FET i Scrabble - ordspill.com

FET i Scrabble

FET er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1T1

Ved å legge til én bokstav til FET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FYET 10
VEFT 8
HEFT 7
FEKT 6
FOTE 6
OFTE 6
EFTA 5
FATE 5
FEIT 5
FELT 5
FERT 5
FEST 5
FETA 5
FETN 5

Ord som starter på FET

OrdPoeng
FETTLÆRSSTØVLER 28
FETTSYRENIVÅENE 27
FETTLÆRSSTØVEL 27
FETTSYRENIVÅET 26
FETTSYRENIVÅER 26
FETTSYRENIVÅA 25
FETTSYRENIVÅ 24
FETTEMULSJONENE 24
FETTEMULSJONER 23
FETTEMULSJONEN 23
FETISJTILBEDERE 22
FETISJTILBEDER 21
FETTCELLENE 21
FETTPARTIKKELEN 21
FETTEMULSJON 21
FETTAVLEIRINGEN 20
FETTSVULSTENE 20
FETTAVLEIRINGER 20
FETTCELLEN 20
FETTCELLER 20
FETTAVLEIRINGA 19
FETTCELLE 19
FETTPROSENTENE 19
FETTSUGINGENE 19
FETTSVULSTER 19
FETTRYKKENE 19
FETTPARTIKLENE 19
FETTCELLA 19
FETTPARTIKKEL 19
FETTSVULSTEN 19
FETTAVLEIRING 18
FETTPROSENTEN 18
FETTSUGINGEN 18
FETTRYKKET 18
FETTRYKKEN 18
FETTPROSENTER 18
FETTSUGINGER 18
FETTPARTIKLER 18
FETTRYKKER 18
FETTINNHOLDENE 18
FETSILDFISKEREN 18
FETSILDFISKERNE 18
FETTVEVENE 17
FETTSVULST 17
FETTSUGINGA 17
FETTINNHOLDET 17
FETSILDFISKENE 17
FETTRYKKA 17
FETSILDFISKERE 17
FETTRESERVENE 17
FETISJISMENE 17
FETEKALVENE 16
FETTHOLDIGE 16
FETTVEVET 16
FETTSUGING 16
FETEKVEGET 16
FETISJISMER 16
FETTLØSENDE 16
FETTPROSENT 16
FETTSUGENDE 16
FETEDYRENE 16
FETTSYRENE 16
FETTRYKK 16
FETTVALKENE 16
FETTINNHOLDA 16
FETTLÆRENE 16
FETTRESERVEN 16
FETISJERENDE 16
FETTFLEKKENE 16
FETTRESERVER 16
FETSILDFISKER 16
FETTSTOFFENE 16
FETISJISTENE 16
FETETIRSDAGENE 16
FETSILDFISKET 16
FETISJISMEN 16
FETETIRSDAGEN 15
FETTGLINSENDE 15
FETTVALKER 15
FETTSYREN 15
FETTINNTAKENE 15
FETEKURENE 15
FETISJISME 15
FETETIRSDAGER 15
FETEKALVER 15
FETTSUGETE 15
FETTSYRER 15
FETTLÆRET 15
FETISJISTEN 15
FETTSUGEDE 15
FETTMENGDENE 15
FETTFLEKKEN 15
FETESVINENE 15
FETTSTOFFET 15
FETTFLEKKER 15
FETTINNHOLD 15
FETSILDFISKA 15
FETEKALVEN 15
FETTHOLDIG 15
FETTRESERVE 15
FETISJISTER 15
FETTVEVA 15
FETSILDFISKE 15
FETEDYRET 15
FETTSTOFFER 15
FETTVALKEN 15
FETISJERTE 14
FETTMENGDER 14
FETTSTOFFA 14
FETISJERER 14
FETISJERES 14
FETESVINET 14
FETTFATTIGE 14
FETTMENGDEN 14
FETTSUGET 14
FETTSTIFTENE 14
FETTINNTAKET 14
FETTSLEIKENE 14
FETTVALKE 14
FETEVARENE 14
FETEKURER 14
FETEDYRA 14
FETTSYRA 14
FETTSUGDE 14
FETEKUREN 14
FETTLÆRA 14
FETTSYRE 14
FETTVEV 14
FETTSUGER 14
FETTSUGES 14
FETEKVEG 14
FETTSLEIKEN 13
FETTLÆR 13
FETTFATTIG 13
FETEKALV 13
FETTSUGD 13
FETTSUGE 13
FETTSUGA 13
FETTINNTAKA 13
FETERINGENE 13
FETTSTIFTEN 13
FETTVALK 13
FETETIRSDAG 13
FETEGRISENE 13
FETTSLEIKER 13
FETTSORTENE 13
FETESVINA 13
FETISJENE 13
FETTMENGDE 13
FETISJIST 13
FETISJERT 13
FETISJERE 13
FETEVAREN 13
FETTSTOFF 13
FETEDYR 13
FETTSTIFTER 13
FETEVARER 13
FETTFLEKK 13
FETESVIN 12
FETTRENDENE 12
FETEVARA 12
FETTSELLENE 12
FETTLAGENE 12
FETISJER 12
FETTSUG 12
FETEVARE 12
FETTINNTAK 12
FETERINGER 12
FETISJEN 12
FETEGRISEN 12
FETAOSTENE 12
FETTSORTEN 12
FETTSORTER 12
FETEKUR 12
FETHETENE 12
FETERINGEN 12
FETEGRISER 12
FETSILDENE 11
FETAOSTEN 11
FETTFRITT 11
FETHETER 11
FETTSTIFT 11
FETTSELLEN 11
FETINGENE 11
FETOSTENE 11
FETTLAGET 11
FETTINGEN 11
FETTSELLER 11
FETTRANDEN 11
FETAOSTER 11
FETERINGA 11
FETTSLEIK 11
FETTRENDER 11
FETHETEN 11
FETISJ 10
FETHETA 10
FETTSORT 10
FETTLAGA 10
FETEGRIS 10
FETERING 10
FETOSTER 10
FETERENDE 10
FETTRANDA 10
FETLATENT 10
FETTSELLA 10
FETINGEN 10
FETTSELLE 10
FETSILDER 10
FETTINGA 10
FETOSTEN 10
FETLADENT 10
FETINGER 10
FETSILDEN 10
FETTFRIE 10
FETHET 9
FETTEREN 9
FETTING 9
FETAOST 9
FETINGA 9
FETLATEN 9
FETTFRI 9
FETTERNE 9
FETTLAG 9
FETTRAND 9
FETNENDE 9
FETLATNE 9
FETSILDA 9
FETLADEN 9
FETLADNE 9
FETTERE 8
FETOST 8
FETING 8
FETERER 8
FETERTE 8
FETERES 8
FETNEDE 8
FETNETE 8
FETTEDE 8
FETTENE 8
FETTETE 8
FETESTE 8
FETSILD 8
FETENDE 8
FETTES 7
FETTET 7
FETNET 7
FETETE 7
FETNER 7
FETERT 7
FETERE 7
FETNES 7
FETEST 7
FETENE 7
FETEDE 7
FETTER 7
FETTE 6
FETER 6
FETET 6
FETEN 6
FETES 6
FETNA 6
FETNE 6
FETTA 6
FETA 5
FETN 5
FETE 5
FETT 5

Ord som slutter med FET

OrdPoeng
CHIFFONSKJERFET 34
CANNABISSTOFFET 30
WEBBSTOFFET 27
BOMULLSSTOFFET 25
DOMMEDAGSPROFET 24
HJELPESTOFFET 24
CELLESTOFFET 24
GJÆRSTOFFET 23
VEBBSTOFFET 23
NYHETSSTOFFET 23
WEBSTOFFET 23
KULTURSTOFFET 23
TJÆRESTOFFET 23
KJEMPETREFFET 23
HYGGETREFFET 23
UNGDOMSSTOFFET 23
JETDRIVSTOFFET 23
NÆRINGSSTOFFET 23
LÆRINGSSTOFFET 23
BROKADESTOFFET 22
KONFLIKTSTOFFET 22
SMÅBJEFFET 22
BOBLESTOFFET 22
UTENRIKSSTOFFET 22
SLUMPETREFFET 22
FISKERÅSTOFFET 22
KÅPESTOFFET 21
SYNTETSTOFFET 21
KJENDISSTOFFET 21
AVFALLSSTOFFET 21
BRENSELSSTOFFET 21
FORBLØFFET 21
KAMGARNSSTOFFET 21
LYKKETREFFET 21
SMØRESTOFFET 20
PÅTRUFFET 20
SMÅKNUFFET 20
KJOLESTOFFET 20
FYLLSTOFFET 20
KJERNESTOFFET 20
BUNNSTOFFET 20
SPRENGSTOFFET 20
HAUTRELIEFFET 20
EKSAMENSSTOFFET 20
ARTIKKELSTOFFET 20
KONTRASTSTOFFET 20
OVERTRUFFET 20
LYSBLAFFET 20
BLONDESTOFFET 20
KJELDESTOFFET 20
BITTERSTOFFET 19
SILKESKJERFET 19
TETNINGSSTOFFET 19
GRUNNSTOFFET 19
VEKSTSTOFFET 19
OPPFIFFET 19
GARVESTOFFET 19
LÆRESTOFFET 19
STJERNETREFFET 19
ULLSKJERFET 19
FROTTERSTOFFET 19
DYNESTOFFET 19
KUNSTSTOFFET 19
SMÅTØFFET 19
LUKTSTOFFET 18
TØRRSTOFFET 18
VELTRUFFET 18
HELSEPROFET 18
BOTNSTOFFET 18
KULLSTOFFET 18
SPORSTOFFET 18
KEISERHOFFET 18
BRENNSTOFFET 18
FJELLTREFFET 18
FAMILIETREFFET 18
KONGESTOFFET 18
ANDAKTSSTOFFET 18
MINERALSTOFFET 18
KVELSTOFFET 18
FROTTESTOFFET 18
SMITTESTOFFET 17
URINSTOFFET 17
LYSSTREIFET 17
VINDSTOFFET 17
SAMMENTREFFET 17
FULLTREFFET 17
SIGNALSTOFFET 17
GARDINSTOFFET 17
AROMASTOFFET 17
ARVESTOFFET 17
SMAKSSTOFFET 17
BASRELIEFFET 17
VISESTOFFET 17
FARGESTOFFET 17
DRIVSTOFFET 17
DOMSPROFET 17
HORNSTOFFET 17
NABOTREFFET 17
SØTSTOFFET 17
VANNSTOFFET 17
SLØYFET 17
BETRUFFET 17
SURSTOFFET 16
SKOLETREFFET 16
KILDESTOFFET 16
VASSTOFFET 16
TANKESTOFFET 16
FREMSKAFFET 16
VEDSTOFFET 16
ULLSTOFFET 16
KAKISTOFFET 16
FRAMSKAFFET 16
SILKESTOFFET 16
GIFTSTOFFET 16
BLØFFET 16
BØFFET 15
BJEFFET 15
BISTOFFET 15
URSTOFFET 15
SELLESTOFFET 15
RÅSTOFFET 15
AVSKAFFET 15
FETTSTOFFET 15
OSTESTOFFET 15
AVSTRAFFET 15
FAGSTOFFET 15
KOLSTOFFET 15
INNTRUFFET 15
USTRAFFET 14
LUKAFFET 14
ELDRETREFFET 14
LESESTOFFET 14
PUFFET 14
SARISTOFFET 14
TONETREFFET 14
FEILTREFFET 14
ANTISTOFFET 14
FINSTOFFET 14
SKUFFET 13
HUFFET 13
KNUFFET 13
HALVFET 13
GRUFFET 13
BLEIKFET 13
SKJERFET 13
SOLSTREIFET 13
SMEKKFET 12
TRUMFET 12
VOFFET 12
PLAFFET 12
NØFFET 12
BLEKFET 12
DEBRIFET 12
ANSKAFFET 12
BLAFFET 12
TØFFET 12
TRUFFET 12
BOFFET 12
EPITAFET 12
SLUFFET 12
GUFFET 12
SMÅFET 11
RELIEFFET 11
RUFFET 11
PROFET 11
LUFFET 11
PIFFET 11
HOFFET 11
PAFFET 11
SURFET 10
SJEFET 10
UFFET 10
HEILFET 10
SMELLFET 10
STRAFFET 10
KLAFFET 10
STOFFET 10
SKAFFET 10
BRIFET 10
TREFFET 9
STREIFET 9
HELFET 9
SNIFFET 9
LOFFET 9
FIFFET 9
DAFFET 8
RIFFET 8
SEIFET 7
SAFET 6

Lignende ord av FET

Anagram av FET

For mer informasjon om ordet FET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok