FRED i Scrabble - ordspill.com

FRED i Scrabble

FRED er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEFR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
F2R1E1D1

Ved å legge til én bokstav til FRED kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRYDE 11
FØDER 10
FRÅDE 9
UFERD 9
UFRED 9
FADER 6
FENDR 6
FERDA 6
FREDA 6
FRIDE 6

Ord som starter på FRED

OrdPoeng
FREDSGRUPPENE 24
FREDSULYKKER 23
FREDSULYKKEN 23
FREDSGRUPPEN 23
FREDSGRUPPER 23
FREDSBUDSKAP 23
FREDSULYKKE 22
FREDSGRUPPE 22
FREDSULYKKA 22
FREDSGRUPPA 22
FREDLØYSENE 21
FREDSPOLITIKK 20
FREDLYSINGENE 20
FREDLØYSEN 20
FREDSFYRSTENE 20
FREDSBØNNENE 20
FREDSHÅPENE 20
FREDLØYSER 20
FREDSUTSPILLA 20
FREDSUTSPILL 19
FREDSSTYRKEN 19
FREDLYSINGER 19
FREDLYSINGEN 19
FREDLØSHETEN 19
FREDLØYSE 19
FREDLØSHETER 19
FREDLYSNINGA 19
FREDSVILJENE 19
FREDSSTYRKER 19
FREDSFYRSTEN 19
FREDSBØNNER 19
FREDSBØNNEN 19
FREDSHÅPET 19
FREDSFYRSTER 19
FREDLØYSA 19
FREDSHÅPA 18
FREDAGSGJEST 18
FREDSSTYRKE 18
FREDSBØNNA 18
FREDSFØLERNE 18
FREDNINGSLOV 18
FREDSVILJER 18
FREDSKORPSET 18
FREDSPIPENE 18
FREDLYSINGA 18
FREDSFYRSTE 18
FREDSFØLEREN 18
FREDAGSKVELD 18
FREDSVILJEN 18
FREDSLØSNING 18
FREDLYSNING 18
FREDLØSHETA 18
FREDSPERIODER 18
FREDSAKTIVIST 18
FREDSOMMELIGE 18
FREDSBIDRAGET 18
FREDNINGSPLAN 18
FREDSMARSJENE 18
FREDSOMHETENE 18
FREDSKLOKKENE 18
FREDSAVTALENE 17
FREDSKLOKKER 17
FREDSMARSJEN 17
FREDSKLOKKEN 17
FREDSFORSLAGA 17
FREDSFØLERE 17
FREDELIGHETEN 17
FREDLØSHET 17
FREDSPIPEN 17
FREDSKOMITEER 17
FREDSVILJE 17
FREDLYSENDE 17
FREDSMØTENE 17
FREDSPIPER 17
FREDSOMHETEN 17
FREDSKORPSA 17
FREDSDOMMEREN 17
FREDLYSING 17
FREDSMARSJER 17
FREDSAPOSTEL 17
FREDSPLIKTEN 17
FREDSPROSESS 17
FREDSSKIPENE 17
FREDSGEVINST 17
FREDSBIDRAGA 17
FREDSOMHETER 17
FREDSPLIKTER 17
FREDSPERIODE 17
FREDSOMMELIG 17
FREDSHÅP 17
FREDSBØNN 17
FREDSKLOKKA 16
FREDSSKIPET 16
FREDSPIPA 16
FREDSBIDRAG 16
FREDSFORSKER 16
FREDSAVTALEN 16
FREDNINGSSONE 16
FREDSPLIKTA 16
FREDSARBEIDA 16
FREDSMEGLERNE 16
FREDSFØLER 16
FREDSORATORIA 16
FREDAGSPILS 16
FREDSMØTER 16
FREDSGAVENE 16
FREDSAVTALER 16
FREDSKORPS 16
FREDSVENNENE 16
FREDSPIPE 16
FREDSOMHETA 16
FREDSMEGLEREN 16
FREDSPRISENE 16
FREDSMEKLERNE 16
FREDELIGHETA 16
FREDSKLOKKE 16
FREDSFORSLAG 16
FREDSMØTET 16
FREDSPLANENE 16
FREDSDOMMERE 16
FREDFYLTE 16
FREDSHERRENE 15
FREDSBARNET 15
FREDSARBEID 15
FREDSRUSENE 15
FREDSRÅDENE 15
FREDSPLANER 15
FREDSKOMITE 15
FREDSDOMMER 15
FREDSAVTALE 15
FREDSMEKLERE 15
FREDSELSKEREN 15
FREDHELLIGE 15
FREDSVENNER 15
FREDSMEGLERE 15
FREDSOMMERE 15
FREDELIGHET 15
FREDSPLANEN 15
FREDSPRISEN 15
FREDNINGSTIDA 15
FREDSPRISER 15
FREDSVENNEN 15
FREDSOMHET 15
FREDFYLT 15
FREDLYSER 15
FREDLYSTE 15
FREDLYSES 15
FREDSMØTA 15
FREDSSKIPA 15
FREDSPLIKT 15
FREDSGAVER 15
FREDLØSENE 15
FREDSMØTE 15
FREDSGAVEN 15
FREDSMARSJ 15
FREDSTRAKTAT 14
FREDSÅRENE 14
FREDSHERREN 14
FREDHELLIG 14
FREDSSAMTALE 14
FREDSDUENE 14
FREDSBARNA 14
FREDSSKIP 14
FREDSTEGNENE 14
FREDSGAVE 14
FREDSTRANGER 14
FREDSMEGLER 14
FREDLØSER 14
FREDSGARANTI 14
FREDSTRANGEN 14
FREDFULLT 14
FREDSRUSEN 14
FREDSGAVA 14
FREDFULLE 14
FREDLØSEN 14
FREDSSEMINAR 14
FREDSÆLT 14
FREDSHERRER 14
FREDLYSE 14
FREDNINGSTID 14
FREDSAMMERE 14
FREDSFOTENE 14
FREDSRUSET 14
FREDSELSKERE 14
FREDSTILSTAND 14
FREDSMEKLER 14
FREDSRÅDET 14
FREDSSTIFTER 14
FREDLYST 14
FREDSRUSER 14
FREDSÆLE 14
FREDLØSE 13
FREDSREISENE 13
FREDSOMME 13
FREDFULL 13
FREDSFOTER 13
FREDELIGERE 13
FREDSPRIS 13
FREDSELSKER 13
FREDSRÅDA 13
FREDSPLAN 13
FREDLAUST 13
FREDLYS 13
FREDSDUER 13
FREDSSONENE 13
FREDSÅRET 13
FREDSÆL 13
FREDSLEIRENE 13
FREDSBARN 13
FREDSINNSATS 13
FREDSOMSTE 13
FREDLØST 13
FREDLAUSE 13
FREDELIGSTE 13
FREDNINGENE 13
FREDSHERRE 13
FREDSRUSA 13
FREDSTEGNET 13
FREDSLAGENE 13
FREDSDUEN 13
FREDSDAGENE 13
FREDSFOTEN 13
FREDSVENN 13
FREDSRUS 12
FREDLØS 12
FREDLAUS 12
FREDSAMME 12
FREDSDUA 12
FREDSÅRA 12
FREDSRÅD 12
FREDSDUE 12
FREDSDAGEN 12
FREDSSONEN 12
FREDSTIDENE 12
FREDNINGER 12
FREDSLAGET 12
FREDSEMDEN 12
FREDSREISEN 12
FREDSDAGER 12
FREDINGENE 12
FREDSAMSTE 12
FREDSOMST 12
FREDSLEIREN 12
FREDSTEGNA 12
FREDSSONER 12
FREDSLEIRER 12
FREDELIGST 12
FREDSREISER 12
FREDNINGEN 12
FREDSTRANG 12
FREDSÅR 11
FREDSREISA 11
FREDSTIDEN 11
FREDSREISE 11
FREDSTEGN 11
FREDELIGE 11
FREDAGENE 11
FREDSSONE 11
FREDSFOT 11
FREDSEMDA 11
FREDSLAGA 11
FREDSSONA 11
FREDSAMST 11
FREDSTIDER 11
FREDINGEN 11
FREDINGER 11
FREDNINGA 11
FREDSOMT 11
FREDSAMT 10
FREDSOM 10
FREDELIG 10
FREDSLEIR 10
FREDAGER 10
FREDSDAG 10
FREDSTIDA 10
FREDINGA 10
FREDAGEN 10
FREDSEMD 10
FREDSLAG 10
FREDNING 10
FREDSAM 9
FREDING 9
FREDSTID 9
FREDENDE 9
FREDETE 8
FREDEDE 8
FREDENE 8
FREDAG 8
FREDER 7
FREDET 7
FREDES 7
FREDEN 7
FREDE 6
FREDA 6

Ord som slutter med FRED

OrdPoeng
HELLIGDAGSFRED 19
HELGEDAGSFRED 18
SØNDAGSFRED 17
VERDENSFRED 15
ARBEIDSFRED 15
BYFRED 15
SEPARATFRED 15
JULEFRED 15
BORGFRED 14
HANDELSFRED 14
GUDSFRED 13
SJELEFRED 13
HELGEFRED 13
HUSFRED 13
GRAVFRED 13
HEIMFRED 12
KIRKEFRED 12
TOTALFRED 11
LANDEFRED 10
MATFRED 9
UFRED 9

Bøyningsformer av FRED

Lignende ord av FRED

Anagram av FRED

For mer informasjon om ordet FRED kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FRED til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok