FETT i Scrabble - ordspill.com

FETT i Scrabble

FETT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFTT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2E1T1T1

Ved å legge til én bokstav til FETT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUTTE 9
FÅTTE 9
TUFTE 9
FOTET 7
TOFTE 7
FATET 6
FATTE 6
FEITT 6
FETTA 6
FITTE 6
FLETT 6
FRETT 6
TEFAT 6
TEFTA 6

Ord som starter på FETT

OrdPoeng
FETTLÆRSSTØVLER 28
FETTSYRENIVÅENE 27
FETTLÆRSSTØVEL 27
FETTSYRENIVÅET 26
FETTSYRENIVÅER 26
FETTSYRENIVÅA 25
FETTEMULSJONENE 24
FETTSYRENIVÅ 24
FETTEMULSJONEN 23
FETTEMULSJONER 23
FETTCELLENE 21
FETTEMULSJON 21
FETTPARTIKKELEN 21
FETTSVULSTENE 20
FETTAVLEIRINGEN 20
FETTCELLEN 20
FETTCELLER 20
FETTAVLEIRINGER 20
FETTSVULSTEN 19
FETTSUGINGENE 19
FETTRYKKENE 19
FETTPARTIKKEL 19
FETTCELLA 19
FETTAVLEIRINGA 19
FETTSVULSTER 19
FETTPROSENTENE 19
FETTPARTIKLENE 19
FETTCELLE 19
FETTRYKKEN 18
FETTRYKKER 18
FETTRYKKET 18
FETTSUGINGEN 18
FETTPROSENTER 18
FETTPARTIKLER 18
FETTAVLEIRING 18
FETTPROSENTEN 18
FETTINNHOLDENE 18
FETTSUGINGER 18
FETTRESERVENE 17
FETTRYKKA 17
FETTSVULST 17
FETTINNHOLDET 17
FETTVEVENE 17
FETTSUGINGA 17
FETTSYRENE 16
FETTFLEKKENE 16
FETTLÆRENE 16
FETTHOLDIGE 16
FETTRESERVER 16
FETTSUGENDE 16
FETTPROSENT 16
FETTLØSENDE 16
FETTVALKENE 16
FETTINNHOLDA 16
FETTSTOFFENE 16
FETTSUGING 16
FETTRESERVEN 16
FETTVEVET 16
FETTRYKK 16
FETTGLINSENDE 15
FETTFLEKKER 15
FETTSTOFFET 15
FETTVEVA 15
FETTSTOFFER 15
FETTFLEKKEN 15
FETTINNHOLD 15
FETTVALKER 15
FETTLÆRET 15
FETTRESERVE 15
FETTMENGDENE 15
FETTHOLDIG 15
FETTSUGETE 15
FETTSUGEDE 15
FETTINNTAKENE 15
FETTVALKEN 15
FETTSYRER 15
FETTSYREN 15
FETTSTIFTENE 14
FETTSYRE 14
FETTMENGDER 14
FETTINNTAKET 14
FETTVEV 14
FETTFATTIGE 14
FETTSUGER 14
FETTSUGES 14
FETTLÆRA 14
FETTSLEIKENE 14
FETTSYRA 14
FETTMENGDEN 14
FETTSUGDE 14
FETTSTOFFA 14
FETTVALKE 14
FETTSUGET 14
FETTVALK 13
FETTINNTAKA 13
FETTSUGA 13
FETTSUGE 13
FETTSLEIKEN 13
FETTSUGD 13
FETTSLEIKER 13
FETTSTIFTER 13
FETTSORTENE 13
FETTFLEKK 13
FETTSTIFTEN 13
FETTFATTIG 13
FETTSTOFF 13
FETTMENGDE 13
FETTLÆR 13
FETTINNTAK 12
FETTSELLENE 12
FETTSORTEN 12
FETTRENDENE 12
FETTLAGENE 12
FETTSORTER 12
FETTSUG 12
FETTRENDER 11
FETTSELLEN 11
FETTRANDEN 11
FETTSELLER 11
FETTSTIFT 11
FETTINGEN 11
FETTFRITT 11
FETTLAGET 11
FETTSLEIK 11
FETTFRIE 10
FETTINGA 10
FETTLAGA 10
FETTSORT 10
FETTSELLE 10
FETTRANDA 10
FETTSELLA 10
FETTRAND 9
FETTING 9
FETTLAG 9
FETTFRI 9
FETTEREN 9
FETTERNE 9
FETTERE 8
FETTENE 8
FETTETE 8
FETTEDE 8
FETTET 7
FETTES 7
FETTER 7
FETTE 6
FETTA 6

Ord som slutter med FETT

OrdPoeng
MUSEUMSSTAFETT 23
BACONFETT 23
UNDERHUDSFETT 22
MEDLEYSTAFETT 20
MJØLKEFETT 20
KROPPSFETT 19
FAKKELSTAFETT 17
RIBBEFETT 16
TERRENGSTAFETT 16
SKOLESTAFETT 15
SMØREFETT 15
BUKFETT 15
HERRESTAFETT 15
HALVFETT 14
DEPOTFETT 14
KOKOSFETT 14
BLEIKFETT 14
SMØRFETT 14
DAMESTAFETT 13
BLEKFETT 13
SMEKKFETT 13
SVINEFETT 13
KAFFEFETT 13
SMÅFETT 12
MELKEFETT 12
FISKEFETT 12
STEIKEFETT 12
SKISTAFETT 12
STEKEFETT 11
SMELLFETT 11
HEILFETT 11
LODDEFETT 11
ULLFETT 11
GRISEFETT 11
HELFETT 10
DIKAFETT 10
AVFETT 10
MATFETT 9
STAFETT 8

Bøyningsformer av FETT

Lignende ord av FETT

Anagram av FETT

For mer informasjon om ordet FETT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FETT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok