FIR i Scrabble - ordspill.com

FIR i Scrabble

FIR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FIR.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
F2I1R1

Ved å legge til én bokstav til FIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
IFØR 9
BRIF 8
UFRI 8
FRIK 6
FIMR 6
FIRA 5
FIRE 5
FIRN 5
FIRT 5
FLIR 5
FAIR 5
FRIE 5
FRIS 5
IFRA 5
FEIR 5
RIFL 5
RIFT 5
FRID 5

Ord som starter på FIR

OrdPoeng
FIREHJULING 21
FIRHJULING 20
FIRKLØVEREN 20
FIRMAHYTTER 20
FIREMÅLSTAP 19
FIRMAHYTTE 19
FIRKLØVERA 19
FIRERBOBENE 19
FIRMAHYTTA 19
FIRKLØVERE 19
FIRERBOBEN 18
FIRDOBBELT 18
FIREHJULS 18
FIREDOBBEL 18
FIRERBOBER 18
FIRKLØVER 18
FIRHJULS 17
FIRMASJEFER 17
FIRFØTTING 17
FIRDOBBEL 17
FIRERBOB 16
FIRMAGAVER 16
FIRSTRØKNE 16
FIRSTRØKET 16
FIRMANUMRE 16
FIRMAGAVEN 16
FIRSTRØKEN 16
FIRDOBLING 16
FIRMANUMRA 16
FIRMAKUNDE 16
FIREDOBLETE 16
FIRMASJEF 15
FIRSKÅRENT 15
FIREÅRSDAG 15
FIRMANAVNA 15
FIREFØTTE 15
FIRMABILER 15
FIRMAGAVA 15
FIRDOBLEDE 15
FIRMAGAVE 15
FIREDOBLER 15
FIRDOBLETE 15
FIRMABILEN 15
FIREÅRLIGE 15
FIREDOBLES 15
FIREDOBLET 15
FIRSPANNENE 15
FIRSPRANGA 15
FIRFOTINGEN 15
FIRERBANDEN 15
FIREETASJES 15
FIRMANAVN 14
FIRHENDIGE 14
FIRBLADEDE 14
FIRBLADETE 14
FIRSKÅRNE 14
FIRDOBLER 14
FIRSKÅREN 14
FIRDOBLET 14
FIREDOBLA 14
FIREPARTER 14
FIREÅRLIG 14
FIREBEINTE 14
FIREÅRING 14
FIRMAMERKE 14
FIREMOTORS 14
FIRBLADENE 14
FIRMADRIFTA 14
FIREFOTING 14
FIRESPORS 14
FIRSKÅRET 14
FIRMAMERKA 14
FIREÅRIGE 14
FIREDOBLE 14
FIREFØTT 14
FIREPARTEN 14
FIREHENDIG 14
FIRSTEMMIG 14
FIRETURENE 14
FIRFØTTE 14
FIRSPANNET 14
FIRDOBLES 14
FIREBLADET 14
FIRERBANDE 14
FIRSPRANG 14
FIRMASTERNE 13
FIREFELTETE 13
FIRBEINTE 13
FIREMASTETE 13
FIRHENDIG 13
FIREDELINGA 13
FIREBEINT 13
FIRETAKTERE 13
FIRKLANGEN 13
FIREDOBL 13
FIRBLADER 13
FIRKORTENE 13
FIRMENNING 13
FIRBLADET 13
FIRMALEDERE 13
FIREMASTERE 13
FIREFARGES 13
FIRMASKATT 13
FIRFOTING 13
FIRDELINGER 13
FIRETURER 13
FIREDØRS 13
FIRFØTT 13
FIRDOBLE 13
FIREFOTETE 13
FIREBENTE 13
FIRKLANGER 13
FIRETUREN 13
FIREFOTEDE 13
FIRMADRIFT 13
FIRMAMENTA 13
FIRMASTEREN 13
FIREÅRIG 13
FIRBLADEN 13
FIRDOBLA 13
FIRSPANNA 13
FIREBLADA 13
FIRMABIL 13
FIRTAKTENE 12
FIREMASTER 12
FIRHENDTE 12
FIRMALEDER 12
FIREFOTET 12
FIRESIDIGE 12
FIRLINGENE 12
FIRMAMENT 12
FIRFOTETE 12
FIRETAKTER 12
FIRFELTETE 12
FIRKORTET 12
FIRBLADA 12
FIRESETEREN 12
FIRDOBL 12
FIRERETTERS 12
FIREDELING 12
FIREMASTET 12
FIREFELTET 12
FIRSIFRETE 12
FIRBENTE 12
FIRKANTENE 12
FIRMASTERE 12
FIRESIFRET 12
FIRDELINGA 12
FIRMASTETE 12
FIRETIMERS 12
FIRBEINT 12
FIRFISLENE 12
FIRKANTETE 12
FIRMASTEDE 12
FIRKANTEDE 12
FIRSIFREDE 12
FIRFOTEDE 12
FIRMAFEST 12
FIREDAGERS 12
FIREAKTERE 12
FIRSPANN 12
FIREBENT 12
FIRETAKTEN 12
FIREPART 12
FIRELITERS 11
FIRSETERNE 11
FIRESIDETE 11
FIRETIDENE 11
FIRDELENDE 11
FIRETALLET 11
FIRESIDEDE 11
FIRSETEREN 11
FIRESIDERS 11
FIREMASTA 11
FIRESETERE 11
FIRSTEMTE 11
FIRFISLEN 11
FIREFELTS 11
FIRMAEIDE 11
FIRETAKTA 11
FIRESIFRA 11
FIRFELTET 11
FIREAKTER 11
FIRKANTET 11
FIRBENT 11
FIRLINGER 11
FIRKANTER 11
FIREFOTS 11
FIRBLAD 11
FIREDELENE 11
FIREFOTA 11
FIRHENDT 11
FIREROMS 11
FIRFOTET 11
FIRETOMS 11
FIRTAKTER 11
FIRKLANG 11
FIRMASTET 11
FIRLINGEN 11
FIRTAKTEN 11
FIRSIDIGE 11
FIRESIDIG 11
FIRFISLER 11
FIRETUR 11
FIREÅRS 11
FIRKORTA 11
FIRSIFRET 11
FIRKANTEN 11
FIRMASTER 11
FIRDELING 11
FIREFELTA 11
FIREMANNS 11
FIRETAKT 10
FIRFISLE 10
FIRSIFRA 10
FIRKANTA 10
FIRMAEID 10
FIRFELTA 10
FIRFOTS 10
FIRMASTA 10
FIRETIDER 10
FIRMAENE 10
FIREDELER 10
FIRTIENDE 10
FIRESETER 10
FIREDELES 10
FIREDELEN 10
FIRETIDEN 10
FIREDELTE 10
FIRESIDET 10
FIRINGEN 10
FIRETALLA 10
FIRSETERE 10
FIRSTEMT 10
FIRFISLA 10
FIRFOTA 10
FIRTOMS 10
FIRTAKTA 10
FIRSIDIG 10
FIRFELTS 10
FIRKORT 10
FIRINGA 9
FIRTAKT 9
FIRMAET 9
FIRLING 9
FIRMAER 9
FIREDELE 9
FIRSETER 9
FIRETIDA 9
FIREDELS 9
FIRDELTE 9
FIRDELER 9
FIRKANT 9
FIRETALL 9
FIREDELT 9
FIRDELES 9
FIRESIDA 9
FIRING 8
FIRETID 8
FIREREN 8
FIREDEL 8
FIRERNE 8
FIRDELE 8
FIRDELT 8
FIRENDE 8
FIRMA 7
FIRETE 7
FIREDE 7
FIRNEN 7
FIRERE 7
FIRDEL 7
FIRTE 6
FIRER 6
FIRTI 6
FIRES 6
FIRET 6
FIRT 5
FIRN 5
FIRA 5
FIRE 5

Ord som slutter med FIR

OrdPoeng
KEFIR 7
KAFIR 7
SAFIR 6

Lignende ord av FIR

Anagram av FIR

For mer informasjon om ordet FIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok