FERD i Scrabble - ordspill.com

FERD i Scrabble

FERD er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEFR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1R1D1

Ved å legge til én bokstav til FERD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRYDE 11
FØDER 10
FRÅDE 9
UFERD 9
UFRED 9
FADER 6
FENDR 6
FERDA 6
FREDA 6
FRIDE 6

Ord som starter på FERD

OrdPoeng
FERDIGGJØRINGEN 26
FERDIGGJØRINGER 26
FERDIGGJØRINGA 25
FERDIGFUSJONERT 25
FERDIGPRODUKTET 25
FERDIGKJØPTE 25
FERDIGPRODUKTER 25
FERDIGGJØRENDE 24
FERDIGTAPPINGER 24
FERDIGGJØRING 24
FERDIGPRODUSERT 24
FERDIGTAPPINGEN 24
FERDIGPRODUKTA 24
FERDIGKJØPT 24
FERDIGPRODUKT 23
FERDIGUTFYLT 23
FERDIGTAPPINGA 23
FERDIGHUSFIRMA 23
FERDIGPREPARERT 23
FERDIGGJØRES 22
FERDIGTYGGEDE 22
FERDIGTAPPENDE 22
FERDIGBEFARINGA 22
FERDIGBEHANDLER 22
FERDIGTAPPING 22
FERDIGBYGDE 22
FERDIGTYGGETE 22
FERDIGBEHANDLET 22
FERDIGBETONGENE 22
FERDIGBEHANDLES 22
FERDIGBETONGEN 21
FERDIGBEHANDLA 21
FERDIGHETSFAGET 21
FERDIGTYGGET 21
FERDIGSTØPTE 21
FERDIGFORHANDLE 21
FERDIGBETONGER 21
FERDIGGJØRE 21
FERDIGBEFARENDE 21
FERDIGBEHANDLE 21
FERDIGBEFARING 21
FERDIGFORHANDLA 21
FERDIGBLANDINGA 21
FERDIGTAPPETE 21
FERDIGTAPPEDE 21
FERDIGBYGD 21
FERDIGBLANDENDE 20
FERDIGHETSFAGA 20
FERDIGTAPPES 20
FERDIGUTDANNEDE 20
FERDIGSTØPT 20
FERDIGTRYKTE 20
FERDIGTAPPET 20
FERDIGPAKKETE 20
FERDIGPAKKEDE 20
FERDIGBEHANDL 20
FERDIGBLANDING 20
FERDIGFORHANDL 20
FERDIGUTDANNETE 20
FERDIGGJØR 20
FERDIGTAPPER 20
FERDIGINNSPILTE 20
FERDIGTAPPE 19
FERDIGINNSPILT 19
FERDIGTRYKT 19
FERDIGPAKKET 19
FERDIGBEFARES 19
FERDSSKRIVERNE 19
FERDIGBETONG 19
FERDIGGJORTE 19
FERDIGSKREVET 19
FERDIGBEFARTE 19
FERDIGGJORDE 19
FERDIGHUSENE 19
FERDIGSKREVNE 19
FERDIGBEFARER 19
FERDIGSTRIKKETE 19
FERDSSKRIVEREN 19
FERDIGBLANDEDE 19
FERDIGBLANDETE 19
FERDASKRIVERNE 19
FERDIGTAPPA 19
FERDIGFRANKERTE 19
FERDIGTYGDE 19
FERDIGUTDANNET 19
FERDIGHETSFAG 19
FERDIGSTRIKKEDE 19
FERDASKRIVEREN 19
FERDSELSVEGENE 19
FERDSSKRIVERE 18
FERDSKRIVERNE 18
FERDIGUTDANNA 18
FERDIGTAPP 18
FERDIGBLANDET 18
FERDABUDENE 18
FERDIGBEFARE 18
FERDIGFRANKERT 18
FERDSELSVEGEN 18
FERDIGBLANDER 18
FERDASKRIVERE 18
FERDIGSTILLINGA 18
FERDSKRIVEREN 18
FERDIGBLANDES 18
FERDIGSTRIKKET 18
FERDIGTYGD 18
FERDIGHUSET 18
FERDSELSVEGER 18
FERDIGBEFART 18
FERDSELSVEIENE 18
FERDIGSYDDE 18
FERDIGSMURTE 18
FERDIGGJORT 18
FERDIGPAKKA 18
FERDIGSMURT 17
FERDIGBLANDA 17
FERDIGSTILLELSE 17
FERDIGATTESTENE 17
FERDIGSNEKRETE 17
FERDIGSTILLENDE 17
FERDIGBEFAR 17
FERDSELSVEIEN 17
FERDIGVARENE 17
FERDIGSNEKREDE 17
FERDIGSYDD 17
FERDABUDET 17
FERDSSKRIVER 17
FERDIGHUSA 17
FERDIGSPILTE 17
FERDSELSVEIER 17
FERDIGSTRIKKA 17
FERDIGBLANDE 17
FERDSELSÅRENE 17
FERDIGSTILLING 17
FERDASKRIVER 17
FERDIGDATOENE 16
FERDIGATTESTER 16
FERDIGATTESTEN 16
FERDIGSKRELTE 16
FERDAFOLKENE 16
FERDIGSTEIKTE 16
FERDIGVAREN 16
FERDIGBLAND 16
FERDIGSPILT 16
FERDSELSÅREN 16
FERDIGVARER 16
FERDSELSVEG 16
FERDIGSNEKRET 16
FERDSKRIVER 16
FERDABUDA 16
FERDSELSÅRER 16
FERDIGHUS 16
FERDIGHETENE 16
FERDIGVARE 15
FERDSELSÅRA 15
FERDSELSVEI 15
FERDIGVARA 15
FERDSELSÅRE 15
FERDIGHETEN 15
FERDABUD 15
FERDAFOLKET 15
FERDIGHETER 15
FERDIGSTILLES 15
FERDIGSTEKTE 15
FERDIGDATOER 15
FERDIGSNEKRA 15
FERDIGLAGEDE 15
FERDIGMATENE 15
FERDIGSTILLER 15
FERDASKRINENE 15
FERDIGSKRELT 15
FERDIGDATOEN 15
FERDIGTENKTE 15
FERDIGSTEIKT 15
FERDIGLAGETE 15
FERDIGSTILTE 14
FERDAMENNENE 14
FERDIGATTEST 14
FERDIGHETA 14
FERDASKRINET 14
FERDIGSTEKT 14
FERDIGLAGDE 14
FERDIGMATEN 14
FERDIGTENKT 14
FERDIGLAGET 14
FERDIGSTILLE 14
FERDIGMATER 14
FERDAFOLKA 14
FERDIGHET 13
FERDAFOLK 13
FERDIGLAGD 13
FERDIGDATO 13
FERDIGLAGA 13
FERDIGSTILL 13
FERDIGSTILT 13
FERDAMANNEN 13
FERDASKRINA 13
FERDINGENE 12
FERDIGMAT 12
FERDASKRIN 12
FERDAMENN 11
FERDINGER 11
FERDAMANN 11
FERDINGEN 11
FERDSLENE 10
FERDSELEN 10
FERDINGA 10
FERDING 9
FERDIGE 9
FERDEDES 9
FERDSLER 9
FERDENDE 9
FERDSEL 8
FERDSLA 8
FERDETE 8
FERDEDE 8
FERDENE 8
FERDIG 8
FERDES 7
FERDEN 7
FERDER 7
FERDET 7
FERDE 6
FERDA 6

Ord som slutter med FERD

OrdPoeng
OPPDAGELSESFERD 24
OPPDAGINGSFERD 24
KJØPSATFERD 23
HYLNINGSFERD 21
STUDENTVELFERD 21
SYDPOLSFERD 21
OPPDAGERFERD 21
HYLLINGSFERD 21
SØRPOLSFERD 20
TJUVEFERD 19
JUBELFERD 19
KONSUMATFERD 19
PILEGRIMSFERD 19
FORSKNINGSFERD 19
VILLMANNSFERD 18
GRANSKINGSFERD 18
BALLONGFERD 17
AKTØRADFERD 17
AKTØRATFERD 17
TYVEFERD 17
BRUDEFERD 16
TRIUMFFERD 16
VIKINGFERD 16
TILBAKEFERD 16
KRONINGSFERD 16
MARKEDSATFERD 16
HÆRFERD 15
RISIKOADFERD 15
SJØFERD 15
HIMMELFERD 15
RISIKOATFERD 15
GALMANNSFERD 15
SIGNINGSFERD 15
VOLDSFERD 14
JORDEFERD 14
BÅLFERD 14
POLARFERD 14
JORDFERD 13
GJENFERD 13
MÅNEFERD 13
GRAVFERD 13
LUFTFERD 13
FOLKEFERD 13
DØDSFERD 13
BORTFERD 13
SVIKFERD 13
TIGGERFERD 13
HOFFERD 12
POLFERD 12
FRAMFERD 11
FANTEFERD 11
FRIERFERD 11
FINNEFERD 11
FREMFERD 11
VELFERD 11
BILFERD 11
LANGFERD 10
UTFERD 10
FINNFERD 10
SENDEFERD 10
FORFERD 10
ROMFERD 10
NORDFERD 10
UFERD 9
MEDFERD 9
MISFERD 9
LIKFERD 9
SNARFERD 9
RETTFERD 9
ATFERD 7
ADFERD 7

Lignende ord av FERD

Anagram av FERD

For mer informasjon om ordet FERD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FERD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok