FENG i Scrabble - ordspill.com

FENG i Scrabble

FENG er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFGN.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2E1N1G2

Ved å legge til én bokstav til FENG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GUFNE 10
FUGEN 10
FAGNE 7
FANGE 7
FENGA 7
FENGT 7
FLENG 7

Ord som starter på FENG

OrdPoeng
FENGSELSOPPRØRA 28
FENGSELSSYKEHUS 28
FENGSELSPSYKOSE 27
FENGSELSOPPHOLD 27
FENGSELSBYGNING 27
FENGSELSOPPRØR 27
FENGSELSCELLENE 26
FENGSELSBESØKET 25
FENGSELSCELLEN 25
FENGSELSCELLER 25
FENGSELSBESØKA 24
FENGSELSCELLE 24
FENGSELSCELLA 24
FENGSELSBETJENT 23
FENGSLINGSMØTER 23
FENGSLINGSMØTET 23
FENGSELSBESØK 23
FENGSELSOMRÅDET 22
FENGSLINGSMØTA 22
FENGSELSFUGLENE 22
FENGSLINGSMØTE 22
FENGSELSOMRÅDER 22
FENGSELSOMRÅDE 21
FENGSELSPORTENE 21
FENGSELSFUGLEN 21
FENGSELSOMRÅDA 21
FENGSELSAKSJON 21
FENGSELSFUGLER 21
FENGSELSPLASSEN 20
FENGSELSPRESTEN 20
FENGSELSDØMTE 20
FENGSELSMURENE 20
FENGSELSVESENET 20
FENGSELSPORTER 20
FENGSELSKØENE 20
FENGSELSVESENER 20
FENGSELSPORTEN 20
FENGSELSPRESTER 20
FENGSELSPLASSER 20
FENGSELSDOMMENE 20
FENGSLINGSORDRE 19
FENGSLINGSSAKEN 19
FENGSELSDØMT 19
FENGSELSKØER 19
FENGSELSKØEN 19
FENGSELSFUGL 19
FENGSELSMUREN 19
FENGSLINGSSAKER 19
FENGSLINGSFRIST 19
FENGSELSVESENA 19
FENGSELSDOMMER 19
FENGSELSMURER 19
FENGSELSSKOLENE 19
FENGSELSDOMMEN 19
FENGSELSVESEN 18
FENGSELSSKOLEN 18
FENGSELSSKOLER 18
FENGSELSSTRAFF 18
FENGSLINGSSAKA 18
FENGSELSPREST 18
FENGSELSPLASS 18
FENGHULLENE 18
FENGSELSPORT 18
FENGSELSANSATTE 17
FENGSELSSELLENE 17
FENGSELSSKOLE 17
FENGSELSANSTALT 17
FENGHULLER 17
FENGSLINGSSAK 17
FENGHULLET 17
FENGSELSKØ 17
FENGSELSLEGENE 17
FENGSELSMUR 17
FENGSELSLEGEN 16
FENGHULLA 16
FENGSELSSELLER 16
FENGSELSSELLEN 16
FENGSELSANSATT 16
FENGSELSLEGER 16
FENGSELSSELLE 15
FENGSELSSELLA 15
FENGHOLENE 15
FENGHULL 15
FENGSELSLEGE 15
FENGSLINGENE 15
FENGSELSDOM 15
FENGHETTENE 15
FENGHETTER 14
FENGSLINGEN 14
FENGHETTEN 14
FENGHOLET 14
FENGSLINGER 14
FENGHETTA 13
FENGHETTE 13
FENGSLINGA 13
FENGINGENE 13
FENGHOLA 13
FENGINGEN 12
FENGSLING 12
FENGSLENDE 12
FENGSLIGE 12
FENGINGER 12
FENGHOL 12
FENGSLETE 11
FENGSELET 11
FENGSLEDE 11
FENGSLENE 11
FENGSLIG 11
FENGINGA 11
FENGING 10
FENGSLER 10
FENGENDE 10
FENGSLET 10
FENGSLES 10
FENGSLA 9
FENGSEL 9
FENGENE 9
FENGSLE 9
FENGETE 9
FENGEDE 9
FENGES 8
FENGSL 8
FENGER 8
FENGET 8
FENGTE 8
FENGE 7
FENGT 7
FENGA 7

Lignende ord av FENG

Anagram av FENG

For mer informasjon om ordet FENG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FENG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok