GEL i Scrabble - ordspill.com

GEL i Scrabble

GEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGL.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1L1

Ved å legge til én bokstav til GEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYGE 10
ØGLE 9
GULE 8
BLEG 8
VELG 8
UGLE 8
BELG 8
LÅGE 8
GJEL 8
LEUG 8
HELG 7
MEGL 6
LOGE 6
GLEM 6
FELG 6
NEGL 5
SELG 5
TEGL 5
TELG 5
SEGL 5
ALGE 5
LENG 5
LEGT 5
LEGD 5
LAGE 5
IGLE 5
GLEI 5
GLED 5
GEIL 5
GALE 5
ELGA 5
EGLA 5
EGAL 5
LEGA 5

Ord som starter på GEL

OrdPoeng
GELATINPULVERNE 25
GELATINPULVERET 25
GELATINPULVERE 24
GELATINPULVERA 24
GELATINPULVER 23
GELINGSEVNENE 18
GELATINERINGENE 17
GELINGSEVNEN 17
GELINGSEVNER 17
GELEFFEKTENE 16
GELSJIKTENE 16
GELINGSEVNE 16
GELINGSEVNA 16
GELATINERINGER 16
GELATINERINGEN 16
GELEFFEKTER 15
GELATINERINGA 15
GELSJIKTET 15
GELEFFEKTEN 15
GELATINERING 14
GELSJIKTA 14
GELEIDINGENE 14
GELATINERENDE 14
GELDANNELSENE 14
GELDANNELSER 13
GELEFFEKT 13
GELEAKTIGE 13
GELSJIKT 13
GELEIDINGEN 13
GELERINGENE 13
GELEIDINGER 13
GELDANNELSEN 13
GELERINGEN 12
GELATINERER 12
GELEIDINGA 12
GELDANNELSE 12
GELERINGER 12
GELATINERTE 12
GELATINERES 12
GELEAKTIG 12
GELENDRENE 11
GELATINENE 11
GELEIDENDE 11
GELENKENE 11
GELATINERT 11
GELENDERET 11
GELATINERE 11
GELERINGA 11
GELEIDING 11
GELINGENE 11
GELATINEN 10
GELENKEN 10
GELERENDE 10
GELEDDENE 10
GELENDRET 10
GELEIDEDE 10
GELATINER 10
GELEIDETE 10
GELINGER 10
GELINGEN 10
GELENKER 10
GELERING 10
GELATINET 10
GELEDDET 9
GELEDDER 9
GELEIDET 9
GELINGA 9
GELDEREN 9
GELENDRA 9
GELEIDER 9
GELENDRE 9
GELDERNE 9
GELEIDES 9
GELATINA 9
GELENDER 9
GELENK 8
GELING 8
GELERTE 8
GELERER 8
GELDERE 8
GELEIDA 8
GELERES 8
GELATIN 8
GELEDDA 8
GELEIDE 8
GELEENE 8
GELDER 7
GELERE 7
GELERT 7
GELEEN 7
GELEDD 7
GELEER 7
GELENE 7
GELEID 7
GELER 6
GELEN 6
GELE 5

Ord som slutter med GEL

OrdPoeng
STORBYJUNGEL 28
KUNNSKAPSMANGEL 25
FOLKETRYGDREGEL 25
INNKJØPSREGEL 25
PROSEDYREREGEL 24
SJØVEGSREGEL 24
PERMISJONSREGEL 24
FRADRAGSJUNGEL 23
AVRUNDINGSREGEL 23
AKTOMYOSINGEL 23
BARNEHAGEMANGEL 23
UTSLIPPSREGEL 23
MJØLKEMANGEL 23
SJØVEISREGEL 23
OKSYGENMANGEL 23
PLAKATJUNGEL 23
SJØVETTREGEL 23
NØDVERGEREGEL 22
KONSERTFLYGEL 22
SURSTOFFMANGEL 22
MANNSKAPSMANGEL 22
APPETITTMANGEL 22
KONSESJONSREGEL 22
FJELLVETTREGEL 22
OVERGANGSREGEL 21
FORHÅNDSREGEL 21
OPPTAKSREGEL 21
ADVOKATKRANGEL 21
JORDMORMANGEL 21
BEREGNINGSREGEL 21
PARKERINGSREGEL 21
SÆRSKATTEREGEL 21
PERSONELLMANGEL 21
UTREGNINGSREGEL 21
STYRINGSREGEL 20
BØNNESTENGEL 20
VERNETINGSREGEL 20
FROSKEYNGEL 20
RÅVAREMANGEL 20
SØSKENKRANGEL 20
ØRRETYNGEL 20
SIKKERHETSREGEL 20
REGNSKAPSREGEL 20
PERSONALMANGEL 20
ASFALTJUNGEL 20
BRØDMANGEL 19
SKILTJUNGEL 19
VITAMINMANGEL 19
MATVAREMANGEL 19
FORHOLDSREGEL 19
HAMMONDORGEL 19
PROTEINMANGEL 19
TORSKEYNGEL 19
PAPIRMANGEL 19
KJØREREGEL 19
KAPITALMANGEL 19
LÆRERMANGEL 18
AVGIFTSREGEL 18
SPRÅKREGEL 18
TRYGDEREGEL 18
ANBUDSREGEL 18
PENGEKRANGEL 18
VISUMREGEL 18
SLANGEYNGEL 18
VALUTAREGEL 18
SPONSORREGEL 18
BOLIGMANGEL 18
SKJENKEREGEL 18
FISKEYNGEL 18
EKSPORTREGEL 18
FAMILIEKRANGEL 18
RESSURSMANGEL 18
ARBEIDSMANGEL 18
TOLKNINGSREGEL 18
ATKOMSTMANGEL 18
TAKSERINGSREGEL 18
KONTRAKTSREGEL 18
SIGARETTMANGEL 17
OMGANGSREGEL 17
HUSKEREGEL 17
PAPIRREGEL 17
KONTROLLREGEL 17
IMPORTREGEL 17
PROSENTREGEL 17
HOVEDREGEL 17
NABOKRANGEL 17
BENSINMANGEL 17
RESURSMANGEL 17
FEMÅRSREGEL 17
KONTRAKTREGEL 17
UNNTAKSREGEL 17
BASUNENGEL 17
ÅLEYNGEL 17
PENGEMANGEL 17
SKYTSENGEL 17
PRESTEMANGEL 17
LAKSEYNGEL 17
JULEENGEL 16
FRADRAGSREGEL 16
SMÅKRANGEL 16
PLASSMANGEL 16
TVANGSREGEL 16
KONSERTORGEL 16
STYREREGEL 16
KVOTEREGEL 16
KALORIMANGEL 16
LAKSYNGEL 16
SPESIALREGEL 16
TRAFIKKREGEL 16
OLJEMANGEL 16
BLODMANGEL 16
SILDEYNGEL 16
ARBEIDSREGEL 16
OFFSIDEREGEL 16
SPELLEREGEL 15
ENERGIMANGEL 15
VAREMANGEL 15
JERNMANGEL 15
GRUNNREGEL 15
FJELLREGEL 15
HANDELSREGEL 15
VANNMANGEL 15
LAUGSREGEL 15
LYSORGEL 15
TREÅRSREGEL 15
KOMMAREGEL 15
SILDYNGEL 15
MELKEMANGEL 15
JODMANGEL 15
SNØMANGEL 15
KRAFTMANGEL 15
UTTALEREGEL 15
PATENTREGEL 15
VASSMANGEL 15
TOMMELREGEL 15
SPILLEREGEL 15
ADFERDSREGEL 14
DINGELDANGEL 14
LOTTERIREGEL 14
INNREISEREGEL 14
TINGELTANGEL 14
ATFERDSREGEL 14
KASSAMANGEL 14
INNTAKSREGEL 14
BEINRANGEL 14
BYGEL 14
JUGGEL 14
HAVENGEL 14
ØLMANGEL 14
MÅLEREGEL 14
VANNORGEL 14
DØDSENGEL 14
VALGREGEL 14
GUDSENGEL 14
VASSORGEL 14
VERNEREGEL 14
SÆRREGEL 14
KALKMANGEL 14
MESSEHAGEL 14
KASSEMANGEL 14
FLYGEL 13
KIMSTENGEL 13
SLYNGEL 13
JUNGEL 13
STALINORGEL 13
LOVREGEL 13
SMELTEDIGEL 13
LEVEREGEL 13
KINOORGEL 13
SKATTEREGEL 13
ORDENSREGEL 13
BADEENGEL 13
BENRANGEL 13
INNSIDEREGEL 13
REGNMANGEL 13
TRUSREGEL 13
SKILTREGEL 12
TRYGEL 12
REGNEREGEL 12
NATTERANGEL 12
LÅSRIGEL 12
DELEMANGEL 12
MATMANGEL 12
TOLLREGEL 11
RETTSREGEL 11
TROSREGEL 11
YNGEL 11
ERKEENGEL 11
TELLEREGEL 11
SVINGEL 11
VRINGEL 11
SJINGEL 11
REKTANGEL 11
SKRANGEL 10
BENGEL 10
VINGEL 10
SHINGEL 10
KOAGEL 9
ELORGEL 9
TRIANGEL 9
SMERGEL 9
STRENGEL 9
KRANGEL 9
KRINGEL 9
HAGEL 8
MANGEL 8
KINGEL 8
STENGEL 8
MERGEL 8
DANGEL 7
RANGEL 7
RINGEL 7
DINGEL 7
TINGEL 7
SINGEL 7
ORGEL 7
RIGEL 6
DIGEL 6
ANGEL 6
ENGEL 6
REGEL 6

Bøyningsformer av GEL

Lignende ord av GEL

Anagram av GEL

For mer informasjon om ordet GEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok