GATE i Scrabble - ordspill.com

GATE i Scrabble

GATE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2A1T1E1

Ved å legge til én bokstav til GATE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPTE 9
GJETA 9
GAUET 9
JAGET 9
GAPET 9
MAGET 7
FAGET 7
GAMET 7
AGENT 6
LAGTE 6
LEGAT 6
NAGET 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGNE 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
LAGET 6
GEITA 6
GRATE 6
GALTE 6
AGNET 6
ANGET 6
ARGET 6
DAGET 6
EGALT 6
GALET 6
GANET 6
AGERT 6
GANTE 6
GARET 6
GARTE 6
GASET 6
GATEN 6
GATER 6
TREGA 6

Ord som starter på GATE

OrdPoeng
GATEOPPTØYENE 30
GATEOPPTØYER 29
GATEOPPLØPENE 28
GATEOPPLØPET 27
GATEBRUKSPLANER 26
GATEBRUKSPLANEN 26
GATEOPPLØPA 26
GATEKJØKKENMAT 26
GATEOPPLØP 25
GATEBELYSNINGER 25
GATEKJØKKENENE 25
GATEBELYSNINGEN 25
GATEBRUKSPLAN 24
GATEBELYSNINGA 24
GATEKJØKKENET 24
GATEKJØKKENER 24
GATEPATRULJENE 24
GATEPATRULJEN 23
GATEKJØKKENA 23
GATEPROSTITUERT 23
GATEBELYSNING 23
GATEPATRULJER 23
GATEULYKKENE 23
GATEKJØKKEN 22
GATEULYKKEN 22
GATESTUBBENE 22
GATEULYKKER 22
GATEPATRULJE 22
GATEHJØRNENE 22
GATEKULTURENE 21
GATEULYKKE 21
GATESTUBBER 21
GATEMUSIKANTENE 21
GATESTUBBEN 21
GATEHJØRNER 21
GATEULYKKA 21
GATEMILJØENE 21
GATESLAGSMÅLENE 21
GATEHJØRNET 21
GATESPERRINGENE 20
GATEJUSTISENE 20
GATEMILJØER 20
GATEMILJØET 20
GATEKULTUREN 20
GATEMUSIKANTER 20
GATESLAGSMÅLET 20
GATEHJØRNE 20
GATEKULTURER 20
GATEMUSIKANTEN 20
GATEHJØRNA 20
GATESPRÅKENE 20
GATELØPEREN 19
GATEJUSTISER 19
GATEBELEGGENE 19
GATELØPERNE 19
GATESLAGSMÅLA 19
GATESTUBB 19
GATEJUSTISEN 19
GATEREINHOLDENE 19
GATEBRÅKENE 19
GATESPRÅKET 19
GATEKRYSSENE 19
GATESPERRINGER 19
GATESPERRINGEN 19
GATEMILJØA 19
GATEKRYSSET 18
GATELØPENE 18
GATEKULTUR 18
GATELYKTENE 18
GATEUORDENENE 18
GATELØPERE 18
GATESPERRINGA 18
GATENUMMERET 18
GATEFYLLENE 18
GATESPRÅKA 18
GATEBRÅKET 18
GATENIVÅENE 18
GATEMILJØ 18
GATEREINHOLDET 18
GATEOMRÅDENE 18
GATERENHOLDENE 18
GATETRAFIKKENE 18
GATESLAGSMÅL 18
GATEBELEGGET 18
GATEMUSIKANT 18
GATELYKTER 17
GATEBELEGGA 17
GATEJUSTIS 17
GATENIVÅET 17
GATELØPER 17
GATEUORDENER 17
GATEUORDENEN 17
GATEFYLLEN 17
GATESPERRING 17
GATERENHOLDET 17
GATEREINHOLDA 17
GATELØPET 17
GATEOMRÅDET 17
GATESPRÅK 17
GATEGRUNNENE 17
GATEFYLLER 17
GATEOMRÅDER 17
GATENIVÅER 17
GATETRAFIKKEN 17
GATEKRYSSA 17
GATEKAMPENE 17
GATELYKTEN 17
GATETRAFIKKER 17
GATEBRÅKA 17
GATERENHOLDA 16
GATEPARADENE 16
GATEGRUNNEN 16
GATEGRUNNER 16
GATENUMRENE 16
GATELYKTA 16
GATEBRÅK 16
GATEVOLDENE 16
GATEOMRÅDE 16
GATEGUTTENE 16
GATENUMMER 16
GATEKRYSS 16
GATENIVÅA 16
GATELØPA 16
GATEREINHOLD 16
GATEBERMENE 16
GATEPARTIENE 16
GATEKAMPER 16
GATELYSENE 16
GATEFYLLA 16
GATEKAMPEN 16
GATEBELEGG 16
GATEOMRÅDA 16
GATEDØRENE 15
GATEBERMEN 15
GATEJENTENE 15
GATEGUTTEN 15
GATEUORDEN 15
GATEPARTIET 15
GATELØP 15
GATENIVÅ 15
GATELYKT 15
GATEFYLL 15
GATELYSET 15
GATEHANDLENE 15
GATELEGEMENE 15
GATENAVNENE 15
GATEBILDENE 15
GATEPIKENE 15
GATETRAFIKK 15
GATEVOLDEN 15
GATEBERMER 15
GATEGUTTER 15
GATEVOLDER 15
GATEHANDELEN 15
GATEPARADER 15
GATEPARADEN 15
GATEUROENE 15
GATEPARTIER 15
GATERENHOLD 15
GATEPLANENE 15
GATELEGEMER 14
GATELEGEMET 14
GATEHANDLER 14
GATESKILTENE 14
GATESELGEREN 14
GATEFASADENE 14
GATESLANGENE 14
GATESANGEREN 14
GATEKRIGENE 14
GATEJENTEN 14
GATEDØREN 14
GATELYSA 14
GATEBILDER 14
GATEDØRER 14
GATEUROEN 14
GATEPLANET 14
GATEPARADE 14
GATELIVENE 14
GATENUMRA 14
GATENUMRE 14
GATEPIKEN 14
GATEGRUNN 14
GATEPIKER 14
GATEUROER 14
GATEBERME 14
GATETUNENE 14
GATEPARTIA 14
GATENAVNET 14
GATEKAMP 14
GATESELGERNE 14
GATEVISENE 14
GATEBILDET 14
GATEPLANEN 14
GATEJENTER 14
GATEBARNET 14
GATEPLANER 14
GATESANGERNE 14
GATELYS 13
GATEBARNA 13
GATELIVET 13
GATETUNET 13
GATEPIKE 13
GATEVISEN 13
GATEDØRA 13
GATESTEINENE 13
GATEPLANA 13
GATEVOLD 13
GATEGUTT 13
GATETEATRENE 13
GATEUROA 13
GATEPIKA 13
GATEBILDA 13
GATESALGENE 13
GATEVISER 13
GATESLANGER 13
GATESKILTET 13
GATELEGEME 13
GATEHANDEL 13
GATESELGERE 13
GATEFESTENE 13
GATEFASADEN 13
GATELEGEMA 13
GATESANGERE 13
GATEFEIEREN 13
GATESLAGENE 13
GATEJENTA 13
GATETEATERET 13
GATEKRIGEN 13
GATEFEIERNE 13
GATESKILTER 13
GATEPARTI 13
GATESLANGEN 13
GATEFASADER 13
GATEJENTE 13
GATENAVNA 13
GATEBILDE 13
GATEKRIGER 13
GATESLAGET 12
GATERITTENE 12
GATEFASADE 12
GATEVISA 12
GATEVISE 12
GATEBARN 12
GATETUNA 12
GATELIVA 12
GATETEATRET 12
GATEPLAN 12
GATEURO 12
GATESALGET 12
GATESELGER 12
GATEFESTEN 12
GATENAVN 12
GATEFESTER 12
GATESTEINER 12
GATEFEIERE 12
GATENETTENE 12
GATESTEINEN 12
GATESKILTA 12
GATEDØR 12
GATESANGER 12
GATESLAGA 11
GATEKRIG 11
GATESIDENE 11
GATEFEIER 11
GATESKILT 11
GATETEATRE 11
GATELANGS 11
GATESALGA 11
GATETEATER 11
GATELIV 11
GATETUN 11
GATESLANG 11
GATENETTET 11
GATERITTET 11
GATETEATRA 11
GATESALG 10
GATESLAG 10
GATESIDEN 10
GATEFEST 10
GATERITTA 10
GATESTEIN 10
GATENETTA 10
GATESIDER 10
GATERITT 9
GATESIDE 9
GATENETT 9
GATESIDA 9
GATENE 7
GATER 6
GATEN 6

Ord som slutter med GATE

OrdPoeng
HOVEDSTADSGATE 21
KOLLEKTIVGATE 20
JERNBANEGATE 19
PARALLELLGATE 17
SENTRUMSGATE 17
HOVEDGATE 16
HAVNEGATE 15
BOLIGGATE 15
BYGATE 15
JULEGATE 15
PARADEGATE 14
KABELGATE 14
BRANNGATE 13
NABOGATE 13
BLINDGATE 13
TVERRGATE 13
OBLIGATE 13
HANDLEGATE 13
KRAFTGATE 12
GRENSEGATE 12
RØRGATE 12
SMÅGATE 12
BAKGATE 12
GATE 11
RINGGATE 10
UTGATE 10
SIDEGATE 9

Lignende ord av GATE

Anagram av GATE

For mer informasjon om ordet GATE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GATE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok