FERD i Scrabble - ordspill.com

FERD i Scrabble

FERD er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEFR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1R1D1

Ved å legge til én bokstav til FERD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRYDE 11
FØDER 10
FRÅDE 9
UFERD 9
UFRED 9
FADER 6
FENDR 6
FERDA 6
FREDA 6
FRIDE 6

Ord som starter på FERD

OrdPoeng
FERDIGGJØRINGER 26
FERDIGGJØRINGEN 26
FERDIGFUSJONERT 25
FERDIGGJØRINGA 25
FERDIGKJØPTE 25
FERDIGPRODUKTER 25
FERDIGPRODUKTET 25
FERDIGPRODUSERT 24
FERDIGGJØRENDE 24
FERDIGTAPPINGEN 24
FERDIGKJØPT 24
FERDIGGJØRING 24
FERDIGTAPPINGER 24
FERDIGPRODUKTA 24
FERDIGPREPARERT 23
FERDIGHUSFIRMA 23
FERDIGTAPPINGA 23
FERDIGUTFYLT 23
FERDIGPRODUKT 23
FERDIGBEFARINGA 22
FERDIGBEHANDLER 22
FERDIGTYGGEDE 22
FERDIGBYGDE 22
FERDIGTAPPING 22
FERDIGTYGGETE 22
FERDIGGJØRES 22
FERDIGBEHANDLES 22
FERDIGTAPPENDE 22
FERDIGBETONGENE 22
FERDIGBEHANDLET 22
FERDIGBEHANDLE 21
FERDIGGJØRE 21
FERDIGBETONGEN 21
FERDIGTAPPEDE 21
FERDIGBEFARING 21
FERDIGBEHANDLA 21
FERDIGTAPPETE 21
FERDIGBETONGER 21
FERDIGTYGGET 21
FERDIGSTØPTE 21
FERDIGBEFARENDE 21
FERDIGHETSFAGET 21
FERDIGBLANDINGA 21
FERDIGBYGD 21
FERDIGFORHANDLA 21
FERDIGFORHANDLE 21
FERDIGUTDANNETE 20
FERDIGUTDANNEDE 20
FERDIGSTØPT 20
FERDIGPAKKEDE 20
FERDIGPAKKETE 20
FERDIGBLANDENDE 20
FERDIGGJØR 20
FERDIGFORHANDL 20
FERDIGTAPPET 20
FERDIGTAPPER 20
FERDIGBLANDING 20
FERDIGTRYKTE 20
FERDIGTAPPES 20
FERDIGINNSPILTE 20
FERDIGHETSFAGA 20
FERDIGBEHANDL 20
FERDIGSTRIKKETE 19
FERDSSKRIVERNE 19
FERDIGUTDANNET 19
FERDIGSKREVNE 19
FERDIGSTRIKKEDE 19
FERDIGBEFARTE 19
FERDIGGJORDE 19
FERDIGBLANDETE 19
FERDIGHUSENE 19
FERDIGPAKKET 19
FERDSSKRIVEREN 19
FERDIGTRYKT 19
FERDIGBETONG 19
FERDIGBEFARES 19
FERDIGGJORTE 19
FERDSELSVEGENE 19
FERDIGTAPPA 19
FERDIGBLANDEDE 19
FERDIGINNSPILT 19
FERDIGTYGDE 19
FERDASKRIVERNE 19
FERDIGSKREVET 19
FERDIGTAPPE 19
FERDIGFRANKERTE 19
FERDASKRIVEREN 19
FERDIGHETSFAG 19
FERDIGBEFARER 19
FERDIGSTRIKKET 18
FERDSKRIVERNE 18
FERDIGUTDANNA 18
FERDSSKRIVERE 18
FERDIGBEFARE 18
FERDIGBLANDET 18
FERDIGFRANKERT 18
FERDSELSVEGER 18
FERDIGSYDDE 18
FERDIGTAPP 18
FERDIGSTILLINGA 18
FERDIGTYGD 18
FERDIGHUSET 18
FERDSELSVEIENE 18
FERDABUDENE 18
FERDIGGJORT 18
FERDSELSVEGEN 18
FERDIGBLANDES 18
FERDIGPAKKA 18
FERDSKRIVEREN 18
FERDIGSMURTE 18
FERDIGBEFART 18
FERDASKRIVERE 18
FERDIGBLANDER 18
FERDSELSVEIEN 17
FERDSELSVEIER 17
FERDIGATTESTENE 17
FERDSELSÅRENE 17
FERDIGSTILLELSE 17
FERDIGSTRIKKA 17
FERDIGBLANDE 17
FERDSSKRIVER 17
FERDABUDET 17
FERDIGBEFAR 17
FERDIGSTILLING 17
FERDIGSTILLENDE 17
FERDIGSYDD 17
FERDIGSPILTE 17
FERDASKRIVER 17
FERDIGBLANDA 17
FERDIGSMURT 17
FERDIGSNEKREDE 17
FERDIGVARENE 17
FERDIGSNEKRETE 17
FERDIGHUSA 17
FERDIGBLAND 16
FERDSELSVEG 16
FERDIGSTEIKTE 16
FERDSELSÅREN 16
FERDIGATTESTEN 16
FERDIGSNEKRET 16
FERDIGATTESTER 16
FERDIGHETENE 16
FERDABUDA 16
FERDAFOLKENE 16
FERDSKRIVER 16
FERDIGSPILT 16
FERDIGHUS 16
FERDSELSÅRER 16
FERDIGSKRELTE 16
FERDIGVARER 16
FERDIGDATOENE 16
FERDIGVAREN 16
FERDIGHETEN 15
FERDIGVARE 15
FERDAFOLKET 15
FERDSELSÅRA 15
FERDIGSKRELT 15
FERDSELSVEI 15
FERDIGMATENE 15
FERDIGDATOEN 15
FERDASKRINENE 15
FERDIGLAGETE 15
FERDIGSTEIKT 15
FERDIGSTILLER 15
FERDIGTENKTE 15
FERDIGDATOER 15
FERDIGHETER 15
FERDIGSTILLES 15
FERDIGSNEKRA 15
FERDIGLAGEDE 15
FERDABUD 15
FERDIGVARA 15
FERDSELSÅRE 15
FERDIGSTEKTE 15
FERDIGSTILTE 14
FERDIGSTILLE 14
FERDIGATTEST 14
FERDAMENNENE 14
FERDASKRINET 14
FERDIGLAGDE 14
FERDIGSTEKT 14
FERDAFOLKA 14
FERDIGMATER 14
FERDIGLAGET 14
FERDIGHETA 14
FERDIGTENKT 14
FERDIGMATEN 14
FERDIGDATO 13
FERDIGHET 13
FERDIGLAGA 13
FERDAFOLK 13
FERDIGLAGD 13
FERDASKRINA 13
FERDAMANNEN 13
FERDIGSTILT 13
FERDIGSTILL 13
FERDINGENE 12
FERDIGMAT 12
FERDASKRIN 12
FERDAMANN 11
FERDINGEN 11
FERDAMENN 11
FERDINGER 11
FERDINGA 10
FERDSELEN 10
FERDSLENE 10
FERDIGE 9
FERDING 9
FERDSLER 9
FERDENDE 9
FERDEDES 9
FERDETE 8
FERDEDE 8
FERDENE 8
FERDSEL 8
FERDSLA 8
FERDIG 8
FERDET 7
FERDES 7
FERDEN 7
FERDER 7
FERDE 6
FERDA 6

Ord som slutter med FERD

OrdPoeng
OPPDAGELSESFERD 24
OPPDAGINGSFERD 24
KJØPSATFERD 23
HYLNINGSFERD 21
STUDENTVELFERD 21
SYDPOLSFERD 21
OPPDAGERFERD 21
HYLLINGSFERD 21
SØRPOLSFERD 20
JUBELFERD 19
TJUVEFERD 19
KONSUMATFERD 19
PILEGRIMSFERD 19
FORSKNINGSFERD 19
GRANSKINGSFERD 18
VILLMANNSFERD 18
BALLONGFERD 17
AKTØRADFERD 17
AKTØRATFERD 17
TYVEFERD 17
BRUDEFERD 16
TRIUMFFERD 16
VIKINGFERD 16
TILBAKEFERD 16
MARKEDSATFERD 16
KRONINGSFERD 16
RISIKOADFERD 15
HÆRFERD 15
RISIKOATFERD 15
SJØFERD 15
HIMMELFERD 15
GALMANNSFERD 15
SIGNINGSFERD 15
VOLDSFERD 14
JORDEFERD 14
BÅLFERD 14
POLARFERD 14
DØDSFERD 13
TIGGERFERD 13
MÅNEFERD 13
GRAVFERD 13
LUFTFERD 13
BORTFERD 13
GJENFERD 13
JORDFERD 13
SVIKFERD 13
FOLKEFERD 13
HOFFERD 12
POLFERD 12
FANTEFERD 11
FRAMFERD 11
FINNEFERD 11
FREMFERD 11
VELFERD 11
BILFERD 11
FRIERFERD 11
UTFERD 10
FINNFERD 10
LANGFERD 10
NORDFERD 10
SENDEFERD 10
FORFERD 10
ROMFERD 10
UFERD 9
MEDFERD 9
MISFERD 9
LIKFERD 9
SNARFERD 9
RETTFERD 9
ATFERD 7
ADFERD 7

Lignende ord av FERD

Anagram av FERD

For mer informasjon om ordet FERD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FERD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok