FRED i Scrabble - ordspill.com

FRED i Scrabble

FRED er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEFR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2R1E1D1

Ved å legge til én bokstav til FRED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRYDE 11
FØDER 10
FRÅDE 9
UFERD 9
UFRED 9
FADER 6
FENDR 6
FERDA 6
FREDA 6
FRIDE 6

Ord som starter på FRED

OrdPoeng
FREDSSPØRSMÅL 25
FREDSBUDSKAPA 24
FREDSBUDSKAP 23
FREDSGRUPPEN 23
FREDSULYKKEN 23
FREDSGRUPPER 23
FREDSULYKKER 23
FREDSGRUPPE 22
FREDSULYKKA 22
FREDSULYKKE 22
FREDSGRUPPA 22
FREDLØYSENE 21
FREDLØSHETENE 20
FREDSUTSPILLA 20
FREDLØYSER 20
FREDSBØNNENE 20
FREDSHÅPENE 20
FREDSSTYRKENE 20
FREDLØYSEN 20
FREDSFYRSTEN 19
FREDSSTYRKEN 19
FREDSFYRSTER 19
FREDSVILJENE 19
FREDSHÅPET 19
FREDSSTYRKER 19
FREDSBØNNER 19
FREDLØYSE 19
FREDLØSHETEN 19
FREDLYSINGEN 19
FREDLYSNINGA 19
FREDLØYSA 19
FREDLYSINGER 19
FREDLØSHETER 19
FREDSUTSPILL 19
FREDSKORPSENE 19
FREDSBØNNEN 19
FREDSLØSNINGA 19
FREDSPERIODEN 18
FREDSFYRSTE 18
FREDSAPOSTLER 18
FREDSVILJER 18
FREDSSLUTNING 18
FREDSBØNNA 18
FREDLYSINGA 18
FREDSSKAPENDE 18
FREDSFØLERNE 18
FREDSKORPSET 18
FREDSHÅPA 18
FREDNINGSLOV 18
FREDSPIPENE 18
FREDSVILJEN 18
FREDSFORSKING 18
FREDSSTYRKE 18
FREDLYSNING 18
FREDSFØLEREN 18
FREDSLØSNING 18
FREDAGSGJEST 18
FREDLØSHETA 18
FREDAGSKVELD 18
FREDLYSING 17
FREDSVILJE 17
FREDSPIPER 17
FREDSBIDRAGA 17
FREDLYSENDE 17
FREDSFØLERE 17
FREDSGEVINST 17
FREDSMØTENE 17
FREDSKLOKKER 17
FREDSPIPEN 17
FREDSKORPSA 17
FREDSOMHETER 17
FREDLØSHET 17
FREDSMARSJER 17
FREDSPROSESS 17
FREDSKOMITEEN 17
FREDSPLIKTEN 17
FREDSOMMELIG 17
FREDSPERIODE 17
FREDSSKIPENE 17
FREDSAPOSTEL 17
FREDSHÅP 17
FREDSBØNN 17
FREDSDOMMERNE 17
FREDSPLIKTER 17
FREDELIGHETER 17
FREDSOMHETEN 17
FREDSMARSJEN 17
FREDSKLOKKEN 17
FREDSARBEIDER 17
FREDSKONGRESS 17
FREDSARBEIDET 17
FREDSFORSKERE 17
FREDSGAVENE 16
FREDSFORSLAG 16
FREDFYLTE 16
FREDSOMHETA 16
FREDSSKIPET 16
FREDNINGSSONA 16
FREDSPRISENE 16
FREDSKLOKKE 16
FREDSMØTET 16
FREDSKLOKKA 16
FREDSMØTER 16
FREDSPIPE 16
FREDSDOMMERE 16
FREDSPLANENE 16
FREDSAVTALEN 16
FREDSBIDRAG 16
FREDSPLIKTA 16
FREDSFØLER 16
FREDSPIPA 16
FREDSVENNENE 16
FREDSAVTALER 16
FREDAGSPILS 16
FREDSKORPS 16
FREDELIGHETA 16
FREDSFORSKER 16
FREDSARBEIDA 16
FREDFYLT 15
FREDSVENNEN 15
FREDSELSKENDE 15
FREDSARBEID 15
FREDSDOMMER 15
FREDSPLANER 15
FREDSSEMINARA 15
FREDSPLANEN 15
FREDSSTIFTERE 15
FREDSPRISER 15
FREDSTRANGENE 15
FREDSPRISEN 15
FREDSKOMITE 15
FREDELIGSINNA 15
FREDSVENNER 15
FREDELIGHET 15
FREDSOMMERE 15
FREDSMEKLERE 15
FREDLØSENE 15
FREDSMØTE 15
FREDLYSER 15
FREDLYSES 15
FREDSAVTALE 15
FREDSMØTA 15
FREDSMEGLERE 15
FREDSOMHET 15
FREDSHERRENE 15
FREDSBARNET 15
FREDSMARSJ 15
FREDSGAVEN 15
FREDSSKIPA 15
FREDHELLIGE 15
FREDSGAVER 15
FREDSRUSENE 15
FREDSPLIKT 15
FREDLYSTE 15
FREDSRÅDENE 15
FREDSTEGNENE 14
FREDSSAMTALE 14
FREDSHERRER 14
FREDSTRANGEN 14
FREDSSEMINAR 14
FREDSGARANTI 14
FREDSELSKERE 14
FREDSSTIFTER 14
FREDNINGSTID 14
FREDSTRAKTAT 14
FREDSTILSTAND 14
FREDSAMMERE 14
FREDSFOTENE 14
FREDSTRANGER 14
FREDSMEKLER 14
FREDSRUSET 14
FREDSRUSER 14
FREDLYST 14
FREDLØSEN 14
FREDFULLE 14
FREDLYSE 14
FREDSRÅDET 14
FREDSÆLT 14
FREDSSKIP 14
FREDSHERREN 14
FREDSBARNA 14
FREDSRUSEN 14
FREDSGAVE 14
FREDHELLIG 14
FREDSÆLE 14
FREDSDUENE 14
FREDLØSER 14
FREDSÅRENE 14
FREDFULLT 14
FREDSGAVA 14
FREDSMEGLER 14
FREDSINNSATS 13
FREDSELSKER 13
FREDLAUST 13
FREDSVENN 13
FREDSDUER 13
FREDSDUEN 13
FREDSPLAN 13
FREDELIGSTE 13
FREDSPRIS 13
FREDLAUSE 13
FREDSHERRE 13
FREDNINGENE 13
FREDSFOTER 13
FREDSLAGENE 13
FREDSDAGENE 13
FREDSRÅDA 13
FREDSREISENE 13
FREDSSONENE 13
FREDFULL 13
FREDSÅRET 13
FREDLØSE 13
FREDSÆL 13
FREDSFOTEN 13
FREDSOMME 13
FREDSBARN 13
FREDSTEGNET 13
FREDSLEIRENE 13
FREDSRUSA 13
FREDSOMSTE 13
FREDLYS 13
FREDELIGERE 13
FREDLØST 13
FREDSOMST 12
FREDLAUS 12
FREDSÅRA 12
FREDSRÅD 12
FREDSREISEN 12
FREDSAMME 12
FREDSDUE 12
FREDSLEIREN 12
FREDLØS 12
FREDSLEIRER 12
FREDSTRANG 12
FREDINGENE 12
FREDSDAGER 12
FREDSLAGET 12
FREDSTIDENE 12
FREDNINGER 12
FREDSREISER 12
FREDSSONEN 12
FREDSEMDEN 12
FREDSTEGNA 12
FREDSAMSTE 12
FREDSDAGEN 12
FREDELIGST 12
FREDNINGEN 12
FREDSRUS 12
FREDSSONER 12
FREDSDUA 12
FREDSFOT 11
FREDSÅR 11
FREDSOMT 11
FREDSSONE 11
FREDSTIDEN 11
FREDSLAGA 11
FREDSREISE 11
FREDNINGA 11
FREDELIGE 11
FREDINGEN 11
FREDAGENE 11
FREDSTIDER 11
FREDSREISA 11
FREDSEMDA 11
FREDSTEGN 11
FREDSSONA 11
FREDSAMST 11
FREDINGER 11
FREDSTIDA 10
FREDINGA 10
FREDSAMT 10
FREDELIG 10
FREDAGER 10
FREDSLEIR 10
FREDSEMD 10
FREDSDAG 10
FREDSLAG 10
FREDNING 10
FREDSOM 10
FREDAGEN 10
FREDENDE 9
FREDING 9
FREDSTID 9
FREDSAM 9
FREDETE 8
FREDEDE 8
FREDENE 8
FREDAG 8
FREDES 7
FREDEN 7
FREDER 7
FREDET 7
FREDA 6
FREDE 6

Ord som slutter med FRED

OrdPoeng
HELLIGDAGSFRED 19
HELGEDAGSFRED 18
SØNDAGSFRED 17
JULEFRED 15
SEPARATFRED 15
BYFRED 15
ARBEIDSFRED 15
VERDENSFRED 15
BORGFRED 14
HANDELSFRED 14
HUSFRED 13
GRAVFRED 13
GUDSFRED 13
SJELEFRED 13
HELGEFRED 13
KIRKEFRED 12
HEIMFRED 12
TOTALFRED 11
LANDEFRED 10
MATFRED 9
UFRED 9

Bøyningsformer av FRED

Lignende ord av FRED

Anagram av FRED

For mer informasjon om ordet FRED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FRED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok