GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
BAG 7
GAP 7
JAG 7
GAU 7
GAV 7
HAG 6
FAG 5
MAG 5
GAM 5
GRA 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
AGE 4
GLA 4
AGN 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
DAG 4
ARG 4
ANG 4
GAS 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GARCON 17
GALOPP 14
GABBEN 13
GAUVER 13
GAUPER 13
GABBE 12
GAUPE 12
GAUPN 12
GABUN 12
GABBA 12
GAUPA 12
GAUMES 11
GAUP 11
GAVOTT 11
GAMPEN 11
GAUV 11
GABB 11
GAPING 11
GAMBIT 11
GAMBLA 11
GAUKER 11
GAUMET 11
GAMBEN 11
GAMPES 11
GAURER 10
GAUME 10
GAPENT 10
GAMBE 10
GARPET 10
GAULET 10
GAUSET 10
GAUKE 10
GAPLER 10
GAUSEN 10
GAVLER 10
GAMPE 10
GAUGE 10
GAMBL 10
GAPLO 10
GAPERI 10
GAUKA 10
GAMPA 10
GAVENE 10
GAULTE 10
GAUMA 10
GAPET 9
GAPTE 9
GAUET 9
GAUDA 9
GAFFEL 9
GARPA 9
GAUSE 9
GASJE 9
GARVE 9
GARPE 9
GAPES 9
GAUER 9
GAPNE 9
GAPER 9
GAUES 9
GAUST 9
GAPLE 9
GARVA 9
GAULE 9
GAUSS 9
GAPEN 9
GAULA 9
GAUSA 9
GAULT 9
GAGGER 9
GAUM 9
GAVEN 9
GAVER 9
GAMP 9
GAKKET 9
GAUK 9
GAMMA 8
GAKKE 8
GAVL 8
GAUA 8
GAGERE 8
GAGNES 8
GARMER 8
GAGENE 8
GAKKA 8
GAPA 8
GAUE 8
GAMLIS 8
GANGET 8
GANING 8
GAFLER 8
GAGETE 8
GAMME 8
GAUS 8
GAPE 8
GAVE 8
GAPT 8
GARV 8
GARP 8
GAUR 8
GAUL 8
GANGEN 8
GAFLET 8
GALLON 8
GAVA 8
GANDET 7
GAMLE 7
GARDER 7
GAIDES 7
GALDEN 7
GAMAN 7
GAGER 7
GALDRE 7
GANDER 7
GAMET 7
GAGET 7
GANERE 7
GADDER 7
GARNET 7
GASSET 7
GALTER 7
GAGEN 7
GARMA 7
GANTET 7
GAGNA 7
GAGAT 7
GANGE 7
GAP 7
GAU 7
GAV 7
GAKK 7
GAGG 7
GAGNS 7
GAGNE 7
GANGA 7
GAFLA 7
GALON 7
GAMLA 7
GAFLE 7
GAGES 7
GARME 7
GALGE 7
GAMIN 7
GANG 6
GAIDA 6
GANTE 6
GANDE 6
GARNE 6
GASEN 6
GALLA 6
GALTE 6
GALNE 6
GARDE 6
GAMA 6
GARTE 6
GALEN 6
GAGT 6
GARM 6
GAGE 6
GAGA 6
GAGN 6
GAME 6
GASSA 6
GALLE 6
GAIDE 6
GALAN 6
GANDA 6
GAFL 6
GANER 6
GARET 6
GALES 6
GASER 6
GANES 6
GALEI 6
GASEL 6
GASTA 6
GASET 6
GATTA 6
GASSE 6
GARNI 6
GARES 6
GALET 6
GARNA 6
GALER 6
GARER 6
GATER 6
GANEN 6
GASES 6
GANET 6
GATEN 6
GALDR 6
GANTA 6
GAND 5
GASE 5
GART 5
GATT 5
GALA 5
GASA 5
GASS 5
GAM 5
GARN 5
GADD 5
GAG 5
GATA 5
GARA 5
GAID 5
GAST 5
GANT 5
GALE 5
GANA 5
GATE 5
GARD 5
GANE 5
GALD 5
GALT 5
GALL 5
GARE 5
GAS 4
GAL 4
GAR 4
GAN 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
CONGA 16
BYGGA 15
HYGGA 14
UHUGA 14
BYGA 13
OPPGA 13
VUGGA 13
PUGGA 13
BØLGA 13
PUNGA 12
BAUGA 12
GYNGA 12
RYGGA 12
HUGGA 12
TYGGA 12
HAUGA 11
DYNGA 11
TYNGA 11
FØLGA 11
LYNGA 11
JOGGA 11
VOGGA 11
IHUGA 11
JUGA 11
BUGA 11
YOGA 11
GUGGA 11
MUGGA 11
GA 11
PUGA 11
PIGGA 10
SUGGA 10
SØRGA 10
BORGA 10
HOGGA 10
KVEGA 10
SJOGA 10
PLOGA 10
DRØGA 10
HUGA 10
LØSGA 10
NUGGA 10
DUGGA 10
YNGA 10
KNUGA 10
LUGGA 10
VAGGA 10
SMUGA 10
BONGA 10
VIGGA 10
RUGGA 10
KVIGA 10
SJAGA 9
BERGA 9
VALGA 9
RUNGA 9
DUNGA 9
VERGA 9
TUNGA 9
BANGA 9
LAUGA 9
BOGA 9
UGGA 9
PANGA 9
HORGA 9
FUGA 9
LUNGA 9
VINGA 9
PREGA 9
PLAGA 9
MUGA 9
TRUGA 9
ÅINGA 9
SVAGA 9
HENGA 8
OMEGA 8
KORGA 8
DOGGA 8
HANGA 8
MAGGA 8
FORGA 8
MEGGA 8
GIGGA 8
KNOGA 8
KAGGA 8
FLOGA 8
HELGA 8
JAGA 8
BEGA 8
GA 8
UTGA 8
SUGA 8
JEGA 8
LOGGA 8
GA 8
AVGA 8
RUGA 8
FELGA 7
OMGA 7
MANGA 7
GANGA 7
MENGA 7
HIGA 7
RONGA 7
SORGA 7
KLAGA 7
TAGGA 7
TORGA 7
LAGGA 7
MARGA 7
FENGA 7
KINGA 7
FOGA 7
FARGA 7
DROGA 7
LONGA 7
FERGA 7
MEDGA 7
SAGGA 7
FANGA 7
GNAGA 7
DEGGA 7
KRAGA 7
KNEGA 7
DORGA 7
DIGGA 7
FREGA 7
RIGGA 7
KRIGA 7
FLAGA 7
FRIGA 7
RAGGA 7
SIGGA 7
TIGGA 7
TOGA 6
GAGA 6
INNGA 6
MAGA 6
SNAGA 6
STAGA 6
LOGA 6
SENGA 6
EGGA 6
FAGA 6
STEGA 6
TREGA 6
SAIGA 6
MIGA 6
LENGA 6
TINGA 6
AGGA 6
TILGA 6
TALGA 6
LANGA 6
DRAGA 6
RANGA 6
RINGA 6
TERGA 6
SLAGA 6
TAIGA 6
SOGA 6
TANGA 6
ORGA 6
ELGA 5
DAGA 5
RIGA 5
LAGA 5
LEGA 5
EIGA 5
NAGA 5
ANGA 5
SAGA 5
LIGA 5
ARGA 5
ENGA 5
SIGA 5
INGA 5
RAGA 5
TEGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok