GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
BAG 7
GAP 7
JAG 7
GAU 7
GAV 7
HAG 6
FAG 5
MAG 5
GAM 5
GRA 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
AGE 4
GLA 4
AGN 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
DAG 4
ARG 4
ANG 4
GAS 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GAUCHO 22
GARCON 17
GAUKUR 14
GALLUP 13
GAUPET 13
GABBER 13
GAUVEN 13
GAUPNA 13
GABBE 12
GAUPE 12
GABUN 12
GAUPA 12
GAUPN 12
GABBA 12
GAMBIT 11
GAUKET 11
GAPING 11
GAMBLA 11
GAUP 11
GAMPET 11
GABB 11
GABION 11
GAUMER 11
GAUV 11
GAUKE 10
GAULES 10
GAMPA 10
GAPLER 10
GAVLEN 10
GAMBE 10
GAUME 10
GAUKA 10
GAPENT 10
GAPERI 10
GAUGE 10
GAMPE 10
GARPET 10
GAUREN 10
GARVER 10
GAUMA 10
GAULER 10
GAPLO 10
GAMBL 10
GAVEN 9
GAULE 9
GAPES 9
GAUET 9
GAUER 9
GAUST 9
GAPTE 9
GARVE 9
GAULA 9
GARVA 9
GAUSA 9
GARPE 9
GARPA 9
GAULT 9
GAVER 9
GAPEN 9
GAUSS 9
GAPNE 9
GASJE 9
GAUDA 9
GAPER 9
GAUES 9
GAPLE 9
GAUSE 9
GAPET 9
GAMMEN 9
GAUK 9
GAKKER 9
GAMP 9
GAUM 9
GARMER 8
GAUS 8
GAGEDE 8
GAKKE 8
GAGNET 8
GAMMA 8
GAVE 8
GAUL 8
GALGER 8
GAGEST 8
GAPA 8
GALLON 8
GARP 8
GAKKA 8
GANING 8
GAPT 8
GAFLER 8
GAUA 8
GAGENE 8
GAUR 8
GAMME 8
GAVA 8
GARV 8
GAUE 8
GAPE 8
GAVL 8
GALGEN 8
GAGET 7
GAMIN 7
GALDER 7
GARDER 7
GAIDER 7
GANDEN 7
GALDRA 7
GALLET 7
GANDER 7
GASSET 7
GANENE 7
GANTET 7
GAGES 7
GASTER 7
GARNET 7
GAGNS 7
GAMAN 7
GAMLE 7
GARMA 7
GASELL 7
GAGNE 7
GANETE 7
GAFLE 7
GALERE 7
GAMET 7
GAIDET 7
GALTER 7
GAFLA 7
GALON 7
GAGNA 7
GALGE 7
GANGE 7
GAKK 7
GAGER 7
GAMLA 7
GANGA 7
GARME 7
GAGAT 7
GAGEN 7
GAGG 7
GAV 7
GAU 7
GAP 7
GARNE 6
GALAN 6
GALEN 6
GASES 6
GARNI 6
GASEN 6
GAGA 6
GARTE 6
GARDE 6
GAGE 6
GALTE 6
GAMA 6
GAGN 6
GARM 6
GANG 6
GAFL 6
GAME 6
GAGT 6
GAIDE 6
GANTE 6
GALET 6
GAIDA 6
GALNE 6
GARNA 6
GALLE 6
GANTA 6
GARET 6
GASSE 6
GASER 6
GANER 6
GATER 6
GASTA 6
GANET 6
GANEN 6
GANES 6
GARES 6
GANDA 6
GALLA 6
GARER 6
GALES 6
GALDR 6
GASEL 6
GASSA 6
GASET 6
GATTA 6
GALER 6
GATEN 6
GANDE 6
GALEI 6
GADD 5
GASE 5
GALE 5
GANE 5
GARN 5
GANA 5
GATE 5
GASS 5
GAND 5
GALD 5
GAID 5
GAST 5
GARE 5
GALT 5
GANT 5
GAG 5
GART 5
GATT 5
GARA 5
GALA 5
GARD 5
GALL 5
GASA 5
GATA 5
GAM 5
GAL 4
GAR 4
GAS 4
GAN 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
CONGA 16
BYGGA 15
HYGGA 14
BØLGA 13
VUGGA 13
OPPGA 13
BYGA 13
PUGGA 13
HUGGA 12
RYGGA 12
PUNGA 12
TYGGA 12
TJUGA 12
BAUGA 12
GYNGA 12
SMYGA 12
IHUGA 11
JOGGA 11
FJOGA 11
BUGA 11
LYNGA 11
PUGA 11
DYNGA 11
TYNGA 11
YOGA 11
JUGA 11
MUGGA 11
VOGGA 11
GA 11
HAUGA 11
FØLGA 11
GUGGA 11
RUGGA 10
TUGGA 10
KNUGA 10
HUGA 10
YNGA 10
VAGGA 10
PIGGA 10
VIGGA 10
SJOGA 10
BONGA 10
HOGGA 10
PLOGA 10
SUGGA 10
NUGGA 10
BORGA 10
SMUGA 10
LUGGA 10
KVEGA 10
DUGGA 10
SØRGA 10
VERGA 9
VINGA 9
DUNGA 9
PLAGA 9
BANGA 9
ÅINGA 9
BERGA 9
MUGA 9
TUNGA 9
UGGA 9
HORGA 9
FUGA 9
SVAGA 9
LUNGA 9
PREGA 9
LAUGA 9
PANGA 9
BOGA 9
VALGA 9
SJAGA 9
RUNGA 9
HELGA 8
OMEGA 8
SUGA 8
KNOGA 8
MAGGA 8
DOGGA 8
FLOGA 8
MEGGA 8
RUGA 8
KORGA 8
GA 8
BEGA 8
JEGA 8
GIGGA 8
JAGA 8
GA 8
FORGA 8
HENGA 8
AVGA 8
UTGA 8
LOGGA 8
FLAGA 7
TAGGA 7
MARGA 7
TIGGA 7
DIGGA 7
TORGA 7
HIGA 7
SORGA 7
SIGGA 7
LIGGA 7
MANGA 7
DROGA 7
GANGA 7
FEIGA 7
LONGA 7
LEGGA 7
KNEGA 7
LAGGA 7
SAGGA 7
KLAGA 7
DORGA 7
RAGGA 7
FARGA 7
FRIGA 7
FENGA 7
FELGA 7
KINGA 7
KRAGA 7
FERGA 7
MENGA 7
DEGGA 7
KRIGA 7
OMGA 7
FOGA 7
FANGA 7
NAGGA 7
FREGA 7
RIGGA 7
SNAGA 6
SLAGA 6
INNGA 6
TILGA 6
SAIGA 6
TAIGA 6
TREGA 6
STAGA 6
TINGA 6
RINGA 6
AGGA 6
TOGA 6
EGGA 6
MAGA 6
ORGA 6
GAGA 6
TERGA 6
FAGA 6
MIGA 6
SOGA 6
LOGA 6
SENGA 6
TANGA 6
STEGA 6
LENGA 6
SALGA 6
LANGA 6
DRAGA 6
TALGA 6
RANGA 6
LIGA 5
RAGA 5
ENGA 5
NAGA 5
LAGA 5
TEGA 5
EIGA 5
SAGA 5
DAGA 5
SIGA 5
RIGA 5
ANGA 5
LEGA 5
ARGA 5
ELGA 5
INGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok