GEL i Scrabble - ordspill.com

GEL i Scrabble

GEL er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGL.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1L1

Ved å legge til én bokstav til GEL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LYGE 10
ØGLE 9
GULE 8
BLEG 8
VELG 8
UGLE 8
BELG 8
LÅGE 8
GJEL 8
LEUG 8
HELG 7
MEGL 6
LOGE 6
GLEM 6
FELG 6
NEGL 5
SELG 5
TEGL 5
TELG 5
SEGL 5
ALGE 5
LENG 5
LEGT 5
LEGD 5
LAGE 5
IGLE 5
GLEI 5
GLED 5
GEIL 5
GALE 5
ELGA 5
EGLA 5
EGAL 5
LEGA 5

Ord som starter på GEL

OrdPoeng
GELATINPULVERNE 25
GELATINPULVERET 25
GELATINPULVERA 24
GELATINPULVERE 24
GELATINPULVER 23
GELINGSEVNENE 18
GELINGSEVNEN 17
GELATINERINGENE 17
GELINGSEVNER 17
GELEFFEKTENE 16
GELINGSEVNA 16
GELINGSEVNE 16
GELSJIKTENE 16
GELATINERINGEN 16
GELATINERINGER 16
GELSJIKTET 15
GELEFFEKTER 15
GELATINERINGA 15
GELEFFEKTEN 15
GELATINERING 14
GELEIDINGENE 14
GELDANNELSENE 14
GELATINERENDE 14
GELSJIKTA 14
GELEIDINGER 13
GELDANNELSEN 13
GELDANNELSER 13
GELERINGENE 13
GELEFFEKT 13
GELSJIKT 13
GELEIDINGEN 13
GELEAKTIGE 13
GELERINGEN 12
GELERINGER 12
GELEAKTIG 12
GELATINERES 12
GELATINERTE 12
GELDANNELSE 12
GELATINERER 12
GELEIDINGA 12
GELENKENE 11
GELENDRENE 11
GELATINENE 11
GELERINGA 11
GELATINERT 11
GELEIDING 11
GELATINERE 11
GELENDERET 11
GELEIDENDE 11
GELINGENE 11
GELEIDETE 10
GELINGER 10
GELATINEN 10
GELENDRET 10
GELEDDENE 10
GELERENDE 10
GELATINET 10
GELATINER 10
GELERING 10
GELENKEN 10
GELENKER 10
GELEIDEDE 10
GELINGEN 10
GELENDER 9
GELENDRE 9
GELINGA 9
GELDERNE 9
GELATINA 9
GELEIDES 9
GELEIDET 9
GELEIDER 9
GELDEREN 9
GELEDDER 9
GELENDRA 9
GELEDDET 9
GELING 8
GELENK 8
GELDERE 8
GELATIN 8
GELEDDA 8
GELEIDA 8
GELEIDE 8
GELEENE 8
GELERES 8
GELERTE 8
GELERER 8
GELENE 7
GELEID 7
GELEER 7
GELDER 7
GELERE 7
GELERT 7
GELEEN 7
GELEDD 7
GELER 6
GELEN 6
GELE 5

Ord som slutter med GEL

OrdPoeng
STORBYJUNGEL 28
KUNNSKAPSMANGEL 25
INNKJØPSREGEL 25
FOLKETRYGDREGEL 25
SJØVEGSREGEL 24
PROSEDYREREGEL 24
PERMISJONSREGEL 24
OKSYGENMANGEL 23
AKTOMYOSINGEL 23
UTSLIPPSREGEL 23
BARNEHAGEMANGEL 23
FRADRAGSJUNGEL 23
MJØLKEMANGEL 23
SJØVETTREGEL 23
PLAKATJUNGEL 23
SJØVEISREGEL 23
AVRUNDINGSREGEL 23
APPETITTMANGEL 22
NØDVERGEREGEL 22
FJELLVETTREGEL 22
KONSESJONSREGEL 22
KONSERTFLYGEL 22
SURSTOFFMANGEL 22
MANNSKAPSMANGEL 22
OPPTAKSREGEL 21
FORHÅNDSREGEL 21
BEREGNINGSREGEL 21
PERSONELLMANGEL 21
UTREGNINGSREGEL 21
PARKERINGSREGEL 21
OVERGANGSREGEL 21
ADVOKATKRANGEL 21
SÆRSKATTEREGEL 21
JORDMORMANGEL 21
VERNETINGSREGEL 20
SIKKERHETSREGEL 20
BØNNESTENGEL 20
RÅVAREMANGEL 20
ASFALTJUNGEL 20
FROSKEYNGEL 20
ØRRETYNGEL 20
STYRINGSREGEL 20
REGNSKAPSREGEL 20
SØSKENKRANGEL 20
PERSONALMANGEL 20
PAPIRMANGEL 19
PROTEINMANGEL 19
FORHOLDSREGEL 19
HAMMONDORGEL 19
MATVAREMANGEL 19
KAPITALMANGEL 19
TORSKEYNGEL 19
KJØREREGEL 19
BRØDMANGEL 19
VITAMINMANGEL 19
SKILTJUNGEL 19
SLANGEYNGEL 18
BOLIGMANGEL 18
LÆRERMANGEL 18
TRYGDEREGEL 18
FISKEYNGEL 18
RESSURSMANGEL 18
ANBUDSREGEL 18
TOLKNINGSREGEL 18
PENGEKRANGEL 18
SKJENKEREGEL 18
EKSPORTREGEL 18
TAKSERINGSREGEL 18
AVGIFTSREGEL 18
SPONSORREGEL 18
KONTRAKTSREGEL 18
ARBEIDSMANGEL 18
ATKOMSTMANGEL 18
FAMILIEKRANGEL 18
VALUTAREGEL 18
VISUMREGEL 18
SPRÅKREGEL 18
UNNTAKSREGEL 17
OMGANGSREGEL 17
SIGARETTMANGEL 17
LAKSEYNGEL 17
BENSINMANGEL 17
ÅLEYNGEL 17
PROSENTREGEL 17
RESURSMANGEL 17
KONTROLLREGEL 17
PENGEMANGEL 17
KONTRAKTREGEL 17
SKYTSENGEL 17
BASUNENGEL 17
FEMÅRSREGEL 17
PAPIRREGEL 17
HUSKEREGEL 17
PRESTEMANGEL 17
NABOKRANGEL 17
IMPORTREGEL 17
HOVEDREGEL 17
JULEENGEL 16
TVANGSREGEL 16
FRADRAGSREGEL 16
STYREREGEL 16
PLASSMANGEL 16
KALORIMANGEL 16
OLJEMANGEL 16
SMÅKRANGEL 16
ARBEIDSREGEL 16
KONSERTORGEL 16
LAKSYNGEL 16
KVOTEREGEL 16
OFFSIDEREGEL 16
TRAFIKKREGEL 16
SPESIALREGEL 16
BLODMANGEL 16
SILDEYNGEL 16
PATENTREGEL 15
MELKEMANGEL 15
ENERGIMANGEL 15
HANDELSREGEL 15
SILDYNGEL 15
UTTALEREGEL 15
KRAFTMANGEL 15
JODMANGEL 15
LYSORGEL 15
TREÅRSREGEL 15
GRUNNREGEL 15
TOMMELREGEL 15
KOMMAREGEL 15
SPILLEREGEL 15
SNØMANGEL 15
VAREMANGEL 15
LAUGSREGEL 15
VANNMANGEL 15
FJELLREGEL 15
VASSMANGEL 15
JERNMANGEL 15
SPELLEREGEL 15
JUGGEL 14
KASSAMANGEL 14
GUDSENGEL 14
TINGELTANGEL 14
INNTAKSREGEL 14
VALGREGEL 14
VERNEREGEL 14
MESSEHAGEL 14
BYGEL 14
BEINRANGEL 14
VASSORGEL 14
DØDSENGEL 14
INNREISEREGEL 14
LOTTERIREGEL 14
ØLMANGEL 14
VANNORGEL 14
HAVENGEL 14
SÆRREGEL 14
KASSEMANGEL 14
KALKMANGEL 14
MÅLEREGEL 14
ATFERDSREGEL 14
ADFERDSREGEL 14
DINGELDANGEL 14
SLYNGEL 13
LOVREGEL 13
FLYGEL 13
BADEENGEL 13
JUNGEL 13
INNSIDEREGEL 13
ORDENSREGEL 13
SKATTEREGEL 13
BENRANGEL 13
TRUSREGEL 13
REGNMANGEL 13
LEVEREGEL 13
KINOORGEL 13
STALINORGEL 13
KIMSTENGEL 13
SMELTEDIGEL 13
NATTERANGEL 12
REGNEREGEL 12
TRYGEL 12
SKILTREGEL 12
DELEMANGEL 12
LÅSRIGEL 12
MATMANGEL 12
TOLLREGEL 11
REKTANGEL 11
SVINGEL 11
VRINGEL 11
SJINGEL 11
TELLEREGEL 11
YNGEL 11
RETTSREGEL 11
ERKEENGEL 11
TROSREGEL 11
BENGEL 10
VINGEL 10
SHINGEL 10
SKRANGEL 10
SMERGEL 9
STRENGEL 9
TRIANGEL 9
KRINGEL 9
ELORGEL 9
KOAGEL 9
KRANGEL 9
HAGEL 8
KINGEL 8
MERGEL 8
MANGEL 8
STENGEL 8
RANGEL 7
DINGEL 7
SINGEL 7
TINGEL 7
RINGEL 7
DANGEL 7
ORGEL 7
DIGEL 6
RIGEL 6
REGEL 6
ENGEL 6
ANGEL 6

Bøyningsformer av GEL

Lignende ord av GEL

Anagram av GEL

For mer informasjon om ordet GEL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok