FERG i Scrabble - ordspill.com

FERG i Scrabble

FERG er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFGR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2E1R1G2

Ved å legge til én bokstav til FERG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRÆGE 12
FUGER 10
FOGER 8
FAGER 7
FAGRE 7
FARGE 7
FEGRA 7
FERGA 7
FREGA 7
GRAFE 7

Ord som starter på FERG

OrdPoeng
FERGEULYKKENE 25
FERGEULYKKEN 24
FERGEULYKKER 24
FERGEULYKKA 23
FERGEULYKKE 23
FERGEPASSASJER 22
FERGESAMBANDENE 21
FERGESELSKAPENE 21
FERGEAVGANGENE 21
FERGETYPENE 21
FERGETYPER 20
FERGESELSKAPET 20
FERGETYPEN 20
FERGEBYENE 20
FERGESAMBANDET 20
FERGEAVGANGER 20
FERGEAVGANGEN 20
FERGETRAFIKKENE 20
FERGEBILLETTENE 20
FERGESELSKAPER 20
FERGEBÅTENE 19
FERGEBYEN 19
FERGEBILLETTER 19
FERGETYPE 19
FERGEBYER 19
FERGETRAFIKKER 19
FERGESELSKAPA 19
FERGETRAFIKKEN 19
FERGEHAVNENE 19
FERGESTREKNINGA 19
FERGEBILLETTEN 19
FERGESAMBANDA 19
FERGEBÅTEN 18
FERGETERMINALEN 18
FERGESAMBAND 18
FERGEBÅTER 18
FERGEHAVNEN 18
FERGEHUSENE 18
FERGEBRANNENE 18
FERGEAVGANG 18
FERGESELSKAP 18
FERGESTREKNING 18
FERGEHAVNER 18
FERGETERMINALER 18
FERGETRAFIKK 17
FERGEBILLETT 17
FERGEKØENE 17
FERGEBY 17
FERGEBRANNEN 17
FERGEHUSET 17
FERGEPRISENE 17
FERGEHAVNA 17
FERGEBRANNER 17
FERGEFOLKENE 17
FERGEHUSA 16
FERGEKØEN 16
FERGEFOLKET 16
FERGETURENE 16
FERGEPRISEN 16
FERGELEMMENE 16
FERGEPRISER 16
FERGERUTENE 16
FERGEHAVN 16
FERGEBÅT 16
FERGEKØER 16
FERGETAKSTENE 16
FERGETERMINAL 16
FERGEDRIFTENE 16
FERGERUTER 15
FERGELEMMEN 15
FERGEHUS 15
FERGETAKSTEN 15
FERGETURER 15
FERGERUTEN 15
FERGEKARTENE 15
FERGEDRIFTER 15
FERGETUREN 15
FERGEBRANN 15
FERGETAKSTER 15
FERGEFOLKA 15
FERGEDRIFTEN 15
FERGEMENNENE 15
FERGELEMMER 15
FERGERUTA 14
FERGEREISENE 14
FERGEKØ 14
FERGERUTE 14
FERGEMANNEN 14
FERGEKARTET 14
FERGEKAIENE 14
FERGEDRIFTA 14
FERGEPRIS 14
FERGEKARTER 14
FERGEFOLK 14
FERGEREISER 13
FERGETAKST 13
FERGETUR 13
FERGEKARTA 13
FERGEDRIFT 13
FERGEKAIEN 13
FERGEFRITT 13
FERGEKAIER 13
FERGETIDENE 13
FERGEREISEN 13
FERGELEIENE 13
FERGEMENN 12
FERGEFRIE 12
FERGEREISE 12
FERGEKAIA 12
FERGEKART 12
FERGETIDEN 12
FERGELEIET 12
FERGINGEN 12
FERGETIDER 12
FERGELEIER 12
FERGEREISA 12
FERGEMANN 12
FERGETIDA 11
FERGELEIE 11
FERGELEIA 11
FERGEFRI 11
FERGELEM 11
FERGEKAI 11
FERGINGA 11
FERGING 10
FERGENDE 10
FERGETID 10
FERGEDE 9
FERGENE 9
FERGETE 9
FERGER 8
FERGET 8
FERGES 8
FERGEN 8
FERGE 7
FERGA 7

Lignende ord av FERG

Anagram av FERG

For mer informasjon om ordet FERG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FERG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok