GATE i Scrabble - ordspill.com

GATE i Scrabble

GATE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2A1T1E1

Ved å legge til én bokstav til GATE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAGET 9
GAPET 9
TVAGE 9
GAUTE 9
GAUET 9
GAPTE 9
JAGET 9
FAGET 7
MAGET 7
GAMET 7
NEGAT 6
RAGET 6
SAGET 6
SAGTE 6
STAGE 6
STEGA 6
TAGEN 6
TAGNE 6
TAGER 6
TALGE 6
TANGE 6
TEGLA 6
TEGNA 6
TERGA 6
TREGA 6
AGNET 6
NAGET 6
LEGAT 6
GALET 6
GARTE 6
GALTE 6
GANET 6
GANTE 6
EGALT 6
DAGET 6
GARET 6
GASET 6
LAGTE 6
GATEN 6
GATER 6
ARGET 6
ANGET 6
GEITA 6
AGERT 6
LAGET 6
AGENT 6

Ord som starter på GATE

OrdPoeng
GATEOPPTØYER 29
GATEOPPLØPET 27
GATEOPPLØPA 26
GATEOPPLØP 25
GATEULYKKENE 23
GATEKJØKKENA 23
GATEULYKKEN 22
GATESTUBBENE 22
GATEHJØRNENE 22
GATEKJØKKEN 22
GATEPATRULJE 22
GATEULYKKER 22
GATESCENENE 21
GATESTUBBEN 21
GATEMILJØENE 21
GATEULYKKE 21
GATEHJØRNET 21
GATEULYKKA 21
GATESTUBBER 21
GATEHJØRNER 21
GATEHJØRNA 20
GATEKULTUREN 20
GATESCENEN 20
GATEMILJØER 20
GATEKULTURER 20
GATEHJØRNE 20
GATESCENER 20
GATESPRÅKENE 20
GATEMILJØET 20
GATESCENE 19
GATELØPERNE 19
GATEBRÅKENE 19
GATEJUSTISEN 19
GATELØPEREN 19
GATEMILJØA 19
GATESTUBB 19
GATEKRYSSENE 19
GATESPRÅKET 19
GATEJUSTISER 19
GATEBELEGGET 18
GATEFYLLENE 18
GATENIVÅENE 18
GATEMILJØ 18
GATEKRYSSET 18
GATEKULTUR 18
GATELØPERE 18
GATELYKTENE 18
GATEMUSIKANT 18
GATESLAGSMÅL 18
GATEOMRÅDENE 18
GATEBRÅKET 18
GATENUMMERET 18
GATELØPENE 18
GATESPRÅKA 18
GATELYKTEN 17
GATELØPET 17
GATESPRÅK 17
GATEFYLLER 17
GATEJUSTIS 17
GATEKRYSSA 17
GATELØPER 17
GATEBRÅKA 17
GATEFYLLEN 17
GATEUORDENEN 17
GATEBELEGGA 17
GATENIVÅET 17
GATEKAMPENE 17
GATENIVÅER 17
GATEOMRÅDET 17
GATEGRUNNENE 17
GATEUORDENER 17
GATESPERRING 17
GATELYKTER 17
GATEOMRÅDER 17
GATEPARADENE 16
GATEBELEGG 16
GATEPOETENE 16
GATEBRÅK 16
GATENUMMER 16
GATENUMRENE 16
GATEREINHOLD 16
GATEVOLDENE 16
GATERENHOLDA 16
GATEBERMENE 16
GATELYSENE 16
GATEOMRÅDA 16
GATEPARTIENE 16
GATELØPA 16
GATELYKTA 16
GATEPORTENE 16
GATEGRUNNER 16
GATEFYLLA 16
GATEKAMPEN 16
GATEKUNSTEN 16
GATEKAMPER 16
GATEOMRÅDE 16
GATENIVÅA 16
GATEGUTTENE 16
GATEGRUNNEN 16
GATEKRYSS 16
GATEPORTEN 15
GATEROMMENE 15
GATEPARADER 15
GATEGUTTEN 15
GATEPOETEN 15
GATEPARTIER 15
GATEUORDEN 15
GATEBERMEN 15
GATEPIKENE 15
GATEUNGENE 15
GATEBODENE 15
GATEBILDENE 15
GATEVOLDER 15
GATETRAFIKK 15
GATEJENTENE 15
GATENAVNENE 15
GATEPORTER 15
GATEPARADEN 15
GATEGUTTER 15
GATEPOETER 15
GATEBERMER 15
GATEVERDIEN 15
GATEPLANENE 15
GATEPARTIET 15
GATELYKT 15
GATEHANDLENE 15
GATELEGEMENE 15
GATERENHOLD 15
GATEDØRENE 15
GATELYSET 15
GATEVOLDEN 15
GATEBARNENE 15
GATELØP 15
GATEHANDELEN 15
GATEFYLL 15
GATENIVÅ 15
GATEPLANET 14
GATEPIKEN 14
GATEBILDER 14
GATEBARNET 14
GATEPARADE 14
GATEBILDET 14
GATEBODEN 14
GATEGRUNN 14
GATEJENTER 14
GATEDØRER 14
GATEBERME 14
GATEKAMP 14
GATENUMRE 14
GATELEGEMER 14
GATEUROEN 14
GATESELGERNE 14
GATESELGEREN 14
GATESANGEREN 14
GATELEGEMET 14
GATESANGERNE 14
GATELYSA 14
GATESLANGENE 14
GATEHANDLER 14
GATESKILTENE 14
GATEKRIGENE 14
GATEPLANER 14
GATEUNGEN 14
GATEFASADENE 14
GATEVISENE 14
GATEBILENE 14
GATEBODER 14
GATENAVNET 14
GATEUNGER 14
GATEJENTEN 14
GATEPARTIA 14
GATEPIKER 14
GATENUMRA 14
GATEKUNST 14
GATEDØREN 14
GATEROMMET 14
GATEPLANEN 14
GATEPRISEN 14
GATETUNENE 14
GATESLANGER 13
GATEPIKA 13
GATEDØRA 13
GATESKILTET 13
GATEVOLD 13
GATEUROA 13
GATESTEINENE 13
GATEJENTA 13
GATEFEIEREN 13
GATEKATTENE 13
GATEPOET 13
GATESLANGEN 13
GATEFASADER 13
GATEGUTT 13
GATEPORT 13
GATEUNGE 13
GATESANGENE 13
GATETEATRENE 13
GATELYS 13
GATEKRIGEN 13
GATEPARTI 13
GATEBILER 13
GATEPIKE 13
GATENAVNA 13
GATEVISER 13
GATESELGERE 13
GATEBILDE 13
GATETEATERET 13
GATEBILEN 13
GATEROMMA 13
GATEVERDI 13
GATEBILDA 13
GATEKRIGER 13
GATEFASADEN 13
GATETUNET 13
GATESALGENE 13
GATEURENE 13
GATEJENTE 13
GATESANGERE 13
GATELEGEME 13
GATELIVET 13
GATESKILTER 13
GATESLAGENE 13
GATEFEIERNE 13
GATEPLANA 13
GATEBARNA 13
GATELEGEMA 13
GATEHANDEL 13
GATEFESTENE 13
GATEVISEN 13
GATERITTENE 12
GATETEATRET 12
GATENETTENE 12
GATESTEINER 12
GATEFESTEN 12
GATESTEINEN 12
GATEKATTEN 12
GATEURET 12
GATETUNA 12
GATEBARN 12
GATEVISA 12
GATEURO 12
GATEPLAN 12
GATEPRIS 12
GATEVISE 12
GATEDØR 12
GATEBOD 12
GATESLAGET 12
GATENAVN 12
GATESANGEN 12
GATEFEIERE 12
GATESALGET 12
GATEFESTER 12
GATESANGER 12
GATEKATTER 12
GATESKILTA 12
GATESELGER 12
GATEFASADE 12
GATEBIL 11
GATEKATTA 11
GATERITTET 11
GATEKRIG 11
GATESENENE 11
GATEURA 11
GATETEATER 11
GATENETTET 11
GATEMATEN 11
GATESLAGA 11
GATETEATRE 11
GATESIDENE 11
GATELIV 11
GATETEATRA 11
GATELANGS 11
GATESLANG 11
GATEFEIER 11
GATESKILT 11
GATESALGA 11
GATETUN 11
GATESANG 10
GATEROM 10
GATEFEST 10
GATESALG 10
GATEUR 10
GATESENER 10
GATESTEIN 10
GATESIDER 10
GATESIDEN 10
GATESLAG 10
GATERITTA 10
GATESENEN 10
GATENETTA 10
GATEKATT 10
GATESIDA 9
GATENETT 9
GATEMAT 9
GATESIDE 9
GATERITT 9
GATESENE 9
GATENE 7
GATER 6
GATEN 6

Ord som slutter med GATE

OrdPoeng
HOVEDSTADSGATE 21
KOLLEKTIVGATE 20
JERNBANEGATE 19
HØYGATE 19
PARALLELLGATE 17
SENTRUMSGATE 17
HOVEDGATE 16
JØDEGATE 16
ØVREGATE 16
BUNNGATE 15
HAVNEGATE 15
BOLIGGATE 15
JULEGATE 15
BYGATE 15
HØGGATE 15
PARADEGATE 14
SURROGATE 14
KABELGATE 14
VOLLGATE 13
NABOGATE 13
HANDLEGATE 13
BRANNGATE 13
TVERRGATE 13
BLINDGATE 13
TAVLEGATE 13
LYSGATE 13
GULLGATE 13
GRAVGATE 13
BOTNGATE 13
OBLIGATE 13
KRAFTGATE 12
HOREGATE 12
BAKGATE 12
SEKKEGATE 12
SMÅGATE 12
GRENSEGATE 12
RØRGATE 12
GATE 11
BARGATE 11
BILGATE 11
RINGGATE 10
UTGATE 10
STORGATE 10
STEINGATE 10
STALLGATE 10
SIDEGATE 9
LEIRGATE 9
TELTGATE 9
ROGATE 8
FEGATE 8

Lignende ord av GATE

Anagram av GATE

For mer informasjon om ordet GATE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GATE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok