FET i Scrabble - ordspill.com

FET i Scrabble

FET er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2E1T1

Ved å legge til én bokstav til FET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FYET 10
VEFT 8
HEFT 7
OFTE 6
FEKT 6
FOTE 6
FETL 5
FETN 5
AFTE 5
FETA 5
EFTA 5
FERT 5
FENT 5
FELT 5
FEIT 5
FATE 5
FEST 5

Ord som starter på FET

OrdPoeng
FETTCELLENE 21
FETTCELLER 20
FETTCELLEN 20
FETTKOPPENE 20
FETTSVULSTER 19
FETTCELLE 19
FETTKOPPER 19
FETTKOPPEN 19
FETTRYKKENE 19
FETTCELLA 19
FETFURUENE 18
FETTRYKKET 18
FETTRYKKER 18
FETTSJUKEN 18
FETTRYKKEN 18
FETTKOPP 17
FETTSVULST 17
FETFURUER 17
FETTVEVENE 17
FETTFUGLENE 17
FETFURUEN 17
FETTSJUKE 17
FETTRYKKA 17
FETTSUGINGA 17
FETTFUGLER 16
FETTPROSENT 16
FETISJERING 16
FETRÅKKENE 16
FETTFUGLEN 16
FETEDYRENE 16
FETTSYRENE 16
FETTSUGING 16
FETTLØSENDE 16
FETFURUA 16
FETTVEVET 16
FETTSYKEN 16
FETTRYKK 16
FETEKVEGET 16
FETISJISMER 16
FETISJISMEN 16
FETTSUGENDE 16
FETTRESERVEN 16
FETTHOLDIGE 16
FETEKALVENE 16
FETTVALKENE 16
FETISJISTEN 15
FETTHOLDIG 15
FETEKALVEN 15
FETESVINENE 15
FETTSYKE 15
FETEKURENE 15
FETTSTOFFER 15
FETRÅKKET 15
FETTVALKER 15
FETTSUGETE 15
FETTVALKEN 15
FETISJISTER 15
FETTSYREN 15
FETTMAVENE 15
FETTLÆRET 15
FETTSUGEDE 15
FETISJISME 15
FETTSTOFFET 15
FETTSYRER 15
FETTRESERVE 15
FETSILDFISKE 15
FETEDYRET 15
FETEKALVER 15
FETTVEVA 15
FETTINNHOLD 15
FETTFLEKKEN 15
FETTFLEKKER 15
FETFURU 15
FETISJERES 14
FETTSUGER 14
FETTMAVEN 14
FETEVARENE 14
FETTVEV 14
FETTFUGL 14
FETTMENGDEN 14
FETTSTOFFA 14
FETEKUREN 14
FETESVINET 14
FETTFATTIGE 14
FETTSUGET 14
FETTVATTET 14
FETEDYRA 14
FETTSYRA 14
FETEKVEG 14
FETEKURER 14
FETISJERTE 14
FETTMENGDER 14
FETTSUGDE 14
FETTVATTEN 14
FETTMAVER 14
FETTVALKE 14
FETTSUGES 14
FETISJERER 14
FETTØRENE 14
FETRÅKKA 14
FETTSYRE 14
FETTMERKENE 14
FETTMENGDE 13
FETTSLEIKER 13
FETTSORTENE 13
FETTFATTIG 13
FETTSTOFF 13
FETTSUGE 13
FETTLÆR 13
FETRÅKK 13
FETISJERT 13
FETISJIST 13
FETTLAGERET 13
FETESVINA 13
FETERINGENE 13
FETEVAREN 13
FETTMERKET 13
FETISJERE 13
FETEDYR 13
FETEVARER 13
FETTULLEN 13
FETISJENE 13
FETTSTIFTER 13
FETTFLEKK 13
FETTSUGA 13
FETTMAGENE 13
FETTINNTAKA 13
FETEGRISENE 13
FETTSTIFTEN 13
FETTMAVE 13
FETTVALK 13
FETTHALENE 13
FETTØRET 13
FETTMERKER 13
FETETIRSDAG 13
FETTØRER 13
FETRØENE 13
FETEKALV 13
FETTSLEIKEN 13
FETTSUGD 13
FETTINNTAK 12
FETTLAGENE 12
FETERINGEN 12
FETTØRA 12
FETAOSTENE 12
FETLINGENE 12
FETRÅENE 12
FETTRENDENE 12
FETTHALEN 12
FETTMAGEN 12
FETESVIN 12
FETTMERKE 12
FETEGRISER 12
FETRØER 12
FETEKUR 12
FETRØEN 12
FETTSUG 12
FETTSORTEN 12
FETTULLA 12
FETRØET 12
FETEGRISEN 12
FETERINGER 12
FETTMERKA 12
FETISJER 12
FETTHALER 12
FETTMAGER 12
FETTSELLENE 12
FETEVARE 12
FETISJEN 12
FETTSORTER 12
FETVEDEN 12
FETTØRE 12
FETTVATT 12
FETEVARA 12
FETHETENE 12
FETTULL 11
FETRÅEN 11
FETRØA 11
FETTRANDEN 11
FETHETEN 11
FETTSELLER 11
FETTARTENE 11
FETTRENDER 11
FETERINGA 11
FETTLAGER 11
FETOSTENE 11
FETTINGEN 11
FETLINGEN 11
FETTSLEIK 11
FETNINGEN 11
FETTHALE 11
FETTMAGE 11
FETHETER 11
FETTSELLEN 11
FETLINGER 11
FETTLAGET 11
FETTFRITT 11
FETTSTIFT 11
FETRÅER 11
FETAOSTER 11
FETAOSTEN 11
FETSILDENE 11
FETSILDEN 10
FETTARTER 10
FETOSTEN 10
FETTRIKE 10
FETLINGA 10
FETINGEN 10
FETNINGA 10
FETEGRIS 10
FETTSORT 10
FETOSTER 10
FETTLAGA 10
FETISJ 10
FETTRIKT 10
FETHETA 10
FETVED 10
FETERING 10
FETTSELLA 10
FETTRANDA 10
FETLATENT 10
FETSILDER 10
FETTARTEN 10
FETTFRIE 10
FETERENDE 10
FET 10
FETTINGA 10
FETLADENT 10
FETRÅA 10
FETTSELLE 10
FETTRIK 9
FETLING 9
FETTLAG 9
FETAOST 9
FETTING 9
FETHET 9
FETINGA 9
FETTFRI 9
FETLADNE 9
FETNING 9
FETLATNE 9
FETSILDA 9
FETTARTA 9
FETTEREN 9
FETTENDE 9
FETLATEN 9
FETTERNE 9
FETLENDE 9
FET 9
FETLADEN 9
FETTRAND 9
FETNENDE 9
FETOST 8
FETTART 8
FETING 8
FETTETE 8
FETTERE 8
FETTENE 8
FETTEDE 8
FETNETE 8
FETERTE 8
FETENDE 8
FETERER 8
FETESTE 8
FETLENE 8
FETSILD 8
FETERES 8
FETLEDE 8
FETNEDE 8
FETLETE 8
FETNES 7
FETERE 7
FETERT 7
FETEDE 7
FETNER 7
FETETE 7
FETLES 7
FETLET 7
FETTER 7
FETNET 7
FETTET 7
FETLER 7
FETEST 7
FETENE 7
FETTES 7
FETTE 6
FETET 6
FETLE 6
FETNA 6
FETEN 6
FETNE 6
FETES 6
FETLA 6
FETTA 6
FETER 6
FETT 5
FETN 5
FETE 5
FETA 5
FETL 5

Ord som slutter med FET

OrdPoeng
CHIFFONSKJERFET 34
CANNABISSTOFFET 30
WEBBSTOFFET 27
BOMULLSSTOFFET 25
HJELPESTOFFET 24
CELLESTOFFET 24
DOMMEDAGSPROFET 24
KULTURSTOFFET 23
LÆRINGSSTOFFET 23
NÆRINGSSTOFFET 23
VEBBSTOFFET 23
UNGDOMSSTOFFET 23
JETDRIVSTOFFET 23
NYHETSSTOFFET 23
HYGGETREFFET 23
KJEMPETREFFET 23
WEBSTOFFET 23
TJÆRESTOFFET 23
GJÆRSTOFFET 23
SLUMPETREFFET 22
BESLØYFET 22
SMÅBJEFFET 22
FISKERÅSTOFFET 22
BOBLESTOFFET 22
BROKADESTOFFET 22
UTENRIKSSTOFFET 22
KONFLIKTSTOFFET 22
LYKKETREFFET 21
KJENDISSTOFFET 21
SYNTETSTOFFET 21
AVFALLSSTOFFET 21
KÅPESTOFFET 21
KAMGARNSSTOFFET 21
BRENSELSSTOFFET 21
FORBLØFFET 21
OVERTRUFFET 20
FYLLSTOFFET 20
BUNNSTOFFET 20
OVERTRUMFET 20
PÅTRUFFET 20
SMØRESTOFFET 20
LYSBLAFFET 20
KJOLESTOFFET 20
SMÅKNUFFET 20
HAUTRELIEFFET 20
ARTIKKELSTOFFET 20
KJERNESTOFFET 20
EKSAMENSSTOFFET 20
SPRENGSTOFFET 20
KONTRASTSTOFFET 20
KJELDESTOFFET 20
BLONDESTOFFET 20
LÆRESTOFFET 19
STJERNETREFFET 19
FROTTERSTOFFET 19
OPPFIFFET 19
FORPUFFET 19
SMÅTØFFET 19
TETNINGSSTOFFET 19
ULLSKJERFET 19
VEKSTSTOFFET 19
DYNESTOFFET 19
GARVESTOFFET 19
KUNSTSTOFFET 19
GRUNNSTOFFET 19
BITTERSTOFFET 19
SILKESKJERFET 19
MINERALSTOFFET 18
ANDAKTSSTOFFET 18
KVELSTOFFET 18
LUKTSTOFFET 18
FJELLTREFFET 18
TØRRSTOFFET 18
VELTRUFFET 18
FROTTESTOFFET 18
BOTNSTOFFET 18
KEISERHOFFET 18
KONGESTOFFET 18
BRENNSTOFFET 18
KULLSTOFFET 18
FAMILIETREFFET 18
SPORSTOFFET 18
HELSEPROFET 18
FULLTREFFET 17
VISESTOFFET 17
VINDSTOFFET 17
DRIVSTOFFET 17
SAMMENTREFFET 17
HORNSTOFFET 17
LYSSTREIFET 17
VANNSTOFFET 17
SIGNALSTOFFET 17
NABOTREFFET 17
SØTSTOFFET 17
URINSTOFFET 17
ARVESTOFFET 17
SLØYFET 17
SMAKSSTOFFET 17
SMITTESTOFFET 17
DOMSPROFET 17
GARDINSTOFFET 17
FARGESTOFFET 17
AROMASTOFFET 17
BETRUFFET 17
BASRELIEFFET 17
SKOLETREFFET 16
SILKESTOFFET 16
FREMSKAFFET 16
FRAMSKAFFET 16
BLØFFET 16
KILDESTOFFET 16
TANKESTOFFET 16
GIFTSTOFFET 16
KAKISTOFFET 16
ULLSTOFFET 16
VEDSTOFFET 16
SURSTOFFET 16
VASSTOFFET 16
BØFFET 15
AVSTRAFFET 15
KOLSTOFFET 15
INNTRUFFET 15
BJEFFET 15
FAGSTOFFET 15
FETTSTOFFET 15
BASSRIFFET 15
AVSKAFFET 15
URSTOFFET 15
BISTOFFET 15
SELLESTOFFET 15
OSTESTOFFET 15
RÅSTOFFET 15
FEILTREFFET 14
ELDRETREFFET 14
SARISTOFFET 14
OLASTOFFET 14
LESESTOFFET 14
TONETREFFET 14
FINSTOFFET 14
SPRENGFET 14
LUKAFFET 14
USTRAFFET 14
PUFFET 14
NETTSURFET 14
ANTISTOFFET 14
GITARRIFFET 14
GRUFFET 13
SMØRFET 13
SKUFFET 13
KNUFFET 13
HALVFET 13
LYTEFET 13
BLEIKFET 13
HUFFET 13
SOLSTREIFET 13
SKJERFET 13
VOFFET 12
TØFFET 12
BOFFET 12
GUFFET 12
TRUMFET 12
NØFFET 12
TRUFFET 12
FLESKEFET 12
DØDSFET 12
PLAFFET 12
SLUFFET 12
SMEKKFET 12
EPITAFET 12
DEBRIFET 12
BLEKFET 12
ANSKAFFET 12
STUFFET 12
OVERFET 12
BLAFFET 12
HOFFET 11
SMÅFET 11
PIFFET 11
PAFFET 11
BIFFET 11
VOLFET 11
RUFFET 11
RELIEFFET 11
SVEIFET 11
PROFET 11
GULFET 11
STRAFFET 10
KLAFFET 10
SKAFFET 10
SJEFET 10
HEILFET 10
ØLFET 10
SMELLFET 10
STOFFET 10
UFFET 10
SURFET 10
BRIFET 10
GAFFET 9
GOLFET 9
SMALFET 9
SNIFFET 9
TREFFET 9
STAFFET 9
HELFET 9
STREIFET 9
FIFFET 9
LOFFET 9
DAFFET 8
DEFFET 8
RIFFET 8
REIFET 7
INNFET 7
SEIFET 7
SAFET 6

Lignende ord av FET

Anagram av FET

For mer informasjon om ordet FET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok