FETT i Scrabble - ordspill.com

FETT i Scrabble

FETT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFTT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1T1T1

Ved å legge til én bokstav til FETT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUTTE 9
FÅTTE 9
TUFTE 9
FOTET 7
TOFTE 7
FATET 6
FATTE 6
FEITT 6
FETTA 6
FITTE 6
FLETT 6
FRETT 6
TEFAT 6
TEFTA 6

Ord som starter på FETT

OrdPoeng
FETTLÆRSSTØVLER 28
FETTSYRENIVÅENE 27
FETTLÆRSSTØVEL 27
FETTSYRENIVÅET 26
FETTSYRENIVÅER 26
FETTSYRENIVÅA 25
FETTEMULSJONENE 24
FETTSYRENIVÅ 24
FETTEMULSJONER 23
FETTEMULSJONEN 23
FETTPARTIKKELEN 21
FETTCELLENE 21
FETTEMULSJON 21
FETTCELLEN 20
FETTCELLER 20
FETTKOPPENE 20
FETTSVULSTENE 20
FETTAVLEIRINGER 20
FETTAVLEIRINGEN 20
FETTPARTIKKEL 19
FETTPROSENTENE 19
FETTKOPPEN 19
FETTKOPPER 19
FETTPARTIKLENE 19
FETTRYKKENE 19
FETTSUGINGENE 19
FETTCELLE 19
FETTAVLEIRINGA 19
FETTSVULSTEN 19
FETTSVULSTER 19
FETTCELLA 19
FETTSUGINGEN 18
FETTPROSENTER 18
FETTINNHOLDENE 18
FETTSJUKEN 18
FETTRYKKEN 18
FETTPARTIKLER 18
FETTPROSENTEN 18
FETTRYKKER 18
FETTAVLEIRING 18
FETTSUGINGER 18
FETTRYKKET 18
FETTSJUKE 17
FETTRESERVENE 17
FETTVEVENE 17
FETTFUGLENE 17
FETTKOPP 17
FETTRYKKA 17
FETTSUGINGA 17
FETTSVULST 17
FETTINNHOLDET 17
FETTFUGLEN 16
FETTVEVET 16
FETTPROSENT 16
FETTLØSENDE 16
FETTSTOFFENE 16
FETTINNHOLDA 16
FETTSYRENE 16
FETTVALKENE 16
FETTRESERVER 16
FETTHOLDIGE 16
FETTSUGING 16
FETTSUGENDE 16
FETTFUGLER 16
FETTSYKEN 16
FETTRYKK 16
FETTFLEKKENE 16
FETTRESERVEN 16
FETTGLINSENDE 15
FETTHOLDIG 15
FETTINNTAKENE 15
FETTSTOFFER 15
FETTSYREN 15
FETTVALKER 15
FETTSTOFFET 15
FETTSYKE 15
FETTRESERVE 15
FETTSUGETE 15
FETTVALKEN 15
FETTFLEKKEN 15
FETTLÆRET 15
FETTMAVENE 15
FETTSUGEDE 15
FETTVEVA 15
FETTFLEKKER 15
FETTINNHOLD 15
FETTMENGDENE 15
FETTSYRER 15
FETTMERKENE 14
FETTFATTIGE 14
FETTVEV 14
FETTMENGDEN 14
FETTVATTEN 14
FETTSTOFFA 14
FETTVATTET 14
FETTSYRA 14
FETTMAVER 14
FETTFUGL 14
FETTMAVEN 14
FETTSUGER 14
FETTINNTAKET 14
FETTSLEIKENE 14
FETTSUGDE 14
FETTØRENE 14
FETTSUGES 14
FETTVALKE 14
FETTSTIFTENE 14
FETTSUGET 14
FETTMENGDER 14
FETTSYRE 14
FETTSORTENE 13
FETTINNTAKA 13
FETTSUGD 13
FETTSTIFTEN 13
FETTVALK 13
FETTLAGERET 13
FETTSLEIKEN 13
FETTSTIFTER 13
FETTSLEIKER 13
FETTSUGE 13
FETTSTOFF 13
FETTFATTIG 13
FETTULLEN 13
FETTØRET 13
FETTFLEKK 13
FETTMERKER 13
FETTSUGA 13
FETTØRER 13
FETTHALENE 13
FETTMAGENE 13
FETTMERKET 13
FETTLÆR 13
FETTMENGDE 13
FETTMAVE 13
FETTMAGER 12
FETTVATT 12
FETTHALER 12
FETTMAGEN 12
FETTØRE 12
FETTHALEN 12
FETTMERKA 12
FETTMERKE 12
FETTSUG 12
FETTSORTEN 12
FETTLAGENE 12
FETTULLA 12
FETTRENDENE 12
FETTSELLENE 12
FETTSORTER 12
FETTINNTAK 12
FETTØRA 12
FETTSLEIK 11
FETTMAGE 11
FETTHALE 11
FETTLAGER 11
FETTULL 11
FETTSELLEN 11
FETTSTIFT 11
FETTFRITT 11
FETTLAGET 11
FETTRENDER 11
FETTINGEN 11
FETTSELLER 11
FETTARTENE 11
FETTRANDEN 11
FETTFRIE 10
FETTINGA 10
FETTRIKT 10
FETTSELLE 10
FETTARTER 10
FETTARTEN 10
FETTSORT 10
FETTRANDA 10
FETTLAGA 10
FETTSELLA 10
FETTRIKE 10
FETTFRI 9
FETTING 9
FETTRIK 9
FETTLAG 9
FETTARTA 9
FETTERNE 9
FETTENDE 9
FETTRAND 9
FETTEREN 9
FETTERE 8
FETTART 8
FETTETE 8
FETTEDE 8
FETTENE 8
FETTET 7
FETTER 7
FETTES 7
FETTE 6
FETTA 6

Ord som slutter med FETT

OrdPoeng
MUSEUMSSTAFETT 23
BACONFETT 23
UNDERHUDSFETT 22
MEDLEYSTAFETT 20
MJØLKEFETT 20
KROPPSFETT 19
FAKKELSTAFETT 17
TERRENGSTAFETT 16
RIBBEFETT 16
HERRESTAFETT 15
SKOLESTAFETT 15
BUKFETT 15
SPRENGFETT 15
SMØREFETT 15
KOKOSFETT 14
DEPOTFETT 14
SMØRFETT 14
HALVFETT 14
BLEIKFETT 14
LYTEFETT 14
FLESKEFETT 13
DAMESTAFETT 13
KAFFEFETT 13
SMEKKFETT 13
BLEKFETT 13
SVINEFETT 13
OVERFETT 13
DØDSFETT 13
MAVEFETT 13
STEIKEFETT 12
SMÅFETT 12
SKISTAFETT 12
MELKEFETT 12
GULFETT 12
FISKEFETT 12
ULLFETT 11
LODDEFETT 11
STEKEFETT 11
SMELLFETT 11
HEILFETT 11
MAGEFETT 11
ØLFETT 11
GRISEFETT 11
AVFETT 10
HELFETT 10
DIKAFETT 10
SMALFETT 10
MATFETT 9
MOFETT 9
INNFETT 8
STAFETT 8

Bøyningsformer av FETT

Lignende ord av FETT

Anagram av FETT

For mer informasjon om ordet FETT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FETT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok