GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
GAP 7
JAG 7
GAV 7
GAU 7
BAG 7
HAG 6
GAM 5
MAG 5
FAG 5
DAG 4
TAG 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
ANG 4
GLA 4
GRA 4
ARG 4
AGN 4
GAS 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
AGE 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GARCON 17
GABBRO 14
GAUKUR 14
GALOPP 14
GAUPER 13
GABBET 13
GABBEN 13
GAUPNA 13
GAUVEN 13
GAUVES 13
GAUVET 13
GAUVER 13
GABBES 13
GALLUP 13
GAUPET 13
GAUPNE 13
GAUPA 12
GAYDAR 12
GAUPN 12
GAUVE 12
GAUVR 12
GAUPE 12
GABBE 12
GABUN 12
GABBA 12
GAUVA 12
GAMPES 11
GAMPET 11
GAMBEN 11
GAROVN 11
GAPING 11
GAYAL 11
GAUV 11
GAPORD 11
GAUMER 11
GAUMES 11
GABB 11
GAMPEN 11
GAUP 11
GABION 11
GAUKET 11
GAUING 11
GAULES 10
GAUKA 10
GAPERE 10
GAPLO 10
GAUMA 10
GASSUR 10
GAUSER 10
GATEUR 10
GAUME 10
GAMPE 10
GAMBL 10
GAUTET 10
GAMBE 10
GAUGE 10
GAMPA 10
GAULET 10
GAPENE 10
GAVNET 10
GARPER 10
GASJER 10
GAUSES 10
GAVIAL 10
GAULER 10
GAVLEN 10
GAUREN 10
GAUKE 10
GAULT 9
GARPA 9
GAMMEL 9
GAUES 9
GAPNE 9
GAPER 9
GARVE 9
GAUST 9
GAUSA 9
GAPLE 9
GAVER 9
GAFFES 9
GAUTE 9
GAUER 9
GARPE 9
GAFFER 9
GASJE 9
GAUDA 9
GAUSE 9
GAFFEL 9
GAUSS 9
GAULE 9
GAGGEN 9
GAVEN 9
GAPET 9
GAUET 9
GAUTA 9
GARVA 9
GAGGER 9
GAUK 9
GAFFET 9
GAKKER 9
GAMP 9
GAUM 9
GAMMAL 9
GAMMEN 9
GANJA 9
GAPES 9
GAPTE 9
GAULA 9
GAPEN 9
GALLON 8
GARMES 8
GASING 8
GAGNET 8
GALMEI 8
GAUR 8
GAPA 8
GAVA 8
GALGER 8
GAVE 8
GAMMA 8
GALGEN 8
GAUA 8
GAFLES 8
GAMSER 8
GAMERE 8
GAFFE 8
GAKKA 8
GAUE 8
GAFFA 8
GARP 8
GAPE 8
GAGEST 8
GAGENE 8
GANGEN 8
GAMSES 8
GANGAR 8
GAKKE 8
GAMSET 8
GAFLET 8
GAUT 8
GAGLER 8
GAMME 8
GAUL 8
GARMER 8
GAPT 8
GAUS 8
GARV 8
GARMEN 8
GAVL 8
GANGA 7
GARTES 7
GALLET 7
GARNER 7
GANTET 7
GANDET 7
GALDRA 7
GALDES 7
GARANT 7
GAIDES 7
GASSES 7
GARTER 7
GASTER 7
GANDEN 7
GANENE 7
GAIDER 7
GADDER 7
GALLEN 7
GARNET 7
GALEAS 7
GANDES 7
GARNES 7
GANDER 7
GALDER 7
GALENT 7
GALEST 7
GANEDE 7
GARDET 7
GALDET 7
GASELL 7
GARDES 7
GANTES 7
GARENE 7
GALTEN 7
GAU 7
GAMLE 7
GAGNS 7
GAGLA 7
GAGES 7
GAFLE 7
GAGER 7
GAGG 7
GAMSA 7
GAMLA 7
GARME 7
GAMSE 7
GALGE 7
GAGET 7
GANGE 7
GAGNA 7
GAGNE 7
GAMET 7
GAMIN 7
GAP 7
GAV 7
GAMES 7
GAGEN 7
GAMAN 7
GALON 7
GAMER 7
GAFF 7
GARMA 7
GAGAT 7
GAKK 7
GAFLA 7
GALAN 6
GARDE 6
GALNE 6
GASEL 6
GASTA 6
GARDA 6
GALDA 6
GASEN 6
GATER 6
GANDA 6
GAGT 6
GANG 6
GAIDA 6
GAGE 6
GAMA 6
GARM 6
GAME 6
GAGA 6
GAFL 6
GAGL 6
GAGN 6
GAMS 6
GASSA 6
GAIDE 6
GARNI 6
GAIER 6
GATEN 6
GARNE 6
GALDE 6
GALLE 6
GANEN 6
GARET 6
GASET 6
GASES 6
GANDE 6
GALTE 6
GALEI 6
GALES 6
GARNA 6
GASSE 6
GARTE 6
GAREN 6
GASER 6
GALDR 6
GALLA 6
GANES 6
GARTA 6
GATTA 6
GANET 6
GALER 6
GANER 6
GALEN 6
GARES 6
GANTE 6
GANTA 6
GALET 6
GARER 6
GASS 5
GAID 5
GASA 5
GASE 5
GANT 5
GAM 5
GALL 5
GAG 5
GART 5
GATT 5
GALE 5
GARE 5
GARA 5
GANE 5
GALD 5
GARD 5
GALA 5
GATE 5
GAND 5
GARN 5
GALT 5
GATA 5
GANA 5
GAST 5
GADD 5
GAR 4
GAS 4
GAL 4
GAN 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
BJØRGA 17
BRYGGA 16
CONGA 16
BYGGA 15
BYINGA 15
HYGGA 14
UHUGA 14
HYINGA 14
ØVINGA 14
SKYGGA 14
PLUGGA 14
BYGA 13
VUGGA 13
BUINGA 13
PUGGA 13
UTRUGA 13
KLYNGA 13
STYGGA 13
OPPGA 13
FYINGA 13
BØLGA 13
BEVEGA 13
KØINGA 12
SYINGA 12
PUNGA 12
TYINGA 12
YRINGA 12
HUGGA 12
SMYGA 12
TYGGA 12
RYGGA 12
BAUGA 12
GYNGA 12
ØKINGA 12
YTINGA 12
NYLAGA 12
SLYNGA 12
NYENGA 12
FJONGA 12
TJUGA 12
TVÅGA 12
BLOGGA 12
FØINGA 12
DYINGA 12
GNUGGA 12
ÆRINGA 12
KVAGGA 12
JOGGA 11
IHUGA 11
GUGGA 11
FJOGA 11
VOLDGA 11
VOGGA 11
FØLGA 11
POENGA 11
BIFAGA 11
ÅKINGA 11
BODEGA 11
ØRINGA 11
PLAGGA 11
GÅINGA 11
TYNGA 11
YOGA 11
PUGA 11
DRUGGA 11
FJELGA 11
LØINGA 11
GA 11
BUGA 11
HAUGA 11
DYNGA 11
FÅINGA 11
SNUGGA 11
MUGGA 11
BONGA 10
KJAGA 10
DUGGA 10
DØLGA 10
LOVGA 10
HOGGA 10
TUGGA 10
LUGGA 10
KVIGA 10
SJOGA 10
HOINGA 10
NÅINGA 10
KNUGA 10
PLINGA 10
SÅINGA 10
BIINGA 10
AUINGA 10
SVEIGA 10
ULINGA 10
ÅLINGA 10
RUINGA 10
EVINGA 10
DUINGA 10
APINGA 10
LUINGA 10
TÅINGA 10
VAINGA 10
LØSGA 10
PRANGA 10
NAVNGA 10
BILAGA 10
BRINGA 10
GROGGA 10
BELAGA 10
SUGGA 10
BORGA 10
HUGA 10
VIGGA 10
DRØGA 10
SØRGA 10
RUGGA 10
PLOGA 10
PIGGA 10
KVEGA 10
NUGGA 10
VAGGA 10
SMUGA 10
YNGA 10
PEGGA 10
FLAGGA 9
PINGA 9
TRÅGA 9
PREGA 9
RUNGA 9
PENGA 9
VINGA 9
TUNGA 9
BRAGA 9
TOEGGA 9
ÅINGA 9
BERGA 9
VIRGA 9
TVAGA 9
BLEGA 9
SVAGA 9
HORGA 9
SKROGA 9
BLAGA 9
BANGA 9
OMLAGA 9
SJAGA 9
FUGA 9
BOGA 9
MUGA 9
UGGA 9
ULAGA 9
PLAGA 9
PANGA 9
VERGA 9
VALGA 9
LUNGA 9
TRUGA 9
DUNGA 9
LAUGA 9
OSINGA 8
BEGA 8
GIINGA 8
GA 8
KAGGA 8
STAGGA 8
SLEGGA 8
GA 8
GIGGA 8
VAGA 8
FLENGA 8
OMEGA 8
RUGA 8
LOGGA 8
JEGA 8
KORGA 8
ENEGGA 8
AMINGA 8
FELAGA 8
FORGA 8
KONGA 8
SLAGGA 8
SUGA 8
DOGGA 8
KRENGA 8
FONGA 8
AVGA 8
JAGA 8
UTGA 8
MAGGA 8
HENGA 8
FLOGA 8
KAINGA 8
ELTOGA 8
FOLGA 8
HELGA 8
MEGGA 8
KNOGA 8
OIINGA 8
TONGA 7
SAGGA 7
OMGA 7
MANGA 7
GANGA 7
FOGA 7
SKAGA 7
KLAGA 7
FENGA 7
LAINGA 7
STINGA 7
KNEGA 7
LEINGA 7
ENINGA 7
RIINGA 7
DIGGA 7
ISSAGA 7
RIGGA 7
SLENGA 7
FLAGA 7
FANGA 7
ELINGA 7
MENGA 7
KRIGA 7
LEGGA 7
NAGGA 7
DROGA 7
MARGA 7
MEDGA 7
LONGA 7
KRAGA 7
TORGA 7
FREGA 7
RONGA 7
FRIGA 7
ESINGA 7
FARGA 7
FERGA 7
DEGGA 7
FELGA 7
IMAGA 7
STANGA 7
TAINGA 7
FEIGA 7
LAGGA 7
KINGA 7
SAKGA 7
TIGGA 7
TAGGA 7
LIGGA 7
SORGA 7
SIGGA 7
DORGA 7
HIGA 7
GAGA 6
ORGA 6
SOGA 6
EGGA 6
MAGA 6
SANGA 6
TERGA 6
DRAGA 6
FAGA 6
RANGA 6
TILGA 6
STEGA 6
DEIGA 6
SNAGA 6
TINGA 6
LOGA 6
STAGA 6
TARGA 6
SAIGA 6
LENGA 6
SLAGA 6
DREGA 6
TALGA 6
INNGA 6
LANGA 6
SALGA 6
RINGA 6
TANGA 6
TOGA 6
TREGA 6
SENGA 6
TAIGA 6
RIGA 5
SIGA 5
ELGA 5
EIGA 5
SAGA 5
ENGA 5
ANGA 5
LIGA 5
DAGA 5
LEGA 5
TEGA 5
INGA 5
NAGA 5
RAGA 5
LAGA 5
ARGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok