FOS i Scrabble - ordspill.com

FOS i Scrabble

FOS er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FOS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2O2S1

Ved å legge til én bokstav til FOS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FOSE 6
FOST 6
OFSE 6
SOFA 6
SOFT 6

Ord som starter på FOS

OrdPoeng
FOSFORESCENSER 27
FOSFORUTSLIPPA 27
FOSFORUTSLIPP 26
FOSFORESCERER 26
FOSFORESCERES 26
FOSFORESCERTE 26
FOSFORGJØDSLA 25
FOSFORGJØDSEL 25
FOSFATFORBUDET 25
FOSFORESCERE 25
FOSFORESCENS 25
FOSFORESCERT 25
FOSFATGJØDSLA 24
FOSFORESCER 24
FOSFATGJØDSEL 24
FOSFATFORBUDA 24
FOSTBRORSKAPER 24
FOSTERDRAPSLOV 23
FOSTERHJEMMENE 23
FOSNAKULTURENE 23
FOSTERBRØDRENE 23
FOSTBRORSKAPA 23
FOSFATFORBUD 23
FOSTERHJEMMET 22
FOSNAKULTURER 22
FOSTBRORSKAP 22
FOSNAKULTUREN 22
FOSSESTRYKENE 21
FOSFORSYRENE 21
FOSTERHJEMMA 21
FOSTBRØDRENE 21
FOSTERBRØDRE 21
FOSFORINNHOLDA 21
FOSFORSYRER 20
FOSFORSYREN 20
FOSFORINNHOLD 20
FOSTERSØSTRENE 20
FOSNAKULTUR 20
FOSFATHOLDIGE 20
FOSSESTUPENE 20
FOSSESTRYKET 20
FOSTERVEVENE 20
FOSTERMØDRENE 20
FOSSEBRUSENE 20
FOSTERLYDENE 19
FOSFORSYRA 19
FOSTERMØDRER 19
FOSFATHOLDIG 19
FOSSESTRYKA 19
FOSTERSØSTERA 19
FOSTERSØSTRER 19
FOSSESTUPET 19
FOSFORMENGDER 19
FOSTERVEVET 19
FOSFORSYRE 19
FOSTERDØTRENE 19
FOSSEBRUSET 19
FOSTERSTADIUM 19
FOSFORMENGDEN 19
FOSTERSØNNENE 19
FOSTBRØDRE 19
FOSSKOKINGENE 19
FOSTERLYDER 18
FOSTERBROREN 18
FOSTERLYDEN 18
FOSTERHJEM 18
FOSSKOKINGER 18
FOSSESTUPA 18
FOSTERMØDRE 18
FOSTERSØSTER 18
FOSSEBRUSA 18
FOSTERVEVA 18
FOSSESTRYK 18
FOSTERHEIMENE 18
FOSTERSØSTRE 18
FOSFORISERING 18
FOSTERVANNENE 18
FOSTERDRAPENE 18
FOSTERBARNENE 18
FOSTERSØNNER 18
FOSFORISERENDE 18
FOSTERDØTRER 18
FOSTERVATNENE 18
FOSSKOKINGEN 18
FOSTERFORELDER 18
FOSTERFORELDRA 18
FOSTERSØNNEN 18
FOSTERFORELDRE 18
FOSFORMENGDE 18
FOSTERFAMILIEN 18
FOSTERLIVENE 17
FOSSEKREFTENE 17
FOSTERHINNENE 17
FOSSKOKINGA 17
FOSTERFAMILIE 17
FOSTERBARNET 17
FOSFORSURT 17
FOSTERVATNET 17
FOSTERHEIMER 17
FOSTERHEIMEN 17
FOSTERVANNET 17
FOSTERDRAPET 17
FOSTERDØTRE 17
FOSTERVEV 17
FOSFORSURE 17
FOSSESTUP 17
FOSSEBRUS 17
FOSSKOKING 16
FOSSEDURENE 16
FOSTERLIVET 16
FOSTERDRAPA 16
FOSTERKAKENE 16
FOSSKOKENDE 16
FOSSEKRAFTEN 16
FOSTERBARNA 16
FOSSEKREFTER 16
FOSTERVANNA 16
FOSTERSØNN 16
FOSTERLYD 16
FOSSEGRIMENE 16
FOSFORISERTE 16
FOSTERHINNER 16
FOSTERHINNEN 16
FOSFORISERER 16
FOSFORISERES 16
FOSTERVATNA 16
FOSFORSUR 16
FOSTERFEDRENE 16
FOSTERSKADENE 16
FOSTBROREN 16
FOSTERSTADIENE 16
FOSTERDATTEREN 16
FOSSILISERENDE 16
FOSTERBROR 16
FOSTERDATTERA 15
FOSSEGRIMEN 15
FOSTERSKADEN 15
FOSSELARMENE 15
FOSTERKAKER 15
FOSTERKAKEN 15
FOSTERHEIM 15
FOSFORISERE 15
FOSTERHINNA 15
FOSTERVANN 15
FOSSEKRAFTA 15
FOSFATFRITT 15
FOSSEKALLENE 15
FOSTERVATN 15
FOSSEDURER 15
FOSTERLIVA 15
FOSTERBARN 15
FOSFORISERT 15
FOSTERSTADIET 15
FOSTERSTADIER 15
FOSSEFALLENE 15
FOSTERSKADER 15
FOSTERHINNE 15
FOSTERMOREN 15
FOSSREGNENDE 15
FOSTERDRAP 15
FOSSEGRIMER 15
FOSSEDUREN 15
FOSFORISER 14
FOSSKOKTE 14
FOSTERKAKA 14
FOSSKOKES 14
FOSSILISERTE 14
FOSTERLIV 14
FOSSILISERER 14
FOSTERDATTER 14
FOSSREGNEDE 14
FOSSEKRAFT 14
FOSTERFEDRE 14
FOSSKOKER 14
FOSSELARMER 14
FOSSEKALLER 14
FOSTERFAREN 14
FOSSREGNETE 14
FOSTERKAKE 14
FOSSEFALLET 14
FOSTBROR 14
FOSFATFRIE 14
FOSTRINGENE 14
FOSSELARMEN 14
FOSSEKALLEN 14
FOSTERSKADE 14
FOSSILISERES 14
FOSTERSTADIA 14
FOSTERMORA 14
FOSSKOKE 13
FOSFATFRI 13
FOSSKOKT 13
FOSSEDUR 13
FOSSREGNER 13
FOSFORENE 13
FOSSEGRIM 13
FOSTRINGEN 13
FOSTRINGER 13
FOSSILISERE 13
FOSSINGENE 13
FOSSROENDE 13
FOSSREGNTE 13
FOSSREGNES 13
FOSSEFALLA 13
FOSSILISERT 13
FOSSREGNET 13
FOSTERMOR 13
FOSFATENE 12
FOSFORET 12
FOSSREGNA 12
FOSFOREN 12
FOSSINGEN 12
FOSSELARM 12
FOSTERFAR 12
FOSSEKALL 12
FOSFORER 12
FOSSRODDE 12
FOSSILISER 12
FOSSINGER 12
FOSSEFALL 12
FOSSREGNE 12
FOSTRINGA 12
FOSSKOK 12
FOSSREGNT 12
FOSSRODD 11
FOSSINGA 11
FOSSREGN 11
FOSFORA 11
FOSSILENE 11
FOSFATER 11
FOSTRING 11
FOSTRENDE 11
FOSFATET 11
FOSFATA 10
FOSSROR 10
FOSFOR 10
FOSSILER 10
FOSSILEN 10
FOSTERET 10
FOSTREDE 10
FOSSING 10
FOSTRENE 10
FOSSENDE 10
FOSSILET 10
FOSTRETE 10
FOSSROS 10
FOSFAT 9
FOSSRO 9
FOSSILT 9
FOSTRET 9
FOSSILE 9
FOSTRES 9
FOSSENE 9
FOSSETE 9
FOSTRER 9
FOSSEDE 9
FOSSILA 9
FOSTRE 8
FOSTRA 8
FOSEST 8
FOSSES 8
FOSSIL 8
FOSSER 8
FOSERE 8
FOSENE 8
FOSSEN 8
FOSTER 8
FOSSET 8
FOSTR 7
FOSSE 7
FOSER 7
FOSSA 7
FOSEN 7
FOST 6
FOSE 6
FOSS 6

Lignende ord av FOS

Anagram av FOS

For mer informasjon om ordet FOS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FOS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok