GA i Scrabble - ordspill.com

GA i Scrabble

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 7
BAG 7
GAP 7
JAG 7
GAU 7
GAV 7
HAG 6
FAG 5
MAG 5
GAM 5
GRA 4
SAG 4
RAG 4
NAG 4
LAG 4
AGE 4
GLA 4
AGN 4
GAR 4
GAN 4
GAL 4
DAG 4
ARG 4
ANG 4
GAS 4

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GAUCHO 22
GAUKUR 14
GAUPNA 13
GAUPET 13
GABBEN 13
GAUVEN 13
GAUPA 12
GABUN 12
GABBA 12
GAUPN 12
GABBE 12
GAUPE 12
GABB 11
GAMPER 11
GAMBER 11
GAUKET 11
GAUMER 11
GAUV 11
GAUP 11
GAULER 10
GAPLES 10
GARPES 10
GAPLO 10
GAULES 10
GAULET 10
GAUMA 10
GAMBE 10
GARVET 10
GASJER 10
GAMPE 10
GAVLEN 10
GARPEN 10
GAMPA 10
GAUME 10
GAUGE 10
GAUREN 10
GAUKA 10
GAUKE 10
GAMBL 10
GAKKET 9
GAPER 9
GAULT 9
GAGGER 9
GAPEN 9
GAULE 9
GAUES 9
GAPES 9
GAUET 9
GAPLE 9
GARPE 9
GAPTE 9
GAUST 9
GAUDA 9
GAPNE 9
GAVEN 9
GASJE 9
GAUSA 9
GARVA 9
GARVE 9
GAULA 9
GAUSE 9
GAUSS 9
GAPET 9
GARPA 9
GAVER 9
GAUER 9
GAUM 9
GAMMAL 9
GAMP 9
GAUK 9
GAVA 8
GANGES 8
GAMME 8
GARMES 8
GAGETE 8
GAUS 8
GARV 8
GAVE 8
GARP 8
GANING 8
GAKKA 8
GAPT 8
GARING 8
GAGENE 8
GAPA 8
GAUL 8
GALING 8
GAFLER 8
GAGERE 8
GANGER 8
GAUE 8
GAVL 8
GANGET 8
GAUR 8
GAKKE 8
GAUA 8
GARMET 8
GAGNES 8
GAPE 8
GAMMA 8
GANSKE 8
GAMLEN 8
GAFLET 8
GARME 7
GANGE 7
GAGET 7
GAREDE 7
GAMIN 7
GAIDET 7
GASSEN 7
GAU 7
GALON 7
GAMLA 7
GAV 7
GAGER 7
GAP 7
GAKK 7
GASSET 7
GAMLE 7
GAFLE 7
GAFLA 7
GARDER 7
GALDRE 7
GASSER 7
GARNET 7
GAMET 7
GANTET 7
GALTEN 7
GALDEN 7
GANEDE 7
GARDIN 7
GADDER 7
GARMA 7
GAGES 7
GAGNA 7
GAGNS 7
GAGAT 7
GAGNE 7
GANDET 7
GANTER 7
GALGE 7
GANGA 7
GAMAN 7
GAGG 7
GAGEN 7
GANES 6
GATTA 6
GARNE 6
GALLE 6
GALNE 6
GALAN 6
GARDE 6
GASER 6
GASTA 6
GALER 6
GANDA 6
GARES 6
GANER 6
GAIDA 6
GASSA 6
GANET 6
GARET 6
GARNA 6
GARM 6
GAMA 6
GANG 6
GAGN 6
GAFL 6
GAME 6
GAGA 6
GAGE 6
GANTA 6
GASSE 6
GALDR 6
GALTE 6
GASEL 6
GASET 6
GALEI 6
GARER 6
GANTE 6
GALES 6
GATER 6
GALLA 6
GANEN 6
GAGT 6
GAIDE 6
GALEN 6
GALET 6
GATEN 6
GASEN 6
GANDE 6
GARTE 6
GARNI 6
GASES 6
GAG 5
GALT 5
GAM 5
GANT 5
GADD 5
GART 5
GANA 5
GALL 5
GALA 5
GATE 5
GARN 5
GASS 5
GAST 5
GALD 5
GARE 5
GARD 5
GANE 5
GATA 5
GATT 5
GAID 5
GASE 5
GARA 5
GALE 5
GAND 5
GASA 5
GAS 4
GAL 4
GAN 4
GAR 4

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
CONGA 16
BYGGA 15
HYGGA 14
UHUGA 14
VUGGA 13
BYGA 13
PUGGA 13
BØLGA 13
RYGGA 12
PUNGA 12
BAUGA 12
TYGGA 12
LJUGA 12
HUGGA 12
GYNGA 12
PUGA 11
YOGA 11
MUGGA 11
LYNGA 11
VOGGA 11
JUGA 11
DYNGA 11
GUGGA 11
FØLGA 11
HAUGA 11
GA 11
TYNGA 11
JOGGA 11
IHUGA 11
FJOGA 11
BUGA 11
PLOGA 10
SØRGA 10
PIGGA 10
VIGGA 10
SJOGA 10
KNUGA 10
NUGGA 10
VAGGA 10
BORGA 10
KVEGA 10
HOGGA 10
DUGGA 10
SUGGA 10
RUGGA 10
SMUGA 10
HUGA 10
YNGA 10
LUGGA 10
KVIGA 10
BONGA 10
DRØGA 10
LØSGA 10
VALGA 9
BOGA 9
HORGA 9
SJAGA 9
ÅINGA 9
RUNGA 9
TUNGA 9
VERGA 9
LAUGA 9
PLAGA 9
BERGA 9
BANGA 9
PANGA 9
UGGA 9
SVAGA 9
FUGA 9
PREGA 9
DUNGA 9
VINGA 9
MUGA 9
TRUGA 9
AVGA 8
LOGGA 8
BEGA 8
SUGA 8
JAGA 8
FORGA 8
HELGA 8
RUGA 8
MEGGA 8
DOGGA 8
HANGA 8
HENGA 8
KNOGA 8
UTGA 8
GA 8
GA 8
FLOGA 8
JEGA 8
MAGGA 8
GIGGA 8
KORGA 8
FREGA 7
SAGGA 7
LIGGA 7
NAGGA 7
TAGGA 7
FANGA 7
FEIGA 7
LEGGA 7
SIGGA 7
SORGA 7
KNEGA 7
KLAGA 7
DEGGA 7
RIGGA 7
FRIGA 7
HIGA 7
FOGA 7
DROGA 7
LONGA 7
KINGA 7
LAGGA 7
MENGA 7
OMGA 7
MANGA 7
FERGA 7
GANGA 7
DIGGA 7
KRAGA 7
TORGA 7
TIGGA 7
DORGA 7
FENGA 7
KRIGA 7
FARGA 7
MEDGA 7
FLAGA 7
RONGA 7
FELGA 7
STAGA 6
DRAGA 6
SENGA 6
SNAGA 6
INNGA 6
SAIGA 6
STEGA 6
MAGA 6
EGGA 6
TREGA 6
LOGA 6
SOGA 6
ORGA 6
FAGA 6
TOGA 6
GAGA 6
TALGA 6
AGGA 6
SLAGA 6
LENGA 6
TANGA 6
TAIGA 6
LANGA 6
TERGA 6
RINGA 6
TILGA 6
TINGA 6
RANGA 6
MIGA 6
ARGA 5
SAGA 5
LEGA 5
DAGA 5
TEGA 5
ELGA 5
LAGA 5
RAGA 5
NAGA 5
RIGA 5
LIGA 5
EIGA 5
ANGA 5
INGA 5
SIGA 5
ENGA 5
AGA 4

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok