GATE i Scrabble - ordspill.com

GATE i Scrabble

GATE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2A1T1E1

Ved å legge til én bokstav til GATE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPTE 9
GJETA 9
GAUET 9
JAGET 9
GAPET 9
MAGET 7
FAGET 7
GAMET 7
AGENT 6
LAGTE 6
LEGAT 6
NAGET 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGNE 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
LAGET 6
GEITA 6
GRATE 6
GALTE 6
AGNET 6
ANGET 6
ARGET 6
DAGET 6
EGALT 6
GALET 6
GANET 6
AGERT 6
GANTE 6
GARET 6
GARTE 6
GASET 6
GATEN 6
GATER 6
TREGA 6

Ord som starter på GATE

OrdPoeng
GATEOPPTØYENE 30
GATEOPPTØYER 29
GATEOPPLØPENE 28
GATEOPPLØPET 27
GATEKJØKKENMAT 26
GATEOPPLØPA 26
GATEBRUKSPLANER 26
GATEBRUKSPLANEN 26
GATEBELYSNINGEN 25
GATEKJØKKENENE 25
GATEOPPLØP 25
GATEBELYSNINGER 25
GATEBRUKSPLAN 24
GATEBELYSNINGA 24
GATEPATRULJENE 24
GATEKJØKKENER 24
GATEKJØKKENET 24
GATEBELYSNING 23
GATEULYKKENE 23
GATEKJØKKENA 23
GATEPATRULJEN 23
GATEPATRULJER 23
GATEPROSTITUERT 23
GATESTUBBENE 22
GATEPATRULJE 22
GATEHJØRNENE 22
GATEKJØKKEN 22
GATEULYKKER 22
GATEULYKKEN 22
GATEULYKKE 21
GATEMUSIKANTENE 21
GATEHJØRNET 21
GATEKULTURENE 21
GATESTUBBEN 21
GATEMILJØENE 21
GATEHJØRNER 21
GATESTUBBER 21
GATEULYKKA 21
GATESLAGSMÅLENE 21
GATEHJØRNE 20
GATESPRÅKENE 20
GATEKULTURER 20
GATEMILJØER 20
GATEHJØRNA 20
GATEMILJØET 20
GATEKULTUREN 20
GATESPERRINGENE 20
GATESLAGSMÅLET 20
GATEMUSIKANTEN 20
GATEMUSIKANTER 20
GATEJUSTISENE 20
GATEJUSTISER 19
GATELØPEREN 19
GATEMILJØA 19
GATEREINHOLDENE 19
GATESPERRINGER 19
GATESPERRINGEN 19
GATESLAGSMÅLA 19
GATESTUBB 19
GATESPRÅKET 19
GATEBELEGGENE 19
GATEBRÅKENE 19
GATELØPERNE 19
GATEKRYSSENE 19
GATEJUSTISEN 19
GATEKULTUR 18
GATEBELEGGET 18
GATESPRÅKA 18
GATENUMMERET 18
GATEOMRÅDENE 18
GATESLAGSMÅL 18
GATELØPENE 18
GATETRAFIKKENE 18
GATEREINHOLDET 18
GATELYKTENE 18
GATEKRYSSET 18
GATERENHOLDENE 18
GATESPERRINGA 18
GATEUORDENENE 18
GATEFYLLENE 18
GATEMUSIKANT 18
GATENIVÅENE 18
GATELØPERE 18
GATEBRÅKET 18
GATEMILJØ 18
GATEBRÅKA 17
GATERENHOLDET 17
GATEOMRÅDET 17
GATELØPER 17
GATEOMRÅDER 17
GATELYKTEN 17
GATETRAFIKKER 17
GATELØPET 17
GATEFYLLER 17
GATEREINHOLDA 17
GATEBELEGGA 17
GATEJUSTIS 17
GATESPERRING 17
GATEKAMPENE 17
GATETRAFIKKEN 17
GATEKRYSSA 17
GATESPRÅK 17
GATENIVÅET 17
GATELYKTER 17
GATEFYLLEN 17
GATEUORDENER 17
GATENIVÅER 17
GATEGRUNNENE 17
GATEUORDENEN 17
GATEKAMPER 16
GATEGUTTENE 16
GATELYSENE 16
GATEOMRÅDE 16
GATEKRYSS 16
GATEFYLLA 16
GATEBELEGG 16
GATEKAMPEN 16
GATERENHOLDA 16
GATEBERMENE 16
GATEGRUNNEN 16
GATENIVÅA 16
GATEVOLDENE 16
GATEGRUNNER 16
GATEOMRÅDA 16
GATEPARTIENE 16
GATEREINHOLD 16
GATEPARADENE 16
GATELØPA 16
GATENUMRENE 16
GATELYKTA 16
GATEBRÅK 16
GATENUMMER 16
GATEPARTIER 15
GATETRAFIKK 15
GATEBILDENE 15
GATERENHOLD 15
GATEPARTIET 15
GATEPARADER 15
GATENAVNENE 15
GATEGUTTEN 15
GATEHANDLENE 15
GATELEGEMENE 15
GATEPLANENE 15
GATEJENTENE 15
GATEPARADEN 15
GATELYSET 15
GATEHANDELEN 15
GATEVOLDER 15
GATEUORDEN 15
GATEPIKENE 15
GATEVOLDEN 15
GATEBERMER 15
GATELYKT 15
GATEUROENE 15
GATEFYLL 15
GATEGUTTER 15
GATEDØRENE 15
GATEBERMEN 15
GATELØP 15
GATENIVÅ 15
GATEVISENE 14
GATEBILDET 14
GATEPLANET 14
GATEKAMP 14
GATELEGEMET 14
GATESANGERNE 14
GATESLANGENE 14
GATEBERME 14
GATEPARTIA 14
GATENAVNET 14
GATELIVENE 14
GATEPIKEN 14
GATEDØREN 14
GATEPARADE 14
GATEBILDER 14
GATEUROER 14
GATETUNENE 14
GATEJENTEN 14
GATENUMRE 14
GATEUROEN 14
GATEPLANER 14
GATEGRUNN 14
GATELYSA 14
GATESELGERNE 14
GATEBARNET 14
GATEKRIGENE 14
GATESKILTENE 14
GATELEGEMER 14
GATENUMRA 14
GATEDØRER 14
GATESANGEREN 14
GATEFASADENE 14
GATEJENTER 14
GATEPIKER 14
GATEHANDLER 14
GATESELGEREN 14
GATEPLANEN 14
GATEBARNA 13
GATETUNET 13
GATESTEINENE 13
GATEPIKA 13
GATETEATRENE 13
GATEPLANA 13
GATELIVET 13
GATEGUTT 13
GATEUROA 13
GATETEATERET 13
GATEVISEN 13
GATELYS 13
GATEPIKE 13
GATEDØRA 13
GATEVOLD 13
GATESLANGER 13
GATESANGERE 13
GATEHANDEL 13
GATESLANGEN 13
GATESELGERE 13
GATEFESTENE 13
GATEFASADEN 13
GATEKRIGER 13
GATENAVNA 13
GATELEGEME 13
GATEBILDE 13
GATEFEIEREN 13
GATESLAGENE 13
GATEJENTA 13
GATELEGEMA 13
GATEFEIERNE 13
GATESKILTER 13
GATESALGENE 13
GATEFASADER 13
GATEPARTI 13
GATEVISER 13
GATEKRIGEN 13
GATEBILDA 13
GATESKILTET 13
GATEJENTE 13
GATEVISE 12
GATELIVA 12
GATEFESTEN 12
GATEPLAN 12
GATEFESTER 12
GATESALGET 12
GATEVISA 12
GATESKILTA 12
GATEBARN 12
GATEFEIERE 12
GATESANGER 12
GATENAVN 12
GATETUNA 12
GATEFASADE 12
GATEDØR 12
GATESLAGET 12
GATESTEINEN 12
GATENETTENE 12
GATERITTENE 12
GATETEATRET 12
GATEURO 12
GATESELGER 12
GATESTEINER 12
GATESLAGA 11
GATENETTET 11
GATELANGS 11
GATESALGA 11
GATETEATER 11
GATEKRIG 11
GATESKILT 11
GATETUN 11
GATESIDENE 11
GATERITTET 11
GATETEATRE 11
GATESLANG 11
GATETEATRA 11
GATELIV 11
GATEFEIER 11
GATESLAG 10
GATESIDEN 10
GATESALG 10
GATEFEST 10
GATESIDER 10
GATENETTA 10
GATESTEIN 10
GATERITTA 10
GATESIDE 9
GATERITT 9
GATENETT 9
GATESIDA 9
GATENE 7
GATER 6
GATEN 6

Ord som slutter med GATE

OrdPoeng
HOVEDSTADSGATE 21
KOLLEKTIVGATE 20
JERNBANEGATE 19
PARALLELLGATE 17
SENTRUMSGATE 17
HOVEDGATE 16
HAVNEGATE 15
BOLIGGATE 15
BYGATE 15
JULEGATE 15
KABELGATE 14
PARADEGATE 14
BRANNGATE 13
HANDLEGATE 13
OBLIGATE 13
BLINDGATE 13
TVERRGATE 13
NABOGATE 13
KRAFTGATE 12
GRENSEGATE 12
RØRGATE 12
SMÅGATE 12
BAKGATE 12
GATE 11
RINGGATE 10
UTGATE 10
SIDEGATE 9

Lignende ord av GATE

Anagram av GATE

For mer informasjon om ordet GATE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GATE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok