FERG i Scrabble - ordspill.com

FERG i Scrabble

FERG er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFGR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2E1R1G2

Ved å legge til én bokstav til FERG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRÆGE 12
FUGER 10
FOGER 8
FAGER 7
FAGRE 7
FARGE 7
FERGA 7
FREGA 7
GRAFE 7

Ord som starter på FERG

OrdPoeng
FERGEULYKKENE 25
FERGEULYKKEN 24
FERGEULYKKER 24
FERGEULYKKA 23
FERGEULYKKE 23
FERGEPASSASJER 22
FERGETYPENE 21
FERGEAVGANGENE 21
FERGESAMBANDENE 21
FERGESELSKAPENE 21
FERGESELSKAPER 20
FERGETYPEN 20
FERGEAVGANGEN 20
FERGESAMBANDET 20
FERGEAVGANGER 20
FERGESELSKAPET 20
FERGEBILLETTENE 20
FERGETYPER 20
FERGEBYENE 20
FERGETRAFIKKENE 20
FERGEHAVNENE 19
FERGESTREKNINGA 19
FERGESAMBANDA 19
FERGEBYEN 19
FERGEBILLETTEN 19
FERGETRAFIKKEN 19
FERGETYPE 19
FERGEBILLETTER 19
FERGESELSKAPA 19
FERGETRAFIKKER 19
FERGEBYER 19
FERGEAVGANG 18
FERGESELSKAP 18
FERGEHAVNER 18
FERGEBRANNENE 18
FERGEHAVNEN 18
FERGETERMINALEN 18
FERGESTREKNING 18
FERGETERMINALER 18
FERGESAMBAND 18
FERGEBRANNER 17
FERGEBY 17
FERGEHAVNA 17
FERGETRAFIKK 17
FERGEBILLETT 17
FERGEPRISENE 17
FERGEBRANNEN 17
FERGEKØENE 17
FERGEPRISEN 16
FERGERUTENE 16
FERGETURENE 16
FERGETERMINAL 16
FERGEKØEN 16
FERGEDRIFTENE 16
FERGEPRISER 16
FERGETAKSTENE 16
FERGEHAVN 16
FERGEKØER 16
FERGERUTEN 15
FERGEMENNENE 15
FERGEDRIFTER 15
FERGETURER 15
FERGEDRIFTEN 15
FERGETAKSTER 15
FERGEBRANN 15
FERGERUTER 15
FERGEKARTENE 15
FERGETAKSTEN 15
FERGETUREN 15
FERGEREISENE 14
FERGEKØ 14
FERGEPRIS 14
FERGEKAIENE 14
FERGERUTE 14
FERGEMANNEN 14
FERGEDRIFTA 14
FERGERUTA 14
FERGEKARTET 14
FERGEKARTER 14
FERGETAKST 13
FERGEKAIER 13
FERGEDRIFT 13
FERGEREISEN 13
FERGEKARTA 13
FERGEKAIEN 13
FERGETUR 13
FERGINGENE 13
FERGEFRITT 13
FERGEREISER 13
FERGELEIENE 13
FERGINGEN 12
FERGINGER 12
FERGEREISE 12
FERGELEIER 12
FERGEKAIA 12
FERGEREISA 12
FERGEMANN 12
FERGEKART 12
FERGELEIET 12
FERGEMENN 12
FERGEFRIE 12
FERGELEIE 11
FERGELEIA 11
FERGEKAI 11
FERGEFRI 11
FERGINGA 11
FERGING 10
FERGENDE 10
FERGEDE 9
FERGETE 9
FERGENE 9
FERGES 8
FERGEN 8
FERGET 8
FERGER 8
FERGE 7
FERGA 7

Lignende ord av FERG

Anagram av FERG

For mer informasjon om ordet FERG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FERG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok