FLER i Scrabble - ordspill.com

FLER i Scrabble

FLER er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFLR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2L1E1R1

Ved å legge til én bokstav til FLER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FLÆRE 11
FLYER 11
FÆLER 11
FLÆER 11
FØLER 10
RØFLE 10
FLUER 9
FLÅER 9
FLOER 7
FOLER 7
FLARE 6
FRELS 6
FLIRE 6
FLEIR 6
RAFLE 6
RIFLE 6
FILER 6

Ord som starter på FLER

OrdPoeng
FLERBRUKSHENSYN 30
FLERBRUKSBÅTENE 29
FLERBRUKSHUSENE 28
FLERBRUKSBÅTER 28
FLERBRUKSBÅTEN 28
FLERTALLSAVGJØR 27
FLERTALSAVGJØRA 27
FLERBRUKSHUSET 27
FLERBRUKSBÅT 26
FLERTALSAVGJØR 26
FLERBRUKSBILENE 26
FLERBRUKSPLANEN 26
FLERBRUKSPLANER 26
FLERBRUKSHUSA 26
FLERPARTISYSTEM 25
FLERFARGETRYKKA 25
FLERBRUKSBILEN 25
FLERBRUKSBILER 25
FLERBRUKSHALLER 25
FLERBRUKSHUS 25
FLERBRUKSHALLEN 25
FLERPLANSKRYSSA 25
FLERPLANSKRYSS 24
FLERPARTISTYRER 24
FLERTYDIGHETENE 24
FLERFARGETRYKK 24
FLERPARTISTYRET 24
FLERBARNSMØDRER 24
FLERBRUKSPLAN 24
FLERTYDIGHETEN 23
FLERPARTISTYRA 23
FLERBRUKSBIL 23
FLERBRUKSHALL 23
FLERBARNSMØDRE 23
FLERPARTISTYRE 23
FLERTYDIGHETER 23
FLERFAMILIEHUSA 23
FLERSPRÅKLIGE 22
FLERFAMILIEHUS 22
FLERKULTURELLE 22
FLERTYDIGHETA 22
FLERTALLSSTYRET 21
FLERCELLEDE 21
FLERTALSSTYRENE 21
FLERDIMENSJONAL 21
FLERCELLETE 21
FLERSPRÅKLIG 21
FLERKULTURELL 21
FLERFAGLIGHETEN 21
FLERFOLDIGHETER 21
FLERKULTURELT 21
FLERSTAVINGSORD 21
FLERTALLSSTYRER 21
FLERSTEMMIGHETA 21
FLERFOLDIGHETEN 21
FLERTYDIGHET 21
FLERFAGLIGHETER 21
FLERFELTSVEGENE 21
FLERFELTSVEIENE 20
FLERTALSSTYRET 20
FLERDOBBELTE 20
FLERTALLSSTYRE 20
FLERFOLDIGHETA 20
FLERDOBLINGENE 20
FLERFAGLIGHETA 20
FLERCELLET 20
FLERSTEMMIGHET 20
FLERFELTSVEGER 20
FLERTALLSVEDTAK 20
FLERFELTSVEGEN 20
FLERTALLSSTYRA 20
FLERBARNSMOREN 20
FLERTALLSVALGET 20
FLERTALSVALGENE 20
FLERTALSVEDTAKA 20
FLERTALSSTYRER 20
FLERSENGSROMMET 20
FLERTALLSFORMEN 19
FLERFAGLIGHET 19
FLERBARNSMORA 19
FLERTALSFORMENE 19
FLERTALSSTYRA 19
FLERSTEMTHETENE 19
FLERDOBLINGEN 19
FLERFOLDIGHET 19
FLERDOBBELT 19
FLERDOBLINGER 19
FLERTALLSVALGA 19
FLERTALLSPARTIA 19
FLERBARNSFEDRE 19
FLERTALLSFORMER 19
FLERTALSVALGET 19
FLERTALSVEDTAK 19
FLERCELLA 19
FLERTALSSTYRE 19
FLERFELTSVEIER 19
FLERSENGSROMMA 19
FLERBARNSFAREN 19
FLERFELTSVEIEN 19
FLERTALLSPARTI 18
FLERNASJONALE 18
FLERREISEKORTET 18
FLERNASJONALT 18
FLERBARNSMOR 18
FLERTALSVALGA 18
FLERDOBLINGA 18
FLERTALLSFORMA 18
FLERFELTSVEG 18
FLERFØDSELEN 18
FLERTALSFORMER 18
FLERGUDERIENE 18
FLERTALSFORMEN 18
FLERSTEMTHETEN 18
FLERFØDSLENE 18
FLERSTEMTHETER 18
FLERTALLSVALG 18
FLERDOBBEL 18
FLERTALSVALG 17
FLERTALSFORMA 17
FLERREISEKORTA 17
FLERSTEMTHETA 17
FLERTALLSFORM 17
FLERTYDIGE 17
FLERUMETTETE 17
FLERFØDSLER 17
FLERBARNSFAR 17
FLERDOBLING 17
FLERUMETTEDE 17
FLERGUDERIET 17
FLERFELTSVEI 17
FLERDOBLENDE 17
FLERNASJONAL 17
FLERDOBLETE 16
FLERTALSFORM 16
FLERKONERIENE 16
FLERSTEMTHET 16
FLERSTEMMIGE 16
FLERSENGSROM 16
FLERMANNERIENE 16
FLERGUDERIA 16
FLERDOBLEDE 16
FLERFØDSEL 16
FLERREGIONALT 16
FLERTALLSLEDERE 16
FLERVERDIGE 16
FLERTYDIG 16
FLERREGIONALE 16
FLERUMETTET 16
FLERREISEKORT 16
FLERTALLSLEDER 15
FLERVERDIG 15
FLERPOLETE 15
FLERDOBLES 15
FLERFAGLIGE 15
FLERKONERIER 15
FLERSTEMMIG 15
FLERDELINGENE 15
FLERPOLEDE 15
FLERUMETTA 15
FLERGUDERI 15
FLERDOBLER 15
FLERMANNERIET 15
FLERMANNERIER 15
FLERKONERIET 15
FLERFOLDIGE 15
FLERDOBLET 15
FLERREGIONAL 15
FLERMANNERIA 14
FLERDELINGER 14
FLERFARGETE 14
FLERDOBLA 14
FLERPOLTE 14
FLERDOBLE 14
FLERDELINGEN 14
FLERPOLET 14
FLERÅRIGE 14
FLERHODETE 14
FLERFAGLIG 14
FLERHODEDE 14
FLERGIFTENE 14
FLERFOLDIG 14
FLERKONERIA 14
FLERFARGEDE 14
FLERDELINGA 13
FLERHODET 13
FLERPOLT 13
FLERPOLA 13
FLERBU 13
FLERSIFRETE 13
FLERHETENE 13
FLERGIFTER 13
FLERLINGENE 13
FLERGIFTET 13
FLERKONERI 13
FLERDOBL 13
FLERÅRIG 13
FLERRINGENE 13
FLERMANNERI 13
FLERSIFREDE 13
FLERFARGET 13
FLERHODA 12
FLERHETER 12
FLERFARGA 12
FLERVEIS 12
FLERGIFTA 12
FLERFASEDE 12
FLERARMEDE 12
FLERGIFTE 12
FLERSIDIGE 12
FLERHETEN 12
FLERDELENDE 12
FLERDELING 12
FLERRINGEN 12
FLERSTEMTE 12
FLERTALLENE 12
FLERSIFRET 12
FLERLINGER 12
FLERLEDDEDE 12
FLERLEDDETE 12
FLERFASETE 12
FLERSELLETE 12
FLERARMETE 12
FLERLINGEN 12
FLERRINGER 12
FLERFASET 11
FLERSIFRA 11
FLERARMET 11
FLERBO 11
FLERSIDEDE 11
FLERSTEMT 11
FLERRINGA 11
FLERSIDIG 11
FLERSIDETE 11
FLERLEDDET 11
FLERTALLET 11
FLERSELLET 11
FLERHETA 11
FLERLING 10
FLERHET 10
FLERRING 10
FLERARMA 10
FLERDELES 10
FLERFASA 10
FLERDELER 10
FLERRENDE 10
FLERSELLA 10
FLERLEDDA 10
FLERSIDET 10
FLERTALLA 10
FLERDELTE 10
FLERSIDA 9
FLERDELT 9
FLERDELE 9
FLERTALL 9
FLERRETE 9
FLERREDE 9
FLERRENE 9
FLERDEL 8
FLERRET 8
FLERRES 8
FLERREN 8
FLERRER 8
FLERRE 7
FLERRA 7
FLERR 6
FLERE 6

Ord som slutter med FLER

OrdPoeng
HØYGAFLER 22
RØMMEVAFLER 21
VANNBØFLER 21
HUMMERGAFLER 21
VASSBØFLER 21
SVIKTVAFLER 19
AUTOMATRIFLER 19
STYREGAFLER 18
VANNKARAFLER 17
VASSKARAFLER 17
FORSJOFLER 17
FILTTØFLER 16
STEMMEGAFLER 16
SALONGRIFLER 15
JAKTRIFLER 15
DESSERTGAFLER 15
KARNØFLER 15
KOLDGAFLER 14
ÅREGAFLER 14
FLER 14
KAMUFLER 14
SKYFLER 14
PERSIFLER 13
SKUFLER 12
SNØFLER 12
SJOFLER 12
ISVAFLER 12
KARTOFLER 12
TRØFLER 12
SUFFLER 12
FLER 11
MUFLER 11
FLER 11
FORFLER 10
KARAFLER 10
VAFLER 10
GRIFLER 9
FIFLER 8
GAFLER 8
RAFLER 7
TAFLER 7
RIFLER 7
LEFLER 7

Lignende ord av FLER

Anagram av FLER

For mer informasjon om ordet FLER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FLER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok