FENG i Scrabble - ordspill.com

FENG i Scrabble

FENG er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFGN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2E1N1G2

Ved å legge til én bokstav til FENG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GUFNE 10
FUGEN 10
FAGNE 7
FANGE 7
FENGA 7
FENGT 7
FLENG 7

Ord som starter på FENG

OrdPoeng
FENGSELSOPPRØRA 28
FENGSELSSYKEHUS 28
FENGSELSOPPRØR 27
FENGSELSOPPHOLD 27
FENGSELSBYGNING 27
FENGSELSPSYKOSE 27
FENGSELSCELLENE 26
FENGSELSCELLEN 25
FENGSELSCELLER 25
FENGSELSBESØKET 25
FENGSELSCELLE 24
FENGSELSBESØKA 24
FENGSELSCELLA 24
FENGSELSBESØK 23
FENGSELSBETJENT 23
FENGSLINGSMØTER 23
FENGSLINGSMØTET 23
FENGSELSFUGLENE 22
FENGSLINGSMØTE 22
FENGSELSOMRÅDER 22
FENGSELSOMRÅDET 22
FENGSLINGSMØTA 22
FENGSELSFUGLER 21
FENGSELSFUGLEN 21
FENGSELSAKSJON 21
FENGSELSOMRÅDE 21
FENGSELSPORTENE 21
FENGSELSOMRÅDA 21
FENGSELSVESENET 20
FENGSELSMURENE 20
FENGSELSPORTEN 20
FENGSELSPLASSEN 20
FENGSELSPLASSER 20
FENGSELSPORTER 20
FENGSELSPRESTEN 20
FENGSELSVESENER 20
FENGSELSDØMTE 20
FENGSELSPRESTER 20
FENGSELSDOMMENE 20
FENGSELSKØENE 20
FENGSELSMURER 19
FENGSLINGSSAKER 19
FENGSELSDOMMEN 19
FENGSELSVESENA 19
FENGSELSDOMMER 19
FENGSLINGSFRIST 19
FENGSELSFUGL 19
FENGSLINGSORDRE 19
FENGSELSSKOLENE 19
FENGSLINGSSAKEN 19
FENGSELSKØEN 19
FENGSELSMUREN 19
FENGSELSDØMT 19
FENGSELSKØER 19
FENGSELSSKOLER 18
FENGSELSSKOLEN 18
FENGSELSVESEN 18
FENGSLINGSSAKA 18
FENGSELSPORT 18
FENGSELSSTRAFF 18
FENGSELSPREST 18
FENGHULLENE 18
FENGSELSPLASS 18
FENGSELSKØ 17
FENGSELSANSATTE 17
FENGSELSSELLENE 17
FENGHULLER 17
FENGSELSANSTALT 17
FENGHULLET 17
FENGSELSLEGENE 17
FENGSELSMUR 17
FENGSELSSKOLE 17
FENGSLINGSSAK 17
FENGSELSSELLEN 16
FENGSELSLEGER 16
FENGHULLA 16
FENGSELSSELLER 16
FENGSELSLEGEN 16
FENGSELSANSATT 16
FENGSELSSELLE 15
FENGSELSDOM 15
FENGHOLENE 15
FENGSLINGENE 15
FENGSELSLEGE 15
FENGHETTENE 15
FENGSELSSELLA 15
FENGHULL 15
FENGHETTER 14
FENGSLINGEN 14
FENGHOLET 14
FENGHETTEN 14
FENGSLINGER 14
FENGHETTE 13
FENGHOLA 13
FENGHETTA 13
FENGSLINGA 13
FENGINGENE 13
FENGSLENDE 12
FENGINGER 12
FENGSLIGE 12
FENGSLING 12
FENGHOL 12
FENGINGEN 12
FENGSLIG 11
FENGSLETE 11
FENGINGA 11
FENGSLEDE 11
FENGSLENE 11
FENGSELET 11
FENGENDE 10
FENGSLES 10
FENGSLER 10
FENGSLET 10
FENGING 10
FENGSLE 9
FENGETE 9
FENGSLA 9
FENGEDE 9
FENGSEL 9
FENGENE 9
FENGTE 8
FENGES 8
FENGSL 8
FENGER 8
FENGET 8
FENGT 7
FENGA 7
FENGE 7

Lignende ord av FENG

Anagram av FENG

For mer informasjon om ordet FENG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FENG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok