GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
GAP 7
JAG 7
GAV 7
GAU 7
BAG 7
HAG 6
GAM 5
MAG 5
FAG 5
DAG 4
TAG 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
ANG 4
GLA 4
GRA 4
ARG 4
AGN 4
GAS 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
AGE 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GAUCHO 22
GAPHUI 15
GAUKUR 14
GALLUP 13
GAUVES 13
GAUPEN 13
GABBER 13
GABBES 13
GAUVER 13
GAUPNA 13
GAUPET 13
GAUPE 12
GABBE 12
GABUN 12
GAUVR 12
GABBA 12
GAUVE 12
GAUPN 12
GAUVA 12
GAUPA 12
GAMPEN 11
GAUP 11
GAYAL 11
GAPING 11
GAMPES 11
GAUKES 11
GAUV 11
GAMBEN 11
GAUKRI 11
GAMPET 11
GABION 11
GAPORD 11
GAUKET 11
GAUMER 11
GAUGEN 11
GABB 11
GAMBIT 11
GAMBLA 11
GASJER 10
GALBAN 10
GAUKA 10
GAUME 10
GAPERE 10
GAUKE 10
GAULES 10
GAPENE 10
GAUMA 10
GAMBL 10
GAPLES 10
GAPLO 10
GAMBE 10
GAPETE 10
GAMPA 10
GARPEN 10
GAVLER 10
GAURER 10
GAUSER 10
GAPLER 10
GARVET 10
GAUTET 10
GARVES 10
GARPES 10
GAUTES 10
GARVER 10
GASJEN 10
GAUGE 10
GAMPE 10
GAVLEN 10
GAUET 9
GAUK 9
GAULA 9
GAUTA 9
GAUES 9
GARVA 9
GAMMEN 9
GAUSA 9
GAPNE 9
GAPER 9
GAVER 9
GAUSE 9
GAULE 9
GAVEN 9
GAGING 9
GAUTE 9
GAPLE 9
GAPES 9
GAKKET 9
GAULT 9
GAUDA 9
GARPA 9
GARVE 9
GAMMAL 9
GAMP 9
GAUST 9
GAUSS 9
GAUM 9
GAPTE 9
GANJA 9
GAFFER 9
GAUER 9
GAGGER 9
GARPE 9
GASJE 9
GAPET 9
GAPEN 9
GAKKES 9
GAMMEL 9
GAUT 8
GAGNET 8
GAGNES 8
GANGAR 8
GAFFE 8
GARP 8
GALMEI 8
GAGNER 8
GANGEN 8
GAGERE 8
GAMSES 8
GAUS 8
GALEON 8
GAMME 8
GAMMA 8
GAPE 8
GAUA 8
GAPT 8
GAMSET 8
GARV 8
GAVL 8
GAPA 8
GAKKA 8
GALLON 8
GAVE 8
GAGLEN 8
GAMSER 8
GAMERE 8
GAUR 8
GAUE 8
GARMES 8
GARMET 8
GARMEN 8
GAUL 8
GAVA 8
GASING 8
GAKKE 8
GAFLER 8
GAFFA 8
GAMIN 7
GANDES 7
GAMES 7
GALDRA 7
GAGNS 7
GALDEN 7
GAIDET 7
GAGG 7
GARDES 7
GARNER 7
GANENE 7
GARTET 7
GAIDEN 7
GALERE 7
GANDER 7
GARDET 7
GASSET 7
GARNET 7
GANGA 7
GAMER 7
GATTET 7
GASTEN 7
GANDET 7
GAMLA 7
GALENE 7
GAIERE 7
GALLER 7
GAFLA 7
GANTET 7
GAKK 7
GASELL 7
GAGNE 7
GAGET 7
GAGAT 7
GALGE 7
GAFF 7
GAGER 7
GAGNA 7
GALON 7
GAU 7
GAP 7
GAMET 7
GAGLA 7
GALDES 7
GAMSA 7
GARDEN 7
GANEDE 7
GAMLE 7
GANDEN 7
GANTES 7
GARME 7
GANGE 7
GAV 7
GAMAN 7
GALDRE 7
GASSEN 7
GATENE 7
GAMSE 7
GALTER 7
GAGES 7
GARMA 7
GAFLE 7
GADDEN 7
GARDIN 7
GASSLA 7
GAGEN 7
GARDER 7
GALANT 7
GAGA 6
GAMS 6
GAGE 6
GARM 6
GAFL 6
GAGT 6
GARER 6
GALES 6
GALAN 6
GARTA 6
GANEN 6
GAIDA 6
GASER 6
GALTE 6
GASSA 6
GAIDE 6
GASEL 6
GARNA 6
GASEN 6
GALDA 6
GARNE 6
GASSE 6
GANTE 6
GANER 6
GATER 6
GALLE 6
GANET 6
GANTA 6
GAREN 6
GARET 6
GAGN 6
GALEI 6
GANG 6
GALNE 6
GARDA 6
GANES 6
GALDE 6
GAMA 6
GALEN 6
GATEN 6
GALET 6
GALLA 6
GASET 6
GARES 6
GAME 6
GARTE 6
GARDE 6
GASES 6
GALER 6
GAGL 6
GANDA 6
GAIER 6
GARNI 6
GALDR 6
GASTA 6
GANDE 6
GATTA 6
GAG 5
GALL 5
GATA 5
GAM 5
GASS 5
GAST 5
GARA 5
GANT 5
GASE 5
GASA 5
GARN 5
GALD 5
GALT 5
GALE 5
GANA 5
GAID 5
GART 5
GALA 5
GARD 5
GATE 5
GATT 5
GANE 5
GADD 5
GARE 5
GAND 5
GAR 4
GAN 4
GAS 4
GAL 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
UHYGGA 18
BJØRGA 17
CONGA 16
ØYINGA 16
BYLAGA 15
BYGGA 15
YVINGA 15
HYINGA 14
UHUGA 14
HYGGA 14
SKYGGA 14
PUGGA 13
BYGA 13
UTRUGA 13
OPPGA 13
VUGGA 13
BØLGA 13
KLYNGA 13
LYINGA 12
FNUGGA 12
BAUGA 12
YLINGA 12
GRUGGA 12
GYNGA 12
PUNGA 12
DYINGA 12
TJUGA 12
TVÅGA 12
BLOGGA 12
RYGGA 12
KØINGA 12
NYINGA 12
TYGGA 12
KVAGGA 12
HÅNDGA 12
SMYGA 12
HUGGA 12
YOGA 11
GUGGA 11
VOGGA 11
FJOGA 11
FÅINGA 11
DØINGA 11
FJELGA 11
MUGGA 11
VOLDGA 11
DYNGA 11
OVERGA 11
BUGA 11
ØNINGA 11
HAUGA 11
SPONGA 11
GA 11
ÅSEGGA 11
PUGA 11
ØSINGA 11
JOGGA 11
TØINGA 11
GÅINGA 11
KÅINGA 11
TYNGA 11
BOINGA 11
UFARGA 11
FØLGA 11
ØDINGA 11
ØLINGA 11
IHUGA 11
SMUGA 10
BEINGA 10
TUGGA 10
KJAGA 10
RUGGA 10
DØLGA 10
KVEGA 10
KNUGA 10
PIGGA 10
VAGGA 10
VRANGA 10
URINGA 10
SVINGA 10
PRISGA 10
BIINGA 10
LAUSGA 10
VAINGA 10
DUINGA 10
ULINGA 10
VIGGA 10
NUGGA 10
SUGGA 10
PEGGA 10
LUGGA 10
LOVGA 10
LØSGA 10
SØRGA 10
HOGGA 10
KVIGA 10
PLOGA 10
SJOGA 10
SVERGA 10
DRØGA 10
BORGA 10
APINGA 10
NAVNGA 10
UTINGA 10
UTSAGA 10
BONGA 10
GROGGA 10
HUGA 10
ÅSLAGA 10
LUINGA 10
VIINGA 10
YNGA 10
RUINGA 10
DUGGA 10
HOINGA 10
BEDAGA 10
PINGA 9
TVAGA 9
BRAGA 9
BANGA 9
DUNGA 9
HORGA 9
TRÅGA 9
SKROGA 9
SJAGA 9
TRUGA 9
BERGA 9
PENGA 9
PREGA 9
ULAGA 9
BLAGA 9
BLEGA 9
VIRGA 9
MUGA 9
FUGA 9
ÅINGA 9
RUNGA 9
UGGA 9
LUNGA 9
LAUGA 9
PLAGA 9
VALGA 9
STOGGA 9
BOGA 9
SVAGA 9
PANGA 9
VERGA 9
TUNGA 9
VINGA 9
FLOGA 8
MAGGA 8
JEGA 8
KORGA 8
FORGA 8
AVGA 8
TOINGA 8
OSINGA 8
ENEGGA 8
VAGA 8
KAINGA 8
JAGA 8
ILEGGA 8
UTGA 8
SUGA 8
BEGA 8
RUGA 8
MALAGA 8
KONGA 8
GA 8
GA 8
KNOGA 8
HENGA 8
FELAGA 8
AMINGA 8
ENMAGA 8
HELGA 8
OMEGA 8
DOGGA 8
LOGGA 8
SLEGGA 8
DREGGA 8
FOLGA 8
GIINGA 8
GIGGA 8
FONGA 8
KAGGA 8
SLAGGA 8
MEGGA 8
ISINGA 7
OMGA 7
RAINGA 7
KLAGA 7
NEINGA 7
SORGA 7
FOGA 7
LAINGA 7
KRIGA 7
STENGA 7
KINGA 7
MARGA 7
HIGA 7
ALINGA 7
SLANGA 7
ESINGA 7
FARGA 7
FREGA 7
TIGGA 7
ETINGA 7
FERGA 7
SAGGA 7
ASINGA 7
TRANGA 7
ISLAGA 7
DIINGA 7
KNEGA 7
TAGGA 7
FELGA 7
STINGA 7
RIGGA 7
KRAGA 7
TONGA 7
RONGA 7
FEIGA 7
MEDGA 7
IMAGA 7
FRIGA 7
TORGA 7
MENGA 7
DORGA 7
LONGA 7
SIGGA 7
LIGGA 7
MANGA 7
IDINGA 7
REINGA 7
TAINGA 7
ILINGA 7
FENGA 7
FLAGA 7
RIINGA 7
LAGGA 7
DEGGA 7
GANGA 7
LEGGA 7
DROGA 7
SAKGA 7
FANGA 7
SKAGA 7
DIGGA 7
NAGGA 7
EXINGA 6
TARGA 6
TILGA 6
SALGA 6
LOGA 6
TOGA 6
ORGA 6
SOGA 6
FAGA 6
MAGA 6
GAGA 6
TAIGA 6
RANGA 6
SNAGA 6
TINGA 6
DREGA 6
SLAGA 6
LANGA 6
EGGA 6
STEGA 6
SANGA 6
INNGA 6
DEIGA 6
TERGA 6
TALGA 6
TREGA 6
SENGA 6
LENGA 6
SAIGA 6
TANGA 6
STAGA 6
DRAGA 6
RINGA 6
INGA 5
ARGA 5
SIGA 5
RIGA 5
RAGA 5
LAGA 5
LIGA 5
ANGA 5
ELGA 5
ENGA 5
LEGA 5
EIGA 5
DAGA 5
NAGA 5
SAGA 5
TEGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok