GÅR i Scrabble - ordspill.com

GÅR i Scrabble

GÅR er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GRÅ.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
G2Å4R1

Ved å legge til én bokstav til GÅR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GLÅR 8
GRÅE 8
GRÅL 8
GRÅN 8
GRÅT 8
GÅRA 8
GÅRD 8
GÅRE 8
ÅGER 8
ÅGRA 8
ÅGRE 8

Ord som starter på GÅR

OrdPoeng
GÅRDSBESTYRERNE 27
GÅRDSBESTYREREN 27
GÅRDSTANKSYSTEM 26
GÅRDKJØPENE 26
GÅRDSBESTYRERE 26
GÅRDSMILJØENE 25
GÅRDSBESTYRER 25
GÅRDSBESØKENE 25
GÅRDKJØPET 25
GÅRDKJØPA 24
GÅRDSMILJØER 24
GÅRDSREGNSKAPER 24
GÅRDSMILJØET 24
GÅRDSSAMFUNNENE 24
GÅRDSREGNSKAPET 24
GÅRDSBESØKET 24
GÅRDBRUKEREN 23
GÅRDSREDSKAPENE 23
GÅRDSSAMFUNNET 23
GÅRDKJØP 23
GÅRDSBESØKA 23
GÅRDSSELSKAPENE 23
GÅRDSBRUKENE 23
GÅRDSREKNESKAP 23
GÅRDBRUKERNE 23
GÅRDSMILJØA 23
GÅRDSREGNSKAPA 23
GÅRDSBESØK 22
GÅRDSNUMMERET 22
GÅRDSREGNSKAP 22
GÅRDBRUKERE 22
GÅRDSMILJØ 22
GÅRDSBRUKET 22
GÅRDSEIENDOMMEN 22
GÅRDSSELSKAPER 22
GÅRDSSAMFUNNA 22
GÅRDSARBEIDEREN 22
GÅRDSREDSKAPER 22
GÅRDSTURISMENE 22
GÅRDSARBEIDERNE 22
GÅRDSREDSKAPET 22
GÅRDSREDSKAPEN 22
GÅRDSEIENDOMMER 22
GÅRDSSELSKAPET 22
GÅRDSSELSKAPA 21
GÅRDSSAMFUNN 21
GÅRDSHUNDENE 21
GÅRDSSMØRENE 21
GÅRDSARBEIDERE 21
GÅRDSTURISMEN 21
GÅRDSARBEIDENE 21
GÅRDSBRUKA 21
GÅRDSREDSKAPA 21
GÅRDSTURISMER 21
GÅRDBRUKER 21
GÅRDSTURISME 20
GÅRDSREDSKAP 20
GÅRDSNUMRENE 20
GÅRDSANLEGGENE 20
GÅRDSSELSKAP 20
GÅRSKVELDENE 20
GÅRDSNUMMER 20
GÅRDSHUNDEN 20
GÅRDSGUTTENE 20
GÅRDSHUNDER 20
GÅRDSSMØRET 20
GÅRDSARBEIDET 20
GÅRDSARBEIDER 20
GÅRDSPLASSENE 20
GÅRDSBRUK 20
GÅRSKVELDER 19
GÅRDSGUTTEN 19
GÅRDSGUTTER 19
GÅRDSPLASSER 19
GÅRDSVEGENE 19
GÅRDSSMØRA 19
GÅRDSANLEGGET 19
GÅRSKVELDEN 19
GÅRDSARBEIDA 19
GÅRDSNAVNENE 19
GÅRDSPLASSEN 19
GÅRDSFOLKENE 19
GÅRDSROMMENE 19
GÅRDSTUNENE 18
GÅRDSANLEGGA 18
GÅRDPARTENE 18
GÅRDSEIENDOM 18
GÅRDSARBEID 18
GÅRDSDRENGENE 18
GÅRDSDRIFTENE 18
GÅRDSNAVNET 18
GÅRDSFOLKET 18
GÅRDSROMMET 18
GÅRDSHUND 18
GÅRDVEGENE 18
GÅRDSVEGEN 18
GÅRDSVEGER 18
GÅRDSNUMRA 18
GÅRDSNUMRE 18
GÅRDSSMØR 18
GÅRDSVEIENE 18
GÅRDSTANKENE 17
GÅRDSGUTT 17
GÅRDSPLASS 17
GÅRDVEGEN 17
GÅRDPARTEN 17
GÅRDSVEIER 17
GÅRDSNAVNA 17
GÅRDSSTELLENE 17
GÅRDSDRIFTER 17
GÅRDSVEIEN 17
GÅRDSTEIGENE 17
GÅRDSDRIFTEN 17
GÅRDSDRENGEN 17
GÅRSKVELD 17
GÅRDSANLEGG 17
GÅRDPARTER 17
GÅRDSROMMA 17
GÅRDSTUNET 17
GÅRDSFOLKA 17
GÅRDVEGER 17
GÅRDVEIENE 17
GÅRDSEGGENE 17
GÅRDSDRENGER 17
GÅRDSNAVN 16
GÅRDSVEG 16
GÅRDSFOLK 16
GÅRDSSTELLET 16
GÅRDSTUNA 16
GÅRDVEIER 16
GÅRDVEIEN 16
GÅRDSDRIFTA 16
GÅRDSTEIGEN 16
GÅRDSTANKER 16
GÅRDSEGGET 16
GÅRDSTEIGER 16
GÅRDSALGENE 16
GÅRDSTANKEN 16
GÅRDSVEI 15
GÅRDSSTELLA 15
GÅRDSDRIFT 15
GÅRDSALGET 15
GÅRDSTUN 15
GÅRDPART 15
GÅRSDAGENE 15
GÅRDVEG 15
GÅRDSDRENG 15
GÅRDSEGGA 15
GÅRDSROM 14
GÅRDSEGG 14
GÅRDSTANK 14
GÅRDVEI 14
GÅRDEIEREN 14
GÅRDSALGA 14
GÅRDLEIENE 14
GÅRDEIERNE 14
GÅRDSTEIG 14
GÅRSDAGER 14
GÅRINGENE 14
GÅRDSSTELL 14
GÅRSDAGEN 14
GÅRDLEIER 13
GÅRDSALG 13
GÅRDLEIEN 13
GÅRINGEN 13
GÅRINGER 13
GÅRDEIERE 13
GÅRSDAG 12
GÅRDEIER 12
GÅRINGA 12
GÅRDLEIA 12
GÅRDLEIE 12
GÅRDENE 11
GÅRENDE 11
GÅRING 11
GÅRENE 10
GÅRDEN 10
GÅRETE 10
GÅREDE 10
GÅRDER 10
GÅRER 9
GÅRET 9
GÅRES 9
GÅREN 9
GÅRE 8
GÅRD 8
GÅRA 8

Ord som slutter med GÅR

OrdPoeng
GJENNOMGÅR 20
FORBIGÅR 17
IMØTEGÅR 17
MYGGÅR 17
OVERGÅR 15
UNDERGÅR 15
GÅR 15
POENGÅR 15
KRINGGÅR 14
FANTEGÅR 13
UNNGÅR 13
FOREGÅR 13
VALGÅR 13
FRAMGÅR 13
FREMGÅR 13
VEDGÅR 13
AVGÅR 12
BEGÅR 12
FOTGÅR 12
FORGÅR 12
UTGÅR 12
KNEGÅR 11
FRAGÅR 11
MEDGÅR 11
OMGÅR 11
TILGÅR 10
INNGÅR 10
ANGÅR 9

Anagram av GÅR

For mer informasjon om ordet GÅR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GÅR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok