FENADFJØSEN 20
FENAFJØSENE 20
FENGSELSPRESTER 20
FENGSELSDØMTE 20
FENNIKELOLJENE 20
FENOLHARPIKS 20
FENGSELSDØMT 19
FENGSELSKØER 19
FENGSELSFUGL 19
FENOTYPER 19
FENGSELSKØEN 19
FENACETIN 19
FENDERPUTENE 19
FENAFJØSET 19
FENAFJØSEN 19
FENADFJØSA 19
FENGSELSMURER 19
FENGSELSMUREN 19
FENNIKELOLJER 19
FENGSELSSKOLENE 19
FENGSELSDOMMER 19
FENGSELSVESENA 19
FENGSELSDOMMEN 19
FENOTYPEN 19
FENNIKELOLJEN 19
FENOLPLASTENE 18
FENNOSKANDISKE 18
FENGSELSSKOLEN 18
FENAFJØSA 18
FENADFJØS 18
FENGSELSSTRAFF 18
FENGSELSSKOLER 18
FENDERPUTEN 18
FENGHULLENE 18
FENOTYPE 18
FENDERPUTER 18
FENGSELSPLASS 18
FENGSELSVESEN 18
FENNIKELOLJA 18
FENOMENOLOGI 18
FENGSELSPREST 18
FENGSELSPORT 18
FENNIKELOLJE 18
FENGSLINGSSAKA 18
FENGSELSLEGENE 17
FENOLPLASTEN 17
FENGSLINGSSAK 17
FENDERPUTE 17
FENGHULLET 17
FENDERPUTA 17
FENGSELSMUR 17
FENGHULLER 17
FENGSELSSKOLE 17
FENGSELSKØ 17
FENNOLOGISKE 17
FENOLPLASTER 17
FENNOSKANDISK 17
FENGSELSANSATTE 17
FENAFJØS 17
FENGSELSSELLEN 16
FENGSELSANSATT 16
FENNOLOGISK 16
FENOLOGISKE 16
FENADKNOKENE 16
FENGSELSSELLER 16
FENADRULLENE 16
FENGRØRENE 16
FENGHULLA 16
FENGSELSLEGEN 16
FENTANYLET 16
FENNOLOGIENE 16
FENGSELSLEGER 16
FENABOGENE 16
FENGSELSDOM 15
FENABOGER 15
FENOLOGIENE 15
FENNOMANSKE 15
FENGSELSSELLA 15
FENGHOLENE 15
FENGSELSSELLE 15
FENNOLOGIEN 15
FENNOLOGIER 15
FENADKNOKER 15
FENGHETTENE 15
FENABOGEN 15
FENADRULLER 15
FENADRULLEN 15
FENADLÅRENE 15
FENOLOGISK 15
FENGSELSLEGE 15
FENNOLOGENE 15
FENGHULL 15
FENADKNOKEN 15
FENGSLINGENE 15
FENARULLENE 15
FENGRØRET 15
FENNOMANIENE 15
FENOLPLAST 15
FENOLOGIEN 14
FENOLOGIER 14
FENGSLINGEN 14
FENADKNOKE 14
FENGSLINGER 14
FENNOLOGER 14
FENALÅRENE 14
FENNOMANSK 14
FENGHETTER 14
FENARULLER 14
FENNOMANIER 14
FENNOMANENE 14
FENARULLEN 14
FENGHETTEN 14
FENNOLOGEN 14
FENADLÅRET 14
FENGRØRA 14
FENGHOLET 14
FENTANYL 14
FENNOMANIEN 14
FENNOMANEN 13
FENABOG 13
FENDRINGENE 13
FENYLET 13
FENGRØR 13
FENOMENENE 13
FENGSLINGA 13
FENOMENALT 13
FENGHETTE 13
FENADLÅRA 13
FENALÅRET 13
FENOLLIMET 13
FENGHETTA 13
FENNOMANER 13
FENNOLOGI 13
FENADRULL 13
FENGHOLA 13
FENOMENALE 13
FENNIKELEN 12
FENOMENET 12
FENNOMANI 12
FENOLATENE 12
FENADLÅR 12
FENGHOL 12
FENGSLING 12
FENAKITTEN 12
FENDRINGER 12
FENARULL 12
FENGSLENDE 12
FENDRINGEN 12
FENOMENAL 12
FENNOLOG 12
FENALÅRA 12
FENNIKLENE 12
FENOLOGI 12
FENGSLIGE 12
FENGINGEN 12
FENOMENER 12
FENOMENA 11
FENGINGA 11
FENGSLIG 11
FENOLLIM 11
FENRIKENE 11
FENGSLETE 11
FENNIKENE 11
FENOLATER 11
FENNINGEN 11
FENOLATET 11
FENDRINGA 11
FENGSLEDE 11
FENGSELET 11
FENNIKLER 11
FENGSLENE 11
FENNEKENE 11
FENALÅR 11
FENATRENET 11
FENYL 11
FENNOMAN 11
FENEDRINET 11
FENGENDE 10
FENAKITT 10
FENOLATA 10
FENGING 10
FENOMEN 10
FENNEKEN 10
FENGEREN 10
FENGERNE 10
FENRIKEN 10
FENOLENE 10
FENNIKEN 10
FENNIKER 10
FENDRENDE 10
FENGSLET 10
FENDRING 10
FENRIKER 10
FENNEKER 10
FENGSLES 10
FENGSLER 10
FENNINGA 10
FENNIKEL 10
FENGERE 9
FENGSEL 9
FENGEDE 9
FENGSLA 9
FENOLER 9
FENGENE 9
FENGSLE 9
FENGETE 9
FENDLENE 9
FENOLAT 9
FENDRETE 9
FENDELEN 9
FENNENDE 9
FENEDRIN 9
FENADENE 9
FENDERNE 9
FENDRENE 9
FENDEREN 9
FENATREN 9
FENNING 9
FENOLEN 9
FENDREDE 9
FENITTEN 9
FENRIK 8
FENGER 8
FENGET 8
FENNEK 8
FENGES 8
FENNIK 8
FENADER 8
FENGTE 8
FENGEN 8
FENTENE 8
FENDLER 8
FENGSL 8
FENDRES 8
FENADEN 8
FENDRET 8
FENIENE 8
FENDERE 8
FENDRER 8
FENGE 7
FENOL 7
FENGT 7
FENGA 7
FENENE 7
FENDER 7
FENTER 7
FENNES 7
FENDEL 7
FENDRA 7
FENITT 7
FENTEN 7
FENNER 7
FENETE 7
FENDRE 7
FENIER 7
FENEN 6
FENTA 6
FENTE 6
FENNE 6
FENET 6
FENDR 6
FENAD 6
FENG 6
FENA 5
FENT 5
FENN 5

Ord som slutter med FEN

OrdPoeng
CUPTRIUMFEN 31
BYRÅSJEFEN 25
SPORSLØYFEN 25
HÅRSLØYFEN 25
JUNIORSJEFEN 23
PSYKOGRAFEN 23
MILJØSJEFEN 23
SCENOGRAFEN 23
MAYAGLYFEN 23
BYGGKAFFEN 23
SILKESLØYFEN 23
HOPPSJEFEN 23
VOFFVOFFEN 22
NØFFNØFFEN 22
PETROGLYFEN 22
REVYSJEFEN 22
HYGROGRAFEN 22
GRYTEBIFFEN 22
VALUTASJEFEN 22
MAISLØYFEN 21
TOPPSJEFEN 21
HAVNYMFEN 21
JUNTASJEFEN 21
HYDROGRAFEN 21
TYPOGRAFEN 21
HIEROGLYFEN 21
POLYGRAFEN 21
BØTESTRAFFEN 21
KOBEBIFFEN 20
HAVNESJEFEN 20
SKOGNYMFEN 20
OVERTRUFFEN 20
APOKRYFEN 20
HÆRSJEFEN 20
KYMOGRAFEN 20
SNØSKUFFEN 20
BADENYMFEN 20
GOLFPROFFEN 20
VASSNYMFEN 20
HAKKEBIFFEN 20
BANKEBIFFEN 20
PÅTRUFFEN 20
HVALBIFFEN 20
BATYSKAFEN 20
VERKSSJEFEN 19
SPIONSJEFEN 19
SITTEPUFFEN 19
HVETELOFFEN 19
STYLOGRAFEN 19
BYFIFFEN 19
RØRMUFFEN 19
ZYGOMORFEN 19
ØKOSJEFEN 19
RUSLEBIFFEN 19
VANNYMFEN 19
DEPOTSJEFEN 19
GYROGRAFEN 19
ARKIVSJEFEN 19
OPERASJEFEN 19
SKIPSSJEFEN 19
CHIEFEN 19
MYTOGRAFEN 19
KUNSTSJEFEN 19
JAVAKAFFEN 19
KABINSJEFEN 19
KVALBIFFEN 19
HOFFSJEFEN 19
KJEMIGRAFEN 18
PORNOGRAFEN 18
VAKTSJEFEN 18
BLESTSJEFEN 18
SOUSSJEFEN 18
STABSSJEFEN 18
ASKESKUFFEN 18
POSTSJEFEN 18
RUNDBIFFEN 18
MOKKAKAFFEN 18
WHIFFEN 18
PARTISJEFEN 18
BRANNSJEFEN 18
VERNESJEFEN 18
FULLKLAFFEN 18
VINGSJEFEN 18
GEOGLYFEN 18
HESTEBIFFEN 18
HALVFIFFEN 18
HALVSTAFFEN 18
BANKSJEFEN 18
TAKYGRAFEN 18
BORDKLAFFEN 18
VELTRUFFEN 18
OLJESJEFEN 18
ØREKLAFFEN 17
PLANSJEFEN 17
TOPOGRAFEN 17
VISESJEFEN 17
VEGSJEFEN 17
XYLOGRAFEN 17
EKSPROFFEN 17
BANESJEFEN 17
PLASSJEFEN 17
FAKTASJEFEN 17
ROASTBIFFEN 17
VINGHALFEN 17
HEKTOGRAFEN 17
SLØYFEN 17
PALEOGRAFEN 17
PANTOGRAFEN 17
LOGOGRIFFEN 17
AUDIOGRAFEN 17
SKOGSJEFEN 17
HAGIOGRAFEN 17
SKOLESJEFEN 17
NARKOSJEFEN 17
FINNEBIFFEN 17
LABIOGRAFEN 17
POLSJEFEN 17
FRØLOFFEN 17
PALLOGRAFEN 17
SKOGSKAFFEN 17
BETRUFFEN 17
LOTTOSJEFEN 17
FRAKTSJEFEN 17
HOMOGRAFEN 17
HELSESJEFEN 17
FIRMASJEFEN 17
FORMLOFFEN 16
INFOSJEFEN 16
GARDESJEFEN 16
SKADESJEFEN 16
HELIOGRAFEN 16
KIRKEKAFFEN 16
KRONOGRAFEN 16
RADIOSJEFEN 16
APERITIFFEN 16
KINOSJEFEN 16
GRILLSJEFEN 16
TAKSTSJEFEN 16
AUTOGRAFEN 16
KOREOGRAFEN 16
SALGSSJEFEN 16
HOLOGRAFEN 16
MEDIESJEFEN 16
LAGERSJEFEN 16
FINNBIFFEN 16
SEBOGRAFEN 16
IKONOGRAFEN 16
BAROGRAFEN 16
VEISJEFEN 16
VINSJEFEN 16
TRIGLYFEN 16
ANAGLYFEN 16
APOSTROFEN 16
BARSJEFEN 16
BLØFFEN 16
KOKEKAFFEN 16
RUGKAFFEN 16
ØKOSOFEN 16
FLATBIFFEN 16
HODOGRAFEN 16
FAGSJEFEN 15
FONOGRAFEN 15
ELGBIFFEN 15
BIOGRAFEN 15
DESKSJEFEN 15
FALLKLAFFEN 15
BESKAFFEN 15
TERMOGRAFEN 15
FOTOGRAFEN 15
DIGLYFEN 15
ANGIOGRAFEN 15
KARTOGRAFEN 15
BØFFEN 15
STATSSJEFEN 15
ANEMOGRAFEN 15
ETATSSJEFEN 15
TEAMSJEFEN 15
EKTOMORFEN 15
TOMOGRAFEN 15
PARAGRAFEN 15
MESOMORFEN 15
INNTRUFFEN 15
LOGOGRAFEN 15
EKKOGRAFEN 15
FELTSJEFEN 15
EGGELOFFEN 15
RADIOGRAFEN 14
KALLIGRAFEN 14
KATASTROFEN 14
LIMNIGRAFEN 14
MESOSKAFEN 14
LEIRSJEFEN 14
SEIBIFFEN 14
ERGOGRAFEN 14
BUFFEN 14
ASTROGRAFEN 14
EPIGRAFEN 14
MINIGOLFEN 14
DATASJEFEN 14
STENOGRAFEN 14
PUFFEN 14
DEMOGRAFEN 14
RETTSKAFFEN 14
EKSSJEFEN 14
HELSTAFFEN 14
ALLOMORFEN 14
ENDOMORFEN 14
SJIRAFFEN 14
TAKOGRAFEN 14
FORSOFFEN 14
HYFEN 13
GYLFEN 13
LYMFEN 13
SENOGRAFEN 13
PROFFEN 13
SKUFFEN 13
LITOGRAFEN 13
TRIUMFEN 13
ROSJEFEN 13
PILAFFEN 13
OROGRAFEN 13
ETNOGRAFEN 13
SHERIFFEN 13
SONAGRAFEN 13
NYMFEN 13
GEOGRAFEN 13
AEROGRAFEN 13
ALLOGRAFEN 13
FILOSOFEN 13
TAKEOFFEN 13
RIOKAFFEN 13
MUFFEN 12
BLAFFEN 12
SLUFFEN 12
ZOOGRAFEN 12
BRAFFEN 12
TRUMFEN 12
SYLFEN 12
SMURFEN 12
STUFFEN 12
INTEGRAFEN 12
AMSTAFFEN 12
POFFEN 12
GUFFEN 12
TRUFFEN 12
SERIGRAFEN 12
ANASTROFEN 12
MASTIFFEN 12
ISSHELFEN 12
TELEGRAFEN 12
KENOTAFEN 12
RUFFEN 11
LUFFEN 11
TUFFEN 11
UEFFEN 11
PIFFEN 11
BIFFEN 11
TEOSOFEN 11
VOLFEN 11
NATTSEIFEN 11
TAMOXIFEN 11
TALELEIFEN 11
ISKAFFEN 11
AGRAFFEN 11
SVEIFEN 11
SKIFFEN 10
KOFFEN 10
NATTSAFEN 10
HAFFEN 10
ISONEFEN 10
SERIFFEN 10
DIGRAFEN 10
SJEFEN 10
TARIFFEN 10
STRAFFEN 10
GRIFFEN 10
SHELFEN 10
KLAFFEN 10
TURFEN 10
LOFFEN 9
MORFEN 9
HALFEN 9
KAFFEN 9
FIFFEN 9
GOLFEN 9
KALIFEN 9
KAMFEN 9
STAFFEN 9
STROFEN 9
TEFFEN 8
SERAFEN 8
GRAFEN 8
MILFEN 8
LEIFEN 7
REIFEN 7
SEIFEN 7
EFFEN 7
AMFEN 7
ORFEN 7
SAFEN 6

Lignende ord av FEN

Anagram av FEN

For mer informasjon om ordet FEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok