GARN i Scrabble - ordspill.com

GARN i Scrabble

GARN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AGNR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2A1R1N1

Ved å legge til én bokstav til GARN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GÆRNA 11
RYGNA 11
GRYNA 11
VRANG 9
GNAUR 9
RUNGA 9
PRANG 9
NURAG 9
GNURA 9
GRÅNA 9
ANGÅR 9
AGNOR 7
ORGAN 7
RONGA 7
ROGNA 7
ARGON 7
GARNE 6
RANGL 6
RANGT 6
RINGA 6
REGNA 6
RAING 6
ANGIR 6
ANGER 6
SANGR 6
TRANG 6
RANGE 6
ANGRE 6
RAGNE 6
RAGEN 6
GARNI 6
NAGER 6
DRAGN 6
GRINA 6
GRENA 6
GRANT 6
GRAND 6
GRAIN 6
GANER 6
GAREN 6
AGNER 6

Ord som starter på GARN

OrdPoeng
GARNISONSBYENE 24
GARNISONSBYER 23
GARNISONSBYEN 23
GARNBUTIKKENE 22
GARNPRØVENE 22
GARNBØTINGENE 22
GARNISONSSJEFER 21
GARNBUTIKKEN 21
GARNBUTIKKER 21
GARNBØTINGER 21
GARNISONSBY 21
GARNBØTINGEN 21
GARNFABRIKKENE 21
GARNPRØVER 21
GARNISONSSJEFEN 21
GARNPRØVEN 21
GARNPRØVA 20
GARNBØTINGA 20
GARNFABRIKKEN 20
GARNPRØVE 20
GARNFABRIKKER 20
GARNBØTING 19
GARNBUTIKK 19
GARNISONSPREST 19
GARNISONSSJEF 19
GARNVINDINGENE 19
GARNISONSKIRKER 19
GARNISONSKIRKEN 19
GARNBRUKENE 19
GARNLØKKENE 18
GARNSØKKENE 18
GARNISONSKIRKE 18
GARNFABRIKK 18
GARNISONSKIRKA 18
GARNBUNTENE 18
GARNBOMMENE 18
GARNBLÅSENE 18
GARNHESPELEN 18
GARNVINDINGER 18
GARNVINDINGEN 18
GARNNUMMERET 18
GARNBRUKET 18
GARNHESPLENE 18
GARNBÅTENE 17
GARNBUNTEN 17
GARNBUNTER 17
GARNLØKKER 17
GARNBOMMEN 17
GARNBLÅSEN 17
GARNSØKKET 17
GARNBOMMER 17
GARNBRUKA 17
GARNBLÅSER 17
GARNSØKKER 17
GARNHESPENE 17
GARNITYRENE 17
GARNDUKKENE 17
GARNLØKKEN 17
GARNHESPLER 17
GARNVINDINGA 17
GARNITYRET 16
GARNHESPEL 16
GARNBINDEREN 16
GARNSETTINGENE 16
GARNBINDERNE 16
GARNSPILLENE 16
GARNSETNINGENE 16
GARNHESPER 16
GARNVINDING 16
GARNDUKKER 16
GARNDUSKENE 16
GARNDUKKEN 16
GARNHESPEN 16
GARNISONERENDE 16
GARNNUMRENE 16
GARNITYRER 16
GARNNØSTENE 16
GARNFANGSTENE 16
GARNNUMMER 16
GARNLØKKE 16
GARNLØKKA 16
GARNBRUK 16
GARNBLÅSE 16
GARNSØKKE 16
GARNBÅTER 16
GARNSØKKA 16
GARNBÅTEN 16
GARNBLÅSA 16
GARNDUSKEN 15
GARNMÅLENE 15
GARNDUKKE 15
GARNFISKERNE 15
GARNVINDENE 15
GARNRULLENE 15
GARNSPILLET 15
GARNDOKKENE 15
GARNBINDERE 15
GARNNØSTET 15
GARNSKOTTENE 15
GARNDUSKER 15
GARNNØSTER 15
GARNKAGGENE 15
GARNHESPA 15
GARNBUNT 15
GARNSETNINGER 15
GARNSETTINGER 15
GARNHESPE 15
GARNSETNINGEN 15
GARNSETTINGEN 15
GARNFISKEREN 15
GARNFANGSTEN 15
GARNITYRA 15
GARNFANGSTER 15
GARNDUKKA 15
GARNFISKENE 14
GARNBÅT 14
GARNKAGGEN 14
GARNISONERTE 14
GARNDOKKER 14
GARNSPILLA 14
GARNFISKERE 14
GARNMÅLET 14
GARNERINGENE 14
GARNSKOTTET 14
GARNVINDEN 14
GARNMASKENE 14
GARNITYR 14
GARNISONERER 14
GARNSETTINGA 14
GARNISONERES 14
GARNLENGDENE 14
GARNSETNINGA 14
GARNNUMRE 14
GARNKAGGER 14
GARNRULLER 14
GARNVINDER 14
GARNBINDER 14
GARNVASENE 14
GARNNÅLENE 14
GARNNØSTE 14
GARNNUMRA 14
GARNDOKKEN 14
GARNVARENE 14
GARNNØSTA 14
GARNRULLEN 14
GARNVINDA 13
GARNDUSK 13
GARNMENNENE 13
GARNERINGEN 13
GARNISONERE 13
GARNLENGDEN 13
GARNSETNING 13
GARNMÅLA 13
GARNSETTING 13
GARNVINDE 13
GARNISONENE 13
GARNERINGER 13
GARNSPILL 13
GARNLENGDER 13
GARNVASEN 13
GARNDOKKA 13
GARNNÅLEN 13
GARNISONERT 13
GARNSKADENE 13
GARNLENKENE 13
GARNFISKET 13
GARNFISKER 13
GARNÅTENE 13
GARNBOM 13
GARNMASKEN 13
GARNNÅLER 13
GARNVASER 13
GARNDOKKE 13
GARNKAGGA 13
GARNMASKER 13
GARNVARER 13
GARNVAREN 13
GARNKAGGE 13
GARNSKOTTA 13
GARNFANGST 13
GARNMASKA 12
GARNÅTER 12
GARNISONER 12
GARNLENKER 12
GARNLAGENE 12
GARNVARA 12
GARNFISKE 12
GARNVASE 12
GARNISONEN 12
GARNLENGDA 12
GARNSKADEN 12
GARNLENGDE 12
GARNÅTEN 12
GARNSKADER 12
GARNKARENE 12
GARNMÅL 12
GARNERINGA 12
GARNSILDENE 12
GARNÅTET 12
GARNSETTENE 12
GARNMANNEN 12
GARNFISKA 12
GARNNÅLA 12
GARNMASKE 12
GARNLENKEN 12
GARNVARE 12
GARNSKOTT 12
GARNRULL 12
GARNERING 11
GARNKARER 11
GARNÅTE 11
GARNÅTA 11
GARNLAGET 11
GARNNÅL 11
GARNSKADE 11
GARNLENKA 11
GARNSILDEN 11
GARNINGEN 11
GARNSILDER 11
GARNLENKE 11
GARNERENDE 11
GARNSETTET 11
GARNKAREN 11
GARNSILDA 10
GARNMENN 10
GARNSETTA 10
GARNMANN 10
GARNILENE 10
GARNINGA 10
GARNLAGA 10
GARNISON 10
GARNLENK 10
GARNING 9
GARNSETT 9
GARNILEN 9
GARNLAG 9
GARNSILD 9
GARNERES 9
GARNERER 9
GARNILER 9
GARNENDE 9
GARNERTE 9
GARNKAR 9
GARNERT 8
GARNERE 8
GARNEDE 8
GARNETE 8
GARNENE 8
GARNILE 8
GARNER 7
GARNET 7
GARNES 7
GARNI 6
GARNE 6
GARNA 6

Ord som slutter med GARN

OrdPoeng
BOUCLEGARN 27
CHENILLEGARN 24
BOMULLSGARN 20
BAYKOGARN 20
STOPPEGARN 18
KASJMIRGARN 17
MOULINEGARN 17
KREPPGARN 17
AKRYLGARN 16
SEFYRGARN 16
FLYTEGARN 16
PUSSEGARN 16
VARPGARN 15
BUNNGARN 15
BRODERGARN 15
GJEDDEGARN 15
HÆLGARN 15
LYSEGARN 14
SLYEGARN 14
EFFEKTGARN 14
STRYGARN 14
FLAMMEGARN 14
STRIKKEGARN 14
FLANELLSGARN 14
POLERGARN 14
PERLEGARN 13
TVINNGARN 13
ANGORAGARN 13
JAGEGARN 13
VEFTGARN 13
RYEGARN 13
BOTNGARN 13
MULEGARN 13
SMÅGARN 12
AUREGARN 12
FISKEGARN 12
GRÅGARN 12
DRIVGARN 12
LAKSEGARN 11
TROLLGARN 11
FILETGARN 11
GODTGARN 11
VARGARN 11
ULLGARN 11
FORGARN 10
KAMGARN 10
STORGARN 10
RENNEGARN 10
ONDEGARN 10
DRAGGARN 10
FILTGARN 10
SEGLGARN 10
SILDEGARN 10
EISENGARN 10
LEDEGARN 9
LANDGARN 9
LIKGARN 9
NATTGARN 9
SEILGARN 9
SEIGARN 8
LINGARN 8
ISGARN 7
RAGARN 7

Bøyningsformer av GARN

Lignende ord av GARN

Anagram av GARN

For mer informasjon om ordet GARN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GARN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok