FES i Scrabble - ordspill.com

FES i Scrabble

FES er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1S1

Ved å legge til én bokstav til FES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FYES 10
FYSE 10
FØSE 9
SJEF 8
FUSE 8
FJES 8
FOSE 6
OFSE 6
FLES 5
FRES 5
FEIS 5
FISE 5
FEST 5
REFS 5
SAFE 5
SEIF 5
FASE 5

Ord som starter på FES

OrdPoeng
FESTIVALBYEN 24
FESTSPILLBY 23
FESTHUMØRENE 23
FESTHUMØRET 22
FESTEMØYENE 22
FESTIVALBY 22
FESTSMYKKETE 21
FESTEMØYEN 21
FESTEMØYER 21
FESTHUMØRA 21
FESTNINGSBY 21
FESTOPPTOGA 21
FESTPYNTETE 20
FESTPYNTEDE 20
FESTOPPTOG 20
FESTIVALØLET 20
FESTHUMØR 20
FESTEPUNKTER 20
FESTSMYKKET 20
FESTEMØYA 20
FESTEMØY 19
FESTIVALØLA 19
FESTEPUNKTA 19
FESTSMYKKA 19
FESTBRUKENE 19
FESTMUSIKKER 19
FESTIVALÅRET 19
FESTPYNTET 19
FESTPYNTA 18
FESTEPUNKT 18
FESTGRYTENE 18
FESTMENYENE 18
FESTBRUKET 18
FESTBRUSENE 18
FESTBRUKEN 18
FESTEBREVER 18
FESTIVALØL 18
FESTIVALÅRA 18
FESTBRUKER 18
FESTEBREVET 18
FESTNUMMERET 18
FESTIVALÅR 17
FESTKLÆRNE 17
FESTGRYTER 17
FESTBRUSET 17
FESTMENYEN 17
FESTMENYER 17
FESTEBREVA 17
FESTGRYTEN 17
FESTBRUKA 17
FESTMUSIKK 17
FESTSPILLDAG 17
FESTEHULLET 17
FESTEAVGIFT 17
FESTMÅLTIDET 17
FESTEHULLER 17
FESTBREMSENE 17
FESTPLAGGET 17
FESTKJOLENE 17
FESTNUMMER 16
FESTEHULLA 16
FESTKJOLEN 16
FESTBORDENE 16
FESTBREMSEN 16
FESTSTEMTHET 16
FESTEBREV 16
FESTGRYTE 16
FESTPLASSENE 16
FESTNUMRENE 16
FESTIVALDAG 16
FESTPREGEDE 16
FESTEBOLTER 16
FESTKVELDEN 16
FESTEMØENE 16
FESTMÅLTIDA 16
FESTEBOLTEN 16
FESTBREMSER 16
FESTPREGETE 16
FESTKJOLER 16
FESTKVELDER 16
FESTMØTENE 16
FESTSKRUDET 16
FESTGRYTA 16
FESTPLAGGA 16
FESTBRUSA 16
FESTBRUK 16
FESTMØTET 15
FESTSKRUDA 15
FESTFORMENN 15
FESTBORDER 15
FESTKLÆR 15
FESJÅENE 15
FESTPLASSEN 15
FESTSTUNDER 15
FESTEMØEN 15
FESTPLAGG 15
FESTLIGHETA 15
FESTMENY 15
FESTPREGET 15
FESTBRUS 15
FESTBORDET 15
FESTKJOLE 15
FESTMÅLTID 15
FESTMØTER 15
FESTEHULL 15
FESTEAVTALE 15
FESTEMØER 15
FESTLOKALENE 15
FESTSPILLET 15
FESTSKRIFTET 15
FESTMIDDAGER 15
FESTPLASSER 15
FESTSTUNDEN 15
FESTANTREKKA 15
FESTSKRIFTER 15
FESTIVALENE 15
FESTFORMANN 15
FESTEEVNENE 15
FESTSPELLET 15
FESTETOMTER 14
FESTSPELLA 14
FESTETOMTEN 14
FESTANTREKK 14
FESTSTUNDA 14
FESTIVITAS 14
FESTSPILLA 14
FESTIVALEN 14
FESTDEKKEDE 14
FESTMØTE 14
FESTEMØA 14
FESTEEVNEN 14
FESTEHOLET 14
FESTRUSENE 14
FESJÅET 14
FESTDRIKKER 14
FESTKONSERT 14
FESTSKRIFTA 14
FESTMØTA 14
FESTDRIKKEN 14
FESTDEKKETE 14
FESTLOKALER 14
FESTLOKALET 14
FESTEEVNER 14
FESTKOMITE 14
FESTIVITET 14
FESTSKRUD 14
FESTBORDA 14
FESTEBOLT 14
FESTNUMRE 14
FESTLIGHET 14
FESTBREMS 14
FESTUKENE 14
FESTIVALER 14
FESTKVELD 14
FESTPREGA 14
FESTNUMRA 14
FESTRUSER 13
FESJÅA 13
FESTBORD 13
FESTDEKKET 13
FESTUKER 13
FESTPLASS 13
FESTSPILL 13
FESTRUSEN 13
FESTSPELL 13
FESTSTUND 13
FESTGLEDENE 13
FESTDRAKTER 13
FESTAFTENER 13
FESTEEVNA 13
FESTAFTENEN 13
FESTSANGENE 13
FESTRUSET 13
FESTKAKENE 13
FESTEMØ 13
FESTDRAKTEN 13
FESTEEVNE 13
FESTNINGENE 13
FESTLOKALE 13
FESTEHOLA 13
FESTUKEN 13
FESTETOMTA 13
FESTMIDDAG 13
FESTSKRIFT 13
FESTLOKALA 13
FESTTOGENE 13
FESTSANGEN 12
FES 12
FESTNINGEN 12
FESTKAKEN 12
FESTETIDENE 12
FESTTALERNE 12
FESTUKA 12
FESTIVAL 12
FESTKAKER 12
FESTKLEDDE 12
FESTDRAKTA 12
FESTSANGER 12
FESTTALEREN 12
FESTETOMT 12
FESTDAGENE 12
FESTGLEDEN 12
FESTEHOL 12
FESTLIGSTE 12
FESTDEKKA 12
FESTTOGET 12
FESTUKE 12
FESTINGENE 12
FESTLIGERE 12
FESTSTEMTE 12
FESTNINGER 12
FESTMATENE 12
FESTGLEDER 12
FESTRUSA 12
FESTDRIKK 12
FESTAFTEN 11
FESTTALENE 11
FESTGLEDA 11
FESTNINGA 11
FESTSALENE 11
FESTTALERE 11
FESTINGER 11
FESTMATER 11
FESTDAGER 11
FESTDRAKT 11
FESTGLADE 11
FESTRUS 11
FESTETIDEN 11
FESTDAGEN 11
FESTKAKE 11
FESTETIDER 11
FESTKAKA 11
FESTGLEDE 11
FESTKLEDD 11
FESTSTEMT 11
FESTLIGST 11
FESTMATEN 11
FESTINGEN 11
FESTTOGA 11
FESTETIDA 10
FESTSANG 10
FESTINGA 10
FESTSALEN 10
FESTFINE 10
FESTTALEN 10
FESTTOG 10
FESTNING 10
FESTTALER 10
FESTSALER 10
FESTFINT 10
FESTLIGE 10
FESTGLAD 10
FESTNENDE 10
FESTFIN 9
FESTERNE 9
FESTNETE 9
FESTEREN 9
FESTLIG 9
FESTNEDE 9
FESTING 9
FESTTALE 9
FESTDAG 9
FESTENDE 9
FESTETID 9
FESTMAT 9
FESTNES 8
FESTERE 8
FESTENE 8
FESTETE 8
FESTSAL 8
FESTEDE 8
FESTNER 8
FESSENE 8
FESTNET 8
FESTES 7
FESTER 7
FESTET 7
FESTNE 7
FESSEN 7
FESTNA 7
FESTEN 7
FESSER 7
FESNE 6
FESET 6
FESTN 6
FESTA 6
FESEN 6
FESTE 6
FEST 5
FESS 5

Ord som slutter med FES

OrdPoeng
SMÅBJEFFES 22
FORBLØFFES 21
SMÅKNUFFES 20
SMÅTØFFES 19
SLØYFES 17
OVERTREFFES 17
PÅTREFFES 17
FREMSKAFFES 16
FRAMSKAFFES 16
BLØFFES 16
AVSKAFFES 15
BJEFFES 15
AVSTRAFFES 15
BØFFES 15
PUFFES 14
BETREFFES 14
KNUFFES 13
SKUFFES 13
ANSKAFFES 12
BLAFFES 12
TRUFFES 12
SLUFFES 12
TRUMFES 12
PLAFFES 12
INNTREFFES 12
DEBRIFES 12
BOFFES 12
TØFFES 12
GUFFES 12
VOFFES 12
NØFFES 12
PIFFES 11
RUFFES 11
PAFFES 11
LUFFES 11
UFFES 10
STRAFFES 10
SKAFFES 10
KLAFFES 10
SURFES 10
SJEFES 10
BRIFES 10
STOFFES 10
STREIFES 9
TREFFES 9
SNIFFES 9
FIFFES 9
LOFFES 9
DAFFES 8
SEIFES 7
SAFES 6

Lignende ord av FES

Anagram av FES

For mer informasjon om ordet FES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok