FORMA i Scrabble - ordspill.com

FORMA i Scrabble

FORMA er et adjektiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFMOR.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
F2O2R1M2A1

Ved å legge til én bokstav til FORMA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FORUMA 12
UFORMA 12
FORMGA 10
AMORFE 9
AMORFT 9
FORMAL 9
FORMAN 9
FORMAT 9
FORNAM 9
MARFLO 9

Ord som starter på FORMA

OrdPoeng
FORMASJONSHOPPA 31
FORMASJONSHOPP 30
FORMANNSJOBBENE 28
FORMANNSJOBBEN 27
FORMANNSJOBBER 27
FORMALPROSEDYRE 27
FORMANNSKAPSLOV 26
FORMANNSJOBB 25
FORMASJONSLØSE 25
FORMALVITENSKAP 25
FORMASJONSLAUST 25
FORMASJONSLAUSE 25
FORMASJONSLØST 25
FORMALDEHYDENE 24
FORMASJONSLØS 24
FORMASJONSLAUS 24
FORMANNSVERVENE 24
FORMANNSVERVET 23
FORMALDEHYDET 23
FORMASJONSLAGET 23
FORMARGSKÅLENE 22
FORMANNSVERVA 22
FORMALDEHYDA 22
FORMASJONSLAGA 22
FORMANNSPOSTENE 22
FORMANNSVALGENE 22
FORMANNSPERIODE 22
FORMALDEHYD 21
FORMASJONSDANS 21
FORMANNSVERV 21
FORMARGSKÅLEN 21
FORMASJONSLAG 21
FORMARGKÅLENE 21
FORMASTELIGHETA 21
FORMARGSKÅLER 21
FORMANNSPLASSER 21
FORMANNSPLASSEN 21
FORMANNSVALGET 21
FORMANNSKAPENE 21
FORMANNSPOSTER 21
FORMANNSPOSTEN 21
FORMANNSVALGA 20
FORMANNSSKIFTET 20
FORMANNSKAPET 20
FORMANNSKAPER 20
FORMARGKÅLER 20
FORMASTELIGHET 20
FORMARGKÅLEN 20
FORMANNSSKIFTER 20
FORMASJONENE 19
FORMATENDRINGEN 19
FORMANNSKAPA 19
FORMANNSPOST 19
FORMANNSVALG 19
FORMARGSKÅL 19
FORMALISERINGEN 19
FORMALISERINGER 19
FORMANINGSTALEN 19
FORMANNSSKIFTA 19
FORMANNSSKIFTE 19
FORMANNSPLASS 19
FORMATENDRINGER 19
FORMANINGSTALER 19
FORMASJONER 18
FORMARGKÅL 18
FORMANINGSTALE 18
FORMATENDRINGA 18
FORMATERINGENE 18
FORMANNSKAP 18
FORMASJONEN 18
FORMALISERINGA 18
FORMALISERENDE 17
FORMATERINGEN 17
FORMANNSTIDENE 17
FORMALISTISKE 17
FORMALDANNENDE 17
FORMALISERING 17
FORMATERINGER 17
FORMASTINGENE 17
FORMATENDRING 17
FORMANNSTIDER 16
FORMASTINGER 16
FORMASJON 16
FORMATERINGA 16
FORMALISTISK 16
FORMASTELSENE 16
FORMALINGENE 16
FORMALITETENE 16
FORMANNSTIDEN 16
FORMASTINGEN 16
FORMANINGENE 16
FORMALISMENE 16
FORMASTELIGE 16
FORMALISERTE 15
FORMALISMEN 15
FORMALINGEN 15
FORMALISMER 15
FORMATIVE 15
FORMANINGER 15
FORMALINGER 15
FORMATERING 15
FORMATIVT 15
FORMASTELSEN 15
FORMATERENDE 15
FORMALISTENE 15
FORMANINGEN 15
FORMASTELIG 15
FORMALITETEN 15
FORMALISERER 15
FORMASTELSER 15
FORMALITETER 15
FORMANNSTIDA 15
FORMASTINGA 15
FORMALISERES 15
FORMALISTEN 14
FORMALISME 14
FORMANINGA 14
FORMASTING 14
FORMALINGA 14
FORMALINENE 14
FORMALISTER 14
FORMASTENDE 14
FORMASTELSE 14
FORMANNSTID 14
FORMALISERE 14
FORMALISERT 14
FORMATIV 14
FORMANING 13
FORMALENDE 13
FORMATERTE 13
FORMALINEN 13
FORMALING 13
FORMALITET 13
FORMALISER 13
FORMASTEDE 13
FORMALINER 13
FORMATERES 13
FORMALINET 13
FORMANENDE 13
FORMALIENE 13
FORMASTENE 13
FORMASTETE 13
FORMATERER 13
FORMASTEN 12
FORMATERT 12
FORMANETE 12
FORMATENE 12
FORMASTET 12
FORMASTER 12
FORMANEDE 12
FORMANNEN 12
FORMASTES 12
FORMATERE 12
FORMALIST 12
FORMALINA 12
FORMANER 11
FORMASTA 11
FORMATER 11
FORMATET 11
FORMALTE 11
FORMASTE 11
FORMALER 11
FORMANES 11
FORMALIA 11
FORMANTE 11
FORMALES 11
FORMALIN 11
FORMANET 11
FORMANN 10
FORMALE 10
FORMALT 10
FORMANT 10
FORMANA 10
FORMAST 10
FORMANE 10
FORMATA 10
FORMAT 9
FORMAN 9
FORMAL 9

Ord som slutter med FORMA

OrdPoeng
OPPGJØRSFORMA 31
HUNKJØNNSFORMA 30
BØYNINGSFORMA 29
BØYINGSFORMA 28
SPØRSMÅLSFORMA 28
SCORINGSFORMA 27
MILITÆRUNIFORMA 27
UTTRYKKSFORMA 26
STRØMLINJEFORMA 26
STØYPEFORMA 26
BOLIGPLATTFORMA 26
SUBJEKTSFORMA 26
BEVEGELSESFORMA 25
HALVMÅNEFORMA 25
IMPERATIVSFORMA 25
BOREPLATTFORMA 24
KRYSNINGSFORMA 24
OLJEPLATTFORMA 24
IMPERATIVFORMA 24
HUSARUNIFORMA 24
HÆRUNIFORMA 24
MÅLFØREFORMA 24
DIMINUTIVFORMA 24
SAMVÆRSFORMA 24
HALVSIRKELFORMA 24
KUPPELFORMA 24
ARBEIDSUNIFORMA 24
PARTIPLATTFORMA 24
POLITIUNIFORMA 24
FJORÅRSFORMA 23
OBJEKTSFORMA 23
PULVERFORMA 23
NOMINATIVSFORMA 23
PARADEUNIFORMA 23
KJEMPEFORMA 22
VÆSKEFORMA 22
INFINITIVSFORMA 22
SAMARBEIDSFORMA 22
ANSKUELSESFORMA 22
REAKSJONSFORMA 22
KROPPSFORMA 22
NOMINATIVFORMA 22
DRAGONUNIFORMA 22
STYRINGSFORMA 22
KNAPPEFORMA 21
OMSETNINGSFORMA 21
INNSKUDDSFORMA 21
KADETTUNIFORMA 21
HJEMMEFORMA 21
SYLINDERFORMA 21
SKOLEUNIFORMA 21
TULIPANFORMA 21
KULTURFORMA 21
YTRINGSFORMA 21
LEVERINGSFORMA 21
TRYKKEFORMA 21
BETALINGSFORMA 21
BLANDINGSFORMA 21
TRANSPORTFORMA 21
TRYKKFORMA 20
MUSIKALFORMA 20
KONTRAKTSFORMA 20
KAKIUNIFORMA 20
KNAPPFORMA 20
AKSJONSFORMA 20
STØPEFORMA 20
SPRÅKFORMA 20
PÆREFORMA 20
VERBALFORMA 20
BALLONGFORMA 20
HESTESKOFORMA 20
SINGULARFORMA 20
TRAPPEFORMA 20
GENITIVSFORMA 20
MUSIKKFORMA 20
BYDEFORMA 20
GALLAUNIFORMA 20
UTLÅNSFORMA 20
STIKKORDSFORMA 20
SELSKAPSFORMA 20
GENITIVFORMA 19
HOVEDFORMA 19
SAMLIVSFORMA 19
KJEGLEFORMA 19
HJERTEFORMA 19
DRÅPEFORMA 19
OMGANGSFORMA 19
BLOKKFORMA 19
AGGREGATFORMA 19
FORETAKSFORMA 19
TEGNESERIEFORMA 19
INNSKOTTSFORMA 19
FORTELLERFORMA 19
KONTRAKTFORMA 19
TOPPFORMA 19
OMSORGSFORMA 19
FELTUNIFORMA 19
KUBEFORMA 19
BOLIGFORMA 18
SPRINGFORMA 18
FORTELLEFORMA 18
SKJELLFORMA 18
STJERNEFORMA 18
ELLIPSEFORMA 18
BREVFORMA 18
PRESENSFORMA 18
PRISMEFORMA 18
STYREFORMA 18
KONTAKTFORMA 18
TABLETTFORMA 18
KØLLEFORMA 18
LANGRENNSFORMA 18
MEDUSEFORMA 18
ROMBEFORMA 18
FLERTALLSFORMA 18
ARBEIDSFORMA 18
SANDKAKEFORMA 18
TRENINGSFORMA 17
KLAMMEFORMA 17
KONSERTFORMA 17
BILLEDFORMA 17
STRÅLEFORMA 17
FLERTALSFORMA 17
KONTORFORMA 17
SONINGSFORMA 17
FORTIDSFORMA 17
NAZIUNIFORMA 17
FAMILIEFORMA 17
GRATENGFORMA 17
INNTEKTSFORMA 17
GAFFELFORMA 17
TABELLFORMA 17
BÅTFORMA 17
KASUSFORMA 17
BEGERFORMA 17
KUNSTFORMA 17
GRUNNFORMA 17
VIFTEFORMA 17
DATIVSFORMA 17
AVTALEFORMA 17
VORTEFORMA 17
KJEDEFORMA 17
BUEFORMA 17
DEBATTFORMA 17
NYREFORMA 17
TERAPIFORMA 17
KAMPFORMA 17
BOGEFORMA 17
PLASTFORMA 16
DIALEKTFORMA 16
VERSEFORMA 16
PILLEFORMA 16
KULEFORMA 16
NAVNEFORMA 16
JAKTFORMA 16
ATFERDSFORMA 16
LEDELSESFORMA 16
GIPSFORMA 16
LOVSFORMA 16
LUFTFORMA 16
TERNINGFORMA 16
BOKFORMA 16
NEVNEFORMA 16
ADFERDSFORMA 16
SKRIFTFORMA 16
ANSIKTSFORMA 16
BARREFORMA 16
SOFTISFORMA 16
BUFORMA 16
DATIVFORMA 16
SAMTALEFORMA 16
PLATTFORMA 16
LÅNEFORMA 15
MANDELFORMA 15
SONATEFORMA 15
ENERGIFORMA 15
STAVFORMA 15
JEGFORMA 15
LEVEFORMA 15
DRIFTSFORMA 15
PASSFORMA 15
BALLFORMA 15
MÅLFORMA 15
TRUSFORMA 15
RØRFORMA 15
HODEFORMA 15
VISEFORMA 15
LIVSFORMA 15
SKATTEFORMA 15
PROFORMA 15
VERSFORMA 15
ROMANFORMA 15
KANONFORMA 15
VASEFORMA 15
SLANGEFORMA 15
ØREFORMA 15
KREFTFORMA 15
LANSETTFORMA 15
SKOLEFORMA 15
INDEKSFORMA 15
SIRKELFORMA 15
ENTALLSFORMA 15
KORNFORMA 14
VELFORMA 14
BOFORMA 14
KORTFORMA 14
LENKEFORMA 14
TRAKTFORMA 14
SEKKFORMA 14
KNALLFORMA 14
ENTALSFORMA 14
EGGEFORMA 14
KAKEFORMA 14
KORSFORMA 14
UNIFORMA 14
PAIFORMA 14
URFORMA 13
UTFORMA 13
EGGFORMA 13
GASSFORMA 13
LIKEFORMA 13
RETTSFORMA 13
TROSFORMA 13
ESKEFORMA 13
STORFORMA 13
DELTAFORMA 13
STATSFORMA 13
LINSEFORMA 13
DAGSFORMA 13
STAMFORMA 13
SAMFORMA 12
OMFORMA 12
EIERFORMA 12
ORDFORMA 12
SIDEFORMA 12
MISFORMA 12
RANDFORMA 12
TAKFORMA 12
UFORMA 12
ENEFORMA 11
EIEFORMA 11
ENSFORMA 11
TREFORMA 11

Lignende ord av FORMA

Anagram av FORMA

For mer informasjon om ordet FORMA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FORMA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok