FIR i Scrabble - ordspill.com

FIR i Scrabble

FIR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FIR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2I1R1

Ved å legge til én bokstav til FIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
IFØR 9
BRIF 8
UFRI 8
FRIK 6
FIMR 6
FIRA 5
FIRE 5
FIRN 5
FIRT 5
FLIR 5
FAIR 5
FRIE 5
FRIS 5
IFRA 5
FEIR 5
RIFL 5
RIFT 5
FRID 5

Ord som starter på FIR

OrdPoeng
FIRMAHYTTEN 20
FIRHJULING 20
FIRKLØVERNE 20
FIRMAHYTTA 19
FIRMAHYTTE 19
FIRKLØVERE 19
FIRKLØVERA 19
FIRERBOBER 18
FIRKLØVER 18
FIREDOBBEL 18
FIRERBOBEN 18
FIREFØTTING 18
FIREHJULS 18
FIRDOBBELT 18
FIREVOGNERS 17
FIRDOBBEL 17
FIRMAKUNDEN 17
FIRHJULS 17
FIRMASJEFEN 17
FIRFØTTING 17
FIRSTRØKNE 16
FIRMANUMRA 16
FIRMAGAVER 16
FIRSTRØKEN 16
FIRERBOB 16
FIRSTRØKET 16
FIRMAGAVEN 16
FIRMANUMRE 16
FIRDOBLING 16
FIRKANTSTÅL 16
FIREÅRINGER 16
FIRMABILENE 16
FIRSPRANGET 16
FIRMAKUNDE 16
FIRMAGAVE 15
FIRMAMERKER 15
FIREBLADETE 15
FIRMABILER 15
FIREDOBLET 15
FIREDOBLES 15
FIRMANAVNA 15
FIRSPANNENE 15
FIRFOTINGER 15
FIRDOBLETE 15
FIREÅRLIGE 15
FIRDOBLEDE 15
FIRMAGAVA 15
FIRSKÅRENT 15
FIREDOBLER 15
FIRMABILEN 15
FIREFØTTE 15
FIRMASJEF 15
FIREÅRSDAG 15
FIRSPRANGA 15
FIREHENDIG 14
FIREÅRLIG 14
FIRSKÅREN 14
FIREÅRIGE 14
FIRSPRANG 14
FIREÅRING 14
FIREDOBLA 14
FIRSKÅRET 14
FIRDOBLET 14
FIRMANAVN 14
FIREFØTT 14
FIRESPORS 14
FIREBLADET 14
FIREBEINTE 14
FIREDOBLE 14
FIRDOBLER 14
FIRKLANGENE 14
FIREPARTEN 14
FIREPARTER 14
FIRMAMENTER 14
FIRMAFESTEN 14
FIRHENDIGE 14
FIRMAMERKE 14
FIRBLADENE 14
FIREFOTING 14
FIRFØTTE 14
FIRMAMERKA 14
FIREMOTORS 14
FIRBLADETE 14
FIRDOBLES 14
FIRETURENE 14
FIRSPANNET 14
FIRSKÅRNE 14
FIRSTEMMIG 14
FIRBLADEDE 14
FIRERBANDE 14
FIREBENTE 13
FIRMAANSATT 13
FIREMASTEDE 13
FIRMENNING 13
FIRETAKTENE 13
FIRBLADEN 13
FIREAKTEREN 13
FIREFELTEDE 13
FIRKLANGEN 13
FIREFOTEDE 13
FIREBLADA 13
FIRMASKATT 13
FIRBLADER 13
FIRMAMENTA 13
FIREBEINT 13
FIRKORTENE 13
FIRMADRIFT 13
FIRETURER 13
FIRSPANNA 13
FIREFOTETE 13
FIRKLANGER 13
FIREFARGES 13
FIRHENDIG 13
FIRETUREN 13
FIRBLADET 13
FIRFOTING 13
FIRBEINTE 13
FIREDOBL 13
FIREÅRIG 13
FIRDOBLE 13
FIREDØRS 13
FIRDOBLA 13
FIRMABIL 13
FIRFØTT 13
FIRKORTET 12
FIRESIDIGE 12
FIRFELTETE 12
FIREMASTER 12
FIRMASTERE 12
FIRETAKTER 12
FIRMAFEST 12
FIREDELING 12
FIREPART 12
FIREMASTET 12
FIRMASTETE 12
FIREDAGERS 12
FIREFELTET 12
FIRHENDTE 12
FIRETAKTEN 12
FIRFISLENE 12
FIRMASTEDE 12
FIRSIFREDE 12
FIRKANTENE 12
FIRSPANN 12
FIRBEINT 12
FIRESIFRET 12
FIREDELENDE 12
FIRSIFRETE 12
FIRBENTE 12
FIRETIMERS 12
FIREAKTERE 12
FIRKANTETE 12
FIRMAMENT 12
FIRDOBL 12
FIRTAKTENE 12
FIRKANTEDE 12
FIRDELINGA 12
FIRFOTEDE 12
FIRMALEDER 12
FIRFOTETE 12
FIRBLADA 12
FIREBENT 12
FIRLINGENE 12
FIREFOTET 12
FIRETUR 11
FIREÅRS 11
FIRSETERNE 11
FIREFOTS 11
FIRETALLET 11
FIREDELENE 11
FIRESIDERS 11
FIRELITERS 11
FIRBENT 11
FIRKORTA 11
FIRBLAD 11
FIRSETEREN 11
FIRDELENDE 11
FIRESIDEDE 11
FIRHENDT 11
FIRESETERE 11
FIRETIDENE 11
FIRESIFRA 11
FIRKANTEN 11
FIRDELING 11
FIRTAKTEN 11
FIREFELTA 11
FIRSTEMTE 11
FIREMANNS 11
FIRMASTET 11
FIRLINGER 11
FIRFISLEN 11
FIRETOMS 11
FIRETAKTA 11
FIRMAEIDE 11
FIRKANTET 11
FIREFELTS 11
FIRFELTET 11
FIREMASTA 11
FIRTAKTER 11
FIREAKTER 11
FIRSIDIGE 11
FIRKLANG 11
FIRLINGEN 11
FIRFOTET 11
FIREROMS 11
FIREFOTA 11
FIRFISLER 11
FIRMASTER 11
FIRKANTER 11
FIRESIDETE 11
FIRSIFRET 11
FIRESIDIG 11
FIREDELER 10
FIRINGEN 10
FIRETIDEN 10
FIRESETER 10
FIRKORT 10
FIRFOTS 10
FIRTIENDE 10
FIRETIDER 10
FIRTOMS 10
FIREDELES 10
FIRFOTA 10
FIRFELTS 10
FIRSTEMT 10
FIRKANTA 10
FIRTAKTA 10
FIRETAKT 10
FIRFELTA 10
FIRFISLE 10
FIRSIFRA 10
FIRESIDET 10
FIRMASTA 10
FIREDELTE 10
FIRSIDIG 10
FIRFISLA 10
FIRMAENE 10
FIRMAEID 10
FIREDELEN 10
FIRETALLA 10
FIRSETERE 10
FIREDELT 9
FIREDELE 9
FIRLING 9
FIRTAKT 9
FIRETIDA 9
FIRESIDA 9
FIRKANT 9
FIRETALL 9
FIRMAET 9
FIRDELES 9
FIRSETER 9
FIRDELER 9
FIRINGA 9
FIRDELTE 9
FIRMAER 9
FIREDELS 9
FIRING 8
FIRDELE 8
FIRDELT 8
FIRENDE 8
FIRERNE 8
FIRETID 8
FIREREN 8
FIREDEL 8
FIRMA 7
FIRERE 7
FIREDE 7
FIRNEN 7
FIRETE 7
FIRDEL 7
FIRTI 6
FIRTE 6
FIRET 6
FIRES 6
FIRER 6
FIRA 5
FIRE 5
FIRT 5
FIRN 5

Ord som slutter med FIR

OrdPoeng
KAFIR 7
KEFIR 7
SAFIR 6

Lignende ord av FIR

Anagram av FIR

For mer informasjon om ordet FIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok