FEN i Scrabble - ordspill.com

FEN i Scrabble

FEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1N1

Ved å legge til én bokstav til FEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FØNE 9
FUEN 8
FÅEN 8
FÅNE 8
FENG 6
FAEN 5
FANE 5
FENA 5
FETN 5
FINE 5

Ord som starter på FEN

OrdPoeng
FENGSELSOPPRØRA 28
FENGSELSSYKEHUS 28
FENGSELSOPPRØR 27
FENGSELSPSYKOSE 27
FENGSELSBYGNING 27
FENGSELSOPPHOLD 27
FENOLUTSLIPPENE 26
FENGSELSCELLENE 26
FENGSELSBESØKET 25
FENOLUTSLIPPET 25
FENGSELSCELLEN 25
FENGSELSCELLER 25
FENGSELSCELLE 24
FENGSELSCELLA 24
FENOLUTSLIPPA 24
FENGSELSBESØKA 24
FENGSLINGSMØTET 23
FENOLHARPIKSENE 23
FENGSLINGSMØTER 23
FENGSELSBETJENT 23
FENOLUTSLIPP 23
FENGSELSBESØK 23
FENGSLINGSMØTE 22
FENOMENOLOGISKE 22
FENOLHARPIKSEN 22
FENGSLINGSMØTA 22
FENGSELSOMRÅDER 22
FENOLHARPIKSER 22
FENGSELSFUGLENE 22
FENGSELSOMRÅDET 22
FENOMENOLOGISK 21
FENGSELSFUGLEN 21
FENGSELSFUGLER 21
FENGSELSOMRÅDE 21
FENGSELSAKSJON 21
FENGSELSOMRÅDA 21
FENGSELSPORTENE 21
FENOMENOLOGIENE 21
FENGSELSPORTEN 20
FENOLHARPIKS 20
FENGSELSKØENE 20
FENGSELSPLASSER 20
FENNIKELOLJENE 20
FENGSELSVESENER 20
FENGSELSVESENET 20
FENOTYPENE 20
FENOMENOLOGIEN 20
FENGSELSMURENE 20
FENGSELSPLASSEN 20
FENOMENOLOGIER 20
FENGSELSPRESTEN 20
FENGSELSDØMTE 20
FENGSELSDOMMENE 20
FENGSELSPRESTER 20
FENGSELSPORTER 20
FENGSELSFUGL 19
FENDERPUTENE 19
FENGSELSKØER 19
FENNIKELOLJEN 19
FENOTYPER 19
FENGSELSDØMT 19
FENOTYPEN 19
FENGSELSMURER 19
FENGSELSMUREN 19
FENNIKELOLJER 19
FENGSELSKØEN 19
FENGSLINGSFRIST 19
FENGSLINGSORDRE 19
FENGSELSDOMMEN 19
FENGSELSDOMMER 19
FENGSELSSKOLENE 19
FENGSELSVESENA 19
FENGSLINGSSAKER 19
FENGSLINGSSAKEN 19
FENGHULLENE 18
FENNIKELOLJE 18
FENGSELSSTRAFF 18
FENGSELSPREST 18
FENGSELSPORT 18
FENOLPLASTENE 18
FENNIKELOLJA 18
FENDERPUTEN 18
FENGSELSSKOLER 18
FENGSELSSKOLEN 18
FENGSLINGSSAKA 18
FENOMENOLOGI 18
FENGSELSVESEN 18
FENGSELSPLASS 18
FENNOSKANDISKE 18
FENOTYPE 18
FENDERPUTER 18
FENGSELSKØ 17
FENGSELSANSATTE 17
FENGHULLET 17
FENGSELSSELLENE 17
FENDERPUTA 17
FENGHULLER 17
FENDERPUTE 17
FENNOLOGISKE 17
FENOLPLASTEN 17
FENOLPLASTER 17
FENNOSKANDISK 17
FENGSELSLEGENE 17
FENGSELSANSTALT 17
FENGSLINGSSAK 17
FENGSELSMUR 17
FENGSELSSKOLE 17
FENADKNOKENE 16
FENNOLOGIENE 16
FENNOLOGISK 16
FENGSELSANSATT 16
FENGSELSSELLER 16
FENGHULLA 16
FENGSELSLEGEN 16
FENGSELSSELLEN 16
FENGSELSLEGER 16
FENOLOGISKE 16
FENOLOGISK 15
FENADKNOKEN 15
FENNOLOGIER 15
FENADKNOKER 15
FENNOLOGENE 15
FENGSELSDOM 15
FENGHETTENE 15
FENOLOGIENE 15
FENADLÅRENE 15
FENNOLOGIEN 15
FENGSELSSELLA 15
FENNOMANSKE 15
FENOLPLAST 15
FENGHULL 15
FENGSELSSELLE 15
FENGHOLENE 15
FENGSELSLEGE 15
FENNOMANIENE 15
FENGSLINGENE 15
FENGSLINGER 14
FENNOMANIEN 14
FENNOMANIER 14
FENNOMANSK 14
FENGHOLET 14
FENADLÅRET 14
FENNOLOGER 14
FENNOMANENE 14
FENOLOGIEN 14
FENADKNOKE 14
FENGHETTER 14
FENALÅRENE 14
FENGHETTEN 14
FENNOLOGEN 14
FENOLOGIER 14
FENGSLINGEN 14
FENDRINGENE 13
FENGSLINGA 13
FENADLÅRA 13
FENNOLOGI 13
FENGHETTA 13
FENALÅRET 13
FENOMENALE 13
FENNOMANEN 13
FENGINGENE 13
FENOMENALT 13
FENGHOLA 13
FENGHETTE 13
FENOMENENE 13
FENNOMANER 13
FENALÅRA 12
FENGHOL 12
FENADLÅR 12
FENNOLOG 12
FENGINGER 12
FENGSLIGE 12
FENOMENER 12
FENNOMANI 12
FENOLOGI 12
FENDRINGER 12
FENOMENAL 12
FENGSLING 12
FENDRINGEN 12
FENGSLENDE 12
FENNIKELEN 12
FENOMENET 12
FENNIKLENE 12
FENGINGEN 12
FENGSLIG 11
FENALÅR 11
FENOMENA 11
FENGINGA 11
FENRIKENE 11
FENNOMAN 11
FENNIKLER 11
FENGSLETE 11
FENGSLEDE 11
FENDRINGA 11
FENNEKENE 11
FENGSLENE 11
FENGSELET 11
FENNIKENE 11
FENDRING 10
FENNIKEL 10
FENGING 10
FENGSLER 10
FENNEKEN 10
FENOMEN 10
FENOLENE 10
FENGSLET 10
FENNIKER 10
FENNIKEN 10
FENGENDE 10
FENRIKEN 10
FENGSLES 10
FENNEKER 10
FENDRENDE 10
FENRIKER 10
FENDREDE 9
FENDERNE 9
FENGSLE 9
FENGETE 9
FENGEDE 9
FENGSLA 9
FENOLER 9
FENGSEL 9
FENGENE 9
FENOLEN 9
FENDRENE 9
FENDRETE 9
FENDEREN 9
FENADENE 9
FENGTE 8
FENNEK 8
FENGET 8
FENGSL 8
FENGER 8
FENRIK 8
FENDRET 8
FENGES 8
FENNIK 8
FENADER 8
FENADEN 8
FENDRES 8
FENDERE 8
FENDRER 8
FENDER 7
FENDRA 7
FENDRE 7
FENENE 7
FENOL 7
FENGA 7
FENGT 7
FENGE 7
FENG 6
FENET 6
FENAD 6
FENEN 6
FENDR 6
FENA 5

Ord som slutter med FEN

OrdPoeng
CUPTRIUMFEN 31
PYNTESLØYFEN 30
BYPLANSJEFEN 27
GRUPPESJEFEN 26
PEPPERBIFFEN 26
SKJØTEMUFFEN 26
OSCILLOGRAFEN 26
SPORSLØYFEN 25
ØKONOMISJEFEN 25
SYVERTRUMFEN 25
HÅRSLØYFEN 25
WATERPROOFEN 25
BYRÅSJEFEN 25
TRIKKESLØYFEN 25
UOVERTRUFFEN 24
SCENEOGRAFEN 24
PULVERKAFFEN 24
BUTIKKSJEFEN 24
PLUVIOGRAFEN 24
KRYPTOGRAFEN 24
KULTURSJEFEN 23
SILKESLØYFEN 23
MILJØSJEFEN 23
JUNIORSJEFEN 23
SCENOGRAFEN 23
TROPPSSJEFEN 23
NYHETSSJEFEN 23
SJUERTRUMFEN 23
KOMPANISJEFEN 23
FABRIKKSJEFEN 23
HOPPSJEFEN 23
NÆRINGSSJEFEN 23
PROGRAMSJEFEN 23
GJENGEMUFFEN 23
MUSIKKSJEFEN 22
TRYGDESJEFEN 22
ØKOFILOSOFEN 22
SYSTEMSJEFEN 22
NØFFNØFFEN 22
VALUTASJEFEN 22
REVYSJEFEN 22
VOFFVOFFEN 22
GRYTEBIFFEN 22
BULLMASTIFFEN 22
ARKIVSKUFFEN 22
KNEIPPLOFFEN 22
MAISLØYFEN 21
VALGTRIUMFEN 21
ELVERKSSJEFEN 21
TOPPSJEFEN 21
HAVNYMFEN 21
TYPOGRAFEN 21
BRAKKESJEFEN 21
HAVARISJEFEN 21
HYDROGRAFEN 21
OMRÅDESJEFEN 21
HIEROGLYFEN 21
JUNTASJEFEN 21
BØTESTRAFFEN 21
BIBLIOGRAFEN 21
VERFTSSJEFEN 20
KONGRESSJEFEN 20
PÅTRUFFEN 20
HVALBIFFEN 20
SPEKTROGRAFEN 20
POLITISJEFEN 20
SNØSKUFFEN 20
HAKKEBIFFEN 20
BADENYMFEN 20
SKOGNYMFEN 20
HAVNESJEFEN 20
APOKRYFEN 20
VASSNYMFEN 20
BANKEBIFFEN 20
GOLFPROFFEN 20
OVERTRUFFEN 20
HÆRSJEFEN 20
RØRMUFFEN 19
OPERASJEFEN 19
JAVAKAFFEN 19
HOFFSJEFEN 19
KUNSTSJEFEN 19
KVALBIFFEN 19
VERKSSJEFEN 19
SKIPSSJEFEN 19
ARKIVSJEFEN 19
HVETELOFFEN 19
DEPOTSJEFEN 19
SPIONSJEFEN 19
PARISERLOFFEN 19
ÆRESSTRAFFEN 19
TURISTSJEFEN 19
KROMATOGRAFEN 19
REGIONSSJEFEN 19
VINGEKLAFFEN 19
KONTORSJEFEN 19
ANTROPOSOFEN 19
CHIEFEN 19
HOTELLSJEFEN 19
BYFIFFEN 19
ØKOSJEFEN 19
VANNYMFEN 19
PRESSESJEFEN 19
VELTRUFFEN 18
VINGSJEFEN 18
MORGENKAFFEN 18
KJEMIGRAFEN 18
VAKTSJEFEN 18
DØDSSTRAFFEN 18
RUNDBIFFEN 18
BANKSJEFEN 18
OLJESJEFEN 18
PARTISJEFEN 18
VERNESJEFEN 18
BORDKLAFFEN 18
MOKKAKAFFEN 18
FULLKLAFFEN 18
STABSSJEFEN 18
POSTSJEFEN 18
BLESTSJEFEN 18
WHIFFEN 18
SOUSSJEFEN 18
MASKINSJEFEN 18
PORNOGRAFEN 18
BRANNSJEFEN 18
ASKESKUFFEN 18
URETTSKAFFEN 18
REGIONSJEFEN 18
POLSJEFEN 17
FIRMASJEFEN 17
AUDIOGRAFEN 17
HOMOGRAFEN 17
FILIALSJEFEN 17
SOSIALSJEFEN 17
XYLOGRAFEN 17
PLASSJEFEN 17
VISESJEFEN 17
LOTTOSJEFEN 17
DRIFTSSJEFEN 17
SKOLESJEFEN 17
NARKOSJEFEN 17
HEKTOGRAFEN 17
VINGHALFEN 17
SKOGSJEFEN 17
ØREKLAFFEN 17
VEGSJEFEN 17
TOPOGRAFEN 17
FINNEBIFFEN 17
SKOGSKAFFEN 17
PANTOGRAFEN 17
BETRUFFEN 17
ROASTBIFFEN 17
LIVSSTRAFFEN 17
HELSESJEFEN 17
FAKTASJEFEN 17
MARINESJEFEN 17
SENIORSJEFEN 17
PLANSJEFEN 17
PALEOGRAFEN 17
FRAKTSJEFEN 17
EKSPROFFEN 17
FRØLOFFEN 17
SLØYFEN 17
SALGSSJEFEN 16
LAGERSJEFEN 16
TAKSTSJEFEN 16
GRILLSJEFEN 16
FLATBIFFEN 16
KOREOGRAFEN 16
SEISMOGRAFEN 16
TRAKTEKAFFEN 16
MEDIESJEFEN 16
SKADESJEFEN 16
GARDESJEFEN 16
KRONOGRAFEN 16
IKONOGRAFEN 16
BLØFFEN 16
TEATERSJEFEN 16
VINSJEFEN 16
INFOSJEFEN 16
FORMLOFFEN 16
RADIOSJEFEN 16
APOSTROFEN 16
AUTOGRAFEN 16
VEISJEFEN 16
KINOSJEFEN 16
HOLOGRAFEN 16
KOKEKAFFEN 16
KARDIOGRAFEN 16
KIRKEKAFFEN 16
APERITIFFEN 16
OSEANOGRAFEN 16
FILTERKAFFEN 16
BESKAFFEN 15
FELTSJEFEN 15
TEAMSJEFEN 15
TOLLTARIFFEN 15
FALLKLAFFEN 15
SENTERHALFEN 15
INNTRUFFEN 15
BØFFEN 15
FAGSJEFEN 15
SONETARIFFEN 15
BIOGRAFEN 15
FOTOGRAFEN 15
STATSSJEFEN 15
PARAGRAFEN 15
TERMOGRAFEN 15
BLUFFEN 15
FONOGRAFEN 15
ETATSSJEFEN 15
DESKSJEFEN 15
KARTOGRAFEN 15
PUFFEN 14
RADIOGRAFEN 14
SJIRAFFEN 14
RETTSKAFFEN 14
EKSSJEFEN 14
EPIGRAFEN 14
STENOGRAFEN 14
FORSOFFEN 14
KATASTROFEN 14
KALLIGRAFEN 14
DATASJEFEN 14
LEIRSJEFEN 14
DEMOGRAFEN 14
SEIBIFFEN 14
ALLOMORFEN 14
MINIGOLFEN 14
ETNOGRAFEN 13
SKUFFEN 13
GEOGRAFEN 13
PILAFFEN 13
PROFFEN 13
TRIUMFEN 13
GYLFEN 13
FILOSOFEN 13
TAKEOFFEN 13
ROSJEFEN 13
SHERIFFEN 13
LYMFEN 13
NYMFEN 13
LITOGRAFEN 13
SENOGRAFEN 13
HYFEN 13
GUFFEN 12
SMURFEN 12
MUFFEN 12
SYLFEN 12
TRUFFEN 12
SLUFFEN 12
TRUMFEN 12
BLAFFEN 12
STUFFEN 12
POFFEN 12
TELEGRAFEN 12
ZOOGRAFEN 12
ISSHELFEN 12
KENOTAFEN 12
MASTIFFEN 12
ANASTROFEN 12
LUFFEN 11
AGRAFFEN 11
NATTSEIFEN 11
PIFFEN 11
BIFFEN 11
RUFFEN 11
TUFFEN 11
UEFFEN 11
ISKAFFEN 11
GIRAFFEN 11
TEOSOFEN 11
SKIFFEN 10
KLAFFEN 10
HAFFEN 10
TURFEN 10
KOFFEN 10
SHELFEN 10
SJEFEN 10
TARIFFEN 10
GRIFFEN 10
SERIFFEN 10
STRAFFEN 10
NATTSAFEN 10
ISONEFEN 10
HALFEN 9
STROFEN 9
KALIFEN 9
MORFEN 9
LOFFEN 9
FIFFEN 9
GOLFEN 9
KAFFEN 9
SERAFEN 8
GRAFEN 8
AMFEN 7
SEIFEN 7
EFFEN 7
SAFEN 6

Lignende ord av FEN

Anagram av FEN

For mer informasjon om ordet FEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok