FIRE i Scrabble - ordspill.com

FIRE i Scrabble

FIRE er et 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFIR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2I1R1E1

Ved å legge til én bokstav til FIRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
IFØRE 10
BEFRI 9
BRIFE 9
FURIE 9
UFRIE 9
FIBER 9
FIBRE 9
FIERO 7
FRIKE 7
FIMRE 7
KEFIR 7
FIKER 7
SIFRE 6
RIFLE 6
FEIRA 6
FRISE 6
FLIRE 6
FRIDE 6
FLEIR 6
FISER 6
FIRET 6
FIRES 6
FINER 6
FILER 6
FIRTE 6

Ord som starter på FIRE

OrdPoeng
FIREMÅLSSCORERE 30
FIREMÅLSSCORER 29
FIREHJULSDREVNE 27
FIREMANNSGRUPPE 27
FIREHJULSDREVET 27
FIREMANNSGRUPPA 27
FIREBARNSPAPPA 27
FIREHJULSTREKKA 26
FIREHJULSDRIFTA 25
FIREHJULSTREKK 25
FIREHJULSDRIFT 24
FIREBARNSMØDRER 24
FIREHJULINGENE 24
FIREHJULINGEN 23
FIREHJULINGER 23
FIREBARNSMØDRE 23
FIREÅRSPERIODER 23
FIREÅRSPERIODEN 23
FIREÅRSPERIODE 22
FIREHUNDREMETER 22
FIREMÅLSTAPENE 22
FIREÅRSKONTRAKT 22
FIREBARNSMAMMA 21
FIREDIMENSJONAL 21
FIREMANNSBORDET 21
FIREMANNSBOLIG 21
FIREMANNSBORDER 21
FIREMÅLSTAPET 21
FIREHJULING 21
FIREFØTTINGENE 21
FIREMÅLSSEIRENE 20
FIRESYLINDRETE 20
FIREBARNSMOREN 20
FIREFØTTINGER 20
FIREFELTSVEIENE 20
FIREMÅLSSEIERNE 20
FIREMÅLSTAPA 20
FIREDOBBELTE 20
FIREFØTTINGEN 20
FIREMANNSBORDA 20
FIREMÅLSSEIEREN 20
FIREMANNSROMMET 20
FIREDOBLINGENE 20
FIRESYLINDREDE 20
FIREBARNSFAREN 19
FIREMANNSROMMA 19
FIREFELTSVEIER 19
FIREDOBBELT 19
FIRERBOBENE 19
FIREMANNSBORD 19
FIREDOBLINGEN 19
FIREFELTSVEIEN 19
FIREDOBLINGER 19
FIRETAKTSMOTOR 19
FIREMÅLSTAP 19
FIREMÅLSSEIRER 19
FIREBARNSFEDRE 19
FIREMÅLSSEIERE 19
FIRESYLINDRET 19
FIREBARNSMORA 19
FIREMÅLSSEIER 18
FIREDOBLINGA 18
FIREDOBBEL 18
FIREMÅLSSEIRE 18
FIRERBOBER 18
FIREEPISODERS 18
FIRERBOBEN 18
FIREMILSGRENSER 18
FIREÅRSALDEREN 18
FIREÅRSDAGENE 18
FIREHJULS 18
FIREFØTTING 18
FIREÅRSALDERNE 18
FIREÅRSALDRENE 18
FIREBARNSMOR 18
FIREDAGERSSALGA 18
FIREMANNSLAGENE 18
FIREMILSGRENSEN 18
FIRESYLINDRA 18
FIREFOTINGENE 17
FIRESTJERNERS 17
FIREÅRSDAGER 17
FIREDOBLING 17
FIREÅRSALDRER 17
FIREVOGNERS 17
FIREÅRSALDERE 17
FIREDAGERSSALG 17
FIRELITERSKANNA 17
FIREÅRINGENE 17
FIREMANNSTELTET 17
FIRELITERSKANNE 17
FIREMANNSTELTER 17
FIREMANNSLAGET 17
FIREFELTSVEI 17
FIREÅRSDAGEN 17
FIREMILSGRENSA 17
FIREMILSGRENSE 17
FIREDOBLENDE 17
FIREBARNSFAR 17
FIREMANNSTELTA 16
FIREÅRINGER 16
FIRERBOB 16
FIREÅRSALDER 16
FIREÅRINGEN 16
FIREÅRSALDRE 16
FIREDOBLETE 16
FIREMANNSLAGA 16
FIREDELSNOTENE 16
FIREFOTINGER 16
FIREFOTINGEN 16
FIREDOBLEDE 16
FIREMANNSROM 16
FIRESPALTERS 16
FIRERBANDENE 16
FIRERBANDEN 15
FIREMANNSLAG 15
FIREBLADETE 15
FIREETASJES 15
FIREHENDIGE 15
FIREPARTENE 15
FIREÅRLIGE 15
FIRERBANDER 15
FIREDOBLER 15
FIREDELSNOTEN 15
FIREDELINGENE 15
FIREMANNSTELT 15
FIREDOBLET 15
FIREDELSNOTER 15
FIREBLADEDE 15
FIREFØTTE 15
FIREÅRSDAG 15
FIREDOBLES 15
FIREMASTEREN 14
FIREDOBLE 14
FIREÅRING 14
FIRESPORS 14
FIREDELINGEN 14
FIREÅRLIG 14
FIREDOBLA 14
FIRETAKTERNE 14
FIREFØTT 14
FIRETAKTEREN 14
FIRETURENE 14
FIREÅRIGE 14
FIREDELSNOTE 14
FIREPARTER 14
FIREMOTORS 14
FIREFOTING 14
FIREBEINTE 14
FIREDELINGER 14
FIREBLADET 14
FIREHENDIG 14
FIREPARTEN 14
FIRERBANDE 14
FIREMASTERNE 14
FIREMASTEDE 13
FIREDOBL 13
FIREMASTETE 13
FIREDØRS 13
FIREBLADA 13
FIREBEINT 13
FIRETURER 13
FIREAKTERNE 13
FIRETUREN 13
FIREBENTE 13
FIREFOTETE 13
FIREÅRIG 13
FIREFOTEDE 13
FIREFELTETE 13
FIREFARGES 13
FIREDELINGA 13
FIREMASTERE 13
FIRESIFRETE 13
FIRETAKTENE 13
FIREAKTEREN 13
FIREFELTEDE 13
FIRETAKTERE 13
FIRESIFREDE 13
FIRETIMERS 12
FIREBENT 12
FIREDELENDE 12
FIREPART 12
FIREFOTET 12
FIRESIDIGE 12
FIREDAGERS 12
FIRESETERNE 12
FIRETALLENE 12
FIREAKTERE 12
FIREFELTET 12
FIREMASTER 12
FIRETAKTER 12
FIREDELING 12
FIREMASTET 12
FIRETAKTEN 12
FIRERETTERS 12
FIRESIFRET 12
FIRESETEREN 12
FIRETALLET 11
FIRESIDERS 11
FIRESETERE 11
FIRESIDEDE 11
FIRETOMS 11
FIRESIFRA 11
FIREAKTER 11
FIRESIDETE 11
FIREFELTS 11
FIRETAKTA 11
FIREÅRS 11
FIREROMS 11
FIRELITERS 11
FIREMANNS 11
FIREFELTA 11
FIREFOTA 11
FIREFOTS 11
FIREDELENE 11
FIRESIDIG 11
FIRETIDENE 11
FIRETUR 11
FIREMASTA 11
FIRETAKT 10
FIRETIDEN 10
FIREDELES 10
FIRETIDER 10
FIREDELER 10
FIRETALLA 10
FIRESIDET 10
FIREDELTE 10
FIRESETER 10
FIREDELEN 10
FIREDELS 9
FIRESIDA 9
FIRETALL 9
FIREDELT 9
FIREDELE 9
FIRETIDA 9
FIREREN 8
FIRENDE 8
FIRERNE 8
FIRETID 8
FIREDEL 8
FIRETE 7
FIREDE 7
FIRERE 7
FIRES 6
FIRET 6
FIRER 6

Ord som slutter med FIRE

OrdPoeng
KLØVERFIRE 19
HJERTERFIRE 17
TJUEFIRE 15
FØRTIFIRE 15
SYTTIFIRE 15
RUTERFIRE 13
ÅTTIFIRE 12
SPARFIRE 12
FEMTIFIRE 12
SEKSTIFIRE 12
TRETTIFIRE 11
NITTIFIRE 10

Lignende ord av FIRE

Anagram av FIRE

For mer informasjon om ordet FIRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FIRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok