FON i Scrabble - ordspill.com

FON i Scrabble

FON er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FNO.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2O2N1

Ved å legge til én bokstav til FON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJON 9
AFON 6
FOLN 6
FOND 6
FONT 6
FORN 6
INFO 6

Ord som starter på FON

OrdPoeng
FONDYGRYTENE 25
FONDYGRYTER 24
FONDYGRYTEN 24
FONDSANALYTIKER 23
FONDYGRYTE 23
FONDYGRYTA 23
FONDSFORVALTERE 22
FONDSEMISJONENE 22
FONDSEMISJONEN 21
FONDSAVDELINGER 21
FONDSAVDELINGEN 21
FONDSBØRSENE 21
FONDSAVSETNINGA 21
FONDSEMISJONER 21
FONDSFORVALTER 21
FONDSMEKLINGENE 20
FONDSAVSETNING 20
FONDSMEGLINGENE 20
FONDSBØRSEN 20
FONDSBØRSER 20
FONDSAVDELINGA 20
FONDSMEGLINGEN 19
FONDSEMISJON 19
FONDSMEGLINGER 19
FONDYSETTENE 19
FONDSSTYRENE 19
FONDSMEKLINGER 19
FONDSMEKLINGEN 19
FONDSAVDELING 19
FONOGRAMMENE 18
FONDVEGGENE 18
FONDSMODELLENE 18
FONDSSTYRER 18
FONDYSETTET 18
FONDSBØRS 18
FONDSSTYRET 18
FONDSAKSJENE 18
FONDSMEGLINGA 18
FONDSMEKLINGA 18
FONDSSTYRE 17
FONDVEGGEN 17
FONDSSTYRA 17
FONOGRAMMER 17
FONDSMEGLERNE 17
FONDSMODELLER 17
FONOGRAMMET 17
FONDSAKSJEN 17
FONDVEGGER 17
FONDSMEKLERNE 17
FONDSMODELLEN 17
FONDSAKSJER 17
FONDSMEKLING 17
FONDSMEGLING 17
FONDSMEGLEREN 17
FONDSBASERTE 17
FONDSMEKLEREN 17
FONOLOGISKE 17
FONDYSETTA 17
FONOLOGISK 16
FONEMIKKENE 16
FONOLOGIENE 16
FONDSBASERT 16
FONDSAKSJE 16
FONOGRAMMA 16
FONDYSETT 16
FONOGRAFENE 16
FONDSMEKLERE 16
FONDSMEGLERE 16
FONOGRAFEN 15
FONDYENE 15
FONOMETRENE 15
FONOLOGENE 15
FONDVEGG 15
FONOLOGIEN 15
FONETIKKENE 15
FONDSMEKLER 15
FONDSMODELL 15
FONEMIKKER 15
FONDSMEGLER 15
FONOGRAFER 15
FONEMATISKE 15
FONOMETERET 15
FONOLOGIER 15
FONEMIKKEN 15
FONDSMIDLENE 15
FONTANELLENE 14
FONETIKEREN 14
FONDSMIDLER 14
FONDYER 14
FONETIKERNE 14
FONDYEN 14
FONETIKKER 14
FONOLOGEN 14
FONETIKKEN 14
FONOLOGER 14
FONEMATISK 14
FONOMETRET 14
FONTANELLEN 13
FONOLOGI 13
FONOGRAF 13
FONTANELLER 13
FONOGRAM 13
FONOMETRE 13
FONOMETER 13
FONEMIKK 13
FONEMISKE 13
FONNINGENE 13
FONETIKERE 13
FONOMETRA 13
FONOLOG 12
FONDERENDE 12
FONETIKER 12
FONDY 12
FONNINGEN 12
FONEMISK 12
FONNINGER 12
FONETISKE 12
FONETIKK 12
FONDANTENE 12
FONTANELL 11
FONNINGA 11
FONETISK 11
FONDANTER 11
FONEMENE 11
FONTENENE 11
FONDANTEN 11
FONNING 10
FONEMET 10
FONEMER 10
FONDERES 10
FONDERTE 10
FONDERER 10
FONTENEN 10
FONTENER 10
FONNENDE 10
FONNENE 9
FONNETE 9
FONDERE 9
FONDERT 9
FONEMA 9
FONDANT 9
FONTENE 9
FONNEDE 9
FONDENE 9
FONNER 8
FONEM 8
FONNET 8
FONDEN 8
FONTEN 8
FONTER 8
FONENE 8
FONNEN 8
FONDER 8
FONNES 8
FONDET 8
FONDS 7
FONER 7
FONNA 7
FONEN 7
FONNE 7
FONDA 7
FONN 6
FOND 6
FONT 6

Ord som slutter med FON

OrdPoeng
BARYTONSAKSOFON 28
SVEIVEGRAMMOFON 27
HJELPETELEFON 23
SOPRANSAKSOFON 22
HÅNDMIKROFON 22
HYTTETELEFON 21
AUTOMATTELEFON 21
CHIFFON 21
BOLIGTELEFON 19
MOBILTELEFON 19
BYTELEFON 19
HØRETELEFON 19
KONTAKTTELEFON 19
POLYFON 18
HYDROFON 18
KONTORTELEFON 18
BILLEDTELEFON 18
TENORSAKSOFON 18
LOMMETELEFON 17
PORTTELEFON 17
BORDTELEFON 17
BOUFFON 17
HUSTELEFON 17
NØDTELEFON 16
TIPSTELEFON 16
DØRTELEFON 16
HODETELEFON 16
ØRETELEFON 16
VIBRAFON 16
NARKOTELEFON 16
LOKALTELEFON 16
MAGNETOFON 15
GRAMMOFON 15
SMARTTELEFON 15
ALTSAKSOFON 15
ALARMTELEFON 15
KRISETELEFON 15
TEKSTTELEFON 15
RIKSTELEFON 14
SERIETELEFON 14
METALLOFON 14
FASTTELEFON 14
XYLOFON 14
HOMOFON 14
FELTTELEFON 14
MIKROFON 13
MONOFON 12
TYFON 12
KOLOFON 12
SAKSOFON 12
SUSAFON 12
KAKOFON 12
EKKOFON 12
MEGAFON 11
ORTOFON 11
DIKTAFON 11
ALLOFON 10
TASTAFON 10
OTOFON 10
TELEFON 9
ISOFON 9
DIAFON 8
AFON 6

Bøyningsformer av FON

Lignende ord av FON

Anagram av FON

For mer informasjon om ordet FON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok