FORA i Scrabble - ordspill.com

FORA i Scrabble

FORA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2O2R1A1

Ved å legge til én bokstav til FORA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UFORA 10
AMORF 8
FORGA 8
FORMA 8
OMFAR 8
AFORI 7
FLORA 7
FORAN 7
FORLA 7
FORTA 7
TRAFO 7

Ord som starter på FORA

OrdPoeng
FORANKJØRENDE 23
FORAKTELIGHETER 21
FORAKTELIGHETEN 21
FORARBEIDINGENE 21
FORARBEIDINGER 20
FORANDERLIGHETA 20
FORARBEIDINGEN 20
FORAKTELIGHETA 20
FORAKTELIGHET 19
FORANLEDIGINGER 19
FORANLEDIGINGEN 19
FORARBEIDINGA 19
FORANDERLIGHET 19
FORARBEIDING 18
FORARBEIDENDE 18
FORANLEDIGINGA 18
FORANSTALTINGER 18
FORANSTALTNINGA 18
FORANLEDNINGENE 18
FORANSTALTINGEN 18
FORANSTALTINGA 17
FORARBEIDETE 17
FORARBEIDEDE 17
FORARBEIDENE 17
FORANSTÅENDE 17
FORANLEDNINGEN 17
FORANLEDIGING 17
FORANLIGGENDE 17
FORANKRINGENE 17
FORANLEDNINGER 17
FORANLEDIGENDE 17
FORANSTALTNING 17
FORANKRINGER 16
FORANNEVNTE 16
FORARBEIDDE 16
FORANKRINGEN 16
FORARMINGENE 16
FORANLEDIGETE 16
FORANSTALTENDE 16
FORANLEDNINGA 16
FORARBEIDET 16
FORAKTINGENE 16
FORARGINGENE 16
FORANLEDIGEDE 16
FORANDRINGENE 16
FORANSTALTING 16
FORARBEIDES 16
FORARBEIDER 16
FORARBEIDA 15
FORANLEDIGES 15
FORARMINGER 15
FORAKTINGER 15
FORAKTELIGE 15
FORAKTINGEN 15
FORARMINGEN 15
FORARGINGEN 15
FORANKRINGA 15
FORARGELIGE 15
FORANLEDNING 15
FORANLEDIGER 15
FORARMELSENE 15
FORANDRINGEN 15
FORANDERLIGE 15
FORANSTALTETE 15
FORARBEIDE 15
FORANSTALTEDE 15
FORARBEIDD 15
FORANNEVNT 15
FORARGINGER 15
FORANDRINGER 15
FORARGELSENE 15
FORANLEDIGET 15
FORANSTALTES 14
FORARMELSEN 14
FORARBEID 14
FORANDERLIG 14
FORANSTALTET 14
FORANLEDIGE 14
FORARMELSER 14
FORARGELSER 14
FORANSTALTER 14
FORARGELSEN 14
FORANLEDIGA 14
FORARGELIG 14
FORANKRING 14
FORANDRINGA 14
FORARMINGA 14
FORARGINGA 14
FORAKTINGA 14
FORANKRENDE 14
FORAKTELIG 14
FORARMELSE 13
FORAKTERNE 13
FORARGING 13
FORARGENDE 13
FORARMING 13
FORANLEDIG 13
FORANKREDE 13
FORANKRETE 13
FORAKTING 13
FORARMENDE 13
FORAKTENDE 13
FORANDRING 13
FORAKTEREN 13
FORANSTILTE 13
FORANDRENDE 13
FORANSTALTA 13
FORANSTALTE 13
FORARGELSE 13
FORAKTEDE 12
FORARGETE 12
FORANKRET 12
FORAKTETE 12
FORARMENE 12
FORAKTENE 12
FORARMEDE 12
FORANDREDE 12
FORANSTALT 12
FORANSTILT 12
FORANKRES 12
FORAKTERE 12
FORANKRER 12
FORANDRETE 12
FORARGEDE 12
FORARMETE 12
FORARGER 11
FORARMER 11
FORAKTER 11
FORAKTES 11
FORANKRA 11
FORARMET 11
FORARGES 11
FORARMEN 11
FORANDRET 11
FORAKTET 11
FORARGET 11
FORAKTEN 11
FORARMES 11
FORANKRE 11
FORANDRES 11
FORANDRER 11
FORANKR 10
FORARGE 10
FORARME 10
FORAKTA 10
FORARMA 10
FORAKTE 10
FORARGA 10
FORANDRE 10
FORANDRA 10
FORARG 9
FORARM 9
FORAENE 9
FORANDR 9
FORAKT 9
FORAN 7

Ord som slutter med FORA

OrdPoeng
DISKUSJONSFORA 24
ADOPSJONSFORA 23
FJÆRKREFORA 23
HUSDYRFORA 22
KOMPONENTFORA 22
PELSDYRFORA 21
HJELPEFORA 20
SAMARBEIDSFORA 20
FORSKNINGSFORA 20
KRØTTERFORA 18
HØNSEFORA 17
KONTAKTFORA 16
TVANGSFORA 16
KVINNEFORA 16
FUGLEFORA 16
HUNDEFORA 16
GRØNTFORA 16
SYLTEFORA 16
TEDDYFORA 16
GRØNNFORA 16
VÅTFORA 15
DYREFORA 15
VINTERFORA 15
DEBATTFORA 15
BLANDFORA 14
KREDITTFORA 14
TØRRFORA 14
VESTEFORA 14
FLASKEFORA 14
OVERFORA 14
SULTEFORA 14
PRESSFORA 14
STRÅFORA 13
PELSFORA 13
REVEFORA 13
VESTFORA 13
FISKEFORA 13
KRAFTFORA 13
MINKFORA 12
KUFORA 12
VINFORA 12
SURFORA 12
UTFORA 11
FOSFORA 11
SILOFORA 11
ADIAFORA 10
UFORA 10
INNFORA 9
AMFORA 9

Lignende ord av FORA

Anagram av FORA

For mer informasjon om ordet FORA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FORA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok