FLU i Scrabble - ordspill.com

FLU i Scrabble

FLU er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FLU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
F2L1U4

Ved å legge til én bokstav til FLU kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUGL 9
FLAU 8
FLUA 8
FLUE 8
FLUR 8
FLUS 8
FULE 8
FULT 8
LUFT 8
UFAL 8

Ord som starter på FLU

OrdPoeng
FLUORUTSLIPPENE 29
FLUORESCENSENE 28
FLUORESCERENDE 28
FLUORUTSLIPPET 28
FLUKTOPPLEGGET 28
FLUORESCENSEN 27
FLUORESCENSER 27
FLUKTOPPLEGGA 27
FLUORUTSLIPPA 27
FLUKTMULIGHETER 27
FLUORESCERTE 26
FLUKTFORSØKENE 26
FLUKTMULIGHETA 26
FLUKTOPPLEGG 26
FLUKTSITUASJON 26
FLUKTUASJONENE 26
FLUORUTSLIPP 26
FLUORESCERER 26
FLUORESCERES 26
FLUORESCERT 25
FLUORESCENS 25
FLUKTUASJONER 25
FLUKTUASJONEN 25
FLUKTFORSØKET 25
FLUORESCERE 25
FLUKTMULIGHET 25
FLUEVEKTSKLASSE 24
FLUKTFORSØKA 24
FLUEVEKTSKLASSA 24
FLUORESCER 24
FLUKTFORSØK 23
FLUKTUASJON 23
FLUESNAPPERNE 23
FLUEVEKTKLASSA 23
FLUKTUERINGENE 23
FLUEVEKTKLASSE 23
FLUESNAPPEREN 23
FLUORTABLETTER 22
FLUESNAPPERE 22
FLUKTUERINGEN 22
FLUORTABLETTEN 22
FLUKTUERINGER 22
FLUESOPPENE 22
FLUEPAPIRENE 22
FLUESNAPPER 21
FLUKTDYRENE 21
FLUEPAPIRER 21
FLUKTUERINGA 21
FLUESOPPEN 21
FLUEPAPIRET 21
FLUEMØKKEN 21
FLUESOPPER 21
FLUEPISKERNE 20
FLUORTABLETT 20
FLUESVERMENE 20
FLUKTVEGENE 20
FLUEVEKTEREN 20
FLUORTANNKREM 20
FLUEVEKTERNE 20
FLUEMØKKA 20
FLUESMEKKEREN 20
FLUESMEKKERNE 20
FLUKTUERING 20
FLUKTDYRET 20
FLUKTUERENDE 20
FLUORIDERINGEN 20
FLUORIDERINGER 20
FLUEPAPIRA 20
FLUEPISKEREN 20
FLUKTDYRA 19
FLUEVEKTERE 19
FLUORIDERINGA 19
FLUEVEKTENE 19
FLUKTVEGER 19
FLUEPAPIR 19
FLUESVERMER 19
FLUSSYRENE 19
FLUKTSIKKERT 19
FLUKTVEIENE 19
FLUEPISKERE 19
FLUKTRUTENE 19
FLUKTVEGEN 19
FLUESMEKKERE 19
FLUESOPP 19
FLUEBINDEREN 19
FLUEBINDERNE 19
FLUEMØKK 19
FLUKTBILENE 19
FLUESMEKKENE 19
FLUESVERMEN 19
FLUEFISKEREN 18
FLUKTUERTE 18
FLUKTSTOLENE 18
FLUKTBILEN 18
FLUKTUERER 18
FLUEPISKER 18
FLUEVEKTER 18
FLUIDUMENE 18
FLUKTUERES 18
FLUKTVEIER 18
FLUKSMETRENE 18
FLUEVEKTEN 18
FLUSSMIDDELET 18
FLUKTBILER 18
FLUEFANGEREN 18
FLUORISERENDE 18
FLUORIDERENDE 18
FLUEFANGERNE 18
FLUKSMETERET 18
FLUORIDERING 18
FLUEBINDERE 18
FLUKTSIKKER 18
FLUESMEKKEN 18
FLUSSPATENE 18
FLUESMEKKER 18
FLUEFISKERNE 18
FLUKTRUTEN 18
FLUKTVEIEN 18
FLUSSYREN 18
FLUKTDYR 18
FLUKTRUTER 18
FLUSSYRER 18
FLUESMEKKA 17
FLUKTRUTA 17
FLUEBINDER 17
FLUESTENGENE 17
FLUSSYRA 17
FLUIDUMET 17
FLUKTUERE 17
FLUEFANGERE 17
FLUEVEKTA 17
FLUKTRUTE 17
FLUKSMETRET 17
FLUKTSTOLER 17
FLUEFISKENE 17
FLUESVERM 17
FLUEFISKERE 17
FLUSSPATER 17
FLUKTINGENE 17
FLUESMEKKE 17
FLUSSPATEN 17
FLUIDUMER 17
FLUKTUERT 17
FLUKTVEG 17
FLUKTSTOLEN 17
FLUSSYRE 17
FLUSSMIDLENE 17
FLUFFY 17
FLUKSINGENE 17
FLUORIDERTE 16
FLUORISERTE 16
FLUORIDERES 16
FLUORIDERER 16
FLUESKITTEN 16
FLUORISERES 16
FLUESTENGER 16
FLUSSMIDLET 16
FLUSSMIDLER 16
FLUKTUER 16
FLUEFISKET 16
FLUESNELLENE 16
FLUKTINGER 16
FLUKSINGEN 16
FLURIGGENE 16
FLUEFISKER 16
FLUKSMETRA 16
FLUIDITETENE 16
FLUKTBIL 16
FLUEFANGER 16
FLUEVEKT 16
FLUKSMETRE 16
FLUKSMETER 16
FLUIDUMA 16
FLUKSINGER 16
FLUKTSIKRE 16
FLUKTINGEN 16
FLUORISERER 16
FLUELORTENE 16
FLUESTANGEN 16
FLUKTVEI 16
FLUSSMIDDEL 16
FLUIDITETEN 15
FLUVIALT 15
FLUORIDERE 15
FLUESNELLEN 15
FLUVIALE 15
FLUSSPAT 15
FLUIDUM 15
FLUENETTENE 15
FLUORIDERT 15
FLUORISERE 15
FLUKSINGA 15
FLURIGGER 15
FLUELORTER 15
FLUORISERT 15
FLUEFISKE 15
FLUESTANGA 15
FLUEFISKA 15
FLUSSMIDLA 15
FLUORIDENE 15
FLUELORTEN 15
FLUIDITETER 15
FLUKTSTOL 15
FLUESNELLER 15
FLURIGGEN 15
FLUKTINGA 15
FLUORIDER 14
FLUORIDET 14
FLUSHENE 14
FLUKTING 14
FLUESNELLA 14
FLUVIAL 14
FLUKTENDE 14
FLUENETTET 14
FLUNKENDE 14
FLUINGENE 14
FLUESNELLE 14
FLUKSING 14
FLUORISER 14
FLUESKITT 14
FLUESTANG 14
FLUSKENE 13
FLUSHEN 13
FLUKTENE 13
FLUSHER 13
FLURIGG 13
FLUORENE 13
FLUELORT 13
FLUKSENE 13
FLUIDAENE 13
FLUKTETE 13
FLUKSENS 13
FLUKTEDE 13
FLUORIDA 13
FLUINGEN 13
FLUIDITET 13
FLUENETTA 13
FLUINGER 13
FLUSKEN 12
FLUKTET 12
FLUORID 12
FLUIDENE 12
FLUKTER 12
FLUOREN 12
FLUSKER 12
FLUKSER 12
FLUKTEN 12
FLUKTES 12
FLUINGA 12
FLUORER 12
FLUENETT 12
FLUORET 12
FLUKSEN 12
FLUSSENE 12
FLUKTA 11
FLUORA 11
FLUKTE 11
FLUSH 11
FLUING 11
FLUSSEN 11
FLUIDET 11
FLUSSER 11
FLUENDE 11
FLUIDER 11
FLUIDE 10
FLUOR 10
FLUKT 10
FLUKS 10
FLUSK 10
FLUDDE 10
FLUENE 10
FLUIDA 10
FLUST 9
FLUID 9
FLUSS 9
FLUEN 9
FLUDD 9
FLUER 9
FLUE 8
FLUS 8
FLUR 8
FLUA 8

Lignende ord av FLU

Anagram av FLU

For mer informasjon om ordet FLU kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FLU til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok