FORN i Scrabble - ordspill.com

FORN i Scrabble

FORN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FNOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
F2O2R1N1

Ved å legge til én bokstav til FORN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FORNY 12
FONER 7
FORAN 7
FOREN 7
FORNE 7
FORNT 7
FORTN 7
FREON 7
FRONT 7

Ord som starter på FORN

OrdPoeng
FORNØYELSESSJUK 33
FORNØYELSESSYKT 32
FORNØYELSESSYKE 32
FORNØYELSESHUSA 31
FORNØYELSESSYK 31
FORNYELSESBEHOV 31
FORNØYELSESHUS 30
FORNØYELSESPARK 30
FORNØYELIGHETEN 29
FORNØYELSESLIVA 29
FORNØYELIGHETER 29
FORNØYELSESLIV 28
FORNØYELIGHETA 28
FORNØYELSESTUR 28
FORNØYELIGHET 27
FORNUFTEKTESKAP 26
FORNØYDHETENE 26
FORNØYDHETER 25
FORNUFTSGRUNNEN 25
FORNUFTGRUNNENE 25
FORNUFTSGRUNNER 25
FORNØYDHETEN 25
FORNUFTGRUNNEN 24
FORNYELSESPLAN 24
FORNØYINGENE 24
FORNØYDHETA 24
FORNUFTSVESENET 24
FORNUFTVESENENE 24
FORNUFTGRUNNER 24
FORNUFTSVESENER 24
FORNUFTIGHETENE 24
FORNØYINGER 23
FORNYRDISLAGENE 23
FORNØYDHET 23
FORNØYELSENE 23
FORNUFTVESENER 23
FORNUFTIGHETEN 23
FORNØYINGEN 23
FORNØYELIGE 23
FORNUFTVESENET 23
FORNUFTIGHETER 23
FORNUFTSVESENA 23
FORNUFTSMESSIGE 23
FORNUFTSTRUENE 23
FORNUFTSGRUNN 23
FORNØYELSEN 22
FORNUFTGRUNN 22
FORNUFTIGVIS 22
FORNØYELIG 22
FORNUFTSTRUER 22
FORNØYELSER 22
FORNÆRMINGENE 22
FORNUFTSVESEN 22
FORNØYINGA 22
FORNYELSESDATO 22
FORNØDENHETENE 22
FORNØGDHETENE 22
FORNUFTVESENA 22
FORNUFTSTRUEN 22
FORNUFTMESSIGE 22
FORNUFTIGHETA 22
FORNUFTSTRIDIGE 22
FORNUFTSMESSIG 22
FORNUFTSSTRIDIG 22
FORNYRDISLAGET 22
FORNUFTTRUENE 22
FORNÆRMELIGE 21
FORNUFTTRUER 21
FORNØDENHETER 21
FORNÆRMINGEN 21
FORNUFTSTRIDIG 21
FORNØDENHETEN 21
FORNØYELSE 21
FORNØYENDE 21
FORNUFTSTROENE 21
FORNØYING 21
FORNØGDHETEN 21
FORNUFTTRUEN 21
FORNYRDISLAGA 21
FORNÆRMELSENE 21
FORNUFTMESSIG 21
FORNUFTVESEN 21
FORNØGDHETER 21
FORNUFTIGHET 21
FORNÆRMINGER 21
FORNUFTSTRUA 21
FORNÆRMELSEN 20
FORNYRDISLAG 20
FORNÆRMINGA 20
FORNÆRMELSER 20
FORNØDENHETA 20
FORNUFTSTRU 20
FORNORSKNINGENE 20
FORNUFTSTROER 20
FORNØGDHETA 20
FORNUFTTROENE 20
FORNÆRMELIG 20
FORNUFTSTROEN 20
FORNUFTTRUA 20
FORNØYETE 20
FORNØYEDE 20
FORNUFTSTROA 19
FORNØDENHET 19
FORNUFTTROEN 19
FORNÆRMING 19
FORNYBARE 19
FORNÆRMENDE 19
FORNØGDHET 19
FORNUFTTROER 19
FORNYBART 19
FORNØYET 19
FORNYINGENE 19
FORNØYES 19
FORNUFTTRU 19
FORNØYER 19
FORNÆRMELSE 19
FORNORSKNINGEN 19
FORNORSKINGENE 19
FORNORSKNINGER 19
FORNØYDE 19
FORNYELSENE 18
FORNORSKNINGA 18
FORNALDARSAGAEN 18
FORNØYA 18
FORNORSKINGEN 18
FORNORSKINGER 18
FORNØYE 18
FORNEMMINGENE 18
FORNØYD 18
FORNALDARSAGAER 18
FORNUFTTROA 18
FORNYBAR 18
FORNÆRMETE 18
FORNUFTSTRO 18
FORNYINGEN 18
FORNÆRMEDE 18
FORNYINGER 18
FORNEMMINGEN 17
FORNEMMINGER 17
FORNÆRMES 17
FORNORSKINGA 17
FORNEMHETENE 17
FORNEKTINGENE 17
FORNIKLINGENE 17
FORNEMMELSENE 17
FORNYELSER 17
FORNÆRMET 17
FORNYINGA 17
FORNYELSEN 17
FORNUFTIGE 17
FORNUFTTRO 17
FORNØY 17
FORNORSKNING 17
FORNÆRMER 17
FORNYEREN 16
FORNORSKENDE 16
FORNUFTIG 16
FORNEKTINGEN 16
FORNEKTELSENE 16
FORNIKLINGEN 16
FORNEDRINGENE 16
FORNYENDE 16
FORNEMMELSEN 16
FORNYELSE 16
FORNEMHETEN 16
FORNEMMINGA 16
FORNEMHETER 16
FORNÆRME 16
FORNYERNE 16
FORNUFTENE 16
FORNORSKING 16
FORNYING 16
FORNEMMELIG 16
FORNÆRMA 16
FORNEKTINGER 16
FORNEMMELSER 16
FORNALDARSAGA 16
FORNIKLINGER 16
FORNEDRINGER 15
FORNYEDE 15
FORNÆRM 15
FORNUFTER 15
FORNYETE 15
FORNYERE 15
FORNØGDE 15
FORNEDRELSENE 15
FORNØDENT 15
FORNEMHETA 15
FORNEKTELSER 15
FORNORSKEDE 15
FORNEKTINGA 15
FORNORSKETE 15
FORNEDRINGEN 15
FORNEMMENDE 15
FORNUFTEN 15
FORNEKTELSEN 15
FORNEMMELSE 15
FORNEMMING 15
FORNIKLINGA 15
FORNAVNENE 15
FORNORSKER 14
FORNEDRINGA 14
FORNØDNE 14
FORNØDEN 14
FORNMINNENE 14
FORNEKTING 14
FORNEKTEREN 14
FORNIKLENDE 14
FORNEMMEDE 14
FORNIKLING 14
FORNEKTENDE 14
FORNEKTELSE 14
FORNORSKET 14
FORNEMMETE 14
FORNØGD 14
FORNEDRELSEN 14
FORNEKTERNE 14
FORNYES 14
FORNYER 14
FORNEMHET 14
FORNAVNET 14
FORNORSKES 14
FORNEDRELSER 14
FORNYET 14
FORNIKLEDE 13
FORNEMMET 13
FORNEMMER 13
FORNEDRENDE 13
FORNYA 13
FORNEMMES 13
FORNEKTERE 13
FORNUFT 13
FORNEDRELSE 13
FORNMINNET 13
FORNEKTETE 13
FORNORSKA 13
FORNAVNA 13
FORNEDRING 13
FORNEKTEDE 13
FORNORSKE 13
FORNYE 13
FORNIKLETE 13
FORNMINNER 13
FORNAVN 12
FORNY 12
FORNEMMA 12
FORNEDREDE 12
FORNEMME 12
FORNIKLER 12
FORNEDRETE 12
FORNIKLET 12
FORNMINNE 12
FORNEKTET 12
FORNIKLES 12
FORNMINNA 12
FORNEKTES 12
FORNEKTER 12
FORNORSK 12
FORNEMNE 11
FORNEDRER 11
FORNEKTE 11
FORNEKTA 11
FORNEDRET 11
FORNIKLE 11
FORNEDRES 11
FORNIKLA 11
FORNEMT 10
FORNIKL 10
FORNEKT 10
FORNEDRE 10
FORNEDRA 10
FORNEDR 9
FORNEM 9
FORNAM 9
FORNE 7
FORNT 7

Lignende ord av FORN

Anagram av FORN

For mer informasjon om ordet FORN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FORN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok