FON i Scrabble - ordspill.com

FON i Scrabble

FON er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FNO.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2O2N1

Ved å legge til én bokstav til FON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJON 9
AFON 6
FOLN 6
FOND 6
FONT 6
FORN 6
INFO 6

Ord som starter på FON

OrdPoeng
FONDYGRYTENE 25
FONDYGRYTEN 24
FONDYGRYTER 24
FONDYGRYTA 23
FONDYGRYTE 23
FONDSANALYTIKER 23
FONDSFORVALTERE 22
FONDSEMISJONENE 22
FONDSAVDELINGER 21
FONDSBØRSENE 21
FONDSEMISJONER 21
FONDSFORVALTER 21
FONDSAVSETNINGA 21
FONDSAVDELINGEN 21
FONDSEMISJONEN 21
FONDSMEGLINGENE 20
FONDSBØRSER 20
FONDSAVSETNING 20
FONDSBØRSEN 20
FONDSAVDELINGA 20
FONDSMEKLINGENE 20
FONDYSETTENE 19
FONDSMEKLINGEN 19
FONDSAVDELING 19
FONDSEMISJON 19
FONDSMEGLINGEN 19
FONDSMEKLINGER 19
FONDSMEGLINGER 19
FONDSSTYRENE 19
FONDVEGGENE 18
FONDYSETTET 18
FONDSSTYRER 18
FONDSBØRS 18
FONDSSTYRET 18
FONOGRAMMENE 18
FONDSAKSJENE 18
FONDSMODELLENE 18
FONDSMEGLINGA 18
FONDSMEKLINGA 18
FONDSMEKLING 17
FONDSMODELLEN 17
FONDSSTYRE 17
FONDVEGGER 17
FONDYSETTA 17
FONDSSTYRA 17
FONOLOGISKE 17
FONDSMODELLER 17
FONDSMEGLERNE 17
FONDSAKSJER 17
FONDSMEGLING 17
FONDSMEKLERNE 17
FONDVEGGEN 17
FONOGRAMMET 17
FONOGRAMMER 17
FONDSBASERTE 17
FONDSMEGLEREN 17
FONDSMEKLEREN 17
FONDSAKSJEN 17
FONOLOGIENE 16
FONDSAKSJE 16
FONOGRAMMA 16
FONDSMEKLERE 16
FONDYSETT 16
FONOLOGISK 16
FONEMIKKENE 16
FONOGRAFENE 16
FONDSBASERT 16
FONDSMEGLERE 16
FONDSMODELL 15
FONOMETRENE 15
FONOGRAFER 15
FONDSMEGLER 15
FONDSMIDLENE 15
FONEMIKKEN 15
FONDSMEKLER 15
FONEMATISKE 15
FONOMETERET 15
FONOLOGIER 15
FONETIKKENE 15
FONOLOGENE 15
FONOGRAFEN 15
FONDVEGG 15
FONOLOGIEN 15
FONEMIKKER 15
FONDYENE 15
FONOMETRET 14
FONOLOGER 14
FONDYEN 14
FONDYER 14
FONTANELLENE 14
FONETIKKEN 14
FONDSMIDLER 14
FONETIKEREN 14
FONOLOGEN 14
FONETIKERNE 14
FONETIKKER 14
FONEMATISK 14
FONOGRAF 13
FONOLOGI 13
FONEMIKK 13
FONOGRAM 13
FONOMETRE 13
FONOMETER 13
FONTANELLER 13
FONETIKERE 13
FONNINGENE 13
FONEMISKE 13
FONOMETRA 13
FONTANELLEN 13
FONOLOG 12
FONDANTENE 12
FONEMISK 12
FONETIKK 12
FONNINGER 12
FONDY 12
FONDERENDE 12
FONETISKE 12
FONETIKER 12
FONNINGEN 12
FONTANELL 11
FONEMENE 11
FONNINGA 11
FONDANTEN 11
FONTENENE 11
FONDANTER 11
FONETISK 11
FONEMET 10
FONNING 10
FONEMER 10
FONDERTE 10
FONDERES 10
FONDERER 10
FONTENER 10
FONTENEN 10
FONNENDE 10
FONTENE 9
FONEMA 9
FONDERT 9
FONNENE 9
FONDERE 9
FONDANT 9
FONNETE 9
FONNEDE 9
FONDENE 9
FONNES 8
FONEM 8
FONNEN 8
FONDER 8
FONTEN 8
FONDET 8
FONNET 8
FONDEN 8
FONNER 8
FONTER 8
FONENE 8
FONEN 7
FONNE 7
FONDA 7
FONDS 7
FONNA 7
FONER 7
FONN 6
FONT 6
FOND 6

Ord som slutter med FON

OrdPoeng
BARYTONSAKSOFON 28
SVEIVEGRAMMOFON 27
HJELPETELEFON 23
SOPRANSAKSOFON 22
HÅNDMIKROFON 22
CHIFFON 21
AUTOMATTELEFON 21
HYTTETELEFON 21
MOBILTELEFON 19
HØRETELEFON 19
BYTELEFON 19
BOLIGTELEFON 19
KONTAKTTELEFON 19
TENORSAKSOFON 18
KONTORTELEFON 18
POLYFON 18
BILLEDTELEFON 18
HYDROFON 18
PORTTELEFON 17
BORDTELEFON 17
LOMMETELEFON 17
BOUFFON 17
HUSTELEFON 17
TIPSTELEFON 16
NØDTELEFON 16
DØRTELEFON 16
HODETELEFON 16
ØRETELEFON 16
VIBRAFON 16
NARKOTELEFON 16
LOKALTELEFON 16
MAGNETOFON 15
GRAMMOFON 15
ALTSAKSOFON 15
ALARMTELEFON 15
KRISETELEFON 15
TEKSTTELEFON 15
SMARTTELEFON 15
SERIETELEFON 14
RIKSTELEFON 14
METALLOFON 14
FASTTELEFON 14
FELTTELEFON 14
XYLOFON 14
HOMOFON 14
MIKROFON 13
SAKSOFON 12
SUSAFON 12
KOLOFON 12
TYFON 12
KAKOFON 12
EKKOFON 12
MONOFON 12
DIKTAFON 11
ORTOFON 11
MEGAFON 11
TASTAFON 10
OTOFON 10
ALLOFON 10
TELEFON 9
ISOFON 9
DIAFON 8
AFON 6

Bøyningsformer av FON

Lignende ord av FON

Anagram av FON

For mer informasjon om ordet FON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok