FRU i Scrabble - ordspill.com

FRU i Scrabble

FRU er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FRU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
F2R1U4

Ved å legge til én bokstav til FRU kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UFØR 12
UFRØ 12
BUFR 11
FURK 9
FRAU 8
FRUA 8
FRUE 8
FRUS 8
FUER 8
FURA 8
FAUR 8
FURT 8
RUFS 8
SURF 8
TURF 8
UFAR 8
UFRI 8
FLUR 8
FURE 8

Ord som starter på FRU

OrdPoeng
FRUKTBUTIKKEN 26
FRUKTKJØTTENE 26
FRUKTTJUVENE 26
FRUKTSUPPENE 26
FRUKTSUPPER 25
FRUKTSUPPEN 25
FRUKTTJUVER 25
FRUKTTJUVEN 25
FRUKTKJØTTET 25
FRUKTDYRKNING 25
FRUKTDYRKINGA 25
FRUKTKURVENE 24
FRUKTKOMPOTT 24
FRUKTSUPPE 24
FRUKTTYVENE 24
FRUKTSUPPA 24
FRUKTDYRKING 24
FRUKTBUTIKK 24
FRUKTKJØTTA 24
FRUKTKURVER 23
FRUKTDYRKERE 23
FRUKTTJUV 23
FRUKTKJØTT 23
FRUKTSUKKERNE 23
FRUKTKURVEN 23
FRUKTTYVER 23
FRUKTTYVEN 23
FRUKTDYRKER 22
FRUKTBARHETA 22
FRUKTBÅTENE 22
FRUKTVEGGENE 22
FRUKTKURVA 22
FRUKTSUKKERE 22
FRUKTSUKKERA 22
FRUKTSKIPENE 21
FRUKTSUKKER 21
FRUKTSYRENE 21
FRUERBURENE 21
FRUKTDUFTENE 21
FRUKTTYV 21
FRUKTSKÅLENE 21
FRUMVOKSTER 21
FRUKTVEGGER 21
FRUKTBÅTEN 21
FRUKTKNUTENE 21
FRUKTTRÆRNE 21
FRUKTBÅTER 21
FRUKTKURV 21
FRUEKÅPENE 21
FRUKTGRØTEN 21
FRUKTKNIVENE 21
FRUKTVEGGEN 21
FRUKTBARHET 21
FRUMVOKSENT 21
FRUKTKNUTEN 20
FRUKTDUFTEN 20
FRUKTOLJENE 20
FRUKTKORGENE 20
FRUKTDUFTER 20
FRUKTKNIVEN 20
FRUKTSKÅLEN 20
FRUKTESLØST 20
FRUKTBLADENE 20
FRUEKÅPEN 20
FRUKTESLØSE 20
FRUKTSYREN 20
FRUKTKNIVER 20
FRUEKJOLENE 20
FRUKTSKÅLER 20
FRUKTSYRER 20
FRUKTKNUTER 20
FRUMVOKSNE 20
FRUEKÅPER 20
FRUKTSKIPET 20
FRUERBURET 20
FRUMVOKSEN 20
FRUKTKNUTE 19
FRUKTVINENE 19
FRUKTTRÆR 19
FRUKTKORGER 19
FRUKTESLØS 19
FRUKTSYRE 19
FRUKTGRØT 19
FRUKTVEGG 19
FRUERBURA 19
FRUEKJOLER 19
FRUKTSKÅLA 19
FRUEKJOLEN 19
FRUKTOLJEN 19
FRUKTSYRA 19
FRUKTSKIPA 19
FRUKTØLENE 19
FRUKTOLJER 19
FRUKTBLADER 19
FRUEKÅPA 19
FRUKTSMAKENE 19
FRUKTTORGENE 19
FRUEKÅPE 19
FRUKTBÅT 19
FRUSTRASJON 19
FRUKTBLADET 19
FRUKTHAGENE 19
FRUKTPAIENE 19
FRUKTKORGEN 19
FRUKTVINEN 18
FRUKTBLADA 18
FRUKTSKÅL 18
FRUENAVNENE 18
FRUKTØLEN 18
FRUKTTORGET 18
FRUKTSKIP 18
FRUKTØLET 18
FRUKTHAGER 18
FRUKTSMAKER 18
FRUERBUR 18
FRUKTPAIER 18
FRUKTPAIEN 18
FRUKTDISKENE 18
FRUKTOLJE 18
FRUKTSMAKEN 18
FRUKTKAKENE 18
FRUKTSAFTENE 18
FRUERSTUENE 18
FRUKTDUFT 18
FRUKTOSIDENE 18
FRUKTOLJA 18
FRUKTKORGA 18
FRUSTRERINGER 18
FRUEKJOLE 18
FRUKTHAGEN 18
FRUKTKNIV 18
FRUKTAVLEN 18
FRUKTVINER 18
FRUKTEMNENE 17
FRUKTTORGA 17
FRUSTRERINGA 17
FRUKTSAFTER 17
FRUERSTUER 17
FRUKTDISKEN 17
FRUKTFATENE 17
FRUKTSALATEN 17
FRUKTKAKEN 17
FRUENTIMMER 17
FRUEHATTENE 17
FRUKTSALATER 17
FRUKTBLAD 17
FRUENTIMRENE 17
FRUKTDISKER 17
FRUKTOSIDET 17
FRUKTKAKER 17
FRUKTBART 17
FRUKTKORG 17
FRUKTSAFTEN 17
FRUKTHAGE 17
FRUKTBARE 17
FRUKTOSIDER 17
FRUENAVNET 17
FRUKTØLA 17
FRUERSTUEN 17
FRUKTOSIDA 16
FRUETITTELEN 16
FRUSTRERENDE 16
FRUKTEMNER 16
FRUEHATTEN 16
FRUKTOSENE 16
FRUKTETEREN 16
FRUKTETERNE 16
FRUKTIGSTE 16
FRUKTINGEN 16
FRUSTRERING 16
FRUKTSAFTA 16
FRUERSTUE 16
FRUKTBAR 16
FRUESKOENE 16
FRUKTPAI 16
FRUKTKAKA 16
FRUENAVNA 16
FRUKTAVL 16
FRUKTTORG 16
FRUKTKAKE 16
FRUKTFATER 16
FRUKTØL 16
FRUKTEMNET 16
FRUKTVIN 16
FRUKTFATET 16
FRUKTSMAK 16
FRUEHATTER 16
FRUKTIGERE 16
FRUERSTUA 16
FRUKTRIKT 15
FRUKTTEENE 15
FRUKTOSEN 15
FRUKTIGST 15
FRUKTOSID 15
FRUKTFATA 15
FRUKTEMNE 15
FRUKTRIKE 15
FRUENTIMRE 15
FRUKTEMNA 15
FRUKTOSER 15
FRUETITLENE 15
FRUEDAGENE 15
FRUKTTREET 15
FRUERSALENE 15
FRUKTISENE 15
FRUKTETERE 15
FRUKTINGA 15
FRUENAVN 15
FRUENTIMRA 15
FRUTTINGEN 15
FRUKTSALAT 15
FRUKTTIDEN 15
FRUKTSAFT 15
FRUESKOEN 15
FRUKTDISK 15
FRUKTTREA 14
FRUSTRERTE 14
FRUEHATT 14
FRUETITLER 14
FRUKTOSE 14
FRUKTFAT 14
FRUKTRIK 14
FRUKTIGE 14
FRUKKENE 14
FRUKTING 14
FRUEDAGEN 14
FRUESKOA 14
FRUKTTEER 14
FRUKTTIDA 14
FRUERSALER 14
FRUERSALEN 14
FRUSTRERER 14
FRUKTISEN 14
FRUTTINGA 14
FRUSTRERES 14
FRUKTTEEN 14
FRUKTENDE 14
FRUETITTEL 14
FRUSINGEN 14
FRUEDAGER 14
FRUKTETER 14
FRUKTISER 14
FRUTTENDE 13
FRUKTENE 13
FRUESKO 13
FRUSTRERT 13
FRUKKER 13
FRUKKEN 13
FRUKTIG 13
FRUSTRERE 13
FRUKTEDE 13
FRUKTTRE 13
FRUELIGE 13
FRUMSENE 13
FRUKTETE 13
FRUKTTID 13
FRUTTING 13
FRUSINGA 13
FRUKKE 12
FRUSING 12
FRUMSER 12
FRUKTER 12
FRUKTES 12
FRUGALE 12
FRUKTET 12
FRUKTEN 12
FRUMSEN 12
FRUKTIS 12
FRUKTTE 12
FRUELIG 12
FRUEDAG 12
FRUERSAL 12
FRUSTRER 12
FRUTTEDE 12
FRUSENDE 12
FRUTTETE 12
FRUGALT 12
FRUKTE 11
FRUGAL 11
FRUMSA 11
FRUMSE 11
FRUKTA 11
FRUTTER 11
FRUTTES 11
FRUTTET 11
FRUTTA 10
FRUKT 10
FRUSES 10
FRUENE 10
FRUTTE 10
FRUSER 10
FRUSTE 10
FRUST 9
FRUTT 9
FRUER 9
FRUSE 9
FRUEN 9
FRUA 8
FRUE 8
FRUS 8

Ord som slutter med FRU

OrdPoeng
HUSJOMFRU 23
VARMJOMFRU 23
KOLDJOMFRU 21
JOMFRU 15
ENKEFRU 12

Anagram av FRU

For mer informasjon om ordet FRU kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FRU til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok